Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous  Next 

Croatian Bible: 1 Thessalonians

1:1 Pavao, Silvan i Timotej Crkvi Solunjana u Bogu Ocu i Gospodinu Isusu Kristu. Milost vam i mir!

1:2 Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama

1:3 spominjući se vaše djelotvorne vjere, zauzete ljubavi i postojane nade u Gospodinu našem Isusu Kristu, pred Bogom i Ocem našim.

1:4 Svjesni smo, braćo od Boga ljubljena, vašeg izabranja

1:5 jer evanđelje naše nije k vama došlo samo u riječi nego i u snazi, u Duhu Svetome i mnogostrukoj punini. Takvi smo, kao što znate, poradi vas među vama bili.

1:6 I vi postadoste nasljedovatelji naši i Gospodinovi: sve u nevolji mnogoj prigrliste Riječ s radošću Duha Svetoga

1:7 tako da postadoste uzorom svim vjernicima u Makedoniji i Ahaji.

1:8 Od vas je doista ne samo riječ Gospodnja odjeknula po Makedoniji i Ahaji, nego se i vaša vjera u Boga posvuda tako proširila te nije potrebno da o tome govorimo.

1:9 Oni sami o nama pripovijedaju: kako dođosmo k vama, kako se od idola obratiste k Bogu da biste služili Bogu živomu i istinskomu

1:10 i iščekivali s nebesa Sina njegova koga uskrisi od mrtvih, Isusa koji nas izbavlja od gnjeva što dolazi.

2:1 Sami doista znate, braćo: naš dolazak k vama nije bio uzaludan.

2:2 Naprotiv, i pošto smo, kako znate, u Filipima trpjeli i bili pogrđeni, odvažismo se u Bogu našemu iznijeti vam, uz tešku borbu, evanđelje Božje.

2:3 Uistinu, naše poticanje ne proistječe iz zablude, ni nečistoće, ni prijevare,

2:4 nego kako je Bog prosudio povjeriti nam evanđelje, tako ga i navješćujemo - ne kao da želimo ugoditi ljudima, nego Bogu koji prosuđuje srca naša.

2:5 Nikada se zaista kako znate, ne poslužismo ni laskavom riječju ni - Bog nam je svjedok - prikrivenom pohlepom.

2:6 Niti smo od ljudi iskali slavu - ni od vas, ni od drugih -

2:7 premda smo se mogli nametnuti kao Kristovi apostoli. Ali bili smo među vama nježni kao majka što hrani i njeguje svoju djecu.

2:8 Tako, puni ljubavi prema vama, htjedosmo vam predati ne samo evanđelje Božje nego i naše duše jer ste nam omiljeli.

2:9 Sjećate se doista, braćo, našega truda i napora. Propovijedali smo vam evanđelje Božje i radili noću i danju da ne bismo opteretili koga od vas.

2:10 Svjedoci ste vi i Bog kako smo se sveto, pravedno i besprijekorno vladali prema vama, vjernicima.

2:11 Kao što znate, svakoga smo od vas kao otac svoju djecu,

2:12 poticali, sokolili i zaklinjali da živite dostojno Boga koji vas pozva u svoje kraljevstvo i slavu.

2:13 Zato, eto, i mi bez prestanka zahvaljujemo Bogu što ste, kad od nas primiste riječ poruke Božje, primili ne riječ ljudsku, nego kakva uistinu jest, riječ Božju koja i djeluje u vama, vjernicima.

2:14 Doista, vi ste, braćo, postali nasljedovatelji crkava Božjih koje su u Judeji u Kristu Isusu: i vi isto trpite od svojih suplemenika što i oni od Židova,

2:15 koji su i Gospodina Isusa i proroke ubili, i nas progonili, te Bogu ne ugađaju i svim se ljudima protive

2:16 kad nam priječe propovijedati poganima da se spase, da bi tako u svako vrijeme navršili mjeru zlodjela svojih. Ali sručio se na njih konačni gnjev.

2:17 A mi, braćo, pošto smo za kratko vrijeme ostali bez vas - licem, ne srcem - brže se bolje, u silnoj čežnji, požurismo ugledati vaše lice.

2:18 Zaista, htjedosmo k vama - ja, Pavao, i jednom i dvaput - ali nas je spriječio Sotona.

2:19 Ta tko li će biti naša nada, radost ili vijenac dični - zar možda ne i vi? - pred Gospodinom našim Isusom o njegovu Dolasku?

2:20 Vi ste doista slava naša i radost!

3:1 Zato kad više ne mogosmo izdržati, pristadosmo ostati u Ateni sami

3:2 te poslasmo Timoteja, brata našega i suradnika Božjega u Kristovu evanđelju, da vas učvrsti i ohrabri u vjeri

3:3 da se nitko ne pokoleba u tim nevoljama. Ta i sami znate da smo za to određeni:

3:4 doista, kad smo bili kod vas, pretkazivali smo kako nas imaju zadesiti nevolje, što se, kako znate, i dogodilo.

3:5 Zbog toga i ja, ne mogavši više izdržati, poslah da saznam o vašoj vjeri, da vas možda Zavodnik nije zaveo te je naš trud postao uzaludan.

3:6 A sada kad se Timotej od vas k nama vratio i donio nam radosnu vijest o vašoj vjeri i ljubavi, i da nas se sveudilj ugodno sjećate i čeznete vidjeti nas, kao i mi vas -

3:7 zbog toga smo, braćo, nad vama, vašom vjerom, bili utješeni uza svu svoju tjeskobu i nevolju.

3:8 Da, sada živimo kada ste vi postojani u Gospodinu!

3:9 I kojom bismo zahvalom mogli Bogu uzvratiti za vas, za svu radost kojom se zbog vas radujemo pred Bogom svojim,

3:10 dok noću i danju najusrdnije molimo da vidimo vaše lice i nadoknadimo manjkavosti vaše vjere?

3:11 A sam Bog i Otac naš i Gospodin naš Isus upravio naš put prema vama!

3:12 Vama pak Gospodin dao te jedni prema drugima i prema svima rasli i obilovali ljubavlju kakva je i naša prema vama.

3:13 Učvrstio vam srca da budu besprijekorno sveta pred Bogom i Ocem našim o Dolasku Gospodina našega Isusa i svih svetih njegovih s njime.

4:1 Uostalom, braćo, molimo vas i zaklinjemo u Gospodinu Isusu: primili ste od nas kako treba da živite da biste ugodili Bogu. Vi tako i živite pa sve više napredujete!

4:2 Ta znate koje smo vam zapovijedi dali u Gospodinu Isusu.

4:3 Doista, ovo je volja Božja: vaše posvećenje - da se uzdržavate od bludnosti,

4:4 da svatko od vas zna svoje tijelo posjedovati u svetosti i poštovanju,

4:5 a ne u pohotnoj strasti kao pogani koji ne poznaju Boga,

4:6 pa time ne prikraćivati i varati svoga brata. Jer Gospodin je osvetnik za sve to, kao što vam već rekosmo i posvjedočismo.

4:7 Bog nas, doista, nije pozvao na nečistoću, nego na svetost.

4:8 Prema tome, tko to odbacuje, ne odbacuje čovjeka nego Boga koji svoga Duha Svetoga udahnjuje u vas.

4:9 A o bratoljublju vam nije potrebno pisati. Ta i sami ste od Boga naučili ljubiti jedni druge,

4:10 a to doista i činite prema svoj braći u cijeloj Makedoniji. Samo vas, braćo, potičemo da u tom još više uznapredujete

4:11 pa da se trsite mirno živjeti, svoje činiti i raditi svojim rukama, kako smo vam zapovijedili,

4:12 te tako časno živite prema onima vani i nikoga ne trebate.

4:13 Nećemo da budete u neznanju, braćo, o onima koji su usnuli, da ne tugujete kao drugi koji nemaju nade.

4:14 Doista, ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, onda će Bog i one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime.

4:15 Ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodnjoj: mi živi, preostali za Dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su usnuli.

4:16 Jer sam će Gospodin - na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje - sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu,

4:17 a zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom.

4:18 Tješite se dakle uzajamno ovim riječima!

5:1 A o vremenima i trenucima nije, braćo, potrebno pisati vam.

5:2 Ta i sami dobro znate da Dan Gospodnji dolazi baš kao kradljivac u noći.

5:3 Dok još budu govorili: "Mir i sigurnost", zadesit će ih iznenadna propast kao trudovi trudnicu i neće umaći.

5:4 Ali vi, braćo, niste u tami, da bi vas Dan mogao zaskočiti kao kradljivac:

5:5 ta svi ste vi sinovi svjetlosti i sinovi dana. Nismo doista od noći ni od tame.

5:6 Onda i ne spavajmo kao ostali, nego bdijmo i trijezni budimo.

5:7 Jer koji spavaju, noću spavaju; i koji se opijaju, noću se opijaju.

5:8 A mi koji smo od dana, budimo trijezni, obucimo oklop vjere i ljubavi i stavimo kacigu, nadu spasenja!

5:9 Ta Bog nas nije odredio za gnjev, nego da imamo spasenje po Gospodinu našem Isusu Kristu,

5:10 koji je za nas umro da - bdjeli ili spavali - zajedno s njime živimo.

5:11 Zato, tješite se uzajamno i izgrađujte jedan drugoga, kako i činite.

5:12 Molimo vas, braćo: priznajte one koji se trude među vama, koji su vam predstojnici u Gospodinu i opominju vas;

5:13 s ljubavlju ih nadasve cijenite poradi njihova djela! Gajite mir među sobom!

5:14 Potičemo vas, braćo: opominjite neuredne, sokolite malodušne, podržavajte slabe, budite velikodušni prema svima!

5:15 Pazite da tko komu zlo zlom ne uzvrati, nego uvijek promičite dobro jedni prema drugima i prema svima.

5:16 Uvijek se radujte!

5:17 Bez prestanka se molite!

5:18 U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu.

5:19 Duha ne trnite,

5:20 proroštava ne prezirite!

5:21 Sve provjeravajte: dobro zadržite,

5:22 svake se sjene zla klonite!

5:23 A sam Bog mira neka vas posvema posveti i cijelo vaše biće - duh vaš i duša i tijelo - neka se besprijekornim, savršenim sačuva za Dolazak Gospodina našega Isusa Krista.

5:24 Vjeran je Onaj tko vas poziva: on će to i učiniti.

5:25 Braćo, molite i za nas!

5:26 Pozdravite svu braću cjelovom svetim.

5:27 Zaklinjem vas u Gospodinu: neka se ova poslanica pročita svoj braći.

5:28 Milost Gospodina našega Isusa Krista s vama!


Next: 2 Thessalonians