Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous 

Coptic Bible: Revelation

1:1 ϯⲁⲡⲟⲅⲁⲗⲩⲙⲯⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲑⲏ ⲉⲧⲁ ⲫϯ ⲧⲏⲓⲥ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲧⲁⲙⲉ ⲛⲉϥ⳿ⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧⲥⲉ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯⲙⲏⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲁϥⲧⲁⲟⲩⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲉϥⲃⲱⲕ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ.

1:2 ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ.

1:3 ⲱⲟⲩ⳿ⲛⲓⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲱϣ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲁⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧ⳿ⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲏⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϩⲓⲱⲧⲥ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲁϥϧⲱⲛⲧ.

1:4 ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⳿ⲛϯⲍ̅ ⳿ⲛⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲏⲉⲧⲭⲏ ϧⲉⲛ ϯⲁⲥⲓⲁ ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲙ ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧϣⲟⲡ ⲛⲉⲙ ⲫⲏ ⳿ⲉⲛⲁϥϣⲟⲡ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲍ̅ ⳿ⲙⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲛⲏⲉⲧⲭⲏ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ.

1:5 ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲓⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ⲡⲓⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲓϣⲁⲙⲓⲥⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⳿ⲛⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲙⲉⲛⲣⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲟⲕⲙⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥ⳿ⲥⲛⲟϥ.

1:6 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲟⲩⲏⲃ ⳿ⲙⲫϯ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲫⲏⲉⲧⲉⲫⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲁⲙⲁϩⲓ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲁⲙⲏⲛ.

1:7 ϩⲏⲡⲡⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϭⲏⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲃⲁⲗ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲑⲟⲕⲥϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲫⲩⲗⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲁⲙⲏⲛ.

1:8 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓⲁⲗⲫⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲱ ϯⲁⲣⲭⲏ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡ⳪ ⲫϯ ⲫⲏⲉⲧϣⲟⲡ ⲫⲏ ⳿ⲉⲛⲁϥϣⲟⲡ ⲛⲉⲙ ⲫⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲡⲓⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ.

1:9 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ϧⲉⲛ ⲛⲓϩⲟϫϩⲉϫ ϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲁⲩϧⲉⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁⲓϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ϯⲛⲏⲥⲟⲥ ⲑⲏ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲑⲙⲱ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

1:10 ⲁⲓϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲁⲙⲉⲛϩⲏⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ ⲉⲥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲓ.

1:11 ϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉⲕⲛⲁⲥⲟⲑⲙⲟⲩ ⳿ⲥϧⲏⲧⲟⲩ ϩⲓ ⲟⲩϫⲱⲙ ⲟⲩⲟⲣⲡⲟⲩ ⳿ⲛϯⲍ̅ ⳿ⲛⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧϧⲉⲛ ϯⲁⲥⲓⲁ ⲉⲧⲉ ⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲧⲉ ⲛⲉⲙ ⲥⲙⲩⲣⲛⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲣⲅⲁⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲑⲩⲁⲧⲏⲣⲁ ⲛⲉⲙ ⲥⲁⲣⲇⲓⲥ ⲛⲉⲙ ⲫⲓⲗⲁⲇⲉⲗⲫⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲗⲁⲟⲇⲓⲕⲓⲁ.

1:12 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲫⲟⲛϩⲧ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉϯ⳿ⲥⲙⲏ ⲑⲏ ⳿ⲉⲛⲁⲥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲓⲫⲟⲛϩⲧ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲍ̅ ⳿ⲛⲗⲩⲭⲛⲓⲁ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ.

1:13 ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ ⳿ⲛⲛⲓⲗⲩⲭⲛⲓⲁ ⲟⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲡⲟⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲧⲟⲓ ϩⲓⲱⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲙⲏⲣ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉϥⲙⲟϯ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲟϫϧ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ.

1:14 ⲧⲉϥⲁⲫⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥϥⲱⲓ ⲉⲩⲟⲩⲟⲃϣ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲟⲣⲧ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲃϣ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲭⲓⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲥⲉⲟⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩϣⲁϩ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲱⲙ.

1:15 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩ ⲭⲁⲗⲕⲟⲗⲓⲃⲁⲛⲟⲥ ⲉϥⲫⲟⲥⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉϥ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛ⳿ⲧ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲏϣ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ.

1:16 ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲍ̅ ⳿ⲛⲥⲓⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥϫⲓϫ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲥⲏϥⲓ ⲉⲥϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲣⲟ ⲃ̅ ⲉⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲣⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϥϩⲟ ⲉϥⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥϫⲟⲙ.

1:17 ⲟⲩⲟϩ ϩⲟⲧⲉ ⲉⲧⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲓϩⲓⲧⲧ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϧⲁⲣⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲉⲣ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲁⲗⲉ ⲧⲉϥϫⲓϫ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⳿ⲉϫⲱⲓ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϧⲁ⳿ⲉ.

1:18 ⲫⲏⲉⲧⲟⲛϧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ϯⲱⲛϧ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲛⲉϩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓϣⲟϣⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲛⲁⲩⲭⲏ ⳿ⲛⲧⲟⲧ ⲛⲉⲙ ⳿ⲁⲙⲉⲛϯ.

1:19 ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲉⲕⲛⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ.

1:20 ⲡⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲍ̅ ⳿ⲛⲥⲓⲟⲩ ⲛⲏⲉⲧⲁⲕⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϩⲓ ⲧⲁϫⲓϫ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⲛⲉⲙ ϯⲍ̅ ⳿ⲛⲗⲩⲭⲛⲓⲁ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲡⲓⲍ̅ ⳿ⲛⲥⲓⲟⲩ ⲡⲓⲍ̅ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲍ̅ ⳿ⲛⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ϯⲍ̅ ⳿ⲛⲗⲩⲭⲛⲓⲁ ⲉⲧⲁⲕⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲍ̅ ⳿ⲛⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲉ

2:1 ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲡⲓⲍ̅ ⳿ⲛⲥⲓⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥϫⲓϫ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⲫⲏⲉⲑⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ ⳿ⲛϯⲍ̅ ⳿ⲛⲗⲩⲭⲛⲓⲁ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ.

2:2 ϫⲉ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲛⲉⲕ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲕϧⲓⲥⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲕ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲕ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲉϥⲁⲓ ϧⲁ ⲟⲩⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲛϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲏⲉⲧϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ϩⲁⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϫⲉⲙⲟⲩ ⳿ⲉϩⲁⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫ ⲛⲉ.

2:3 ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲕ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕϥⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲕϧⲓⲥⲓ.

2:4 ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲟⲛⲧⲏⲓ ϩⲁⲣⲟⲕ ϫⲉ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ϣⲟⲣⲡ ⲁⲕⲭⲁⲥ ⳿ⲛⲥⲱⲕ.

2:5 ⲁⲣⲓ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⲁⲕϩⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲓⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϯⲛⲏⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲁⲕⲓⲙ ⲉⲧⲉⲕⲗⲩⲭⲛⲓⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲥⲙⲁ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲕ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ.

2:6 ⲁⲗⲗⲁ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ⳿ⲛⲧⲟⲧⲕ ϫⲉ ⲁⲕⲙⲟⲥϯ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲕⲟⲗⲁⲓⲧⲏⲥ ⲛⲏ ϩⲱ ⳿ⲉϯ ⲙⲟⲥϯ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ.

2:7 ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲙⲁϣϫ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϭⲣⲟ ⲉⲓ⳿ⲉϯ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲧⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϣϣⲏⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲛϧ ⲫⲏⲉⲧϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲛⲟⲩϯ.

2:8 ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲥⲙⲩⲣⲛⲁ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϧⲁ⳿ⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ.

2:9 ϫⲉ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲕϩⲟϫϩⲉϫ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲕⲙⲉⲧϩⲏ ⲕⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲓϫⲉⲙ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ϩⲁⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉ ⳿ⲉϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲧⲉ.

2:10 ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉϥϩⲟϯ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲙⲕⲁⲩϩ ⲉⲧⲉⲕⲛⲁϭ ⲓⲧⲟⲩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲡⲓⲇⲓ⳿ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⳿ϥⲛⲁϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ϣⲧⲉⲕⲟ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲉϩⲉϫϩⲉϫ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙⲓ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ ⲉⲕⲉⲛϩⲟⲧ ϣⲁ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲁϯ ⲛⲁⲕ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲭⲗⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲛϧ.

2:11 ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲙⲁϣϫ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲛⲁϭⲣⲟ ⳿ⲛⲛⲟⲩϭⲓⲧϥ ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁϩⲃ̅.

2:12 ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲣⲅⲁⲙⲱⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉ ϯⲥⲏϥⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲑⲏ ⲉⲧϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲣⲟⲃ̅.

2:13 ϫⲉ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲁⲕϣⲟⲡ ⲑⲱⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲉ ⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⳿ⲙ⳿ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲭⲏ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲕϫⲉⲗ ⲡⲁⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲁⲕϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ⲡⲓⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲫⲏⲉⲧⲁⲩϧⲟⲑⲃⲉϥ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉ ⳿ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ϣⲟⲡ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

2:14 ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲏⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛⲣⲁⲛ ϩⲁⲣⲟⲕ ⲉⲩ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛ⳿ⲧ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲙⲃⲁⲗⲁⲁⲙ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲙⲃⲁⲗⲁⲕ ⳿ⲉϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲓⲥ̅ⲗ̅ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲙ ϣⲱⲧ ⳿ⲛ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲉⲣⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲓⲛ.

2:15 ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲱⲕ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁⲕ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉϥ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛ⳿ⲧ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲛⲓⲕⲟⲗⲁⲓⲧⲱⲛ.

2:16 ⲁⲣⲓⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲏⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲁⲃⲱⲧⲥ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲥⲏϥⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲣⲱⲓ.

2:17 ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲙⲁϣϫ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲛⲁϭⲣⲟ ⲉⲓ⳿ⲉϯ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲛⲛⲁ ⲉⲧϩⲏⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓ⳿ⲉϯ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲗ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲃϣ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲁⲗ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϩⲓⲱⲧϥ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲫⲏⲉⲧⲁϥϭⲓⲧϥ.

2:18 ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲑⲩⲁⲧⲏⲣⲁ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲟⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩϣⲁϩ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲭⲁⲗⲕⲟⲗⲓⲃⲁⲛⲟⲥ.

2:19 ϫⲉ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲛⲉⲕ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲕⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲕⲛⲁϩϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲕϣⲉⲙϣⲓ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲕϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲕ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϧⲁⲉⲩ ⲉⲑⲛⲁⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲓϩⲟⲩⲁϯ.

2:20 ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲏⲓ ϩⲁⲣⲟⲕ ϫⲉ ⲁⲕⲭⲱ ⳿ⲛϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ϫⲉ ⲓⲉⲍⲁⲃⲉⲗ ⲑⲏ ⲉⲧϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥⲥⲱⲣⲉⲙ ⳿ⲛⲛⲁⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⳿ⲉⲉⲣⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓϣⲱⲧ ⳿ⲛ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ.

2:21 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓϯ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲭⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛⲁⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲥⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲥⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⳿ⲉⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲥⲡⲟⲣⲛⲓⲁ.

2:22 ϩⲏⲡⲡⲉ ϯⲛⲁⲧⲏⲓⲥ ⳿ⲉ⳿ⲡϭⲗⲟϫ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲛⲱⲓⲕ ⲛⲉⲙⲁⲥ ⳿ⲉⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϩⲟϫϩⲉϫ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲥ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ.

2:23 ⲛⲉⲥϣⲏⲣⲓ ϯⲛⲁϧⲟⲑⲃⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲧϧⲟⲧϧⲉⲧ ⳿ⲛⲛⲓϩⲏⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϭⲗⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓϯ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ.

2:24 ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϧⲁ ⳿ⲡⲥⲉⲡⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ ⲑⲩⲁⲧⲏⲣⲁ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲧⲁⲓ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ⲁⲛ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲕ ⳿ⲙ⳿ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲟⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛϯⲛⲁϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲕⲉⲃⲁⲣⲟⲥ ⲁⲛ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

2:25 ⳿ⲡⲗⲏⲛ ⲫⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϣⲁϯ⳿ⲓ.

2:26 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϭⲣⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲛⲁ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲛⲁ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ϣⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲓ⳿ⲉϯ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ.

2:27 ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ϣⲃⲱⲧ ⳿ⲙⲃⲉⲛⲓⲡⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⳿ⲛⲕⲉⲣⲁⲙⲉⲩⲥ ⲉϥ⳿ⲉϧⲉⲙϧⲱⲙⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ϩⲱ ⲉⲧⲁⲓϭⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲱϯ.

2:28 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓ⳿ⲉϯ ⲛⲁϥ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲓⲟⲩ ⳿ⲉϣⲁϥϣⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲟⲩ⳿ⲓ.

2:29 ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲙⲁϣϫ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ

3:1 ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲥⲁⲣⲇⲓⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲡⲓⲍ̅ ⳿ⲙⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲭⲏ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲍ̅ ⳿ⲛⲥⲓⲟⲩ ϫⲉ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲛⲉⲕ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁⲕ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩϫⲁⲓ ϫⲉ ⳿ⲕⲟⲛϧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲕⲙⲱⲟⲩⲧ.

3:2 ϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲛ ⲉⲕⲣⲏⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁⲧⲁϫⲣⲉ ⳿ⲡⲥⲉⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲭⲛⲁⲙⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲓϫⲉⲙ ⲛⲉⲕ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲉⲩϫⲏⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲁⲛⲟⲩϯ.

3:3 ⲁⲣⲓ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⲁⲕϭⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕⲥⲱⲧⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲉϩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲓⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ ⲉϣⲱⲡ ⲟⲩⲟⲛ ⲁⲕ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲕ⳿ϣⲧⲉⲙⲣⲱⲓⲥ ϯⲛⲁ⳿ⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲉϥϭⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲭⲛⲁ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ⳿ⲉϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲉϯⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉϫⲱⲕ ⳿ⲙⲙⲟⲥ.

3:4 ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛⲣⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲥⲁⲣⲇⲓⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲑⲱⲗⲉⲃ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ϩⲃⲱⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲙⲟϣⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ϩⲃⲱⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲃϣ ϫⲉ ⲥⲉ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⲅⲁⲣ.

3:5 ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϭⲣⲟ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲉⲩ⳿ⲉϯ ϩⲓⲱⲧϥ ⳿ⲛϩⲁⲛϭⲓ⳿ϩⲃⲱⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲃϣ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲥⲉⲗϫ ⲡⲟⲩⲣⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲡⲓϫⲱⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲛϧ ⲉⲓ⳿ⲉⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲣⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ.

3:6 ⲫⲏⲉⲧ ⲟⲩⲟⲛ ⲙⲁϣϫ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ.

3:7 ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫⲓⲗⲁⲇⲉⲗⲫⲓⲁ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲡⲓ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲛⲓϣⲟϣⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲛⲇⲁⲩⲓⲇ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲛⲁ⳿ϣⲑⲁⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲁⲛ⳿ϣⲑⲁⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲛⲁⲟⲩⲱⲛ.

3:8 ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲛⲉⲕ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲕⲛⲁϩϯ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲁⲓϯ ⳿ⲙⲡⲉⲕ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲟ ⲉϥ⳿ⲉⲟⲩⲏⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ϣⲑⲁⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁⲕ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲡⲁⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲕϫⲉⲗ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

3:9 ϩⲏⲡⲡⲉ ϯⲛⲁϯ ⲛⲁⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲛⲏⲉⲧϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲁⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲉϫⲉⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲉⲓ⳿ⲉ⳿ⲑⲣⲟⲩ⳿ⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓ⳿ⲉ⳿ⲑⲣⲟⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉϩⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲛⲉⲕϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲉⲧⲁⲓⲙⲉⲛⲣⲓⲧⲕ.

3:10 ϫⲉ ⲁⲕ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲡⲁⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲧⲁϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲁⲓ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲡⲓⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲑⲟ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲉⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ.

3:11 ϯⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲉ⳿ⲛⲧⲟⲧⲕ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⳿ϩⲗⲓ ϭⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲕ⳿ⲭⲗⲟⲙ.

3:12 ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϭⲣⲟ ⲉⲓ⳿ⲉⲁⲓϥ ⳿ⲛ⳿ⲥⲧⲩⲗⲗⲟⲥ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲛⲟⲩϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲛⲉϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓ⳿ⲉ⳿ⲥϧⲉ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲛⲟⲩϯ ϩⲓⲱⲧϥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲛϯⲃⲁⲕⲓ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲑⲏ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲁⲛⲟⲩϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ.

3:13 ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲙⲁϣϫ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ.

3:14 ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲗⲁⲟⲇⲓⲕⲓⲁ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲁⲙⲏⲛ ⲡⲓⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ⲡⲓⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲁⲗⲏⲑⲓⲛⲟⲥ ⳿ⲧⲁⲣⲭⲏ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲱⲛⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

3:15 ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲛⲉⲕ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲕϩⲟⲣϣ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲕϧⲏⲙ ⲁⲛ ⳿ⲁⲙⲟⲓ ⲛⲁⲕⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲩϩⲱϫ ⲡⲉ ⲓⲉ ⲛⲁⲕⲃⲉⲣⲃⲉⲣ.

3:16 ϫⲉ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲕⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲩⲥⲉⲗϩⲟ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲕⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲩϧⲉⲙⲓ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲕⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲩϩⲱϫ ⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϯⲛⲁϣⲁⲧⲕ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⳿ϩⲑⲏⲓ.

3:17 ϫⲉ ⳿ⲕϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⲟⲩⲟϩ ϯⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓⲁ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲕ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩϫⲱⲃ ⳿ⲛⲧⲁⲗⲉⲡⲱⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩϣⲁⲧⲙⲉⲑⲛⲁⲓ ⳿ⲛϩⲏⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲃⲉⲗⲗⲉ ⲉⲕⲃⲏϣ.

3:18 ϯⲉⲣⲥⲩⲙⲃⲟⲩⲗⲉⲩⲓⲛ ⲛⲁⲕ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉϣⲉⲡ ⲟⲩⲛⲟⲩⲃ ⳿ⲛⲧⲟⲧ ⲉϥⲫⲟⲥⲓ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩ ⳿ⲭⲣⲱⲙ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲉⲣⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛ⳿ϩⲃⲱⲥ ⲉⲩⲫⲟⲣⲓ ⲙⲏⲓⲧⲟⲩ ϩⲓⲱⲧⲕ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ϣⲧⲉⲙⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡϣⲓⲡⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲕⲃⲱϣ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲕⲟⲩⲗⲁⲟⲩⲣⲓⲟⲛ ⲙⲏⲓϥ ⳿ⲉⲛⲉⲕⲃⲁⲗ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ.

3:19 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲛⲏ ⳿ⲉϣⲁⲓⲙⲉⲛⲣⲓⲧⲟⲩ ϣⲁⲓⲥⲁϩⲱⲟⲩ ϣⲁⲓϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲱⲟⲩ ⲭⲟϩ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲓⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ.

3:20 ϩⲏⲡⲡⲉ ⲅⲁⲣ ϯⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧ ϩⲓⲣⲉⲛ ⲡⲓⲣⲟ ⲟⲩⲟϩ ϯⲕⲱⲗϩ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲥⲱⲧⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲟ ⲛⲏⲓ ϯⲛⲁϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲁⲟⲩⲱⲙ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲛⲉⲙⲏⲓ.

3:21 ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲛⲁϭⲣⲟ ϯⲛⲁⲧⲏⲓⲥ ⲛⲁϥ ⲉⲑⲣⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ϩⲓ ⲡⲁⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲓϭⲣⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓϩⲉⲙⲥⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲓⲱⲧ ϩⲓ ⲡⲉϥ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ.

3:22 ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲙⲁϣϫ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ

4:1 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲓⲛⲁⲩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲟⲩⲣⲟ ⲉϥⲟⲩⲏⲛ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ϯ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲛϩⲟⲩⲓϯ ⳿ⲉⲛⲁⲥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⲑⲏ ⲉⲧⲁⲓⲥⲟⲑⲙⲉⲥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛ⳿ⲧ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ ⲉⲥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⲉⲥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲙⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲙⲛⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲁⲧⲁⲙⲟⲕ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ.

4:2 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲟⲩ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲉϥϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ.

4:3 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓ ⳿ⲡ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛⲁϥⲟⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲡⲉ ⳿ⲛⲓⲁⲥⲡⲓⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥⲁⲣⲇⲓⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ϯ⳿ⲓⲣⲓⲥ ⲉⲥⲕⲱϯ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲁⲣⲁⲕⲇⲟⲥ.

4:4 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲕ̅ⲇ̅ ⳿ⲛ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲉⲩⲭⲏ ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲱϯ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲕ̅ⲇ̅ ⳿ⲙ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉⲩϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲉⲩ⳿ⲕⲧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϭⲓ⳿ϩⲃⲱⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲃϣ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ⲭⲗⲟⲙ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲉⲩⲧⲟⲓ ⳿ⲉⲛⲟⲩ⳿ⲁⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ.

4:5 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲥⲉⲧⲉⲃⲣⲏϫ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ⲥⲙⲏ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϧⲁⲣⲁⲃⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲍ̅ ⳿ⲛⲗⲁⲙⲡⲁⲥ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲉⲩⲕⲱϯ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲍ̅ ⳿ⲙⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲉ.

4:6 ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲭⲏ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲓⲟⲙ ⳿ⲙⲃⲁϫⲏⲓⲛⲓ ⲉϥ⳿ⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲭⲣⲓⲥⲧⲁⲗⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲇ̅ ⳿ⲛⲍⲱⲟⲛ ⲉⲩⲙⲉϩ ⳿ⲙⲃⲁⲗ ϩⲓ⳿ⲧϩⲏ ⲛⲉⲙ ϩⲓⲫⲁϩⲟⲩ.

4:7 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲍⲱⲟⲛ ⳿ⲛϩⲟⲩⲓⲧ ⲉϥⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲟⲩ⳿ⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲍⲱⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲁϩⲃ̅ ⲉϥⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲁⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲍⲱⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲁϩⲅ̅ ⲉϥⲟⲛⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡϩⲟ ⳿ⲛⲟⲩϣⲏ ⲣⲓ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲍⲱⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲁϩⲇ̅ ⲉϥⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲁϧⲱⲙ ⲉϥϩⲏⲗ.

4:8 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲩⲕⲱϯ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲛⲟⲩⲓⲉⲃ ⲥⲁϧⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲩⲙⲉϩ ⳿ⲙⲃⲁⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲙⲟⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⲛⲉ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ϥⲟⲩⲁⲃ ⳿ϥⲟⲩⲁⲃ ⳿ϥⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡ⳪ ⲫϯ ⲡⲓⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⲫⲏⲉⲧϣⲟⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏ ⳿ⲉⲛⲁϥϣⲟⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ.

4:9 ⲟⲩⲟϩ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲡⲓⲇ̅ ⳿ⲛⲍⲱⲟⲛ ϯ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲓⲧⲁⲓⲟ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲓϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲫⲏⲉⲧⲟⲛϧ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲛⲉϩ.

4:10 ϣⲁⲩϩⲓⲧⲟⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲟⲩϩⲟ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲕ̅ⲇ̅ ⳿ⲙ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲟⲛϧ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲛⲉϩ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲩⲭⲱ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ⲭⲗⲟⲙ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ.

4:11 ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲉⲧⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ Ⲡ⳪ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩϯ ⳿ⲉϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲧⲁⲓⲟ ⲛⲉⲙ ϯϫⲟⲙ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲁⲕⲥⲱⲛⲧ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁⲕ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲱⲛⲧ

5:1 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲥⲁⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⳿ⲉⲟⲩϫⲱⲙ ⲉϥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲥⲁϧⲟⲩⲛ ⲛⲉⲙ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲧⲟⲃ ⳿ⲛⲍ̅ ⳿ⲛⲧⲉⲃⲥ.

5:2 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉϥϫⲟⲣ ⲉϥϩⲓⲱⲓϣ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲏ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲓϫⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛⲛⲉϥⲧⲉⲃⲥ.

5:3 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⳿ⲉⲁⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲙⲡⲓϫⲱⲙ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

5:4 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲣⲓⲙⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲙⲡⲓϫⲱⲙ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

5:5 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲁϥ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲣⲓⲙⲓ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲁϥϭⲣⲟ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲩⲗⲏ ⳿ⲛⲓⲟⲩⲇⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲛⲟⲩⲛⲓ ⳿ⲛⲇⲁⲩⲓⲇ ⳿ⲉ⳿ⲁⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲙⲡⲓϫⲱⲙ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲧⲉⲃⲥ.

5:6 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲇ̅ ⳿ⲛⲍⲱⲟⲛ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲉⲟⲩϩⲓⲏⲃ ⲉϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⲉϥϧⲉⲗϧⲱⲗ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲍ̅ ⳿ⲛⲧⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩⲭⲏ ϩⲓϫⲱϥ ⲛⲉⲙ ⲍ̅ ⳿ⲙⲃⲁⲗ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲍ̅ ⳿ⲙⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲧⲁⲟⲩⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ.

5:7 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⲁϥⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲓϫⲱⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ.

5:8 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓϫⲱⲙ ⲁ ⲡⲓⲇ̅ ⳿ⲛⲍⲱⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲕ̅ⲇ̅ ⳿ⲙ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓϩⲓⲏⲃ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲕⲩⲑⲁⲣⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲫⲩⲁⲗⲏ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲉⲩⲙⲉϩ ⳿ⲛ⳿ⲥⲑⲟⲓⲛⲟⲩϥⲓ ⲉⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ.

5:9 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϩⲱⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲱⲇⲏ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲕⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲉϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓϫⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉ⳿ⲁⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛⲛⲉϥⲧⲉⲃⲥ ϫⲉ ⲁⲩϧⲉⲗϧⲱⲗⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕϣⲟⲡⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲫⲩⲗⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲗⲁⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ϣⲗⲟⲗ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲗⲁⲟⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

5:10 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕⲑⲁⲙⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲛⲟⲩϯ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲟⲩⲏⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲉⲣⲟⲩⲣⲟ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ.

5:11 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉ⳿ⲧ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲱϯ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲍⲱⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲧⲟⲩⲏⲡⲓ ⲛⲉ ϩⲁⲛ⳿ⲑⲃⲁ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲑⲃⲁ ⲛⲉ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲁⲛϣⲟ ⳿ⲛϩⲁⲛⲁⲛϣⲟ.

5:12 ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ϥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓϩⲓⲏⲃ ⲉⲧϧⲉⲗϧⲱⲗ ⳿ⲉϭⲓ ⳿ⲛϯϫⲟⲙ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲛⲉⲙ ϯⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲧⲁⲓ⳿ⲟ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ⲥⲙⲟⲩ.

5:13 ⲟⲩⲟϩ ⲥⲱⲛⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲛⲉⲙ ⲛⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲉ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⲫⲱⲕ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲧⲁⲓ⳿ⲟ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲁⲙⲁϩⲓ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ.

5:14 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲇ̅ ⳿ⲛⲍⲱⲟⲛ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲟⲩϩⲟ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ

6:1 ⲙⲉⲛⲁⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲁⲓⲛⲁⲩ ϩⲟⲧⲉ ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓϩⲓⲏⲃ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲧⲉⲃⲥ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲇ̅ ⳿ⲛⲍⲱⲟⲛ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛ⳿ⲧ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲛⲟⲩϧⲁⲣⲁⲃⲁⲓ ϫⲉ ⳿ⲁⲙⲟⲩ.

6:2 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲟⲩ⳿ϩⲑⲟ ⲉϥⲟⲩⲱⲃϣ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲱϥ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲫⲓϯ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲭⲗⲟⲙ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϭⲣⲏⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲣⲟ.

6:3 ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛϯⲧⲉⲃⲥ ⳿ⲙⲙⲁϩ⳿ⲥⲛⲟⲩϯ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲡⲓⲍⲱⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲁϩⲃ̅ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲙⲟⲩ.

6:4 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩ⳿ϩⲑⲟ ⳿ⲛⲁⲟⲩⲁⲛ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲱϥ ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲱⲗⲓ ⳿ⲛϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϧⲟⲗϧⲉⲗ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲉⲣⲏ ⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲥⲏϥⲓ ⲛⲁϥ.

6:5 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛϯⲧⲉⲃⲥ ⳿ⲙⲙⲁϩⲅ̅ϯ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁϩⲅ̅ ⳿ⲛⲍⲱⲟⲛ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲟⲩ⳿ϩⲑⲟ ⳿ⲛⲭⲁⲙⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲱϥ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲁϣⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥϫⲓϫ.

6:6 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⲉⲥⲛⲁϣⲧ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓⲇ̅ ⳿ⲛⲍⲱⲟⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛ⳿ⲧ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲛⲟⲩⲁϧⲱⲙ ⲉⲥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩϫⲁⲡⲓϫⲓ ⳿ⲛⲥⲟⲩ⳿ⲟ ϧⲁ ⲟⲩⲥⲁⲑⲉⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲅ̅ϯ ⳿ⲛϫⲁⲡⲓϫⲓ ⳿ⲛⲓⲱⲧ ϧⲁ ⲟⲩⲥⲁⲑⲉⲣⲓ ⲡⲓⲛⲉϩ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲏⲣⲡ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣⲁⲇⲓⲕⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ.

6:7 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛϯⲧⲉⲃⲥ ⳿ⲙⲙⲁϩⲇ̅ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁϩⲇ̅ ⳿ⲛⲍⲱⲟⲛ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲙⲟⲩ.

6:8 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲟⲩ⳿ϩⲑⲟ ⲉϥⲟⲩⲉⲧⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲱϥ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲙⲉⲛϯ ⲧⲏⲣϥ ⲉϥⲥⲱⲕ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲣⲉⲇ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⳿ⲉϧⲟⲑⲃⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲏϥⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ϩⲕⲟ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϩⲟϫϩⲉϫ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ.

6:9 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛϯⲧⲉⲃⲥ ⳿ⲙⲙⲁϩⲉ̅ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ ⳿ⲉⲛⲓ ⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲁⲩϧⲉⲗϧⲱⲗⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲉⲛⲁⲥ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ.

6:10 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲏ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϣⲁ ⳿ⲑⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲛⲏⲃ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲡⲓ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲕϯϩⲁⲡ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲕϭⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲉⲙ⳿ⲡϣⲓϣ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ.

6:11 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲥⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲃϣ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ⲙⲧⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ϣⲁⲧⲟⲩϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲟⲩ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛ⳿ⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲏⲉⲧⲟⲩⲛⲁϧⲟⲑⲃⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲣⲏϯ.

6:12 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ϩⲟⲧⲉ ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛϯ ⲙⲁϩⲋ̅ ⳿ⲛⲧⲉⲃⲥ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲙⲉⲛ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲣⲏ ⲁϥ⳿ⲭⲙⲟⲙ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲱⲕ ⳿ⲙϥⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲓⲟϩ ⲧⲏⲣϥ ⲁϥⲉⲣ⳿ⲥⲛⲟϥ.

6:13 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲥⲓⲟⲩ ⲁⲩϥⲟⲣϥⲉⲣ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲃⲱ ⳿ⲛⲕⲉⲛⲧⲉ ⲁ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲑⲏⲟⲩ ϥⲟⲣϥⲉⲣ ⳿ⲛⲛⲉⲥⲃⲏϣ.

6:14 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲧⲫⲉ ⲉⲩⲕⲱⲗ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩϫⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲱⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲥⲟⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲩⲕⲓⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲙⲁ.

6:15 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲁⲙⲁⲟⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϫⲱⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲃⲱⲕ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲉⲙϩⲉⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲭⲟⲡⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲃⲏⲃ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲭⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲡⲉⲧⲣⲁ.

6:16 ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲓⲡⲉⲧⲣⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲧⲱⲟⲩ ϫⲉ ϩⲉⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲭⲟⲡⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⳿ⲡϩⲟ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲡⲓϫⲱⲛⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϩⲓⲏⲃ.

6:17 ϫⲉ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥϫⲱⲛⲧ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲙⲑⲟ

7:1 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲇ̅ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲩⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϥⲧⲟⲩ ⲗⲁⲕϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲉⲩ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ϥⲧⲟⲩ ⲑⲏⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ϣⲧⲉⲙⲛⲓϥⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲑⲏⲟⲩ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲓϫⲉⲛ ⲛⲓⲓⲁⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲓϫⲉⲛ ⲛⲓ⳿ϣϣⲏⲛ.

7:2 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓϫⲟⲩϣⲧ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲕⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲁ ⳿ⲛϣⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲣⲏ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩ⳿ⲥ⳿ⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲧⲟⲛϧ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲓⲇ̅ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲧⲏⲓⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲉⲣⲁⲇⲓⲕⲓⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲫⲓⲟⲙ.

7:3 ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣⲁⲇⲓⲕⲓⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ϣϣⲏⲛ ϣⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲧⲉⲃ ⲛⲓⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲧⲟⲩⲧⲉϩⲛⲓ.

7:4 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉ⳿ⲧⲏⲡⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲧⲟⲃⲟⲩ ⲉⲧⲟⲩⲧⲉϩⲛⲓ ⲣ̅ⲙ̅ⲇ̅ ⳿ⲛϣⲟ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲧⲟⲃⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲩⲗⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲓⲥ̅ⲗ̅.

7:5 ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲩⲗⲏ ⳿ⲛⲓⲟⲩⲇⲁ ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛϣⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲩⲗⲏ ⳿ⲛⲣⲟⲩⲃⲏⲛ ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛϣⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲩⲗⲏ ⳿ⲛⲅⲁⲇ ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛϣⲟ.

7:6 ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲩⲗⲏ ⳿ⲛⲁⲥⲥⲏⲣ ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛϣⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲩⲗⲏ ⳿ⲛⲉⲫⲑⲁⲗⲓⲙ ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛϣⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲩⲗⲏ ⳿ⲛⲇⲁⲛ ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛϣⲟ.

7:7 ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲩⲗⲏ ⳿ⲛⲥⲩⲙⲉⲱⲛ ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛϣⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲩⲗⲏ ⳿ⲛⲗⲉⲩⲓ ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛϣⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲩⲗⲏ ⳿ⲛⲓⲥⲁⲭⲁⲣ ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛϣⲟ.

7:8 ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲩⲗⲏ ⳿ⲛⲍⲁⲃⲟⲩⲗⲱⲛ ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛϣⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲩⲗⲏ ⳿ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛϣⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲩⲗⲏ ⳿ⲙⲃⲉⲛⲓⲁⲙⲓⲛ ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛϣⲟ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣ⳿ⲥ⳿ⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ.

7:9 ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲏϣ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ϩⲗⲓ ϭⲓⲏⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ϣⲗⲟⲗ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲫⲩⲗⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲗⲁⲟⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲗⲁⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲩⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓϩⲓⲏⲃ ⲉⲩϫⲏⲗ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲥⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲃϣ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩϫⲓϫ.

7:10 ⲉⲩⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲏ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲓⲟⲩϫⲁⲓ ⲫⲁ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩϯ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϩⲓⲏⲃ.

7:11 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲁⲩⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲇ̅ ⳿ⲛⲍⲱⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲟⲩϩⲟ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲫϯ.

7:12 ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ ⲡⲓ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϯⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲧⲁⲓ⳿ⲟ ⲛⲉⲙ ϯϫⲟⲙ ⲛⲁ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩϯ ⲛⲉ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲛⲉϩ ⲁⲙⲏⲛ.

7:13 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ⳿ϩⲃⲱⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲃϣ ⲧⲟⲓ ϩⲓⲱⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ.

7:14 ⲡⲉϫⲏⲓ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ⳪ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲉⲧⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϩⲟϫϩⲉϫ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲣⲱϧⲓ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ⲥⲧⲟⲗⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲫⲉⲣⲓⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϩⲓⲏⲃ.

7:15 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲥⲉⲭⲏ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲉⲣⲫⲉⲓ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲉϥ⳿ⲉⲉⲣϧⲏⲓⲃⲓ ⳿ⲉϫⲱⲟⲩ.

7:16 ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ϩⲕⲟ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲓⲃⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲟⲩϧⲓⲥⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲉ ϧⲏⲓⲃⲓ ⳿ⲓ ⳿ⲉϫⲱⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⲕⲁⲩⲥⲱⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

7:17 ϫⲉ ⲡⲓϩⲓⲏⲃ ⲉⲧⲭⲏ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲉϥⲙⲟϣⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉϭⲓⲙⲱⲓⲧ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϯⲙⲟⲩⲙⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲱⲛϧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉ ⲫϯ ϥⲱϯ ⳿ⲛⲉⲣⲙⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲛⲟⲩⲃⲁⲗ

8:1 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛϯⲧⲉⲃⲥ ⳿ⲙⲙⲁϩⲍ̅ ⲁ ⲟⲩ⳿ϧⲣⲱⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ϣⲁ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ.

8:2 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲍ̅ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲭⲏ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫϯ ⲉⲩⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲍ̅ ⳿ⲛⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ.

8:3 ⲟⲩⲟϩ ⲕⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥ⳿ⲓ ⲁϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ⳿ⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲗⲓⲃⲁⲛⲟⲛ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛ⳿ⲥⲑⲟⲓⲛⲟⲩϥⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ⳿ⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲫⲏⲉⲧⲭⲏ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ.

8:4 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ ⳿ⲭⲣⲉⲙⲧⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ⲥⲑⲟⲓⲛⲟⲩϥⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧϫⲓϫ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲫⲏⲉⲧⲭⲏ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫϯ.

8:5 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲓⲃⲁⲛⲟⲛ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲁϥⲙⲁϩϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁ⳿ⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲓⲧϥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛϧⲁⲣⲁⲃⲁⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ⲥⲙⲏ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲥⲉⲧⲉⲃⲣⲏϫ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲟⲛⲙⲉⲛ.

8:6 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲍ̅ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲏⲉⲧⲉ ϯⲍ̅ ⳿ⲛⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲅⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ⲁⲩⲥⲉⲃⲧⲱⲧⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉⲉⲣⲥⲁⲗⲡⲓⲍⲓⲛ.

8:7 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥⲉⲣⲥⲁⲗⲡⲓⲍⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲗ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲉⲩⲙⲟϫⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲩ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲣⲱⲕϩ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲫⲣⲉⲅ̅ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲫⲣⲉⲅ̅ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ϣϣⲏⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲣⲱⲕϩ ⳿ⲛⲥⲓⲙ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲟⲩⲉⲧⲟⲩⲱⲧ.

8:8 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲁϩⲃ̅ ⲁϥⲉⲣⲥⲁⲗⲡⲓⲍⲓⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲉϥⲙⲟϩ ⲁⲩϩⲓⲧϥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲣⲉⲅ̅ ⳿ⲙ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲁϥⲉⲣ⳿ⲥⲛⲟϥ.

8:9 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲫⲣⲉⲅ̅ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲱⲛⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧϧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲛⲱⲛϧ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲣⲉⲅ̅ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲉϫⲏⲟⲩ ⲁⲩⲧⲁⲕⲟ.

8:10 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲁϩⲅ̅ ⲁϥⲉⲣⲥⲁⲗⲡⲓⲍⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲉⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲥⲓⲟⲩ ⲉϥⲙⲟϩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲗⲁⲙⲡⲁⲥ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲉⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲉⲅ̅ ⳿ⲛⲛⲓⲓⲁⲣⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲟⲩⲙⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ.

8:11 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲓⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲯⲓⲛⲑⲓⲟⲛ ⲉⲣ⳿ⲉⲛϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲣⲉⲅ̅ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲱⲟⲩ ⲁⲩⲉⲣⲉⲛϣⲁϣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲗⲗⲟⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁⲩⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲩⲉⲣⲉⲛϣⲁϣⲓ.

8:12 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲁϩⲇ̅ ⲁϥⲉⲣⲥⲁⲗⲡⲓⲍⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲣⲉⲅ̅ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲏ ⲁϥⲙⲓϣⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲫⲣⲉⲅ̅ ⳿ⲙⲡⲓⲓⲟϩ ⲛⲉⲙ ⳿ⲫⲣⲉⲅ̅ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲓⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲉⲣⲭⲁⲕⲓ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⲡⲟⲩⲣⲉⲅ̅ ⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ.

8:13 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲟⲩⲁϧⲱⲙ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ ⳿ⲛ⳿ⲧⲫⲉ ⲉϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲏ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲓ ⲟⲩⲟⲓ ⲟⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲉⲡⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲅ̅ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁⲉⲣⲥⲁⲗⲡⲓⲍⲓⲛ

9:1 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲙⲁϩⲉ̅ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥⲉⲣⲥⲁⲗⲡⲓⲍⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲥⲓⲟⲩ ⳿ⲉⲁϥϩⲉⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲛⲓϣⲟϣⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ϯϣⲱϯ ⳿ⲙ⳿ⲫⲛⲟⲩⲛ.

9:2 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲭⲣⲉⲙⲧⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯϣⲱϯ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛ⳿ⲧ⳿ⲭⲣⲉⲙⲧⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣⲭⲁⲕⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲫⲣⲏ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲁⲏⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲭⲣⲉⲙⲧⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯϣⲱϯ.

9:3 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛ⳿ϣϫⲏⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲭⲣⲉⲙⲧⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲛⲓϭⲗⲏ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲟⲩ ⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ.

9:4 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲣⲁⲇⲓⲕⲓⲛ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲥⲙⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ϣϣⲏⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲟⲩⲉⲧⲟⲩⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲏⲉⲧⲉ ϯ⳿ⲥ⳿ⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϩⲓ ⲧⲟⲩⲧⲉϩⲛⲓ ⲁⲛ.

9:5 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲏⲓⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ϣⲧⲉⲙϧⲟⲑⲃⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϯ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲉ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲃⲟⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲟⲩ⳿ⲧϩⲉⲙⲕⲟ ⲉϥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲙⲟⲕϩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲧϩⲉⲙⲕⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛϭⲗⲏ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲩϣⲁⲛϫⲉⲕϩ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ.

9:6 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲣⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲩ⳿ⲉⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫⲉⲙϥ ⲉⲩ⳿ⲉⲉⲣⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲛ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲉϥ⳿ⲉϥⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ.

9:7 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ϣϫⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲩ⳿ⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ϩⲑⲱⲣ ⲉⲧⲥⲉⲃⲧⲱⲧ ⳿ⲉ⳿ⲡⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩ⳿ⲭⲗⲟⲙ ⲉϥⲧⲟⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲧⲁⲫⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲟⲩⲁⲛ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲟⲩϩⲟ ⲉϥⲟⲛⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡϩⲟ ⳿ⲛϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲟⲩⲛⲁϫϩⲓ ⲉⲩⲟⲛⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲛⲁ ⲛⲓⲙⲟⲩ⳿ⲓ.

9:8 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉ ⲡⲟⲩϥⲱⲓ ⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲫⲁ ⲛⲓϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ.

9:9 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲟⲩⲧⲉⲛϩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛϧⲉⲗⲓⲃϣ ⳿ⲙⲃⲉⲛⲓⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ϯ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲟⲩⲧⲉⲛϩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛ⳿ⲧ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛϩⲁⲣⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛ⳿ϩⲑⲱⲣ ⲉⲩⲥⲉⲃⲧⲱⲧ ⳿ⲉ⳿ⲡⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ.

9:10 ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ⲥⲏⲧ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲛⲓϭⲗⲏ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲥⲟⲩⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉ ⲡⲟⲩⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲥⲏⲧ ⳿ⲉⲉⲣⲁⲇⲓⲕⲓⲛ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲉ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲃⲟⲧ.

9:11 ⲉϥⲭⲏ ϩⲓϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲩⲛ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲉⲃⲣⲉⲟⲥ ⲡⲉ ⲙⲁⲅⲉⲇⲱⲛ ⳿ⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲧⲁⲕⲟ.

9:12 ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲓ ⲁϥⲥⲓⲛⲓ ⲓⲥ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲁϩⲃ̅ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲓ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ.

9:13 ⲁ ⲡⲓⲙⲁϩⲋ̅ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥⲉⲣⲥⲁⲗⲡⲓⲍⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲧⲁⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲫⲏⲉⲧⲭⲏ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

9:14 ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁϩⲋ̅ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲫⲏⲉⲧⲉ ϯⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ϫⲉ ⲃⲉⲗ ⲡⲓⲇ̅ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

9:15 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲃⲟⲗⲟⲩ ⲙⲡⲓⲇ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲥⲟⲛϩⲟⲩ ⲉⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛⲓⲁⲣⲟ ⲉⲩⲫⲣⲁⲧⲏⲥ ⲛⲏⲉⲧⲥⲉⲃⲧⲱⲧ ⳿ⲉϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ⲁⲃⲟⲧ ⲛⲉⲙ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲙⲫⲣⲉⲅ̅ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ.

9:16 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲧⲏⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲥⲧⲁⲧⲉⲩⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϩⲩⲡⲡⲓⲕⲟⲛ ⳿ⲑⲃⲁ ⲃ̅ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲑⲃⲁ ⲛⲉ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲧⲟⲩⲏⲡⲓ.

9:17 ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ϩⲑⲟⲣ ϧⲉⲛ ϯϩⲟⲣⲁⲥⲓⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛϧⲉⲗⲓⲃϣ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲧⲟⲓ ϩⲓⲱⲧⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϩⲩⲁⲕⲓⲛⲑⲓⲛⲟⲛ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲑⲏⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲧⲁⲫⲉ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ϩⲑⲱⲣ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛ⳿ⲧⲁⲫⲉ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲟⲩ⳿ⲓ ⲉⲩⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩ ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲉⲙⲧⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲑⲏⲛ.

9:18 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲅ̅ ⳿ⲛⲉⲣϧⲟⲧ ⲁⲩⲙⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲫⲣⲉⲅ̅ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲛⲉⲙ ϯ⳿ⲭⲣⲉⲙⲧⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲑⲏⲛ ⲛⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲟⲩ.

9:19 ⳿ⲡⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ϩⲑⲱⲣ ⲛⲁϥⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲟⲩⲥⲏⲧ ⲡⲟⲩⲥⲏⲧ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϥⲟⲛⲓ ⲡⲉ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ϩϥⲱ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲁⲫⲉ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲛⲁⲩⲉⲣⲁⲇⲓⲕⲓⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲉ̅ ⳿ⲛⲁⲃⲟⲧ.

9:20 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡⲥⲉⲡⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲙⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓⲉⲣϧⲱⲧ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲟⲩϫⲓϫ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ϣⲧⲉⲙⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲛⲛⲓⲓϧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲛⲓⲛⲟⲩⲃ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲁⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲟⲙⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϣⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲱⲛⲓ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲉⲙⲟϣⲓ.

9:21 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩϧⲱⲧⲉⲃ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲫⲁϧⲣⲓ ⳿ⲛϩⲓⲕ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲥⲱϥ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩϭⲓⲟⲩ⳿ⲓ

10:1 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲕⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉϥϫⲟⲣ ⳿ⲉⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩϭⲏⲡⲓ ⲧⲟⲓ ϩⲓⲱⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ϯ⳿ⲓⲣⲓⲥ ⲉⲥⲭⲏ ϩⲓϫⲉⲛ ⲧⲉϥⲁⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϥϩⲟ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲥⲧⲩⲗⲗⲟⲥ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲱⲙ.

10:2 ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩϫⲱⲙ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥϫⲓϫ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲭⲱ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲁⲗⲟϫ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲧⲉϥϫⲁϭⲏ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ.

10:3 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲟⲩ⳿ⲓ ⲉϥϩⲉⲙϩⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁ ϯⲍ̅ ⳿ⲛϧⲁⲣⲁⲃⲁⲓ ⲁⲩϯ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ.

10:4 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧⲁⲩϫⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲍ̅ ⳿ⲛϧⲁⲣⲁⲃⲁⲓ ⲛⲁⲓⲛⲁ⳿ⲥϧⲏⲧⲟⲩ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲉⲥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲧⲟⲃⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲣ⳿ⲥϧⲉ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲍ̅ ⳿ⲛϧⲁⲣⲁⲃⲁⲓ.

10:5 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲛⲉⲙ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲁϥⲥⲱⲟⲩⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉϥⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲫⲉ.

10:6 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲣⲕ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲟⲛϧ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲛⲉϩ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲥⲱⲛⲧ ⳿ⲛ⳿ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉ ⳿ⲥⲛⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ ϫⲉ.

10:7 ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁϩⲍ̅ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥϣⲁⲛⲉⲣⲥⲁⲗⲡⲓⲍⲓⲛ ⲁϥϫⲱⲕ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲉϥⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ.

10:8 ⲟⲩⲟϩ ϯ⳿ⲥⲙⲏ ⲉⲧⲁⲓⲥⲟⲑⲙⲉⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲛⲁⲥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⲡⲉ ⲉⲥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ ϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓϫⲱⲙ ⲉⲑⲟⲩⲏⲛ ⲫⲏⲉⲧϧⲉⲛ ⳿ⲧϫⲓϫ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲫⲏⲉⲧⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲛⲉⲙ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ.

10:9 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓϣⲉ ⲛⲏⲓ ϩⲁ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲡⲉϫⲏⲓ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲁ ⲡⲓϫⲱⲙ ⲛⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ϭⲓⲧϥ ⲛⲁⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉ⳿ⲑⲣⲉ ⲧⲉⲕⲛⲉϫⲓ ⲉⲣϣⲁϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲉϥϩⲟⲗϫ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲕ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲃⲓⲱ.

10:10 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓϫⲱⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧϫⲓϫ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲉϥϩⲟⲗϫ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲉⲃⲓⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲓⲟⲩⲟⲙϥ ⲁ ⲧⲁⲛⲉϫⲓ ⲉⲣϣⲁϣⲓ.

10:11 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ϩⲱϯ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⲟⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲓⲛ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϩⲁⲛⲗⲁⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ϣⲗⲟⲗ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲗⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲟ

11:1 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲁϣ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲛⲏⲓ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϣⲃⲱⲧ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲧⲱⲛⲕ ϣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲁ⳿ⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ.

11:2 ⲛⲉⲙ ϯⲁⲩⲗⲏ ⲉⲧⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ϩⲓⲧⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲉⲣϣⲓⲧⲥ ϫⲉ ⲁⲩⲧⲏⲓⲥ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲉⲩ⳿ⲉϩⲱⲙⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ⳿ⲛⲙ̅ⲃ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲃⲟⲧ.

11:3 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓ⳿ⲉϯ ⳿ⲙⲡⲁⲙⲉⲑⲣⲉ ⲃ̅ ⲉⲩ⳿ⲉⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏ ⲧⲉⲩⲓⲛ ⳿ⲛⲟⲩϣⲟ ⳿ⲛⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲝ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲥⲟⲕ ⲧⲟⲓ ϩⲓⲱⲧⲟⲩ.

11:4 ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲃⲱ ⳿ⲥⲛⲟⲩϯ ⳿ⲛϫⲱⲓⲧ ⲛⲉⲙ ϯⲗⲩⲭⲛⲓⲁ ⳿ⲥⲛⲟⲩϯ ⲉⲧⲭⲏ ⲉⲩⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲠ⳪.

11:5 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲟⲩⲁϣϥ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲉⲩ⳿ⲉⲁⲓϥ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲉϥ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲟⲩ ⲉϥ⳿ⲉⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲟⲩϫⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲉⲣⲁⲇⲓⲕⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲥⲉⲛⲁϧⲟⲑⲃⲟⲩ.

11:6 ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲟⲩ ⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ϣⲑⲁⲙ ⳿ⲛ⳿ⲧⲫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⲙⲟⲩ⳿ⲛϩⲱⲟⲩ ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏ ⲧⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛⲧⲟⲩ ⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲣⲱ ⲟⲛ ϩⲓϫⲉⲛ ⲛⲓⲙⲱⲟⲩ ⲉⲑⲣⲟⲩⲫⲟⲛϩⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲉⲉⲣ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϣⲁⲣⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ϧⲉⲛ ⲉⲣϧⲟⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲟⲩⲟⲩⲁϣϥ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ.

11:7 ⲟⲩⲟϩ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲩϣⲁⲛϫⲱⲕ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ ⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲇⲉ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲟⲩⲛ ⲉϥ⳿ⲉ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲃⲱⲧⲥ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉϭⲣⲟ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉϥ⳿ⲉϧⲟⲑⲃⲟⲩ.

11:8 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉ ⲡⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲉϥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ϩⲓ ⲡⲓ⳿ϣⲑⲏϩ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲃⲁⲕⲓ ⲑⲏ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲙⲡ͞ⲛⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲟⲇⲟⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲭⲏⲙⲓ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲁⲩⲉϣ ⲡⲟⲩ⳪ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

11:9 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲫⲩⲗⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲗⲁⲟⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲗⲁⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ϣⲗⲟⲗ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲩ⳿ⲉϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲫⲁϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲭⲁ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲭⲁ ⲛⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ.

11:10 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲣⲁϣⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲟⲩⲛⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛϩⲁⲛⲇⲱⲣⲟⲛ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏ ⲧⲏⲥ ⲃ̅ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲃⲁⲥⲁⲛⲓⲍⲓⲛ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ.

11:11 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲫⲁϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉϥ⳿ⲉϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲓϫⲉⲛ ⲛⲟⲩϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϩⲟϯ ⲉⲥ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲏ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ.

11:12 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲉⲥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲙⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉ⳿ⲙⲛⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲫⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩϭⲏⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲟⲩϫⲁϫⲓ.

11:13 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲙⲉⲛ ϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲣⲉⲅ̅ ⳿ⲛϯⲃⲁⲕⲓ ⲁϥϩⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲟⲛⲙⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲍ̅ ⳿ⲛϣⲟ ⳿ⲛⲣⲁⲛ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡⲥⲉⲡⲓ ⲁⲩⲙⲟϩ ⳿ⲛϩⲟϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲫⲉ.

11:14 ⲡⲓⲟⲩⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲁϩⲃ̅ ⲁϥⲥⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲡⲓⲟⲩⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲁϩⲅ̅ ⳿ϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ.

11:15 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲙⲁϩⲍ̅ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥⲉⲣⲥⲁⲗⲡⲓⲍⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲑⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲭ͞ⲣⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉⲉⲣⲟⲩⲣⲟ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲛⲉϩ.

11:16 ⲟⲩⲟϩ ⲕ̅ⲇ̅ ⳿ⲙ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉⲧⲭⲏ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫϯ ⲉⲩϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲟⲩϩⲟ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲫϯ.

11:17 ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲛϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲕ Ⲡ⳪ ⲫϯ ⲡⲓⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⲫⲏⲉⲧϣⲟⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏ ⲉⲛⲁϥϣⲟⲡ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲭⲛⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲕϭⲓ ⳿ⲛϯϫⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕⲉⲣⲟⲩⲣⲟ.

11:18 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩϫⲱⲛⲧ ϫⲉ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲕϫⲱⲛⲧ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲕⲣⲏⲥⲓⲥ ⳿ⲉϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϯ ⳿ⲙ⳿ⲫⲃⲉⲭⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲕⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⲛⲱⲟⲩ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲛⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲛⲓϣϯ ⲉⲕ⳿ⲉⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲁϩⲓ.

11:19 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲕⲩⲃⲱⲧⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲥⲉⲧⲉⲃⲣⲏϫ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϧⲁⲣⲁⲃⲁⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ⲥⲙⲏ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲙⲟⲛⲙⲉⲛ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲁⲗ ⳿ⲙⲫⲉ

12:1 ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲁ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲏⲓⲛⲓ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲉⲥϫⲟⲗϩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲓⲟϩ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲛⲛⲉⲥ ϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲟⲩ⳿ⲭⲗⲟⲙ ⲉϥⲧⲟⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉⲥⲁⲫⲉ ⳿ⲙⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛⲥⲓⲟⲩ.

12:2 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥ⳿ⲙⲃⲟⲕⲓ ⲉⲥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲥϯ ⲛⲁⲕϩⲓ ⲉⲥⲙⲟⲕϩ ⲉⲥⲛⲁⲙⲓⲥⲓ.

12:3 ⲟⲩⲟϩ ⲕⲉⲙⲏⲓⲛⲓ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ⲟⲩ⳿ⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⳿ⲛⲁⲟⲩⲁⲛ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲡⲉ ⳿ⲉⲙⲁϣⲱ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲍ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲫⲉ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲓ̅ ⳿ⲛⲧⲁⲡ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲍ̅ ⳿ⲛ⳿ⲭⲗⲟⲙ ϩⲓϫⲉⲛ ⲛⲉϥ⳿ⲁⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ.

12:4 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϥⲥⲁⲧ ⲁϥⲱϣϯ ⳿ⲙⲫⲣⲉⲅ̅ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲓⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓ⳿ⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲁϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ϩⲓⲛⲁ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲥϣⲁⲛⲙⲓⲥⲓ ⳿ⲙⲡⲓϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥⲟⲙⲕϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲇⲣⲁⲕⲱⲛ.

12:5 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲙⲓⲥⲓ ⳿ⲙⲡⲓϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛϩⲱⲟⲩⲧ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ϣⲃⲱⲧ ⳿ⲙⲃⲉⲛⲓⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲱⲗⲉⲙ ⳿ⲙⲡⲓϣⲏⲣⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ϩⲁ ⲫϯ ⲛⲉⲙ ϩⲁ ⲡⲉϥ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ.

12:6 ⲟⲩⲟϩ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲁⲥⲫⲱⲧ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲁϥⲉ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲁ ⲫϯ ⲥⲉⲃⲧⲱⲧϥ ⲛⲁⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϣⲁⲛⲟⲩϣⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲟⲩϣⲟ ⲛⲉⲙ ⲥ̅ ⳿ⲛϥ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ.

12:7 ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲃⲱⲧⲥ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲱⲧⲥ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲓ⳿ⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓ⳿ⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲁϥⲃⲱⲧⲥ ⲟⲩⲃⲏⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ.

12:8 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲟⲩⲃⲏⲟⲩ ⳿ⲉϯ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲭⲁ ⲙⲁ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ.

12:9 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϩⲟϥ ⳿ⲡⲁⲣⲭⲉⲟⲥ ⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲡⲓⲇⲓ⳿ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲫⲏⲉⲧⲥⲱⲣⲉⲙ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲩϩⲓⲧϥ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲁⲩϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲛⲉϥⲕⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛⲉⲙⲁϥ.

12:10 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲱⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲉⲥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲁ ⲡⲓⲟⲩϫⲁⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲉⲙ ϯϫⲟⲙ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲭ͞ⲣⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲩϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲉⲣⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲛ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ.

12:11 ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲁⲩϭⲣⲟ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲡ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϩⲓⲏⲃ ⲛⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲡ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲟⲩⲙⲉⲧⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲙⲉⲛⲣⲉ ⲧⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ϣⲁ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲟⲩ.

12:12 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲟⲩⲛⲟϥ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ϫⲉ ⲁϥ⳿ⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲇⲓ⳿ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲙⲃⲟⲛ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲉϥ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲉⲧⲉ⳿ⲛⲧⲁϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ.

12:13 ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ϫⲉ ⲁⲩϩⲓⲧϥ ⳿ⲉ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲁϥϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲑⲏ ⲉⲧⲁⲥⲙⲓⲥⲓ ⳿ⲙⲡⲓϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛϩⲱⲟⲩⲧ.

12:14 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯ ⲛⲁⲥ ⳿ⲛⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲧⲉⲛϩ ⲃ̅ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲛⲁ ⲟⲩⲁϧⲱⲙ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲥϩⲱⲗ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲁϥⲉ ⳿ⲛϫⲉ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁϣⲁⲛⲟⲩϣⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧⲫⲁϣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⳿ⲡϩⲟ ⳿ⲙⲡⲓϩⲟϥ.

12:15 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓϩⲟϥ ⲁϥϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲣⲱϥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲓⲁⲣⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲥⲁⲫⲁϩⲟⲩ ⳿ⲛϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ.

12:16 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛⲣⲱϥ ⲁϥⲟⲙⲕ ⳿ⲙⲡⲓⲓⲁⲣⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲧⲁ ⲡⲓ⳿ⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ϩⲓⲧϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲫⲁϩⲟⲩ ⳿ⲛϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ.

12:17 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲱⲛⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ϩⲓϫⲉⲛ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲃⲱⲧⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲥⲉⲡⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡ⳿ⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⳿ⲛϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲏⲉⲧⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲛⲓⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅

13:1 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓϣⲱ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲓ̅ ⳿ⲛⲧⲁⲡ ϩⲓϫⲱϥ ⲛⲉⲙ ⲍ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲫⲉ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲇ̅ ⳿ⲛ⳿ⲭⲗⲟⲙ ϩⲓϫⲉⲛ ⲛⲉϥⲧⲁⲡ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲁⲛ ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϩⲓ ⲛⲉϥ⳿ⲁⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ.

13:2 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲛⲁϥⲟⲛⲓ ⲡⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲇⲁⲗⲓⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲉⲩ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲛⲁ ⲟⲩⲗⲁⲃⲟⲓ ⲉⲣⲉ ⲣⲱϥ ⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲱϥ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲟⲩ⳿ⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲡⲓ⳿ⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ϯ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲟⲙ ⲛⲁϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲉⲣϣⲓϣⲓ.

13:3 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲉⲣϧⲟⲧ ϩⲓ ⲛⲉϥⲁⲫⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩϧⲟⲗϧⲉⲗ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲉⲣϧⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲙⲟⲩ ⲁⲩⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲥⲁⲫⲁϩⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ.

13:4 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲃⲱⲧⲥ ⲛⲉⲙⲁϥ.

13:5 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯ ⲣⲱϥ ⲛⲁϥ ⳿ⲉϫⲱ ⳿ⲛϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϫⲉⲟⲩⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲱⲧⲥ ⳿ⲛⲙ̅ⲃ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲃⲟⲧ.

13:6 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛⲣⲱϥ ⳿ⲉϫⲉⲟⲩⲁ ⳿ⲉⲫϯ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉϫⲉⲟⲩⲁ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥ⳿ⲥⲕⲩⲛⲏ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ.

13:7 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲏⲓⲥ ⲛⲁϥ ⳿ⲉ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲃⲱⲧⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉϭⲣⲟ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ ϯⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲫⲩⲗⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲗⲁⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ϣⲗⲟⲗ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

13:8 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲡⲟⲩⲣⲁⲛ ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲁⲛ ϩⲓ ⳿ⲡϫⲱⲙ ⳿ⲙ⳿ⲡⲱⲛϧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϩⲓⲏ ⲃ ⲫⲏⲉⲧⲁⲩϧⲉⲗϧⲟⲗϥ ⲓⲥϫⲉⲛ ⳿ⲑⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ.

13:9 ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲙⲁϣϫ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ.

13:10 ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϣⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲉⲭⲙⲁⲗⲱⲥⲓⲁ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲛ⳿ⲧⲥⲏϥⲓ ⲥⲉⲛⲁϧⲟⲑⲃⲉϥ ⳿ⲛ⳿ⲧⲥⲏϥⲓ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲉ ϯϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲱⲟⲩ⳿ⲛⲓⲁⲧϥ.

13:11 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲕⲉⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲃ̅ ⳿ⲛⲧⲁⲡ ϩⲓϫⲱϥ ⲡⲉ ⲉⲩⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲟⲩϩⲓⲏⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲇⲣⲁⲕⲱⲛ.

13:12 ⲡⲉϥⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲁϥ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⳿ⲛⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲁϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲙⲑⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲑⲣⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϩⲓⲱⲧϥ ⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⳿ⲛϩⲟⲩⲓⲧ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲟⲩϫⲁⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉϥⲉⲣϧⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲙⲟⲩ.

13:13 ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲏⲓⲛⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲑⲣⲉ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ.

13:14 ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉⲥⲱⲣⲉⲙ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲉⲧⲁⲩⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲑⲁⲙⲓ⳿ⲉ ϩⲩⲕⲱⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲡⲉⲣϧⲟⲧ ⳿ⲛ⳿ⲧⲥⲏϥⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ.

13:15 ⲁⲩⲧⲏⲓⲥ ⲛⲁϥ ⳿ⲉϯ ⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲉϯϩⲩⲕⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲉ⳿ⲛⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲱϣⲧ ⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥϩⲩⲕⲱⲛ.

13:16 ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉ⳿ⲑⲣⲉ ⲛⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲛⲓϣϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲁⲙⲁⲟⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲏⲕⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲉⲙϩⲉⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲃⲱⲕ ⲉϥ⳿ⲉϣⲟⲗϩⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩϫⲓϫ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⲛⲉⲙ ⲧⲟⲩⲧⲉϩⲛⲓ.

13:17 ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛϣⲱⲡ ⲓⲉ ⳿ⲉϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϣⲱⲗϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲧⲟⲓ ϩⲓⲱⲧϥ ⲓⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲓⲉ ⳿ⲧⲏⲡⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ.

13:18 ϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲏⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲙⲁⲣⲉϥϥⲓⲱⲡ ⳿ⲛ⳿ⲧⲏⲡⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲑⲏ ⲣⲓⲟⲛ ⳿ⲧⲏⲡⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲧⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉϥⲏⲡⲓ ⲭ̅ⲝ̅ⲋ̅ ⲛⲉ

14:1 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓϩⲓⲏⲃ ⲉϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲥⲓⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲣ̅ⲙ̅ⲇ̅ ⳿ⲛϣⲟ ⲉⲩⲭⲏ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲉⲣⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲉϥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϩⲓ ⲧⲟⲩⲧⲉϩⲛⲓ.

14:2 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϧⲁⲣⲁⲃⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ϯ⳿ⲥⲙⲏ ⲉⲧⲁⲓⲥⲟⲑⲙⲉⲥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲣⲉϥⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ.

14:3 ⲉⲩϩⲱⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲱⲇⲏ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓⲇ̅ ⳿ⲛⲍⲱⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉϯϩⲱⲇⲏ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲡⲓⲣ̅ⲙ̅ⲇ̅ ⳿ⲛϣⲟ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩϣⲟⲡⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ.

14:4 ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲑⲱⲗⲉⲃ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ϩⲃⲱⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ϩⲁⲛⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲑⲙⲟϣⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϩⲓⲏⲃ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲉϥⲛⲁϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩϣⲟⲡⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲁⲡⲁⲣⲭⲏ ⳿ⲙⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϩⲓⲏⲃ.

14:5 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲟⲩϫⲉⲙ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲙⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲟⲩ ⲥⲉⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ ⲅⲁⲣ.

14:6 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲕⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉϥϩⲏⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ ⳿ⲛ⳿ⲧⲫⲉ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲉϥϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ϣⲗⲟⲗ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲫⲩⲗⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲗⲁⲟⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲗⲁⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

14:7 ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲣⲓϩⲟϯ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥϩⲁⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓ⳿ⲉ ⳿ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲱⲟⲩ.

14:8 ⲟⲩⲟϩ ⲕⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲁϩⲃ̅ ⲁϥⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲥϩⲉⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ϯⲛⲓϣϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲏⲣⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉ⳿ⲙⲃⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉⲥⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲁⲩϩⲉⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

14:9 ⲟⲩⲟϩ ⲕⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲁϩⲅ̅ ⲁϥⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥϩⲩⲕⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲟⲃϥ ⳿ⲉⲧⲉϥⲧⲉϩⲛⲓ ⲓⲉ ⲧⲉϥϫⲓϫ.

14:10 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲉⲑⲛⲁⲥⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲏⲣⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉ⳿ⲙⲃⲟⲛ ⳿ⲙⲫϯ ⲫⲏⲉⲧⲑⲏⲧ ⳿ⲛⲏⲣⲡ ⳿ⲛⲁⲕⲣⲁⲧⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲁⲫⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥϫⲱⲛⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲉⲣⲃⲁⲥⲁⲛⲓⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩ ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲑⲏⲛ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓϩⲓⲏⲃ.

14:11 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓ⳿ⲭⲣⲉⲙⲧⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲟⲩ⳿ⲧϩⲉⲙⲕⲟ ⲉϥ⳿ⲉϣⲉ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ϣⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲙⲧⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥϩⲩⲕⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓϣⲱⲗϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ.

14:12 ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲛⲁ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲛⲓⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

14:13 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲕⲉⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲱⲟⲩ⳿ⲛⲓⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ ⲁⲩϣⲁⲛⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲛⲟⲩ ⳿ϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ⲙⲧⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩϧⲓⲥⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲟⲩ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲉⲩ⳿ⲉⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲓⲙⲱⲓⲧ ϧⲁϫⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲙⲟⲩⲙⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲱⲛϧ.

14:14 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩϭⲏⲡⲓ ⲉⲥⲟⲩⲱⲃϣ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲱⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ϯϭⲏⲡⲓ ⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲉϥⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩ⳿ⲭⲗⲟⲙ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ ϩⲓϫⲱϥ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲥⲏϥⲓ ⲉⲥϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥϫⲓϫ.

14:15 ⲟⲩⲟϩ ⲕⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲉϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ϯϭⲏⲡⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲱⲥϧ ⲟⲩⲟϩ ⲱⲥϧ ϫⲉ ⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲥϧ ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ.

14:16 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ϯϭⲏⲡⲓ ⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲙⲡⲉϥⲱⲥϧ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ.

14:17 ⲟⲩⲟϩ ⲕⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲥⲏϥⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲉⲥϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ.

14:18 ⲟⲩⲟϩ ⲕⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥ⳿ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ⳿ⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲫⲏⲉⲧⲉ ϯⲥⲏϥⲓ ⲉⲧϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲥⲏϥⲓ ⲉⲧϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⲟⲩⲟϩ ϭⲉⲗ ⲡⲓ⳿ⲥⲙⲁϩ ⳿ⲛⲁⲗⲟⲗⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ.

14:19 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥⲥⲏ ϥⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲉⲗ ⲡⲓ⳿ⲁⲗⲟⲗⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲓⲧϥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϯⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲱⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲉⲙⲃⲟⲛ ⳿ⲙⲫϯ.

14:20 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲱⲙⲓ ⳿ⲛϯ⳿ϩⲣⲱⲧ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛϯⲃⲁⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲥⲛⲟϥ ϧⲉⲛ ϯ⳿ϩⲣⲱⲧ ϣⲁ ⲛⲓⲭⲁⲗⲓⲛⲟⲩⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ϩⲑⲱⲣ ⳿ⲛⲟⲩϣⲟ ⲛⲉⲙ ⲭ̅ ⳿ⲛ⳿ⲥⲧⲁⲇⲓⲟⲛ

15:1 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲕⲉⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲏⲓⲛⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲍ̅ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲣⲉ ⲡⲓⲍ̅ ⳿ⲛⲉⲣϧⲟⲧ ⳿ⲛϧⲁ⳿ⲉ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲁϥϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲉⲙⲃⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

15:2 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲓⲟⲙ ⳿ⲛⲁⲃⲁϫⲏ ⲓⲛⲓ ⲉϥⲙⲟⲩϫⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲁⲩϭⲣⲟ ⳿ⲉⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥϩⲩⲕⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧⲏⲡⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲉⲩⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⳿ⲛⲁⲃⲁϫⲏⲓⲛⲓ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲕⲩⲑⲁⲣⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲭⲏ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ.

15:3 ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲛϯϩⲱⲇⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϩⲓⲏⲃ ⲛⲉⲙ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲡⲓⲃⲱⲕ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ⲛⲉ ⲛⲉⲕ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏ ⲣⲓ Ⲡ⳪ ⲫϯ ⲡⲓⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⲡⲓ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉⲕⲙⲱⲓⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲁⲛⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ.

15:4 ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉ ⳿ⲛⲛⲉϥⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥϯⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲛⲥⲉⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲕⲙⲉⲑⲙⲏ ⲓ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

15:5 ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲁⲓⲛⲁⲩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲥⲕⲩⲛⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲱⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ.

15:6 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲍ̅ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲡⲓⲍ̅ ⳿ⲛⲉⲣϧⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛ⳿ϩⲃⲱⲥ ⳿ⲛⲓⲁⲩ ⲧⲟⲓ ϩⲓⲱⲧⲟⲩ ⲉⲩⲫⲟⲣⲓ ⲉⲩⲙⲏⲣ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲟⲩϯⲡⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲟϫϧ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ.

15:7 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲇ̅ ⳿ⲛⲍⲱⲟⲛ ⲁϥϯ ⳿ⲙⲡⲓⲍ̅ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛϯⲍ̅ ⳿ⲙⲫⲩⲁⲗⲏ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲉⲩⲙⲉϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲙⲃⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲧⲟⲛϧ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ ⲁⲙⲏⲛ.

15:8 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟϩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲭⲣⲉⲙⲧⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥϫⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ϣⲁⲧⲟⲩϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲁⲓⲉⲣϧⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲍ̅ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ

16:1 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲉⲥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉϣ ⲛⲉⲧⲉⲛⲫⲩⲁⲗⲏ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲉⲙⲃⲟⲛ ⳿ⲙⲫϯ.

16:2 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥϫⲉϣ ⲧⲉϥⲫⲩⲁⲗⲏ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲟⲩϣⲁϣⲓ ⲉϥϩⲱⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲏⲉⲧⲧⲟⲃ ⳿ⲉⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲛⲧⲉϥϩⲩⲕⲱⲛ.

16:3 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲡⲓⲙⲁϩⲃ̅ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥϫⲱϣ ⳿ⲛⲧⲉϥⲫⲩⲁⲗⲏ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲫⲁ ⲟⲩⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲯⲩⲭⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲟⲛϧ ⲁⲩⲙⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ.

16:4 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲡⲓⲙⲁϩⲅ̅ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥϫⲱϣ ⳿ⲛⲧⲉϥⲫⲩⲁⲗⲏ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲓⲁⲣⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲟⲩⲙⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣ⳿ⲥⲛⲟϥ.

16:5 ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲙⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲫⲏⲉⲧϣⲟⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏ ⲉⲛⲁϥϣⲟⲡ ϫⲉ ⲁⲕϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲛⲁⲓ.

16:6 ϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲫⲟⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲕϯ ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲥⲱ ϫⲉ ⲥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ.

16:7 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁ⳿ⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲉ Ⲡ⳪ ⲫϯ ⲡⲓⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⲡⲓ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉⲕϩⲁⲡ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲁⲛⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉ.

16:8 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲙⲁϩⲇ̅ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥϫⲱϣ ⳿ⲛⲧⲉϥⲫⲩⲁⲗⲏ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲏⲓⲥ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲉⲣⲕⲁⲩⲙⲁ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲕⲁⲩⲙⲁ.

16:9 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣⲕⲁⲩⲙⲁ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϫⲉⲟⲩⲁ ⳿ⲉ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲫϯ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲁⲓⲉⲣϧⲟⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ ⳿ⲉϯⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲫϯ.

16:10 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲙⲁϩⲉ̅ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥϫⲱϣ ⳿ⲛⲧⲉϥⲫⲩⲁⲗⲏ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲉⲣⲭⲁⲕⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲟⲩⲟϫⲟⲩⲉϫ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲗⲁⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲙⲕⲁϩ.

16:11 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ⳿ⲉⲫϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲫⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩ⳿ϩⲃⲏ ⲟⲩ⳿ⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ.

16:12 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲙⲁϩ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥϫⲱϣ ⳿ⲛⲧⲉϥⲫⲩⲁⲗⲏ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲁⲣⲟ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲡⲓⲉⲩⲫⲣⲁⲧⲏ ⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲥⲟⲃϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲉⲧⲥⲁⲛⲓⲙⲁ ⳿ⲛϣⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲣⲏ.

16:13 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲣⲱϥ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲣⲱϥ ⳿ⲙⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲣⲱϥ ⳿ⲙⲡⲓⲯⲉⲩⲇⲟ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲉⲅ̅ ⳿ⲙⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲩⲥⲱϥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲭⲣⲟⲩⲣ.

16:14 ϩⲁⲛⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲓϧ ⲛⲉ ⲉⲩ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲏ ⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲉⲑⲟⲩⲱⲧⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲡⲓⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ.

16:15 ϩⲏⲡⲡⲉ ϯⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲉϥ ϭⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⲱⲟⲩ⳿ⲛⲓⲁⲧϥ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲣⲱⲓⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲱⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ϣⲧⲉⲙⲙⲟϣⲓ ⲉϥⲃⲏϣ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲉϥϣⲓⲡⲓ.

16:16 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲑⲟⲩⲱⲧⲟⲩ ⲉⲩⲙⲁ ⲉⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲙⲙⲉⲧϩⲉⲃⲣⲉⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲙⲁⲕⲉⲇⲱⲛ.

16:17 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲙⲁϩⲍ̅ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥϫⲱϣ ⳿ⲛⲧⲉϥⲫⲩⲁⲗⲏ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲁⲏⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉϣ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥϣⲱⲡⲓ.

16:18 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛϧⲁⲣⲁⲃⲁⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ⲥⲙⲏ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲥⲉⲧⲉⲃⲣⲏϫ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲙⲉⲛ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲣⲏϯ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲉⲧⲁ ⲣⲱⲙⲓ ϣⲱⲡⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ.

16:19 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲃⲁⲕⲓ ⳿ⲉⲅ̅ ⳿ⲛⲧⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲃⲁⲕⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩϩⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ϯⲛⲓϣϯ ⲁⲩⲉⲣⲡⲉⲥⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲉϯ ⲛⲁⲥ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲫⲟⲧ ⳿ⲛⲏⲣⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲉⲙⲃⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϫⲱⲛⲧ.

16:20 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲥⲟⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲩⲫⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲟⲩϫⲉⲙ ⲡⲟⲩⲙⲁ.

16:21 ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲁⲗ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛϫⲓⲛ ϭⲱⲣ ⳿ⲛϣⲓ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ⳿ⲉⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣϧⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲁⲗ ⲉⲧⲟϣ ⳿ⲉⲙⲁϣⲱ

17:1 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲍ̅ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲏⲉⲧⲉ ϯⲍ̅ ⳿ⲙⲫⲩⲁⲗⲏ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲁⲧⲁⲙⲟⲕ ⳿ⲉ⳿ⲡϩⲁⲡ ⳿ⲛϯⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲡⲟⲣⲛⲏ ⲑⲏ ⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ.

17:2 ⲑⲏ ⲉⲧⲁ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲛⲉⲙⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲓⲛ ⲁⲩⲑⲓϧⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲏⲣⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉⲥⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ.

17:3 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲗⲧ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲁϥⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲉⲥϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲟⲩⲑⲏ ⲣⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲕⲟⲕⲕⲟⲥ ⲉϥⲙⲉϩ ⳿ⲛⲣⲁⲛ ⳿ⲛϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲍ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲫⲉ ϩⲓϫⲱϥ ⲛⲉⲙ ⲓ̅ ⳿ⲛⲧⲁⲡ.

17:4 ⲟⲩⲟϩ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲁⲥϫⲟⲗϩ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϩⲃⲱⲥ ⳿ⲛϭⲏϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲕⲟⲕⲕⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥⲟⲓ ⳿ⲛⲓⲉⲃ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲟⲩⲃ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲱⲛⲓ ⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲁⲛⲁⲙⲏⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲫⲟⲧ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲥϫⲓϫ ⲉϥⲙⲉϩ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲥⲱϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉⲥⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ.

17:5 ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲁⲛ ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϩⲓ ⲧⲉⲥⲧⲉϩⲛⲓ ϫⲉ ⲡⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲑⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⳿ⲑⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁϥϩⲏⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ.

17:6 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲉⲥⲑⲁϧⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ.

17:7 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲁⲕⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲧⲁⲙⲟⲕ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲩⲥⲧⲏ ⲣⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧϥⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲫⲏⲉⲧⲉ ϯⲍ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲫⲉ ϩⲓϫⲱϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲓ̅ ⳿ⲛⲧⲁⲡ.

17:8 ⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧⲁⲕⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϣⲟⲡ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥϣⲟⲡ ⲁⲛ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲛⲁ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲁⲕⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲉⲣ⳿ϣⲫⲏ ⲣⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲡⲟⲩⲣⲁⲛ ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲁⲛ ϩⲓ ⳿ⲡϫⲱⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲛϧ ⲓⲥϫⲉⲛ ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲥⲱⲛⲧ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲩϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛⲏ ϫⲉ ⳿ϥϣⲟⲡ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥϣⲟⲡ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲉⲓ.

17:9 ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲏⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲥⲃⲱ ⲙⲁⲣⲉϥⲕⲁϯ ⳿ⲉϯⲍ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲫⲉ ⳿ⲛⲧⲱⲟⲩ ⲛⲉ ⲉⲣⲉ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲱⲟⲩ.

17:10 ⲛⲁⲓ ⲍ̅ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲟ ⲛⲉ ⲡⲓⲉ̅ ⲁⲩϩⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲭⲉⲧ ⳿ϥⲱⲟⲡ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉϥ⳿ⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ϥⲛⲁⲟϩⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ.

17:11 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⳿ⲉⲛⲁϥϣⲟⲡ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛ⳿ϥϣⲟⲡ ⲁⲛ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲱϥ ⲡⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲛⲁ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲁⲕⲟ.

17:12 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲓ̅ ⳿ⲛⲧⲁⲡ ⲉⲧⲁⲕⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲓ̅ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲟ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲟⲩϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ.

17:13 ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲅⲛⲱⲙⲏ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲧⲟⲩϫⲟⲙ ⲥⲉⲛⲁⲧⲏⲓⲥ ⳿ⲙⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ.

17:14 ⲛⲁⲓ ⲉⲩ⳿ⲉⲃⲱⲧⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϩⲓⲏⲃ ⲉϥϭⲣⲟ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳪ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲑⲁϩⲉⲙ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲱⲧⲡ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲡⲓⲥⲧⲟⲥ.

17:15 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲛⲓⲙⲱⲟⲩ ⲉⲧⲁⲕⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉⲣⲉ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲱⲟⲩ ϩⲁⲛⲗⲁⲟⲥ ⲛⲉ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⳿ⲛⲉⲑⲛⲟⲥ.

17:16 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲓ̅ ⳿ⲛⲧⲁⲡ ⲉⲧⲁⲕⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲁⲓ ⲉⲩ⳿ⲉⲙⲉⲥⲧⲉ ϯⲡⲟⲣⲛⲏ ⲥⲉⲛⲁϣⲱϥ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲥⲉⲛⲁⲭⲁⲥ ⲉⲥⲃⲏϣ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉⲥⲥⲁⲣⲝ ⲉⲩ⳿ⲉⲟⲩⲟⲙⲟⲩ ⲉⲩ⳿ⲉⲣⲟⲕϩⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲭⲣⲱⲙ.

17:17 ⲫϯ ⲅⲁⲣ ⲁϥⲧⲏⲓⲥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⳿ⲉ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲅⲛⲱⲙⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲣⲟⲩϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲅⲛⲱⲙⲏ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⳿ⲉϯ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲙⲡⲓⲑⲏ ⲣⲓⲟⲛ ϣⲁⲧⲟⲩϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

17:18 ⲟⲩⲟϩ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲉⲧⲁⲕⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϯ ⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲃⲁⲕⲓ ⲧⲉ ⲑⲏ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉⲥ ⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ

18:1 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲕⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϩⲟ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲱⲟⲩ.

18:2 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲥϩⲉⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ϯⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲃⲁⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲁ ⳿ⲛⲉⲛⲕⲟⲧ ⳿ⲛⲛⲓⲓϧ ⲛⲉⲙ ⲙⲁ⳿ⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲙⲁ⳿ⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϩⲁⲗⲏⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲥⲱϥ ⳿ⲙⲙⲉⲥⲧⲟⲩ.

18:3 ϫⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲉⲙⲃⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲏⲣⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉⲥⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲁⲩϩⲉⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲓⲛ ⲛⲉⲙⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϣⲟϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲥϫⲉⲣϫⲉⲣ ⲁⲩⲉⲣⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ.

18:4 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲉⲥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲙⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ⲛⲁ ⲡⲁⲗⲁⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙϭⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲥⲉⲣϧⲟⲧ.

18:5 ϫⲉ ⲁⲩⲧⲟⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉⲥⲛⲟⲃⲓ ϣⲁ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲫϯ ⲉⲣ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛⲛⲉⲥϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ.

18:6 ⲙⲟⲓ ⲛⲁⲥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲥϯϣⲉⲃⲓⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲟⲃⲟⲩ ⲛⲁⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲉⲥ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲥⲁⲫⲟⲧ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲥⲑⲟⲧϥ ⲕⲟⲃϥ ⲛⲁⲥ.

18:7 ⲡⲓⲱⲟⲩ ⲉⲧⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϫⲉⲣϫⲉⲣ ⲙⲏⲓϥ ⲛⲁⲥ ⳿ⲛⲉⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲛⲉⲙ ϩⲏ ⲃⲓ ϫⲉ ⳿ⲥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲥϩⲏⲧ ϫⲉ ϯⲛⲁϩⲉⲙⲥⲓ ⲉⲓⲟⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲱ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲭⲏⲣⲁ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲛⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲉϩⲏⲃⲓ.

18:8 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲩ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉⲥⲉⲣϧⲟⲧ ⲟⲩⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϩⲏⲃⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ϩⲕⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥ⳿ⲉⲣⲱⲕϩ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲭⲣⲱⲙ ϫⲉ ⳿ϥϫⲟⲣ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡ⳪ ⲫϯ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲥ.

18:9 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲣⲓⲙⲓ ⲉⲩ⳿ⲉⲛⲉϩⲡⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲓⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϫⲉⲣϫⲉⲣ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁⲩϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲭⲣⲉⲙⲧⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲥⲣⲱⲕϩ.

18:10 ⲉⲩ⳿ⲉⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲓⲫⲟⲩⲉⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲧϩⲟϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲥ⳿ⲧϩⲉⲙⲕⲟ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲁⲥ ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲁⲥ ϯⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲡⲟⲗⲓⲥ ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧϫⲉⲣϫⲉⲣ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲥϩⲁⲡ.

18:11 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓϣⲟϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲉⲩ⳿ⲉⲣⲓⲙⲓ ⲉⲩ⳿ⲉⲉⲣϩⲏⲃⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲛⲁϣⲉⲡ ⲛⲟⲩⲅⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ.

18:12 ⲡⲟⲩⲅⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲛⲉⲙ ⲡⲟⲩⲅⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛϩⲁⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲱⲛⲓ ⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲁⲣⲅⲁⲣⲓⲧⲏ ⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϣⲉⲛⲥ ⲛⲉⲙ ϭⲏϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲗⲟⲥ⳿ⲓⲣⲓⲕⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲕⲟⲕⲕⲓⲛⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲉⲗⲉⲫⲁⲛⲧⲓⲛⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓϣⲉ ⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⲛⲉⲙ ϣⲉ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲑⲩⲓⲛⲟⲛ ⲛⲉⲙ ϩⲟⲙⲧ ⲛⲉⲙ ⲃⲉⲛⲓⲡⲓ ⲛⲉⲙ ⲙⲁⲣⲙⲁⲣⲟⲛ.

18:13 ⲛⲉⲙ ⲕⲩⲛⲁⲙⲱⲛⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲥⲑⲟⲓⲛⲟⲩϥⲓ ⲛⲉⲙ ⲥⲟϫⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲗⲓⲃⲁⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲏⲣⲡ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϩ ⲛⲉⲙ ⲥⲩⲙⲉⲇⲁⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲥⲟⲩ⳿ⲟ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲃⲛⲏ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⳿ϩⲑⲟ ⲛⲉⲙ ⲥⲱⲙⲁ ⲛⲉⲙ ⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ.

18:14 ⲛⲉⲙ ⳿ⲥⲡⲟⲣⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲯⲩⲭⲏ ⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲟ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲕⲉⲛⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲫ⳿ⲓⲣⲓ ⲁⲩⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲟ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫⲉⲙⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϣⲟϯ.

18:15 ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲟ ⲉⲩⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲓⲫⲟⲩⲉⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲧϩⲟϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲥ⳿ⲧϩⲉⲙⲕⲟ ⲉⲩ⳿ⲉⲣⲓⲙⲓ ⲉⲩ⳿ⲉⲉⲣϩⲏⲃⲓ.

18:16 ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲁⲥ ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲁⲥ ϯⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲡⲟⲗⲓⲥ ⲑⲏ ⲉⲧϫⲟⲗϩ ⳿ⲙⲡⲓϣⲉⲛⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϭⲏϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲕⲟⲕⲕⲓⲛⲟⲛ ⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲛⲓⲉⲃ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲱⲛⲓ ⳿ⲉⲛⲁϣⲉ⳿ⲛⲥⲟⲩⲉⲛϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲁⲣⲅⲁⲣⲓⲧⲏⲥ.

18:17 ϫⲉ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁⲥϣⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲁⲓⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲣⲉϥⲉⲣϩⲉⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉⲣϩⲱⲧ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲉⲩⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲓⲫⲟⲩⲉⲓ.

18:18 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓ ⳿ⲭⲣⲉⲙⲧⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲥⲣⲱⲕϩ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ⳿ⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲁⲓⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲃⲁⲕⲓ.

18:19 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲁⲗⲉ ⲕⲁϩⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲟⲩⲁⲫⲉ ⲉⲩⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲣⲓⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲉⲩⲉⲣϩⲏⲃⲓ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲁⲥ ϯⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲡⲟⲗⲓⲥ ⲑⲏ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲛⲟⲩⲉϫⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⳿ⲉⲁⲩⲉⲣⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲥⲧⲁⲓ⳿ⲟ ϫⲉ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁⲥϣⲱϥ.

18:20 ⲟⲩⲛⲟϥ ⳿ⲙⲙⲟ ⳿ⲧⲫⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲁ Ⲡ⳪ ⲫϯ ⲁϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛϩⲁⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲟⲥ.

18:21 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉϥϫⲟⲣ ⲁϥⲉϣ ⲟⲩ⳿ϧⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲗ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲱⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲏⲭⲁⲛⲏ ⲁϥⲃⲉⲣⲃⲟⲣϥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲉⲓ ⳿ⲥⲛⲁϩⲉⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁϩⲓⲧⲥ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲉϯⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲗⲩⲙⲛⲏ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲃⲁⲕⲓ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫⲉⲙⲥ ϫⲉ.

18:22 ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲧ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲣⲉϥϫⲱ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛϧⲏϯ ϫⲉ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲭⲛⲓⲧⲏⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫⲉⲙⲟⲩ ⳿ⲛϧⲏϯ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲧ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲙⲙⲟⲩⲗⲱⲛ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϧⲏϯ ϫⲉ.

18:23 ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲩⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲛϧⲏⲃⲥ ⳿ⲛⲛⲉϥⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲛϧⲏϯ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲧ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϣⲉⲗⲉⲧ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϧⲏϯ ϫⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϣⲟϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲉⲧⲛⲓϣϯ ϫⲉ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲫⲁϧⲣⲓ ⲁⲩⲥⲱⲣⲉⲙ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ.

18:24 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϫⲉⲙ ⳿ⲡ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲛⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁⲩϧⲉⲗϧⲟⲗⲟⲩ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ

19:1 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲉϥⲟϣ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲗⲗⲏⲗⲟⲩⲓⲁ ⲡⲓⲟⲩϫⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲧⲁⲓ⳿ⲟ ⲛⲉⲙ ϯϫⲟⲙ ⲛⲁ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩϯ ⲛⲉ ϫⲉ ⲛⲉϥϩⲁⲡ ϩⲁⲛⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉ.

19:2 ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲁⲡ ⳿ⲙⲙⲏⲓ ⲁϥϯϩⲁⲡ ⳿ⲉϯⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲡⲟⲣⲛⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲓ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲓϣ ⳿ⲙ⳿ⲡⲥⲛⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉϥⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲥ.

19:3 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲙⲁϩ ⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲗⲗⲏ ⲗⲟⲩⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲥ⳿ⲭⲣⲉⲙⲧⲥ ⲉϥ⳿ⲉϣⲉ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲛⲉϩ.

19:4 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲕ̅ⲇ̅ ⳿ⲙ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲇ̅ ⳿ⲛⲍⲱⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲫϯ ⲫⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲗⲗⲏ ⲗⲟⲩⲓⲁ.

19:5 ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲉⲥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲉⲛⲛⲟⲩϯ ⲛⲉϥⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁⲧⲉϥϩⲏ ⲛⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲛⲓϣϯ.

19:6 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲏϣ ⲛⲉⲙ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛ⳿ⲧ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛϧⲁⲣⲁⲃⲁⲓ ⲉⲩϫⲟⲣ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲗⲗⲏ ⲗⲟⲩⲓⲁ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡ⳪ ⲫϯ ⲡⲓⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ.

19:7 ⲙⲁⲣⲉⲛⲣⲁϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲑⲉⲗⲏⲗ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲛϯⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓϩⲟⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϩⲓⲏⲃ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥϣⲉⲗⲉⲧ ⲉⲧⲁⲩⲥⲉⲃⲧⲱⲧⲥ ⲛⲁϥ.

19:8 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯ ⲛⲁⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲥϯ ϩⲓⲱⲧⲥ ⳿ⲛⲟⲩϣⲉⲛⲥ ⲉϥⲫⲟⲣⲓ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ⲡⲓϣⲉⲛⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ.

19:9 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⳿ⲥϧⲁⲓ ϫⲉ ⲱⲟⲩ⳿ⲛⲓⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲑⲁϩⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϩⲓⲏⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ϩⲁⲛⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

19:10 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓϩⲉⲓ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲁⲓⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⳿ⲙⲫⲱⲣ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⳿ⲛⲧⲁⲕ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲕ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲏⲉⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲫϯ ϯⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ.

19:11 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲧⲫⲉ ⲉⲥⲟⲩⲏⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩ⳿ϩⲑⲟ ⲉϥⲟⲩⲱⲃϣ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲱϥ ⲉⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲓⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯ ⳿ⲙⲡⲓϩⲁⲡ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲇⲓⲕⲉⲟⲥⲩⲛⲏ.

19:12 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲣⲉ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲟⲛⲓ ⲡⲉ ⳿ⲛⲟⲩϣⲁϩ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛ⳿ⲭⲗⲟⲙ ϩⲓϫⲉⲛ ⲧⲉϥⲁⲫⲉ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲁⲛ ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ.

19:13 ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩ⳿ϩⲃⲱⲥ ϩⲓⲱⲧϥ ⲉϥⲛⲟϫϧ ϧⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲫϯ.

19:14 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓ⳿ⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁ ⲛⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ϩⲑⲱⲣ ⲉⲩⲟⲩⲱⲃϣ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛϣⲉⲛⲥ ⲉⲩⲫⲟⲣⲓ ⲧⲟⲓ ϩⲓⲱⲧⲟⲩ.

19:15 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲥⲏϥⲓ ⲉⲥϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲁⲣⲓ ⳿ⲉⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲉϥ⳿ⲉ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ϣⲃⲱⲧ ⳿ⲙⲃⲉⲛⲓⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲉϥ⳿ⲉϩⲱⲙⲓ ⳿ⲛϯ⳿ϩⲣⲱⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲏⲣⲡ ⳿ⲙ⳿ⲡϫⲱⲛⲧ ⳿ⲙⲫϯ ⲡⲓⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ.

19:16 ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲣⲁⲛ ⲉϥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϩⲓ ⲡⲉϥ⳿ϩⲃⲱⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲁⲗⲱϫ ϫⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ Ⲡ⳪ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳪.

19:17 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲕⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲏ ⲉϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧϩⲏⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ ⳿ⲛ⳿ⲧⲫⲉ ⳿ⲁⲙⲱⲓⲛⲓ ⲑⲱⲟⲩϯ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲫϯ.

19:18 ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓϫⲱⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ϩⲑⲱⲣ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙϩⲉⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲃⲱⲕ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲛⲓϣϯ.

19:19 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩ⳿ⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁ ⲉⲩⲑⲟⲩⲏⲧ ⳿ⲉ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲫⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓ ⲡⲓ⳿ϩⲑⲟ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲃϣ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥ⳿ⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁ.

19:20 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲁϩⲉ ⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲑⲛⲉⲙⲁϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲯⲉⲩⲇⲟ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲫⲏⲉⲧⲁϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲉⲁⲩⲥⲱⲛϩ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲁⲩϭⲓ ⳿ⲛϯⲧⲉⲃⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲑⲏ ⲣⲓⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲛⲧⲉϥϩⲩⲕⲱⲛ ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲙⲡⲓ ⲉⲩⲟⲛϧ ⳿ⲉϯⲗⲩⲙⲛⲏⲉⲑⲙⲟϩ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲛⲉⲙ ⲑⲏⲛ.

19:21 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡⲥⲉⲡⲓ ⲁⲩϧⲟⲑⲃⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲏϥⲓ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓ ⲡⲓ⳿ϩⲑⲟ ⲑⲏ ⲉⲧⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲣⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲫⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲥⲁⲣⲝ

20:1 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲁϥ⳿ⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲉⲣⲉ ⳿ⲡϣⲟϣⲧ ⳿ⲙ⳿ⲫⲛⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϩⲁⲗⲏⲥⲓⲥ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥϫⲓϫ.

20:2 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ⲡⲓϩⲟϥ ⲡⲓⲁⲣⲭⲉⲟⲥ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲇⲓ⳿ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲡⲉ ⳿ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲟⲛϩϥ ⳿ⲛⲟⲩϣⲟ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ.

20:3 ⲁϥϩⲓⲧϥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲫⲛⲟⲩⲛ ⲁϥⲙⲁ⳿ϣⲑⲁⲙ ⳿ⲉⲣⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲱⲃ ⲥⲁ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ϣⲧⲉⲙⲥⲱⲣⲉⲙ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ϣⲁⲧⲟⲩϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓϣⲟ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ϩⲱϯ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲃⲟⲗϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ.

20:4 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉϩⲁⲛ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⳿ⲉⲁⲩϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲱⲟⲩ ⲁⲩϯϩⲁⲡ ⲛⲱⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩϧⲟⲑⲃⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ϯⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲧⲉϥϩⲩⲕⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩϭⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲉⲃⲥ ⳿ⲉⲧⲟⲩⲧⲉϩⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲧⲟⲩϫⲓϫ ⲁⲩⲱⲛϧ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲣⲟ ⲛⲉⲙ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲛⲟⲩϣⲟ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ.

20:5 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡⲥⲉⲡⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲱⲛϧ ϣⲁⲧⲟⲩϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓϣⲟ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⳿ⲛϩⲟⲩⲓϯ.

20:6 ⲱⲟⲩ⳿ⲛⲓⲁⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲁⲅⲓⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲟⲩⲙⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϧⲉⲛ ϯⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⳿ⲛϩⲟⲩⲓϯ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲉϥϫⲉⲙ ⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁϩⲃ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲟⲩⲏⲃ ⳿ⲙⲫϯ ⲛⲉⲙ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲉⲣⲟⲩⲣⲟ ⲛⲉⲙⲁϥ ⳿ⲙⲡⲓϣⲟ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ.

20:7 ⲟⲩⲟϩ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲩϣⲁⲛϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓϣⲟ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉⲩ⳿ⲉⲃⲉⲗ ⳿ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϣⲧⲉⲕⲟ.

20:8 ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉⲥⲱⲣⲉⲙ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϥⲧⲟⲩ ⲗⲁⲕϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲅⲱⲅ ⲛⲉⲙ ⲁⲅⲱⲅ ⲉⲩ⳿ⲉⲑⲟⲩⲱⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲧⲟⲩⲏⲡⲓ ⲟⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓϣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲓⲟⲙ.

20:9 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϯⲟⲩⲏϣⲥⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲕⲱϯ ⳿ⲉϯⲡⲁⲣⲉⲙⲃⲟⲗⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϯⲃⲁⲕⲓ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲁϥⲟⲩⲟⲙⲟⲩ.

20:10 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲇⲓ⳿ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲉⲧⲥⲱⲣⲉⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁⲩϩⲓⲧϥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϯⲗⲩⲙⲛⲏ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲉⲑⲙⲟϩ ⳿ⲛⲑⲏⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲯⲉⲩⲇⲟ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣⲃⲁⲥⲁⲛⲓⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲛⲉϩ.

20:11 ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲉϥⲟⲩⲟⲃϣ ⲛⲉⲙ ⲫⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲱϥ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲫⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲡⲉϥϩⲟ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲟⲩϫⲉⲙ ⲙⲁ⳿ⲛⲧⲱⲟⲩ.

20:12 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲛⲓϣϯ ⲉⲩⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛϩⲁⲛϫⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛⲕⲉϫⲱⲙ ⲉⲧⲉ ⲫⲁ ⳿ⲡⲱⲛϧ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϩⲓ ⲡⲓϫⲱⲙ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲟⲩ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ.

20:13 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ϯ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲛⲟⲩⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲁⲙⲉⲛϯ ⲁⲩϯ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲉⲧⲉ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲟⲩ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ.

20:14 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲛⲟⲩⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲁⲙⲉⲛϯ ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϯⲗⲩⲙⲛⲏ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲉⲑⲙⲟϩ ϩⲓ ⲑⲏⲛ.

20:15 ⲛⲉⲙ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩϫⲉⲙϥ ⲉϥ⳿ⲥϧⲏ ⲟⲩⲧ ϩⲓ ⳿ⲡϫⲱⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲛϧ ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉϯⲗⲩⲙⲛⲏ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲱⲙ

21:1 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲫⲉ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲕⲁϩⲓ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ϯⲫⲉ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϩⲟⲩⲓϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲓⲟⲙ ϫⲉ.

21:2 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉϯⲃⲁⲕⲓ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲉⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲉⲥⲥⲉⲃⲧⲱⲧ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩϣⲉⲗⲉⲧ ⲉⲥⲥⲉⲗⲥⲱⲗ ⳿ⲙⲡⲉⲥϩⲁⲓ.

21:3 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲉⲥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲥ ϯ ⳿ⲥⲕⲩⲛⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲥⲭⲏ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ ⲉⲩ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲟⲩⲗⲁⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲫϯ ⲉϥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ.

21:4 ⲉϥ⳿ⲉϥⲉⲧ ⲉⲣⲙⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲃⲁⲗ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲛⲉ ⲙⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲏⲃⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ϧⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲉ ϧⲓⲥⲓ ϣⲱⲡⲓ ϫⲉ ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲛⲓϩⲟⲩⲁϯ ⲁⲩⲥⲓⲛⲓ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲥⲉⲛⲁⲉⲣⲃⲉⲣⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

21:5 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲫⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓ ⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ϯⲛⲁⲁⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲥⲉ⳿ⲛϩⲟⲧ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉ.

21:6 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓⲁⲗⲁⲫⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲱ ϯⲁⲣⲭⲏ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϯ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲟⲃⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲙⲟⲩⲙⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲱⲛϧ ⳿ⲛϫⲓⲛϫⲏ.

21:7 ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϭⲣⲟ ⲉϥ⳿ⲉⲉⲣ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲛ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲛⲟⲩϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲉϥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛϣⲏⲣⲓ.

21:8 ⲛⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲛⲁⲉⲣ⳿ϣⲗⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲧⲛⲁϩϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁϥϩⲏⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲉϥϧⲱⲧⲉⲃ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϣⲁⲙϣⲉ ⲓϧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ⲡⲟⲩⲙⲉⲣⲟⲥ ⲉϥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ϯⲗⲩⲙⲛⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲑⲏⲛ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲙⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁϩⲃ̅ ⲡⲉ.

21:9 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲍ̅ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲏⲉⲧⲉ ϯⲍ̅ ⳿ⲙⲫⲩⲁⲗⲏ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ⲉⲩⲙⲉϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲍ̅ ⳿ⲛⲉⲣϧⲟⲧ ⳿ⲛϧⲁ⳿ⲉ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲁⲧⲁⲙⲟⲕ ⳿ⲉϯϣⲉⲗⲉⲧ ⳿ⲧ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϩⲓⲏⲃ.

21:10 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲗⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲧⲱⲟⲩ ⲉϥϭⲟⲥⲓ ⲁϥⲧⲁⲙⲟⲓ ⳿ⲉϯⲃⲁⲕⲓ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲉⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ.

21:11 ⲑⲏ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲉⲑⲙⲉϩ ⳿ⲛⲱⲟⲩ ⲡⲉⲥⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲇⲉ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲉϥⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲓⲁⲥⲡⲓⲥ ⲉϥⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲓⲥⲧⲁⲗⲟⲥ.

21:12 ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲥⲟⲃⲧ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉϥϭⲟⲥⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲙⲡⲩⲗⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲓⲣⲉⲛ ⲛⲓⲡⲩⲗⲱⲛ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲣⲁⲛ ⲉⲩ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲉ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲛϯⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲙⲫⲩⲗⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲓⲥ̅ⲗ̅.

21:13 ⲥⲁ⳿ⲡⲉⲓⲉⲃⲧ ⲅ̅ ⳿ⲙⲡⲩⲗⲱⲛ ⲥⲁⲣⲏⲥ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲅ̅ ⳿ⲙⲡⲩⲗⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡⲉⲙⲉⲛⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⲅ̅ ⳿ⲙⲡⲩⲗⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲡⲉⲙϩⲓⲧ ⲅ̅ ⳿ⲙⲡⲩⲗⲱⲛ.

21:14 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲥⲟⲃⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛⲥⲉⲛϯ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϩⲓⲱⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϩⲓⲏⲃ.

21:15 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲕⲁϣ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲓ ⳿ⲛϯ ⲃⲁⲕⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲥ⳿ϣⲑⲟⲙ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲥⲥⲟⲃⲧ.

21:16 ⲟⲩⲟϩ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲛⲉ ⲟⲩⲧⲉⲧⲣⲁⲅⲱⲛⲟⲛ ⲧⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲧⲉⲥϣⲓⲏ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲧⲉⲥⲟⲩⲏϣⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲓ ⳿ⲛϯⲃⲁⲕⲓ ⲁϥϫⲉⲙⲥ ⲉⲥⲟⲓ ⳿ⲙⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛϣⲟ ⳿ⲛ⳿ⲥⲧⲁⲇⲓⲟⲛ ⳿ⲛϣⲓⲏ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲥⲟⲩⲏ ϣⲥⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲥϭⲓⲥⲓ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲟⲩϩⲩⲥⲟⲥ.

21:17 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲥⲥⲟⲃⲧ ⲁⲩϫⲉⲙϥ ⲉϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲣ̅ⲙ̅ⲇ̅ ⳿ⲛϣⲟ ⳿ⲡϣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲉ ⲫⲁ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲡⲉ.

21:18 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡⲕⲱϯ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲟⲃⲧ ϯϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲥⲉⲛϯ ⲛⲁⲥⲟⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲓⲁⲥⲡⲓⲥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲛⲁⲥⲟⲓ ⲡⲉ ⳿ⲛⲓⲉⲃ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲃⲁϫⲏⲓⲛⲓ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ.

21:19 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲥⲉⲛϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲟⲃⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲉⲩⲕⲏⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲱⲛⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲧⲁⲓⲏ ⲟⲩⲧ ϯⲥⲉⲛϯ ⳿ⲛϩⲟⲩⲓϯ ⲛⲉ ⲟⲩⲓⲁⲥⲡⲓⲥ ⲧⲉ ϯⲙⲁϩⲃ̅ϯ ⲟⲩⲥⲁⲡⲫⲓⲣⲟⲥ ⲧⲉ ϯⲙⲁϩⲅ̅ϯ ⲟⲩⲕⲁⲣⲭⲏ ⲇⲱⲛ ⲧⲉ ϯⲙⲁϩⲇ̅ ⲟⲩ⳿ⲥⲙⲁⲣⲁⲕⲇⲟⲥ.

21:20 ϯⲙⲁϩⲉ̅ ⲟⲩⲥⲁⲣⲇⲟⲛⲓⲝ ϯⲙⲁϩⲋ̅ ⲟⲩⲥⲁⲣⲇⲓⲛⲟⲛ ϯⲙⲁϩⲍ̅ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲓⲥⲟⲗⲓⲛⲑⲟⲛⲥ ϯ ⲙⲁϩⲏ̅ ⲟⲩⲃⲩⲣⲓⲗⲗⲟⲥ ϯⲙⲁϩϧ̅ϯ ⲟⲩⲇⲟⲡⲁⲧⲓⲟⲛ ϯⲙⲁϩⲓ̅ϯ ⲟⲩϩⲩⲁⲕⲩⲛⲑⲓⲛⲟⲛ ϯⲙⲁϩⲓ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲕⲩⲥⲟⲡⲁⲣⲁⲥⲟⲥ ϯⲙⲁϩⲓ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲁⲙⲉⲑⲓⲧⲟⲥ.

21:21 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲙⲡⲩⲗⲱⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲣⲅⲁⲣⲓⲧⲏ ⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓ⳿ϣⲑⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ ⲃⲁⲕⲓ ⲟⲩⲛⲟⲩⲃ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ⲡⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲃⲁϫⲏ ⲓⲛⲓ ⲉϥⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ.

21:22 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲉⲣⲫⲉⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ Ⲡ⳪ ⲅⲁⲣ ⲫϯ ⲡⲓⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⲡⲉ ⲡⲉⲥⲉⲣⲫⲉⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϩⲓⲏⲃ.

21:23 ⲟⲩⲟϩ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲛⲁⲥⲉⲣ⳿ⲛⲭⲣⲓⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲓⲓⲟϩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲫϯ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲥϧⲏⲃⲥ ⲡⲉ ⲡⲓϩⲓⲏⲃ.

21:24 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲙⲟϣⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲥⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲉⲩ⳿ⲉ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϯ ⲧⲓⲙⲏ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲥ.

21:25 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉⲥⲡⲩⲗⲱⲛ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ϣⲑⲁⲙ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲛⲉ ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ.

21:26 ⲉⲩ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲟⲩⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲟⲩⲧⲁⲓ⳿ⲟ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲥ.

21:27 ⳿ⲛⲛⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲉϥⲥⲱϥ ϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲥⲱϥ ⳿ⲛⲛⲉ ⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϩⲓ ⲡⲓϫⲱⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲛϧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϩⲓⲏⲃ

22:1 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲁⲙⲟⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲓⲁⲣⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲱⲛϧ ⲉϥⲫⲟⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲭⲣⲓⲥⲧⲁⲗⲗⲟⲛ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϩⲓⲏⲃ.

22:2 ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ ⳿ⲙⲡⲉⲥ⳿ϣⲑⲉϩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲓⲁⲣⲟ ⲥⲁ⳿ⲙⲛⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲥⲁ⳿ⲙⲛⲁⲓ ⲟⲩ⳿ϣϣⲏⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲛϧ ⲉϥ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲁⲓ ϧⲁⲣⲁ ⳿ⲁⲃⲟⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓϫⲱⲃⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ϣϣⲏⲛ ⲉⲩⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲉⲛⲃⲁⲗ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ.

22:3 ⲟⲩⲟϩ ⲥⲱϥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲛⲉϥϣⲱⲡⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϩⲓⲏⲃ ⲉⲩ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲛⲉϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡϫⲱⲛⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲓ⳿ⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲩ⳿ⲉϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

22:4 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲉϥϩⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϩⲓ ⲧⲟⲩⲧⲉϩⲛⲓ.

22:5 ⳿ⲛⲛⲉ ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ϣⲱⲡⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲉⲣ⳿ⲭ ⲣⲓⲁ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲩⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲣⲏ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲫϯ ⲉϥ⳿ⲉⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲉⲣⲟⲩⲣⲟ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲛⲉϩ.

22:6 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲥⲉ⳿ⲛϩⲟⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲟⲩⲁⲃ ϩⲁⲛⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉ ⲟⲩⲟϩ Ⲡ⳪ ⲫϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟ ⳿ⲙⲡⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲧⲁⲙⲉ ⲛⲉϥⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧⲥⲉ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ.

22:7 ϩⲏⲡⲡⲉ ϯⲛⲏⲟⲩ ϩⲏⲡⲡⲉ ϯⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ⲱⲟⲩ⳿ⲛⲓⲁⲧϥ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲑⲛⲁ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲁⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓϫⲱⲙ.

22:8 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲛⲁⲓ ⲧⲟⲧⲉ ⲉⲧⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲁⲓ ⲁⲓϩⲓⲧⲧ ⲉⲡⲉⲥⲏ ⲧ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲛⲉⲛϭⲁⲗⲁⲩϫ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲫⲏⲉⲧⲧⲁⲙⲟ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲓ.

22:9 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⳿ⲙⲫⲱⲣ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⳿ⲛⲧⲁⲕ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲕ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏ ⲧⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓϫⲱⲙ ⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲫϯ.

22:10 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲧⲉⲃ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲁⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓϫⲱⲙ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲁϥϧⲱⲛⲧ.

22:11 ⲫⲏⲉⲧϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲙⲁⲣⲉϥϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲟⲛ ⲫⲏⲉⲧⲑⲱⲗⲉⲃ ⲙⲁⲣⲉϥⲑⲱⲗⲉⲃ ⲡⲓ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲙⲁⲣⲉϥ⳿ⲑⲙⲁⲓⲟϥ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲙⲁⲣⲉϥⲧⲟⲩⲃⲟϥ.

22:12 ϩⲏⲡⲡⲉ ϯⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ⲡⲁⲃⲉⲭⲉ ⲛⲉⲙⲏⲓ ϯⲛⲁϯ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲏ ⲟⲩ⳿ⲓ.

22:13 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓⲁⲗⲫⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲱ ϯⲁⲣⲭⲏ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

22:14 ⲱⲟⲩ⳿ⲛⲓⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲉϥⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲟⲩⲉⲣϣⲓϣⲓ ϣⲱⲡⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϣϣⲏⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲛϧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲃⲁⲕⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲩⲗⲱⲛ.

22:15 ⲛⲓⲟⲩϩⲱⲣ ⲇⲉ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲫⲁⲣⲙⲁⲅⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲉϥϧⲱⲧⲉⲃ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϣⲁⲙϣⲉ ⲓϧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛϯⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ.

22:16 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁⲓⲧⲁⲟⲩⲟ ⳿ⲙⲡⲁⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ϯⲛⲟⲩⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲅⲉⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲓⲟⲩ ⳿ⲉϣⲁϥϣⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲟⲩ⳿ⲓ.

22:17 ⲛⲉⲙ ⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲛⲉⲙ ϯϣⲉⲗⲉⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲫⲏⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⲙⲁⲣⲟⲩϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧⲟⲃⲓ ⲙⲁⲣⲉϥ⳿ⲓ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲱϣ ⲙⲁⲣⲉϥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲱⲛϧ ⳿ⲛϫⲓⲛϫⲏ.

22:18 ϯⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲁⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓϫⲱⲙ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲧⲟⲩϩⲟ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉⲣⲉ ⲫϯ ⲧⲟⲩϩⲟ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲣϧⲟⲧ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϩⲓ ⲡⲁⲓϫⲱⲙ.

22:19 ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲛⲁϫⲱϫ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓϫⲱⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲁⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ ⲉⲣⲉ ⲫϯ ⲉϥ⳿ⲉⲉⲗ ⲡⲉϥⲙⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⳿ⲡϫⲱⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲛϧ ⲛⲉⲙ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏ ⲟⲩⲧ ϩⲓ ⲡⲁⲓϫⲱⲙ.

22:20 ⳿ϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ⳿ⲁⲙⲟⲩ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

22:21 ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲡⲟⲕⲁⲗⲩⲙⲯⲓⲥ ⲓⲱⲁⲛⲛⲟⲩ ⲑⲉⲟⲗⲟⲅⲟⲩ ⲉⲛ ⲓⲣⲏⲛⲏ ⲧⲟⲩ ⲕ̅ⲉ̅ ⲁⲙⲏⲛ