Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous  Next 

Coptic Bible: 2 Corinthians

1:1 ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⳿ⲙⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲡⲓⲥⲟⲛ ⳿ⲛϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲑⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ϯⲁⲭⲁⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ..

1:2 ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅..

1:3 ⳿ϥ⳿ⲥⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲙⲉⲧϣⲉⲛϩⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲫϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲟⲙϯ ⲛⲓⲃⲉⲛ..

1:4 ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥϯⲛⲟⲙϯ ⲛⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲛϩⲟϫϩⲉϫ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲑⲣⲉⲛϫⲉⲙϫⲟⲙ ϩⲱⲛ ⳿ⲉϯ ⲛⲟⲙϯ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲭⲏ ϧⲉⲛ ϩⲟϫϩⲉϫ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϯⲛⲟⲙϯ ⲑⲏⲉⲧⲁ ⲫϯ ϯⲛⲟⲙϯ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ..

1:5 ϫⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲙⲕⲁⲩϩ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲓ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲥⲟⲓ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲉⲛⲕⲉⲛⲟⲙϯ..

1:6 ⳿ⲓⲧⲉ ⲇⲉ ⲥⲉϩⲟϫϩⲉϫ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲙϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲧⲉⲛⲟⲩϫⲁⲓ ⳿ⲓⲧⲉ ⲥⲉⲑⲱⲧ ⳿ⲙⲡⲉⲛϩⲏⲧ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲙϯ ⲑⲏ ⲉⲧⲉⲣϩⲱⲃ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲁⲓ⳿ⲙⲕⲁⲩϩ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉⲛⲙⲟⲕϩ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ϩⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲛϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲧⲁϫⲣⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ..

1:7 ⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ⲙⲕⲁⲩϩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⳿ⲉϯⲕⲉⲛⲟⲙϯ..

1:8 ⳿ⲛϯⲟⲩⲉϣ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧ⳿ⲉⲙⲓ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓϩⲟϫϩⲉϫ ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϧⲉⲛ ϯⲁⲥⲓⲁ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲁⲩ⳿ϩⲣⲟϣ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲉⲧⲉⲛϫⲟⲙ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙϫⲉⲙϩⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲉⲱⲛϧ..

1:9 ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ ⲁⲛϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉ⳿ϩⲑⲏⲛ ⲭⲏ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲉⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉⲫϯ ⲫⲏⲉⲧⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ..

1:10 ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲛⲁϩⲙⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲁⲓⲙⲁⲓⲏ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲛⲁⲛⲁϩⲙⲉⲛ ⲫⲏⲉⲧⲁⲛⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⳿ⲉⲧⲓ ⲟⲛ ⳿ϥⲛⲁⲛⲁϩⲙⲉⲛ..

1:11 ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ϩⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣϩⲱⲃ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲧⲱⲃϩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛϯϩⲟ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲉⲧϩⲁⲣⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲥⲉϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲫϯ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ..

1:12 ⲡⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ϯⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉⲛⲥⲩⲛⲏⲇⲉⲥⲓⲥ ϫⲉ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲟⲩⲃⲟ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲏ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲁⲛⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲇⲉ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ..

1:13 ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉⲧⲉⲛ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲱϣ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ⲡⲕⲉⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϯⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁ⳿ⲉⲙⲓ ϣⲁ ϧⲁ⳿ⲉ..

1:14 ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲩⲱⲛⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲁⲡⲟⲙⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ϩⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲫⲱⲛ ϧⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ.̅.

1:15 ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲑⲱⲧ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲁⲓⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲁϣⲓ ⳿ⲙⲙⲁϩⲃ̅..

1:16 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲑⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⳿ⲉ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲧⲫⲟⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϯⲓⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ..

1:17 ⲫⲁⲓ ⲟⲩⲛ ⲉⲓⲟⲩⲁϣϥ ⲙⲏⲧⲓ ϩⲁⲣⲁ ⲁⲓ⳿ⲓⲣⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲥⲓⲁⲓ ⲓⲉ ⲛⲏ⳿ⲉϯⲥⲟϭⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁⲓⲥⲟϭⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲣⲝ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲁϩⲁ ⲁϩⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲛ..

1:18 ⳿ϥⲉⲛϩⲟⲧ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲁϩⲁ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲙⲙⲟⲛ ..

1:19 ⲡⲓϣⲏⲣⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ Ⲓⲏ̅ⲥ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁⲛϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧ ⲛⲉⲙ ⲥⲓⲗⲟⲩⲁⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲉϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲁϩⲁ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲁϩⲁ ⲡⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ..

1:20 ⲛⲓⲱϣ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲛϧⲏ ⲧϥ ⲟⲩ⳿ⲁϩⲁ ⲡⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲡⲉ ⲡⲓⲁⲙⲏⲛ ⳿ⲙⲫϯ ⲉⲩⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲉⲛ..

1:21 ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲧⲁϫⲣⲟ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲑⲁϩⲥⲉⲛ ⲫϯ ⲡⲉ..

1:22 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣ⳿ⲥ⳿ⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯ ⲛⲁⲛ ⳿ⲙ⳿ⲡⲁⲣⲏⲃ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲛⲉⲛϩⲏⲧ..

1:23 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯⲱϣ ⲟⲩⲃⲉ ⲫϯ ⳿ⲙⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϫⲉ ⲉⲓϯⲁⲥⲟ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲓ ϫⲉ ⳿ⲉⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲟⲥ..

1:24 ⲟⲩⲭ ⲟⲧⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲓ ⳿ⲛ⳪ ⳿ⲉⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉⲡⲉⲧⲉⲛⲣⲁϣⲓ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲟϩⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ.

2:1 ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲓϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ⳿ⲑⲣⲓ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ..

2:2 ⲓⲥϫⲉ ⲅⲁⲣ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧϯⲉⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲓⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ⳿ⲑⲣⲟ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲛⲟϥ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲫⲏ ⲉⲑⲙⲟⲕϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲟⲓ..

2:3 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲁⲓ⳿ⲥϧⲏⲧϥ ϩⲓⲛⲁ ⲁⲓϣⲁⲛ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁ⳿ϣⲧⲉⲙϭⲓ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏ ⲉⲧⲉⲥ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲁⲣⲁϣⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲣⲉ ⲡⲁϩⲏⲧ ⲑⲏⲧ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲣⲁϣⲓ ⲫⲱⲧⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ..

2:4 ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲅⲁⲣ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϩⲟϫϩⲉϫ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲉⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲁⲓ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲉⲣⲙⲏ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲏ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲭⲁⲥ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉϯ ⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲧⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲛϧⲏⲧ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ..

2:5 ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲁ ⲟⲩⲁⲓ ϯ ⳿ⲙⲕⲁϩ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲛⲉⲧⲁϥϯ ⳿ⲙⲕⲁϩ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲛⲏⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲡⲟⲙⲉⲣⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁ⳿ϣⲧⲉⲙⲟⲩⲁϩⲃⲁⲣⲟⲥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ..

2:6 ⲕⲏⲛ ⳿ⲉⲫⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ ⲉⲧⲁⲓ ⳿ ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲓⲁ ⲑⲁⲓ ⲉⲧⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ..

2:7 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲡⲉⲧⲟⲩⲃⲏϥ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϯⲛⲟⲙϯ ⲛⲁϥ ⲙⲏⲡⲱⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲛⲉⲙⲕⲁϩⲛϩⲏⲧ ⳿ⲛⲥⲉⲱⲙⲕ ⳿ⲙⲫⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ..

2:8 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ϯϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲁϫⲣⲉ ⲟⲩ⳿ⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ..

2:9 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲓ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲇⲟⲕⲓⲙⲏ ⲓⲥϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ..

2:10 ⲫⲏ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲁϥ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯ⳿ⲓⲣⲓ ⲛⲁϥ ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲉⲧⲁⲓⲁⲓϥ ⲫⲏ ⳿ⲉⲧⲁⲓⲁⲓϥ ⳿ⲛ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲁⲓⲁⲓϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϩⲟ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ.̅.

2:11 ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⳿ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ϭⲓⲧⲧⲉⲛ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲟⲃϣ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⳿ⲛⲛⲉϥⲙⲉⲩ⳿.Ⲓ.

2:12 ⳿ⲉⲧⲁⲓ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ⲧⲣⲱⲁⲥ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁ ⲟⲩⲣⲟ ⲟⲩⲱⲛ ⲛⲏⲓ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪..

2:13 ⳿ⲙⲡⲉ ⲡⲁⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲙⲧⲟⲛ ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲓϫⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲓⲧⲟⲥ ⲡⲁⲥⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲓⲉⲣⲁⲡⲟⲧⲁⲍⲉⲥⲑⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⲁⲓ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲑⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ..

2:14 ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲇⲉ ⳿ⲙⲫϯ ϣⲏⲡ ⲫⲁⲓ ⲉⲑⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛ⳿ⲥⲑⲟⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥ⳿ⲉⲙⲓ ⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲙⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ..

2:15 ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲟⲩ⳿ⲥⲑⲟⲓⲛⲟⲩϥⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲙⲫϯ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁⲛⲟϩⲉⲙ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁⲧⲁⲕⲟ..

2:16 ⳿ⲛϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲙⲉⲛ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲥⲑⲟⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲟⲩ ⲉⲩⲙⲟⲩ ⳿ⲛϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲥⲑⲟⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲱⲛϧ ⲉⲩⲱⲛϧ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲛϩⲓⲕⲁⲛⲟⲥ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲁⲓ..

2:17 ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⲉⲩⲉⲣⲓⲉⲃϣⲱⲧ ⳿ⲙ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲟⲩⲃⲟ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲫϯ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫϯ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ.

3:1 ⲧⲉⲛⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁϩⲟⲛ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲓⲉ ⲙⲏ ⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓⲁ ⳿ⲛϩⲁⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲕⲉⲭ ⲱⲟⲩⲛⲓ ⲉⲩⲧⲁϩⲟ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲓⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ..

3:2 ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲧⲉⲛ⳿ⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲡⲉ ⲉⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲛϩⲏⲧ ⲉⲩ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩⲱϣ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ..

3:3 ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲁⲩϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲉⲛ ⲉⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲗⲁ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲧⲟⲛϧ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲡⲗⲁⲝ ⳿ⲛⲱⲛⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲡⲗⲁⲝ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲛⲥⲁⲣⲝ..

3:4 ⲟⲩⲟⲛⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲑⲱ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϩⲁ ⲫϯ..

3:5 ⲟⲩⲭ ⲟⲧⲓ ϫⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛϩⲓⲕⲁⲛⲟⲥ ⳿ⲉⲙⲉⲩ⳿ⲓ ⲉⲩϩⲱⲃ ϩⲱⲥ ϫⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲛⲙⲉⲧϩⲓⲕⲁⲛⲟⲥ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲫϯ ⲧⲉ..

3:6 ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲑⲣⲉⲛⲉⲣ⳿ⲡⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲉⲣⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛ ⳿ⲉϯⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲡⲓ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ϥϧⲱⲧⲉⲃ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⳿ϥⲧⲁⲛϧⲟ..

3:7 ⲓⲥϫⲉ ϯⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲉⲩⲫⲱⲧϩ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲱⲛⲓ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲱⲟⲩ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥ̅ⲗ̅ ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϩⲟ ⳿ⲙⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥϩⲟ ⲫⲏ ⲉⲑⲛⲁⲕⲱⲣϥ..

3:8 ⲡⲱⲥ⳿ⲱ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⳿ⲡϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲱⲟⲩ..

3:9 ⲓⲥϫⲉ ⲅⲁⲣ ϯⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡϩⲁⲡ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⳿ⲥⲛⲁⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲱⲟⲩ..

3:10 ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲉϥϭⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁⲩϯ⳿ⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲙⲉⲣⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓ⳿ⲱⲟⲩ ⲉⲑⲟⲩ⳿ⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ..

3:11 ⲓⲥϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲑⲛⲁⲕⲱⲣϥ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲡⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲱⲟⲩ..

3:12 ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲁⲛ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲙⲁⲣⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ..

3:13 ⲟⲩⲟϩ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⳿ⲉϣⲁϥⲭⲱ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲁⲗⲩⲙⲙⲁ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉϥϩⲟ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ⳿ⲑⲣⲉ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥ̅ⲗ̅ ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥϩⲟ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲕⲱⲣϥ..

3:14 ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲑⲱⲙ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲟⲩⲙⲉⲩ⳿ⲓ ϣⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲫⲟⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲡⲓⲕⲁⲗⲩⲙⲙⲁ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⳿ϥⲭⲏ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲱϣ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ ⳿ⲛ⳿ⲁⲡⲁⲥ ⳿ⲛ⳿ϥϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁⲕⲱⲣϥ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ.̅.

3:15 ⲁⲗⲗⲁ ϣⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲫⲟⲟⲩ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲁⲩϣⲁⲛⲱϣ ⳿ⲙⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲡⲓⲕⲁⲗⲩⲙⲙⲁ ⲟⲛ ⳿ϥⲭⲏ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ..

3:16 ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁϥϣⲁⲛⲕⲟⲧϥ ⳿ⲉⲠ⳪ ϣⲁϥ⳿ⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲁⲗⲩⲙⲙⲁ ⳿ⲙⲙⲁⲩ..

3:17 Ⲡ⳪ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉⲙϩⲉ ⲧⲉ..

3:18 ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟ ⲉϥϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲉⲛϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲠ⳪ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲓⲁⲗ ⲉⲛϣⲓⲃϯ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲓϩⲓⲕⲱⲛ ⲧⲁⲓϩⲓⲕⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲱⲟⲩ ⲉⲩⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲛⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲡⲉ.

4:1 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲧⲁⲓⲇⲓ⳿ⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲓ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ⲛⲕⲁⲕⲓⲛ ⲁⲛ..

4:2 ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲭⲱ ⳿ⲛⲥⲱⲛ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϩⲏⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡϣⲓⲡⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲙⲟϣⲓ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲥⲉⲃ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ⲭⲣⲟϥ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲉⲛⲧⲁϩⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲛⲁϩⲣⲉⲛ ⲥⲩⲛⲏⲇⲏⲥⲓⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫϯ..

4:3 ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲉϥⲉⲣ⳿ⲡⲕⲉϩⲏⲡ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲛⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲉϥϩⲏⲡ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁⲧⲁⲕⲟ..

4:4 ⲉⲛ ⲟⲓⲥ ⲁ ⲫϯ ⲁϥⲑⲱⲙ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲉⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲉⲛⲉϩ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ⳿ⲑⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲫⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡ⳿ⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲧϩⲓⲕⲱⲛ ⳿ⲙⲫϯ ⲡⲉ..

4:5 ⲛⲁⲛϩⲓⲱⲓϣ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲙⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛ⳪ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ϩⲱⲛ ⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ.̅.

4:6 ϫⲉ ⲫϯ ⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲉϥ⳿ⲉⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲭⲁⲕⲓ ⳿ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉⲧⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲛϩⲏⲧ ⲉⲩⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲫϯ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϩⲟ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅..

4:7 ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲙⲡⲁⲓ⳿ⲁϩⲟ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⳿ⲙⲃⲉⲗϫ ϩⲓⲛⲁ ϯⲙⲉⲧⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲧⲉ ϯϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲑⲁ ⲫϯ ⲧⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲛ ⲧⲉ..

4:8 ⲉⲛϩⲉϫϩⲱϫ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛϩⲉϫϩⲱϫ ⲁⲛ ⲉⲩϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛϩⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ..

4:9 ⲉⲩϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲛ ⲁⲗⲗⲁ⳿ ⲛ⳿ϥⲭⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲁⲛ ⲉⲩⲣⲱϧⲧ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲛⲧⲁⲕⲏⲟⲩⲧ ⲁⲛ..

4:10 ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲛϥⲁⲓ ϧⲁ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲛⲥⲱⲙⲁ ϩⲓⲛⲁ ⲡⲓⲕⲉⲱⲛϧ ⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲛⲧⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲛⲥⲱⲙⲁ..

4:11 ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲧⲟⲛϧ ⲥⲉϯ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϩⲓⲛⲁ ⲡⲓⲕⲉⲱⲛϧ ⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲛⲧⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲛⲥⲁⲣⲝ ⲉⲑⲛⲁⲙⲟⲩ..

4:12 ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲁϥⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ ⲡⲓⲱⲛϧ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ..

4:13 ⲉϥⲉⲛϧⲏⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲁⲓⲛⲁϩϯ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲛ ⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ..

4:14 ⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥ Ⲡ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉϥ⳿ⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲧⲉⲛ ϩⲱⲛ ⲛⲉⲙ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲛⲁⲧⲁϩⲟⲛ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ..

4:15 ϩⲱⲃ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲑⲣⲉ ⲡⲓϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲏϣ ⲉⲩⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲫϯ..

4:16 ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ⲛⲕⲁⲕⲓⲛ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲓⲥϫⲉ ⲡⲉⲛⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ϥⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲥⲁϧⲟⲩⲛ ⳿ϥⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ..

4:17 ⳿ⲡ⳿ⲁⲥⲓⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛϩⲟϫϩⲉϫ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲁϥⲉⲣϩⲱⲃ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩⲙⲉⲧϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲉⲩⲙⲉⲧϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲉⲩⲃⲁⲣⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩ⳿ⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ..

4:18 ⲉⲛϫⲟⲩϣⲧ ⲁⲛ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧⲁⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϩⲁⲛ⳿ⲡⲣⲟⲥ ⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⲛⲉ ⲛⲏ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲛⲥⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁⲛ ϩⲁⲛ ϣⲁ ⳿ⲉⲛⲉϩ ⲛⲉ.

5:1 ⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛⲃⲱⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲛⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛⲙⲁ⳿ⲛϣⲱⲡⲓ ⲉⲧϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲟⲩⲏⲓ ⳿ⲛⲁⲑⲙⲟⲩⲛⲕ ⳿ⲛϫⲓϫ ⳿ⲛ⳿ⲉⲛⲉϩ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ..

5:2 ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲉⲛϥⲓ⳿ⲁϩⲟⲙ ⲉⲛϭⲓϣϣⲱⲟⲩ ⳿ⲉϯϩⲓ⳿ⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲙⲁ⳿ⲛϣⲱⲡⲓ ⲡⲓ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ..

5:3 ⲓⲉ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲁⲛϣⲁⲛⲧⲏⲓϥ ϩⲓ⳿ⲱⲧⲉⲛ ⲥⲉⲛⲁϫⲉⲙⲉⲛ ⲁⲛ ⲉⲛⲃⲏϣ..

5:4 ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϧⲁ ⲛⲏ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲙⲁ⳿ⲛϣⲱⲡⲓ ⲧⲉⲛϥⲓ⳿ⲁϩⲟⲙ ⲉⲛϩⲟⲣϣ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲁϣⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉⲟⲩⲁϩⲉⲙ ⲧⲏⲓϥ ϩⲓⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉⲱⲙⲕ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉϣⲁϥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲡⲱⲛϧ..

5:5 ⲫⲏ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⳿ⲉⲫⲁⲓ ⲫϯ ⲡⲉ ⲫⲏ ⳿ⲉⲧⲁϥϯ ⲛⲁⲛ ⳿ⲙ⳿ⲡⲁⲣⲏⲃ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ.̅.

5:6 ⲉⲛⲧⲁϫⲣⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲉⲛϣⲟⲡ ⲧⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲧⲉⲛϩⲓ⳿ⲡϣⲉⲙⲙⲟ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲠ⳪..

5:7 ⲁⲛⲙⲟϣⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲡⲉ ⲛⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲥⲙⲟⲧ..

5:8 ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲛϩⲏⲧ ⲇⲉ ⲧⲁϫⲣⲏⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲛϯ ⲙⲁϯ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϣⲉ ϩⲁ Ⲡ⳪..

5:9 ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲓⲧⲁⲓⲟⲛ ⳿ⲓⲧⲉ ⲉⲛϣⲟⲡ ⲧⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲓⲧⲉ ⲉⲛⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⲉⲛⲣⲁⲛⲁϥ..

5:10 ϩⲱϯ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⲧⲏⲣⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲟⲛϩⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁϩⲣⲉⲛ ⲡⲓⲃⲏⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ϭⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲓ⳿ϩⲃ ⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲓⲧⲉ ⲟⲩⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⳿ⲓⲧⲉ ⲟⲩⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ..

5:11 ⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛϯϩⲟϯ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲧⲉⲛⲑⲱⲧ ⳿ⲙ⳿ⲡϩⲏⲧ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲛϩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲫϯ ϯ ⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲁⲓⲟⲩⲟⲛϩⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲕⲉⲥⲩⲛⲏⲇⲏⲥⲓⲥ..

5:12 ⲛⲁⲛⲧⲁϩⲟ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⳿ⲛⲕⲉⲥⲟⲡ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲛϯⲗⲱⲓϫⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲥϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲏ ⲉⲧϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϩⲟ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϩⲏⲧ ⲁⲛ..

5:13 ⳿ⲓⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲓⲥϫⲉ ⲁⲛⲥⲓϩⲓ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲓⲉ ⲁⲛⲥⲓϩⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲓⲧⲉ ⲧⲉⲛⲕⲁϯ ⲓⲉ ⲁⲛⲕⲁϯ ⲛⲱⲧⲉⲛ..

5:14 ϯⲁⲅⲁⲡⲏ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲥ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲉⲁⲛϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲫⲁⲓ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲁϥⲙⲟⲩ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϩⲁⲣⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲩⲙⲟⲩ..

5:15 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲏ ⲉⲧⲟⲛϧ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ϣⲧⲉⲙⲱⲛϧ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲙⲫⲏ ⳿ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲱⲛϥ..

5:16 ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲣⲝ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲁⲛⲥⲟⲩⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲣⲝ ⲁⲗⲗⲁ ϯⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ..

5:17 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲫⲏⲉⲧϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲥⲱⲛⲧ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲡⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲉⲟⲥ ⲁⲩⲥⲓⲛⲓ ⲓⲥ ϩⲁⲛⲃⲉⲣⲓ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ..

5:18 ϩⲱⲃ ⲇⲉ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲫϯ ⲛⲉ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϩⲟⲧⲡⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯ ⲛⲁⲛ ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϩⲱⲧⲡ..

5:19 ϫⲉ ⲫϯ ⲛⲁϥϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲉϥϩⲱⲧⲡ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛ⳿ϥⲱⲡ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲡⲧⲱⲙⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲭⲱ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϩⲱⲧⲡ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ..

5:20 ⲁⲛⲉⲣ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲉⲩⲓⲛ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉϫⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϩⲱⲥ ⳿ⲉⲣⲉ ⲫϯ ϯ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲟⲙϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧⲉⲛ ⲧⲉⲛ ϯϩⲟ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲁ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ϩⲱⲧⲡ ⳿ⲉⲫϯ..

5:21 ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲩⲉⲛ ⲛⲟⲃⲓ ⲁϥⲁⲓϥ ⳿ⲛⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ.

6:1 ⲉⲛⲟⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣϩⲱⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲛϯϩⲟ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ⳿ⲑⲣⲉⲧⲉⲛϣⲉⲡ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲟⲩⲓⲧ..

6:2 ⳿ϥϫⲱ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⲉϥϣⲏⲡ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩϫⲁⲓ ⲁⲓⲉⲣⲃⲟ⳿ⲏⲑⲓⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⲓⲥ ϩⲏⲡⲡⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲓⲥ ⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⲉϥϣⲏⲡ ⲓⲥ ϩⲏⲡⲡⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲓⲥ ⲟⲩ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩϫⲁⲓ..

6:3 ⳿ⲛⲧⲉⲛϯ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛ⳿ϭⲣⲟⲡ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⳿ϩⲗⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϣⲧⲉⲙ ⲡⲉⲛϣⲉⲙϣⲓ ⲑⲱⲗⲉⲃ..

6:4 ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲛⲧⲁϩⲟ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ϩⲱⲥ ϩⲁⲛⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϩⲟϫϩⲉϫ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲙⲕⲁⲩϩ..

6:5 ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲉⲣϧⲱⲧ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ϣⲧⲉⲕⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϧⲓⲥⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ϣⲣⲱⲓⲥ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲛⲏⲥⲧⲓⲁ..

6:6 ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲟⲩⲃⲟ ϧⲉⲛⲟⲩⲥⲱⲟⲩⲛ ϧⲉⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉϥ⳿ⲱⲟⲩ⳿ⲛϩⲏⲧ ϧⲉⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲭ̅̅ⲣ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛⲟⲩⲡ̅ⲛ̅̅ⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ϧⲉⲛⲟⲩⲁ ⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲛⲁⲧⲙⲉⲧϣⲟⲃⲓ..

6:7 ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲑⲙⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓϩⲟⲡⲗⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ ⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲁⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⲛⲉⲙ ⲛⲁϫⲁϭⲏ..

6:8 ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϣⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥⲁϩⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲡⲗⲁⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ⲑⲙⲏⲓ..

6:9 ϩⲱⲥ ⳿ⲛⲥⲉⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϩⲱⲥ ⲉⲛⲛⲁⲙⲟⲩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲧⲉⲛⲱⲛϧ ϩⲱⲥ ⲉⲩϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛ ⲥⲉϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲛ..

6:10 ϩⲱⲥ ⲉⲛⲙⲟⲕϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲉⲛⲣⲁϣⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϩⲱⲥ ϩⲁⲛϩⲏⲕⲓ ⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ϩⲱⲥ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲉⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲛ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ..

6:11 ⲁ ⲣⲱⲛ ⲟⲩⲱⲛ ⲟⲩⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲱ ⲛⲓⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲟⲥ ⲁ ⲡⲉⲛϩⲏⲧ ⲟⲩⲱϣⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ..

6:12 ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϩⲉϫϩⲱϫ ⲁⲛ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛϩⲉϫϩⲱϫ ⲇⲉ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲧϣⲁⲛ⳿ⲑⲙⲁϧⲧ..

6:13 ϯϫⲱ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲓϣⲉⲃⲓ⳿ⲉ ⲃⲉⲭⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲉϣⲥ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲱⲧⲉⲛ..

6:14 ⳿ⲙⲡⲉⲣϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲉ⳿ⲫⲛⲁϩⲃⲉϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲑⲛⲁϩϯ ⲁϣ ⲅⲁⲣ ⲧⲉ ϯ ⲙⲉⲧ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉⲙ ϯ⳿ⲁⲛⲟⲙⲓ⳿ⲁ ⲓⲉ ⲟⲩ ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲭⲁⲕⲓ..

6:15 ⲓⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲡϯⲙⲁϯ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲃⲉⲗⲓⲁⲣ ⲁϣ ⲧⲉ ⳿ⲧⲧⲟⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲁⲑⲛⲁϩϯ..

6:16 ⲓⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲡϯⲙⲁϯ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲣⲫⲉⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲫⲁ ⲛⲓ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲧⲟⲛϧ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ϫⲉ ⲉⲓ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓ⳿ⲉⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲉⲓ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲟⲩϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ ⲉⲩ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲛⲏⲓ ⲉⲩⲗⲁⲟⲥ..

6:17 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⳿ⲁⲙⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲙⲏϯ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲱⲣϫ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉϫⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲙⲡⲉⲣϭⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲧϭⲁϧⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓ⳿ⲉϣⲉⲡ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲓ..

6:18 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉⲩⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉϩⲁⲛϣⲏ ⲣⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϣⲉⲣⲓ ⲡⲉϫⲉ Ⲡ⳪ ⲡⲓ -ⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ.

7:1 ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲁⲛ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲛⲁⲓⲱϣ ⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲁϯ ⲙⲁⲣⲉⲛⲧⲟⲩⲃⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲑⲱⲗⲉⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲛϫⲱⲕ ⳿ⲙⲡⲓⲧⲟⲩⲃⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯϩⲟϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ..

7:2 ϣⲟⲡⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲛϭⲓ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲧⲁⲕⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲛϥⲉϫ ⳿ϩⲗⲓ..

7:3 ⲛⲁⲓϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡϩⲁⲡ ⲁⲓⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϫⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲛϩⲏⲧ ⳿ⲉⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲙⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲉⲣ⳿ϣⲫⲏ ⲣ ⳿ⲛⲱⲛϧ..

7:4 ⲟⲩⲟⲛ⳿ⲛⲧⲏⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ⳿ⲛⲧⲏⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲓⲙⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲙϯ ⲁⲓⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲣⲁϣⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉⲛϩⲟϫϩⲉϫ ⲧⲏⲣϥ..

7:5 ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ⲑⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓ⳿ⲁ ⳿ⲙⲡⲉ ⲧⲉⲛⲥⲁⲣⲝ ϭⲓ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛ⳿ⲙⲧⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲛϩⲉϫϩⲱϫ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲥⲁⲃⲟⲗ ϩⲁⲛϣⲱⲛⲧ ⲥⲁϧⲟⲩⲛ ϩⲁⲛϩⲟϯ..

7:6 ⲁⲗⲗⲁ ⲫⲏ⳿ⲉϣⲁϥϯⲛⲟⲙϯ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲑⲉⲃⲓⲏⲟⲩⲧ ⲫϯ ⲁϥϯⲛⲟⲙϯ ⲛⲁⲛ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲡⲁⲣⲟⲩⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲓⲧⲟⲥ..

7:7 ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲡⲁⲣⲟⲩⲥⲓⲁ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ϯⲕⲉⲛⲟⲙϯ ⲑⲏ ⲉⲧⲁϥⲧⲁϫⲣⲟ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉϥⲧⲁⲙⲟ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲉⲡⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲓ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲧⲉⲛⲣⲓⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲧⲉⲛⲭⲟϩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲁⲣⲁϣⲓ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ..

7:8 ϫⲉ ⲓⲥϫⲉ ⲁⲓϯ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ϯ ⳿ⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲛϯⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲛ⳿ϩⲑⲏⲓ ⲁⲛ ⲓⲥϫⲉ ⲛⲁⲓⲉⲣ⳿ⲡⲕⲉⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲛ⳿ϩⲑⲏⲓ ⲡⲉ ϯⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ϯ ⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉ ⲁⲥϯ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏ ⲧ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲡⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ..

7:9 ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ϯⲣⲁϣⲓ ⲟⲩⲭ ⲟⲧⲓ ϫⲉ ⳿ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ⲙⲕⲁϩ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⳿ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ⲙⲕⲁϩ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲉⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⳿ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ⲙⲕⲁϩ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲅⲁⲣ ⲕⲁⲧⲁ ⲫϯ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙ ϯⲟⲥⲓ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲟⲛ..

7:10 ⲡⲓ⳿ⲙⲕⲁϩ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲅⲁⲣ ⲕⲁⲧⲁ ⲫϯ ⲁϥⲉⲣϩⲱⲃ ⲉⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲉⲩⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲛⲁⲑⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲛ⳿ϩⲑⲏϥ ⲡⲓ⳿ⲙⲕⲁϩ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϣⲁϥⲉⲣϩⲱⲃ ⲉⲩⲙⲟⲩ..

7:11 ϩⲏⲡⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲓⲥ ⲡⲓ⳿ⲙⲕⲁϩ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲁⲓϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲫϯ ⲁϥⲉⲣϩⲱⲃ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛ⳿ⲥⲡⲟⲩⲇⲏ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓ⳿ⲁ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲁⲅⲁⲛⲁⲕⲧⲏⲥⲓⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩϩⲟϯ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲙⲉⲓ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲭⲟϩ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩϭⲓ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲓϣ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲧⲁϩⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲙⲡⲓϩⲱⲃ..

7:12 ϩⲁⲣⲁ ⲓⲥϫⲉ ⲁⲓ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲏ ⲁⲛ ⳿ⲉⲧⲁϥϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲏ ⲁⲛ ⳿ⲉⲧⲁⲩϭⲓⲧϥ ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲥⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲥⲡⲟⲩⲇⲏ ⲑⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲠ⳪.

7:13 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲁⲩⲑⲉⲧⲡⲉⲛϩⲏⲧ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲙϯ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲁⲛⲣⲁϣⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲣⲁϣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲓⲧⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁ ⲡⲉϥⲡⲛ̅ⲁ̅ ⳿ⲙⲧⲟⲛ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ..

7:14 ϫⲉ ⲡⲁϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁⲓⲁⲓϥ ϧⲁⲧⲟⲧϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓϣⲓⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲡⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁⲛⲁⲓϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲧⲓⲧⲟⲥ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ..

7:15 ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲛⲉϥⲙⲉⲧϣⲁⲛ⳿ⲑⲙⲁϧⲧ ⲥⲉϣⲟⲡ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲉϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲉⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲧⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲟⲡϥ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟϯ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲥⲑⲉⲣⲧⲉⲣ..

7:16 ϯⲣⲁϣⲓ ϫⲉ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϯⲧⲁϫⲣⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲛϩⲏⲧ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

8:1 ϯⲧⲁⲙⲟ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲧⲧⲟⲓ ⲛⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲑⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ..

8:2 ϫⲉ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲇⲟⲕⲓⲙⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩϩⲟϫϩⲉϫ ⲁ ⲡⲓϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲟⲩⲣⲁϣⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡϣⲱⲕ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲟⲩⲙⲉⲧϩⲏⲕⲓ ⲁϥⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲙⲉⲧⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲡⲗⲟⲩⲥ..

8:3 ϯⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϫⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲟⲩϫⲟⲙ ⲛⲉⲙ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲟⲩϫⲟⲙ ⲁⲩⲉⲣⲧⲟⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲣⲱⲟⲩⲧϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ..

8:4 ⲉⲩⲧⲱⲃϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϯϩⲟ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϣⲉⲙϣⲓ ⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ..

8:5 ⲟⲩⲟϩ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲁⲛ ⳿ⲉⲧⲁⲛⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲛ ϩⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲉ ⲫϯ..

8:6 ⲉⲑⲣⲉⲛϯϩⲟ ⳿ⲉⲧⲓⲧⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲓⲥϫⲉⲛ ϣⲟⲣⲡ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲕⲉ⳿ϩⲙⲟⲧ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ..

8:7 ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ⲉⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲥⲡⲟⲩⲇⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ϯ ⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲕⲉ⳿ϩⲙⲟⲧ..

8:8 ⲛⲁⲓϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϯ⳿ⲥⲡⲟⲩⲇⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⳿ⲑⲙⲉⲧⲥⲱⲧⲡ ϩⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲁⲅⲁⲡⲏ ⲁⲓⲉⲣⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ..

8:9 ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲕⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⲡⲉ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲉⲧϩⲏⲕⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ..

8:10 ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ϯϯ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲅⲛⲱⲙⲏ ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲉⲣⲛⲟϥⲣⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲏ ⲉⲧⲉ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲡⲓϩⲱⲃ ⳿ⲉⲁⲓϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓⲕⲉⲟⲩⲱϣ ⳿ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛϩⲓⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲓⲥϫⲉⲛ ⳿ⲥⲛⲟⲩϥ..

8:11 ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲓⲕⲉϩⲱⲃ ⳿ⲉⲁⲓϥ ϫⲟⲕϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲛⲁ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲱⲟⲩⲧϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲱϣ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲕⲉϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϣⲱⲡⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲧⲉ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ..

8:12 ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲅⲁⲣ ⲡⲓⲣⲱⲟⲩⲧϥ ⳿ϥϣⲟⲡ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲧⲉⲛⲧⲁϥ ⳿ϥϣⲏⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲧⲉⲛⲧⲁϥ ⲁⲛ..

8:13 ⲟⲩⲭⲓ ϩⲓⲛⲁ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲉⲙⲧⲟⲛ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩϩⲟϫϩⲉϫ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ.

8:14 ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩϩⲩⲥⲟⲥ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲛⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡ⳿ϭⲣⲟϩ ⳿ⲛⲛⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲧⲉⲛ⳿ϭⲣⲟϩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩϩⲩⲥⲟⲥ ϣⲱⲡⲓ..

8:15 ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲫⲁ ⲡⲓϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲙⲡⲉϥⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁ ⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲉⲣϧⲁ⳿ⲉ..

8:16 ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲇⲉ ⳿ⲙⲫϯ ϣⲏⲡ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥϯ ⳿ⲛⲧⲁⲓ⳿ⲥⲡⲟⲩⲇⲏ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϩⲏⲧ ⳿ⲛⲧⲓⲧⲟⲥ..

8:17 ϫⲉ ⲡⲓⲑⲱⲧ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲙⲉⲛ ⲁϥϭⲓⲧϥ ⲉϥⲓⲏⲥ ⲇⲉ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲉ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲣⲱⲟⲩⲧϥ ⳿ⲛϩⲏⲧ.⳿⳿⳿⳿⳿⳿⳿⳿⳿⳿⳿.

8:18 ⲁⲛⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲉⲥⲟⲛ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉ ⲡⲉϥϣⲟⲩϣⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ..

8:19 ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲁⲩⲭⲁ ϫⲓϫ ⳿ⲉϫⲱϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉϥⲭⲏ ϩⲓ ⳿ⲡϣⲉⲙⲙⲟ ⲛⲉⲙⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲟⲩϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲉⲛ ⲉⲩⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲧⲉⲛⲣⲱⲟⲩⲧϥ ⳿ⲛϩⲏⲧ..

8:20 ⲉⲛⲱⲣϥ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲉⲫⲁⲓ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉ ⲟⲩⲁⲓ ϣⲟϣⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲓϫⲟⲙ ⲉⲧⲁⲛϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲉⲛ..

8:21 ⲧⲉⲛϥⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲟⲩϣ ⳿ⲛϩⲁⲛⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲛⲓⲕⲉⲣⲱⲙⲓ..

8:22 ⲁⲛⲟⲩⲱⲣⲡ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲕⲉⲥⲟⲛ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲛⲉⲣⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ⲥⲡⲟⲩⲇⲉⲟⲥ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉϥⲓⲏⲥ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲑⲱⲧ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲫⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ..

8:23 ⳿ⲓⲧⲉ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲓⲧⲟⲥ ⲡⲁ⳿ϣⲫⲏⲣ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲓⲧⲉ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲛ⳿ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ.̅.

8:24 ⳿ⲫⲟⲩⲱⲛϩ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲉⲧⲉⲛⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ.

9:1 ⲉⲑⲃⲉ ϯⲇⲓ⳿ⲁⲕⲟⲛⲓ⳿ⲁ ⲅⲁⲣ ⲙⲉⲛ ⲉⲧⲟⲩⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲟⲩϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲛⲏⲓ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ..

9:2 ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲣⲱⲟⲩⲧϥ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉϯⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲁ ⳿ⲑⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓ⳿ⲁ ϫⲉ ⲁ ⲛⲁ ϯ ⳿ⲁⲭⲁⲓ⳿ⲁ ⲥⲉⲃⲧⲟⲧⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⳿ⲥⲛⲟⲩϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲉⲛⲭ ⲟϩ ⲁϥϯⲭⲟϩ ⳿ⲙⲡⲟⲩϩⲟⲩ⳿ⲟ..

9:3 ⲁⲛⲟⲩⲱⲣⲡ ⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⲡⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉⲛⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ϣⲧⲉⲙϣⲱⲡⲓ ⲉϥϣⲟⲩⲓⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲙⲉⲣⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲛⲁⲓϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲉⲃⲧⲱⲧ..

9:4 ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲁⲩϣⲁⲛ⳿ⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲁ ⲑⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲉϫⲉⲙ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲉⲃⲧⲱⲧ ⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲛϣⲓⲡⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲓⲛⲁ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉⲛϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓϣⲓ..

9:5 ⲟⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲉⲟⲛ ⲟⲩⲛ ⲁⲓⲙⲉⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉⲑⲉⲧ ϩⲏⲧ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲉⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲥⲉⲃⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲱϣ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲓⲥϫⲉⲛ ϣⲟⲣⲡ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲥⲉⲃⲧⲱⲧ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲇⲉ ϩⲱⲥ ⲟⲩ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲧϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲁⲛ..

9:6 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲉ ⲫⲏⲉⲧϯ⳿ⲁⲥⲟ ⲉϥⲥⲓϯ ⲉϥ⳿ⲉⲱⲥϧ ⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩϯ⳿ⲁⲥⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧⲥⲓϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⲉϥ⳿ⲉⲱⲥϧ ⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲥⲙⲟⲩ..

9:7 ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲡ ⲛⲁϥ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲛⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲁⲛ ⲓⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲟⲩⲣⲉϥϯ ⲅⲁⲣ ⲉϥⲣⲁϣⲓ ⳿ⲉⲧⲉ ⲫϯ ⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ..

9:8 ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⲇⲉ ⳿ⲙⲫϯ ⲉⲑⲣⲉ ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲁϣⲁⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲉⲣⲉ ⳿ⲫⲣⲱϣⲓ ϣⲟⲡ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ..

9:9 ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲁϥⲥⲱⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϯ ⳿ⲛⲛⲓϩⲏⲕⲓ ⲧⲉϥⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ϣⲟⲡ ϣⲁ ⳿ⲉⲛⲉϩ..

9:10 ⲡⲉⲧⲥⲁϩⲛⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ϫⲣⲟϫ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲥⲓϯ ⲉϥ⳿ⲉⲥⲉϩⲛⲉ ⲡⲓⲕⲉⲱⲓⲕ ⲛⲁϥ ⲟⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉ⳿ⲑⲣⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛϭⲟ ⳿ⲁϣⲁⲓ ⲉϥ⳿ⲉ⳿ⲑⲣⲟⲩⲁⲓⲁⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲑⲙⲏⲓ..

9:11 ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲙⲉⲧϩⲁⲡⲗⲟⲩⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲑⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲉⲛ ⲉⲩϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲫϯ..

9:12 ϫⲉ ⲧⲁⲓⲇⲓ⳿ⲁⲕⲟⲛⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲁⲓⲫⲁϣⲛⲓ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲉⲥϣⲟⲡ ⲉⲥϫⲱⲕ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲭⲣⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲥⲉⲣ⳿ⲡⲕⲉⲟⲓ ⳿ⲛϩⲟⲩⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲫϯ..

9:13 ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϯⲇⲟⲕⲓⲙⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϯ⳿ⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓ ⳿ϭⲛⲉϫⲱϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲁⲡⲗⲟⲩⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ..

9:14 ⲛⲉⲙ ⲡⲟⲩⲧⲱⲃϩ ⳿ⲉⲧⲟⲩⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏ ⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲩϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲓ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲉⲧⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ..

9:15 ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲇⲉ ⳿ⲙⲫϯ ϣⲏⲡ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉϥⲇⲱⲣⲉ⳿ⲁ ⳿ⲛⲁⲧⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲥ.

10:1 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϯϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲣⲁⲩϣ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧ⳿ⲉⲡⲓⲕⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϩⲱⲥ ⲉⲓⲑⲉⲃⲓⲏⲟⲩⲧ ⲙⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛ⳿ⲙⲑⲟ ⲉⲓⲥⲁⲃⲟⲗ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲡⲁϩⲏⲧ ⲧⲁϫⲣⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ..

10:2 ϯⲧⲱⲃϩ ⲇⲉ ⲉⲑⲣⲓϣⲱⲡⲓ ⲉⲓⲧⲁϫⲣⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲛϯϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲑⲱⲧ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉϯⲙⲉⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉⲉⲣⲧⲟⲗⲙⲁⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲁⲓ ⲉⲑⲙⲉⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲙⲟϣⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲣⲝ..

10:3 ⲉⲛⲙⲟϣⲓ ⲅⲁⲣ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲣⲝ ⲛⲁⲛⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲁⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲣⲝ..

10:4 ⲛⲓϩⲟⲡⲗⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉⲛⲙⲉⲧⲙⲁⲧⲟⲓ ϩⲁⲛⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲛ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲁⲛϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲉ ⲉⲩϣⲟⲣϣⲉⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧϫⲟⲣ ..

10:5 ⲉⲩⲣⲱϧⲧ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲥⲟϭⲛⲓ ⲛⲉⲙ ϭⲓⲥⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲧⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲛⲉⲣⲉⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲉⲩⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲉⲩ⳿ⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϧⲁ ⳿ⲡⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅..

10:6 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲛⲥⲉⲃⲧⲱⲧ ⳿ⲉϭⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲙ⳿ⲡϣⲓϣ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲁⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛⲙⲟϩ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ..

10:7 ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧⲭⲏ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛ⳿ⲙⲑⲟ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲉϩⲑⲏϥⲭⲏ ϫⲉ ⲫⲁ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ⲟⲛ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲟϭⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ϫⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲫⲁ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲛ..

10:8 ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲅⲁⲣ ⲁⲓϣⲁⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲉⲧⲁ Ⲡ⳪ ⲧⲏⲓϥ ⲛⲏⲓ ⲉⲩⲕⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲣⲱϧⲧ ⲁⲛ ⳿ⲛϯⲛⲁϣⲓⲡⲓ ⲁⲛ..

10:9 ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲣ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲓ ⲉϥϯϩⲉⲗⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ..

10:10 ϫⲉ ⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲙⲉⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲥⲉϩⲟⲣϣ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉϫⲟⲣ ϯⲡⲁⲣⲟⲩⲥⲓⲁ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲟⲩⲁⲥⲑⲉⲛⲏⲥ ⲧⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ϣⲏϣ..

10:11 ⲫⲁⲓ ⲟⲛ ⲙⲁⲣⲉϥⲙⲉⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϫⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲉⲛⲭⲏ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲛ ⲫⲁⲓ ⲟⲛ ⲡⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϩⲱⲃ ⲉⲛⲭⲏ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ..

10:12 ⳿ⲛⲧⲉⲛⲉⲣⲧⲟⲗⲙⲁⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉⲧⲉⲛⲑⲱⲛⲉⲛ ⲓⲉ ⳿ⲉϣⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲉϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲏ ⲉⲧⲧⲁϩⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲉⲩϣⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲑⲱⲛⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲉⲕⲁϯ ⲁⲛ..

10:13 ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲁⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲁⲧϣⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓϣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲕⲁⲛⲟⲩⲛ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁ ⲫϯ ⲑⲁϣϥ ⲛⲁⲛ ⲉⲑⲣⲉⲛⲫⲟϩ ϣⲁⲣⲟϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϣⲁⲣⲱⲧⲉⲛ..

10:14 ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ϩⲱⲥ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲫⲉϩ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲁⲛⲫⲟϩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅..

10:15 ⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲉⲧⲁⲧϣⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϧⲓⲥⲓ ⳿ⲛϣⲉⲙⲙⲟ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲁⲓⲁⲓ ⲉⲑⲣⲉϥⲉⲣⲛⲓϣϯ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲛⲕⲁⲛⲱⲛ ⲉⲩⲙⲉⲧϩⲟⲩ⳿ⲟ..

10:16 ⳿ⲉϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲛⲛⲓϣϯ ⳿ⲉⲛⲏ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲕⲁⲛⲱⲛ ⳿ⲛϣⲉⲙⲙⲟ ⲁⲛ ⳿ⲉϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲥⲉⲃⲧⲱⲧ..

10:17 ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪..

10:18 ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉⲧⲧⲁϩⲟ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲡⲉ ⲡⲓⲥⲱⲧⲡ ⲁⲗⲗⲁ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲛⲁⲧⲁϩⲟϥ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ.

11:1 Ⲁⲙⲟⲓ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣ⳿ⲁⲛⲉⲭⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲙⲉⲧⲁⲧϩⲏⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲱⲟⲩ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲛⲉⲙⲏⲓ..

11:2 ϯⲭⲟϩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲭⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲁⲓϩⲉⲧⲡ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲟⲩϩⲁⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⳿ⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲉⲥⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ.̅.

11:3 ϯⲉⲣϩⲟϯ ⲇⲉ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓϩⲟϥ ⳿ⲉⲧⲁϥⲉⲣϩⲁⲗ ⳿ⲛ⳿ⲉⲩⲁ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲥⲉⲃ ⳿ⲛⲥⲉⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϯ ⲙⲉⲧϩⲁⲡⲗⲟⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲧⲟⲩⲃⲟ ⲉⲧϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ.̅.

11:4 ⲓⲥϫⲉ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ϥⲛⲁϩⲓⲱⲓϣ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲕⲉⲒⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲙⲡⲉⲛϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲓⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϭ ⲓ ⳿ⲛⲕⲉⲡⲛ̅ⲁ̅ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛϭⲓⲧϥ ⲓⲉ ⲕⲉⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛϣⲟⲡϥ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣ⳿ⲁⲛⲉⲭ ⲉⲥⲑⲉ ⲡⲉ..

11:5 ϯⲙⲉⲩ⳿ⲓ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ϯⲉⲣϧⲁ⳿ⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲑⲟⲩ⳿ⲟⲧⲉⲃ..

11:6 ⲓⲥϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩ⳿ⲓⲇⲓ⳿ⲱⲧⲏⲥ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲛⲟⲩⲟⲛϩⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ..

11:7 ⲙⲏ ⲟⲩⲛⲟⲃⲓ ⲡⲉⲧⲁⲓⲁⲓϥ ⲉⲓⲑⲉⲃⲓⲟ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϭⲓⲥⲓ ϫⲉ ⲁⲓϩⲓⲱⲓϣ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϫⲓⲛϫⲏ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ.⳿.

11:8 ⲁⲓⲕⲱⲗⲡ ⳿ⲛϩⲁⲛⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲁⲓϭⲓ ⳿ ⲟⲯⲱⲛⲓⲟⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϣⲉⲙϣⲓ..

11:9 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓⲭⲏ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁⲓⲉⲣϧⲁ⳿ⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲁϩⲃⲁⲣⲟⲥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲡⲁ⳿ϭⲣⲟϩ ⲅⲁⲣ ⲁⲩϫⲉⲕ ⲣⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲓ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲉⲓⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲃⲁⲣⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓ⳿ⲉ⳿ⲁⲣⲉϩ ⲟⲛ..

11:10 ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲥϣⲟⲡ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧ ϫⲉ ⲡⲁⲓϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ϥⲛⲁ⳿ϣⲑⲁⲙ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲁⲭⲁⲓ⳿ⲁ..

11:11 ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ϫⲉ ϯⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⲫϯ ⲡⲉⲧⲥⲱⲟⲩⲛ..

11:12 ⲡⲉϯⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲇⲉ ϯⲛⲁⲁⲓϥ ⲟⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁϫⲉϫ ⳿ⲑⲗⲱⲓϫⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲗⲱⲓϫⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϫⲉⲙⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲫⲏ⳿ⲉⲧϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲛⲣⲏϯ ϩⲱⲛ..

11:13 ⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲁⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫ ⲛⲉ ⳿ⲛⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲟϥ ⲉⲩϣⲓⲃϯ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⳿ⲛϩⲁⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ.̅.

11:14 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲁⲛ ⲧⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ϩⲱϥ ⳿ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⳿ϥϣⲓⲃϯ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲙ⳿ⲡ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲟⲩⲱⲓⲛⲓ..

11:15 ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲁⲛ ⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⲓⲥϫⲉ ⲛⲉϥⲕⲉⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛ ⲥⲉϣⲓⲃϯ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲡ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⳿ⲛϩⲁⲛⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉ ⲧⲟⲩϧⲁ⳿ⲉ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲟⲩ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ..

11:16 ⲡⲁⲗⲓⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲙⲉⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲁⲧϩⲏⲧ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲕⲁⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲧϩⲏⲧ ϣⲟⲡⲧ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ϩⲱ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ..

11:17 ⲡⲉϯⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲁⲓϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲕⲁⲧⲁ Ⲡ⳪ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧϩⲏⲧ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓϣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓϣⲟⲩϣⲟⲩ..

11:18 ⳿ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲛⲁϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲓ..

11:19 ϩⲏⲇⲏⲱⲥ ⲅⲁⲣ ⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲁⲛⲉⲭⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲧϩⲏⲧ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲁⲃⲉⲩ..

11:20 ⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲁⲛⲉⲭⲉⲥⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲫⲏⲉⲧϭⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲫⲏⲉⲧϭⲓⲥⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲫⲏ⳿ⲉⲧϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲟ..

11:21 ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩϣⲱϣ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛϣⲱⲛⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲫⲏ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲛⲁⲉⲣⲧⲟⲗⲙⲁⲛ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲁⲓϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧϩⲏⲧ ϯⲛⲁⲉⲣⲧⲟⲗⲙⲁⲛ ϩⲱ..

11:22 ϩⲁⲛϩⲉⲃⲣⲉⲟⲥ ⲛⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϩⲁⲛ⳿ⲥⲣⲁ⳿ⲏⲗⲓⲧⲏⲥ ⲛⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϩⲁⲛ⳿ϫⲣⲟϫ ⳿ⲛⲧⲉ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲛⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ..

11:23 ϩⲁⲛⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉ ⲁⲓⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲓϩⲓ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϧⲓⲥⲓ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϣⲏϣⲓ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ϣⲧⲉⲕⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧϩⲟⲩ⳿ⲟ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲥⲟⲡ..

11:24 ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲓϭⲓ ⲉ̅ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲙ̅ ⳿ⲛϣⲁϣ ϣⲁⲧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲓ..

11:25 ⲁⲩⲟⲩⲉϣⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙ⳿ⲡ⳿ϣⲃⲱⲧ ⳿ⲛⲅ̅ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⲁⲩϩⲒ⳿ⲱⲛⲓ ⳿ⲉϫⲱⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⲁ ⳿ⲡϫⲟⲓ ⲃⲓϫⲓ ϧⲁⲣⲟⲓ ⳿ⲛⲅ̅ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⲁⲓⲉⲣ ⲟⲩ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϣⲱⲕ ⳿ⲙ⳿ⲫⲓⲟⲙ..

11:26 ⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲟϣⲓ ϩⲓ ⳿ⲫⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⲁⲓϩⲱϣ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲓⲁⲣⲱⲟⲩ ⲁⲓϩⲱϣ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲥⲓⲛⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⲁⲓϩⲱϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲁ ⲡⲁ⳿ϣⲗⲱⲗ ⲁⲓϩⲱϣ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲓϩⲱϣ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲃⲁⲕⲓ ⲁⲓϩⲱϣ ϩⲓ ⳿ⲡϣⲁϥⲉ ⲁⲓϩⲱϣ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲁⲓϩⲱϣ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫ..

11:27 ⲉⲛ ϩⲁⲛϧⲓⲥⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ⲙⲕⲁⲩϩ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ϣⲣⲱⲓⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ϩⲕⲟ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲓⲃⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲛⲏⲥⲧⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϫⲁϥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲃⲱϣ..

11:28 ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲛⲏⲉⲧⲥⲁⲃⲟⲗ ⲉϥⲭⲏ ϩⲓϫⲱⲓ ⳿ⲙⲙⲏⲛⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲫⲣⲱⲟⲩϣ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ..

11:29 ⲛⲓⲙ ⲉⲧϣⲱⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ϯϣⲱⲛⲓ ⲁⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲣ⳿ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉⲥⲑⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯⲣⲱⲕϩ ⲁⲛ..

11:30 ⲓⲥϫⲉ ⳿ⲥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲧⲁϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲓⲛⲁϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲙⲉⲧϫⲱⲃ..

11:31 ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲥⲱⲟⲩⲛ ⲫⲏⲉⲧ⳿ⲥⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ ϣⲁ ⲛⲓ⳿ⲉⲛⲉϩ ϫⲉ ⳿ⲛϯϫⲉⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ⲁⲛ..

11:32 ϫⲉ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ⳿ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲁⲣⲉⲧⲁ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛⲁϥ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉ⳿ⲑⲃⲁⲕⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲁ ⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲧⲁϩⲟⲓ..

11:33 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲭⲁⲧ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲟⲩϣⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲁⲣⲅⲁⲛⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲥⲟⲃⲧ ⲁⲓⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥϫⲓϫ.

12:1 ⳿Ⲉϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲥⲉⲣⲛⲟϥⲣⲓ ⲙⲉⲛ ⲁⲛ ϯ ⲛⲁ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϩⲁⲛⲕⲉϫⲓⲛⲛⲁⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪..

12:2 ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϧⲁϫⲉⲛ ⲓ̅ⲇ̅ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⳿ⲓⲧⲉ ϧⲉⲛ ⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛϯ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ⳿ⲓⲧⲉ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛϯ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ⲫϯ ⲡⲉⲧⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲁⲩϩⲉⲗⲉⲙ ⲫⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϣⲁ ϯⲙⲁϩⲅ̅ϯ ⳿ⲙⲫⲉ..

12:3 ⲟⲩⲟϩ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ ⲓⲧⲉ ϧⲉⲛ ⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲓⲧⲉ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲥⲱⲙⲁ ϯ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ⲫϯ ⲡⲉⲧⲥⲱⲟⲩⲛ..

12:4 ϫⲉ ⲁⲩϩⲟⲗⲙⲉϥ ⳿ⲉⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ⲥϣⲉ ⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ..

12:5 ⲁⲓⲛⲁϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉϫⲱⲓ ⳿ⲛϯⲛⲁϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ ⲁⲣⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲓϣⲱⲛⲓ..

12:6 ⲁⲓϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲛϯⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲁⲛ ⲉⲓⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧϩⲏⲧ ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϯϯ⳿ⲁⲥⲟ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲙⲉⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲓⲉ ⲡⲉⲧⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲟⲓ..

12:7 ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ⲁϣⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁ⳿ϣⲧⲉⲙϭⲓⲥⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲩϯ ⳿ⲛⲟⲩϣⲉⲛⲥⲉⲣⲃⲉⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϯ ⲕⲉϩ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲁϭⲓⲥⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ..

12:8 ⲁⲓⲧⲱⲃϩ ⳿ⲙⲠ⳪ ⳿ⲛⲅ̅ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲫⲁⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϩⲉⲛϥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲟⲓ..

12:9 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲕⲏⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⳿ⲉⲡⲁⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲧⲁϫⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲁⲥϫⲏⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲁⲥⲑⲉⲛⲏⲥ ⳿ϥⲣⲁⲛⲏⲓ ⲟⲩⲛ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⳿ⲉϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓϣⲱⲛⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϣⲱⲡⲓ ϩⲓϫⲱⲓ..

12:10 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ϯϯⲙⲁϯ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϣⲱⲛⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϣⲱϣ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϩⲟϫϩⲉϫ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲅⲁⲣ ⲁⲓϣⲁⲛϣⲱⲛⲓ ⲧⲟⲧⲉ ϣⲁⲓϫⲉⲙⲛⲟⲙϯ..

12:11 ⲁⲓⲉⲣⲁⲧϩⲏⲧ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲥ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⲛⲏⲓ ⲡⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲥⲩⲛⲓⲥⲧⲁⲛⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ϭⲣⲟϩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲑⲟⲩ⳿ⲟⲧⲉⲃ ⲓⲥϫⲉ ⲙⲉⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ..

12:12 ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲩⲉⲣϩⲱⲃ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϫⲟⲙ..

12:13 ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ϭⲣⲟϩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲡⲁⲣⲁ ⳿ⲡⲥⲉⲡⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ϩⲣⲟϣ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲭⲁ ⲡⲁⲓϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ..

12:14 ⲫⲁⲓ ⳿ⲫⲙⲁϩⲅ̅ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⲡⲉ ⲉⲓⲥⲟⲃϯ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲉ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲛⲁ⳿ϩⲣⲟϣ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛⲁⲓⲕⲱϯ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛⲥⲁ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓϣⲏⲣⲓ ϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲛⲓⲓⲟϯ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲓⲓⲟϯ ⳿ⲛⲛⲓϣⲏⲣⲓ..

12:15 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϯⲙⲁϯ ⳿ⲉϭⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ϭⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ ⲓⲥϫⲉ ϯⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲥⲉⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ϩⲱ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ..

12:16 ⲉⲥⲧⲱ ⲇⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲁϩⲃⲁⲣⲟⲥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓⲟⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲛⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲁⲓϭⲓ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲭⲣⲟϥ..

12:17 ⲙⲏ ⳿ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏ ⳿ⲉⲧⲁⲓⲟⲩⲟⲣⲡⲟⲩ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲁⲓϭⲓ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ..

12:18 ⲁⲓϯϩⲟ ⳿ⲉⲧⲓⲧⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲉⲥⲟⲛ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲙⲏⲧⲓ ⲁϥϭⲓ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲓⲧⲟⲥ ⲙⲏ ⲉⲧⲁⲛⲙⲟϣⲓ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲙⲏ ⲛⲁⲓⲧⲁⲧⲥⲓ ⲁⲛ ⲛⲉ..

12:19 ⲕⲉϫⲉⲙ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲩ⳿ⲓ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲉⲣⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲥⲑⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫϯ ⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϩⲱⲃ ⲇⲉ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲁϯ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲕⲱⲧ..

12:20 ϯⲉⲣϩⲟϯ ⲇⲉ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲁⲓϣⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲛⲧⲁϫⲉⲙ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲛϯⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϫⲉⲙⲧ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣ⳿ϭⲛⲏⲛ ⲓⲉ ⲭⲟϩ ⲓⲉ ϫⲱⲛⲧ ⲓⲉ ϣⲉⲣϣⲓ ⲓⲉ ⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲓⲁ ⲓⲉ ⲭⲁⲥⲕⲉⲥ ⲓⲉ ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲓⲉ ϭⲓⲥⲓⲛϩⲏⲧ..

12:21 ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲟⲛ ⲁⲓϣⲁⲛ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉϥⲑⲉⲃⲓⲟⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲛⲟⲩϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲁⲉⲣϩⲏⲃⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ϣⲟⲣⲡ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓϭⲱϧⲉⲙ ⲛⲉⲙ ϯⲡⲟⲣⲛⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲱϥ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲁⲓϥ.

13:1 ⲫⲁⲓ ⲅ̅ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⲡⲉ ⲉⲓⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲣⲱϥ ⳿ⲙⲙⲉⲑⲣⲉ ⲃ̅ ⲓⲉ ⲅ̅ ⳿ⲉⲣⲉ ⲥⲁϫⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ..

13:2 ⲁⲓϫⲟⲥ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲏ ⲟⲩⲟϩ ϯⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲟⲛ ϩⲱⲥ ⲉⲓⲭⲏ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲁϩⲥⲟⲡ ⲃ̅ ⲛⲉⲙ ϯⲛⲟⲩ ⲟⲛ ⲉⲓⲭⲏ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲛ ⳿ⲙⲫⲙⲁϩⲅ̅ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲏ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲏ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲥⲱϫⲡ ⲧⲏⲣϥ ϫⲉ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲁⲓϣⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲕⲉⲥⲟⲡ ϯⲛⲁ ϯ⳿ⲁⲥⲟ ⲁⲛ ϫⲉ..

13:3 ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⳿ⲧⲇⲟⲕⲓⲙⲏ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϥϣⲱⲛⲓ ⲁⲛ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ..

13:4 ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲩⲁϣϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲥⲑⲉⲛⲏⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ϥⲟⲛϧ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲛ ⲧⲉⲛϣⲱⲛⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲛ⳿ⲉⲱⲛϧ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ..

13:5 ⲁⲣⲓⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲁⲣⲓⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲓⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲁⲣⲏⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲁⲇⲟⲕⲓⲙⲟⲥ..

13:6 ϯⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲁⲛ ⳿ⲁⲇⲟⲕⲓⲙⲟⲥ ⲁⲛ..

13:7 ⲧⲉⲛⲧⲱⲃϩ ⲇⲉ ⳿ⲙⲫϯ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲣ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲟⲩⲭⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲥ ϩⲁⲛⲥⲱⲧⲡ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲁⲇⲟⲕⲓⲙⲟⲥ..

13:8 ⳿ⲛⲧⲉⲛⲛⲁ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⳿ⲉϯⲟⲩⲃⲉ ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ..

13:9 ⲧⲉⲛⲣⲁϣⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛϣⲁⲛϣⲱⲛⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲣⲱ ⲟⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲛⲧⲱⲃϩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲃϯ..

13:10 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲛⲁⲓ ϯ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϯ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ϩⲓⲛⲁ ⲉⲓⲭⲏ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲁ⳿ϣⲧⲉⲙ⳿ⲓⲣⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲉⲧⲁ Ⲡ⳪ ⲧⲏⲓϥ ⲛⲏⲓ ⲉⲩⲕⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲉⲩϣⲟⲣϣⲉⲣ ⲁⲛ..

13:11 ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲣⲁϣⲓ ⲥⲟⲃϯ ϫⲉⲙⲛⲟⲙϯ ⲁⲣⲓ ⲟⲩⲙⲉⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⳿ⲁⲣⲓ ϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲫϯ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛⲉⲙ ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉϥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ..

13:12 ⲁⲣⲓ⳿ⲁⲥⲡⲁⲍⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲫⲓ ⲉⲥⲟⲩⲁⲃ..

13:13 ⲥⲉϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ..

13:14 ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ϯ ⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ ⲁⲙⲏⲛ. Ⲡⲣⲟⲥ ⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲟⲥ ⲁⲩ⳿ⲥϧⲏⲧⲥ ϧⲉⲛ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲑⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲁⲩⲟⲩⲟⲣⲡⲥ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲧⲓⲧⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲗⲟⲩⲕⲁⲥ.


Next: Galatians