Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous  Next 

Coptic Bible: Philemon

1:1 ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲉⲧⲥⲟⲛϩ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲡⲓⲥⲟⲛ ⳿ⲛⲫⲩⲗⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲛⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣϩⲱⲃ.

1:2 ⲛⲉⲙ ⲁⲡⲫⲓⲁ ϯⲥⲱⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲁⲣⲭⲓⲡⲡⲟⲥ ⲡⲉⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲟⲩⲏⲓ.

1:3 ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

1:4 ϯϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲡⲁⲛⲟⲩϯ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲓ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲙⲉⲩⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ.

1:5 ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⲧⲉⲕⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲕⲛⲁϩϯ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ⳿ⲛⲧⲁⲕ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

1:6 ϩⲟⲡⲱⲥ ϯⲙⲉⲧ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲕⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲧⲉⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲥⲉⲣϩⲱⲃ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲟⲩⲉⲛ ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲠⲭ̅ⲥ̅.

1:7 ⲁⲓϭⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲣⲁϣⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲟⲙϯ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉⲕⲁⲅⲁⲡⲏ ϫⲉ ⲛⲓⲙⲉⲧϣⲁⲛ⳿ⲑⲙⲁϧⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲁⲩ⳿ⲙⲧⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲕ ⲡⲓⲥⲟⲛ.

1:8 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲏⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ ⳿ⲉⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛⲁⲕ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧ⳿ⲥϣⲉ.

1:9 ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ϯϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲱ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲓϧⲉⲗⲗⲟⲓ ϯ ⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲡⲉⲧⲥⲟⲛϩ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.

1:10 ϯϯϩⲟ ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁⲓ⳿ϫⲫⲟϥ ϧⲉⲛ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲁⲩϩ ⲟⲛⲏⲥⲓⲙⲟⲥ.

1:11 ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲁϥⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧϣⲁⲩ ⲛⲁⲕ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲏ ⲟⲩ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ϥⲟⲓ ⳿ⲛϣⲁⲩ ⲛⲏⲓ ⲛⲉⲙⲁⲕ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁⲓⲟⲩⲟⲣⲡϥ ϩⲁⲣⲟⲕ.

1:12 ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲇⲉ ϣⲟⲡϥ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲛⲁⲙⲉⲧϣⲁⲛ⳿ⲑⲙⲁϧⲧ.

1:13 ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲁⲓⲟⲩⲱϣ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲉ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲁⲧⲟⲧ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲕϣⲉⲃⲓⲱ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲁⲩϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ.

1:14 ⲁϭⲛⲉ ⲧⲉⲕ⳿ⲅⲛⲱⲙⲏ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲉⲣ ⳿ϩⲗⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⲡⲉⲕⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ϣⲱⲡⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲱⲟⲩⲧϥ ⳿ⲛϩⲏⲧ.

1:15 ⲧⲁⲭⲁ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲁϥⲫⲱⲣϫ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲡⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲕϭⲓⲧϥ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ.

1:16 ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲃⲱⲕ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⲉϥⲟⲩⲟⲧ ⳿ⲉⲟⲩⲃⲱⲕ ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⲛⲏⲓ ⲁⲩⲏⲣ ϫⲉ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲛⲁⲕ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪.

1:17 ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲛ ϯ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲕ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϣⲫⲏ ⲣ ϣⲟⲡϥ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ.

1:18 ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲁϥϭⲓⲧⲕ ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⲓⲉ ⲁⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲫⲁⲓ ⲟⲡϥ ⳿ⲉⲣⲟⲓ.

1:19 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲓ⳿ⲥϧⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲁϫⲓϫ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲑⲛⲁⲧⲱⲃ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁ⳿ϣⲧⲉⲙϫⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⳿ⲕⲉⲣⲟⲕ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲉⲧⲏⲓⲕ ⲛⲏⲓ.

1:20 ⲁϩⲁ ⲡⲁⲥⲟⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓ⳿ⲉ⳿ⲙⲧⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲕ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ ⲙⲁ⳿ⲙⲧⲟⲛ ⳿ⲛⲛⲁⲙⲉⲧϣⲁⲛ⳿ⲑⲙⲁϧⲧ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

1:21 ⲉⲣⲉ ⲡⲁϩⲏⲧ ⲑⲏⲧ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉⲕⲙⲉⲧⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲁⲓ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲛⲁⲕ ⲉⲓ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⳿ⲭⲛⲁⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲉⲛⲏ ⳿ⲉϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ.

1:22 ⲁⲙⲁ ⲇⲉ ⲥⲟⲃϯ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲝⲉⲛⲓⲁ ϯ ⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⲥⲉⲛⲁⲧⲏⲓⲧ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛ⳿ϩⲙⲟⲧ.

1:23 ⳿ϥϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⳿ⲛϫⲉ ⲁⲡⲁⲫⲣⲁⲥ ⲡⲁ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲉⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲟⲥ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.

1:24 ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲁⲣⲓⲥⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲇⲏⲙⲁⲥ ⲗⲟⲩⲕⲁⲥ ⲛⲁ⳿ϣⲫⲉⲣ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣϩⲱⲃ.

1:25 ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲧⲉⲛⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲡⲣⲟⲥ ⲫⲓⲗⲏⲙⲱⲛ ⲁⲩ⳿ⲥϧⲏⲧⲥ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲙⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲛⲏⲥⲓⲙⲟⲥ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲧⲟⲩ ⲁⲅⲓⲟⲩ ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲩ ⲉⲛⲓⲣⲏⲛⲏ ⲧⲱ ⲕⲩⲣⲓⲱ ⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲓ̅ⲇ̅


Next: Hebrews