Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous  Next 

Coptic Bible: 1 Corinthians

1:1 ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲧⲑⲁϩⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⳿ⲙⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲥⲱⲥⲑⲉⲛⲏⲥ ⲡⲓⲥⲟⲛ.

1:2 ⳿ⲛϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲑⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲟⲥ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲧⲟⲩⲃⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲏⲉⲧⲑⲁϩⲉⲙ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲙⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲁⲛ.

1:3 ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

1:4 ϯϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲡⲁⲛⲟⲩϯ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲧⲁⲩⲧⲏⲓϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.

1:5 ϫⲉ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ϧⲉⲛ ⲥⲁϫⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

1:6 ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁ ϯⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲧⲁϫⲣⲟ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

1:7 ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϣⲁⲧ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲡⲓϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

1:8 ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲉϥ⳿ⲉⲧⲁϫⲣⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϣⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲁⲧⲁⲣⲓⲕⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

1:9 ⳿ϥⲉⲛϩⲟⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲑⲁϩⲉⲙ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲙⲉⲧ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛ⳪.

1:10 ϯϯϩⲟ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϩⲓⲛⲁ ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ϩⲁⲛⲫⲱⲣϫ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲉⲃⲧⲱⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲏⲧ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲅⲛⲱⲙⲏ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ.

1:11 ⲁⲩⲧⲁⲙⲟⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲁ⳿ⲭⲗⲟⲏⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛ⳿ϣϭⲛⲏⲛ ϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

1:12 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲉⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲫⲁ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲫⲁ ⲁⲡⲟⲗⲗⲱ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲫⲁ ⲕⲏⲫⲁ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲫⲁ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

1:13 ⲁⲩⲫⲉϣ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲙⲏ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲩⲁϣϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲓⲉ ⲁⲛ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϭⲓⲱⲙⲥ ⳿ⲉ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ.

1:14 ϯϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲡⲁⲛⲟⲩϯ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲓϯⲱⲙⲥ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉ⳿ⲕⲣⲓⲥⲡⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲅⲁⲓⲟⲥ.

1:15 ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⲟⲩⲁⲓ ϫⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛ ϭ- ⲓⲱⲙⲥ ⳿ⲉⲡⲁⲣⲁⲛ.

1:16 ⲁⲓϯⲱⲙⲥ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲉⲏⲓ ⳿ⲛ⳿ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲁ ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⳿ⲛϯ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲛ ⲁⲓϯⲱⲙⲥ ⳿ⲛⲕⲉⲟⲩⲁⲓ..

1:17 ⲛⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲉϯⲱⲙⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲥⲁϫⲓ ⲁⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ϣⲧⲉⲙϣⲱⲡⲓ ⲉϥϣⲟⲩⲓⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳧ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

1:18 ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳧ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲛⲏ ⲙⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲟⲩⲙⲉⲧⲥⲟϫ ⲡⲉ ⲛⲁⲛ ⲇⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁⲛⲟϩⲉⲙ ⲟⲩϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲡⲉ.

1:19 ⳿ⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ϯⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲛ⳿ⲧⲥⲟⲫⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲥⲁⲃⲉⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲕⲁⲧϩⲏⲧ ϯⲛⲁϣⲟϣϥ.

1:20 ⲁϥⲑⲱⲛ ⲟⲩⲥⲁⲃⲉ ⲁϥⲑⲱⲛ ⲟⲩⲥⲁϧ ⲁϥⲑⲱⲛ ⲟⲩⲣⲉϥϧⲟⲧϧⲉⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲉⲛⲉϩ ⲙⲏ ⳿ⲙⲡⲉ ⲫϯ ⲉⲣ ⳿ⲧⲥⲟⲫⲓ⳿ⲁ ⲛ̇ⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲥⲟϫ..

1:21 ⳿ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲅⲁⲣ ϧⲉⲛ ϯⲥⲟⲫⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲙⲡⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲥⲟⲩⲉⲛ ⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϯⲥⲟⲫⲓ⳿ⲁ ⲁϥϯⲙⲁϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲥⲟϫ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲉⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ..

1:22 ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲛⲓⲕⲉⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲥⲉⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲏⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲥⲉⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲟⲩⲥⲟⲫⲓ⳿ⲁ..

1:23 ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲧⲉⲛϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲁⲩⲁϣϥ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲙⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ ⲛⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲙⲉⲧⲥⲟϫ ⲡⲉ..

1:24 ⲛⲁⲛ ⲇⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁⲛⲟϩⲉⲙ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥⲟⲫⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ..

1:25 ϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲥⲟϫ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲥⲟⲓ ⳿ⲛⲥⲁⲃⲉ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ϯⲙⲉⲧⲁⲥⲑⲏⲛⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲥⲟⲓ ⳿ⲛϫⲱⲣⲓ ⲉϩⲟⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ..

1:26 ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲡⲉⲧⲉⲛⲑⲱϩⲉⲙ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲥⲁⲃⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛϫⲱⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲉⲩⲅⲉⲛⲏⲥ..

1:27 ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲓⲥⲟϫ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁϥⲥⲟⲧⲡⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϯϣⲓⲡⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲁⲃⲉⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲙⲉⲧϫⲱⲃ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁϥⲥⲟⲧⲡⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϯϣⲓⲡⲓ ⳿ⲛⲛⲓϫⲱⲣⲓ..

1:28 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲙⲉⲧⲁⲅⲉⲛⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲏ ⲉⲧϣⲟϣϥ ⲁϥⲥⲟⲧⲡⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲏ ⲉⲧⲉ⳿ⲛⲥⲉϣⲟⲡ ⲁⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲕⲱⲣϥ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ..

1:29 ϩⲟⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⲥⲁⲣⲝ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫϯ..

1:30 ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϩⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲟⲫⲓ⳿ⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲟⲩⲃⲟ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥⲱϯ..

1:31 ϩⲓⲛⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲡⲉⲧϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪.

2:1 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲉⲧⲁⲓ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲉⲧⲁⲓ⳿ⲓ ⲁⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩϭⲓⲥⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲓⲉ ⲟⲩⲥⲟⲫⲓ⳿ⲁ ⲉⲓⲧⲁⲙⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ..

2:2 ⳿ⲙⲡⲓϯϩⲁⲡ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⳿⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲒⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲁⲩⲁϣϥ..

2:3 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲥⲑⲉⲛⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϩⲟϯ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲥⲑⲉⲣⲧⲉⲣ ⳿ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲁⲓ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ..

2:4 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲁϩⲓⲱⲓϣ ⲛⲁϥϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲑⲱⲧ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲥⲟⲫⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϫⲟⲙ..

2:5 ϩⲓⲛⲁ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ϣⲧⲉⲙϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲟⲫⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ..

2:6 ⲟⲩⲥⲟⲫⲓⲁ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲏ ⲉⲧϫⲏⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲥⲟⲫⲓ⳿ⲁ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲁ ⲡⲁⲓⲉⲛⲉϩ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲁ ⲛⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲉⲛⲉϩ ⲛⲁⲓ ⲉⲑⲛⲁⲕⲱⲣϥ..

2:7 ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲥⲟⲫⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲑⲏⲉⲧϩⲏⲡ ⲑⲏ - ⲉⲧⲁϥⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲑⲁϣⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ϧⲁϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲛⲉϩ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲟⲩ ⲛⲁⲛ..

2:8 ⲑⲏ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲉⲛⲉϩ ⲥⲟⲩⲱⲛⲥ ⳿ⲉⲛⲉ ⲁⲩⲥⲟⲩⲱⲛⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲩⲛⲁⲉϣ Ⲡ⳪ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ..

2:9 ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲉ ⲃⲁⲗ ⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉ ⲙⲁϣϫ ⲥⲟⲑⲙⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩϣⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲡϩⲏⲧ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲛⲏⲉⲧⲁ ⲫϯ ⲥⲉⲃⲧⲱⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲏ ⲉⲑⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲓⲧϥ..

2:10 ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲁϥϭⲟⲣⲡⲟⲩ ⲛⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲅⲁⲣ ⳿ϥϧⲟⲧϧⲉⲧ ⳿ⲛⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϣⲏⲕ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ..

2:11 ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲛⲁ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲛⲁ ⲫϯ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ..

2:12 ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲡⲉⲧⲁⲛϭⲓⲧϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲡⲓ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲫϯ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧⲁ ⲫϯ ⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛ⳿ϩⲙⲟⲧ..

2:13 ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲉⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲉⲧⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲥⲟⲫⲓ⳿ⲁ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲉⲧⲣⲉϥϯ ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲛⲉⲣⲥⲩⲛ⳿ⲕⲣⲓⲛⲓⲛ ⳿ⲛϩⲁⲛⲡⲛ̅ⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ ⳿ⲛⲛⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ..

2:14 ⲡⲓⲯⲩⲭⲓⲕⲟⲥ ⲇⲉ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲙⲡⲁϥϣⲉⲡ ⲛⲁ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲫϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲙⲉⲧⲥⲟϫ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲁⲩϧⲟⲧϧⲉⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲡⲛ̅ⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲥ..

2:15 ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ⲧⲓⲕⲱⲥ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ϣⲁϥϧⲉⲧϧⲉⲧ ⳿ⲛⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ϣϧⲉⲧϧⲱⲧϥ..

2:16 ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲁϥ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡϩⲏⲧ ⳿ⲙⲠ⳪ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲛⲁ⳿ϣⲧⲥⲁⲃⲟϥ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲡϩⲏⲧ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲧⲉⲙⲙⲟⲛ.

3:1 ⳿Ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϩⲱ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲉⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲡⲛ̅ⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛ⳿ⲁⲗⲱⲟⲩ⳿ⲓ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.̅.

3:2 ⲁⲓ⳿ⲧⲥⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲣⲱϯ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϧⲣⲉ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲛⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲇⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲉⲧⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲥ ..

3:3 ϩⲱⲥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲭⲟϩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ϣϭⲛⲏⲛ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲙⲏ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲥ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲟϣⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲣⲱⲙⲓ..

3:4 ⲉϣⲱⲡ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲉⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲫⲁ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲫⲁ ⲁⲡⲟⲗⲗⲱ ⲟⲩⲭⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ..

3:5 ⲟⲩ ⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⲁⲡⲟⲗⲗⲱ ⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϩⲁⲛⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛ ⲛⲉ ⳿ⲉⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁ Ⲡ⳪ ϯ ⲛⲁϥ..

3:6 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓⲧⲱϫⲓ ⲁⲡⲟⲗⲗⲱ ⲁϥ⳿ⲧⲥⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⲫϯ ⲁϥ⳿ⲑⲣⲟⲩⲁⲓⲁⲓ..

3:7 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲫⲏⲉⲧⲧⲱϫⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⲫⲏⲉⲧ⳿ⲧⲥⲟ ⳿ϩⲗⲓ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲫϯ ⲉⲧ⳿ⲑⲣⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲁⲓⲁⲓ..

3:8 ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲧⲱϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲫⲏⲉⲧⲥⲟ ⲟⲩⲁⲓ ⲛⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ϥⲛⲁϭⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲃⲉⲭⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉϥϧⲓⲥⲓ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ..

3:9 ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲁⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲓⲉⲫⲟⲩⲱⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲕⲱⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ..

3:10 ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲧⲧⲟⲓ ⲛⲏⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲁⲃⲉ ⳿ⲛⲁⲣⲭⲏⲧⲉⲕⲧⲱⲛ ⲁⲓⲭⲱ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲉⲛϯ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉⲑⲟⲩⲁϩⲉⲙ ⲕⲱⲧ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲟⲙⲥ ϫⲉ ⲁϥⲕⲱⲧ ⳿ⲛⲁϣ ⳿ⲛⲣⲏϯ..

3:11 ⲕⲉⲥⲉⲛϯ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲭⲁⲥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲑⲏⲉⲧⲭⲏ ⲉⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉ..

3:12 ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲡⲉⲧⲕⲱⲧ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲁⲓⲥⲉⲛϯ ⲛⲟⲩⲃ ϩⲁⲧ ⲁⲛⲁⲙⲏⲓ ⲣⲱⲕϩ ⲥⲱⲟⲩⲃⲉⲛ ⲣⲱⲟⲩ⳿ⲓ..

3:13 ⳿ⲡϩⲱⲃ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲉϥ⳿ⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ϥⲛⲁⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⳿ϥⲛⲁϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡϩⲱⲃ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲉⲑ- ⲛⲁⲉⲣⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩⲁϣ ⳿ⲛⲣⲏϯ ⲡⲉ..

3:14 ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲉ ⲡⲉϥϩⲱⲃ ⲛⲁⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⲉⲧⲁϥⲕⲟⲧϥ ⳿ϥⲛⲁϭⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲃⲉⲭⲉ..

3:15 ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲉ ⲡⲉϥϩⲱⲃ ⲛⲁⲣⲱⲕϩ ⳿ϥⲛⲁϯⲟⲥⲓ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⳿ϥⲛⲁⲛⲟϩⲉⲙ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲇⲉ ϩⲱⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ..

3:16 ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲉⲣⲫⲉⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲁϥϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ..

3:17 ⲫⲏ ⲟⲩⲛ ⲉⲑⲛⲁⲥⲉϥ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲫⲁⲓ ⲫϯ ⲛⲁⲧⲁⲕⲟϥ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ϥⲟⲩⲁⲃ ⲉⲧⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲡⲉ..

3:18 ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲉⲣϩⲁⲗ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲫⲏ ⲉⲑⲙⲉⲩ⳿ⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲥⲁⲃⲉ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲉⲛⲉϩ ⲙⲁⲣⲉϥⲉⲣⲥⲟϫ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉⲣⲥⲁⲃⲉ..

3:19 ϯⲥⲟⲫⲓ⳿ⲁ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩⲙⲉⲧⲥⲟϫ ⲧⲉ ⲛⲁϩⲣⲉⲛ ⲫϯ ⳿ⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁⲙⲁϩⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲁⲃⲉⲩ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲙⲉⲧⲥⲉⲃ..

3:20 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲥⲁⲃⲉⲩ ϫⲉ ϩⲁⲛⲉⲫⲗⲏⲟⲩ ⲛⲉ..

3:21 ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉ ⳿ϩⲗⲓ ϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲛⲭⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉ..

3:22 ⳿ⲓⲧⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲓⲧⲉ ⲁⲡⲟⲗⲗⲱ ⳿ⲓⲧⲉ ⲕⲏⲫⲁ ⳿ⲓⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲓⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲛϧ ⳿ⲓⲧⲉ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⳿ⲓⲧⲉ ⲛⲏ ⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲓⲧⲉ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉ..

3:23 ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲫⲁ ⲫϯ ⲡⲉ.

4:1 ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲙⲁⲣⲟⲩⲙⲉⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ϩⲱⲥ ϩⲁⲛϩⲩⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ..

4:2 ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⳿ⲛⲥⲉⲕⲱϯ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϫⲉⲙ ⲟⲩⲁⲓ ⲉϥⲉⲛϩⲟⲧ..

4:3 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲟⲩⲙⲉⲧⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲏⲓ ⲧⲉ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲓⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲱⲙⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲛϯϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲛ..

4:4 ⲟⲩⲇⲉ ⲅⲁⲣ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲛϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⳿ⲛϯ⳿ⲑⲙⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⲁⲛ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲛⲁϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲓ Ⲡ⳪ ⲡⲉ..

4:5 ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣϯϩⲁⲡ ⳿ⲉ⳿ϩⲗⲓ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ϣⲁⲧⲉϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡ⳪ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁ⳿ⲑⲣⲉ ⲛⲏⲉⲧϩⲏⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲭⲁⲕⲓ ⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲟϭⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓϩⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲟⲧⲉ ⲉⲣⲉ ⳿ⲡⲧⲁⲓⲟ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ.

4:6 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲁⲓϣⲟⲡⲧⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ⲥⲭⲏⲙⲁ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲛⲉⲙ ⲁⲡⲟⲗⲗⲱ ⲉⲑⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϭⲓ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲣⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϩⲓⲛⲁ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉ ⲟⲩⲁⲓ ϭⲓⲥⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉϥ⳿ϣⲫⲏⲣ..

4:7 ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲉⲣⲇⲓ⳿ⲁ⳿ⲕⲣⲓⲛⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲉ⳿ⲛⲧⲟⲧⲕ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲕϭⲓⲧϥ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲁⲕⲉⲣ ⳿ⲡⲕⲉϭⲓ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲉⲕϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ϩⲱⲥ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥϭⲓ..

4:8 ϩⲏⲇⲏ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲓ ϩⲏⲇⲏ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⲁⲧ⳿ϭⲛⲟⲩⲛ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲟⲩⲣⲟ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲙⲟⲓ ⲛⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲟⲩⲣⲟ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲟ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ..

4:9 ϯⲙⲉⲩ⳿ⲓ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲉⲧⲁ ⲫϯ ⲟⲩⲟⲛϩⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϧⲁ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲛϩⲁⲛϧⲁⲉⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲉⲡⲓⲑⲁⲛⲁⲧⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲉⲣⲑⲉⲁⲧⲣⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ..

4:10 ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲁⲛⲥⲟϫ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲃⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲁⲃⲉⲩ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ϩⲁⲛϫⲱⲃ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛϫⲱⲣⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲧⲉⲛϣⲏϣ..

4:11 ϣⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲓⲟⲩⲛⲟⲩ ⲧⲉⲛϩⲟⲕⲉⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲛⲟⲃⲓ ⲧⲉⲛⲃⲏϣ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉϯⲕⲉϩ ⲛⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲛⲥⲉⲙⲛⲏⲟⲩⲧ ⲁⲛ..

4:12 ⲧⲉⲛϧⲟⲥⲓ ⲉⲛⲉⲣϩⲱⲃ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲛϫⲓϫ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲥⲉϩⲱⲟⲩϣ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲛ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉⲩϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲛ ⲧⲉⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲏⲧ..

4:13 ⲉⲩϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⲧⲉⲛϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁⲛⲉⲣ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲡⲉⲣⲓⲕⲁⲑⲁⲣⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲛⲉⲣ⳿ϣⲃⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϣⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲛⲟⲩ..

4:14 ⲛⲁⲓ⳿ϫⲫⲓⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⲉⲓ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⳿ⲛⲧⲏⲓ..

4:15 ⲉϣⲱⲡ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲑⲃⲁ ⳿ⲛϭⲁⲩⲙⲱⲓⲧ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲓⲱⲧ ⲁⲛ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓ⳿ϫⲫⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ..

4:16 ϯϯϩⲟ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ..

4:17 ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲁⲓⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲉⲧⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ ⲫⲁⲓ ⲉⲑⲛⲁ⳿ⲑⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ⲫⲙⲉⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲙⲱⲓⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉϯϯ⳿ⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲙⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ..

4:18 ϩⲱⲥ ⳿ⲛϯⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⲁ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ϭⲓⲥⲓ ⳿ⲛϩⲏⲧ..

4:19 ⲉⲓ⳿ⲉ⳿ⲓ ⲇⲉ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲉ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏ- ⲉⲧⲁⲩϭⲓⲥⲓ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉⲧⲟⲩϫⲟⲙ..

4:20 ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲁⲥϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲥϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲟⲙ..

4:21 ⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲁϣϥ ⳿ⲛⲧⲁⲓ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ϣⲃⲱⲧ ϣⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲙⲡⲛ̅ⲁ̅ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲣⲁⲩϣ.

5:1 ϩⲟⲗⲱⲥ ⲥⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲟⲩⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲑⲁⲓ ⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ⲥϣⲟⲡ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲕⲉⲉⲑⲛⲟⲥ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ϭⲓ ⳿ⲧ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲓⲱⲧ..

5:2 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛϭⲓⲥⲓ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲉⲣϩⲏⲃⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ⲱⲗⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲏϯ ⳿ⲙⲫⲏ- ⲉⲧⲁϥⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓϩⲱⲃ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ..

5:3 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϯⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ϯⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ϩⲏⲇⲏ ⲁⲓϯϩⲁⲡ ϩⲱⲥ ⲉⲓⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓϩⲱⲃ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ..

5:4 ⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲑⲱⲟⲩϯ ⲉⲩⲙⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲛⲉⲙ ϯϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ.̅.

5:5 ⳿ⲉϯ ⳿ⲙⲫⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙ⳿ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲥⲁⲣⲝ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲛⲟϩⲉⲙ ϧⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅..

5:6 ⲛⲁⲛⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛϣⲉⲙⲏⲣ ϣⲁϥ⳿ⲑⲣⲉ ⲡⲓⲟⲩⲱϣⲉⲙ ⲧⲏⲣϥ ϭⲓϣⲉⲙⲏⲣ..

5:7 ⲙⲁⲧⲟⲩⲃⲉ ⲡⲓϣⲉⲙⲏⲣ ⳿ⲛⲁⲡⲁⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱϣⲉⲙ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧϣⲉⲙⲏⲣ ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲛⲡⲁⲥⲭⲁ ⲁⲩϣⲁⲧϥ Ⲡⲭ̅ⲥ.̅.

5:8 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲙⲁⲣⲉⲛⲉⲣϣⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲉⲙⲏⲣ ⳿ⲛⲁⲡⲁⲥ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲉⲙⲏⲣ ⳿ⲛⲕⲁⲕⲓⲁ ⲁⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲟⲛⲏⲣⲓⲁ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲉⲧⲁⲧϣⲉⲙⲏⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲧⲟⲩⲃⲟ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ..

5:9 ⲁⲓ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲓ ϯ⳿ⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲙⲟⲩϫⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲡⲟⲣⲛⲟⲥ..

5:10 ⲛⲁⲓϫⲉⲣⲉ ⲛⲓⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲓⲉ ⲛⲓⲣⲉϥϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲓⲉ ⲛⲓⲣⲉϥϩⲱⲗⲉⲙ ⲓⲉ ⲛⲓⲣⲉϥϣⲁⲙϣⲉ ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲛⲁⲥ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ..

5:11 ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲓ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲙⲟⲩϫⲧ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲉⲩ ϯⲣⲁⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲥⲟⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲡⲉ ⲓⲉ ⲟⲩⲣⲉϥ ϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲓⲉ ⲟⲩⲣⲉϥϣⲁⲙϣⲉ ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲓⲉ ⲟⲩⲣⲉϥϩⲱⲟⲩϣ ⲓⲉ ⲟⲩⲣⲉϥⲑⲓϧⲓ ⲓⲉ ⲟⲩⲣⲉϥϩⲱⲗⲉⲙ ⲫⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲙ ⲛⲉⲙⲁϥ..

5:12 ⲉⲣⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧⲥⲁⲃⲟⲗ ⲛⲏ ⲉⲧⲥⲁϧⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲙⲁϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ..

5:13 ⲛⲏⲉⲧⲥⲁⲃⲟⲗ ⲇⲉ ⲫϯ ⲉϥ⳿ⲉϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲁⲗⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

6:1 ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲛⲁⲉⲣⲧⲟⲗⲙⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲟⲩⲧⲱϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲉϭⲓϩⲁⲡ ϩⲓ ⲛⲓⲣⲉϥϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲟⲩⲟϩ ϩⲓ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲁⲛ..

6:2 ϣⲁⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲉⲑⲛⲁϯ ϩⲁⲡ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥϫⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲩⲛⲁϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲛϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲙⲙⲁ ⳿ⲛϯϩⲁⲡ..

6:3 ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲛⲛⲁϯϩⲁⲡ ⳿ⲉϩⲁⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲏⲧⲓⲅⲉ ϩⲁⲛ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲃⲓⲟⲥ..

6:4 ⲉϣⲱⲡ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲁ⳿ⲛϯϩⲁⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲃⲓⲟⲥ ⲛⲏⲉⲧϣⲏϣ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⲛⲁⲓ ⲙⲁ⳿ⲧϩⲉⲙⲥⲱⲟⲩ..

6:5 ⲉⲓϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲩ⳿ϫⲫⲓⲟ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲥⲁⲃⲉ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲉⲣⲇⲓ⳿ⲁ⳿ⲕⲣⲓⲛⲓⲛ ⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ..

6:6 ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲥⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥⲟⲛ ⲉϥϭⲓϩⲁⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ϩⲓ ⲛⲓⲁⲑⲛⲁϩϯ..

6:7 ϩⲏⲇⲏ ⲙⲉⲛ ϩⲟⲗⲱⲥ ⲟⲩⲑⲉⲃⲓⲟ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉⲧⲉⲛ ϩⲁⲡ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲧⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲥⲉϭⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲁⲛ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲥⲉϥⲱϫⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ..

6:8 ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲉⲧϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧϥⲱϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ..

6:9 ϣⲁⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲓⲣⲉϥϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲥⲉⲛⲁⲉⲣ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲥⲱⲣⲉⲙ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲣⲉϥϣⲁⲙϣⲉ ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲱⲓⲕ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲁⲗⲁⲕⲟⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲣⲉϥⲉⲛⲕⲟⲧ ⲛⲉⲙ ϩⲱⲟⲩⲧ..

6:10 ⲟⲩⲇⲉ ⲣⲉϥϭⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⲣⲉϥϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲣⲉϥⲑⲓϧⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⲣⲉϥϯϣⲱϣ ⲟⲩⲇⲉ ⲣⲉϥϩⲱⲗⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲥⲉⲛⲁⲉⲣ⳿ⲕⲗⲏ ⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ..

6:11 ⲕⲉ ⲧⲁⲩⲧⲁ ⲛⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩϫⲉⲕⲉⲙ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲧⲟⲩⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩ⳿ⲑⲙⲁⲓ⳿ⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩϯ..

6:12 ⳿ⲉⲝⲉⲥⲧⲓⲛ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉⲉⲣϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲉⲉⲣⲛⲟϥⲣⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲝⲉⲥⲧⲓⲛ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉⲉⲣϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛⲛⲉ⳿ϣ ⳿ϩⲗⲓ ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲉⲣϣⲓϣⲓ..

6:13 ⲛⲓ⳿ϧⲣⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲁⲩⲭⲏ ⳿ⲛϯⲛⲉϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲉϫⲓ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ϧⲣⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲑⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲫϯ ⲛⲁⲕⲟⲣϥⲟⲩ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲭⲏ ⳿ⲛϯ ⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲟⲩⲟϩ Ⲡ⳪ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲱⲙⲁ..

6:14 ⲫϯ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲡⲉⲛ⳪ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲛ ⲉϥ⳿ⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲧⲉϥϫⲟⲙ..

6:15 ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲙⲁ ϩⲁⲛⲙⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉ ⳿ⲛⲧⲁⲱⲗⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲛⲧⲁⲁⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲟⲣⲛⲏ ⳿ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲓ..

6:16 ϣⲁⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲧⲱⲙⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉϯⲡⲟⲣⲛⲏ ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉ ⲉⲩ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲙⲡⲃ̅ ⲉⲩⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ..

6:17 ⲫⲏⲇⲉ ⲉⲧⲧⲱⲙⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲠ⳪ ⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ̅ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉ..

6:18 ⲫⲱⲧ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛϯⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲛⲟⲃⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲁⲁⲓϥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲣⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲓⲛ ⲁϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ..

6:19 ϣⲁⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲙⲁ ⲟⲩⲉⲣⲫⲉⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲡⲉ ⲫⲏ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲫⲏ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛϭⲓⲧϥ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲫⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ..

6:20 ⲁⲩϣⲉⲡ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲁ ⲟⲩⲧⲓⲙⲏ ⲙⲁⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲫϯ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲙⲁ.

7:1 ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲥϧⲏⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ ⲛⲁⲛⲉⲥ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙϭⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ..

7:2 ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲇⲉ ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲭⲁ ⲧⲉϥ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁⲣⲉ ϯⲟⲩ⳿ⲓ ϯⲟⲩ⳿ⲓ ⲭⲁ ⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲛⲁⲥ..

7:3 ⲡⲓϩⲁⲓ ⲙⲁⲣⲉϥϯ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲙⲁⲣⲉⲥϯ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲉⲥϩⲁⲓ..

7:4 ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲉⲥ ⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲥⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓϩⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲡⲓⲕⲉϩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲉϥ ⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲧⲉ..

7:5 ⳿ⲙⲡⲉⲣϥⲉϫ ⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⲁⲣⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩϯⲙⲁϯ ⳿ⲡⲣⲟⲥ ⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲥⲣⲱϥⲧ ⳿ⲉϯ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓ ⲉⲩⲙⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⳿ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲧⲁⲧⲑⲱⲧ⳿ⲛϩⲏⲧ..

7:6 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩⲥⲩⲛ⳿ⲅⲛⲱⲙⲏ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲁⲛ..

7:7 ϯⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲏϯ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲟⲩⲛⲟⲧⲉϥ ⲟⲩ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲙⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲕⲉⲣⲏϯ..

7:8 ϯϫⲱ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲏ ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲡⲟⲩϭⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲭⲏⲣⲁ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲉⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⲁⲩϣⲁⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲏϯ..

7:9 ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲥⲉⲛⲁ⳿ϣⲉⲣⲉⲅⲕⲣⲁⲧⲉⲩⲉⲥⲑⲉ ⲁⲛ ⲙⲁⲣⲟⲩϭⲓ ⲛⲁⲛⲉⲥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉϭⲓ ⲉϩⲟⲧⲉ ⳿ⲛⲥⲉϭⲓ ⳿ⲭⲣⲱⲙ..

7:10 ⲛⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲩϭⲓ ϯϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ Ⲡ⳪ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲥ⳿ϣⲧⲉⲙⲫⲱⲣϫ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲉⲥϩⲁⲓ..

7:11 ⲕⲁⲛ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲥϣⲁⲛⲫⲱⲣϫ ⲙⲁⲣⲉⲥⲟϩⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲉϣⲉⲛ ϭⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲙⲁⲣⲉⲥϩⲱⲧⲡ ⳿ⲉⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓϩⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ϣⲧⲉⲙⲭⲁ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ..

7:12 ⳿ⲡⲥⲉⲡⲓ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ Ⲡ⳪ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲥⲟⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲁⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲑⲁⲓ ⲉⲥϯ ⲙⲁϯ ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉϥⲭⲁⲥ ⳿ⲛⲥⲱϥ..

7:13 ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲁⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲟⲩϩⲁⲓ ⳿ⲛⲁⲑⲛⲁϩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲉϥϯⲙⲁϯ ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲛⲉⲙⲁⲥ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉⲥⲭⲁ ⲡⲓϩⲁⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲥ..

7:14 ⲁϥⲧⲟⲩⲃⲟ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓϩⲁⲓ ⳿ⲛⲁⲑⲛⲁϩϯ ϧⲉⲛ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲧⲟⲩⲃⲟ ⳿ⲛϫⲉ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲁⲑⲛⲁϩϯ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϩⲁⲣⲁ ⲛⲉⲧⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⲥⲉϭⲁϧⲉⲙ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲥⲉⲟⲩⲁⲃ..

7:15 ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥϫⲉ ⲡⲓⲁⲑⲛⲁϩϯ ⲛⲁⲫⲱⲣϫ ⲙⲁⲣⲉϥⲫⲱⲣϫ ⳿ⲛ⳿ϥⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⲁⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲥⲟⲛ ⲓⲉ ϯⲥⲱⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲫϯ ⲇⲉ ⲁϥⲑⲁϩⲉⲙ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ.

7:16 ⲁⲣⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⲅⲁⲣ ⲑⲱⲛ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ϫⲉ ⲁⲣⲏⲟⲩ ⲧⲉⲣⲁ⳿ϣⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲙⲡⲉϩⲁⲓ ⲓⲉ ⲁⲕⲥⲱⲟⲩⲛ ⲑⲱⲛ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ϫⲉ ⲁⲣⲏⲟⲩ ⳿ⲭⲛⲁ⳿ϣⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉⲕ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ..

7:17 ⳿ⲓⲙⲏϯ ⳿ⲉⲡⲓⲣⲏϯ ⲉⲧⲁ Ⲡ⳪ ⲑⲁϣϥ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁ ⲫϯ ⲑⲁϩⲉⲙ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲙⲁⲣⲉϥⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⳿ⲉϯⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ..

7:18 ⲁⲩⲑⲁϩⲉⲙ ⲟⲩⲁⲓ ⲉϥⲥⲟⲩⲃⲏⲧ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉϥⲥⲉⲕ ϯⲙⲉⲧⲁⲧⲥⲉⲃⲓ ⲛⲁϥ ⲁⲩⲑⲁϩⲉⲙ ⲟⲩⲁⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲁⲧⲥⲉⲃⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉϥⲥⲟⲩⲃⲏⲧϥ..

7:19 ⳿ⲡⲥⲉⲃⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ϩⲗⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ϯⲙⲉⲧⲁⲧⲥⲉⲃⲓ ⳿ϩⲗⲓ ⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲛⲓⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ..

7:20 ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲑⲱϩⲉⲙ ⲉⲧⲁⲩⲑⲁϩⲙⲉϥ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ..

7:21 ⲁⲩⲑⲁϩⲙⲉⲕ ⲉⲕⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉⲥⲉⲣⲙⲉⲗⲓ ⲛ ⲛⲁⲕ ⲁⲗⲗⲁ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲉⲉⲣⲣⲉⲙϩⲉ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲁⲣⲓⲟⲩ⳿ⲓ..

7:22 ⲡⲓⲃⲱⲕ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲁⲩⲑⲁϩⲙⲉϥ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ ⲟⲩⲁⲡⲉⲗⲉⲩⲑⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲡⲉ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲡⲓⲣⲉⲙϩⲉ ⲉⲧⲁⲩⲑⲁϩⲙⲉϥ ⲟⲩⲃⲱⲕ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉ..

7:23 ⲁⲩϣⲉⲡ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲁ ⲟⲩⲧⲓⲙⲏ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣⲃⲱⲕ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ..

7:24 ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲫⲏ ⲉⲧⲁⲩⲑⲁϩⲙⲉϥ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲫϯ..

7:25 ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛϯ ⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲧⲉⲛ Ⲡ⳪ ⲟⲩ⳿ⲅⲛⲱⲙⲏ ⲇⲉ ⲡⲉϯϯ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϩⲱⲥ ⳿ⲉⲁⲩⲛⲁⲓ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ Ⲡ⳪ ⲉⲑⲣⲓϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ..

7:26 ϯⲙⲉⲩ⳿ⲓ ⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲉ ⲫⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲱⲡⲓ ⲉⲑⲃⲉ ϯⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲉⲧϣⲟⲡ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲉⲥ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲑⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ..

7:27 ⳿ⲕⲥⲟⲛϩ ⳿ⲉ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲃⲟⲗⲕ ⳿ⲕⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ..

7:28 ⲕⲁⲛ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲕϣⲁⲛϭⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲥϣⲁⲛϭⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲉⲥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲉⲩ⳿ⲉϭⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲟⲩϩⲟϫϩⲉϫ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ. ⳿.

7:29 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϯ⳿ⲁⲥⲟ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲡⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲱⲣϥ ⲡⲉ ⲧⲟⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲏ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲟⲩ ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲥⲉⲉⲣ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛ ⲛⲏ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲱⲟⲩ..

7:30 ⲛⲏ ⲉⲧⲣⲓⲙⲓ ϩⲱⲥ ⳿ⲛⲥⲉⲣⲓⲙⲓ ⲁⲛ ⲛⲏ ⲉⲧⲣⲁϣⲓ ϩⲱⲥ ⳿ⲛⲥⲉⲣⲁϣⲓ ⲁⲛ ⲛⲏ ⲉⲧϣⲱⲡ ϩⲱⲥ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⲁⲛ..

7:31 ⲛⲏ ⲉⲧⲉⲣ⳿ⲭⲣⲁⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲱⲥ ⳿ⲛⲥⲉⲉⲣⲕⲁⲧⲁ⳿ⲭⲣⲁⲥⲑⲉ ⲁⲛ ⳿ϥⲛⲁⲥⲓⲛⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲥⲭⲏⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ..

7:32 ϯⲟⲩⲉϣ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲣⲱⲟⲩϣ ⲫⲏ ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲡⲉϥϭⲓ ⲁϥϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ϧⲁ ⲛⲁ Ⲡ⳪ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⳿ϥⲣⲁⲛⲁϥ ⳿ⲙⲠ⳪..

7:33 ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥϭⲓ ⲁϥϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ϧⲁ ⲛⲁ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⳿ϥⲛⲁⲣⲁⲛⲁⲥ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ..

7:34 ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲫⲏϣ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲉⲧⲁⲥϭⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲑⲏ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲥϭⲓ ⲁⲥϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ϧⲁ ⲛⲁ Ⲡ⳪ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲥⲟⲩⲁⲃ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲥⲥⲱⲙⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲥⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲑⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲥϭⲓ ⲁⲥϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ϧⲁ ⲛⲁ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⳿ⲥⲛⲁⲣⲁⲛⲁϥ ⳿ⲙⲡⲉⲥϩⲁⲓ..

7:35 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲉⲧⲉⲣⲛⲟϥⲣⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲭⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲟⲩϩⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛ⳿ⲥⲭⲏⲙⲁ ϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲥⲟⲩⲃⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲙⲧⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲠ⳪ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧ ⲁⲧϭⲓ⳿ϩⲣⲁϥ..

7:36 ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲙⲉⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉϭⲓϣⲓⲡⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉϥⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲉϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛⲉⲣⲁⲕⲙⲏ ⳿ⲛϩⲟⲩⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲡⲉⲧⲉ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲱⲡⲓ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁϥ ⲙⲁⲣⲉϥⲁⲓϥ ⳿ⲛ⳿ϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲁⲛ ⲙⲁⲣⲟⲩϭ ⲓ..

7:37 ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲉϥⲧⲁϫⲣⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲧⲟⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁϥ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲁϥϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϩⲏⲧ ⳿ⲉⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲧⲉϥⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⳿ϥⲛⲁⲁⲓⲥ..

7:38 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲫⲏⲉⲧϯ ⳿ⲛⲧⲉϥⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲉⲩⲅⲁⲙⲟⲥ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⳿ϥⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏ ⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϥϯ ⳿ⲛⲑⲱϥ ⲁⲛ ⲟⲩϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲡⲉⲧⲉ⳿ϥⲛⲁⲁⲓϥ..

7:39 ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲉⲥ ⲥⲱⲛϩ ⳿ⲉⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⳿ⲉⲫⲟⲥⲟⲛ ⳿ⲭⲣⲟⲛⲟⲛ ⲉϥⲟⲛϧ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁϥϣⲁⲛⲉⲛⲕⲟⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲟⲩⲣⲉⲙϩⲏ ⲧⲉ ⳿ⲉϭⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁⲥ ⲙⲟⲛⲟⲛ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪..

7:40 ⲱⲟⲩ⳿ⲛⲓⲁⲧⲥ ⲇⲉ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲁⲥϣⲁⲛⲟϩⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲁ⳿ⲅⲛⲱⲙⲏ ϯⲙⲉⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ϩⲱ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧ.

8:1 ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓϣⲱⲧ ⲇⲉ ⳿ⲛ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲡ⳿ⲉⲙⲓ ϣⲁϥϭⲓⲥⲓ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ ⲇⲉ ϣⲁⲥⲕⲱⲧ..

8:2 ⲫⲏⲉⲧϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲓ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉϥ⳿ⲉⲙⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥϣⲉ ⳿ⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ..

8:3 ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ ⳿ⲙⲫϯ ⲫⲁⲓ ⲁⲩⲥⲟⲩⲱⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ..

8:4 ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓ⳿ϧⲣⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓϣⲱⲧ ⳿ⲛ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲡⲉ ⳿ⲛ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲛⲟⲩϯ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲟⲩⲁⲓ..

8:5 ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲉⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲟⲩϯ ⲓⲧⲉ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲓⲧⲉ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲛⲟⲩϯ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛ⳪..

8:6 ⲛⲁⲛ ⲇⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉ ⲫϯ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲫⲏⲉⲧⲁ ⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲛ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲫⲏⲉⲧⲁ ⲉⲛⲭⲁⲓⲛⲓⲃⲉⲛ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ..

8:7 ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲡ⳿ⲉⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲛ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ϣⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲕⲁϩⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲥⲉⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛϣⲱⲧ ⳿ⲛ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲟⲩⲥⲩⲛⲏⲇⲏⲥⲓⲥ ⲉⲥϣⲱⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϣⲁⲥϭⲱϧⲉⲙ..

8:8 ⲟⲩ⳿ϧⲣⲉ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲉⲑⲛⲁⲧⲁϩⲟⲛ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲫϯ ⲟⲩⲇⲉ ⲁⲛ⳿ϣⲧⲉⲙⲟⲩⲱⲙ ⲧⲉⲛⲛⲁ⳿ϭⲣⲟϩ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲁⲛϣⲁⲛⲟⲩⲱⲙ ⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲁⲛ..

8:9 ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲫⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϭⲣⲟⲡ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϣⲱⲛⲓ..

8:10 ⲁϥϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ϧⲁ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲡ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲉⲕⲣⲱⲧⲉⲃ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲁ ⳿ⲛ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲟⲩⲭⲓ ⲧⲉϥⲥⲩⲛⲏⲇⲏⲥⲓⲥ ⲉⲥⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥϣⲱⲛⲓ ⳿ⲥⲛⲁⲕⲱⲧ ⳿ⲉ⳿ⲡϫⲓⲛ⳿ⲑⲣⲉϥⲟⲩⲉⲙ ϣⲱⲧ ⳿ⲛ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ..

8:11 ϣⲁϥⲧⲁⲕⲟ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧϣⲱⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕ⳿ⲉⲙⲓ ⲡⲓⲥⲟⲛ ⲉⲧⲁ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲙⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ..

8:12 ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲇⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲓϣⲓ ⳿⳿ⲛⲧⲟⲩⲥⲩⲛⲏⲇⲏⲥⲓⲥ ⲉⲧϣⲱⲛⲓ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉⲠⲭ̅ⲥ̅.

8:13 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩ⳿ϧⲣⲉ ⲉⲑⲛⲁⲉⲣ⳿ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲥⲟⲛ ⳿ⲛⲛⲁⲟⲩⲉⲙ ⲁϥ ϣⲁ ⳿ⲉⲛⲉϩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲣ⳿ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲥⲟⲛ.

9:1 Ⲙⲏ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲣⲉⲙϩⲉ ⲁⲛ ⲙⲏ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲛ ⲙⲏ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛ⳪ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲙⲏ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲁϩⲱⲃ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪..

9:2 ⲓⲥϫⲉ ϯⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲛ ⳿ⲛϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϯⲟⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϯ⳿ⲥ⳿ⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲁⲙⲉⲧⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲡⲉ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪..

9:3 ⲧⲁⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⳿ⲛⲛⲏ ⲉⲧϧⲟⲧϧⲉⲧ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ..

9:4 ⲙⲏ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲉⲛ ⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲙ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲥⲱ..

9:5 ⲙⲏ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉⲛ ⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲉⲑⲣⲉ ⲟⲩⲥⲱⲛⲓ ⳿ⲛ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙ⳿ⲡⲥⲉⲡⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲛⲉⲙ ⲕⲏⲫⲁ..

9:6 ϣⲁⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧ ⲛⲉⲙ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲉⲛ ⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲣϩⲱⲃ..

9:7 ⲛⲓⲙ ⳿ⲉϣⲁϥⲉⲣⲙⲁⲧⲟⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ ⳿ⲛⲟⲯⲱⲛⲓⲟⲛ ⲉⲛⲉϩ ⲛⲓⲙ ⳿ⲉϣⲁϥϭⲟ ⳿ⲛⲟⲩⲓⲁϩⲁⲗⲟⲗⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲁϥⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲟⲩⲧⲁϩ ⲓⲉ ⲛⲓⲙ ⳿ⲉϣⲁϥⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲟϩⲓ ⳿ⲛ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ϣⲧⲉⲙⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲉⲣⲱϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲟϩⲓ..

9:8 ⲙⲏ ⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲣⲱⲙⲓ ϣⲁⲛ ⲡⲓⲕⲉⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⳿ϥϫⲱ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲁⲛ..

9:9 ⳿ⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲅⲁⲣ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉⲕϯ ⲥⲁⲭⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⲉϩⲉ ⲉϥϩⲓ ⲙⲏ ⲁⲥⲉⲣⲙⲉⲗⲓⲛ ⳿ⲙⲫϯ ϧⲁ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲱⲟⲩ..

9:10 ϣⲁⲛ ⲡⲁⲛⲧⲱⲥ ⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲑⲃⲏ ⲧⲉⲛ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲥϧⲏⲧⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲃⲏⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫⲏ ⲉⲧ⳿ⲥⲭⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲥⲭⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏ ⲉⲧϩⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲉϭⲓ..

9:11 ⲓⲥϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲥⲓϯ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲛⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲡⲉ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲛϣⲁⲛⲱⲥϧ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲛ..

9:12 ⲓⲥϫⲉ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲉⲧϭⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲭⲣⲁⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙϯ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛ⳿ϭⲣⲟⲡ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ. ̅.

9:13 ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲏ ⲉⲧⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉⲛⲓⲉⲣⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ϣⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲁ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏ ⲉⲑⲙⲏⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁ⳿ⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ ϣⲁⲩⲫⲱϣ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲁ⳿ⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ..

9:14 ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲱϥ Ⲡ⳪ ⲁϥⲑⲱϣ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲉⲱⲛϧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ..

9:15 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲣ⳿ⲭⲣⲁⲥⲑⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲛⲉⲧⲁⲓ⳿ⲥϧⲉ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧ ⲛⲁⲛⲉⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲏⲓ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⳿ⲉⲙⲟⲩ ⲓⲉ ⲡⲁϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⳿ϩⲗⲓ ϣⲟⲩⲱϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ..

9:16 ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲅⲁⲣ ⲁⲓϣⲁⲛϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⳿ⲛⲟⲩϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛⲏⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲭⲏ ϩⲓϫⲱⲓ ⲟⲩⲟⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲏⲓ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲓ⳿ϣⲧⲉⲙϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ..

9:17 ⲓⲥϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲓ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲫⲁⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲛⲏⲓ ⲓⲉ ⲟⲩⲟⲛϯ ⲃⲉⲭⲉ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲓⲥϫⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲛⲏⲓ ⲁⲛ ⲓⲉ ⲟⲩⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲡⲉⲧⲁⲩⲧⲉⲛϩⲟⲩⲧ ⳿ⲉⲣⲟⲥ..

9:18 ⲁϣ ⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⲡⲁⲃⲉⲭⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲉⲓϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⳿ⲛⲧⲁⲭⲁ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲁⲧ⳿ϭⲛⲉ ⲇⲁⲡⲁⲛⲏ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲣ⳿ⲭⲣⲁⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲉⲣϣⲓϣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ..

9:19 ⲉⲓⲟⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲣⲉⲙϩⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲓⲁⲓⲧ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁϫⲉⲙϩⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓϩⲟⲩ⳿ⲟ..

9:20 ⲁⲓϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁϫⲉⲙϩⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲓϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲛⲏ ⲉⲧⲭⲏ ϧⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲉⲓⲭⲏ ϧⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛϯⲭⲏ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ϧⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁϫⲉⲙϩⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲭⲏ ϧⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ..

9:21 ⲁⲓϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲉ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓⲭⲏ ϧⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁϫⲉⲙϩⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲛⲟⲙⲟⲥ..

9:22 ⲁⲓϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϣⲱⲛⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲉϥϣⲱⲛⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁϫⲉⲙϩⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϣⲱⲛⲓ ⲁⲓϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲣⲏϯ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⲡⲁⲛⲧⲱⲥ ⳿ⲛⲧⲁⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲛϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ..

9:23 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϯ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲉⲣⲟϥ..

9:24 ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲏⲉⲧϭⲟϫⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲥⲧⲁⲇⲓⲟⲛ ⲥⲉϭⲟϫⲓ ⲙⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉϣⲁϥϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲃⲁⲓ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲇⲉ ϭⲟϫⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲧⲁϩⲟ..

9:25 ⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉⲣⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉⲥⲑⲉ ϣⲁϥ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲏ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲭⲗⲟⲙ ⲉϥⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲟⲩⲁⲧⲧⲁⲕⲟ..

9:26 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϭⲟϫⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲱⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲱⲡ ⲁⲛ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϯϯ ϩⲱⲥ ⲉⲓϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⲁⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲁⲏⲣ..

9:27 ⲁⲗⲗⲁ ϯⲱϥⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ⲟⲩⲟϩ ϯⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⳿ⲉⲁⲓϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲛϩⲁⲛⲕⲉ ⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⳿ⲛⲥⲉϫⲉⲙⲧ ⲉⲓⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲇⲟⲕⲓⲙⲟⲥ.

10:1 Ⲛ̇ϯⲟⲩⲉϣ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧ⳿ⲉⲙⲓ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲁⲩⲭⲏ ϧⲁ ϯϭⲏⲡⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲓⲛⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ..

10:2 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϭⲓⲱⲙⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲉⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ϧⲉⲛ ϯϭⲏⲡⲓ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ..

10:3 ⲟⲩⲟϩ ⲧⲁⲓ⳿ϧⲣⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⳿ⲙⲡⲛ̅ⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ ⲁⲩⲟⲩⲟⲙⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ..

10:4 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲥⲱ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⳿ⲙⲡⲛ̅ⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ ⲁⲩⲥⲟϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲁⲩⲥⲱ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ̅ⲧⲓⲕⲏ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲣⲁ ⲉⲥⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ ϯⲡⲉⲧⲣⲁ ⲇⲉ ⲛⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉ..

10:5 ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲙⲡⲉ ⲫϯ ϯⲙⲁϯ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲁⲩⲫⲱϣ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϩⲓ ⳿ⲡϣⲁϥⲉ..

10:6 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛϩⲁⲛⲧⲩⲡⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙϣⲱⲡⲓ ⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣ⳿ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲛ ⳿ⲛϩⲁⲛⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁ ⲛⲏ ⲉⲣ⳿ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲛ..

10:7 ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϣⲁⲙϣⲉ ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏ ⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲙ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲥⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲥⲱⲃⲓ..

10:8 ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉⲛⲉⲣⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲓⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲁⲩⲉⲣⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲉⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲕ̅ⲅ̅ ⳿ⲛϣⲟ..

10:9 ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉⲛⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲁⲩⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓϩⲟϥ..

10:10 ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉⲛⲉⲣ ⲣⲉⲣ⳿ⲭⲣⲉⲙⲣⲉⲙ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲁⲩ⳿ⲭⲣⲉⲙⲣⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲉϥⲧⲁⲕⲟ..

10:11 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲧⲩⲡⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲏ ⲁⲩ⳿ⲥϧⲏⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲛ ⲉⲩ⳿ⲥⲃⲱ ϧⲁ ⲛⲏ ⲉⲧⲁ ⳿ⲡϫⲱⲕ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲉⲛⲉϩ ⲉⲣⲕⲁⲧⲁⲛⲧⲁⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ..

10:12 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲫⲏⲉⲑⲙⲉⲩ⳿ⲓ ϫⲉ ⳿ϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⲙⲁⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲧⲉϥϩⲉⲓ..

10:13 ⳿ⲙⲡⲉ ⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲧⲁϩⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ϥⲉⲛϩⲟⲧ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ⲫⲏ ⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϥⲛⲁⲭⲁ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲑⲣⲟⲩⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥ⳿ⲉϯⲧⲟⲧϥ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛϥⲁⲓ ϣⲁⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ..

10:14 ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲁϯ ⲫⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥϣⲁⲙϣⲉ ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ..

10:15 ⲁⲓϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲥⲁⲃⲉⲩ ⲙⲁϩⲁⲡ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲫⲏ⳿ⲉϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ..

10:16 ⲡⲓⲁⲫⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲉⲩⲗⲟⲅⲓⲁ ⲫⲏⲉⲧⲉⲛ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲙⲏ ϯⲙⲉⲧ⳿ϣⲫⲏⲣ ⲁⲛ ⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲱⲓⲕ ⳿ⲉⲧⲉⲛⲫⲱϣ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲙⲏ ϯⲙⲉⲧ⳿ϣⲫⲏⲣ ⲁⲛ ⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ..

10:17 ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲱⲓⲕ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲙⲁ ϧⲁ ⲛⲓⲙⲏϣ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲧⲉⲛϭⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲱⲓⲕ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ..

10:18 ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲥ̅ⲗ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲣⲝ ⲙⲏ ⲛⲏ ⲁⲛ ⲉⲑⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲛⲛⲓϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁ⳿ⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ..

10:19 ⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲧϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ϣⲱⲧ ⳿ⲛ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲓⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉ ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ..

10:20 ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲟⲩϣⲱⲧ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩϣⲱⲧ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲫϯ ⲁⲛ ⳿ⲛϯⲟⲩⲉϣ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲛⲓⲇⲉⲙⲱⲛ..

10:21 ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲥⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲁⲫⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲁⲫⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϭⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯ⳿ⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲛⲉⲙ ϯ⳿ⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲇⲉⲙⲱⲛ..

10:22 ϣⲁⲛ ⲁⲛⲛⲁϯⲭⲟϩ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲙⲏ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲁⲛϫⲱⲣⲓ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉⲣⲟϥ..

10:23 ⳿ⲥϣⲉ ⳿ⲛⲉⲣ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛⲥⲉⲉⲣⲛⲟϥⲣⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲝⲉⲥⲧⲓⲛ ⳿ⲉⲉⲣ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲉⲕⲱⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲛ..

10:24 ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲉⲧⲉⲫⲱϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛⲥⲁ ⲫⲁ ⲡⲉϥ⳿ϣⲫⲏⲣ..

10:25 ⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲟⲩϯ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲕⲉⲗⲗⲟⲥ ⲟⲩ⳿ⲟⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϧⲟⲧϧⲉⲧ ⲁⲛ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⲉⲑⲃⲉ ϯⲥⲩⲛⲏⲇⲏⲥⲓⲥ..

10:26 ⲫⲁ Ⲡ⳪ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲙⲟϩ..

10:27 ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲑⲛⲁϩϯ ⲑⲱϩⲉⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲭⲁⲩ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩ⳿ⲟⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϧⲟⲧϧⲉⲧ ⲁⲛ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⲉⲑⲃⲉ ϯⲥⲩⲛⲏⲇⲏⲥⲓⲥ..

10:28 ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲟⲩⲁⲓ ϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲟⲩϣⲱⲧ ⳿ⲛ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲟⲩⲱⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ϯⲥⲩⲛⲏⲇⲏⲥⲓⲥ..

10:29 ϯϫⲱ ⲇⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩⲥⲩⲛⲏⲇⲏⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲑⲱⲕ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲑⲁ ⲡⲉⲕ⳿ϣⲫⲏⲣ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲧⲁⲙⲉⲧⲣⲉⲙϩⲉ ⲥⲉⲛⲁϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲕⲉⲥⲩⲛⲏⲇⲏⲥⲓⲥ..

10:30 ⲓⲥϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯϭⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲥⲉϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲫⲏ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ..

10:31 ⳿ⲓⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲓⲧⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱ ⳿ⲓⲧⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲕⲉϩⲱⲃ ⲁⲣⲓ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡϯⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲫϯ..

10:32 ⲟⲩⲟϩ ϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧ⳿ϭⲣⲟⲡ ⳿ⲛⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲛⲉⲙ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ..

10:33 ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ϩⲱ ⲉⲧⲉ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϯⲣⲁⲛⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛϯⲕⲱϯ ⲁⲛ ⳿ⲛⲥⲁ ⲧⲁⲛⲟϥⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲑⲁ ⲛⲓⲙⲏϣ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉⲛⲟϩⲉⲙ.

11:1 ϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ϩⲱ ⳿ⲉϯ⳿ⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ.̅.

11:2 ϯⲧⲁⲓ⳿ⲟ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲙⲉⲩ⳿ⲓ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲓϯ ⳿ⲛⲛⲓⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ..

11:3 ϯⲟⲩⲉϣ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⳿ⲧ⳿ⲁⲫⲉ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲧ⳿ⲁⲫⲉ ⲇⲉ ⳿ⲛϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲧ⳿ⲁⲫⲉ ⲇⲉ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ⲫϯ ⲡⲉ..

11:4 ⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉϥⲧⲱⲃϩ ⲓⲉ ⲉϥⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲓⲛ ⲉⲣⲉ ϫⲱϥ ϩⲱⲃⲥ ⲉϥϯϣⲓⲡⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲁⲫⲉ..

11:5 ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲇⲉ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲥⲧⲱⲃϩ ⲓⲉ ⲉⲥⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏ ⲧⲉⲩⲓⲛ ⳿ⲛϫⲱⲥ ϩⲱⲃⲥ ⲁⲛ ⳿ⲥϯϣⲓⲡⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲥ⳿ⲁⲫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲣⲱ ⲡⲉ ⳿ⲛⲑⲏ ⲉⲧⲉ ϫⲱⲥ ϧⲟⲕϩⲥ..

11:6 ⲓⲥϫⲉ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲁϩⲉⲃⲥ ϫⲱⲥ ⲓⲉ ⲙⲁⲣⲉⲥϧⲟⲕϩϥ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲟⲩϣⲱϣ ⲡⲉ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲉϫⲉⲃⲥ ϫⲱⲥ ⲓⲉ ⳿ⲉϧⲟⲕϩϥ ⲓⲉ ⲙⲁⲣⲉⲥϩⲉⲃⲥ ϫⲱⲥ..

11:7 ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⲛⲁϥ ⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉϥϩⲉⲃⲥ ϫⲱϥ ϫⲉ ⲟⲩϩⲓⲕⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲡⲉ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲥ ⲟⲩⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲧⲉ..

11:8 ⲛⲉⲧⲁⲩ⳿ⲉⲛ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ..

11:9 ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲁⲩⲥⲉⲛⲧ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ ⲉⲑⲃⲉ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ..

11:10 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲭⲁ ⲟⲩⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉⲥ⳿ⲁⲫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ..

11:11 ⳿ⲡⲗⲏⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⲣⲱⲙⲓ ⲭⲱⲣⲓⲥ ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪..

11:12 ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲧⲉ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲡⲉ ⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲇⲉ ϩⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲫϯ ⲛⲉ..

11:13 ⲙⲁϩⲁⲡ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲁⲛ⳿ⲥϣⲉ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲉⲑⲣⲉⲥⲧⲱⲃϩ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲛϫⲱⲥ ϩⲟⲃⲥ ⲁⲛ..

11:14 ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲥ ϯⲫⲩⲥⲓⲥ ϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲉⲣⲥ ϫⲱϥ ϣⲏⲟⲩ ⲟⲩϣⲱϣ ⲛⲁϥ ⲡⲉ..

11:15 ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲥ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲉⲣⲉ ϫⲱⲥ ϣⲏⲟⲩ ⲟⲩ⳿ⲱⲟⲩ ⲛⲁⲥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲩϯ ⳿ⲙⲡⲓϥⲱⲓ ⲛⲁⲥ ⳿ⲛ⳿ⲧϣⲉⲃⲓⲱ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲣϣⲱⲛ..

11:16 ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲙⲉⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲉⲣⲣⲉϥ⳿ϣ⳿ϭ ⲛⲏⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲁϩⲥ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲓⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ..

11:17 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲓϩⲟⲛϩⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲁⲓ⳿ⲑⲙⲁⲓⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲉⲫⲏⲉⲧⲥⲱⲧⲡ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉⲫⲏⲉⲧⲑⲉⲃⲓⲏⲟⲩⲧ..

11:18 ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲑⲱⲟⲩϯ ϩⲓ ⲟⲩⲙⲁ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ϯⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉϩⲁⲛⲫⲱⲣϫ ⲉⲩϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲁϩϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲣⲟⲥ..

11:19 ϩⲱϯ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛϩⲉⲣⲉⲥⲓⲥ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲓⲥⲱⲧⲡ ϩⲱⲟⲩ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲉⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ..

11:20 ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲑⲱⲟⲩϯ ⲟⲩⲛ ϩⲓ ⲟⲩⲙⲁ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲟⲛ ⳿ⲛⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲙϥ..

11:21 ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ϥⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛϭⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲡⲉⲧϩⲟⲕⲉⲣ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲡⲉⲧⲑⲁϧⲓ ⲇⲉ..

11:22 ⲙⲏ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲉⲧⲉⲛ ⲏⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲙ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲥⲱ ϣⲁⲛ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲟⲛⲓⲛ ⳿ⲛϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϯϣⲓⲡⲓ ⳿ⲛⲛⲏ ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲱⲟⲩ ⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲉϯⲛⲁϫⲟϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲁ⳿ⲑⲙⲁⲓ⳿ⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⳿ⲛϯⲛⲁ⳿ⲑⲙⲁⲓ⳿ⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲛ..

11:23 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲁⲓϭⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ Ⲡ⳪ ⳿ⲙⲫⲏ ⲉⲧⲁⲓⲧⲏⲓϥ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϫⲉ Ⲡ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⲉⲛⲁⲩⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲁϥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲓⲕ..

11:24 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲁϥⲫⲁϣϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲫⲁⲓ ⳿ⲁⲣⲓⲧϥ ⳿ⲉ⳿ⲡϫⲓⲛⲉⲣⲡⲁⲙⲉⲩ⳿ⲓ..

11:25 ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲡⲓⲕⲉ⳿ⲁⲫⲟⲧ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲓⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ⳿ⲁⲫⲟⲧ ϯ ⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲧⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲁ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲫⲁⲓ ⳿ⲁⲣⲓⲧϥ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲥⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲙⲉⲩ⳿ⲓ..

11:26 ⲥⲟⲡ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲱⲓⲕ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲁⲫⲟⲧ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⳿ⲙⲠ⳪ ϣⲁⲧⲉϥ⳿ⲓ..

11:27 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲱⲓⲕ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲥⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓ⳿ⲁⲫⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⲉϥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ⲉⲛⲟⲭⲟⲥ ⳿ⲉⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪..

11:28 ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲇⲉ ⲉⲣⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲙⲁⲣⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓ ⲱⲓⲕ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲥⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲁⲫⲟⲧ..

11:29 ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲥⲱ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⲁϥⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲱ ⲉⲩϩⲁⲡ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣⲇⲓ⳿ⲁ⳿ⲕⲣⲓⲛⲓⲛ ⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡ⳪..

11:30 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ϣⲱⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲙⲟⲕϩ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲉⲛⲕⲟⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ..

11:31 ⳿ⲉⲛⲉ ⲁⲛⲉⲣⲇⲓ⳿ⲁ⳿ⲕⲣⲓⲛⲓⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲛⲁⲩⲛⲁϯ ϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ..

11:32 ⲉϥϯϩⲁⲡ ⲇⲉ ⲡⲉ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲡ⳪ ⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲁⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ϣⲧⲉⲙϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲙ⳿ⲡϩⲁⲡ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ..

11:33 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲙ ⲟϩⲓ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ..

11:34 ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲡⲉⲧϩⲟⲕⲉⲣ ⲙⲁⲣⲉϥⲟⲩⲱⲙ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲏⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙⲑⲱⲟⲩϯ ⲉⲩϩⲁⲡ ⳿ⲡⲥⲉⲡⲓ ⲇⲉ ⲁⲓϣⲁⲛ⳿ⲓ ⲉⲓ⳿ⲉⲑⲁϣⲟⲩ.

12:1 ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛϯⲟⲩⲉϣ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲛ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧ⳿ⲉⲙⲓ..

12:2 ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲭⲏ ϧⲁ ⲛⲓ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⳿ⲛⲁⲧ⳿ϧⲣⲱⲟⲩ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲟϣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ..

12:3 ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ϯⲧⲁⲙⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲉϥⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲁⲛⲁⲑⲉⲙⲁ ⲡⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ϩⲗⲓ ϫⲟⲥ ϫⲉ Ⲡ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲓⲙⲏϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ..

12:4 ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲧⲟⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲫⲱϣ ϣⲟⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲉⲡⲁⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲣⲱ ⲡⲉ..

12:5 ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲧⲟⲓ ⳿ⲙⲫⲱϣ ⲉⲩϣⲟⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛⲓ⳿ⲁ ⳿ⲉⲡⲁⲓ ⳪ ⲣⲱ ⲡⲉ..

12:6 ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲧⲟⲓ ⳿ⲙⲫⲱϣ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲁⲓⲛⲟⲩϯ ⲣⲱ ⲡⲉ ⲉⲧⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲛⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ..

12:7 ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲥⲉϯ ⲛⲁϥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲧⲉⲣⲛⲟϥⲣⲓ..

12:8 ⲟⲩⲁⲓ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ϣⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲥⲟⲫⲓⲁ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲁⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲫⲁⲓ..

12:9 ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲁϩϯ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲣⲱ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲁⲗϭⲟ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲣⲱ ⲟⲛ..

12:10 ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲟⲙ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ϩⲁⲛⲃⲱⲗ ⳿ⲙⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ϩⲁⲛⲅⲉⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲗⲁⲥ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⲟⲩⲉⲣⲙⲏⲛⲓⲁ ⳿ⲛⲗⲁⲥ..

12:11 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲣⲱ ⲡⲉ ⲉϥⲫⲱϣ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉϩⲛⲁϥ..

12:12 ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲓⲙⲉⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲥⲱⲙⲁ ⲡⲉ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲱϥ Ⲡⲭ̅ⲥ.̅.

12:13 ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲏⲣⲉⲛ ⲉⲧⲁⲛϭⲓⲱⲙⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ̅ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲩⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲓⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲓⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⳿ⲓⲧⲉ ⲃⲱⲕ ⳿ⲓⲧⲉ ⲣⲉⲙϩⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲏⲣⲉⲛ ⲁⲩ⳿ⲧⲥⲟⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ̅ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ..

12:14 ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲙⲏϣ..

12:15 ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ϯϭⲁⲗⲟϫ ϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩϫⲓϫ ⲁⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲁⲛ ⲟⲩ ⲡⲁⲣⲁ ⲧⲟⲩⲧⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲁⲛ ⲧⲉ..

12:16 ⲟⲩⲟϩ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲡⲓⲙⲁϣϫ ϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲃⲁⲗ ⲁⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲁⲛ ⲟⲩ ⲡⲁⲣⲁ ⲧⲟⲩⲧⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲁⲛ ⲡⲉ..

12:17 ⲉⲛⲉ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲩⲃⲁⲗ ⲡⲉ ⲛⲉ ⲁϥⲑⲱⲛ ϩⲱϥ ⲡⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲛⲉ ⲟⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲧⲏⲣϥ ⲡⲉ ⲛⲉ ⲁϥⲑⲱⲛ ϩⲱϥ ⲡⲓϣⲱⲗⲉⲙ..

12:18 ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁ ⲫϯ ⲭⲱ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲉⲗⲟⲥ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲱϣ..

12:19 ⲉⲛⲉ ⲟⲩⲙⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ⲛⲉ ⲁϥⲑⲱⲛ ϩⲱϥ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ..

12:20 ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲙⲉⲛ ⲛⲉ ⲛⲓⲙⲉⲗⲟⲥ ⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ..

12:21 ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲃⲁⲗ ϫⲟⲥ ⳿ⲛϯϫⲓϫ ϫⲉ ϯⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲙⲙⲟ ⲁⲛ ⲓⲉ ⲡⲁⲗⲓⲛ ϯ⳿ⲁⲫⲉ ⳿ⲛⲛⲓϭⲁⲗⲁⲩϫ ϫⲉ ϯⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ..

12:22 ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲛⲓⲙⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲟⲩⲙⲉⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ϫⲉ ⲥⲉⲟⲓ ⳿ⲛϫⲱⲃ ⲛⲁⲓ ϩⲁⲛⲁⲛⲁⲅⲕⲉⲟⲛ ⳿ⲛϩⲟⲩⲟ ⲛⲉ..

12:23 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ϫⲉ ⲥⲉϣⲏϣ ⲛⲁⲓ ⲧⲉⲛ ϯ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲧⲁⲓ⳿ⲟ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲧϫⲁⲓ⳿ⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲁⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲥⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ..

12:24 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲧⲥⲁⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲁⲛ ⲥⲉⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓ⳿ⲁ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲫϯ ⲁϥⲑⲉⲧ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲉⲁϥϯ ⳿ⲛⲟⲩϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲧⲁⲓ⳿ⲟ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧϣⲁⲧ..

12:25 ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲫⲱⲣϫ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲙⲉⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ϧⲁ ⲛⲟⲩ⳿ⲉⲣⲏⲟⲩ..

12:26 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲉⲗⲟⲥ ϭⲓ⳿ⲙⲕⲁϩ ϣⲁⲣⲉ ⲛⲓⲙⲉⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϭⲓ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲉⲗⲟⲥ ϭⲓⲱⲟⲩ ϣⲁⲣⲉ ⲛⲓⲙⲉⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲣⲁϣⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ..

12:27 ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲉⲗⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲣⲟⲥ..

12:28 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏ ⲙⲉⲛ ⲉⲧⲁ ⲫϯ ⲭⲁⲩ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏ- ⲥⲓⲁ ϣⲟⲣⲡ ϩⲁⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲫⲙⲁϩ ⲃ̅ ϩⲁⲛ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲫⲙⲁϩ ⲅ̅ ϩⲁⲛⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ϩⲁⲛϫⲟⲙ ⲓⲧⲁ ϩⲁⲛ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲁⲗϭⲟ ϩⲁⲛⲙⲉⲧⲣⲉϥϯⲧⲟⲧⲟⲩ ϩⲁⲛⲙⲉⲧⲣⲉϥⲉⲣϩⲉⲙⲓ ϩⲁⲛⲅⲉⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲗⲁⲥ..

12:29 ⲙⲏ ⲥⲉⲛⲁⲉⲣⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲏ ⲥⲉⲛⲁⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲏ ⲥⲉⲛⲁⲉⲣⲣⲉϥϯ ⳿ⲥⲃⲱ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲏ ⲥⲉⲛⲁⲉⲣϫⲟⲙ ⲧⲏⲣⲟⲩ..

12:30 ⲙⲏ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲁⲗϭⲟ ⲙⲏ ⲥⲉⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲗⲁⲥ ⲙⲏ ⲥⲉⲛⲁⲉⲣⲙⲉⲛⲉⲩⲓⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ..

12:31 ⲭⲟϩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲉⲑⲛⲁⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲓ ⲟⲛ ϯⲛⲁⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲕⲉⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲉⲛⲁⲁϥ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ.

13:1 ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲁⲓϣⲁⲛⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲗⲁⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲫⲁ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲟⲛϯ ⳿ⲁⲅⲁⲡⲏ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲓⲉⲣ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩϩⲟⲙⲧ ⲉϥⲥⲉⲛⲥⲉⲛ ⲓⲉ ⲟⲩⲕⲩⲙⲃⲁⲗⲟⲛ ⲉϥⲉϣⲗⲏⲗⲟⲩ⳿ⲓ..

13:2 ⲕⲁⲛ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲏⲓ ⳿ⲉⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓ⳿ⲁ ⲉⲓⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡ⳿ⲉⲙⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲕⲁⲛ ⲉⲣⲉ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲛⲧⲟⲧ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲛϩⲁⲛⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲟⲛϯ ⳿ⲁⲅⲁⲡⲏ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ..

13:3 ⲕⲁⲛ ⲁⲓϣⲁⲛϯ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲉ ⲛⲟⲩ⳿ⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲑⲣⲟⲩⲟⲩⲟⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲁϯ ⳿ⲙⲡⲁⲕⲉⲥⲱⲙⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛϯ ⳿ⲁⲅⲁⲡⲏ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛϯ ⲛⲁ ϫⲉⲙϩⲏⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ..

13:4 ϯ⳿ⲁⲅⲁⲡⲏ ϣⲁⲥ⳿ⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ϣⲁⲥⲉⲣϩⲉⲗϫⲉ ϯ⳿ⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲙⲡⲁⲥⲭⲟϩ ϯ⳿ⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲙⲡⲁⲥⲉⲣⲡⲉⲣⲡⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲁⲥϭⲓⲥⲓ ⳿ⲛϩⲏⲧ..

13:5 ⳿ⲙⲡⲁⲥϭⲓϣⲓⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲥⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲥ ⳿ⲙⲡⲁⲥϫⲱⲛⲧ ⳿ⲙⲡⲁⲥⲙⲉⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ..

13:6 ⳿ⲙⲡⲁⲥⲣⲁϣⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲉⲧϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ϣⲁⲥⲣⲁϣⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏⲓ..

13:7 ϣⲁⲥⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϣⲁⲥⲛⲁϩϯ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϣⲁⲥⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϣⲁⲥ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲥ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ..

13:8 ϯ⳿ⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲙⲡⲁⲥϩⲉⲓ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲓⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ ⲥⲉⲛⲁⲕⲱⲣϥ ⳿ⲓⲧⲉ ⲛⲓⲗⲁⲥ ⲥⲉⲛⲁⲗⲟϫⲟⲩ ⳿ⲓⲧⲉ ⲟⲩ⳿ⲉⲙⲓ ⲡⲉ ⳿ϥⲛⲁⲕⲱⲣϥ..

13:9 ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲣⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲣⲟⲥ ⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲓⲛ..

13:10 ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁϥϣⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲧⲉⲗⲓⲟⲛ ⲡⲓⲁⲡⲟⲙⲉⲣⲟⲥ ⳿ϥⲛⲁⲕⲱⲣϥ..

13:11 ⲉⲓⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲡⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲛⲁⲓⲥⲟϭⲛⲓ ⲡⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲛⲁⲓⲙⲉⲩ⳿ⲓ ⲡⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲁⲗⲟⲩ ϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲓⲉⲣⲣⲱⲙⲓ ⲁⲓⲕⲱⲣϥ ⳿ⲛⲛⲁ ϯⲙⲉⲧ⳿ⲁⲗⲟⲩ..

13:12 ⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ϯⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲓⲁⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲑⲟⲛⲧⲉⲛ ⲧⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲛϩⲟ ⲟⲩⲃⲉ ϩⲟ ⲁⲓ⳿ⲉⲙⲓ ϯⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲣⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲇⲉ ϯⲛⲁ⳿ⲉⲙⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲩⲥⲟⲩⲱⲛⲧ..

13:13 ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲓⲅ̅ ⲥⲉ⳿ⲥⲙⲟⲛⲧ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ϯϩⲉⲗⲡⲓⲥ ϯ⳿ⲁⲅⲁⲡⲏ ⲡⲉⲑⲛⲁⲁϥ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⲡⲉ ϯ⳿ⲁⲅⲁⲡⲏ.

14:1 ϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ϯ⳿ⲁⲅⲁⲡⲏ ⲭⲟϩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲛⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲇⲉ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲓⲛ..

14:2 ⲡⲉⲧⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲗⲁⲥ ⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲫϯ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲅⲁⲣ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ϫⲉ ⳿ϥⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ..

14:3 ⲫⲏ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲓⲛ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲟⲙϯ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲑⲱⲧ ⳿ⲛϩⲏⲧ..

14:4 ⲡⲉⲧⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲗⲁⲥ ⲁϥⲕⲱⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲓⲛ ⲁϥⲕⲱⲧ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ..

14:5 ϯⲟⲩⲉϣ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲗⲁⲥ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲇⲉ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲓⲛ ⲛⲁⲛⲉ ⲡⲉⲧⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏ ⲧⲉⲩⲓⲛ ⲇⲉ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲡⲉⲧⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲗⲁⲥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲓⲙⲏⲧⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉⲣⲙⲉⲛⲉⲩⲓⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲱⲧ..

14:6 ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲓϣⲁⲛ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲉⲓⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲗⲁⲥ ⲟⲩ ⳿ⲛϩⲏⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲁⲓ⳿ϣⲧⲉⲙⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲓⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲉⲙⲓ ⲓⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓ⳿ⲁ ⲓⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲥⲃⲱ..

14:7 ⳿ⲟⲙⲱⲥ ⲛⲓⲁⲧⲯⲩⲭⲏ ⲉⲩϯ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲓⲧⲉ ⲟⲩⲥⲏⲃⲓ ⳿ⲛϫⲱ ⳿ⲓⲧⲉ ⲟⲩⲕⲩⲑⲁⲣⲁ ⲁⲩ⳿ϣⲧⲉⲙϣⲓⲃϯ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⲡⲱⲥ ⲥⲉⲛⲁ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲧⲟⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲓⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲟⲩⲉⲣⲕⲩⲑⲁⲣⲓⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ..

14:8 ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲟⲩⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ ϯ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⲉⲥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲛⲁ⳿ϣⲥⲉⲃⲧⲱⲧϥ ⳿ⲉ⳿ⲡⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ..

14:9 ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲗⲁⲥ ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛ ⳿ϣⲧⲉⲙϫⲉ ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲱⲥ ⲥⲉⲛⲁ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡ⳿ⲁⲏⲣ..

14:10 ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛ⳿ϣⲗⲱⲗ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧ⳿ⲥⲙⲏ..

14:11 ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲟⲩⲛ ⲁⲓ⳿ϣⲧⲉⲙ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲥⲙⲏ ϯⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲉⲓⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⳿ϥⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲟⲧ..

14:12 ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥⲭⲟϩ ⳿ⲛⲛⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡⲕⲱⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲕⲱϯ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ..

14:13 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲡⲉⲧⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲗⲁⲥ ⲙⲁⲣⲉϥⲧⲱⲃϩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉⲣⲙⲉⲛⲉⲩⲓⲛ..

14:14 ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲅⲁⲣ ⲁⲓϣⲁⲛⲧⲱⲃϩ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲗⲁⲥ ⲡⲁⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲡⲉⲧⲧⲱⲃϩ ⲡⲁϩⲏⲧ ⲇⲉ ⳿ϥⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲟⲩⲧⲁϩ..

14:15 ⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲉϯⲛⲁⲁⲓϥ ϯⲛⲁⲧⲱⲃϩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ϯⲛⲁⲧⲱⲃϩ ⲇⲉ ⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲉϩⲏⲧ ϯⲛⲁⲉⲣⲯⲁⲗⲓⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ϯⲛⲁⲉⲣⲯⲁⲗⲓⲛ ⲇⲉ ⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲉϩⲏⲧ..

14:16 ⲓⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲕϣⲁⲛ⳿ⲥⲙⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲡⲉⲧϫⲱⲕ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲁ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲓⲇⲓ⳿ⲱⲧⲏⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲱⲥ ⳿ϥⲛⲁϫⲉ ⲡⲓⲁⲙⲏⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉⲕϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲡⲉⲧⲉⲕϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛ ⳿ϥ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ..

14:17 ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⳿ⲕϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⳿ϥⲕⲏⲧ ⲁⲛ..

14:18 ϯϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲫϯ ϫⲉ ϯⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲗⲁⲥ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ..

14:19 ⲁⲗⲗⲁ ϯⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉϫⲉ ⲉ̅ ⳿ⲛⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲕⲁϯ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁⲉⲣⲕⲁⲧⲏⲭⲓⲛ ⳿ⲛϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲟⲩ⳿ⲑⲃⲁ ⳿ⲛⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲗⲁⲥ..

14:20 ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣ⳿ⲁⲗⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲕⲁϯ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲁⲣⲓ⳿ⲁⲗⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲕⲁⲕⲓⲁ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲕⲁϯ ϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϫⲏⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ..

14:21 ⳿ⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲅⲁⲣ ϩⲓ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲕⲉⲗⲁⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉ⳿ⲥⲫⲟⲧⲟⲩ ϯⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲓⲗⲁⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ⲡⲉϫⲉ Ⲡ⳪..

14:22 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲓⲗⲁⲥ ⲛⲁⲩⲭⲏ ⲉⲩⲙⲏⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲏ ⲉⲑⲛⲁϩϯ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲓⲁⲑⲛⲁϩϯ ϯ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓ⳿ⲁ ⲇⲉ ⲛⲁⲥⲭⲏ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲑⲛⲁϩϯ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲏ ⲉⲑⲛⲁϩϯ..

14:23 ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲟⲩⲛ ⲁⲥϣⲁⲛ⳿ⲓ ⲉⲩⲙⲁ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲉⲥⲁϫⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲗⲁⲥ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛ⳿ⲓⲇⲓⲱⲧⲏⲥ ⲓⲉ ϩⲁⲛⲁⲑⲛⲁϩϯ ⲙⲏ ⲥⲉⲛⲁϫⲟⲥ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲣⲉ ⲛⲁⲓ ⲗⲟⲃⲓ..

14:24 ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲉⲩⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲓⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲑⲛⲁϩϯ ⲓⲉ ⲟⲩ⳿ⲓⲇⲓ⳿ⲱⲧⲏⲥ ⲥⲉⲛⲁⲥⲁϩⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲥⲉⲛⲁϧⲉⲧϧⲱⲧϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ..

14:25 ⲛⲏ ⲉⲧϩⲏⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ϥⲛⲁϩⲓⲧϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉϥϩⲟ ⳿ⲛⲧⲉϥⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲫϯ ⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲛⲧⲱⲥ ⲫϯ ϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ..

14:26 ⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲉ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛⲑⲱⲟⲩϯ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲥⲃⲱ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ⳿ⲛⲗⲁⲥ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲣⲙⲏⲛⲓⲁ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲙⲁⲣⲟⲩϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲕⲱⲧ..

14:27 ⳿ⲓⲧⲉ ⲡⲉⲧⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲗⲁⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲃ̅ⲃ̅ ⲓⲉ ⲡⲓϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲙⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲉ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁⲣⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲉⲣⲙⲉⲛⲉⲩⲓⲛ..

14:28 ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲣⲙⲉⲛⲉⲩⲧⲏⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲙⲁⲣⲉϥⲭⲁⲣⲱϥ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲇⲉ ⲟⲩⲧⲱϥ ⲛⲉⲙ ⲫϯ..

14:29 ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲃ̅ ⲓⲉ ⲅ̅ ⲙⲁⲣⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲙⲁⲣⲟⲩⲉⲣⲇⲓ⳿ⲁ⳿ⲕⲣⲓⲛⲓⲛ..

14:30 ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⳿ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲟⲩϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲙⲁⲣⲉϥⲭⲁⲣⲟϥ..

14:31 ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩⲁⲓ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲓⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϭⲓ⳿ⲥⲃⲱ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲉϫⲉⲙⲛⲟⲙϯ ⲧⲏⲣⲟⲩ..

14:32 ⲛⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϣⲁⲩ ⳿ϭⲛⲉϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ..

14:33 ⲫϯ ⲅⲁⲣ ⲫⲁ ⲫⲱⲣϫ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲫⲁ ⳿ⲧϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲡⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ..

14:34 ⲛⲓϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⲙⲁⲣⲟⲩⲭⲁⲣⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲥⲉⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⳿ⲉⲥⲁϫⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲟⲩ⳿ϭⲛⲉϫⲱⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲕⲉⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ..

14:35 ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲥⲉⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲟⲩϩⲱⲃ ⲙⲁⲣⲟⲩϣⲉⲛ ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲏⲓ ⲟⲩϣⲱϣ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲉⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ..

14:36 ϣⲁⲛ ⲉⲧⲁ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϣⲁⲛ ⲉⲧⲁϥⲫⲟϩ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ..

14:37 ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲉϥⲙⲉⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉ ⲓⲉ ⲟⲩ⳿ⲡⲛ̅ⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲥ ⲡⲉ ⲙⲁⲣⲉϥ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲛⲏ ⳿ⲉϯ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲧⲉ..

14:38 ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧ⳿ⲉⲙⲓ ⲥⲉⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ..

14:39 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲭⲟϩ ⳿ⲉⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲧⲁϩⲛⲟ ⳿ⲉⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲗⲁⲥ..

14:40 ϩⲱⲃ ⲇⲉ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲙⲁⲣⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⲉⲩⲕⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲑⲏϣ.

15:1 ϯⲧⲁⲙⲟ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲫⲏⲉⲧⲁⲓϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲉ ⲫⲏ ⲡⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛϭⲓⲧϥ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ..

15:2 ⲫⲁⲓ ⲟⲛ ⳿ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲁⲓϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲓⲥϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲓⲙⲏϯ ϩⲓⲕⲏ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ..

15:3 ⲁⲓϯ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁⲓϭⲓⲧϥ ϫⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁϥⲙⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲓ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ..

15:4 ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⲁⲩⲕⲟⲥϥ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁϩⲅ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲓ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ..

15:5 ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲕⲏⲫⲁ ⳿ⲓⲧⲁ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲡⲓⲓ̅ⲃ̅..

15:6 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱⲥ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲥⲁ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲛⲫ̅ ⳿ⲛⲥⲟⲛ ⲉⲩⲥⲟⲡ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉ ⲡⲟⲩϩⲟⲩ⳿ⲟ ϣⲟⲡ ϣⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲛⲟⲩ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲁⲩⲉⲛⲕⲟⲧ..

15:7 ⳿ⲓⲧⲁ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⳿ⲓⲧⲁ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ..

15:8 ⳿ⲉ⳿ⲡϧⲁ⳿ⲉ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩϧⲉ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ϩⲱ..

15:9 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛϯⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⲁⲛ ⲉⲑⲣⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ϫⲉ ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉ ϫⲉ ⲁⲓϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ..

15:10 ⲉⲛ ⲟⲩ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϯⲟⲓ ⳿ⲙⲡⲉϯⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϥ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲛϧⲏⲧ ⳿ⲙⲡⲉϥϣⲱⲡⲓ ⲉϥϣⲟⲩⲓⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲓϭⲓϧⲓⲥⲓ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉⲣⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲑⲛⲉⲙⲏⲓ..

15:11 ⳿ⲓⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲓⲧⲉ ⲛⲏ ⲧⲉⲛϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ..

15:12 ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲥⲉϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲡⲱⲥ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ..

15:13 ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲓⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲧⲱⲛϥ..

15:14 ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲧⲱⲛϥ ϩⲁⲣⲁ ⳿ϥϣⲟⲩⲓⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲛϩⲓⲱⲓϣ ⳿ϥϣⲟⲩⲓⲧ ⲟⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲕⲉⲛⲁϩϯ..

15:15 ⲥⲉⲛⲁϫⲉⲙⲉⲛ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫ ϧⲁ ⲫϯ ϫⲉ ⲁⲛⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁ ⲫϯ ϫⲉ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲡⲉϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲓⲥϫⲉ ϩⲁⲣⲁ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁⲛ..

15:16 ⲓⲥϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁⲛ ⲓⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲧⲱⲛϥ..

15:17 ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲧⲱⲛϥ ⲟⲩ⳿ⲉ⳿ⲫⲗⲏⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲉⲧⲓ ⲟⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲭⲏ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲃⲓ..

15:18 ⲓⲉ ϩⲁⲣⲁ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲛⲕⲟⲧ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲧⲁⲕⲟ..

15:19 ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲱⲛϧ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲁⲛⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲉⲠⲭ̅ⲥ̅ ⲓⲉ ⲧⲉⲛϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ..

15:20 ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏ ⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲧ⳿ⲁⲡⲁⲣⲭⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲛⲕⲟⲧ..

15:21 ⳿ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲁ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲕⲉⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ..

15:22 ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲧⲉ ϧⲉⲛ ⲁⲇⲁⲙ ⲥⲉⲛⲁⲙⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲥⲉⲛⲁⲱⲛϧ ⲧⲏⲣⲟⲩ..

15:23 ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲧⲁⲅⲙⲁ ⳿ⲁⲡⲁⲣⲭⲏ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲓⲧⲁ ⲛⲁ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϫⲓⲛ⳿ⲓ..

15:24 ⳿ⲓⲧⲁ ⲡⲓϫⲱⲕ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲁϥϣⲁⲛϯ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛⲕⲱⲣϥ ⳿ⲛⲁⲣⲭⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲝⲟⲩⲥⲓ⳿ⲁ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ϫⲟⲙ ⲛⲓⲃⲉⲛ..

15:25 ϩⲱϯ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉⲣⲟⲩⲣⲟ ϣⲁⲧⲉϥⲭⲁ ⲛⲉϥϫⲁϫⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲛⲛⲉϥ ϭⲁⲗⲁⲩϫ..

15:26 ⲡⲓϧⲁ⳿ⲉ ⳿ⲛϫⲁϫⲓ ⳿ϥⲛⲁⲕⲱⲣϥ ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲡⲉ..

15:27 ⲁϥⲉⲑⲣⲉ ⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ϭⲛⲉϫⲱⲟⲩ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲛⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁϥϣⲁⲛϫⲟⲥ ϫⲉ ⲁ ⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ϭⲛⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ⳿ϥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ϣⲁⲧⲉⲛ ⲫⲏⲉⲧⲁϥ⳿ⲑⲣⲉ ⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ϭⲛⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ..

15:28 ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ϭⲛⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲧⲟⲧⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ϩⲱϥ ⲡⲓϣⲏⲣⲓ ⲉϥⲉ⳿ϭⲛⲉϫⲱϥ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥ⳿ⲑⲣⲉ ⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ϭⲛⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ..

15:29 ⳿ⲉ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲁⲓϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧϭⲓⲱⲙⲥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲓⲥϫⲉ ϩⲟⲗⲱⲥ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁⲛ ⲓⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲥⲉⲉⲣ⳿ⲡⲕⲉϭⲓⲱⲙⲥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲟⲩ..

15:30 ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲛ ⲧⲉⲛⲉⲣⲕⲩⲛⲇⲓⲛⲉⲩⲓⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ..

15:31 ϯⲙⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲙⲙⲏⲛⲓ ϣⲁ ⲡⲉⲧⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲧⲏⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛ⳪..

15:32 ⲓⲥϫⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲱⲙⲓ ⲁⲓϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ϧⲉⲛ ⳿ⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲁϩⲏⲟⲩ ⲓⲥϫⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁⲛ ⲙⲁⲣⲉⲛⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲥⲱ ⲣⲁⲥϯ ⲅⲁⲣ ⲧⲉⲛⲛⲁⲙⲟⲩ..

15:33 ⳿ⲙⲡⲉⲣⲥⲱⲣⲉⲙ ϣⲁⲣⲉ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ϣⲁⲩⲧⲁⲕⲉ ⲛⲓϩⲏⲧ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ..

15:34 ϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲣⲏⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧⲥⲟⲩⲉⲛ ⲫϯ ⲅⲁⲣ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ϫⲫⲓ⳿ⲟ..

15:35 ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲛⲁϫⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲁϣ ⳿ⲛⲥⲱⲙⲁ..

15:36 ⲡⲓⲁⲧϩⲏⲧ ⲡⲉⲧⲉⲕⲥⲓϯ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⳿ⲙⲡⲁϥⲱⲛϧ ⲁϥ⳿ϣⲧⲉⲙⲙⲟⲩ..

15:37 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲧⲉⲕⲥⲓϯ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲁⲛ ⲡⲉⲧⲉⲕⲥⲓϯ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲛⲁⲫⲣⲓ ⲧⲉ ⲉⲥⲃⲏϣ ⳿ⲓⲧⲉ ⲟⲩⲥⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲓⲧⲉ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲥⲉⲡⲓ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ϫⲣⲟϫ..

15:38 ⲫϯ ⲇⲉ ϣⲁϥϯ ⲥⲱⲙⲁ ⲛⲁϥ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲱϣ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ϫⲣⲟϫ ⳿ϥϯ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ..

15:39 ⲥⲁⲣⲝ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲧⲁⲓⲥⲁⲣⲝ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲉⲧ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲙⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲉⲧ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⲟⲩⲉⲧ ⲥⲁⲣⲝ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⲟⲩⲉⲧ ⲑⲁ ⲛⲓⲧⲉⲃⲧ..

15:40 ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲁ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲉⲧ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⲙⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲁ ⳿ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲉⲧ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲁ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ..

15:41 ⲟⲩⲉⲧ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏ ⲟⲩⲉⲧ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲓⲟϩ ⲟⲩⲉⲧ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲓⲟⲩ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲥⲓⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲉϥⲟⲩⲟⲧ ⳿ⲉⲥⲓⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲱⲟⲩ..

15:42 ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲡⲉ ϯⲕⲉ⳿ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲥⲉⲥⲓϯ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲥⲛⲁⲧⲱⲛⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧⲧⲁⲕⲟ..

15:43 ⲥⲉⲥⲓϯ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲱϣ ⳿ⲥⲛⲁⲧⲱⲛⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲱⲟⲩ ⲥⲉⲥⲓϯ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲱⲃ ⲥⲛⲁⲧⲱⲛⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲟⲙ..

15:44 ⲥⲉⲥⲓϯ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲙⲯⲩⲭⲓⲕⲟⲛ ⳿ϥⲛⲁⲧⲱⲛϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲙⲡⲛ̅ⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲙⲯⲩⲭⲓⲕⲟⲛ ⲓⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲥⲱⲙⲁ ⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲛ̅ⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ..

15:45 ⲁⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲣⲱ ⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϫⲉ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲁⲇⲁⲙ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛϩⲟⲩⲓⲧ ⲉⲩⲯⲩⲭⲏ ⲉⲥⲱⲛϧ ⲡⲓϧⲁ⳿ⲉ ⲇⲉ ⲁⲇⲁⲙ ⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲉϥⲧⲁⲛϧⲟ..

15:46 ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓⲯⲩⲭⲓⲕⲟⲛ ⲡⲉ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱϥ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ..

15:47 ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛϩⲟⲩⲓⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲡⲉ ⳿ⲛⲣⲉⲙ⳿ⲛⲕⲁϩⲓ ⲡⲓⲙⲁϩⲃ̅ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲡ⳪ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲡⲉ..

15:48 ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲉⲙ⳿ⲛⲕⲁϩⲓ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲛⲓⲕⲉⲣⲉⲙ⳿ⲛⲕⲁϩⲒ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲉⲙ⳿ⲙⲫⲉ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲛⲓⲕⲉⲣⲉⲙ⳿ⲙⲫⲉ..

15:49 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲛⲉⲣⲫⲟⲣⲓⲛ ⳿ⲛ⳿ⲧϩⲓⲕⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲣⲉⲙ⳿ⲛⲕⲁϩⲓ ⲙⲁⲣⲉⲛⲉⲣⲫⲟⲣⲓⲛ ⳿ⲛϯϩⲓⲕⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲣⲉⲙ⳿ⲙⲫⲉ..

15:50 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲥⲁⲣⲝ ϩⲓ ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲥⲉⲛⲁⲉⲣ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲛ ⲁⲛ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲡⲧⲁⲕⲟ ⳿ϥⲛⲁⲉⲣ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲛ ⲁⲛ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲁⲧⲧⲁⲕⲟ..

15:51 ϩⲏⲡⲡⲉ ⲟⲩⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲡⲉϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲛⲕⲟⲧ ⲙⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲛ ⲥⲉⲛⲁϣⲟⲃⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ..

15:52 ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲟⲩⲥⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲓⲕⲓ ⳿ⲙⲃⲁⲗ ϧⲉⲛ ϯϧⲁ⳿ⲉ ⳿ⲛⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲅⲟⲥ ⲉⲥ⳿ⲉⲙⲟⲩϯ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲉⲩ⳿ⲉⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲛ ⲥⲉⲛⲁϣⲟⲃⲧⲉⲛ..

15:53 ϩⲱϯ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲉⲑⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲛⲧⲉϥϯϩⲓⲱⲧϥ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲁⲧⲧⲁⲕⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲉⲑⲛⲁⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉϥϯϩⲓⲱⲧϥ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲁⲑⲙⲟⲩ..

15:54 ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲫⲁⲓ ⲉⲑⲛⲁⲙⲟⲩ ϯϩⲓⲱⲧϥ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲁⲑⲙⲟⲩ ⲧⲟⲧⲉ ⲉϥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲁⲩⲱⲙⲕ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲉⲩ⳿ϭⲣⲟ..

15:55 ⲁⲥⲑⲱⲛ ⲡⲉ⳿ϭⲣⲟ ⲁⲙⲉⲛϯ ⲁⲥⲑⲱⲛ ⲧⲉⲕⲥⲟⲩⲣⲓ ⳿ⲫⲙⲟⲩ..

15:56 ⳿ⲧⲥⲟⲩⲣⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲡⲉ ⳿ⲧϫⲟⲙ ⲇⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⲡⲉ..

15:57 ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲇⲉ ⳿ⲙⲫϯ ϣⲏⲡ ⲫⲁⲓ ⲉⲧϯ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ϭⲣⲟ ⲛⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅..

15:58 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲉⲛⲣⲁϯ ϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲁϫⲣⲏⲟⲩⲧ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲕⲓⲙ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ϧⲉⲛ ⲡⲓϩⲱⲃ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϧⲓⲥⲓ ⳿ϥϣⲟⲩⲓⲧ ⲁⲛ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪.

16:1 ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲥⲱⲣ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲓⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲅⲁⲗⲁⲧⲓⲁ ⳿ⲁⲣⲓⲟⲩ⳿ⲓ ϩⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ..

16:2 ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲭⲱ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲉϥϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲉ ⲡⲉϥⲙⲱⲓⲧ ⲛⲁⲥⲱⲟⲩⲧⲉⲛ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ϩⲓⲛⲁ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲁⲓϣⲁⲛ⳿ⲓ ⲧⲟⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲱⲡ ϣⲱⲡⲓ..

16:3 ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁⲓϣⲁⲛ⳿ⲓ ⲛⲏ ⳿ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲉⲓ⳿ⲉⲟⲩⲟⲣⲡⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲉϭⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲉ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅..

16:4 ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲡⲓϩⲱⲃ ⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⲉⲑⲣⲓϣⲉ ϩⲱ ⲉⲩ⳿ⲉⲙⲟϣⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ..

16:5 ⲉⲓ⳿ⲉ⳿ⲓ ⲇⲉ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲁⲓϣⲁⲛⲥⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⳿ⲑⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲅⲁⲣ ϯⲛⲁⲥⲉⲛⲥ..

16:6 ⲧⲁⲭⲁ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲁⲟϩⲓ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲓⲉ ⳿ⲛⲧⲁⲉⲣϯ⳿ⲫⲣⲱ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲧⲫⲟⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉϯⲛⲁϣⲉⲛⲏⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ..

16:7 ⳿ⲛϯⲟⲩⲱϣ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲓⲭⲏ ϩⲓ ⳿ⲫⲙⲱⲓⲧ ϯⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲉⲣⲟⲩ⳿ⲭⲣⲟⲛⲟⲥ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ Ⲡ⳪ ⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ..

16:8 ϯⲛⲁϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ϣⲁ ϯⲡⲉⲛⲧⲏⲕⲟⲥⲧⲏ..

16:9 ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲣⲟ ⲉϥⲉⲣϩⲱⲃ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲁⲛⲧⲓⲕⲓⲙⲉⲛⲟⲥ..

16:10 ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⳿ⲓ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲁⲧ⳿ϭⲛⲉ ϩⲟϯ ⲡⲓϩⲱⲃ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲡⲉⲧⲉϥⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲏϯ ϩⲱ..

16:11 ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲟⲩⲛ ϣⲟϣϥ ⲙⲁϯ ⲫⲟϥ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟⲓ ϯⲥⲟⲙⲥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁϫⲱϥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ..

16:12 ⲉⲑⲃⲉ ⲁⲡⲟⲗⲗⲱ ⲇⲉ ⲡⲓⲥⲟⲛ ⲁⲓϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉⲙⲁϣⲱ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲛⲧⲱⲥ ⲛⲉ ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲡⲉ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲓ ϯⲛⲟⲩ ⲉϥ⳿ⲉ⳿ⲓ ⲇⲉ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲁϥϣⲁⲛϫⲉⲙ ⳿ⲧⲉⲩⲕⲉⲣⲓⲁ..

16:13 ⲣⲱⲓⲥ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⳿ϭⲣⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉⲙⲛⲟⲙϯ..

16:14 ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲛⲧⲱⲧⲉⲛ ⲙⲁⲣⲟⲩϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲁⲅⲁⲡⲏ..

16:15 ϯϯϩⲟ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲛ⳿ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲁ ⲛⲉⲙ ⲫⲟⲣⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲧⲁⲣⲭⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲁⲭⲁⲓ⳿ⲁ ⲧⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲑⲁϣⲟⲩ ⲉⲩⲇⲓ⳿ⲁⲕⲟⲛⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ..

16:16 ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ ⳿ϭⲛⲉϫⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣϩⲱⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧϧⲟⲥⲓ..

16:17 ϯⲣⲁϣⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲧⲡⲁⲣⲟⲩⲥⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛ⳿ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲁ ⲛⲉⲙ ⲫⲟⲣⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲁⲭⲁⲓⲕⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛ⳿ϭⲣⲟϩ ⲛⲁⲓ ⲁⲩϫⲉⲕⲣⲱϥ..

16:18 ⲁⲩϯ⳿ⲙⲧⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲁⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲛⲉⲙ ⲫⲱⲧⲉⲛ ⲥⲟⲩⲉⲛ ⲛⲁⲓⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ..

16:19 ⲥⲉϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲁⲥⲓⲁ ⲥⲉϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲙⲁϣⲱ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ ⳿ⲛϫⲉ ⲁⲕⲩⲗⲁ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲣⲓⲥⲓⲕⲗⲁ ⲛⲉⲙ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲟⲩⲏⲓ..

16:20 ⲥⲉϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲑⲛⲉⲙⲏⲓ ⲁⲣⲓⲁⲥⲡⲁⲍⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲫⲓ ⲉⲥⲟⲩⲁⲃ..

16:21 ⲡⲁⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲧⲁϫⲓϫ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ..

16:22 ⲫⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲛ⳿ϥⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁⲛ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲛⲁⲑⲉⲙⲁ ⲙⲁⲣⲁⲛⲁⲑⲁ..

16:23 ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ..

16:24 ⲧⲁⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁⲙⲏⲛ. ⳿ⲡⲣⲟⲥ ⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲓⲟⲥ ̅ ⲁⲩ⳿ⲥϧⲏⲧⲥ ϧⲉⲛ ⳿ⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲁ ⲛⲉⲙ ⲁⲭⲁⲓⲕⲟⲥ.


Next: 2 Corinthians