Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous  Next 

Croatian Bible: Colossians

1:1 Pavao, po volji Božjoj apostol Krista Isusa, i brat Timotej:

1:2 Kološanima, svetoj i vjernoj braći u Kristu. Milost vam i mir od Boga, Oca našega!

1:3 Zahvaljujemo Bogu, Ocu Gospodina našega Isusa Krista, svagda za vas moleći.

1:4 Jer čuli smo za vašu vjeru u Kristu Isusu i za ljubav koju gajite prema svima svetima

1:5 poradi nade koja vam je pohranjena u nebesima. Za nju ste već čuli u Riječi istine -

1:6 evanđelju koje je do vas doprlo te plodove nosi i raste, kao što po svem svijetu, tako i među vama od dana kad ste čuli i spoznali milost Božju po istini,

1:7 kako ste naučili od ljubljenog Epafre, sluge zajedno s nama; on je umjesto nas, vjeran poslužitelj Kristov,

1:8 on nas je i obavijestio o vašoj ljubavi u Duhu.

1:9 Zato i mi, od dana kada to čusmo, neprestano za vas molimo i ištemo da se ispunite spoznajom volje Njegove u svoj mudrosti i shvaćanju duhovnome:

1:10 da živite dostojno Gospodina i posve mu ugodite, plodni svakim dobrim djelom i rastući u spoznaji Božjoj;

1:11 osnaženi svakom snagom, po sili Slave njegove, za svaku postojanost i strpljivost;

1:12 s radošću zahvaljujući Ocu koji vas osposobi za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti.

1:13 On nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje,

1:14 u kome imamo otkupljenje, otpuštenje grijeha.

1:15 On je slika Boga nevidljivoga, Prvorođenac svakog stvorenja.

1:16 Ta u njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, bilo Vrhovništva, bilo Vlasti - sve je po njemu i za njega stvoreno:

1:17 on je prije svega i sve stoji u njemu.

1:18 On je Glava Tijela, Crkve; on je Početak, Prvorođenac od mrtvih, da u svemu bude Prvak.

1:19 Jer svidjelo se Bogu u njemu nastaniti svu Puninu

1:20 i po njemu - uspostavivši mir krvlju križa njegova - izmiriti sa sobom sve, bilo na zemlji, bilo na nebesima.

1:21 I vas, nekoć po zlim djelima udaljene i neprijateljski raspoložene,

1:22 sada u ljudskom tijelu Kristovu, po smrti, sa sobom izmiri da vas k sebi privede svete, bez mane i besprigovorne.

1:23 Samo ako ostanete u vjeri utemeljeni, stalni i nepoljuljani u nadi evanđelja koje čuste, koje se propovijeda svakom stvorenju pod nebom, a ja mu, Pavao, postadoh poslužiteljem.

1:24 Radujem se sada dok trpim za vas i u svom tijelu dopunjam što nedostaje mukama Kristovim za Tijelo njegovo, za Crkvu.

1:25 Njoj ja postadoh poslužiteljem po rasporedbi Božjoj koja mi je dana za vas da potpuno pronesem Riječ Božju -

1:26 otajstvo pred vjekovima i pred naraštajima skriveno, a sada očitovano svetima njegovim.

1:27 Njima Bog htjede obznaniti kako li je slavom bogato to otajstvo među poganima: to jest Krist u vama, nada slave!

1:28 Njega mi navješćujemo, opominjući svakoga čovjeka, poučavajući svakoga čovjeka u svoj mudrosti da bismo svakoga čovjeka doveli do savršenstva u Kristu.

1:29 Za to se i trudim i borim njegovom djelotvornošću koja u meni snažno djeluje.

2:1 Htio bih uistinu da znate koliko mi se boriti za vas, za one u Laodiceji i za sve koji me nisu vidjeli licem u lice:

2:2 da se ohrabre srca njihova, povezana u ljubavi, te se vinu do svega bogatstva, punine shvaćanja, do spoznanja otajstva Božjega - Krista,

2:3 u kojem su sva bogatstva mudrosti i spoznaje skrivena.

2:4 To govorim zato da vas tko ne prevari zavodljivim riječima.

2:5 Jer ako sam tijelom nenazočan, duhom sam ipak s vama: s radošću promatram vaš red i čvrstoću vaše vjere u Krista.

2:6 Kao što primiste Krista Isusa, Gospodina, tako u njemu živite:

2:7 ukorijenjeni i nazidani na njemu i učvršćeni vjerom kako ste poučeni, obilujte zahvaljivanjem.

2:8 Pazite da vas tko ne odvuče mudrovanjem i ispraznim zavaravanjem što se oslanja na predaju ljudsku, na "počela svijeta", a ne na Krista.

2:9 Jer u njemu tjelesno prebiva sva punina božanstva; te ste i vi

2:10 ispunjeni u njemu, koji je glava svakoga Vrhovništva i Vlasti.

2:11 U njemu ste i obrezani obrezanjem nerukotvorenim - svukoste tijelo puteno - obrezanjem Kristovim:

2:12 s njime suukopani u krštenju, u njemu ste i suuskrsli po vjeri u snagu Boga koji ga uskrisi od mrtvih.

2:13 On i vas, koji bijaste mrtvi zbog prijestupa i neobrezanosti svoga tijela, i vas on oživi zajedno s njime. Milostivo nam je oprostio sve prijestupe,

2:14 izbrisao zadužnicu koja propisima bijaše protiv nas, protivila nam se. Nju on ukloni pribivši je na križ.

2:15 Skinu Vrhovništva i Vlasti, javno to pokaza: u pobjedničkoj ih povorci s njime vodi.

2:16 Neka vas dakle nitko ne sudi po jelu ili po piću, po blagdanima, mlađacima ili subotama.

2:17 To je tek sjena onoga što dolazi, a zbiljnost jest - tijelo Kristovo.

2:18 Nitko neka vas ne podcjenjuje zato što on sam uživa u "poniznosti i štovanju anđela", zadubljuje se u svoja viđenja, bezrazložno se nadima tjelesnom pameću svojom,

2:19 a ne drži se Glave, Njega od kojeg sve Tijelo, zglobovima i svezama zbrinuto i povezano, raste rastom Božjim.

2:20 Ako ste s Kristom umrli za počela svijeta, zašto se, kao da još u ovom svijetu živite, dajete pod propise:

2:21 "Ne diraj, ne kušaj, ne dotiči"?

2:22 Sve će to uporabom propasti. Uredbe i nauci ljudski!

2:23 Po samozvanu bogoštovlju, poniznosti i trapljenju tijela sve to doduše slovi kao mudrost, ali nema nikakve vrijednosti, samo zasićuje tijelo.

3:1 Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu!

3:2 Za onim gore težite, ne za zemaljskim!

3:3 Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu!

3:4 Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi.

3:5 Umrtvite dakle udove svoje zemaljske: bludnost, nečistoću, strasti, zlu požudu i pohlepu - to idolopoklonstvo!

3:6 Zbog toga dolazi gnjev Božji na sinove neposlušne.

3:7 Tim ste putom i vi nekoć hodili, kad ste u tome živjeli.

3:8 Ali sada i vi odložite sve! Gnjev, srdžba, opakost, hula, prostota van iz vaših usta!

3:9 Ne varajte jedni druge! Jer svukoste staroga čovjeka s njegovim djelima

3:10 i obukoste novoga, koji se obnavlja za spoznanje po slici svoga Stvoritelja!

3:11 Tu više nema: Grk - Židov, obrezanje - neobrezanje, barbar - skit, rob - slobodnjak, nego sve i u svima - Krist.

3:12 Zaodjenite se dakle - kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni - u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost

3:13 te podnosite jedni druge praštajući ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu! Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi!

3:14 A povrh svega - ljubav! To je sveza savršenstva.

3:15 I mir Kristov neka upravlja srcima vašim - mir na koji ste pozvani u jednom tijelu! I zahvalni budite!

3:16 Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama! U svakoj se mudrosti poučavajte i urazumljujte! Psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim od srca pjevajte hvalu Bogu!

3:17 I sve što god riječju ili djelom činite, sve činite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu Ocu po njemu!

3:18 Žene, pokoravajte se svojim muževima kao što dolikuje u Gospodinu!

3:19 Muževi, ljubite svoje žene i ne budite osorni prema njima.

3:20 Djeco, slušajte roditelje u svemu, ta to je milo u Gospodinu!

3:21 Očevi, ne ogorčujte svoje djece da ne klonu duhom.

3:22 Robovi, slušajte u svemu svoje zemaljske gospodare! Ne naoko, kao oni koji se ulaguju ljudima, nego u jednostavnosti srca, bojeći se Gospodina.

3:23 Što god radite, zdušno činite, kao Gospodinu, a ne ljudima,

3:24 znajući da ćete od Gospodina primiti nagradu, baštinu. Gospodinu Kristu služite.

3:25 Doista, nepravedniku će se uzvratiti što je nepravedno učinio. Ne, nema pristranosti!

4:1 Gospodari, pružajte svojim robovima što je pravo i pravično, znajući da i vi imate Gospodina na nebu!

4:2 U molitvi ustrajte, bdijte u njoj u zahvaljivanju!

4:3 Molite ujedno i za nas: da nam Bog otvori vrata riječi te propovijedamo otajstvo Kristovo, za koje sam i okovan;

4:4 da ga očitujem propovijedajući kako treba.

4:5 Mudro se ponašajte prema onima vani: iskupljujte vrijeme!

4:6 Riječ neka vam je uvijek ljubazna, solju začinjena: znajte svakomu odgovoriti kako treba.

4:7 Što je sa mnom - o svemu će vas obavijestiti Tihik, ljubljeni brat, vjerni poslužitelj i sa mnom sluga u Gospodinu.

4:8 Njega šaljem k vama baš zato da znate kako smo i da ohrabri srca vaša.

4:9 Šaljem ga s Onezimom, vjernim i ljubljenim bratom, koji je vaš zemljak: oni će vam priopćiti kako je ovdje.

4:10 Pozdravlja vas Aristarh, suuznik moj. I Marko, nećak Barnabin, o kome primiste naredbe: dođe li k vama, lijepo ga primite.

4:11 Pozdravlja vas i Isus, zvani Just. Od onih koji su iz obrezanja samo su mi ovi suradnici na kraljevstvu Božjemu, oni mi bijahu utjehom.

4:12 Pozdravlja vas Epafra, vaš zemljak, sluga Krista Isusa; on se uvijek bori za vas u molitvama: da se održite, savršeni i ispunjeni, u posvemašnjoj volji Božjoj.

4:13 Svjedočim doista za nj: mnogo se trudi za vas i za one u Laodiceji i one u Hierapolu.

4:14 Pozdravlja vas Luka, ljubljeni liječnik, i Dema.

4:15 Pozdravite braću u Laodiceji, i Nimfu i Crkvu u njezinoj kući.

4:16 A kad se ova poslanica pročita kod vas, pobrinite se da se pročita i u Laodicejskoj crkvi, i vi da pročitate onu iz Laodiceje.

4:17 I recite Arhipu: "Pazi na službu koju si primio u Gospodinu: ispuni je!"

4:18 Pozdrav mojom rukom, Pavlovom! Spominjite se mojih okova! Milost s vama!


Next: 1 Thessalonians