Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous  Next 

Croatian Bible: Philippians

1:1 Pavao i Timotej, sluge Krista Isusa, svima svetima u Kristu Isusu koji su u Filipima, s nadglednicima i poslužiteljima.

1:2 Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!

1:3 Zahvaljujem Bogu svomu kad vas se god sjetim.

1:4 Uvijek se u svakoj svojoj molitvi za vas s radošću molim

1:5 zbog vašeg udjela u evanđelju od onoga prvog dana sve do sada -

1:6 uvjeren u ovo: Onaj koji otpoče u vama dobro djelo, dovršit će ga do Dana Krista Isusa.

1:7 I pravo je da tako osjećam o svima vama! Ta ja vas nosim u srcu jer u okovima mojim i u obrani i utvrđivanju evanđelja svi ste vi suzajedničari moje milosti.

1:8 Bog mi je doista svjedok koliko žudim za svima vama srcem Isusa Krista!

1:9 I molim za ovo: da ljubav vaša sve više i više raste u spoznanju i potpunu pronicanju

1:10 te mognete prosuditi što je najbolje da budete čisti i besprijekorni za Dan Kristov,

1:11 puni ploda pravednosti po Isusu Kristu - na slavu i hvalu Božju.

1:12 A hoću da znate, braćo: ovaj se moj udes pače okrenuo u napredovanje evanđelja

1:13 tako da se moji okovi u Kristu razglasiše u svem pretoriju i među svima drugima,

1:14 a većina braće u Gospodinu, ohrabrena mojim okovima, još se više usuđuje neustrašivo zboriti Riječ.

1:15 Neki, istina, propovijedaju Krista iz zavisti i nadmetanja, a neki iz dobre volje:

1:16 ovi iz ljubavi jer znaju da sam ovdje za obranu evanđelja;

1:17 oni pak Krista navješćuju iz suparništva, neiskreno - misleći da će tako otežati nevolju mojih okova.

1:18 Pa što onda? Samo se na svaki način, bilo himbeno, bilo istinito, Krist navješćuje. I tome se radujem, a i radovat ću se.

1:19 Jer znadem: po vašoj molitvi i pomoći Duha Isusa Krista to će mi biti na spasenje,

1:20 kako željno i očekujem i nadam se da se ni zbog čega neću smesti, nego da će se mojom posvemašnjom odvažnošću - kako uvijek tako i sada - Krist uzveličati u mome tijelu, bilo životom, bilo smrću.

1:21 Ta meni je živjeti Krist, a umrijeti dobitak!

1:22 A ako mi živjeti u tijelu omogućuje plodno djelovanje, što da odaberem? Ne znam!

1:23 Pritiješnjen sam od ovoga dvoga: želja mi je otići i s Kristom biti jer to je mnogo, mnogo bolje;

1:24 ali ostati u tijelu potrebnije je poradi vas.

1:25 U to uvjeren, znam da ću ostati i biti uz vas sve, za vaš napredak i na radost vjere,

1:26 da ponos vaš mnome poraste u Kristu Isusu kad opet dođem k vama.

1:27 Samo se ponašajte dostojno evanđelja Kristova, pa - došao ja i vidio vas ili nenazočan slušao što je s vama - da mogu utvrditi kako ste postojani u jednome duhu i jednodušno se zajednički borite za evanđeosku vjeru

1:28 ne plašeći se ni u čemu protivnika. To je njima najava njihove propasti, a vašega spasenja, i to od Boga.

1:29 Jer vama je dana milost: "za Krista", ne samo u njega vjerovati nego za njega i trpjeti,

1:30 isti boj bijući koji na meni vidjeste i sada o meni čujete.

2:1 Ima li dakle u Kristu kakve utjehe, ima li kakva ljubazna bodrenja, ima li kakva zajedništva Duha, ima li kakva srca i samilosti,

2:2 ispunite me radošću: složni budite, istu ljubav njegujte, jednodušni, jedne misli budite;

2:3 nikakvo suparništvo ni umišljenost, nego - u poniznosti jedni druge smatrajte višima od sebe;

2:4 ne starajte se samo svaki za svoje, nego i za ono što se tiče drugih!

2:5 Neka u vama bude isto mišljenje kao i u Kristu Isusu:

2:6 On, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom,

2:7 nego sam sebe "oplijeni" uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan; obličjem čovjeku nalik,

2:8 ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu.

2:9 Zato Bog njega preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom,

2:10 da se na ime Isusovo prigne svako koljeno nebesnika, zemnika i podzemnika.

2:11 I svaki će jezik priznati: "Isus Krist jest Gospodin!" - na slavu Boga Oca.

2:12 Tako, ljubljeni moji, poslušni kako uvijek bijaste, ne samo kao ono za moje nazočnosti nego mnogo više sada, za moje nenazočnosti, sa strahom i trepetom radite oko svoga spasenja!

2:13 Da, Bog u svojoj dobrohotnosti izvodi u vama i htjeti i djelovati.

2:14 Sve činite bez mrmljanja i oklijevanja

2:15 da budete besprijekorni i čisti, djeca Božja neporočna posred poroda izopačena i lukava u kojem svijetlite kao svjetlila u svijetu

2:16 držeći riječ Života meni na ponos za Dan Kristov, što nisam zaludu trčao niti se zaludu trudio.

2:17 Naprotiv, ako se ja i izlijevam za žrtvu i bogoslužje, za vjeru vašu, radostan sam i radujem se sa svima vama.

2:18 A tako i vi budite radosni i radujte se sa mnom.

2:19 Nadam se u Gospodinu Isusu da ću vam uskoro poslati Timoteja da mi odlane kad saznam što je s vama.

2:20 Nikoga doista nemam tako srodne duše tko bi se kao on svojski za vas pobrinuo

2:21 jer svi traže svoje, a ne ono što je Isusa Krista.

2:22 A prokušanost vam je njegova poznata: kao dijete s ocem služio je sa mnom evanđelju.

2:23 Njega se dakle nadam poslati tek što razvidim što je sa mnom.

2:24 A uvjeren sam u Gospodinu da ću i sam uskoro doći.

2:25 Smatrao sam potrebnim poslati k vama Epafrodita, brata, suradnika i suborca moga kojega ste poslali da mi poslužuje u potrebi.

2:26 Jer je čeznuo za svima vama i bio zabrinut što ste saznali da je obolio.

2:27 I doista je gotovo na smrt bio obolio, ali Bog mu se smilovao, ne samo njemu nego i meni, da me ne zadesi žalost na žalost.

2:28 Brže ga dakle poslah da se, pošto ga vidite, opet obradujete, i ja da budem manje žalostan.

2:29 Primite ga dakle u Gospodinu sa svom radosti i poštujte takve

2:30 jer se za djelo Kristovo smrti sasvim približio, životnoj se pogibli izložio da nadopuni ono u čemu me vi ne mogoste poslužiti.

3:1 Uostalom, braćo moja, radujte se u Gospodinu! Pisati vam jedno te isto meni nije dosadno, a za vas je sigurnije.

3:2 Čuvajte se tih pasa, čuvajte se tih opakih radnika, čuvajte se te osakaćenosti!

3:3 Jer mi smo obrezanje, mi koji u Duhu Božjemu obavljamo bogoslužje i dičimo se Kristom Isusom, a ne pouzdajemo se u tijelo,

3:4 iako bih se ja mogao pouzdati i u tijelo. Smatra li tko drugi da se može uzdati u tijelo, ja još više:

3:5 obrezan osmog dana, od roda sam Izraelova, plemena Benjaminova, Hebrej od Hebreja; po Zakonu farizej,

3:6 po revnosti progonitelj Crkve, po pravednosti zakonskoj besprijekoran.

3:7 Ali što mi god bijaše dobitak, to poradi Krista smatram gubitkom.

3:8 Štoviše, čak sve gubitkom smatram zbog onoga najizvrsnijeg, zbog spoznanja Isusa Krista, Gospodina mojega, radi kojega sve izgubih i otpadom smatram: da Krista steknem

3:9 i u njemu se nađem - ne svojom pravednošću, onom od Zakona, nego pravednošću po vjeri u Krista, onom od Boga, na vjeri utemeljenoj -

3:10 da upoznam njega i snagu uskrsnuća njegova i zajedništvo u patnjama njegovim,

3:11 ne bih li kako, suobličen smrti njegovoj, prispio k uskrsnuću od mrtvih.

3:12 Ne kao da sam već postigao ili dopro do savršenstva, nego - hitim ne bih li kako dohvatio jer sam i zahvaćen od Krista.

3:13 Braćo, ja nipošto ne smatram da sam već dohvatio. Jedno samo: što je za mnom, zaboravljam, za onim što je preda mnom, prežem,

3:14 k cilju hitim, k nagradi višnjeg poziva Božjeg u Kristu Isusu.

3:15 Koji smo god zreli, ovako mislimo! I ako što drukčije mislite, Bog će vam ovako objaviti.

3:16 Samo, držimo se onoga do čega smo stigli!

3:17 Braćo! Nasljedovatelji moji budite i promatrajte one koji žive po uzoru koji imate u nama.

3:18 Jer često sam vam govorio, a sada i plačući govorim: mnogi žive kao neprijatelji križa Kristova.

3:19 Svršetak im je propast, bog im je trbuh, slava u sramoti - jer misle na zemaljsko.

3:20 Naša je pak domovina na nebesima, odakle iščekujemo Spasitelja, Gospodina našega Isusa Krista:

3:21 snagom kojom ima moć sve sebi podložiti on će preobraziti ovo naše bijedno tijelo i suobličiti ga tijelu svomu slavnomu.

4:1 Stoga, braćo moja ljubljena i željkovana, radosti moja i vijenče moj, tako - čvrsto stojte u Gospodinu.

4:2 Evodiju zaklinjem, i Sintihu zaklinjem da budu složne u Gospodinu.

4:3 Da, molim i tebe, čestiti druže, pomaži im jer su se one u evanđelju borile zajedno sa mnom, i s Klementom i ostalim mojim suradnicima, kojih su imena u knjizi Života.

4:4 Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se!

4:5 Blagost vaša neka je znana svim ljudima! Gospodin je blizu!

4:6 Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu - molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem - očitujte svoje molbe Bogu.

4:7 I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu.

4:8 Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvalevrijedno; je li što krepost, je li što pohvala - to nek vam je na srcu!

4:9 Što ste naučili, i primili, i čuli, i vidjeli na meni - to činite i Bog mira bit će s vama!

4:10 Uvelike se obradovah u Gospodinu što ste napokon procvali te mislite na me; mislili ste i prije, ali niste imali prigode.

4:11 Govorim to ne zbog oskudice, ta naučen sam u svakoj prigodi biti zadovoljan.

4:12 Znam i oskudijevati, znam i obilovati! Na sve sam i na svašta navikao: i sit biti i gladovati, i obilovati i oskudijevati.

4:13 Sve mogu u Onome koji me jača!

4:14 Ipak, lijepo je od vas što sa mnom podijeliste moju nevolju.

4:15 A i vi, Filipljani, znate: u početku evanđelja, kad otputovah iz Makedonije, nijedna mi se Crkva nije pridružila u pogledu izdataka i primitaka, doli vi jedini.

4:16 Čak ste mi i u Solun i jednom, i dvaput, za potrebe poslali.

4:17 Ne, ne tražim dara; tražim samo plod izobilan u vašu korist.

4:18 Imam svega i u izobilju; namiren sam otkad po Epafroditu primih ono od vas, miris ugodan, žrtvu milu, ugodnu Bogu.

4:19 A Bog moj ispunit će svaku vašu potrebu po bogatstvu svome, veličanstveno, u Kristu Isusu.

4:20 Bogu pak, Ocu našemu, slava u vijeke vjekova! Amen.

4:21 Pozdravite svakoga svetog u Kristu Isusu. Pozdravljaju vas braća koja su sa mnom.

4:22 Pozdravljaju vas svi sveti, ponajpače oni iz careva dvora.

4:23 Milost Gospodina Isusa Krista s duhom vašim!


Next: Colossians