Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous  Next 

Croatian Bible: Philemon

1:1 Pavao, sužanj Isusa Krista, i brat Timotej: ljubljenom Filemonu, suradniku našemu,

1:2 i sestri Apiji, i Arhipu, suborcu našem, i Crkvi u tvojoj kući.

1:3 Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!

1:4 Zahvaljujem svagda Bogu svojemu spominjući te se u svojim molitvama

1:5 jer čujem za tvoju ljubav i vjeru koju imaš prema Gospodinu Isusu Kristu i prema svima svetima.

1:6 Nek zajedništvo tvoje vjere bude djelotvorno u spoznanju svakoga mogućeg dobra među vama poradi Krista!

1:7 Uvelike si me doista obradovao i utješio svojom ljubavlju jer si, brate, okrijepio srca svetih.

1:8 Stoga, premda imam punu slobodu u Kristu da ti zapovjedim što ti je činiti,

1:9 poradi ljubavi radije molim, kakav već jesam, Pavao, starac, a sada i sužanj Krista Isusa.

1:10 Molim te za svoje dijete koje rodih u okovima, za Onezima,

1:11 negda tebi nekorisna, a sada i tebi i meni veoma korisna.

1:12 Šaljem ti ga - njega, srce svoje.

1:13 Htjedoh ga zadržati kod sebe da mi mjesto tebe posluži u okovima evanđelja.

1:14 Ali ne htjedoh preko tvoje volje da ne bi tvoja dobrota bila od nevolje, nego od dobre volje.

1:15 Možda baš zato bi za čas odijeljen da ga dobiješ zauvijek -

1:16 ne kao roba, nego više od roba, kao brata ljubljenoga, osobito meni, a koliko više tebi, i po tijelu i po Gospodinu.

1:17 Smatraš li me dakle drugom, primi ga kao mene.

1:18 Ako ti je u čemu skrivio ili ti je što dužan, to meni upiši.

1:19 Ja, Pavao, potpisujem svojom rukom: ja ću platiti. Da ti ne reknem da mi i samoga sebe duguješ!

1:20 Hajde, brate, da se tobom okoristim u Gospodinu: okrijepi srce moje u Kristu!

1:21 Uzdajući se u tvoju poslušnost, napisah ti uvjeren da ćeš još više učiniti, nego te molim.

1:22 K tome, pripravi mi obitavalište jer se nadam da ću vam po vašim molitvama biti darovan.

1:23 Pozdravlja te Epafra, moj suuznik u Kristu Isusu, Marko, Aristarh, Dema i Luka, moji suradnici.

1:24 Milost Gospodina našega Isusa Krista s duhom vašim!


Next: Hebrews