Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous  Next 

Croatian Bible: 2 Thessalonians

1:1 Pavao, Silvan i Timotej Crkvi Solunjana u Bogu Ocu našemu i Gospodinu Isusu Kristu.

1:2 Milost vam i mir od Boga Oca i Gospodina Isusa Krista!

1:3 Zahvaljivati moramo Bogu uvijek za vas, braćo, kao što dolikuje jer izvanredno raste vaša vjera i množi se ljubav svakoga od vas prema drugima,

1:4 tako da se mi sami po crkvama Božjim vama ponosimo zbog vaše postojanosti i vjere u svim progonstvima i nevoljama koje podnosite.

1:5 One su najava pravednog Suda Božjega: da ćete se naći dostojni kraljevstva Božjega za koje i trpite.

1:6 Jer pravo je da Bog vašim mučiteljima mukom,

1:7 a vama, mučenima, zajedno s nama spokojem uzvrati kad se Gospodin Isus objavi s nama, zajedno s anđelima svoje moći,

1:8 u ognju žarkome i osveti se onima koji ne poznaju Boga i ne pokoravaju se evanđelju Gospodina našega Isusa.

1:9 Oni će biti kažnjeni vječnom propašću, daleko od lica Gospodnjega i od slave njegova veličanstva,

1:10 kada - u onaj Dan - dođe da se proslavi u svojim svetima i da se prodiči u svima koji povjerovaše. Jer povjerovalo se svjedočanstvu našemu među vama.

1:11 Zato i molimo uvijek za vas da vas Bog učini dostojnima poziva i snažno dovede do punine svako vaše nastojanje oko dobra i djelo vaše vjere

1:12 te da se proslavi ime Gospodina našega Isusa u vama i vi u njemu - po milosti Boga našega i Gospodina Isusa Krista.

2:1 A što se tiče Dolaska Gospodina našega Isusa Krista i našeg okupljanja oko njega, molimo vas, braćo:

2:2 ne dajte se brzo pokolebati u svom shvaćanju niti uznemiriti ni nekim duhom, ni nekom riječju, ni nekim tobože našim pismom, kao da će sad-na Dan Gospodnji.

2:3 Neka vas nitko ne zavede ni na koji način. Jer ako prije ne dođe onaj otpad i ne otkrije se Čovjek bezakonja, Sin propasti,

2:4 Protivnik, onaj koji uzdiže sebe protiv svega što se zove Bog ili svetinja, dotle da i u Božji hram zasjedne gradeći se Bogom...

2:5 Ne sjećate li se, to sam vam govorio dok sam još bio među vama?

2:6 I sada znate što ga zadržava da bi se pojavio tek u svoje vrijeme.

2:7 Doista, otajstvo bezakonja već je na djelu, samo ima tko da ga sada zadržava dok ne bude uklonjen.

2:8 Tada će se otkriti Bezakonik. Njega će Gospodin Isus pogubiti dahom usta i uništiti pojavkom Dolaska svoga -

2:9 njega koji djelovanjem Sotoninim dolazi sa svom silom, lažnim znamenjima i čudesima

2:10 i sa svim nepravednim zavaravanjem onih koji propadaju poradi toga što ne prihvatiše ljubavi prema istini da bi se spasili.

2:11 I zato im Bog šalje djelovanje zavodničko da povjeruju laži

2:12 te budu osuđeni svi koji nisu povjerovali istini, nego su se odlučili za nepravednost.

2:13 Mi pak moramo uvijek zahvaljivati Bogu za vas, braćo od Gospodina ljubljena, što vas je od početka odabrao za spasenje, posvećenjem u Duhu i vjerom u istinu.

2:14 Da, na to vas pozva po našem evanđelju - na posjedovanje slave Gospodina našega Isusa Krista.

2:15 Stoga braćo, čvrsto stojte i držite se predaja u kojima ste poučeni bilo našom riječju, bilo pismom.

2:16 A sam Gospodin naš Isus Krist i Bog, Otac naš, koji nas uzljubi i koji nam po milosti dade trajno ohrabrenje i dobru nadu,

2:17 neka ohrabri vaša srca i neka ih učvrsti u svakom dobru djelu i riječi!

3:1 Uostalom, molite, braćo, za nas da riječ Gospodnja trči i proslavlja se kao i u vas

3:2 i da se oslobodimo nezgodnih i opakih ljudi. Jer nemaju svi vjere!

3:3 Ali, vjeran je Gospodin koji će nas učvrstiti i sačuvati od Zloga.

3:4 A uzdamo se, u Gospodinu, u vas: da vršite i da ćete vršiti ono što vam zapovijedamo.

3:5 A Gospodin neka upravi srca vaša k ljubavi Božjoj i postojanosti Kristovoj.

3:6 Zapovijedamo vam, braćo, u ime Gospodina Isusa Krista da se klonite svakoga brata što živi neuredno i ne po predaji koju primiste od nas.

3:7 Ta sami znate kako nas treba nasljedovati. Jer dok bijasmo među vama, nismo živjeli neuredno:

3:8 ničiji kruh nismo badava jeli, nego smo u trudu i naporu noću i danju radili da ne bismo opteretili koga od vas.

3:9 Ne što ne bismo imali prava, nego da vam sebe damo za uzor koji ćete nasljedovati.

3:10 Doista, dok bijasmo u vas, ovo vam zapovijedasmo: Tko neće da radi, neka i ne jede!

3:11 A čujemo da neki od vas žive neuredno: ništa ne rade, nego dangube.

3:12 Takvima zapovijedamo i zaklinjemo ih u Gospodinu Isusu Kristu: neka s mirom rade i svoj kruh jedu.

3:13 Vama pak, braćo, neka ne dodija činiti dobro.

3:14 Ako li se tko ne pokorava našoj riječi u ovoj poslanici, zabilježite ga, ne drugujte s njime, da se postidi,

3:15 ali ga ne smatrajte neprijateljem, nego ga urazumljujte kao brata.

3:16 A sam Gospodin mira dao vam mir zauvijek i na svaki način! Gospodin sa svima vama!

3:17 Pozdrav mojom rukom, Pavlovom. Ovo je znak u svakoj poslanici: ovako pišem.

3:18 Milost Gospodina našega Isusa Krista sa svima vama!


Next: 1 Timothy