Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous  Next 

Croatian Bible: 1 Timothy

1:1 Pavao, apostol Krista Isusa po nalogu Boga, Spasitelja našega, i Krista Isusa, nade naše,

1:2 Timoteju, pravomu sinu u vjeri: milost, milosrđe i mir od Boga Oca i Krista Isusa, Gospodina našega!

1:3 Kao što sam te zamolio kad sam odlazio u Makedoniju, ostani u Efezu da zapovijediš nekima neka ne naučavaju drugih nauka

1:4 i neka se ne zanose beskrajnim bajkama i rodoslovljima, koja više pogoduju rasprama negoli rasporedbi Božjoj po vjeri.

1:5 Svrha je te zapovijedi ljubav iz čista srca, dobre savjesti i vjere neprijetvorne.

1:6 To su neki promašili i zastranili u praznorječje;

1:7 htjeli bi biti učitelji Zakona, a ne razumiju ni što govore ni što tvrde.

1:8 A mi znamo da je Zakon dobar ako se tko njime služi zakonito,

1:9 svjestan toga da je Zakon tu ne za pravednika nego za bezakonike i nepokornike, nepobožnike i grešnike, bezbožnike i svetogrdnike, ocoubojice i materoubojice, koljače,

1:10 bludnike, muškoložnike, trgovce ljudima, varalice, krivokletnike, i ima li još što protivno zdravom nauku -

1:11 po evanđelju Slave blaženoga Boga koje je meni povjereno.

1:12 Zahvalan sam Onome koji mi dade snagu - Kristu Isusu, Gospodinu našemu - jer me smatrao vrijednim povjerenja, kad u službu postavi mene

1:13 koji prije bijah hulitelj, progonitelj i nasilnik. Ali pomilovan sam jer sam to u neznanju učinio, još u nevjeri.

1:14 I milost Gospodina našega preobilovala je zajedno s vjerom i ljubavlju, u Kristu Isusu.

1:15 Vjerodostojna je riječ i vrijedna da se posve prihvati: Isus Krist dođe na svijet spasiti grešnike, od kojih sam prvi ja.

1:16 A pomilovan sam zato da na meni prvome Isus Krist pokaže svu strpljivost i pruži primjer svima koji će povjerovati u njega za život vječni.

1:17 A Kralju vjekova, besmrtnome, nevidljivome, jedinome Bogu čast i slava u vijeke vjekova. Amen.

1:18 Taj ti zadatak predajem, sine Timoteju, u skladu s proroštvima nekoć nad tobom izrečenima: na njih oslonjen, bij boj plemeniti

1:19 imajući vjeru i dobru savjest, koju su neki odbacili i doživjeli brodolom vjere.

1:20 Među njima je Himenej i Aleksandar, koje sam predao Sotoni da nauče ne huliti.

2:1 Dakle, preporučujem prije svega da se obavljaju prošnje, molitve, molbenice i zahvalnice za sve ljude,

2:2 za kraljeve i sve koji su na vlasti, da provodimo miran i spokojan život u svoj bogoljubnosti i ozbiljnosti.

2:3 To je dobro i ugodno pred Spasiteljem našim Bogom,

2:4 koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine.

2:5 Jer jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek - Krist Isus,

2:6 koji sebe samoga dade kao otkup za sve. To je u svoje vrijeme dano svjedočanstvo,

2:7 za koje sam ja postavljen propovjednikom i apostolom - istinu govorim, ne lažem - učiteljem naroda u vjeri i istini.

2:8 Hoću dakle da muškarci mole na svakome mjestu, podižući čiste ruke bez srdžbe i raspre;

2:9 isto tako žene - u doličnu držanju: neka se rese stidljivošću i razborom, ne pletenicama i zlatom ili biserjem ili skupocjenim odijelom,

2:10 nego - dobrim djelima, kako dolikuje ženama koje ispovijedaju bogoljubnost.

2:11 Žena neka u miru prima pouku sa svom podložnošću.

2:12 Poučavati pak ženi ne dopuštam, ni vladati nad mužem, nego - neka bude na miru.

2:13 Jer prvi je oblikovan Adam, onda Eva;

2:14 i Adam nije zaveden, a žena je, zavedena, učinila prekršaj.

2:15 A spasit će se rađanjem djece ako ustraje u vjeri, ljubavi i posvećivanju, s razborom.

3:1 Vjerodostojna je riječ: teži li tko za nadgledništvom, časnu službu želi.

3:2 Treba stoga da nadglednik bude besprijekoran, jedne žene muž, trijezan, razuman, sređen, gostoljubiv, sposoban poučavati,

3:3 ne vinu sklon, ne nasilan nego popustljiv, ne ratoboran, ne srebroljubac;

3:4 da svojom kućom dobro upravlja i sinove drži u pokornosti sa svom ozbiljnošću -

3:5 a ne zna li netko svojom kućom upravljati, kako će se brinuti za Crkvu Božju? -

3:6 ne novoobraćenik da se ne bi uzoholio i pao pod osudu đavlovu.

3:7 A treba da ima i lijepo svjedočanstvo od onih vani, da ne bi u rug upao i zamku đavlovu.

3:8 Ðakoni isto tako treba da budu ozbiljni, ne dvolični, ne odani mnogom vinu ni prljavu dobitku -

3:9 imajući otajstvo vjere u čistoj savjesti.

3:10 I neka se najprije iskušavaju, pa onda, budu li besprigovorni, neka obavljaju službu.

3:11 Žene isto tako neka budu ozbiljne, ne klevetnice nego trijezne, vjerne u svemu.

3:12 đakoni neka budu jedne žene muževi, neka dobro upravljaju djecom i svojim kućama.

3:13 Jer oni koji dobro obavljaju službu, stječu častan položaj i veliku smjelost u vjeri, vjeri u Isusu Kristu.

3:14 Ovo ti pišem u nadi da ću ubrzo doći k tebi,

3:15 a okasnim li, da znaš kako se treba vladati u kući Božjoj, koja je Crkva Boga živoga, stup i uporište istine.

3:16 Da, po sveopćem uvjerenju, veliko je Otajstvo pobožnosti: On, očitovan u tijelu, opravdan u Duhu, viđen od anđela, propovijedan među narodima, vjerovan u svijetu, uznesen u slavu.

4:1 Duh izričito govori da će u posljednja vremena neki otpasti od vjere i prikloniti se prijevarnim duhovima i zloduhovskim naucima.

4:2 A sve to pod utjecajem himbe lažljivaca otupjele savjesti

4:3 koji zabranjuju ženiti se i nameću uzdržavati se od jela što ih je Bog stvorio da ih sa zahvalnošću uzimaju oni koji vjeruju i znaju istinu.

4:4 Doista, svako je Božje stvorenje dobro i ne valja odbaciti ništa što se uzima sa zahvalnošću

4:5 jer se posvećuje riječju Božjom i molitvom.

4:6 To izlaži braći i bit ćeš dobar poslužitelj Krista Isusa, hranjen riječima vjere i dobroga nauka za kojim postojano ideš.

4:7 Svjetovne pak i bablje priče odbijaj! Vježbaj se u pobožnosti!

4:8 Uistinu, tjelesno vježbanje malo čemu koristi, a pobožnost je svemu korisna jer joj je obećan život - sadašnji i budući.

4:9 Vjerodostojna je to riječ i vrijedna da se posve prihvati.

4:10 Ta za to se trudimo i borimo jer se pouzdajemo u Boga živoga koji je Spasitelj svih ljudi, ponajpače vjernika.

4:11 Zapovijedaj to i naučavaj!

4:12 Nitko neka ne prezire tvoje mladosti, nego budi uzor vjernicima u riječi, u vladanju, u ljubavi, u vjeri, u čistoći.

4:13 Dok ne dođem, posveti se čitanju, poticanju, poučavanju.

4:14 Ne zanemari milosnog dara koji je u tebi, koji ti je dan po proroštvu zajedno s polaganjem ruku starješinstva.

4:15 Oko toga nastoj, sav u tom budi da tvoj napredak bude svima očit.

4:16 Pripazi na samog sebe i na poučavanje! Ustraj u tome! Jer to vršeći, spasit ćeš i sebe i one koji te slušaju.

5:1 Na starca se ne otresaj, nego ga nagovaraj kao oca, mladiće kao braću,

5:2 starice kao majke, djevojke kao sestre - u svoj čistoći.

5:3 Udovice poštuj - one koje su zaista udovice.

5:4 Ako li ipak koja udovica ima djecu ili unuke, neka najprije oni znaju očitovati svoju pobožnost prema vlastitom domu i uzdarjem uzvraćati roditeljima jer to je ugodno Bogu.

5:5 A ona koja je zaista udovica, posve sama, pouzdaje se u Boga, odana prošnjama i molitvama noć i dan;

5:6 ona, naprotiv, koja provodi lagodan život, živa je već umrla.

5:7 I to naglašuj da budu besprijekorne.

5:8 Ako li se tkogod za svoje, navlastito za ukućane, ne stara, zanijekao je vjeru i gori je od nevjernika.

5:9 U popis neka se unosi udovica ne mlađa od šezdeset godina, jednog muža žena,

5:10 koja ima svjedočanstvo dobrih djela: da je djecu odgojila, da je bila gostoljubiva, da je svetima noge prala, da je nevoljnima pomagala, da se svakom dobru djelu posvećivala.

5:11 Mlađe pak udovice odbijaj jer kad ih požuda odvrati od Krista, hoće se udati,

5:12 pa zasluže osudu što su pogazile prvotnu vjernost.

5:13 A uz to se, obilazeći po kućama, nauče biti besposlene, i ne samo besposlene, nego i brbljave i nametljive, govoreći što ne bi smjele.

5:14 Hoću dakle da se mlađe udaju, djecu rađaju, da budu kućevne te ne daju protivniku nikakva povoda za pogrđivanje.

5:15 Jer već su neke zastranile za Sotonom.

5:16 Ako koja vjernica ima udovica, neka im pomaže, a neka se ne opterećuje Crkva, da uzmogne pomoći onima koje su zaista udovice.

5:17 Starješine koji su dobri predstojnici dostojni su dvostruke časti, ponajpače oni koji se trude oko Riječi i poučavanja.

5:18 Pismo doista veli: Volu koji vrši ne zavezuj usta! I: Vrijedan je radnik plaće svoje.

5:19 Protiv starješine ne primaj tužbe, osim na osnovi dvaju ili triju svjedoka.

5:20 One koji griješe, pred svima ukori da i drugi imaju straha!

5:21 Zaklinjem te pred Bogom i Kristom Isusom i izabranim anđelima da se toga držiš bez predrasude i ništa ne činiš po naklonosti.

5:22 Ruku prebrzo ni na koga ne polaži i ne budi dionikom tuđih grijeha! Sebe čistim čuvaj!

5:23 Ne pij više samo vode, nego uzimaj malo vina poradi želuca i čestih svojih slabosti.

5:24 Grijesi nekih ljudi očiti su i prije suda, nekih pak samo nakon njega.

5:25 Tako su i dobra djela očita, a bila i drukčija, ne mogu se sakriti.

6:1 Koji su pod jarmom, robovi, neka svoje gospodare smatraju svake časti dostojnima da se ne bi pogrđivalo ime Božje i nauk.

6:2 A oni kojima su gospodari vjernici, neka ih ne cijene manje zato što su braća, nego neka im još više služe jer ti koji primaju njihovo dobročinstvo vjernici su i ljubljena braća. To naučavaj i preporučuj!

6:3 A tko drukčije naučava i ne prianja uza zdrave riječi, riječi Gospodina našega Isusa Krista, i nauk u skladu s pobožnošću,

6:4 nadut je, puka neznalica, samo boluje od raspra i rječoborstava, od kojih nastaje zavist, svađa, pogrde, zla sumnjičenja,

6:5 razračunavanja ljudi pokvarene pameti i lišenih istine, što pobožnost smatraju dobitkom.

6:6 Pa i jest dobitak velik pobožnost, zadovoljna onim što ima!

6:7 Ta ništa nismo donijeli na svijet te iz njega ništa ni iznijeti ne možemo!

6:8 Imamo li dakle hranu i odjeću, zadovoljimo se time.

6:9 Jer oni koji se hoće bogatiti, upadaju u napast, zamku i mnoge nerazumne i štetne požude što ljude strovaljuju u zator i propast.

6:10 Zaista, korijen svih zala jest srebroljublje; njemu odani, mnogi odlutaše od vjere i sami sebe isprobadaše mukama mnogima.

6:11 A ti se, Božji čovječe, toga kloni! Teži za pravednošću, pobožnošću, vjerom, ljubavlju, postojanošću, krotkošću!

6:12 Bij dobar boj vjere, osvoji vječni život na koji si pozvan i radi kojega si dao ono lijepo svjedočanstvo pred mnogim svjedocima!

6:13 Zapovijedam pred Bogom koji svemu život daje i pred Kristom Isusom koji pred Poncijem Pilatom posvjedoči lijepo svjedočanstvo:

6:14 čuvaj Zapovijed, neokaljano i besprijekorno, do Pojavka Gospodina našega Isusa Krista.

6:15 Njega će u svoje vrijeme pokazati On, Blaženi i jedini Vladar, Kralj kraljeva i Gospodar gospodara,

6:16 koji jedini ima besmrtnost, prebiva u svjetlu nedostupnu, koga nitko od ljudi ne vidje niti ga vidjeti može. Njemu čast i vlast vjekovječna! Amen.

6:17 Onima koji su u sadašnjem svijetu bogati zapovijedaj neka ne budu bahati i neka se ne uzdaju u nesigurno bogatstvo, nego u Boga koji nam sve bogato daje na uživanje;

6:18 neka dobro čine, neka se bogate dobrim djelima, neka budu darežljivi, zajedničari -

6:19 prikupljajući sebi lijepu glavnicu za budućnost da osvoje onaj pravi život.

6:20 Timoteju, poklad čuvaj kloneći se svjetovnoga praznoglasja i proturječja nekog nazovispoznanja,

6:21 koje su neki ispovijedali pa od vjere zastranili. Milost s vama


Next: 2 Timothy