Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous  Next 

Croatian Bible: Titus

1:1 Pavao, sluga Božji i apostol Isusa Krista poradi vjere izabranika Božjih i spoznanja istine usmjerene k pobožnosti

1:2 u nadi života vječnoga što ga, prije vremena vjekovječnih, obeća Bog, On koji ne laže,

1:3 a u svoje doba očitova riječ svoju u propovijedanju koje je meni povjereno po odredbi Spasitelja našega, Boga:

1:4 Titu, pravomu sinu po zajedničkoj vjeri, milost i mir od Boga i Krista Isusa, Spasitelja našega!

1:5 Poradi toga ostavih te na Kreti da urediš preostalo te po gradovima postaviš starješine kako sam ti ja odredio:

1:6 je li tko besprigovoran, jedne žene muž, jesu li mu djeca vjernici i ne pod optužbom raskalašenosti ili nepokorna...

1:7 Jer nadstojnik kao Božji upravitelj treba da bude besprigovoran: ne samoživ, ne jedljiv, ne vinu sklon, ni nasilju, ni prljavu dobitku,

1:8 nego gostoljubiv, ljubitelj dobra, razuman, pravedan, svet, uzdržljiv,

1:9 priljubljen uz vjerodostojnu riječ nauka da može i hrabriti u zdravom nauku i uvjeravati protivnike.

1:10 Jer mnogi su nepokorni, praznorječni i zavodnici, ponajpače oni iz obrezanja.

1:11 Njima treba začepiti usta jer cijele domove prevraćaju naučavajući što ne bi smjeli, i to poradi prljava dobitka.

1:12 Reče netko od njih, njihov vlastiti prorok: "Krećani uvijek lašci, opake zvijeri, trbusi dangubni."

1:13 Svjedočanstvo je to istinito. Zato ih karaj oštro da budu zdravi u vjeri,

1:14 da ne prianjaju uza židovske bajke i propise ljudi koji se odvraćaju od istine.

1:15 Sve je čisto čistima; okaljanima pak i nevjernima ništa čisto, nego su im okaljani i razum i savjest.

1:16 Ispovijedaju da Boga poznaju, ali djelima ga niječu - odvratni, neposlušni i za koje god dobro djelo nepodesni.

2:1 Ti, naprotiv, govori što se priliči zdravu nauku:

2:2 starci da budu trijezni, ozbiljni, razumni, zdrave vjere, ljubavi, postojanosti;

2:3 starice isto tako - vladanja kakvo dolikuje svetima: ne klevetnice, ne ropkinje mnogog vina, nego učiteljice dobra

2:4 da urazumljuju mlađe neka ljube svoje muževe, djecu,

2:5 neka budu razumne, čiste, kućevne, dobre, podložne svojim muževima da se riječ Božja ne bi pogrđivala.

2:6 Mladiće isto tako potiči da budu razumni.

2:7 U svemu se pokaži uzorom dobrih djela: u poučavanju - nepokvarljivost, ozbiljnost,

2:8 riječ zdrava, besprigovorna da se onaj nasuprot postidi nemajući o nama reći ništa zlo.

2:9 Robovi neka se svojim gospodarima u svemu podlažu, ugađaju im, ne proturječe,

2:10 ne pronevjeruju, nego neka im iskazuju svaku dobru vjernost da u svemu budu ures nauku Spasitelja našega, Boga.

2:11 Pojavila se doista milost Božja, spasiteljica svih ljudi;

2:12 odgojila nas da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih požuda te razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu,

2:13 iščekujući blaženu nadu i pojavak slave velikoga Boga i Spasitelja našega Isusa Krista.

2:14 On sebe dade za nas da nas otkupi od svakoga bezakonja i očisti sebi Narod izabrani koji revnuje oko dobrih djela.

2:15 To govori, zapovijedaj, karaj sa svom vlašću. Nitko neka te ne prezire.

3:1 Podsjećaj ih da se podlažu poglavarstvima, vlastima, da slušaju, da budu spremni na svako dobro djelo,

3:2 nikoga da ne pogrđuju, da budu neratoborni, popustljivi, da očituju svaku blagost prema svim ljudima.

3:3 Jer i mi nekoć bijasmo nerazumni, nepokorni, lutalice, robovi raznih požuda i naslada, živjeli smo u zlu i zavisti, odvratni bili, mrzili jedni druge.

3:4 Ali kad se pojavila dobrostivost i čovjekoljublje Spasitelja našega, Boga,

3:5 on nas spasi ne po djelima što ih u pravednosti mi učinismo, nego po svojem milosrđu: kupelji novoga rođenja i obnavljanja po Duhu Svetom

3:6 koga bogato izli na nas po Isusu Kristu, Spasitelju našemu,

3:7 da opravdani njegovom milošću budemo, po nadi, baštinici života vječnoga.

3:8 Vjerodostojna je ovo riječ i hoću da to uporno tvrdiš te da oni koji su povjerovali Bogu uznastoje prednjačiti dobrim djelima. To je dobro i korisno ljudima.

3:9 A ludih se raspra, i rodoslovlja, i svađa, i sukoba zakonskih kloni: beskorisni su i isprazni.

3:10 S krivovjercem nakon prvoga i drugog upozorenja prekini

3:11 znajući da je izopačen i da griješi: on sam sebe osuđuje.

3:12 Kad pošaljem k tebi Artemu ili Tihika, požuri se k meni u Nikopol jer sam odlučio ondje prezimiti.

3:13 Zenu, pravnika, i Apolona brižljivo opremi da im ništa ne ponestane.

3:14 A i naši neka se uče prednjačiti dobrim djelima u životnim potrebama da ne budu neplodni.

3:15 Pozdravljaju te svi koji su sa mnom. Pozdravi one koji nas ljube u vjeri. Milost sa svima vama!


Next: Philemon