Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous  Next 

Coptic Bible: Acts

1:1 ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲙⲉⲛ ⳿ⲛⲥⲁϫⲓ ⲁⲓⲁⲓϥ ⲉⲑⲃⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲱ ⲑⲉⲟⲫⲩⲗⲗⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲉⲁⲓⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϯ⳿ⲥⲃⲱ ..

1:2 ϣⲁ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁϥϩⲟⲛϩⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲟⲧⲡⲟⲩ ⲁⲩⲟⲗϥ ⳿ⲉ⳿ⲧⲫⲉ ..

1:3 ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉϥⲟⲛϧ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲉⲡ⳿ⲙⲕⲁϩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲙⲙⲏⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲙ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ..

1:4 ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲁϥϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲫⲱⲣϫ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉⲟϩⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲱϣ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫ̇ⲓⲱⲧ ⲫⲏ⳿ⲉⲧ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲑⲙⲉϥ ⳿ⲛⲧⲟⲧ ..

1:5 ϫⲉ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲙⲉⲛ ⲁϥϯⲱⲙⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲥⲉⲛⲁⲉⲙⲥ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⳿ⲁ ⲛⲁⲓ ϣⲱⲡⲓ ..

1:6 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⲛⲁⲩϣⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲓⲉ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲭⲛⲁ⳿ⲧⲫⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲉⲠⲓ̅ⲥ̅ⲗ̅.

1:7 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲫⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉϩⲁⲛ⳿ⲭⲣⲟⲛⲟⲥ ⲓⲉ ϩⲁⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁ Ⲫ̇ⲓⲱⲧ ⲭⲁⲩ ϧⲁ ⲡⲉϥⲉⲣϣⲓϣⲓ ..

1:8 ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩϫⲟⲙ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲛⲏⲓ ⳿ⲙⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲛⲉⲙ ϯⲒⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧⲤⲁⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ϣⲁ ⲁⲩⲣⲏϫϥ ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ..

1:9 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⲉⲩⲥⲟⲙⲥ ⲁⲩϥⲓⲧϥ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩϭⲏⲡⲓ ⲁⲥϣⲟⲡⲥ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲛⲟⲩⲃⲁⲗ ..

1:10 ⲛⲁⲩⲟⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲛⲁⲩⲓⲟⲣⲉⲙ ⲟⲩⲁⲓ ⲟⲩⲃⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉϥⲙⲟϣⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲣⲱⲙⲓ ⲃ̅ ⲁⲩ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲁϩⲣⲁⲩ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϩⲉⲃⲥⲱ ⲉⲩⲟⲩⲟⲃϣ ..

1:11 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲄⲁⲗⲓⲗⲉⲟⲥ ⲁϧⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲟⲗϥ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲟⲛ ⲡⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲙⲟϣⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲫⲉ ..

1:12 ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲫⲁⲛⲓϫⲱⲓⲧ ⲉⲧϧⲉⲛⲧ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲟϣⲓ ..

1:13 ⲧⲟⲧⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲁⲩϣⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲙⲁ ⲉϥⲥⲁ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲛⲁϥϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ Ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲁⲛ⳿ⲇⲣⲉⲁⲥ Ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲑⲱⲙⲁⲥ Ⲃⲁⲣⲑⲟⲗⲟⲙⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲙⲁⲧⲑⲉⲟⲥ Ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲫⲁ Ⲁⲗⲫⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓⲣⲉϥⲭⲟϩ ⲛⲉⲙ Ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲫⲁ Ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ..

1:14 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩⲙⲏⲛ ⲉⲩⲥⲟⲡ ⳿ⲉϯ ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⲛⲉⲙ Ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲑⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ..

1:15 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲇⲉ ⲉⲩⲑⲟⲩⲏⲧ ϩⲓ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲩⲛⲁⲉⲣⲣ̅ⲕ̅ ⳿ⲛⲣⲁⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ..

1:16 ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ϩⲱϯ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲥϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ϯ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ⲑⲏ⳿ⲉⲧⲁϥⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛϫⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲣⲱϥ ⳿ⲛⲆⲁⲩⲓⲇ ⲉⲑⲃⲉ Ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁϥⲉⲣϭⲁⲩⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲛⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲁⲙⲁϩⲓ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅.

1:17 ϫⲉ ⲛⲁϥⲏⲡ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁ ⲡⲓⲱⲡ ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲁⲓⲇⲓ⳿ⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ..

1:18 ⲫⲁⲓ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⲁϥϣⲱⲡ ⳿ⲛⲟⲩⲓⲟϩⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲫⲃⲉⲭⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲁⲇⲓⲕⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲉⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉϥϩⲟ ⲁϥⲕⲱϣ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲙⲏϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲧⲥⲁϧⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲫⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ..

1:19 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲛⲥⲉⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲓⲟϩⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ϫⲉ ⲁⲭⲉⲗⲇⲁⲙⲁⲅ ⳿ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲓⲟϩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ⲥⲛⲟϥ ..

1:20 ⳿ⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲅⲁⲣ ϩⲓ ⳿ⲡϫⲱⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉϥⲉⲣⲃⲓ ⲙⲁⲣⲉⲥϣⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ⲧⲉϥⲙ⳿ⲉⲧⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲙⲁⲣⲉ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ϭⲓⲧⲥ ..

1:21 ϩⲱϯ ⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿Ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿Ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲱⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.

1:22 ⳿ⲉⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡⲓⲱⲙⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ϣⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲟⲗϥ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛⲉⲙⲁⲛ ϧⲁ ⲧⲉϥ⳿ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ..

1:23 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲁϩⲉ ⲃ̅ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ Ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲫⲏ⳿⳿ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲃⲁⲣⲥⲁⲃⲃⲁⲥ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩϯⲣⲉⲛϥ ϫⲉ ⲓⲟⲩⲥⲧⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲙⲁⲑⲓⲁⲥ ..

1:24 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲧⲱⲃϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉⲧⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙ⳿ⲡϩⲏⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲙⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁⲕⲥⲟⲧⲡϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲃ̅ ⲟⲩⲁⲓ ..

1:25 ⳿ⲉϭⲓ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲁⲓⲇⲓ⳿ⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲧⲁⲓⲙⲉⲧⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲑⲏ⳿ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲡⲁⲣⲁⲃⲉⲛⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲉⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⳿ⲉⲡⲉϥⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲉ ⲫⲱϥ ⲡⲉ ..

1:26 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲁ ⲡⲓ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⳿ⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲙⲁⲑⲓⲁⲥ ⲁⲩⲟⲡϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲓ̅ⲁ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ .

2:1 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲡⲉⲛⲧⲏⲕⲟⲥⲧⲏⲛⲁⲩⲑⲟⲩⲏⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ϩⲓ ⲟⲩⲙⲁ ..

2:2 ⳿ⲛⲟⲩϩⲟϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟϯ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲑⲏⲟⲩ ⲉⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟϩ ⳿ⲙⲡⲓⲏⲓ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲉⲛⲁⲩϩⲉⲙⲥⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ..

2:3 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲟⲛϩⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲗⲁⲥ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲉⲩⲫⲏϣ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲉⲙⲥⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ..

2:4 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲟϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲕⲉⲗⲁⲥ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲁϥϯ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲣⲟⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ..

2:5 ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⲉⲩϣⲟⲡ ϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲩⲉⲣϩⲟϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ϣⲗⲱⲗ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲛ⳿ⲧⲫⲉ ..

2:6 ⲉⲧⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲁⲓ⳿ⲥⲙⲏ ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲏϣ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ϫⲉ ⲛⲁⲣⲉ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉⲩⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ..

2:7 ⲛⲁⲩⲧⲱⲙⲧ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲩⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲭⲓ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲥⲁϫⲓ ϩⲁⲛⲄⲁⲗⲓⲗⲉⲟⲥ ⲁⲛ ⲛⲉ ..

2:8 ⲡⲱⲥ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ϫⲫⲟⲛ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ . ϯⲒⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ϯⲕⲁⲡⲡⲟⲇⲟⲕⲓ⳿ⲁ ⲡⲟⲛⲧⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϯ⳿ⲁⲥⲓⲁ ..

2:9 ⲛⲓⲡⲁⲣⲑⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲏⲇⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲗⲁⲙⲓⲧⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲥⲟⲡⲟⲧⲁⲙⲓ⳿ⲁ.

2:10 ϯ⳿ⲫⲣⲓⲕⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ϯⲡⲁⲙⲫⲓⲗⲓ⳿ⲁ ⲭⲏ ⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲗⲩⲃⲏⲑⲏⲉⲧϩⲓ ⲛⲓⲥⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲕⲩⲣⲓⲛⲛⲏⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲱⲙⲉⲟⲥ ⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ ..

2:11 ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϣⲉⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲓ⳿ⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲣⲁⲃⲟⲥ ⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉⲩⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲗⲁⲥ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲉⲧⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ..

2:12 ⲛⲁⲩⲧⲱⲙⲧ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲩⲓⲟⲣⲉⲙ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ..

2:13 ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩⲉⲣϣⲉⲣϣⲓ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁ ⲛⲁⲓ ⲙⲁϩ ϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲉⲙⲃⲣⲓⲥ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲣⲉ ⲛⲁⲓ ⲑⲁϧⲓ ..

2:14 ⲁϥⲟϩⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲕⲉⲓ̅ⲁ̅ ⲁϥϭⲓⲥⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⲛⲱⲟⲩ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲫⲁⲓ ⲙⲁⲣⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ϭⲓ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲉⲛⲁⲥⲁϫⲓ ..

2:15 ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⳿ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⳿ⲁⲣⲉ ⲛⲁⲓ ⲑⲁϧⲓ ⲁϫⲡⲅ̅ϯ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲉ ..

2:16 ⲁⲗⲗⲁ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲓⲱⲏⲗ ..

2:17 ϫⲉ ⲉⲥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛϧⲁⲉ ⲡⲉϫⲉ Ⲫϯ ⲉⲓ⳿ⲉⲫⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲁⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲥⲁⲣⲝ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲓⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲧⲉⲛϣⲉⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉⲧⲉⲛϧⲉⲗϣ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⲉⲩ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉϩⲁⲛϩⲟⲣⲁⲥⲓⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉⲧⲉⲛϧⲉⲗⲗⲟⲓ ⲉⲩ⳿ⲉⲫⲱⲣ ⳿ⲛϩⲁⲛⲣⲁⲥⲟⲩ⳿ⲓ.

2:18 ⲕⲉⲅⲉ ⲉⲓ⳿ⲉⲫⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲁⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲁⲃⲱⲕ ⲛⲉⲙ ⲛⲁⲃⲱⲕⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲓⲛ ..

2:19 ⲉⲓ⳿ⲉϯ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲙⲏⲓⲛⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲟⲩ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲉⲙⲧⲥ ⳿ⲛⲕⲁⲡⲛⲟⲥ ..

2:20 ⳿ⲫⲣⲏⲉϥ⳿ⲉⲟⲩ⳿ⲱⲧⲉⲃ ⲉϥ⳿ⲉⲉⲣⲭⲁⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲓⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉⲉⲣ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲉⲑⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ..

2:21 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁⲧⲱⲃϩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲉϥ⳿ⲉⲛⲟϩⲉⲙ ..

2:22 ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲓⲥⲣⲁⲏⲗⲓⲧⲏⲥ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲛⲁⲓ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲓⲚⲁⲍⲱⲣⲉⲟⲥ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲉⲁ Ⲫϯ ⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϫⲟⲙ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁ Ⲫϯ ⲁⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲏϯ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ..

2:23 ⲫⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲟϭⲛⲓ ⲉⲧⲑⲏϣ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⳿ⲉⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲧⲏⲓϥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿⳿ⲉⲛⲉⲛϫⲓϫ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲉ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲁϣϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϧⲟⲑⲃⲉϥ ..

2:24 ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁ Ⲫϯ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⳿ⲉⲁϥⲃⲱⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲓⲛⲁⲕϩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲁⲙⲉⲛϯ ϫⲉ ⲛⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ⲁⲙⲁϩⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ..

2:25 Ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲅⲁⲣ ⳿ϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲁⲓⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲠ⳪ ⳿ⲙⲡⲁ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉϥⲭⲏ ⲥⲁⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲁⲕⲓⲙ ..

2:26 ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⳿ⲁ ⲡⲁϩⲏⲧ ⲟⲩⲛⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁ ⲡⲁⲗⲁⲥ ⲑⲉⲗⲏⲗ ⳿ⲉⲧⲓ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲧⲁⲔⲉⲥⲁⲣⲝ ⲉⲥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ..

2:27 ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉⲕⲥⲱϫⲡ ⳿ⲛⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϧⲉⲛ ⳿ⲁⲙⲉⲛϯ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲉⲕϯ ⳿ⲙⲡⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲛⲧⲁⲕ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲁⲕⲟ ..

2:28 ⲛⲓⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲛϧ ⲁⲕⲟⲩⲟⲛϩⲟⲩ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲕ⳿ⲉⲙⲁϩⲧ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲕϩⲟ ..

2:29 ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲥϣⲉ ⳿ⲉⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲉⲛⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ Ⲇⲁⲩⲓⲇ ϫⲉ ⲁϥⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲕⲟⲥϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϥ⳿ⲙϩⲁⲩ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ ϣⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲫⲟⲟⲩ ..

2:30 ⳿ⲉⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲁⲛⲁϣ ⳿ⲁ Ⲫϯ ⲱⲣⲕ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲡⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥϯⲡⲓ ⲉⲑⲣⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲉϥ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ..

2:31 ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲟⲩⲛ ⲓⲥϫⲉⲛ ϣⲟⲣⲡ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲧ⳿ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉϥⲥⲟϫⲡϥ ϧⲉⲛ ⳿ⲁⲙⲉⲛϯ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡ⳿ⲉⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ ⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲁⲕⲟ ..

2:32 ⲫⲁⲓ ⲡⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲧⲁ Ⲫϯ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲏⲣⲉⲛ ⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛⲁϥ ..

2:33 ⳿ⲉⲁϥϭⲓⲥⲓ ⲥⲁⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⳿ⲙⲪϯ ⲁϥϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲱϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲪ̇ⲓⲱⲧ ⲁϥⲫⲱⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲫⲁⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ ..

2:34 Ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲉϥϣⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲫⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⳿ϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉϫⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲙⲠⲁ⳪ ϫⲉ ϩⲉⲙⲥⲓ ⲥⲁⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ..

2:35 ϣⲁϯⲭⲁ ⲛⲉⲕϫⲁϫⲓ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲛⲛⲉⲕ ϭⲁⲗⲁⲩϫ ..

2:36 ⲁⲥⲫⲁⲗⲱⲥ ⲟⲩⲛ ⲙⲁⲣⲉϥ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡⲏⲓ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲙⲠⲓ̅ⲥ̅ⲗ̅ ϫⲉ ⲁϥⲁⲓϥ ⳿ⲛ⳪ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲁⲓϥ ⳿ⲛⲭ͞ⲣⲥ̅ ⳿ⲛϫⲉ Ⲫϯ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲫⲁⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲉⲧ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲁϣϥ ..

2:37 ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲁ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲠⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲥⲱϫⲡ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲁⲓϥ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ..

2:38 Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲁⲣⲓⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁⲣⲉ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲟⲙⲥϥ ⳿ⲉ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲉ⳿ⲡⲭⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϭⲓ ⳿ⲛϯⲇⲱⲣⲉ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ..

2:39 ⲫⲱⲧⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲓⲱϣ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲧⲉⲛⲓⲟϯ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲟⲩⲏⲟⲩ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩϯ ⲛⲁⲑⲁϩⲙⲟⲩ ..

2:40 ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲕⲉⲙⲏϣ ⳿ⲛⲥⲁϫⲓ ⲛⲁϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϧⲱⲛϫ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁϩⲉⲙ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲧⲁⲓⲅ⳿ⲉⲛⲉ⳿ⲁ ⲉⲧⲕⲟⲗϫ ..

2:41 ⲛⲏⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲧⲁⲩϣⲉⲡ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁⲩⲟⲙⲥⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲅ̅ ⳿ⲛϣⲟ ⳿ⲙⲯⲩⲭⲏ ..

2:42 ⲛⲁⲩⲙⲏⲛ ⲇⲉ ⳿ⲉϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲫⲱϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲱⲓⲕ ⲛⲉⲙ ϯⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ..

2:43 ⲟⲩϩⲟϯ ⲇⲉ ⲛⲁⲥϣⲟⲡ ⳿ⲙⲯⲩⲭⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲏⲛⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲛⲁⲩϣⲟⲡ ⲡⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲇⲉ ⳿ⲛϩⲟϯ ⲛⲁⲥϣⲟⲡ ϩⲓϫⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ..

2:44 ⲛⲏⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁϩϯ ⲛⲁⲩϩⲓⲟⲩⲙⲁ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲁⲩϣⲟⲡ ⲛⲱⲟⲩ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧ⳿ϣⲫⲏⲣ ..

2:45 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲟⲩⲓⲟϩⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩϩⲩⲡⲁⲣ ⲭⲟⲛⲧ⳿ⲁ ⲛⲁⲩϯ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲫⲱϣ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ..

2:46 ⲛⲁⲩⲙⲏⲛ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲏⲛⲓ ⲡⲉ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲉⲩⲫⲱϣ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲓⲕ ⲕⲁⲧⲁ ⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϧⲣⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲑⲉⲗⲏⲗ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϩⲏⲧ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ..

2:47 ⲉⲩ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲫϯ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϩⲙⲟⲧ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ Ⲡ⳪ ⲇⲉ ϣⲁϥⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉϣⲁⲩⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲙⲙⲏⲛⲓ ϩⲓ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲫⲁⲓ .

3:1 Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲁⲩⲛⲁ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲛⲁⲩ ⳿ⲛϯⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲁϫⲡϧ̅ϯ ..

3:2 ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲇⲉ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛϭⲁⲗⲉ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲉϥϧⲉⲛ ⳿ⲑⲛⲉϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲫⲁⲓ ⲛⲉϣⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲙⲙⲏⲛⲓ ⳿ⲛⲥⲉⲭⲁϥ ϧⲁⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲟ ⳿ⲛϯⲡⲩⲗⲏ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲑⲏ⳿ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲧⲥⲁⲓ⳿ⲏⲉⲑⲣⲉϥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲑⲛⲁⲏⲧ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ..

3:3 ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲠⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉⲩⲛⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲛⲁϥⲧⲱⲃϩ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲑⲛⲁⲏⲧ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ..

3:4 Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲛⲉⲙ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ..

3:5 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⲁϥⲛⲁϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲑⲛⲁⲏⲧ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ..

3:6 Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩϩⲁⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲟⲩⲃ ⳿ⲛ⳿ϥϣⲟⲡ ⲛⲏⲓ ⲁⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛⲧⲏⲓ ⲇⲉ ϯϯ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲁⲕ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲓⲚⲁⲍⲱⲣⲉⲟⲥ ⲧⲱⲛⲕ ⲙⲟϣⲓ ..

3:7 ⲁϥ⳿ⲁⲙⲁϩⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲓϫ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⳿ⲛϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲁϫⲣⲟ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲃⲁⲥⲓⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϭⲟⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲣⲁⲧϥ ..

3:8 ⲁϥϭⲓⲫⲉⲓ ⲁϥ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⲁϥⲙⲟϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲉϥⲙⲟϣⲓ ⲉϥϭⲓⲫⲉⲓ ⲉϥ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲫϯ ..

3:9 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲉϥⲙⲟϣⲓ ⲉϥ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲫϯ ..

3:10 ⲛⲁⲩⲥⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲫⲏ⳿ⲉⲛⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲉϥϣⲁⲧ ⲙⲉⲑⲛⲁⲓ ϧⲁⲧⲉⲛ ϯⲥⲁⲓ⳿ⲏ⳿ⲙⲡⲩⲗⲏ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲁⲩⲙⲟϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟϯ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙ⳿ⲉⲧⲉⲃⲏ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ..

3:11 ⲁϥ⳿ⲁⲙⲁϩⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲠⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁϥⲫⲱⲧ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ϧⲁⲧⲉⲛ ϯ⳿ⲥⲧⲟ⳿ⲁ ⲑⲏ⳿ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲑⲁ Ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⲉⲩ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟϯ ..

3:12 ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲓⲥⲣⲁⲏⲗⲓⲧⲏⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲧⲉⲧ⳿ⲉⲛⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲓⲉ ⳿ⲁϧⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ϩⲱⲥ ϫⲉ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲛϫⲟⲙ ⲓⲉ ⲧⲉⲛⲙ⳿ⲉⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ ⲁⲛ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲫⲁⲓ ⲉⲑⲣⲉ ⲫⲁⲓ ⲙⲟϣⲓ ..

3:13 ⲫϯ ⳿ⲛⲀⲃⲣⲁⲁⲙ ⲛⲉⲙ Ⲫϯ ⳿ⲛ⳿ Ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲛⲉⲙ Ⲫϯ ⳿ⲛⲒⲁⲕⲱⲃ Ⲫϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲁϥ ϯ⳿ⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲁⲗⲟⲩ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲫⲁⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲉⲧ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲏⲓϥ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛϫⲟⲗϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲠⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲉⲁ ⲫⲏⲙⲉⲛ ϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲭⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ..

3:14 ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲡⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲡⲓ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛϫⲟⲗϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲁⲣⲉⲧ⳿ⲉⲛⲉⲣ⳿ⲉⲧⲓⲛ ⲉⲑⲣⲟⲩⲭⲁ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲣⲉϥϧⲱⲧⲉⲃ ..

3:15 ⲡⲁⲣⲭⲏⲅⲟⲥ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲛϧ ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϧⲟⲑⲃⲉϥ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁ Ⲫϯ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲫⲁⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛⲁϥ ..

3:16 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲗϭ ⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲡⲉ ⲁϥϯ ⲛⲁϥ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩϫⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ..

3:17 ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲉⲧ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲁⲓⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲕⲉⲁⲣⲭⲱⲛ ..

3:18 ⲫϯ ⲇⲉ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ϣⲟⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲉϥ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲑⲣⲉ ⲡⲉϥⲭ͞ⲣⲥ̅ ϣⲉⲡ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲁϥϫⲟⲕⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ..

3:19 ⳿ⲁⲣⲓⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲉⲧ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲑⲣⲟⲩϥⲱϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ϩⲟⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲥⲉ⳿Ⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ⲭⲃⲟⲃ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙ⳿ⲡϩⲟ ⳿ⲙⲠ⳪.

3:20 ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉⲧⲁⲟⲩ⳿ⲟ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁϥⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲑⲁϣϥ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

3:21 ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉ ϩⲱϯ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿Ⲓ ϣⲟⲡϥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϣⲁ ⳿ⲡⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ⲧ⳿ⲁⲫⲉ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲉϥ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲓⲥϫⲉⲛ ⳿ⲡ⳿⳿ⲉⲛⲉϩ ..

3:22 Ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲙⲉⲛ ⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲉⲣⲉ Ⲡ⳪ Ⲫϯ ⲉϥ⳿ⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲁⲡⲁⲣⲏϯ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲕⲁⲧⲁ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲉϥⲛⲁϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ..

3:23 ⲉⲥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲯⲩⲭⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲉⲛ⳿ⲥⲛⲁⲥⲱⲧⲉⲙ ⲁⲛ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲩ⳿ⲉϥⲱϯ ⳿ⲛϯⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲉⲥⲗⲁⲟⲥ ..

3:24 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲥ⳿ⲁⲙⲟⲩⲏⲗ ⲛⲉⲙ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⲙ⳿ⲉⲛⲉⲛⲥⲱϥ ⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲓⲱⲓϣ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲁⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ..

3:25 ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉⲙ ϯⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ⳿ⲉⲧⲁ Ⲫϯ ⲥⲉⲙⲛⲏⲧⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲀⲃⲣⲁⲁⲙ ϫⲉ ⲉⲩ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲉⲩ⳿ⲥⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕ⳿ϫⲣⲟϫ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲡⲁⲧⲣⲓ⳿ⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ..

3:26 ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲙⲉⲛ ⳿ⲁ Ⲫϯ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲡⲉϥ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟϥ ⳿ⲉ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ϫⲉⲭⲁⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ϩⲉⲛϥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲉϥⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ .

4:1 ⲉⲩⲥⲁϫⲓ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲟⲩⲏⲃ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁⲧⲏⲅⲟⲩⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲤⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲉⲟⲥ ..

4:2 ⲉⲩϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲁⲩϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϩⲓⲱⲓϣ ϧⲉⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲛϯ⳿⳿ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ϯ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ..

4:3 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫⲓϫ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϣⲁ ⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲛⲉⲁ ⲣⲟⲩϩⲓ ϩⲏⲇⲏ ϣⲱⲡⲓ ⲡⲉ ..

4:4 ⲟⲩⲙⲏϣ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲁⲩⲛⲁϩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲧⲏⲡⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁϩϯ ⲉⲩⲉⲣ ⲉ̅ ⳿ⲛϣⲟ ..

4:5 ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁ ⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ϣⲱⲡⲓ ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁϧ ϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅.

4:6 ⲛⲉⲙ Ⲁⲛⲛⲁ ⲛⲉⲙ Ⲕⲁⲓ⳿ⲁⲫⲁ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲡⲅⲉⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ..

4:7 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲧⲁϩⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲙⲏϯ ⲛⲁⲩϣⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉ ϫⲉ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲁϣ ⳿ⲛϫⲟⲙ ⲓⲉ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲁϣ ⳿ⲛⲣⲁⲛ ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲫⲁⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ..

4:8 ⲧⲟⲧⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥⲙⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ⲛⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ..

4:9 ⲓⲥϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⳿ⲙⲫⲟⲟⲩ ⲥⲉⲉⲣⲁⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ϩⲱⲃ ⳿ⲉⲛⲁⲛⲉϥ ⳿ⲉⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛϫⲱⲃ ϫⲉ ⳿ⲉⲧⲁ ⲫⲁⲓ ⲟⲩϫⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙ ..

4:10 ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲓϩⲱⲃ ⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲓ̅ⲥ̅ⲗ̅ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲓⲚⲁⲍⲱⲣⲉⲟⲥ ⲫⲁⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲉⲧⲁⲧⲉⲛⲁϣϥ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁ Ⲫϯ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⳿ϥ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛ⳿ⲙⲑⲟ ⲉϥⲟⲩⲟϫ ..

4:11 ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓ⳿ⲱⲛⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲩϣⲟϣϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛⲏⲉⲧⲕⲱⲧ ⲫⲁⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲟⲩϫⲱϫ ⳿ⲛⲗⲁⲕϩ ..

4:12 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲣⲉ ⳿ⲫⲛⲟϩⲉⲙ ϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲕⲉⲣⲁⲛ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲛ⳿ⲧⲫⲉ ⳿ⲉⲁⲩⲧⲏⲓϥ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲉϩⲱϯ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ..

4:13 ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ⲧⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⳿ⲙⲠⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉ ⳿ⲛⲥⲉⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲓⲇⲓⲱⲧⲏⲥ ⲛⲉ ⲛⲁⲩⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲡⲉ ⲛⲁⲩⲥⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲁⲩⲭⲏ ⲛⲉⲙ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉ ..

4:14 ⲡⲓⲕⲉⲣⲱⲙⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉϥ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲁϥⲟⲩϫⲁⲓ ⲛⲁⲩϣϯ ⲇⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁⲩ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ..

4:15 ⳿ⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲥⲉϩⲓⲧⲟⲩ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛϯϩⲁⲡ ⲛⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ⲉⲣⲏⲟⲩ ..

4:16 ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲁⲓϥ ⳿ⲛⲛⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲟⲧⲓ ⲙⲉⲛ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲙⲏⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲥⲉⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲙⲙⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲉϫⲱⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ..

4:17 ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⲡⲓϩⲱⲃ ⲥⲱⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⳿ⲛϩⲟⲩⲟ ⲙⲁⲣⲉⲛⲛⲟϣⲡⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ϣⲧⲉⲙⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲣⲁⲛ ..

4:18 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁⲩϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲏⲣϥ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙϯ ⳿ⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅.

4:19 Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲱⲟⲩ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲪϯ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲁ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿⳿ⲉϩⲟⲧⲉ Ⲫϯ ⲙⲁϩⲁⲡ ..

4:20 ⳿ⲙⲙⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲏⲉⲧⲀⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲛⲥⲟⲑⲙⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ..

4:21 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲟϣⲡⲟⲩ ⲁⲩⲭⲁⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲟⲩϫⲉⲙ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲗⲱⲓϫⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲣⲏϯ ⳿ⲛⲉⲣⲕⲟⲗⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲣⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϯ⳿ⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲪϯ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ..

4:22 ⲛⲉ ⲁϥⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲙ̅ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲧⲁ ⲡⲁⲓϩⲱⲃ ⳿ⲙⲙⲏⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲟⲩϫⲁⲓ ϣⲱⲡⲓ ϩⲓⲱⲧϥ ..

4:23 ⳿ⲉⲧⲁⲩⲭⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩ⳿ⲓ ϣⲁ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉⲛⲱⲟⲩ ⲁⲩⲧⲁⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲁ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲁⲓⲧⲟⲩ ⲛⲱⲟⲩ ..

4:24 ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⲁⲩϭⲓⲥⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ϩⲁ Ⲫϯ ⲉⲩⲥⲟⲡ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲛⲏⲃ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉⲧⲁⲕⲑⲁⲙⲓⲟ ⳿ⲛ⳿ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲛⲉⲙ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲛ⳿ϧⲏⲧϥ ..

4:25 ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲣⲱϥ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲓⲱⲧ Ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲉⲕ⳿ⲁⲗⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲩⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲉⲑⲛⲟⲥ ϩⲁⲛⲗⲁⲟⲥ ⲁⲩⲉⲣⲙⲉⲗⲉⲧⲁⲛ ⳿ⲛϩⲁⲛⲡⲉⲧϣⲟⲩⲓⲧ ..

4:26 ⲁⲩ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲓⲕⲉⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⲉⲩⲙⲁ ⳿ⲉϯ ⲟⲩⲃⲉ Ⲡ⳪ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲭ͞ⲣⲥ̅.

4:27 ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲓⲡⲟⲗⲓⲥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉⲕ⳿ⲁⲗⲟⲩ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁⲕⲑⲁϩⲥϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲏ̇ⲣⲱⲇⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲟⲛⲧⲓⲟⲥ Ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲗⲁⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲓ̅ⲥ̅ⲗ̅.

4:28 ⳿ⲉ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲁ ⲧⲉⲕϫⲓϫ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲕⲥⲟϭⲛⲓ ⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⲉⲑⲣⲟⲩϣⲱⲡⲓ ..

4:29 ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲟⲩ Ⲡ⳪ ⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲟⲩϫⲱⲛⲧ ⲙⲏ ⲓⲥ ⳿ⲛⲛⲉⲕ⳿ⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⲉⲑⲣⲟⲩⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲓⲃⲉⲛ ..

4:30 ϧⲉⲛ ⳿ⲡϫⲓⲛ⳿ⲑⲣⲉⲕⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲧⲉⲕϫⲓϫ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉϩⲁⲛⲧⲁⲗϭⲟ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲉⲑⲣⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉⲕ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.

4:31 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲧⲱⲃϩ ⲁϥⲕⲓⲙ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲛⲁⲩⲑⲟⲩⲏⲧ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲟϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓ⳿ⲁ.

4:32 ⲛⲓⲙⲏϣ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁϩϯ ⲛⲁⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲟⲩϩⲏⲧ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲡⲉ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉϥϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ ϫⲉ ⲛⲟⲩϥ ⲛⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁⲣⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϣⲟⲡ ⲛⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧ⳿ϣⲫⲏⲣ ..

4:33 ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϫⲟⲙ ⲛⲁⲣⲉ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ϯ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁ ⳿ⲧ⳿⳿ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛ⳪ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲇⲉ ⳿ⲛ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲁϥϩⲓϫⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ..

4:34 ⲛⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲡⲉⲧⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓ⳿ⲁ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉ ⲛⲏⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲟⲩ ⲓⲟϩⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁⲩϯ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛ⳿ⲧⲧⲓⲙⲏ⳿ⲛⲛⲏ⳿ⲉϣⲁⲩⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ..

4:35 ⲛⲁⲩⲭⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲁⲣⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲁⲩϯ ⲇⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲡ⳿ⲉⲧⲉϥⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ..

4:36 Ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲇⲉ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩϯⲣⲉⲛϥ ϫⲉ ⲃⲁⲣⲥⲁⲃⲁⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲧⲉ ⲫⲏⲡⲉ ⳿ⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡϯϩⲟ ⳿ⲉⲟⲩⲗⲉⲩⲓⲧⲏⲥ ⲡⲉ ⳿ⲛⲕⲩⲡⲣⲓⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲅⲉⲛⲟⲥ ..

4:37 ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲓⲟϩⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲧⲏⲓϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲭⲣⲏⲙⲁ ⲁϥⲭⲁⲩ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲛⲉⲛϭⲁⲗⲁⲩϫ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ .

5:1 ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲇⲉ ϩⲱϥ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲥⲁⲡⲫⲓⲣⲁ ⲧⲉϥ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲁϥϯ ⳿ⲛⲟⲩⲓⲟϩⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁ ⲧⲉϥⲧⲓⲙⲏ ..

5:2 ⲉⲥⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲉϥ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲁϥ⳿ⲱⲗⲓ ⳿ⲛϭⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲧⲓⲙⲏ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲓⲟϩⲓ ⲁϥ⳿ⲓⲛⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲙ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⲁϥⲭⲁⲩ ϧⲁⲣⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ..

5:3 Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⳿ⲁ ⳿ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲙⲁϩ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲉⲑⲣⲉⲕϫⲉⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ⳿ⲉⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲣⲉⲕ⳿ⲱⲗⲓ ⳿ⲛϭⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲧⲓⲙⲏ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲓⲟϩⲓ ..

5:4 ⲙⲏⲉϥϣⲟⲡ ⲛⲁϥϣⲟⲡ ⲛⲁⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁϥⲭⲏ ⲁⲛ ϧⲁ ⲧⲉⲕⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲕⲭⲁ ⲡⲁⲓϩⲱⲃ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⳿ⲉⲧⲁⲕϫⲉⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ⳿ⲉⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉⲫϯ ..

5:5 ⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⳿ⲉⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲁϥϩⲓ ⲁϥϩⲓ ⲡⲉϥⲑⲏⲟⲩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϩⲟϯ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲛⲁⲓ ..

5:6 ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲁⲗⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⲁⲩϫⲟⲗϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲉⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲑⲟⲙⲥϥ ..

5:7 ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁ ⲅ̅ϯ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲉⲥⲕⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲉϥ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲛ⳿ⲥⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ..

5:8 ⲡⲉϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲁϫⲟⲥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲉⲧ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϯ ⳿ⲙⲡⲓⲓⲟϩⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁ ⲛⲁⲓϩⲁⲧ ⳿ⲛⲑⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ ⳿ⲁϩⲁ ϧⲁ ⲛⲁⲓ ..

5:9 Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⳿ⲁ ⲡⲁⲓϩⲱⲃ ϯⲙⲁϯ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲛⲓϭⲁⲗⲁⲩϫ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩⲑⲱⲙⲥ ⳿ⲙⲡⲉϩⲁⲓ ⲥⲉⲭⲏ ϩⲓⲣⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁϥⲓϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲱⲓ ..

5:10 ⲁⲥϩⲉⲓ ⲇⲉ ϧⲁⲣⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲁⲥϩⲓ ⲡⲉⲥⲑⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓϧⲉⲗϣ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⲁⲩϫⲉⲙⲥ ⲉⲥⲙⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲟⲗⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲭⲁⲥ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲉⲥϩⲁⲓ ..

5:11 ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϩⲟϯ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲛⲁⲓ ..

5:12 ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲉⲛϫⲓϫ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲁⲩϣⲟⲡ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⳿ⲙⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲑⲟⲩⲏⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩⲥⲟⲡ ϧⲁⲧⲉⲛ ϯ⳿ⲥⲧⲟⲁ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ..

5:13 ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲱϫⲡ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲉⲣⲧⲟⲗⲙⲁⲛ ⳿ⲉⲧⲟⲙϥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ϭⲓⲥⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ..

5:14 ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲁⲩⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲠ⳪ ⲉⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ..

5:15 ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϣⲱⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓ ⲛⲓ⳿ⲡⲗⲁⲧⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲉⲭⲁⲩ ϩⲓϫⲉⲛ ϩⲁⲛ ϭⲗⲟϫ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲙⲁ ⳿ⲛⲉⲛⲕⲟⲧ ϩⲓⲛⲁ ⲉϥⲛⲁⲥⲓⲛⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲕⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥϧⲏⲓⲃⲓ ⳿Ⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ..

5:16 ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲏϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲕⲱϯ ⳿ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲉⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϣⲱⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϩⲏ ϣ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲛⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϣⲁⲩⲟⲩϫⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ..

5:17 ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲑⲛⲉⲙⲁϥ ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲧϩⲉⲣⲉⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲤⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲉⲟⲥ ⲁⲩⲙⲟϩ ⳿ⲛⲭⲟϩ ..

5:18 ⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫⲓϫ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲭⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲇⲏⲙⲟⲥⲓ⳿ⲁ.

5:19 ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ϣⲧⲉⲕⲟ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⲁϥ⳿ⲉⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ..

5:20 ϫⲉ ⲙⲁϣⲉⲛⲱⲧⲉⲛ ⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲱⲛϧ ..

5:21 ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⲁⲩϣⲟⲣⲡⲟⲩ ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲛⲁⲩϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲡⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲑⲛⲉⲙⲁϥ ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛϯϩⲁⲡ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϧⲉⲗⲗⲟⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲠⲓ̅ⲥ̅ⲗ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛⲥⲱⲛϩ ⲉⲑⲣⲟⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ..

5:22 ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓϩⲩⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥ ⳿ⲙⲡⲟⲩϫⲉⲙⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϣⲧⲉⲕⲟ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲁⲙⲱⲟⲩ ..

5:23 ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛϫⲓⲙⲓ ⲙⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛⲥⲱⲛϩ ⲉϥϣⲟⲧⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲧⲁϫⲣⲟ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲣⲉϥ⳿ⲁⲣⲉϩ ⲉⲩ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲛϫⲉⲙ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛϧⲟⲩⲛ ..

5:24 ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲉⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲥⲁⲧⲏⲅⲟⲩⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲁⲩⲧⲱⲙⲧ ⲉⲑⲃⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ..

5:25 ⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲁϥⲧⲁⲙⲱⲟⲩ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲭⲁⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϣⲧⲉⲕⲟ ⲥⲉ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲉⲩ ϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ..

5:26 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲥⲁⲧⲏⲅⲟⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲩⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥ ⲁⲩ⳿ⲉⲛⲟⲩ ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲁⲛ ⲛⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲙⲏ ⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲥⲉϩⲓ⳿ⲱⲛⲓ ⳿ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ..

5:27 ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲁϩⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛϯϩⲁⲡ ⲁϥϣⲉⲛⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ..

5:28 ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲁⲛϩⲟⲛϩⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙϯ⳿ⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲣⲁⲛ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲟϩ ⳿ⲛⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲧⲏⲣⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲥⲃⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉ⳿ⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ ..

5:29 ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲁ Ⲫϯ ⳿⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ..

5:30 ⲫϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲫⲁⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲉⲧ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛϫⲓϫ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ⳿ⲉ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲁϣϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩϣⲉ ..

5:31 ⲫⲁⲓ ⲁϥϭⲁⲥϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲫϯ ⳿ⲛϩⲟⲩⲓⲧ ⳿ⲛⲥⲱⲧⲏⲣ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⲉⲑⲣⲉϥϯ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ⳿ⲁ ⳿ⲙⲠⲓ̅ⲥ̅ⲗ̅ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲭⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲛⲟⲃⲓ ..

5:32 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲛⲁⲓ Ⲫϯ ⲇⲉ ⲁϥϯ ⳿ⲙⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲱϥ ..

5:33 ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲉⲛⲁⲓ ⲁⲩ⳿ϧⲣⲁϫⲣⲉϫ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲛⲁϫϩⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉϧⲟⲑⲃⲟⲩ ⲡⲉ ..

5:34 ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛϯϩⲁⲡ ⲟⲩⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲅⲁⲙⲁⲗⲓⲏⲗ ⲟⲩⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉϥⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲉϩⲓ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ..

5:35 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲓⲥⲣⲁⲏⲗⲓⲧⲏⲥ ⲙⲁϩⲑⲏⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲁⲓϥ ..

5:36 ϧⲁϫⲱⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲛⲁⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ϫⲉ ⲑⲉⲩⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲁⲩⲟⲩ⳿ⲁϩⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲩ̅ ⳿ⲛⲏⲡⲓ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩϧⲟⲑⲃⲉϥ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲑⲏⲧ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲁⲩⲃⲱⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉϩⲁⲛ⳿ϩⲗⲓ ..

5:37 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲫⲁⲓ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲓⲄⲁⲗⲓⲗⲉⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲉⲡⲓ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲉⲕ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲥⲁⲫⲁϩⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲭⲉⲧ ⲁϥⲧⲁⲕⲟ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲑⲏⲧ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲁⲩⲃⲱⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ..

5:38 ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲟⲩ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ϩⲉⲛⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲛⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲭⲁⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲡⲁⲓⲥⲟϭⲛⲓ ⲓⲉ ⲡⲁⲓϩⲱⲃ ⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉ ⲓⲉ ⳿ϥⲛⲁⲃⲱⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ..

5:39 ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ Ⲫϯ ⲡⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲏ ⲡⲟⲧⲉ ⳿ⲛⲥⲉϫⲉⲙ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⲫϯ ..

5:40 ⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲩϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁⲩϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙϯ⳿ⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲭⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ..

5:41 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⲛⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⲉⲩⲣⲁϣⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⳿ⲡϩⲟ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛϯϩⲁⲡ ϫⲉ ⲁⲩⲉⲣ⳿ⲡⲉⲙⲡϣⲁ ⳿ⲛϣⲟϣⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲁⲓⲣⲁⲛ ..

5:42 ⲛⲁⲩϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲏⲛⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲉⲭⲱ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲉⲩϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲕⲁⲧⲁ ⲏⲓ ⲉⲩϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅

6:1 ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲁϣⲁⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲉⲙⲣⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲓϩⲉⲃⲣⲉⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲩϯ ⳿ⲛ⳿ϩⲑⲏⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲉⲡⲓϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲙⲏⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲟⲩⲭⲏⲣⲁ ..

6:2 ⲁ ⲡⲓⲓ̅ⲃ̅ ⲇⲉ ⳿ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲏϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲱⲟⲩ ⲡⲓϩⲱⲃ ⲣⲁⲛⲁⲛ ⲁⲛ ⲉⲑⲣⲉⲛⲭⲱ ⳿ⲛⲥⲱⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⳿ⲛⲧⲉⲛϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ..

6:3 ϫⲉⲙ⳿ⲡϣⲓⲛⲓ ⲟⲩⲛ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲍ̅ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲩⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁⲣⲱⲟⲩ ⲉⲩⲙⲉϩ ⳿ⲙ⳿ⲡⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲛⲉⲙ ⲥⲟⲫⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲭⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϯ⳿ⲭⲣⲓ⳿ⲁ.

6:4 ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲛ⳿ⲥⲣⲱϥⲧ ⳿ⲉϯⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ..

6:5 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲣⲁⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲏϣ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲱⲧⲡ ⳿ⲛ⳿ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉ ⲉϥⲙⲉϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛⲉⲙ Ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲣⲟⲭⲱⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲁⲛⲱⲣ ⲛⲉⲙ ⲧⲓⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲣⲙⲉⲛⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲟⲗⲁⲟⲥ ⲡⲓϣⲉⲙⲙⲟ ⳿ⲛⲣⲉⲙ⳿ⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓ⳿ⲁ.

6:6 ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲧⲁϩⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲧⲱⲃϩ ⲁⲩⲭⲁ ϫⲓϫ ⳿ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ..

6:7 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⲁⲓⲁⲓ ⲁⲥ⳿ⲁϣⲁⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲧⲏⲡⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲉⲙⲁϣⲱ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲏϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲏⲃ ⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲁ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ..

6:8 ⳿ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲇⲉ ⲉϥⲙⲉϩ ⳿ⲛ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲉⲙ ϫⲟⲙ ⲛⲁϥ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϫⲟⲙ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ..

6:9 ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⳿ⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲗⲓⲃⲉⲣⲧⲓⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲔⲩⲣⲓⲛⲛⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲉⲙⲣⲁⲕⲟϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲉⲙ⳿ⲧⲕⲩⲗⲓⲕⲓⲁ ⲛⲉⲙ ϯ⳿ⲁⲥⲓ⳿ⲁ ⲉⲩⲕⲱϯ ⲛⲉⲙ ⳿ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ..

6:10 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲟⲩ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ϯⲥⲟⲫⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲉⲧⲉⲛⲁϥⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ..

6:11 ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲛϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ⳿ⲉⲘⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲫϯ ..

6:12 ⲁⲩⲕⲓⲙ ⲇⲉ ⳿ⲉⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩϩⲟⲗⲙⲉϥ ⲁⲩⲉⲛϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛϯϩⲁⲡ ..

6:13 ⲁⲩⲧⲁϩⲟ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉⲩ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛ⳿ϥⲭⲱ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲛϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲁⲓⲙⲁ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ..

6:14 ⲁⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲓⲚⲁⲍⲱⲣⲉⲟⲥ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲉⲑⲛⲁⲃⲉⲗ ⲡⲁⲓⲙⲁ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ϥⲛⲁϣⲓⲃϯ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲩⲛⲏⲑⲓⲁ ⳿ⲉⲧⲁϥⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲟⲧⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ Ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ..

6:15 ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲟⲙⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲛϯϩⲁⲡ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲉϥϩⲟ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙ⳿ⲡϩⲟ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ .

7:1 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ ϫⲉ ⲁⲛ ⲛⲁⲓ ϣⲟⲡ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ..

7:2 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲥⲱⲧⲉⲙ Ⲫϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡ⳿ⲱⲟⲩ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲡⲉⲛⲓⲱⲧ Ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲉϥⲭⲏ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲥⲟⲡⲟⲧⲁⲙⲓ⳿ⲁ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲭⲁⲣⲣⲁⲛ ..

7:3 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲁⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲉⲕⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲧⲉⲕⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲓ⳿ⲁ ⳿ⲁⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⳿ⲉϯⲛⲁⲧⲁⲙⲟⲕ ⳿ⲉⲣⲟϥ ..

7:4 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲭⲁⲗⲇⲉⲟⲥ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲭⲁⲣⲣⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⳿ⲑⲣⲉϥⲙⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲁϥⲟⲩⲟⲑⲃⲉϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲑⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲕⲁϩⲓ ⲫⲁⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲉⲧⲉⲛϣⲟⲡ ϩⲓⲱⲧϥ ϯⲛⲟⲩ ..

7:5 ⳿ⲙⲡⲉϥϯ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲩϣⲉⲛⲧⲁⲧⲥⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩϭⲁⲗⲟϫ ⲁϥⲱϣ ⳿ⲉⲧⲏⲓϥ ⲛⲁϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲁⲙⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥ⳿ϫⲣⲟϫ ⲙ⳿ⲉⲛⲉⲛⲥⲱϥ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲉϥ ϣⲏⲣⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ..

7:6 ⲁ Ⲫϯ ⲇⲉ ⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϫⲉ ⳿ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲕ⳿ϫⲣⲟϫ ⲉⲣⲣⲉⲙ⳿ⲛϫⲱⲓⲗⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲕⲁϩⲓ ⳿ⲛϣⲉⲙⲙⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲁⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉ⳿ⲧϩⲉⲙⲕⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲩ̅ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ..

7:7 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓ⳿ϣⲗⲱⲗ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲉⲣⲃⲱⲕ ⲛⲁϥ ⲉⲓ⳿ⲉϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉϫⲉ Ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲉⲩ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩ⳿ⲉϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲙⲁ ⲫⲁⲓ ..

7:8 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲥⲉⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁϥ⳿ϫⲫⲉ ⳿ Ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲟⲩⲃⲏⲧϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁϩⲏ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ Ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲁϥ⳿ϫⲫⲉ Ⲓⲁⲕⲱⲃ Ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲁϥ⳿ϫⲫⲟ ⳿ⲙⲡⲓⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ..

7:9 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲁⲩⲭⲟϩ ⳿ⲉⲒⲱⲥⲏⲫ ⲁⲩⲧⲏⲓϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲬⲏⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲣⲉ Ⲫϯ ⲭⲏ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲡⲉ ..

7:10 ⲁϥⲛⲁϩⲙⲉϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲉϥ⳿ⲑⲗⲩⲯⲓⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁϥϯ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥⲟⲫⲓ⳿ⲁ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫⲁⲣⲁⲱ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲬⲏⲙⲓ ⲁϥⲭⲁϥ ⳿ⲛϩⲩⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲟⲥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲭⲏ ⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲧⲏⲣϥ ..

7:11 ⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩ⳿ϩⲃⲱⲛ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲭⲏ ⲙⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲉⲙ ⲭⲁⲛⲁⲁⲛ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲑⲗⲩ ⲯⲓⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϫⲉⲙ ⲥⲟⲩ⳿ⲟ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ..

7:12 ⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲁⲕⲱⲃ ϫⲉ ⲥⲉϯ ⲥⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲭⲏ ⲙⲓ ⲁϥⲧⲁⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲛⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ..

7:13 ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁϩⲥⲟⲡ ⲃ̅ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲱⲥⲏⲫ ⳿⳿ⲉⲛⲉϥ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁ ⳿ⲡⲅⲉⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲒⲱⲥⲏⲫ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲫⲁⲣⲁⲱ ..

7:14 ⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲒⲁⲕⲱⲃ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲟ̅ⲉ̅ ⳿ⲙⲯⲩⲭⲏ ..

7:15 ⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲁⲕⲱⲃ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲬⲏⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ..

7:16 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲟⲑⲃⲉϥ ⳿ⲉⲥⲩⲭⲉⲙ ⲁⲩⲭⲁϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲟⲡϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ϧⲁ ⲟⲩⲧⲓⲙⲏ⳿ⲛϩⲁⲧ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲉⲙⲱⲣ ϧⲉⲛ ⲥⲩⲭⲉⲙ ..

7:17 ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥϧⲱⲛⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲉⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲓ⳿ⲁ ⲑⲏ⳿ⲉⲧⲁ Ⲫϯ ⲱⲣⲕ ⲉⲑⲃⲏⲧⲥ ⳿ⲛⲀⲃⲣⲁⲁⲙ ⲁϥⲁⲓⲁⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲁⲙⲁϩⲓ ⲁϥ⳿ⲁϣⲁⲓ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲭⲏ ⲙⲓ ..

7:18 ϣⲁⲛⲧⲉϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲕⲉⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲭⲏ ⲙⲓ ⳿ⲛ⳿ϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⳿ⲛⲒⲱⲥⲏⲫ ..

7:19 ⲫⲁⲓ ⲁϥϫⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲉⲛⲅⲉⲛⲟⲥ ⲁϥ⳿ⲧϩⲉⲙⲕⲟ ⳿ⲛⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲉⲑⲣⲟⲩϩⲓⲟⲩ⳿Ⲓ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛ⳿ⲁⲗⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲧⲁⲛϧⲱⲟⲩ ..

7:20 ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲙⲓⲥⲓ ⳿ⲙⲘⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲛⲉ ⲟⲩⲁⲥⲧⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⳿ⲙⲪϯ ⲫⲁⲓ ⲁⲩϣⲁⲛⲟⲩϣϥ ⳿ⲛⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲃⲟⲧ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲓⲱⲧ ..

7:21 ⳿ⲉⲧⲁⲩϩⲓⲧϥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲥⲟⲗϥ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲧϣⲉⲣⲓ ⳿ⲙⲫⲁⲣⲁⲱ ..

7:22 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲧⲥⲁⲃⲉ Ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⳿ⲉ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙ⳿ⲛⲬⲏⲙⲓ ⲛⲁϥϫⲟⲣ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ.

7:23 ⳿ⲉⲧⲁⲩϫⲱⲕ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲙ̅ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉϥϩⲏⲧ ⳿ⲉϫⲉⲙ⳿ⲡϣⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲉϥ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲠⲓ̅ⲥ̅ⲗ̅.

7:24 ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲉⲩϭⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲁϥϣⲉⲛϩⲏⲧ ⲁϥ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩϭⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲓϣ ⳿ⲙⲫⲏ⳿ⲉⲛⲁⲩ⳿ⲧϩⲉⲙⲕⲟ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁϥϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲉⲙ⳿ⲛⲭⲏⲙⲓ ..

7:25 ⳿ⲉⲛⲁϥⲙⲉⲩⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲕⲁϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ϫⲉ Ⲫϯ ⲛⲁϯ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲩϫⲁⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲕⲁϯ ..

7:26 ⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉϩⲁⲛⲕⲉ ⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲉⲩ⳿ⲙⲗⲁϧ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϩⲱⲧⲡ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲉⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛ ϭⲓ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲣⲏⲟⲩ ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ..

7:27 ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧϭⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲁϥϫⲟⲗϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥⲭⲁⲕ ⳿ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲓⲉ ⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ ..

7:28 ⲙⲏⲉⲕⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉϧⲟⲑⲃⲉⲧ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲁⲕϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲉⲙ⳿ⲛⲬⲏⲙⲓ ⳿ⲛⲥⲁϥ ..

7:29 ⲁϥⲫⲱⲧ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲁϥⲉⲣⲣⲉⲙ⳿ⲛϫⲱⲓⲗⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲇⲓⲁⲙ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ϫⲫⲉ ϣⲏⲣⲓ ⲃ̅ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ..

7:30 ⳿ⲉⲧⲁⲩϫⲱⲕ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲙ̅ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϣⲁϥⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲓⲛⲁ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲁϩ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲱⲙ ϩⲓϫⲉⲛ ⲟⲩⲃⲁⲧⲟⲥ ..

7:31 Ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓϩⲟⲣⲁⲙⲁ ⲁϥⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲉϥⲛⲁ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉϯⲛⲓⲁⲧϥ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲉⲥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ..

7:32 ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ Ⲫϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲕⲓⲟϯ Ⲫϯ ⳿ⲛ⳿Ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲛⲉⲙ Ⲫϯ ⳿ⲛ⳿ Ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲛⲉⲙ Ⲫϯ ⳿ⲛⲒⲁⲕⲱⲃ ⲁϥ⳿ⲥⲑⲉⲣⲧⲉⲣ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⳿ⲙⲡⲉϥⲉⲣⲧⲟⲗⲙⲁⲛ ⳿ⲉϯ⳿ⲛⲓⲁⲧϥ ..

7:33 ⲡⲉϫⲉ Ⲡ⳪ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲃⲱⲗ ⳿ⲙⲡⲓⲑⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓ ⲛⲉⲕϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲡⲓⲙⲁ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲧⲉⲕ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲕ ϩⲓϫⲱϥ ⲟⲩⲕⲁϩⲓ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ⲡⲉ ..

7:34 ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁⲩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡ⳿ⲧϩⲉⲙⲕⲟ ⳿ⲙⲡⲁⲗⲁⲟⲥ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲭⲏ ⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲡⲟⲩϥⲓ⳿ⲁϩⲟⲙ ⲁⲓ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲉⲛⲁϩⲙⲟⲩ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲁⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲁⲟⲩ⳿ⲟⲣⲡⲕ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲬⲏⲙⲓ ..

7:35 ⲫⲁⲓ ⲡⲉ Ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⳿ⲉⲧⲁⲩϫⲟⲗϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲁϥⲭⲁⲕ ⳿ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲓⲉ ⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲁ Ⲫϯ ⲧⲁⲟⲩⲟϥ ⳿ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲣⲉϥⲥⲱϯ ϧⲉⲛ ⳿ⲧϫⲓϫ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲃⲁⲧⲟⲥ ..

7:36 ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲉⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲁϥ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⳿ⲛⲬⲏⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⳿ⲛϣⲁⲣⲓ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲡϣⲁϥⲉ ⳿ⲛⲙ̅ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ..

7:37 ⲫⲁⲓ ⲡⲉ Ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲠⲓ̅ⲥ̅ⲗ̅ ϫⲉ ⳿ⲉⲣⲉ Ⲫϯ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲁ ⲡⲁⲣⲏϯ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲱϥ ..

7:38 ⲫⲁⲓ ⲡⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ϩⲓ ⳿ⲡϣⲁϥⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲓⲛⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥϭⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲱⲛϧ ⳿ⲉⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ..

7:39 ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲭⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲬⲏⲙⲓ ..

7:40 ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛ⳿ⲁ⳿ⲁⲣⲱⲛ ϫⲉ ⲙⲁⲑⲁⲙⲓ⳿ⲟ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛϩⲁⲛⲛⲟⲩϯ ⲛⲁⲓ ⲉⲑⲛⲁⲥⲱⲕ ϧⲁϫⲱⲛ ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ Ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲉⲛⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⳿ⲛⲬⲏⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ..

7:41 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲑⲁⲙⲓ⳿ⲟ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲁⲥⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲟⲩϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲛⲟϥ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲟⲩϫⲓϫ ..

7:42 ⲁϥⲕⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲫϯ ⳿ⲉϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲛϯ ⳿ⲥⲧⲣⲁⲧⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲫⲉ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϩⲓ ⳿ⲡϫⲱⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ϩⲁⲛϧⲟⲗϧⲉⲗ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲛⲟⲩ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϩⲓ ⳿ⲡϣⲁϥⲉ ⳿ⲛⲙ̅ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥ̅ⲗ̅.

7:43 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛϭⲓ ⳿ⲛϯ⳿ⲥⲕⲩⲛⲏ⳿ⲛⲧⲉ ⲙⲟⲗⲟⲭ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲓⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲩϯ ⲣⲏⲫⲁⲛ ⲛⲓⲧⲩⲡⲟⲥ ⲉⲧ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲑⲁⲙⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲓ⳿ⲉⲟⲩ⳿ⲉⲧⲉⲃ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲛⲓⲥⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ..

7:44 ϯ⳿ⲥⲕⲩⲛⲏ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⲑⲏ⳿ⲉⲛⲁⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ϩⲓ ⳿ⲡϣⲁϥⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ Ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⳿ⲉⲑⲁⲙⲓⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲧⲩⲡⲟⲥ ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ..

7:45 ⲑⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲟⲗⲥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲁⲩϣⲟⲡⲥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲛⲉⲙ ⲓⲏⲥⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲁⲙⲁϩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁ Ⲫϯ ϩⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙ⳿ⲡϩⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ϣⲁ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲇⲁⲩⲓⲇ ..

7:46 ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲪϯ ⲁϥⲉⲣ⳿ⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲉⲑⲁⲙⲓⲟ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲁ ⳿ⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲪϯ ⳿ⲛⲒⲁⲕⲱⲃ ..

7:47 Ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⲇⲉ ⲁϥⲕⲉⲧ ⲟⲩⲏⲓ ⲛⲁϥ.

7:48 ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲉⲧϭⲟⲥⲓ ϣⲟⲡ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲟⲩⲛⲕ ⳿ⲛϫⲓϫ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲉ ⲡⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ..

7:49 ϫⲉ ⳿ⲧⲫⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⳿ⲫⲙⲁ ⳿ⲛⲥⲉⲙⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲁϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲁϣ ⳿ⲛⲏⲓ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲕⲟⲧϥ ⲛⲏⲓ ⲡⲉϫⲉ Ⲡ⳪ ⲓⲉ ⲁϣ ⲡⲉ ⳿ⲫⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲙⲁ ⳿ⲛⲉⲙⲧⲟⲛ ..

7:50 ⲙⲏⲧⲁϫⲓϫ ⲁⲛ ⲁⲥⲑⲁⲙⲓ⳿ⲉ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

7:51 ⲛⲓⲛⲁϣϯ ⲛⲁϩⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲁⲧⲥⲉⲃⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲕⲉϩⲏⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲕⲉⲙⲁϣϫ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲕⲉⲓⲟϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ..

7:52 ⲛⲓⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲓⲟϯ ϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲛⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙ⳿ⲡϫⲓⲛ⳿Ⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲫⲁⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲉⲧ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲏⲓϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϧⲟⲑⲃⲉϥ ..

7:53 ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲉϩⲁⲛⲑⲱϣ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ..

7:54 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲟⲑⲙⲟⲩ ⲛⲁⲩϣⲟⲡϣⲉⲡ ⳿ⲙⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩ⳿ϧⲣⲁϫⲣⲉϫ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲛⲁϫϩⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ..

7:55 ⳿ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲇⲉ ⲉϥⲙⲉϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛⲉⲙ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⲁϥⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲫⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡ⳿ⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲪϯ ⲟⲩⲟϩ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉϥ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⲥⲁⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⳿ⲙⲪϯ ..

7:56 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ϯⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲉⲩⲟⲩⲏⲛ ⲟⲩⲟϩ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ ⲉϥ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⲥⲁⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⳿ⲙⲪϯ ..

7:57 ⲁⲩⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲏ ⲁⲩ⳿ⲁⲙⲁϩⲓ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲙⲁϣϫ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϭⲟϫⲓ ⲉⲩⲥⲟⲡ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ..

7:58 ⲁⲩϩⲓⲧϥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛϯⲃⲁⲕⲓ ⲁⲩϩⲓ⳿ⲱⲛⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲙⲉⲑⲣⲉⲩ ⲁⲩⲭⲱ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ϩⲃⲱⲥ ϧⲁⲣⲁⲧϥ ⳿ⲛⲟⲩϧⲉⲗϣ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ..

7:59 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲓ⳿ⲱⲛⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲉϥϯϩⲟ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ Ⲡ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϣⲉⲡ ⲡⲁⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ..

7:60 ⲁϥϩⲓⲧϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉϥⲕⲉⲗⲓ ⲁϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲏ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲛⲛⲉⲕⲉⲡ ⲡⲁⲓⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ⲁϥⲉⲛⲕⲟⲧ .

8:1 ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥϯⲙⲁϯ ⲡⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉϥϧⲱⲧⲉⲃ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⲉⲧϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲁⲩⲥⲱⲣ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲉⲛⲓⲭⲱⲣⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲒⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧⲥⲁⲘⲁⲣⲓ⳿ⲁ ϣⲁⲧⲉⲛ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ ..

8:2 ⲁⲩ⳿ⲱⲗⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛ⳿ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣϩⲟϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲛⲉϩⲡⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ..

8:3 ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥϯ ⲟⲩⲃⲉ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⲉϥⲛⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲛⲓⲏⲓ ⲉϥⲱϣϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⲉϥϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲧⲉⲕⲟ ..

8:4 ⲛⲏⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲩⲥⲓⲛⲓ ⲡⲉ ⲉⲩϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ..

8:5 Ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲤⲁⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲁϥϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ..

8:6 ⲛⲁⲩϯ ⳿ⲛ⳿ϩⲑⲏⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲏϣ ⲉⲩⲥⲟⲡ ⳿ⲉⲛⲏ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ Ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϫⲓⲛ⳿ⲑⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲛⲁϥ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ..

8:7 ⲟⲩⲙⲏϣ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉ ⲛⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛ⳿⳿ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲱⲧⲟⲩ ⲉⲩⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲏ ϩⲁⲛⲕⲉⲙⲏϣ ⲇⲉ ⲉⲩϣⲏⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛϭⲁⲗⲉ ⲛⲁϥⲧⲁⲗϭⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ..

8:8 ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲣⲁϣⲓ ϧⲉⲛ ϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ..

8:9 ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ Ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲛⲁϥϣⲟⲡ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲭⲱ ⲉϥⲟⲩ⳿ⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ϣⲗⲱⲗ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲤⲁⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ..

8:10 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩϯ ⳿ⲛ⳿ϩⲑⲏⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲛⲓϣϯ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⲑⲏ⳿ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ϯⲛⲓϣϯ ..

8:11 ⲛⲁⲩϯ ⳿ⲛ⳿ϩⲑⲏⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲁϥⲉⲣ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲟⲛⲟⲥ ⲡⲉ ⲉϥⲉⲣϩⲁⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲙⲉⲧϩⲓⲕ ..

8:12 ϩⲟⲧⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲪⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲉϥϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⲛⲉⲙ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⲉⲩϭⲓⲱⲙⲥ ..

8:13 Ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲇⲉ ϩⲱϥ ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁϩϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϭⲓⲱⲙⲥ ⲛⲁϥⲙⲏⲛ ⳿ⲉⲪⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲉϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϫⲟⲙ ⲉⲩϣⲟⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲛⲁϥⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲡⲉ ..

8:14 ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲧϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ϫⲉ ⳿ⲁ ϯⲕⲉⲥⲁⲘⲁⲣⲓ⳿ⲁ ϣⲉⲡ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲙⲠⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ϣⲁⲣⲱⲟⲩ ..

8:15 ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲙⲁⲩ ⲛⲁⲩⲧⲱⲃϩ ⳿ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϭⲓ ⳿ⲙⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ..

8:16 ⲛⲉ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉϥ⳿ⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲁⲩϭⲓⲱⲙⲥ ⲡⲉ ⳿ⲉ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲠ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.

8:17 ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲭⲁϫⲓϫ ⳿ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩ ϭⲓ ⳿ⲙⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ..

8:18 ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲥⲓⲙⲱⲛ ϫⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲭⲁϫⲓϫ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲥⲉϭⲓ ⳿ⲙⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲁϥ⳿ⲓⲛⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲭⲣⲏⲙⲁ ..

8:19 ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁ ⲡⲁⲓⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲛⲏⲓ ϩⲱ ϩⲓⲛⲁ ⲫⲏ⳿ⲉϯⲛⲁⲭⲁϫⲓϫ ⳿ⲉϫⲱϥ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲓ ⳿ⲙⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ..

8:20 Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉⲕϩⲁⲧ ⲛⲉⲙⲁⲕ ⲉϥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲁⲕⲟ ϫⲉ ϯⲇⲱⲣⲉ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⲁⲕⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉ⳿ϫⲫⲟⲥ ⲛⲁⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲭⲣⲏⲙⲁ ..

8:21 ⳿ⲛⲛⲉ ⲧⲟⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲁⲕ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲅⲁⲣ ⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⲙⲫϯ ..

8:22 ⳿ⲁⲣⲓⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲧⲉⲕⲕⲁⲕⲓⲁ ⲑⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲱⲃϩ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲁⲣⲏⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁⲭⲁ ⲡⲁⲓⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲛⲁⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ..

8:23 ϯⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲭⲟⲗⲏ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩ⳿ⲛϣⲁϣⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲥⲛⲁⲩϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧ⳿ⲁⲇⲓⲕⲓ⳿ⲁ.

8:24 ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲧⲱⲃϩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁ Ⲡ⳪ ϩⲓⲛⲁ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛϫⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲓ ..

8:25 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛϯⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲤⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲛⲁⲩϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⲡⲉ ..

8:26 ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ Ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲛⲕ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ⳿ⲙ⳿ⲫⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲙⲉⲣⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲉⲧⲉⲕⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲉⲅⲁⲍⲁ ⲫⲁⲓ ⲟⲩϣⲁϥⲉ ⲡⲉ ..

8:27 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲉⲑⲱϣ ⳿ⲛⲥⲓⲟⲩⲣ ⳿ⲛⲣⲉⲙ⳿ⲛϫⲟⲙ ⳿ⲛⲕⲁⲛⲇⲁⲕⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲟⲩⲣⲱ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲑⲁⲩϣ ⲫⲁⲓ ⲛⲁϥⲭⲏ ϩⲓϫⲉⲛ ⲧⲉⲥⲅⲁⲍⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲛⲉ ⲁϥⲓ ⲡⲉ ⳿ⲉⲟⲩⲱϣⲧ ϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲛⲉⲁϥⲕⲟⲧϥ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓ ⲡⲉϥϩⲁⲣⲙⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲱϣ ⲡⲉ ϩⲓ ⲡⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲏⲥⲁ⳿ⲏⲁⲥ ..

8:28 ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲇⲉ ⳿ⲙⲪⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ⲧⲟⲙⲕ ⳿ⲉⲡⲁⲓϩⲁⲣⲙⲁ ..

8:29 ⲁϥϭⲟϫⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲱϣ ϩⲓ ⲡⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲏⲥⲁ⳿ⲏⲁⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲁⲣⲁ ⳿ⲕⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉⲕⲱϣ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ..

8:30 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲁⲣⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⲟⲩⲁⲓ ϭⲓⲙⲱⲓⲧ ⲛⲏⲓ ⲁϥⲧⲱⲃϩ ⲇⲉ ⳿ⲙⲪⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲁⲗⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ..

8:31 ⳿ⲫⲙⲁ ⲇⲉ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲉⲧⲉⲛⲁϥⲱϣ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲉⲩⲛⲁ⳿ⲉⲛϥ ⳿ⲉ⳿ⲡϧⲟⲗϧⲉⲗ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩϩⲓⲏⲃ ⳿ⲛⲁⲧ⳿ϧⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧϧⲱⲕ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲛ⳿ϥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛⲣⲱϥ ⲁⲛ ⲡⲉ ..

8:32 ⲁⲩ⳿ⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥϩⲁⲡ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲑⲉⲃⲓ⳿ⲟ ⲧⲉϥⲅ⳿ⲉⲛⲉ⳿ⲁ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲑⲛⲁ⳿ϣⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁ⳿ⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲱⲛϧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ..

8:33 ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲥⲓⲟⲩⲣ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲙⲪⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ϫⲉ ϯϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲓ ϫⲉ ⳿ⲉⲣⲉ ⲡⲁⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲱ ⳿ⲙⲫⲁⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ϣⲁⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ..

8:34 ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛⲣⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲧⲁⲓ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ..

8:35 ϩⲱⲥ ⲇⲉ ⲉⲩⲙⲟϣⲓ ϩⲓ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲁⲩ⳿ⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲥⲓⲟⲩⲣ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲧⲧⲁϩⲛⲟ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲉϭⲓⲱⲙⲥ ..

8:36 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲉⲧⲁϩⲛⲟ ⳿ⲙⲡⲓϩⲁⲣⲙⲁ.

8:37 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲡⲃ̅ ⳿ⲛϫⲉ Ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲓⲟⲩⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ ϯⲱⲙⲥ ⲛⲁϥ ..

8:38 ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲁϥϩⲱⲗⲉⲙ ⳿ⲙⲪⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉϥϫⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲥⲓⲟⲩⲣ ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ⲅⲁⲣ ϩⲓ ⲡⲉϥⲙⲱⲓⲧ ⲉϥⲣⲁϣⲓ ..

8:39 Ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲩϫⲉⲙϥ ϧⲉⲛ ⲁⲍⲱⲧⲟⲥ ⲛⲁϥⲕⲱϯ ⲡⲉ ⲉϥϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϣⲁⲧⲉϥ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲔⲉⲥⲁⲣⲓ⳿ⲁ.

9:1 ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲓ ⲉϥⲙⲉϩ ⳿ⲛϫⲱⲛⲧ ⲛⲉⲙ ϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲁϥ⳿ⲓ ϣⲁ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ..

9:2 ⲁϥⲉⲣ⳿ⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲉⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ϣⲁ ⲛⲓⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉϥⲛⲁϫⲉⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲛⲁ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲛⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥⲥⲟⲛϩⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲉⲛⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅.

9:3 ⳿ⲉⲧⲁϥⲙⲟϣⲓ ⲇⲉ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥϧⲱⲛⲧ ⳿ⲉⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ⳿ⲛⲟⲩϩⲟϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟϯ ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ..

9:4 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϩⲉⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⲉⲥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲁⲟⲩⲗ ⲥⲁⲟⲩⲗ ⳿ⲁϧⲟⲕ ⲉⲕϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ..

9:5 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲛⲓⲙ Ⲡ⳪ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲫⲏ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⳿ⲉⲧⲉⲕϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ..

9:6 ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲱⲛⲕ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϯ ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲩ⳿ⲉⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁⲕ ⳿ⲙⲡⲉⲧ⳿ⲥϣⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲁⲓϥ ..

9:7 ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲛⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲛⲁⲩ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉⲩⲧⲱⲙⲧ ⲉⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉϯ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲉⲛⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ..

9:8 ⳿ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲛⲁⲩⲟⲩⲏⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲛⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲓϫ ⲁⲩⲟⲗϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ..

9:9 ⲁϥⲉⲣⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛ⳿ϥⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉϥⲥⲱ ..

9:10 ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲡⲉϫⲉ Ⲡ⳪ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟⲣⲁⲙⲁ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ Ⲡ⳪.

9:11 ⲡⲉϫⲉ Ⲡ⳪ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧⲱⲛⲕ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ⳿ⲉⲡⲓϧⲓⲣ ⳿ⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲕⲱϯ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲓⲣⲉⲙⲑⲁⲣⲥⲟⲥ ϩⲏⲡⲡⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲃϩ ..

9:12 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟⲣⲁⲙⲁ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲁϥⲭⲁ ⲛⲉϥϫⲓϫ ϩⲓϫⲱϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ ..

9:13 ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲛⲧⲁⲕ ϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅.

9:14 ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲕⲉⲙⲁ ⲟⲛ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲉⲥⲱⲛϩ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲧⲱⲃϩ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ..

9:15 ⲡⲉϫⲉ Ⲡ⳪ ⲇⲉ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⳿ⲛⲥⲱⲧⲡ ⲛⲏⲓ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ⲉϥⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ϧⲁ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲠⲓ̅ⲥ̅ⲗ̅.

9:16 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ϯⲛⲁⲧⲁⲙⲟϥ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ⲙⲕⲁⲩϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉϥⲛⲁϭⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁⲛ ..

9:17 ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲏⲓ ⲁϥⲭⲁ ⲛⲉϥϫⲓϫ ⳿ⲉϫⲱϥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲥⲁⲟⲩⲗ ⲡⲁⲥⲟⲛ Ⲡ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ϩⲓ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲉⲧⲉⲕⲛⲏⲟⲩ ϩⲓⲱⲧϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲙⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ..

9:18 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ⲁⲩϩⲉⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲕⲏⲕⲥ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲁϥϭⲓⲱⲙⲥ ..

9:19 ⳿ⲉⲧⲁϥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϧⲣⲉ ⲁϥϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ..

9:20 ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲪϯ ..

9:21 ⲛⲁⲩⲧⲱⲙⲧ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲫⲁⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲫⲏ⳿ⲉⲛⲁϥ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲧⲱⲃϩ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲁⲛ ϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲁⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲡⲁⲓϩⲱⲃ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲥⲟⲛϩⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ϣⲁ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ..

9:22 ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲛⲁϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⳿ⲛⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ⲉϥⲧⲁⲙⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

9:23 ⳿ⲉⲧⲁⲩϫⲱⲕ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲥⲟϭⲛⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϧⲟⲑⲃⲉϥ ..

9:24 ⲁⲩⲧⲁⲙⲉ ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲡⲟⲩⲥⲟϭⲛⲓ ⲛⲁⲩ⳿ⲁⲣⲉϩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲛⲓⲡⲩⲗⲏ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϧⲟⲑⲃⲉϥ ..

9:25 ⲁⲩⲟⲗϥ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲛϫⲱⲣϩ ⲁⲩⲭⲁϥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲃⲓⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲥⲟⲃⲧ ..

9:26 ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲛⲁϥϭⲱⲛⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲧⲟⲙϥ ⳿ⲉⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁⲧⲉϥϩⲏⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲛⲥ⳿ⲉⲧⲉⲛϩⲟⲩⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉ ..

9:27 ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ⲁⲙⲁϩⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁϥ⳿ⲉⲛϥ ϣⲁ ⲛⲓ⳿ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲛⲁϣ ⳿ⲛⲣⲏϯ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲠ⳪ ϩⲓ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⳿ⲛⲁϣ ⳿ⲛⲣⲏϯ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ϧⲉⲛ ⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅.

9:28 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲡⲉ ⲉϥⲛⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲠ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.

9:29 ⲛⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲛⲁϥϣⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲩⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫⲓϫ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ⳿ⲉϧⲟⲑⲃⲉϥ ..

9:30 ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲉⲙⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲁⲩⲉⲛϥ ⳿ⲉⲔⲉⲥⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲁⲩⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲑⲁⲣⲥⲟⲥ ..

9:31 ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲒⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲛⲉⲙ ϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧⲤⲁⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲩⲕⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲙⲏⲛ ϧⲉⲛ ϯϩⲟϯ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲁⲓⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲑⲱⲧ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ..

9:32 ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲁⲥⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁϥ⳿ⲓ ϣⲁ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲗⲩⲇⲇⲁ ..

9:33 ⲁϥϫⲉⲙ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲉⲛⲉⲁ ⳿ⲉⲁϥⲉⲣ ⲏ̅ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉϥ⳿ϣⲧⲏⲟⲩⲧ ϩⲓϫⲉⲛ ⲟⲩϭⲗⲟϫ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲁϥϣⲏⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ..

9:34 Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲉⲛⲉⲁ ⳿ϥⲧⲁⲗϭⲟ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲧⲱⲛⲕ ⲫⲱⲣϣ ϧⲁⲣⲟⲕ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ..

9:35 ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲗⲩⲇⲇⲁ ⲛⲉⲙ ⲥⲁⲣⲱⲛ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲠ⳪.

9:36 ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲓⲟⲡⲡⲏⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲛ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲧⲁⲃⲓⲑⲁ ⲑⲏ⳿ⲉⲧⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉⲥ ⳿ⲛⲥⲉⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ϯϭⲁϩⲥⲓ ⲑⲁⲓ ⲛⲁⲥⲙⲉϩ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⳿ⲛ⳿ⲁⲅⲁⲑⲟ⳿ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲉⲑⲛⲁⲏⲧ ⳿ⲉⲛⲁⲥ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ..

9:37 ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲥϣⲱⲛⲓ ⲁⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁⲩϫⲟⲕⲙⲉⲥ ⲇⲉ ⲁⲩⲭⲁⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲥⲁ⳿ⲡϣⲱⲓ ..

9:38 ⲛⲁⲣⲉ ⲗⲩⲇⲇⲁ ⲇⲉ ⲛⲁⲥϧⲉⲛⲧ ⳿ⲉⲓⲟⲡⲡⲏⲡⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⳿ϥ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁⲩⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲃ̅ ϩⲁⲣⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲩⲧⲱⲃϩ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣϭⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟⲛ ..

9:39 ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥⲙⲟϣⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⲁⲩⲟⲗϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲛⲓⲙⲁ ⲉⲧⲥⲁ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲁⲩ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲁϩⲣⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲭⲏⲣⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩⲣⲓⲙⲓ ⲉⲩⲧⲁⲙⲟ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ϣⲑⲏⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲱⲥ ⲉⲥⲑⲁⲙⲓⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲥϣⲟⲡ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ϯϭⲁϩⲥⲓ ..

9:40 ⲁϥϩⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⳿ⲉⲧⲁϥϩⲓⲧϥ ϩⲓϫⲉⲛ ⲛⲉϥⲕⲉⲗⲓ ⲁϥⲧⲱⲃϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲕⲟⲧϥ ⳿ⲉⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲧⲁⲃⲓⲑⲁ ⲧⲱⲟⲩⲛⲓ ⳿ⲛⲑⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛⲛⲉⲥⲃⲁⲗ ⳿ⲉⲧⲁⲥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲠⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁⲥϩⲉⲙⲥⲓ ..

9:41 ⲁϥϯⲧⲟⲧⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲁϩⲟⲥ ⲉⲣⲁⲧⲥ ⳿ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩϯ ⲇⲉ ⳿ⲉⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲭⲏⲣⲁ ⲁϥⲧⲁϩⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⲉⲥⲟⲛϧ ..

9:42 ⲁ ⲡⲁⲓϩⲱⲃ ⲇⲉ ⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲓⲟⲡⲡⲏⲧⲏⲣⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲁⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲠ⳪.

9:43 ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲓⲟⲡⲡⲏϧⲁⲧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲓ ϫⲉ Ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓⲃⲁⲕϣⲁⲣ .

10:1 ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ Ⲕⲉⲥⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲕⲟⲣⲛⲏⲗⲓⲟⲥ ⳿ⲉⲟⲩ⳿ⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲡⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯ⳿ⲥⲡⲩⲣⲁ ⳿ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ϯϩⲩⲇⲁⲗⲓⲕⲏ ..

10:2 ⳿ⲉⲟⲩⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ ⲡⲉ ⲉϥⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲪϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲉϥ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲙⲙⲉⲑⲛⲁⲏⲧ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲉϥⲧⲱⲃϩ ⳿ⲙⲪϯ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ..

10:3 ⲁϥⲛⲁⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟⲣⲁⲙⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⲁϥϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϣⲁⲣⲟϥ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁⲩ ⳿ⲛⲁϫⲡ ϧ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕⲟⲣⲛⲏⲗⲓⲉ ..

10:4 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟϯ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧϣⲟⲡ Ⲡ⳪ ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲉⲕⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲕⲙⲉⲑⲛⲁⲏⲧ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲉⲣ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲪϯ ..

10:5 ϯⲛⲟⲩ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲓⲟⲡⲡⲏⲙⲁⲣⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲟⲩⲁⲓ ϫⲉ Ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲫⲏ⳿⳿ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ..

10:6 ⲫⲁⲓ ⳿ϥϫⲁⲗⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲉⲟⲩⲁⲓ ϫⲉ Ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓⲃⲁⲕϣⲁⲣ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉ ⲡⲉϥⲏⲓ ϧⲁⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ..

10:7 ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲃⲱⲕ ⲃ̅ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲁⲧⲟⲓ ⳿ⲛⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲏⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ..

10:8 ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⲁϥⲟⲩⲟⲣⲡⲟⲩ ⳿ⲉⲓⲟⲡⲡⲏ ..

10:9 ⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲇⲉ ⲉⲩⲙⲟϣⲓ ϩⲓ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩϧⲱⲛⲧ ⳿ⲉϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓϫ⳿ⲉⲛⲉⲫⲱⲣ ⳿ⲉⲉⲣⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲛⲁⲩ ⳿ⲛⲁϫⲡ ..

10:10 ⲛⲉ ⲁϥ⳿ϩⲕⲟ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲛⲁϥⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲙ ⲉⲩⲥⲟⲃϯ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲧⲱⲙⲧ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ..

10:11 ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲧⲫⲉ ⲉⲥⲟⲩⲏⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩ⳿ⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⲉⲩⲭⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ϩⲃⲱⲥ ⳿ⲛⲓⲁⲩ ⳿ⲛⲇ̅ ⳿ⲛⲁⲣⲭⲏ ..

10:12 ⲉⲩⲭⲏ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ϥⲧⲉⲫⲁⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϭⲁⲧϥⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲫⲉ ..

10:13 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ϫⲉ ⲧⲱⲛⲕ ⲡⲉⲧⲣⲉ ϣⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲱⲙ ..

10:14 Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲙⲫⲱⲣ Ⲡ⳪ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲉⲙ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲉⲛⲭⲁⲓ ⳿⳿ⲉⲛⲉϩ ⲉϥϭⲁϧⲉⲙ ⲓⲉ ⲉϥⲥⲟϥ ..

10:15 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ϯ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲙⲫⲙⲁϩⲥⲟⲡⲃ̅ ϫⲉ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁ Ⲫϯ ⲧⲟⲩⲃⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣϭⲁϧⲙⲟⲩ ..

10:16 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ϣⲁ ⲅ̅ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲫⲉ ..

10:17 ϩⲱⲥ ⲇⲉ ⲉϥⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲓϩⲟⲣⲁⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲟⲣⲡⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲕⲟⲣⲛⲏⲗⲓⲟⲥ ⳿ⲉⲁⲩϣⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲛⲤⲓⲙⲱⲛ ⲁⲩ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲓⲣⲉⲛ ⲡⲓⲡⲩⲗⲱⲛ ..

10:18 ⳿ⲉⲧⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲛⲁⲩϣⲓⲛⲓ ⲡⲉ ϫⲉ ⲁⲛ Ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲫⲏ⳿⳿ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⳿ϥϫⲁⲗⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲉⲡⲁⲓⲙⲁ ..

10:19 Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲉϥⲥⲟϭⲛⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓϩⲟⲣⲁⲙⲁ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲓⲥ ⲅ̅ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲥⲉⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱⲕ ..

10:20 ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲱⲛⲕ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲟϣⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ⲕⲟⲓ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲃ̅ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲓⲟⲩⲟⲣⲡⲟⲩ ..

10:21 ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϣⲁ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ⲡⲓϩⲱⲃ ⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ..

10:22 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲕⲟⲣⲛⲏⲗⲓⲟⲥ ⲡⲓ⳿ⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲪϯ ⲉⲩⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ϣⲗⲟⲗ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲩⲧⲁⲙⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛⲥⲱⲕ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲉϥⲏⲓ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲕ ..

10:23 ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲁϥϣⲟⲡⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲕⲉ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲓⲟⲡⲡⲏ ..

10:24 ⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲇⲉ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲔⲉⲥⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲕⲟⲣⲛⲏⲗⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁϫⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩϯ ⲇⲉ ⳿⳿ⲉⲛⲉϥⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲁⲛⲁⲅⲕⲉⲟⲛ ..

10:25 ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥϯⲙⲁϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲕⲟⲣⲛⲏⲗⲓⲟⲥ ⲁϥϩⲓⲧϥ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϧⲁⲣⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲧ ..

10:26 Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲛⲕ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ..

10:27 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲉⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ..

10:28 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲃⲟϯ ⲡⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲟⲙϥ ⲓⲉ ⳿ⲉⲙⲟϣⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲁⲗⲗⲟⲫⲩⲗⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲁ Ⲫϯ ⲧⲁⲙⲟⲓ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙϫⲟⲥ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ϫⲉ ⳿ϥϭⲁϧⲉⲙ ⲓⲉ ⳿ϥⲥⲟϥ ..

10:29 ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲁⲓ⳿ⲓ ⲉⲧ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲣⲁⲛⲧⲓⲗⲉⲅⲓⲛ ϯϣⲓⲛⲓ ⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲁϣ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ..

10:30 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲕⲟⲣⲛⲏⲗⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲥ ⳿ϥⲧⲟⲩ ⳿ⲫⲟⲟⲩ ϣⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲧⲁⲓⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲧⲱⲃϩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲛⲁⲩ ⳿ⲛⲁϫⲡ ϧ̅ϯ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲏⲓ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲁϥ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲙⲡⲁ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲉⲃⲥⲱ ⲉⲥⲟⲩⲟⲃϣ ..

10:31 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲕⲟⲣⲛⲏⲗⲓⲉ ⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲧⲉⲕⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉⲕⲙⲉⲑⲛⲁⲏⲧ ⲁⲩⲉⲣⲡⲟⲩⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲪϯ ..

10:32 ⲟⲩⲱⲣⲡ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲓⲟⲡⲡⲏⲙⲁⲣⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲤⲓⲙⲱⲛ ⲫⲏ⳿⳿ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲫⲁⲓ ⳿ϥϫⲁⲗⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲉ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲛⲤⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓⲃⲁⲕϣⲁⲣ ϧⲁⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ..

10:33 ⳿ⲛϯⲛⲟⲩ ⲟⲩⲛ ⲁⲓⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛⲥⲱⲕ ⲛⲑⲟⲕ ⲇⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲁⲕⲁⲓⲥ ⳿ⲉⲧⲁⲕ⳿ⲓ ϯⲛⲟⲩ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲏⲣⲉⲛ ⲧⲉⲛ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ⲉⲛⲭⲏ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲪϯ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲛⲏⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁ Ⲡ⳪ ⲑⲁϣⲟⲩ ⲛⲁⲕ ..

10:34 ⳿ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛⲣⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ϯⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲉϥϭⲓϩⲟ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲫϯ ..

10:35 ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⳿ϣⲗⲱⲗ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁⲧⲉϥϩⲏⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ϥϣⲏⲡ ⲛⲁϩⲣⲁϥ ..

10:36 ⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲙⲡⲉϥⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲠⲓ̅ⲥ̅ⲗ̅ ⲉϥϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⳿ⲛⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ..

10:37 ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ϯⲒⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⳿ⲉⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲓⲱⲙⲥ ⳿ⲉⲧⲁϥϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ..

10:38 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲓⲣⲉⲙⲚⲁⲍⲁⲣⲉⲑ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲁϥⲑⲁϩⲥϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲫϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϫⲟⲙ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲉⲣⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲧⲁⲗϭⲟ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲁ ⲡⲓⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ϫⲉ ⲛⲁⲣⲉ Ⲫϯ ⲭⲏ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲡⲉ ..

10:39 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲭⲱⲣⲁ ⳿ⲛⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩϧⲟⲑⲃⲉϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲁϣϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩϣⲉ ..

10:40 ⲫⲁⲓ ⳿ⲁ Ⲫϯ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁϩⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲏⲓϥ ⲉⲑⲣⲉϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ..

10:41 ⳿ⲙⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲉⲑⲣⲉⲩ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁϥⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲥⲟⲧⲡⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲫϯ ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲡⲉ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲧⲁⲛⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲥⲱ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⳿ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ..

10:42 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲛⲁⲛ ⳿ⲉϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲉⲧⲁ Ⲫϯ ⲑⲁϣϥ ⳿ⲛⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧⲟⲛϧ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ..

10:43 ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁⲣⲟϥ ⲉⲑⲣⲟⲩϭⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲭⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲟⲩⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ..

10:44 ⲉⲧⲓ ⲉϥⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲡⲓⲥⲁϫⲓ ..

10:45 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲱⲙⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲉⲃⲓ ⲛⲓⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⲛⲉⲙ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁ ϯⲇⲱⲣⲉ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲁⲥⲫⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲕⲉⲉⲑⲛⲟⲥ ..

10:46 ⲛⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲩⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲗⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩϭⲓⲥⲓ ⳿ⲙⲪϯ ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ..

10:47 ϫⲉ ⲙⲏ ⲧⲓ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲧⲁϩⲛⲟ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲑⲣⲉ ⲛⲁⲓ ϭⲓⲱⲙⲥ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲩϭⲓ ⳿ⲙⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲣⲏϯ ϩⲱⲛ ..

10:48 ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲇⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⲉⲑⲣⲟⲩⲟⲙⲥⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉⲑⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ϧⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ .

11:1 ⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ϯⲒⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ϫⲉ ⳿ⲁ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ϣⲉⲡ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ..

11:2 ϩⲟⲧⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲁⲩϭⲓϩⲁⲡ ⲛⲉⲙⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲉⲃⲓ ..

11:3 ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲕϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϣⲁ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲥⲉⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕⲟⲩⲱⲙ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ..

11:4 ⳿ⲉⲧⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ..

11:5 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲁⲓϧⲉⲛ ⲓⲟⲡⲡⲏϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲓⲉⲣⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲱⲙⲧ ⳿ⲉⲟⲩϩⲟⲣⲁⲙⲁ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ϩⲃⲱⲥ ⳿ⲛⲓⲁⲩ ⲉⲩⲭⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛⲇ̅ ⳿ⲛⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ϣⲁⲣⲟⲓ ..

11:6 ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲓⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲛⲁⲓϯ ⳿ⲛ⳿ϩⲑⲏⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲓⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϭⲁⲧϥⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲫⲉ ..

11:7 ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲉⲕⲉ⳿ⲥⲙⲏ ⲉⲥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲛⲕ ⲡⲉⲧⲣⲉ ϣⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲱⲙ ..

11:8 ⲡⲉϫⲏⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲫⲱⲣ Ⲡ⳪ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲉⲛⲭⲁⲓ ⲉϥϭⲁϧⲉⲙ ⲓⲉ ⲉϥⲥⲟϥ ϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲓ ⳿⳿ⲉⲛⲉϩ ..

11:9 ⲁⲥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ϯ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲁϩⲥⲟⲡ ⲃ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲉⲥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁ Ⲫϯ ⲧⲟⲩⲃⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⳿ⲙⲡⲉⲣ ϭⲁϧⲙⲟⲩ ..

11:10 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ϣⲁ ⲅ̅ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϥⲓ ⲟⲛ ⳿ⲛⲕⲉⲥⲟⲡ ⳿ⲛⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉ⳿ⲧⲫⲉ ..

11:11 ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⲓⲥ ⲅ̅ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲁⲩ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲓⲣⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲟ ⳿ⲙⲡⲓⲏⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲓⲭⲏ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲉⲁⲩⲧⲁⲟⲩⲱⲟⲩ ϩⲁⲣⲟⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ Ⲕⲉⲥⲁⲣⲓⲁ ..

11:12 ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲇⲉ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲕⲟⲓ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲃ̅ ⲁⲛ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲕⲉ ⳿ⲛⲥⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ..

11:13 ⲁϥⲧⲁⲙⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲙⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲉϥ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲓⲟⲡⲡⲏⲟⲩⲟϩ ⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲤⲓⲙⲱⲛ ⲫⲏ⳿⳿ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ..

11:14 ⲫⲁⲓ ⲉⲑⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁⲕ ⳿ⲛϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉⲕⲛⲁⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲕⲏⲓ ⲧⲏⲣϥ ..

11:15 ⲉⲧⲁⲓⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲇⲉ ⳿ⲛⲥⲁϫⲓ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ..

11:16 ⲁⲓⲉⲣ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲠ⳪ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲙⲉⲛ ⲁϥϯⲱⲙⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲥⲉⲛⲁ⳿ⲉⲙⲥ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ..

11:17 ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲛ ⳿ⲁ Ⲫϯ ⲁϥϯ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϯ ϩⲩⲥⲟⲥ ⳿ⲛϯⲇⲱⲣⲉ⳿ⲁ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲠ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲣⲏϯ ϩⲱⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲓⲙ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϩⲛⲟ ⳿ⲙⲪϯ ..

11:18 ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲉⲛⲁⲓ ⲁⲩⲭⲁⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯ⳿ⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲪϯ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲁⲣⲁ ⳿ⲁ Ⲫϯ ⲁϥϯ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲛⲓⲕⲉⲉⲑⲛⲟⲥ ⳿ⲉ⳿ⲡⲱⲛϧ ..

11:19 ⲛⲏⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡⲓϩⲟϫϩⲉϫ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ϩⲓ ⳿ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲁⲩ⳿ⲓ ϣⲁ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϯⲫⲟⲓⲛⲓⲕⲏⲛⲉⲙ ⲕⲩⲡⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧⲁⲛϯⲟⲭⲓⲁ ⳿ⲛⲥⲉⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ ..

11:20 ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲕⲩⲡⲣⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲔⲩⲣⲓⲛⲛⲉⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ ⲛⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲉⲩϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲠ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉⲑⲃⲏⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲙⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ϣⲁ ⳿ⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ ..

11:21 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲣⲉ ⳿ⲧϫⲓϫ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲭⲏ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲏϣ ⲁⲩⲛⲁϩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲠ⳪.

11:22 ⲁ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲇⲉ ϣⲉ ϣⲁ ⲛⲉⲛⲙⲁϣϫ ⳿ⲛϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⲉⲧϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅.

11:23 ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⲁϥⲣⲁϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϯⲛⲟⲙϯ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲑⲱⲧ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲉⲑⲣⲟⲩⲟϩⲓ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪.

11:24 ϫⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛ⳿ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲡⲉ ⲉϥⲙⲉϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛⲉⲙ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲁϩϥ ⳿ⲛⲥⲁ Ⲡ⳪ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲏϣ ..

11:25 ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲑⲁⲣⲥⲟⲥ ⲉϥⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ..

11:26 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲉⲙϥ ⲁϥ⳿ⲉⲛϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲉⲣ ⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲓ ⲧⲏⲣⲥ ⲉⲩⲑⲟⲩⲏⲧ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⲁⲩϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲏϣ ⲁⲩϯⲣⲉⲛ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲉⲧϧⲉⲛ ⳿ⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲭⲣⲏⲥⲧⲓ⳿ⲁⲛⲟⲥ ..

11:27 ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲉ⳿ⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ ..

11:28 ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲅⲁⲃⲟⲥ ⲁϥϯⲙⲏⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲉⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ϩⲃⲱⲛ ⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϯⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲧⲏⲣⲥ ⳿ⲉⲧⲉ ⲫⲏⲡⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ϩⲓ ⳿ⲕⲗⲁⲩⲇⲓⲟⲥ ..

11:29 ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲙⲉϩ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁϥⲑⲱϣ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛⲓⲁ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ϯⲒⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ.

11:30 ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲁⲓϥ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ .

12:1 ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲁ Ⲏ̇ⲣⲱⲇⲏⲥ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲁϥ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲓϫ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⳿ⲉϯ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲛⲱⲟⲩ ..

12:2 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲛⲒⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⳿ⲡⲥⲟⲛ ⳿ⲛⲒⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⳿ⲛ⳿ⲧⲥⲏϥⲓ ..

12:3 ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ϫⲉ ⲡⲓϩⲱⲃ ⲣⲁⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲧⲟⲧϥ ⳿ⲉϭⲱⲡⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲉⲠⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲧⲕⲱⲃ ..

12:4 ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥϭⲟⲡϥ ⲁϥⲭⲁϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϣⲧⲉⲕⲟ ⳿ⲉⲁϥⲧⲏⲓϥ ⳿ⲉⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲇ̅ ⳿ⲛϣⲱⲡ ⳿ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲉⲑⲣⲟⲩ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉ⳿ⲉⲛϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ ..

12:5 Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⲛⲁⲩ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϣⲧⲉⲕⲟ ⲛⲁⲥⲉⲣⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ ⲇⲉ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⳿ⲉⲙⲁϣⲱ ϩⲁ Ⲫϯ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ..

12:6 ϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲉϥⲛⲁ⳿ⲉⲛϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲏ̇ⲣⲱⲇⲏⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁϥⲉⲛⲕⲟⲧ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲟⲩⲧⲉ ⲙⲁⲧⲟⲓ ⲃ̅ ⲉϥⲙⲏⲣ ⳿ⲛϩⲁⲗⲩⲥⲓⲥ ⲃ̅ϯ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲁⲣⲉϩ ⲇⲉ ϩⲓⲣⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲟⲩ ⲉⲩ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ϣⲧⲉⲕⲟ ..

12:7 ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲁϥ⳿ⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱⲓⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲏⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥⲕⲓⲙ ⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ⲡ⳿ⲥⲫⲓⲣ ⳿ⲙⲠⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲛⲕ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲉⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓϩⲁⲗⲩⲥⲓⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲉϥϫⲓϫ ..

12:8 ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲟⲣⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁ ⲡⲉⲕⲥⲩⲛⲇⲁⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲕ ⲁϥ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϫⲟⲗϩⲕ ⳿ⲙⲡⲉⲕ⳿ϩⲃⲱⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ..

12:9 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲏⲓ ⲡⲉⲧⲉ ⲛⲁϥϣⲟⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲁϥⲙⲉⲩⲓ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩϩⲟⲣⲁⲙⲁ ⲡⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ..

12:10 ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲓⲛⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲛϩⲟⲩⲓⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲁϩⲃ̅ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉϯⲡⲩⲗⲏ⳿ⲙⲃⲉⲛⲓⲡⲓ ⲑⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⲑⲁⲓ ⲁⲥⲟⲩⲱⲛ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲧⲥ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲥⲉⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲓϧⲓⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲟϥ ..

12:11 Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁ ⲡⲉϥϩⲏⲧ ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲁⲓ⳿ⲉⲙⲓ ⲧⲁ⳿ⲫⲙⲏϫⲉ ⳿ⲁ Ⲡ⳪ ⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲙⲡⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁϩⲙⲉⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲧϫⲓϫ ⳿ⲛⲎ̇ⲣⲱⲇⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ..

12:12 ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲙⲘⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲑⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲒⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲫⲏ⳿⳿ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲛⲁⲩⲑⲟⲩⲏⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲉⲩⲉⲣⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ ..

12:13 ⳿ⲉⲧⲁϥⲕⲱⲗϩ ⲇⲉ ϩⲓⲣⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲟ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲩⲗⲱⲛ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⳿ⲙⲃⲱⲕⲓ ⳿ⲉⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲣⲱⲇⲏ ..

12:14 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲥⲥⲟⲩⲉⲛ ⳿ⲧ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲙⲠⲉⲧⲣⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲣⲁϣⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ϣⲑⲱⲙ ⳿ⲉⲧⲁⲥϭⲟϫⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲁⲥⲧⲁⲙⲱⲟⲩ ϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲓⲣⲉⲛ ⲡⲓⲡⲩⲗⲱⲛ ..

12:15 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲁⲣⲉⲗⲟⲃⲓ ⳿ⲛⲑⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁⲥⲧⲁϫⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲡⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲡⲉ ..

12:16 Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲙⲏⲛ ⲉϥⲕⲱⲗϩ ⲡⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲇⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲧⲱⲙⲧ ..

12:17 ⲁϥϭⲱⲣⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲓϫ ϫⲉ ⲭⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ϧⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲛⲁϣ ⳿ⲛⲣⲏϯ ⳿ⲁ Ⲡ⳪ ⳿ⲉⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϣⲧⲉⲕⲟ ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲁⲧⲁⲙⲉ Ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲛⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϣⲉ ⳿ⲉⲕⲉⲙⲁ ..

12:18 ⲉⲧⲁ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ ϫⲉ ⲟⲩ ϩⲁⲣⲁ ⲡⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲠⲉⲧⲣⲟⲥ ..

12:19 Ⲏ̇ⲣⲱⲇⲏⲥ ⳿ⲉⲧⲁϥⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲡⲉϥϫⲉⲙϥ ⲁϥϯ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲉϥ⳿ⲁⲣⲉϩ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲉϧⲟⲑⲃⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲒⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲔⲉⲥⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ..

12:20 ⲛⲁϥϣⲟⲡ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲙⲃⲟⲛ ⲉϥϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲁ Ⲧⲩⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧⲤⲓⲇⲱⲛ ⲁⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ⲉⲩⲥⲟⲡ ϣⲁⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲑⲉⲧ ⳿ⲡϩⲏⲧ ⳿ⲙ⳿ⲡⲗⲁⲥⲧⲟⲥ ⲫⲏⲉⲧⲭⲏ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲓⲧⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛⲁⲩⲉⲣ⳿ⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲛⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏⲉⲑⲃⲉ ϫⲉ ⲛⲁⲩϣⲁⲛϣ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲭⲱⲣⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲥ ⳿ⲛⲧⲉϥⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ..

12:21 ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲉϥⲑⲏϣ ⳿ⲁ Ⲏ̇ⲣⲱⲇⲏⲥ ϯ ϩⲓⲱⲧϥ ⳿ⲛⲟⲩϩⲉⲃⲥⲱ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲟ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲃⲏⲙⲁ ⲛⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ..

12:22 ⲡⲓⲙⲏϣ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲛⲛⲟⲩϯ ⲧⲉ ⲑⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲑⲁ ⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ ⲧⲉ ..

12:23 ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲇⲉ ⳿ⲁ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲁϥϣⲁⲣⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲁ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉϥϯ⳿ⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲪϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲉⲣϭⲓϥⲉⲛⲧ ⲁϥⲙⲟⲩ ..

12:24 ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⲁϥⲁⲓⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ⲁϣⲁⲓ ..

12:25 ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲛϯⲇⲓ⳿ⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲉⲒⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩϯⲣⲉⲛϥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ .

13:1 ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲁⲛ ϯⲟⲭⲓ⳿ⲁ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲛⲉⲙ Ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲫⲏ⳿⳿ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲛⲓⲕⲉⲣ ⲛⲉⲙ ⲗⲟⲩⲕⲓⲟⲥ ⲡⲓⲔⲩⲣⲓⲛⲛⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲙⲁⲛⲁⲏⲡⲓ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛϣⲁⲛϣ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲏ̇ⲣⲱⲇⲏⲥ ⲡⲓⲧⲉⲧⲣⲁⲁⲣⲭⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ..

13:2 ⲉⲩϣⲉⲙϣⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲉⲩⲉⲣⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲓⲛ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ϫⲉ ⲫⲱⲣϫ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲡⲓϩⲱⲃ ⳿ⲉⲧⲁⲓⲑⲁϩⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ..

13:3 ⲧⲟⲧⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲧⲱⲃϩ ⲁⲩⲭⲁϫⲓϫ ⳿ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲭⲁⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ..

13:4 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲟⲣⲡⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲥⲉⲗⲉⲩⲕⲓ⳿ⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲉⲣϩⲱⲧ ⳿ⲉⲕⲩⲡⲣⲟⲥ ..

13:5 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲥⲁⲗⲁⲙⲓⲛⲏⲛⲁⲩϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲁⲣⲉ ⳿ⲡⲕⲉⲒⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥϣⲉⲙϣⲓ ..

13:6 ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲉⲛ ϯⲛⲏⲥⲟⲥ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲥ ϣⲁ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲡⲁⲫⲟⲩ ⲁⲩϫⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲁⲭⲱ ⳿ⲙⲯⲉⲇⲟ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲃⲁⲣⲓⲏⲥⲟⲩ ..

13:7 ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲛⲁϥⲭⲏ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ⲁⲛⲑⲩⲡⲁⲧⲟⲥ ⲥⲉⲣⲅⲓⲟⲥ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲕⲁⲧϩⲏ ⲧ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲁϥⲕⲱϯ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ..

13:8 ⲛⲁϥϯ ⲇⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲉⲗⲩⲙⲁⲥ ⲡⲓⲁⲭⲱ ⳿ⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲉⲙ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲉϥⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲫⲉⲛϩ ⲡⲓ⳿ⲁⲛⲑⲩⲡⲁⲧⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ..

13:9 ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥⲙⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ..

13:10 ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲱ ⲫⲏⲉⲑⲙⲉϩ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲟϥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲇⲓ⳿ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲡⲓϫⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛ⳿ⲕⲭⲱ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲉⲕⲫⲱⲛϩ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲱⲓⲧ ⲉⲧⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪.

13:11 ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲟⲩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⳿ⲧϫⲓϫ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲉⲥ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲕ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲉⲕⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲉⲗⲗⲉ ⳿ⲛ⳿ⲭⲛⲁⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏⲁⲛ ϣⲁ ⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩ⳿ϩⲗⲟⲗ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲭⲁⲕⲓ ⲛⲁϥⲕⲱϯ ⲉϥϣⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϯⲧⲟⲧϥ ..

13:12 ⲧⲟⲧⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲁⲛⲑⲩⲡⲁⲧⲟⲥ ⳿ⲉⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲁϥⲛⲁϩϯ ⲁϥⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪.

13:13 ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲁⲫⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲁ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲣⲅⲏ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲡⲁⲙⲫⲓⲗⲓ⳿ⲁ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲫⲱⲣϫ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁϥⲕⲟⲧϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅.

13:14 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲉⲣⲅⲏⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲁⲛϯⲟⲭⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲡⲓⲥⲓⲇⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉϯⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲁⲩϩⲉⲙⲥⲓ ..

13:15 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲓⲱϣ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲛⲟⲙϯ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϣⲁ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⳿ⲁϫⲟϥ ..

13:16 ⳿ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϭⲱⲣⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲓϫ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓ⳿ⲥⲣⲁⲏⲗⲓⲧⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉⲣϩⲟϯ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲪϯ ⲥⲱⲧⲉⲙ ..

13:17 ⲫϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ Ⲡⲓ̅ⲥ̅ⲗ̅ ⲁϥⲥⲱⲧⲡ ⳿ⲛⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲓⲥⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ϧⲉⲛ ϯⲡⲁⲣⲟⲓⲕⲓ⳿ⲁ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⳿ⲛⲬⲏⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲱⲃϣ ⲉϥϭⲟⲥⲓ ⲁϥ⳿ⲉⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ⳿ⲛⲏⲧϥ ..

13:18 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲁⲛⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲛⲙ̅ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ϩⲓ ⳿ⲡϣⲁϥⲉ ..

13:19 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲣⲱϧⲧ ⳿ⲛⲍ̅ ⳿ⲛ⳿ϣⲗⲱⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⳿ⲛⲭⲁⲛⲁⲁⲛ ⲁϥ⳿ⲑⲣⲟⲩⲉⲣ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲕⲁϩⲓ ..

13:20 ⳿ⲛⲩ̅ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲁϥϯ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ϣⲁ ⲥ⳿ⲁⲙⲟⲩⲏⲗ ⲡⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ..

13:21 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲉⲣ⳿ⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲩⲣⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲫϯ ⳿ⲛⲥⲁⲟⲩⲗ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲕⲓⲥ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲩⲗⲏ⳿ⲙⲃⲉⲛⲓ⳿ⲁⲙⲓⲛ ⳿ⲛⲙ̅ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ..

13:22 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲟⲑⲃⲉϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥ Ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲟ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⳿ⲉⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲓϫⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲆⲁⲩⲓⲇ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲓⲉⲥⲥⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲁϩⲏⲧ ⲫⲁⲓ ⲉⲑⲛⲁ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲉϩⲛⲏⲓ ..

13:23 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ϫⲣⲟϫ ⳿ⲙⲫⲁⲓ ⳿ⲁ Ⲫϯ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩⲱϣ ⲁϥ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲠⲓ̅ⲥ̅ⲗ̅ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲱⲧⲏⲣ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.

13:24 ⳿ⲉⲁϥⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛϩⲓⲱⲓϣ ϧⲁϫⲉⲛ ⲡⲉϥⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲙⲥ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ⳿ⲁ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲓ̅ⲥ̅ⲗ̅.

13:25 ⲉⲧⲁ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲇⲉ ϫⲱⲕ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲇⲣⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁϥⲭⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲓⲙ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⲙ⳿ⲉⲛⲉⲛⲥⲱⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲛϯ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⲁⲛ ⳿ⲉϯⲟⲩ⳿ⲱ ⳿ⲙⲡⲓⲑⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ ..

13:26 ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲓϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲅⲉⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲀⲃⲣⲁⲁⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉⲣϩⲟϯ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲪϯ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲟⲩϫⲁⲓ ⲫⲁⲓ ..

13:27 ⲛⲏⲅⲁⲣ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲕⲉⲁⲣⲭⲱⲛ ⲫⲁⲓ ⲁⲩⲉⲣⲁⲧ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲉ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲁⲩϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲁⲩϫⲟⲕⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ..

13:28 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲡⲟⲩϫⲉⲙ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲗⲱⲓϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲁⲩⲉⲣ⳿ⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲠⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⳿ⲉϧⲟⲑⲃⲉϥ ..

13:29 ⳿ⲉⲧⲁⲩϫⲱⲕ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⲁⲩⲭⲁϥ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓϣⲉ ⲁⲩⲭⲁϥ ⳿ⲛϧⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲙϩⲁⲩ ..

13:30 ⲫϯ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ..

13:31 ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲛⲁⲓ ϯⲛⲟⲩ ⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛⲁϥ ϣⲁ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ..

13:32 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲉⲛϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲱϣ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲓⲟϯ ..

13:33 ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⳿ⲁ Ⲫϯ ϫⲟⲕϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲓϣⲏⲣⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁϩⲃ̅ ⳿ⲙⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓ⳿ϫⲫⲟⲕ ⳿ⲙⲫⲟⲟⲩ ..

13:34 ⲟⲧⲓ ⲇⲉ ϫⲉ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⳿ϥⲛⲁⲧⲁⲥⲑⲟ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲁⲕⲟ ⲁϥϫⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϫⲉ ⲉⲓ⳿ⲉϯ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲇⲁⲩⲓⲇ ⳿ⲉⲧⲉⲛϩⲟⲧ ..

13:35 ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲟⲛ ⳿ϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲕⲉⲙⲁ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉⲕϯ ⳿ⲙⲡⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲛⲧⲁⲕ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲁⲕⲟ ..

13:36 Ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲅ⳿ⲉⲛⲉ⳿ⲁ ⲛⲁϥϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲟϭⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⲁϥⲉⲛⲕⲟⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲭⲁϥ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲛⲉϥⲓⲟϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲁⲕⲟ ..

13:37 ⲫⲏ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁ Ⲫϯ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⳿ⲙⲡⲉϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲁⲕⲟ ..

13:38 ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲓϩⲱⲃ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲥⲉϩⲓⲱⲓϣ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙ⳿ⲡⲭⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲛⲏⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲉⲑⲁⲙⲓⲟ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲘⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ..

13:39 ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁϩϯ ⲥⲉⲛⲁ⳿ⲑⲙⲁⲓⲟϥ ..

13:40 ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⲟⲩⲛ ⲙⲏ ⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ..

13:41 ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⲛⲓⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲟⲛⲓⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲣⲓ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁⲕⲉⲧ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϫⲉ ϯⲛⲁ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩϩⲱⲃ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲟⲩϩⲱⲃ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲫ⳿⳿ⲓⲣⲓ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ..

13:42 ⲉⲩⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲩⲉⲣ⳿ⲁⲝⲓⲟⲓⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲉⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ..

13:43 ⲉⲧⲁⲥⲃⲱⲗ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉⲣⲥⲉⲃⲉⲥⲑⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲓϣⲉⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲩⲑⲱⲧ ⳿ⲙⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲉⲑⲣⲟⲩϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ..

13:44 ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲉⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲥⲭⲉⲇⲟⲛ ⳿ⲁ ϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ ⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ..

13:45 ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲉⲛⲓⲙⲏϣ ⲁⲩⲙⲟϩ ⳿ⲛⲭⲟϩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⲛⲏ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲩϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ.

13:46 ⳿ⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲟⲛϩⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲉⲟⲛ ⲡⲉ ⳿ⲉⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⲉⲡⲓⲇⲏⲧⲉⲧⲉⲛϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲱⲡ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⳿ⲉⲉⲣ⳿ⲡⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲙⲡⲓⲱⲛϧ ⳿ⲛ⳿⳿ⲉⲛⲉϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁⲕⲟⲧⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ..

13:47 ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⳿ⲙⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲁϥϩⲟⲛϩⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲟⲧⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡ⳪ ϫⲉ ⲁⲓⲭⲁⲕ ⲉⲩⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲑⲣⲉⲕϣⲱⲡⲓ ⲉⲩⲟⲩϫⲁⲓ ϣⲁ ⲁⲩⲣⲏϫϥ ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ..

13:48 ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩⲣⲁϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϯ⳿ⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲑⲏϣ ⳿ⲉⲡⲓⲱⲛϧ ⳿ⲛ⳿⳿ⲉⲛⲉϩ ..

13:49 ⲛⲁⲩⲕⲱϯ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ϧⲉⲛ ϯⲭⲱⲣⲁ ⲧⲏⲣⲥ ..

13:50 ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩϣⲟⲡϣⲉⲡ ⳿ⲛⲛⲓϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⳿ⲉⲧⲉⲣⲥⲉⲃⲉⲥⲑⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲩⲥⲭⲏⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲟⲩⲁϯ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲟⲩⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲩ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲑⲱϣ ..

13:51 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲛⲉϩ ⳿ⲡϣⲱⲓϣ ⳿ⲛⲛⲟⲩ ϭⲁⲗⲁⲩϫ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲓⲕⲟⲛⲓⲟⲛ ..

13:52 ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩⲙⲉϩ ⳿ⲛⲣⲁϣⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ .

14:1 ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲓⲕⲟⲛⲓⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲣⲱ ⲉⲑⲣⲟⲩϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲉⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲱⲥⲇⲉ ⳿ⲛⲥⲉⲛⲁϩϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲏϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ..

14:2 ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲁⲧⲑⲱⲧ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛⲛⲓⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ..

14:3 ⲁⲩⲉⲣ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲟⲛⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲩⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲉϥϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲉⲑⲣⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲟⲩϫⲓϫ ..

14:4 ⲁϥⲫⲱⲣϫ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ ⲡⲟⲗⲓⲥ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲙⲉⲛ ⲛⲁⲩⲭⲏ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩⲭⲏ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ..

14:5 ⳿ⲉⲧⲁⲩϭⲟϫⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲕⲉⲁⲣⲭⲱⲛ ⳿ⲉϣⲟϣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥ⳿ⲉⲧⲱⲛⲓ ⳿ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ..

14:6 ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲁⲩⲫⲱⲧ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲛⲓⲡⲟⲗⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲗⲩⲕⲁⲟⲛⲓ⳿ⲁ ⲗⲩⲥⲧⲣⲁ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲣⲃⲏⲛⲉⲙ ϯⲡⲉⲣⲓⲭⲱⲣⲟⲥ ..

14:7 ⲛⲁⲩϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ.

14:8 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲁⲧϫⲟⲙ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ ϧⲉⲛ ⲗⲩⲥⲧⲣⲁ ⲛⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛϭⲁⲗⲉ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲉϥϧⲉⲛ ⳿ⲑⲛⲉϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⳿ⲙⲡⲉϥⲙⲟϣⲓ ⳿⳿ⲉⲛⲉϩ ..

14:9 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉϥⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲁϩϯ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲉⲛⲟϩⲉⲙ ..

14:10 ⲡⲉϫⲁϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲏ ϫⲉ ⲧⲱⲛⲕ ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲕ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉⲕϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϭⲓⲫⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ..

14:11 ⲛⲓⲙⲏϣ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁϥⲁⲓϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲩϭⲓⲥⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲗⲩⲕⲁⲱⲛ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁ ⲛⲓⲛⲟⲩϯ ⲉⲣ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϣⲁⲣⲟⲛ ..

14:12 ⲛⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲙⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ϫⲉ ⲡⲓⲍⲉⲩⲥ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲡⲓⲉⲣⲙⲏⲥ ⲉⲡⲓⲇⲏ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲛϩⲩⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ..

14:13 ⲡⲓⲟⲩⲏⲃ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲍⲉⲩⲥ ⲫⲏ⳿ⲉⲛⲁϥ ⲭⲏ ϧⲁϫⲱⲥ ⳿ⲛϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁϥ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲁⲥⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ⲭⲗⲟⲙ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲡⲩⲗⲱⲛ ⲛⲁϥⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉϣⲱⲧ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲏϣ ..

14:14 ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲩⲫⲱϧ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ϩⲃⲱⲥ ⲁⲩϭⲟϫⲓ ϣⲁ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲉⲩⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ..

14:15 ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥϣⲉⲡ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲣⲏϯ ⲉⲛϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϩⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲓⲙ⳿ⲉⲧⲉⲫⲗⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲕⲉⲧ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲫϯ ⲉⲧⲟⲛϧ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟ ⳿ⲛ⳿ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲛⲉⲙ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ..

14:16 ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲅ⳿ⲉⲛⲉ⳿ⲁ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲓⲛⲓ ⲁϥⲭⲱ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲑⲣⲟⲩⲙⲟϣⲓ ϩⲓ ⲛⲟⲩⲙⲱⲓⲧ ..

14:17 ⲕⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲭⲁϥ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⲉϥ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ ⲁϥϯ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲟⲩ⳿ⲛϩⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲥⲟⲩⲧⲁϩ ⲉϥ⳿ⲧⲥⲓⲟ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲉ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲟϥ ..

14:18 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲙⲟⲅⲓⲥ ⲁⲩ⳿ⲑⲣⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ϩⲉⲣⲓ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙϣⲱⲧ ⲛⲱⲟⲩ ..

14:19 ⲁⲩϣⲉ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ⲓⲕⲟⲛⲓⲟⲛ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲩⲑⲉⲧ ϩⲏⲧ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲏϣ ⲁⲩϩⲓ⳿ⲱⲛⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲱϣϯ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲩⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⲁϥⲙⲟⲩ ..

14:20 ⲉⲩⲕⲱϯ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲃⲁⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲧⲉⲣⲃⲏ ..

14:21 ⳿ⲉⲧⲁⲩϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲏϣ ⲁⲩⲧⲁⲥⲑⲟ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲗⲩⲥⲧⲣⲁ ⲛⲉⲙ ⲓⲕⲟⲛⲓⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧⲁⲛϯⲟⲭⲓ⳿ⲁ.

14:22 ⲉⲩⲧⲁϫⲣⲟ ⳿ⲛⲛⲓⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲩϯⲛⲟⲙϯ ⲛⲱⲟⲩ ⲉⲑⲣⲟⲩⲟϩⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛϩⲟϫϩⲉϫ ϩⲱϯ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⳿ⲉϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ..

14:23 ⲁⲩⲭⲁϫⲓϫ ⲇⲉ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲧⲱⲃϩ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲛⲏⲥⲧⲓ⳿ⲁ ⲁⲩⲭⲁⲩ ϧⲁⲧⲉⲛ Ⲡ⳪ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ..

14:24 ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲉⲛ ϯⲡⲓⲥⲓⲇⲓⲁ ⲇⲉ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉϯ ⲡⲁⲙⲫⲩⲗⲓ⳿ⲁ.

14:25 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲣⲅⲏⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲁⲧⲧⲁⲗⲓ⳿ⲁ.

14:26 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲉⲣϩⲱⲧ ⳿ⲉ⳿ⲧⲁⲛϯⲟⲭⲓ⳿ⲁ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⳿ⲉⲡⲓϩⲱⲃ ⳿ⲉⲧⲁⲩϫⲟⲕϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ..

14:27 ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲛϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⲛⲁⲩⲧⲁⲙⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ..

14:28 ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲁⲛ .

15:1 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲒⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⲛⲁⲩϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙⲥⲟⲩⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲧⲥⲩⲛⲏⲑⲓ⳿ⲁ ⳿ⲙⲘⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⳿ⲙⲙⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲛⲟϩⲉⲙ ..

15:2 ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲑⲱϣ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲉⲑⲣⲟⲩϣⲉ ϣⲁ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉⲧϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲁⲓⲍⲏⲧⲏⲙⲁ ..

15:3 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲧⲫⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⲁⲩⲥⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ϯⲫⲟⲓⲛⲓⲕⲏⲛⲉⲙ ⳿ⲧⲥⲁⲘⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲉⲩⲥⲁϫⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲡⲧⲁⲥⲑⲟ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲣⲁϣⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ..

15:4 ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲁⲩϣⲟⲡⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲁ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩⲧⲁⲙⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲁ Ⲫϯ ⲁⲓⲧⲟⲩ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ..

15:5 ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲧϩⲉⲣⲉⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁϩϯ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲥϣⲉ ⳿ⲛⲥⲉⲥⲟⲩⲃⲏⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϩⲟⲛϩⲉⲛ ⳿ⲉ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲘⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ..

15:6 ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ..

15:7 ⲉⲧⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲍⲏⲇⲏⲥⲓⲥ ⲁϥ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲁⲣⲭⲉⲟⲥ ⳿ⲁ Ⲫϯ ⲥⲱⲧⲡ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲣⲱⲓ ⳿ⲉ⳿ⲑⲣⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲉⲛⲁϩϯ ..

15:8 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲧⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲛⲓϩⲏⲧ Ⲫϯ ⲁϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ϩⲱⲛ ⳿ⲉⲧⲁϥⲧⲏⲓϥ ⲛⲁⲛ ..

15:9 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉϥⲭⲁ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛϣⲓⲃϯ ⲟⲩⲧⲱⲛ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲁϥⲧⲟⲩⲃⲟ ⳿ⲛⲛⲟⲩϩⲏⲧ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ..

15:10 ϯⲛⲟⲩ ⲟⲩⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲧⲉⲧ⳿ⲉⲛⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲪϯ ⳿ⲉⲧⲁⲗⲉ ⲟⲩⲛⲁϩⲃⲉϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉⲛⲙⲟϯ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲡⲉ ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲱⲟⲩⲛ ϧⲁⲣⲟϥ ..

15:11 ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲛⲟϩⲉⲙ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲛⲓⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ..

15:12 ⲁⲩⲭⲁⲣⲱϥ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⳿ⲉⲧⲁ Ⲫϯ ⲁⲓⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ..

15:13 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲭⲁⲣⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ..

15:14 ⲥⲩⲙⲉⲱⲛ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲓⲥϫⲉⲛ ϣⲟⲣⲡ ⳿ⲉⲧⲁ Ⲫϯ ϫⲉⲙ⳿ⲡϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲗⲁⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ..

15:15 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲥⲉϯⲙⲁϯ ⲛⲉⲙⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ..

15:16 ϫⲉ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲉⲓ⳿ⲉⲧⲁⲥⲑⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓ⳿ⲉⲕⲱⲧ ⳿ⲛϯ⳿ⲥⲕⲏⲛⲏ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲑⲏⲉⲧⲁⲥϩⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲥ ⳿ⲛⲧⲁⲥ ⲉⲓ⳿ⲉⲕⲟⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲁⲧⲁϩⲟⲥ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲥ ..

15:17 ϩⲟⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲥⲉⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ Ⲡ⳪ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡⲥⲱϫⲡ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲡⲁⲣⲁⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲡⲉϫⲉ Ⲡ⳪ ⲫⲏⲉⲧ⳿ⲑⲣⲟ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ..

15:18 ⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲓⲥϫⲉⲛ ⳿ⲡ⳿⳿ⲉⲛⲉϩ.

15:19 ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ϯϯϩⲁⲡ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲟⲩⲁϩϧⲓⲥⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲑⲛⲁⲕⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ..

15:20 ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛⲱⲟⲩ ⲉⲑⲣⲟⲩϩⲉⲛⲟⲩ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲓϣⲱⲧ ⳿ⲛ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲛⲉⲙ ϯⲡⲟⲣⲛⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲱϫϩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ..

15:21 Ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲛⲓⲅ⳿ⲉⲛⲉ⳿ⲁ ⳿ⲛⲁⲣⲭⲉⲟⲥ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁϥ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲟⲗⲓⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲉⲩⲱϣ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ..

15:22 ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲥⲉⲣⲇⲟⲕⲓⲛ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲡ ⳿ⲛϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲣⲡⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ Ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡ⳿ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲃⲁⲣⲥⲁⲃⲃⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲥⲓⲗⲁⲥ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛϩⲩⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ..

15:23 ⳿ⲉⲁⲩ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲏⲉⲧⲭⲏ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ϯⲕⲩⲗⲓⲕⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ϯⲥⲩⲣⲓ⳿ⲁ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲓ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲭⲉⲣⲉ ..

15:24 ⲉⲡⲓⲇⲏⲁⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩ⳿ϣⲑⲉⲣⲧⲉⲣ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲩⲫⲱⲛϩ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲧⲟⲩ ..

15:25 ⲁⲥⲉⲣⲇⲟⲕⲓⲛ ⲟⲩⲛ ⲛⲁⲛ ⳿ⲉⲁⲛ⳿ⲓ ⲉⲩⲙⲁ ⲉⲩⲥⲟⲡ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲡ ⳿ⲛϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲣⲡⲟⲩ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲛ⳿ⲁⲅⲁⲡⲏⲧⲟⲥ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ..

15:26 ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲁⲩϯ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

15:27 ⲁⲛⲟⲩⲱⲣⲡ ⲇⲉ ⳿ⲛⲒⲟⲩⲇⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲥⲓⲗⲁⲥ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ ⲉⲩⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲛⲁⲓ ⲣⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ..

15:28 ⲁⲥⲣⲁⲛⲁϥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛⲉⲙ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲛ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲟⲩⲁϩⲃⲁⲣⲟⲥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛϩⲟⲩⲟ ⳿ⲡⲗⲏⲛ ⲛⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ..

15:29 ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲓϣⲱⲧ ⳿ⲛ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲱϫϩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲡⲟⲣⲛⲓ⳿ⲁ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉⲧ⳿ⲉⲛⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲛⲕⲁⲗⲱⲥ ⲟⲩϫⲁⲓ ..

15:30 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲭⲁⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲏϣ ⲁⲩϯ ⳿ⲛϯⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ..

15:31 ⳿ⲉⲧⲁⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲁⲩⲣⲁϣⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲑⲱⲧ ⳿ⲛϩⲏⲧ ..

15:32 Ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲥⲓⲗⲁⲥ ϩⲁⲛ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϩⲱⲟⲩ ⲛⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲉϥⲟϣ ⲁⲩⲑⲉⲧ ⳿ⲡϩⲏⲧ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲁϫⲣⲱⲟⲩ ..

15:33 ⳿ⲉⲧⲁⲩⲉⲣ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲟⲛⲟⲥ ⲇⲉ ϧⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⲁⲩⲭⲁⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏⲉⲑⲣⲟⲩϣⲉ ϣⲁ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲟⲣⲡⲟⲩ ..

15:34 ⲥⲓⲗⲁⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ..

15:35 ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓ⳿ⲁ ⲉⲩϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲛⲉⲙ ⲕⲉⲙⲏϣ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ..

15:36 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ϩⲁⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲙⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉⲛⲕⲟⲧⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ⲛϫⲉⲙ⳿ⲡϣⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲃⲁⲕⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲁⲛϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ..

15:37 ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉ⳿ⲱⲗⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲉⲒⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲡ⳿ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ..

15:38 ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲉⲣ⳿ⲁⲝⲓⲟⲓⲛ ϫⲉⲭⲁⲥ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁϥⲫⲱⲣϫ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⳿ⲧⲡⲁⲙⲫⲩⲗⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲓϩⲱⲃ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲟⲗϥ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ..

15:39 ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩϫⲱⲛⲧ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲛⲥⲉⲫⲱⲣϫ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ⲉⲣⲏⲟⲩ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲇⲉ ⲁϥϭⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲁϥⲉⲣϩⲱⲧ ⳿ⲉⲕⲩⲡⲣⲟⲥ ..

15:40 ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲥⲱⲧⲡ ⳿ⲛⲥⲓⲗⲁⲥ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲁⲩⲧⲏⲓϥ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ..

15:41 ⲛⲁϥⲥⲓⲛⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲩⲣⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧⲕⲩⲗⲓⲕⲓ⳿ⲁ ⲉϥⲧⲁϫⲣⲟ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ

16:1 ⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲕ⳿ⲉⲧⲉⲣⲃⲏⲛⲉⲙ ⲗⲩⲥⲧⲣⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ⲟⲩⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲉⲛⲁϥⲭⲏ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲧⲏⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲡⲉ ..

16:2 ⲫⲁⲓ ⲛⲁⲩⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲗⲩⲥⲧⲣⲁ ⲛⲉⲙ ⲓⲕⲟⲛⲓⲟⲛ ..

16:3 ⲫⲁⲓ ⲁϥⲟⲩⲱϣ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉⲑⲣⲉϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲟⲗϥ ⲁϥⲥⲟⲩⲃⲏⲧϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁⲩⲥⲱⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲡⲉ ..

16:4 ⲉⲩⲕⲱϯ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲁⲩϯ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲛⲓϩⲱⲛ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲉⲙⲛⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉⲧϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅.

16:5 ⲛⲓⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲁϫⲣⲟ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ⲁϣⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲏⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲏⲛⲓ ..

16:6 ⲁⲩⲥⲓⲛⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ϯ⳿ⲫⲣⲓⲕⲓⲁ ⲛⲉⲙ ϯⲭⲱⲣⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲅⲁⲗⲁⲧⲓⲁ ⳿ⲉⲁϥⲧⲁϩⲛⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ϧⲉⲛ ϯ⳿ⲁⲥⲓⲁ ..

16:7 ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲛⲓⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ ⲙⲩⲥⲓⲁ ⲛⲁⲩϭⲱⲛⲧ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉϣⲉ ⳿ⲉϯⲃⲏⲑⲉⲛⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲭⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.

16:8 ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲓⲛⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲙⲩⲥⲓⲁ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲣⲱⲁⲥ ..

16:9 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩϩⲟⲣⲁⲙⲁ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲕⲉⲇⲱⲛ ⲉϥ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⲉϥⲧⲱⲃϩ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲙⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲑⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⳿ⲁⲣⲓⲃⲟ⳿ⲏⲑⲓⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ..

16:10 ϩⲱⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲀⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓϩⲟⲣⲁⲙⲁ ⲥⲁⲧⲟⲧⲉⲛ ⲁⲛⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ⲑⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲉⲛⲥⲟϭⲛⲓ ϫⲉ ⳿ⲉⲧⲁ Ⲫϯ ⲑⲁϩⲙⲉⲛ ⳿ⲉϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲛⲱⲟⲩ ..

16:11 ⲉⲧⲁⲛ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲧⲣⲱⲁⲥ ⲁⲛϣⲉ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ⳿ⲉⲥⲁⲙⲟⲑⲣⲁⲕⲏⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲇⲉ ⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿⳿ⲉⲛⲉⲁⲡⲟⲗⲓⲥ ..

16:12 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲓⲥ ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲥ ⲧⲉ ϯϩⲟⲩⲓϯ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲧⲟⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲑⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⳿ⲛⲕⲟⲗⲱⲛⲓⲁ ⲛⲁⲛϣⲟⲡ ⲇⲉ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ..

16:13 ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲁⲛ⳿ⲓ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛϯⲡⲟⲗⲓⲥ ϧⲁⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲁⲣⲟ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲛⲁⲛⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲛϩⲉⲙⲥⲓ ⲛⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ..

16:14 ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲗⲩⲇⲓⲁ ⳿ⲉⲟⲩⲥⲁ⳿ⲛϭⲏϫⲓ ⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ϫⲉ ⲑⲩⲁⲧⲏⲣⲱⲛ ⲉⲥⲉⲣⲥⲉⲃⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲪϯ ⲛⲁⲥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲑⲁⲓ ⳿ⲁ Ⲫϯ ⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲥϩⲏⲧ ⳿ⲉϯ⳿ϩⲑⲏⲥ ⳿ⲉⲛⲏ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ..

16:15 ⲉⲧⲁⲥϭⲓⲱⲙⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲥⲏⲓ ⲁⲥϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⲉⲥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲡⲧ ⳿ⲉⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲏ⳿ⲙⲠ⳪ ⳿ⲁⲙⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲁⲏⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϭⲓⲧⲧⲉⲛ ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ..

16:16 ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲉⲛⲛⲁ ⳿ⲉϯⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⳿ⲙⲃⲱⲕⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲣⲉϥϣⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙⲁⲥ ⲑⲁⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲥϯ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲉⲣⲅⲁⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲛⲉⲥϭⲓⲥⲉⲩ ⲉⲥⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥϣⲓⲛⲓ ..

16:17 ⲑⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲥⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙⲁⲛ ⲛⲁⲥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ϩⲁⲛ⳿ⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⲉⲧϭⲟⲥⲓ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧϩⲓⲱⲓϣ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲛⲟⲩϫⲁⲓ ..

16:18 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲥⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲉⲣ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲕⲟⲧϥ ⳿ⲉⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϯϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲛⲁⲕ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲉ⳿Ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ..

16:19 ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉⲥϭⲓⲥⲉⲩ ϫⲉ ⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲧϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲟⲩϩⲱⲃ ⲁⲩ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲥⲓⲗⲁⲥ ⲁⲩⲱϣϯ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉϯ⳿ⲁⲅⲟⲣⲁ ϣⲁ ⲛⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ..

16:20 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲉⲛⲟⲩ ϩⲁ ⲛⲓⲥⲁⲧⲏⲅⲟⲩⲥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⲥⲉ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲡⲟⲗⲓⲥ ⳿ⲉϩⲁⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉ ..

16:21 ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉϩⲓⲱⲓϣ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛϩⲁⲛⲕⲉⲕⲁϩⲥ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉⲥϣⲉⲛⲁⲛ ⲁⲛ ⳿ⲉϣⲟⲡⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲉⲁⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲉⲟⲥ ..

16:22 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲥⲁⲧⲏⲅⲟⲩⲥ ⲁⲩⲫⲱϧ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ϩⲃⲱⲥ ⲁⲩⲉⲣⲕⲉⲗⲉⲩⲓⲛ ⳿ⲛⲥⲉϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲡ⳿ϣⲃⲱⲧ ..

16:23 ⳿ⲉⲧⲁⲩϯ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛϣⲁϣ ⲛⲱⲟⲩ ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ϣⲧⲉⲕⲟ ⳿ⲉⲁⲩϩⲟⲛϩⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲉϥ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛⲥⲱⲛϩ ⳿ⲉ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϫⲣⲟ ..

16:24 ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩϩⲟⲛϩⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁϥϩⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ϣⲧⲉⲕⲟ ⲉⲧⲥⲁϧⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲁϫⲣⲟ ⳿ⲛⲛⲟⲩϭⲁⲗⲁⲩϫ ⳿ⲉⲡⲓϣⲉ ..

16:25 ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲁϣⲓ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲥⲓⲗⲁⲥ ⲉⲩⲉⲣⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ ⲛⲁⲩ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲫϯ ⲛⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲥⲟⲛϩ ..

16:26 ⳿ⲛⲟⲩϩⲟϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟϯ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲙⲉⲛ ϩⲱⲥⲇⲉ ⳿ⲛⲥⲉⲕⲓⲙ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲥⲉⲛϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛⲥⲱⲛϩ ⳿ⲛϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲣⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲁⲩϩ ⳿ⲛⲧⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲃⲱⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ..

16:27 ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲉϩⲥⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲣⲉϥ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛⲥⲱⲛϩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲓⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ϣⲧⲉⲕⲟ ⲉⲩⲟⲩⲏⲛ ⲁϥⲑⲱⲕⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉϥⲥⲏϥⲓ ⲉϥⲛⲁϧⲟⲑⲃⲉϥ ⲉϥⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⲁⲩⲫⲱⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲛϩ ..

16:28 ⲁϥⲱϣ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲏ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲧⲉⲛ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ..

16:29 ⲁϥϭⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲁϥϭⲟϫⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲥⲑⲉⲣⲧⲉⲣ ⲁϥϩⲓⲧϥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲁⲣⲁⲧϥ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲥⲓⲗⲁⲥ ..

16:30 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲉⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲁϭⲓⲥⲉⲩ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲧⲁⲁⲓϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁⲛⲟϩⲉⲙ ..

16:31 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲠ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲕ⳿ⲉⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲕⲏⲓ ..

16:32 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲧⲏⲣϥ ..

16:33 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲗⲟⲩ ⳿ⲛϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⲁϥϫⲟⲕⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲉⲣϧⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲓⲱⲙⲥ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲧⲏⲣϥ ..

16:34 ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲉϥⲏⲓ ⲁϥ ⲭⲁ ⲟⲩ⳿ⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ϧⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲑⲉⲗⲏⲗ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲫϯ ..

16:35 ⲉⲧⲁ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲓ ⲁⲩⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲥⲁⲧⲏⲅⲟⲩⲥ ⳿ⲛϩⲁⲛⲣⲁⲃⲇⲟⲩⲭⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲭⲁ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ..

16:36 ⲁϥⲧⲁⲙⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲣⲉϥ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛⲥⲱⲛϩ ϫⲉ ⳿ⲁ ⲛⲓⲥⲁⲧⲏⲅⲟⲩⲥ ⲟⲩⲱⲣⲡ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉⲭⲁ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϯⲛⲟⲩ ⲟⲩⲛ ⳿ⲁⲙⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲁϣⲉⲛⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ..

16:37 ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⳿ⲛⲇⲏⲙⲟⲥⲓⲁ ⳿ⲉ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲉⲟⲥ ⳿ⲛⲧ⳿ⲉⲛⲉⲣ⳿ⲡⲕⲉϩⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡϩⲁⲡ ⲁⲛ ⲁⲩϩⲓⲧⲧⲉⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡ⳿ϣⲧⲉⲕⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲥ⳿ⲉϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲭⲱⲡ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ⲉⲛⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ..

16:38 ⲁⲩⲧⲁⲙⲉ ⲛⲓⲥⲁⲧⲏⲅⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲣⲁⲃⲇⲟⲩⲭⲟⲥ ⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲉⲟⲥ ⲛⲉ ..

16:39 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⲁⲩϧⲱⲛϫ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲉⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉⲑⲣⲟⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ..

16:40 ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϣⲧⲉⲕⲟ ⲁⲩϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲛⲗⲩⲇⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲁⲩϯⲛⲟⲙϯ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ .

17:1 ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯ⳿ⲁⲙⲫⲓⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲉⲙ ϯ⳿ⲁⲡⲟⲗⲗⲱⲛⲓ⳿ⲁ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲑⲉⲥⲥⲁⲗⲟⲛⲓⲕⲏⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ..

17:2 ⲕⲁⲧⲁ ϯⲥⲩⲛⲏⲑⲓ⳿ⲁ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϣⲁⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ϣⲁ ⲅ̅ ⳿ⲛⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ..

17:3 ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲭⲱ ϧⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ϫⲉ ϩⲱϯ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϭⲓ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲫⲁⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲉϯϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ..

17:4 ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲛⲁϩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲱⲡ ⳿ⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲥⲓⲗⲁⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲉϥⲟϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉⲣⲥⲉⲃⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ϩⲁⲛϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓϩⲟⲩⲁϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⲁⲛ ..

17:5 ⲁⲩⲭⲟϩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϭⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⲉⲩϩⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲁⲅⲟⲣⲣⲉⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲑⲟⲩⲉⲧ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲁⲩ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⳿ⲛϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲛⲓⲁⲥⲥⲱⲛ ⲉⲩⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ⲉⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲡⲓⲙⲏϣ ..

17:6 ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲡⲟⲩϫⲉⲙⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲱϣϯ ⳿ⲛⲓⲁⲥⲥⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ϣⲁ ⲛⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲩⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⳿ⲛϯⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉϣⲟⲡ ⲧⲁⲓ ..

17:7 ⳿ⲉⲁ ⲓⲁⲥⲥⲱⲛ ϣⲟⲡⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲉϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⲛⲓϩⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ϥϣⲟⲡ ⳿ⲛϫⲉ ⲕⲉⲟⲩⲣⲟ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.

17:8 ⲁⲩ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲏϣ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲣⲭ ⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲛⲁⲓ ..

17:9 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩϭⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲓⲁⲥⲥⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲉⲥⲱϫⲡ ⲁⲩⲭⲁⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ..

17:10 ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ ⲥⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⲁⲩ⳿ⲧⲫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ⲥⲓⲗⲁⲥ ⳿ⲛϫⲱⲣϩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲃⲉⲣⲟⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲙⲁⲩ ⲁⲩϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ..

17:11 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲉ ϩⲁⲛⲉⲩⲅⲉⲛⲏⲥ ⲛⲉ ⳿⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ ⲑⲉⲥⲥⲁⲗⲟⲛⲓⲕⲏⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲩϣⲉⲡ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲟⲩⲧϥ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲩϧⲟⲧϧⲉⲧ ⳿ⲙⲙⲏⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲉ ⲁⲛ ⲛⲁⲓ ϣⲟⲡ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ..

17:12 ⲟⲩⲙⲏϣ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲛⲁϩϯ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⳿ⲛϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⳿ⲛⲉⲩ⳿ⲥⲭⲏⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⲁⲛ ..

17:13 ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲉⲙⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲑⲉⲥⲥⲁⲗⲟⲛⲓⲕⲏϫⲉ ⳿ⲁ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϩⲓⲱⲓϣ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲕⲉⲃⲉⲣⲟⲓ⳿ⲁ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲉⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲩⲕⲓⲙ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲏϣ ⲉⲩ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ..

17:14 ⲧⲟⲧⲉ ⲥⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⲁⲩ⳿ⲧⲫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲉⲑⲣⲉϥϣⲉ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲁⲩⲥⲱϫⲡ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲥⲓⲗⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ..

17:15 ⲛⲏⲇⲉ ⳿ⲉⲛⲁⲩ⳿ⲧⲫⲟ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲉⲛϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲁⲑⲏⲛⲛⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩϭⲓ ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲉϭⲓ⳿ⲡϣⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲥⲓⲗⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ..

17:16 ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥϧⲉⲛ ⳿ⲁⲑⲏⲛⲛⲁⲥ ⲉϥⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁϫⲱⲟⲩ ⲁϥϫⲱⲛⲧ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉϥⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲉϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲥⲟϣ ⳿ⲙⲙⲉⲧϣⲁⲙϣⲉ ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ..

17:17 ⲛⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ϯⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉⲣⲥⲉⲃⲉⲥⲑⲉ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲉϣⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲙⲙⲏⲛⲓ ϩⲓ ϯ⳿ⲁⲅⲟⲣⲁ ..

17:18 ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲡⲓⲕⲟⲩⲣⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲥⲧⲟⲓⲭⲟⲥ ⳿ⲙⲫⲓⲗⲟⲥⲟⲫⲟⲥ ⲛⲁⲩϯ ⲟⲩⲃⲏϥ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉϥⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉϫⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓ⳿ⲥⲡⲉⲣⲙⲟⲗⲟⲅⲟⲥ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲉϥϩⲓⲱⲓϣ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲇⲉⲙⲱⲛ ⳿ⲛϣⲉⲙⲙⲟ ϫⲉ ⲛⲁϥϩⲓⲱⲓϣ ⲛⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥ⳿⳿ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ..

17:19 ⲁⲩ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲉⲛϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲁⲣⲓⲟⲡⲁⲅⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲧⲁⲓ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲟⲩ ⲧⲉ ⳿ⲉⲧⲉⲕⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ..

17:20 ⳿ⲕⲓⲛⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛϣⲉⲙⲙⲟ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿⳿ⲉⲛⲉⲛⲙⲁϣϫ ⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ ..

17:21 ⲛⲓⲁⲑⲏⲛⲛⲉⲟⲥ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϣⲉⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲙⲁⲩ ⲛⲁⲩ⳿ⲥⲣⲱϥⲧ ⳿ⲉ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉϩⲱⲃ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ..

17:22 ⲁϥⲟϩⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲣⲓⲟⲡⲁⲅⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲓⲁⲑⲏⲛⲛⲉⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϯⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥϣⲁⲙϣⲉ ⲓϧ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ.

17:23 ⲉⲓⲥⲓⲛⲓ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉⲧ⳿ⲉⲛⲉⲣⲥⲉⲃⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁⲓϫⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩϣⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲉⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ϩⲓⲱⲧⲥ ϫⲉ Ⲫϯ ⳿ⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲫⲏ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲧⲉⲧ⳿ⲉⲛⲉⲣⲥⲉⲃⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲫⲁⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲉϯϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ..

17:24 ⲫϯ ⳿ⲉⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓ⳿ⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲛ⳿ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲁϥϣⲟⲡ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲉⲣⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲩⲛⲕ ⳿ⲛϫⲓϫ ..

17:25 ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉϣⲁⲩϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛϫⲓϫ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛ⳿ϥⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓ⳿ⲁ ⲁⲛ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉⲧϯ ⳿ⲙ⳿ⲡⲱⲛϧ ⲛⲉⲙ ⳿ⲫⲛⲓϥⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ..

17:26 ⳿ⲉⲁϥⲑⲁⲙⲓ⳿ⲉ ⳿ϣⲗⲟⲗ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲉⲑⲣⲟⲩϣⲱⲡⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡϩⲟ ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲉⲁϥⲑⲱϣ ⳿ⲛϩⲁⲛⲥⲏⲟⲩ ⲉⲩⲑⲏϣ ⲓⲥϫⲉⲛ ϣⲟⲣⲡ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲑⲱϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲟⲩϫⲓⲛϣⲱⲡⲓ ..

17:27 ⲉⲑⲣⲟⲩⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ Ⲫϯ ϫⲉ ϩⲁⲣⲁ ⲅⲉ ⲥⲉⲛⲁϫⲟⲙϫⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⳿ⲛⲥⲉϫⲉⲙϥ ⲕⲉⲧⲟⲓ ⳿ϥⲟⲩⲏⲟⲩ ⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ..

17:28 ⲁⲛⲱⲛϧ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲕⲓⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛϣⲟⲡ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲁⲩϫⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲡⲟⲓⲧⲏⲥ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲡⲉϥⲅⲉⲛⲟⲥ ⲅⲁⲣ ..

17:29 ⳿ⲉ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲟⲩⲅⲉⲛⲟⲥ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⳿ⲥϣⲉⲛⲁⲛ ⲁⲛ ⲉⲑⲣⲉⲛⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲛⲟⲩⲃ ⲓⲉ ϩⲁⲧ ⲓⲉ ⳿ⲱⲛⲓ ⳿ⲙⲫⲱⲧϩ ⳿ⲛⲧⲉⲭⲛⲏⲓⲉ ⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ϫⲉ ⲁϥⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ..

17:30 ⲛⲓⲥⲏⲟⲩ ⲙⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲁⲧ⳿ⲉⲙⲓ ⲁϥ ⲭⲁⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ Ⲫϯ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ϥϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲑⲣⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ ϧⲉⲛ ⲙⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ..

17:31 ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ϫⲉ ⲁϥⲥⲉⲙⲛⲉ ⲟⲩ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲉϥⲛⲁϯϩⲁⲡ ⳿ⲉϯⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥⲑⲁϣϥ ⳿ⲉⲁϥϯ ⳿ⲙ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ..

17:32 ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲙⲉⲛ ⲁⲩⲥⲱⲃⲓ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲁⲩϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲉⲛⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ..

17:33 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⳿ⲁ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲙⲏϯ ..

17:34 ⲁⲩⲧⲟⲙⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲁⲩⲛⲁϩϯ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉⲛⲁⲣⲉ ⲇⲓⲟⲛⲏⲥⲓⲟⲥ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲡⲓⲁⲣⲓⲟⲡⲁⲅⲓⲧⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲇⲁⲙⲁⲣⲓⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ .

18:1 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲁⲑⲏⲛⲛⲏⲥ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲟⲥ ..

18:2 ⲁϥϫⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲕⲩⲗⲗⲁⲥ ⳿ⲉⲟⲩⲡⲟⲛⲧⲓⲟⲥ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲅⲉⲛⲟⲥ ⳿ⲉⲁϥ⳿ⲓ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯϩⲩⲧⲁⲗⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲣⲓⲥⲕⲩⲗⲗⲁ ⲧⲉϥ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ϫⲉ ⲛⲉ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲕⲗⲁⲩⲇⲓⲟⲥ ⲉⲑⲣⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲫⲱⲣϫ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲣⲱⲙⲏⲁϥ⳿ⲓ ϣⲁⲣⲱⲟⲩ ..

18:3 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ϫⲉ ⲟⲩ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲧⲉⲭⲛⲏ⳿ⲛⲧⲁϥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲉⲣϩⲱⲃ ⲡⲉ ⲛⲉ ϩⲁⲛⲣⲉϥⲑⲁⲙⲓ⳿ⲉ ⳿ⲥⲕⲩⲛⲏⲅⲁⲣ ⲛⲉ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲧⲉⲭⲛⲏ ..

18:4 ⲛⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ϯⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲑⲱⲧ ⳿ⲙ⳿ⲡϩⲏⲧ ⳿ⲛⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ..

18:5 ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛϫⲉ ⲥⲓⲗⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲛⲁϥⲙⲏⲛ ⲇⲉ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.

18:6 ⲉⲩϯ ⲇⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ⲁϥⲛⲉϩ ⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲱⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲁⲫⲉ ϯⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲛⲟⲩ ⲉⲓ⳿ⲉϣⲉⲛⲏⲓ ⳿ⲉⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ..

18:7 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲟⲩ⳿ⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲧⲓⲧⲟⲥ ⲫⲁⲓ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉϥⲉⲣⲥⲉⲃⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲪϯ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲧⲟⲙⲓ ⳿ⲉϯⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ..

18:8 ⳿ⲕⲣⲓⲥⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ ⲁϥⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲠ⳪ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲟⲥ ⲉⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛⲁⲩⲛⲁϩϯ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϭⲓⲱⲙⲥ ..

18:9 ⲡⲉϫⲉ Ⲡ⳪ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟⲣⲁⲙⲁ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲭⲁⲣⲱⲕ ..

18:10 ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯⲭⲏ ⲛⲉⲙⲁⲕ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲛⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲕ ⳿ⲉϯ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲏⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲗⲁⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲓⲡⲟⲗⲓⲥ ..

18:11 ⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲛ⳿ⲁⲃⲟⲧ ⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ..

18:12 ⲅⲁⲗⲓⲱⲛ ⲇⲉ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲛⲑⲩⲡⲁⲧⲟⲥ ⳿ⲉϯ⳿ⲁⲭⲁⲓ⳿ⲁ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲩⲥⲟⲡ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲛϥ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛϯϩⲁⲡ ..

18:13 ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲑⲱⲧ ⳿ⲙ⳿ⲡϩⲏⲧ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲉⲣⲥⲉⲃⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲪϯ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ..

18:14 ⲉϥⲛⲁⲟⲩⲱⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛⲣⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲉϫⲉ ⲅⲁⲗⲓⲱⲛ ⳿ⲛⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⳿⳿ⲉⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϭⲓ ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲓⲉ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲉϥϩⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⳿ⲱ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲛⲁⲓⲛⲁⲉⲣⲁⲛⲉⲭⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ..

18:15 ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ϩⲁⲛⲍⲏⲧⲏⲙⲁ ⲛⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲣⲁⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲣⲉⲧ⳿ⲉⲛⲉⲣⲱϣⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϯⲟⲩ⳿ⲱϣ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⳿ⲉⲉⲣⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲁⲓ ..

18:16 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲩ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲓⲃⲏⲙⲁ.

18:17 ⲁⲩ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲱⲥⲑⲉⲛⲏⲥ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ ⲁⲩϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓⲃⲏⲙⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲥⲉⲣⲙⲉⲗⲉⲥⲑⲉ ⲁⲛ ⳿ⲛⲅⲁⲗⲓⲱⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ..

18:18 ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲕⲉⲙⲏϣ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲁϥⲉⲣⲁⲡⲟⲇⲁⲍⲉⲥⲑⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⲁϥⲉⲣϩⲱⲧ ⳿ⲉ⳿ⲧⲤⲩⲣⲓ⳿ⲁ ⲉⲥⲛⲉⲙⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡⲣⲓⲥⲕⲩⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ⲁⲕⲩⲗⲗⲁⲥ ⳿ⲉⲁϥϣⲉⲡ ϫⲱϥ ϧⲉⲛ ⲕⲉⲛⲭⲣⲉⲉⲥ ⲛⲁϥϧⲉⲛ ⲟⲩⲉⲩⲭⲏⲅⲁⲣ ⲡⲉ ..

18:19 ⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲉϫⲡ ⲛⲏ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ..

18:20 ⲉⲩⲧⲱⲃϩ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉⲣ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ϧⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ..

18:21 ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲉⲣⲁⲡⲟⲇⲁⲍⲉⲥⲑⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ϯⲛⲁⲕⲟⲧⲧ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲉ Ⲫϯ ⲁϥⲉⲣϩⲱⲧ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ..

18:22 ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲔⲉⲥⲁⲣⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲁⲥⲡⲁⲍⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲛϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓ⳿ⲁ.

18:23 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥⲥⲓⲛⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲭⲱⲣⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲅⲁⲗⲁⲧⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ϯ⳿ⲫⲣⲓⲕⲓⲁ ⲉϥⲧⲁϫⲣⲟ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ..

18:24 ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲁⲡⲉⲗⲗⲏⲥ ⳿ⲉⲟⲩⲣⲉⲙⲣⲁⲕⲟϯ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲅⲉⲛⲟⲥ ⳿ⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉ ⳿ⲛⲗⲟⲅⲓⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲁϥⲉⲣⲕⲁⲧⲁⲛⲧⲁⲛ ⳿ⲉⲉⲫⲉⲥⲟⲥⲉ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ..

18:25 ⲫⲁⲓ ⲛⲉ ⲁⲩⲉⲣⲕⲁⲑⲏⲕⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥϧⲏⲙ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲛⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϫⲣⲟ ⲉⲑⲃⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲡⲓⲱⲙⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⳿ⲉⲧⲉϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ..

18:26 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡⲣⲓⲥⲕⲩⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ⲁⲕⲩⲗⲗⲁ ⲁⲩϣⲟⲡϥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲁⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϫⲣⲟ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ..

18:27 ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉϯⲁⲭⲁⲓ⳿ⲁ ⲁⲩϯⲉⲣⲟⲩⲟⲧ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲁⲩ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲥⲉϣⲟⲡϥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⲁϥⲉⲣ ⲟⲩⲛⲟϥⲣⲓ ⳿ⲉⲙⲁϣⲱ ⳿ⲛⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ..

18:28 ⲛⲁϥⲥⲟϩⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϫⲣⲟ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥⲧⲁⲙⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅

19:1 ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲉ ⲁⲡⲉⲗⲗⲏⲥ ϧⲉⲛ ⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲟⲥ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲉⲡ ⲛⲓⲙⲁ ⲉⲧⲥⲁ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲉⲑⲣⲉϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲓⲙⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ..

19:2 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲛ ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϭⲓ ⳿ⲙⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲉⲧ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⲣⲱ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ϣⲟⲡ ..

19:3 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲉⲙⲥ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲓⲱⲙⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ..

19:4 ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲙⲉⲛ ⲁϥϯⲱⲙⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲡⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲙ⳿ⲉⲛⲉⲛⲥⲱϥ ⳿ⲉⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉ ..

19:5 ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⲁⲩϭⲓⲱⲙⲥ ⳿ⲉ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲠ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.

19:6 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲭⲁ ϫⲓϫ ⳿ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲗⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲓⲛ ..

19:7 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲁⲩⲉⲣ ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ.

19:8 ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲉ ⲇⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛⲁϥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲃⲟⲧ ⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲑⲱⲧ ⳿ⲙⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲉⲑⲃⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ..

19:9 ⲉⲧⲁ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⲉⲣⲛⲁϣⲧϩⲏ ⲧ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲩⲥⲁϫⲓ ⲉϥϩⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲏϣ ⲁϥⲫⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲁϥⲫⲱⲣϫ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲏⲛⲓ ϧⲉⲛ ϯ⳿ⲥⲭⲟⲗⲏ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲩⲣⲁⲛⲛⲟⲥ ..

19:10 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲃ̅ϯ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ϯ ⲁⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ..

19:11 ⲛⲁϥ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϩⲁⲛϫⲟⲙ ⳿ⲛϫⲉ Ⲫϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲉⲛϫⲓϫ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ..

19:12 ϩⲱⲥⲇⲉ ⳿ⲛⲥⲉϭⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲥⲟⲩⲇⲁⲣⲓⲟⲛ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲥⲓⲙⲓⲕⲩⲛⲑⲓⲛⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲥⲉⲭⲁⲩ ϩⲓϫⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧϣⲱⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉϣⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲱⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓϣⲱⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ..

19:13 ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲩⲕⲱϯ ⳿ⲛⲉⲝⲟⲣⲅⲓⲥⲧⲏⲥ ⳿ⲉϫⲉ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲠ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉ ⲛⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ϩⲓⲱⲧⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲧⲁⲣⲕⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲙⲟϥ ..

19:14 ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲍ̅ ⲇⲉ ⳿ⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ϫⲉ ⳿ⲥⲕⲉⲩⲁ ⳿ⲉⲟⲩⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲛⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲉⲩ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲫⲁⲓ ..

19:15 ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡⲕⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϯ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲛⲓⲙ ..

19:16 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲓⲧϥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲁϥⲉⲣ⳪ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉⲩⲥⲟⲡ ⲁϥϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲛⲥⲉⲫⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲏⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲩⲃⲏϣ ⲉⲣⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲫⲏϧ ..

19:17 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⳿ⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩϩⲟϯ ⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛϭⲓⲥⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲠ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

19:18 ⲟⲩⲙⲏϣ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁϩϯ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ.

19:19 ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲏ⳿ⲉⲛⲁⲩ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲉⲧⲡⲉⲣⲓⲉⲣⲅⲟⲥ ⳿ⲉⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫⲱⲙ ⲁⲩⲣⲟⲕϩⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϥⲓⲱⲡ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲧⲓⲙⲏ⳿ⲉⲁⲩϫⲉⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲉ̅ ⳿ⲛ⳿ⲑⲃⲁ ⳿ⲛϩⲁⲧ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ..

19:20 ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲙⲁϩⲓ ⲁϥⲁⲓⲁⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲉⲙϫⲟⲙ ..

19:21 ⳿ⲉⲧⲁⲩϫⲱⲕ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲁⲓ ⳿ⲁ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲭⲁⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲡ͞ⲛⲁ̅ ϫⲉ ⲁϥϣⲁⲛⲙⲟⲩϣⲧ ⳿ⲛ⳿ⲑⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ϯⲁⲭⲁⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲉ ⳿ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲉⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⳿ⲑⲣⲓϣⲉ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϩⲱϯ ⳿ⲛⲧⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲧⲕⲉⲣⲱⲙⲏ ..

19:22 ⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⲇⲉ ⳿ⲛⲃ̅ ⳿ⲉ⳿ⲑⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓ⳿ⲁ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲉⲣⲁⲥⲧⲟⲥ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲣ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲟⲛⲟⲥ ϧⲉⲛ ϯⲁⲥⲓⲁ ..

19:23 ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲁⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ..

19:24 ⲟⲩⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲇⲓⲙⲏⲧⲣⲓⲟⲥ ⲟⲩⲙⲁⲛⲕ ϩⲁⲧ ⲉϥⲙⲟⲛⲕ ⳿ⲛϩⲁⲛⲉⲣⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϩⲁⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲁⲣⲧⲉⲙⲓⲥ ⲛⲁϥϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲏϣ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⳿ⲛⲛⲓⲧⲉⲭⲛⲓⲧⲏⲥ ⳿ⲛϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⲁⲛ ..

19:25 ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥⲑⲟⲩⲱⲧⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲉⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲱϯ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲧⲁⲓϫⲓⲛⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲁⲣⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥ⳿ϫⲫⲉ ϩⲏⲟⲩ ϣⲟⲡ ⲛⲁⲛ ..

19:26 ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲥⲭⲉⲇⲟⲛ ϧⲉⲛ ϯⲁⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⳿ⲁ ⲫⲁⲓ ϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲟⲩ⳿ⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲏϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲁⲛⲛⲟⲩϯ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩⲑⲁⲙⲓⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲟⲩⲛⲕ ⳿ⲛϫⲓϫ ..

19:27 ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲡⲁⲓⲙ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲛⲁⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲕⲩⲛⲇⲓⲛⲟⲥ ⲉⲑⲣⲉⲛ⳿ⲓ ⲉⲩⲥⲟϩⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓⲕⲉⲉⲣⲫⲉⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲛⲟⲩϯ ϯⲁⲣⲧⲉⲙⲓⲥ ⳿ⲛⲥⲉⲛⲁⲟⲡϥ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲗⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁϣⲟⲣϣⲉⲣ ⳿ⲛⲧⲉⲥⲙⲉⲧⲛⲓϣϯ ⲑⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉ ϯⲁⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲛⲉⲙ ϯⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲧⲏⲣⲥ ⲉⲣⲥⲉⲃⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ..

19:28 ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲉⲛⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲙⲟϩ ⳿ⲛϫⲱⲛⲧ ⲛⲁⲩⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲧⲉ ϯⲁⲣⲧⲉⲙⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲁ ⳿ⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ..

19:29 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲙⲟϩ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⳿ⲛ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲁⲩϭⲟϫⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲩⲥⲟⲡ ⳿ⲉⲡⲓⲑⲉⲁⲧⲣⲟⲛ ⲁⲩϩⲱⲗⲉⲙ ⳿ⲛⲅⲁⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲁⲣⲓⲥⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⳿ⲉϩⲁⲛⲣⲉⲙ⳿ⲑⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓ⳿ⲁ ⲛⲉ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲉⲙⲙⲟ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ..

19:30 ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲏϣ ⲛⲁⲩⲭⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ..

19:31 ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲁⲣⲭ ⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲁⲥⲓⲁ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲟⲩⲱⲣⲡ ϩⲁⲣⲟϥ ⲉⲩϯϩⲟ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ⳿ⲑⲣⲉϥⲧⲏⲓϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⳿ⲉⲡⲓⲑⲉⲁⲧⲣⲟⲛ ..

19:32 ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⲛⲁⲩⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲛⲕⲉϩⲱⲃ ⲛⲉⲁ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⲅⲁⲣ ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲟⲩϩⲟⲩⲟ ⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ..

19:33 ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲟⲥ ⲁϥϭⲱⲣⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲓϫ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲉⲣⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲏϣ ..

19:34 ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲉⲙⲓ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲡⲉ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩ⳿ϧⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲁⲩ ⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲥⲛⲟⲩϯ ⲉⲩⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲧⲉ ϯⲁⲣⲧⲉⲙⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲁ ⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ..

19:35 ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲑⲣⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲇⲉ ϩⲉⲣⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲣⲉⲙⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⳿ⲛ⳿ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲉⲙⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲥⲟⲓ ⳿ⲛⲛⲉⲱⲕ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲁⲣⲧⲉⲙⲓⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲇⲓⲟⲡⲉⲧⲏⲥ ..

19:36 ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲟⲩⲛ ϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⳿ⲥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲥⲙⲟⲛⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲣ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛϩⲱⲃ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲥⲓⲁⲓ ..

19:37 ⲁⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓⲛⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲛⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲙⲛⲁⲓ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲁⲛⲕⲁⲗⲡⲉⲣⲫⲉⲓ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲥⲉϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ⲁⲛ ⳿⳿ⲉⲛⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲩϯ ..

19:38 ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲛ ⲇⲓⲙⲏⲧⲣⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕ⳿ⲉⲧⲉⲭ ⲛⲓⲧⲏⲥ ⲉⲑⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲁϫⲓ ϧⲁ ⲟⲩⲁⲓ ⲥⲉⲛⲁ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲅⲟⲣⲉⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ⲁⲛⲑⲩⲡⲁⲧⲟⲥ ϣⲟⲡ ⲙⲁⲣⲟⲩⲥⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲛⲛⲟⲩ⳿ⲉⲣⲏⲟⲩ ..

19:39 ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲕⲉϩⲱⲃ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲛⲟⲙⲓⲙⲟⲛ ⲉⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ..

19:40 ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲧ⳿ⲉⲛⲉⲣⲕⲩⲛⲇⲓⲛⲉⲩⲓⲛ ⲉⲑⲣⲟⲩⲉⲣⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫⲟⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲗⲱⲓϫⲓ ϣⲟⲡ ⲑⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲉϯⲗⲟⲅⲟⲥ ⲉⲑⲃⲏⲧⲥ ϧⲁ ⲡⲓ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ..

19:41 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⲁϥⲭⲱ ⳿ⲛϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ .

20:1 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⳿ⲑⲣⲉϥⲟⲩⲱ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⳿ⲁ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯⲛⲟⲙϯ ⲛⲱⲟⲩ ⲁϥⲉⲣⲁⲥⲡⲁⲍⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉϣⲉ ⳿ⲉ⳿ⲑⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ..

20:2 ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϯⲛⲟⲙϯ ⲛⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲉϥⲟϣ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϯⲉⲗⲗⲁⲥ ..

20:3 ⳿ⲉⲧⲁϥⲉⲣ ⲅ̅ ⲇⲉ ⳿ⲛ⳿ⲁⲃⲟⲧ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲥⲟϭⲛⲓ ⲉϥϩⲱⲟⲩ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉϥⲛⲁ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲤⲩⲣⲓ⳿ⲁ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲥⲟϭⲛⲓ ⲉⲑⲣⲉϥⲕⲟⲧϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓ⳿ⲁ.

20:4 ⲛⲁϥⲛⲉⲙⲁϥ ⲇⲉ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲥⲱⲥⲓⲡⲁⲧⲣⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲩⲣⲣⲟⲥ ⲡⲓⲣⲉⲙⲃⲉⲣⲟⲓ⳿ⲁ ⲛⲁ ⲑⲉⲥⲥⲁⲗⲟⲛⲓⲕⲏⲇⲉ ⳿ⲁⲣⲓⲥⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲥⲉⲕⲟⲩⲛⲑⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲅⲁⲓⲟⲥ ⲡⲓⲣⲉⲙⲧⲉⲣⲃⲏⲛⲉⲙ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲛⲁ ϯⲁⲥⲓⲁ ⲇⲉ ⲧⲩⲭⲓⲕⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧⲣⲟⲫⲏⲙⲟⲥ ..

20:5 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⲁⲩⲟϩⲓ ⲛⲁⲛ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲣⲱⲁⲥ ..

20:6 ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲧϣⲉⲙⲏⲣ ⲁⲛⲉⲣϩⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲓⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛ⳿ⲓ ϣⲁⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲧⲣⲱⲁⲥ ⳿ⲙⲡ⳿ⲉⲛⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϧⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲍ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ..

20:7 ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲉⲧⲁⲛⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲉⲫⲱϣ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲓⲕ ⲛⲁϥⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲉϥⲛⲁ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲛⲁϥⲫⲱⲣϣ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁ ⳿ⲧⲫⲁϣⲓ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ..

20:8 ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲇⲉ ⳿ⲛⲗⲁⲙⲡⲁⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲥⲁ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲛⲁⲩⲑⲟⲩⲏⲧ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ..

20:9 ⲛⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩϧⲉⲗϣ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲩⲧⲩⲭⲟⲥ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓϣⲟⲩϣⲧ ⲉϥⲟⲃϣ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲉⲛⲕⲟⲧ ⳿ⲉⲣⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲥⲁϫⲓ ⳿ⲁ ⲡⲓⲉⲛⲕⲟⲧ ⲥⲟⲕϥ ⳿ⲛϩⲟⲩⲟ ⲁϥϩⲉⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϧⲉⲛ ϯⲙⲁϩⲅ̅ϯ ⳿ⲛⲟⲩⲁϩⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϥⲓⲧϥ ⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ..

20:10 ⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥϩⲓⲧϥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲗϫϥ ⳿ⲉϧⲏⲧϥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲧⲉϥ ⲯⲩⲭⲏ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ..

20:11 ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲉ ⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲫⲱϣ ⳿ⲙⲡⲓⲱⲓⲕ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲉⲙϯⲡⲓ ⲁϥⲥⲱⲕ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ϣⲁⲧⲉ ⳿ⲫⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ..

20:12 ⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲉϥⲱⲛϧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲑⲁⲧϩⲏ ⲧ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲁⲛ ..

20:13 ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲛⲁⲗⲏⲓ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲉⲡⲓϫⲟⲓ ⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲁⲥⲥⲟⲥ ⲉⲛⲑⲱϣ ⳿ⲉⲧⲁⲗⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉ ⲁϥϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲧⲟⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲉϥⲛⲁⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲣⲁⲧϥ ..

20:14 ⳿ⲉⲧⲁϥϯⲙⲁϯ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲁⲥⲥⲟⲥ ⲁⲛⲧⲁⲗⲟϥ ⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲙⲓⲗⲓⲧⲓⲛⲏ ..

20:15 ⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲇⲉ ⲁⲛⲉⲣϩⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲛϯⲙⲁϯ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲭⲓⲟⲥ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲁⲣⲟⲩϩⲓ ⲇⲉ ⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲥⲁⲙⲟⲥ ⲙ⳿ⲉⲛⲉⲛⲥⲱϥ ⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲙⲓⲗⲏⲧⲟⲥ ..

20:16 ⲛⲉ ⲁϥⲑⲱϣ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲉⲣϩⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ϩⲟⲡⲱⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉϥⲱⲥⲕ ϧⲉⲛ ϯⲁⲥⲓⲁ ⲛⲁϥⲓⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉⲣ ⳿ⲡ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛϯⲡⲉⲛⲧⲏⲕⲟⲥⲧⲏϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅.

20:17 ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲙⲓⲗⲏⲧⲟⲥ ⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ..

20:18 ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ϣⲁⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛϩⲟⲩⲓⲧ ⳿ⲉⲧⲁⲓ⳿ⲓ ⳿ⲉϯⲁⲥⲓⲁ ϫⲉ ⲁⲓϣⲱⲡⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲁϣ ⳿ⲛⲣⲏϯ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲥⲏⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ ..

20:19 ⲉⲓⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⳿ⲙⲠ⳪ ϧⲉⲛ ⲑⲉⲃⲓ⳿ⲟ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲉⲣⲙⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲟϭⲛⲓ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ..

20:20 ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲡⲓϩⲉⲡ ⳿ϩⲗⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉⲣⲛⲟϥⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩϣⲉⲛ ⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲱⲧⲉⲛ ..

20:21 ⲉⲓⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲇⲏⲙⲟⲥⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲕⲁⲧⲁ ⲏⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

20:22 ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲟⲩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓⲥⲟⲛϩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ϯⲛⲁϣⲉⲛⲏⲓ ⳿ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲑⲛⲁ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ..

20:23 ⳿ⲡⲗⲏⲛ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛⲏⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲟϩⲓ ⲛⲁⲕ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛ⳿ⲥⲛⲁⲩϩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ⲑⲗⲩⲯⲓⲥ ..

20:24 ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϯⲭⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲥⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲛⲧⲟⲧ ϧⲉⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲥⲁϫⲓ ϣⲁ ϯϫⲱⲕ ⳿ⲙⲡⲁ⳿ⲇⲣⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ϯⲇⲓ⳿ⲁⲕⲟⲛⲓ⳿ⲁ ⲑⲏ⳿ⲉⲧⲁⲓϭⲓⲧⲥ ⳿ⲛⲧⲉⲛ Ⲡ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ..

20:25 ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲟⲩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲁϩⲟ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲏⲉⲧⲁⲓⲥⲓⲛⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲉⲓϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ..

20:26 ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ϯⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫⲟⲟⲩ ϫⲉ ϯⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲡⲉⲧⲉⲛ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ..

20:27 ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲓϩⲟⲡⲧ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲙⲪϯ ..

20:28 ⲙⲁϩⲑⲏⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲟϩⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲧ⳿ⲁ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲭⲁ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲉ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲑⲏ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ϫⲫⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉϥ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ..

20:29 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⳿ⲑⲣⲓϣⲉⲛⲏⲓ ⲥⲉⲛⲁ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲱⲛϣ ⲉⲩϩⲟⲣϣ ⳿ⲛⲥⲉⲛⲁϯ⳿ⲁⲥⲟ ⲁⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲟϩⲓ ..

20:30 ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲛϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲉⲩⲫⲱⲛϩ ⲉⲑⲣⲟⲩⲥⲱⲕ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲥⲁⲙⲉⲛϩⲏⲟⲩ ..

20:31 ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲟⲩⲛ ⲣⲱⲓⲥ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⲁⲓⲉⲣ ⲅ̅ϯ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲓ ⲭⲁⲧⲟⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⲉⲓϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲙ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲉⲣⲙⲱⲟⲩ⳿ⲓ.

20:32 ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲟⲩ ϯⲭⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ϧⲁⲧⲉⲛ Ⲡ⳪ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲑⲱϣ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϯ ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ϧⲉⲛ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩⲧⲟⲩⲃⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ..

20:33 ⲟⲩϩⲁⲧ ⲓⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲃ ⲓⲉ ⲟⲩ⳿ϩⲃⲱⲥ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲣⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ..

20:34 ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛⲁϫⲓϫ ⲛⲁⲓ ⲁⲩϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲛⲧⲁ⳿ⲭⲣⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲑⲛⲉⲙⲏⲓ ..

20:35 ⲁⲓⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲥϣⲉ ⳿ⲛϧⲟⲥⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲛⲧⲉⲛϯⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϣⲱⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲧ⳿ⲉⲛⲉⲣ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲉⲧⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲧⲉ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⳿ⲉϯ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⳿ⲉϭⲓ ..

20:36 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⲁϥϩⲓⲧϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉϥⲕⲉⲗⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲉⲣⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ ..

20:37 ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲣⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲑⲛⲁϩⲃⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯⲫⲓ ⳿ⲉⲣⲱϥ ..

20:38 ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲁϩⲟ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲁⲩ⳿ⲧⲫⲟ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓϫⲟⲓ .

21:1 ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲛϫⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛⲫⲱⲣϫ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁⲛⲉⲣϩⲱⲧ ⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲧⲉⲛ ⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲕⲱ ⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲇⲉ ⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲇⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲁⲧⲁⲣⲁ ..

21:2 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲛϫⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩϫⲟⲓ ⲉϥⲛⲁⲉⲣϫⲓⲛⲓⲟⲣ ⳿ⲉϯⲫⲟⲓⲛⲓⲕⲏⲁⲛ⳿ⲁⲗⲏⲓ ⲁⲛϫⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ..

21:3 ⲉⲧⲀⲛⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲕⲩⲡⲣⲟⲥ ⲁⲛⲥⲟϫⲡⲥ ⲥⲁϫⲁϭⲏ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲛⲉⲣϩⲱⲧ ⳿ⲉ⳿ⲧⲥⲩⲣⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲦⲩⲣⲟⲥ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓϫⲟⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲁⲟⲩⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ..

21:4 ⲉⲧⲁⲛϫⲓⲙⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϧⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲍ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ⳿ⲑⲣⲉϥϣⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅.

21:5 ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲛϫⲱⲕ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛⲙⲟϣⲓ ⲉⲩ⳿ⲧⲫⲟ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲓ ϣⲁ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛϩⲓⲧⲉⲛ ϩⲓϫⲉⲛ ⲛⲉⲛⲕⲉⲗⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲭⲣⲟ ⲁⲛⲉⲣⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ ..

21:6 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲉⲣⲁⲡⲟⲧⲁⲍⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲛⲉⲛ⳿ⲉⲣⲏⲟⲩ ⲁⲛ⳿ⲁⲗⲏⲓ ⳿ⲉⲡⲓϫⲟⲓ ⲛⲏⲇⲉ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲟⲩ ..

21:7 ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲛⲉⲣϩⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ Ⲧⲩⲣⲟⲥ ⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲟⲗⲉⲙⲁⲓⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲛⲉⲣⲁⲥⲡⲁⲍⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲁⲛϣⲱⲡⲓ ϧⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ..

21:8 ⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲔⲉⲥⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲛϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲙⲪⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲡⲓⲣⲉϥϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲍ̅ ⲁⲛϣⲱⲡⲓ ϧⲁⲧⲟⲧϥ ..

21:9 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲇ̅ ⳿ⲛϣⲉⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲉⲩⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲓⲛ ..

21:10 ⲉⲧⲁⲛϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯ Ⲓⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⳿ⲉⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲅⲁⲃⲟⲥ ..

21:11 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ϣⲁⲣⲟⲛ ⲁϥ⳿ⲱⲗⲓ ⳿ⲛϯ ⲍⲱⲛⲏ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲙⲟⲩⲣ ⳿ⲛⲛⲉϥϫⲓϫ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ϫⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲧⲉⲫⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲁⲓⲙⲟϫϧ ⲥⲉⲛⲁⲥⲟⲛϩϥ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿⳿ⲉⲛⲉⲛϫⲓϫ ⳿ⲛϩⲁⲛⲉⲑⲛⲟⲥ ..

21:12 ⲉⲧⲁⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲉⲛⲁⲓ ⲛⲁⲛϯϩⲟ ⲡⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ⳿ⲑⲣⲉϥϣⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅.

21:13 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲣⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϯ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲙⲡⲁϩⲏⲧ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⳿ⲉⲥⲟⲛϩⲧ ⲁⲗⲗⲁ ϯⲥⲉⲃⲧⲱⲧ ⳿ⲉⲙⲟⲩ ϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲠ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.

21:14 ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲉ ⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲇⲉ ⲑⲱⲧ ⲁⲛ ⲭⲁⲣⲱⲛ ⲉⲛϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁϥ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ..

21:15 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲛⲥⲉⲃⲧⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲀⲛⲛⲁ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅.

21:16 ⲁⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ⲛⲉⲙⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ Ⲕⲉⲥⲁⲣⲓⲁ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲉⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲫⲏ⳿ⲉⲧⲉⲛⲛⲁϫⲱⲓⲗⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲁⲥⲥⲱⲛ ⲟⲩⲕⲩⲡⲣⲓⲟⲥ ⲟⲩⲁⲣⲭⲉⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ..

21:17 ⲉⲧⲁⲛ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲁⲩϣⲟⲡⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲁϣⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ..

21:18 ⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙⲁⲛ ϣⲁ Ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲁⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ..

21:19 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲁⲥⲡⲁⲍⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲁϥⲥⲁϫⲓ ϧⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩⲁⲓ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁ Ⲫϯ ⲁⲓⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲧⲉϥⲇⲓ⳿ⲁⲕⲟⲛⲓ⳿ⲁ.

21:20 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲁⲩϯ⳿ⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲪϯ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲭⲛⲁⲩ ⲡⲉⲛⲥⲟⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲏⲣ ⳿ⲛ⳿ⲑⲃⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲉⲁⲩⲛⲁϩϯ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲣⲉϥⲭⲟϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ..

21:21 ⲁⲩⲧⲁⲙⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲑⲃⲏⲧⲕ ϫⲉ ⳿ⲕϯ ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲧ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲑⲣⲟⲩϩⲉⲛⲟⲩ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲘⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲉⲕϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲥⲟⲩⲃⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲙⲟϣⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲓⲥⲩⲛⲏⲑⲓ⳿ⲁ.

21:22 ⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲛⲧⲟⲥ ⲥⲉⲛⲁⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲁⲕ⳿ⲓ.

21:23 ⲫⲁⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲁⲣⲓⲧϥ ⳿ⲉⲧⲉⲛⲛⲁϫⲟϥ ⲛⲁⲕ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁⲛ ⳿ⲛⲇ̅ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲩⲭⲏ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ..

21:24 ϭⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲙⲁⲧⲟⲩⲃⲟⲕ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϭⲉ ⲇⲁⲡⲁⲛⲏ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϧⲉⲕ ϫⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩϫⲟⲧⲟⲩ ⲉⲑⲃⲏⲧⲕ ϩⲁⲛ⳿ϩⲗⲓ ⲛⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⳿ⲕϯⲙⲁϯ ϩⲱⲕ ⳿ⲉ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ..

21:25 ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲁⲛϯϩⲁⲡ ⲉⲑⲣⲟⲩ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲛⲓϣⲱⲧ ⳿ⲛ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲱϫϩ ⲛⲉⲙ ϯⲡⲟⲣⲛⲓ⳿ⲁ.

21:26 ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥϭⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲁϥⲧⲟⲩⲃⲟϥ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲁϥϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲓϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲧⲟⲩⲃⲟ ϣⲁⲧⲟⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛϯⲡⲣⲟⲥⲫⲱⲣⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ..

21:27 ⲉⲩⲛⲁϫⲱⲕ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲍ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲁⲥⲓ⳿ⲁ ⲉϥϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲁⲩ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲏϣ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫⲓϫ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ..

21:28 ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲓⲥⲣⲁⲏⲗⲓⲧⲏⲥ ⳿ⲁⲣⲓⲃⲟ⳿ⲏⲑⲓⲛ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲓⲙⲁ ⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲙⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲓ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⳿ⲉⲁϥ⳿ⲉⲛⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲱϥ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ..

21:29 ⲛⲉ ⲁⲩⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⳿ⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲧⲣⲟⲫⲏⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙⲁϥ ϧⲉⲛ ϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⲡⲓⲣⲉⲙⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲫⲁⲓ ⲛⲁⲩⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⳿ⲁ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲟⲗϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ..

21:30 ⲁⲥⲕⲓⲙ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲩⲥⲟⲡ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲁⲙⲁϩⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲩⲥⲟⲕϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⲁⲩⲙⲁϣⲑⲁⲙ ⲛⲛⲓⲣⲱⲟⲩ ..

21:31 ⲉⲩⲕⲱϯ ⲇⲉ ⳿ⲛⲥⲁ ϧⲟⲑⲃⲉϥ ⳿ⲁ ⲡⲓϣⲓⲛⲓ ⲇⲉ ϣⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲥⲡⲓⲣⲁ ϫⲉ ⲁⲥ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲧⲏⲣⲥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅.

21:32 ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲇⲉ ⲁϥϭⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲁⲧⲟⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲁϥϭⲟϫⲓ ⳿ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭ ⲟⲥ ⲁⲩⲗⲟϫⲟⲩ ⲉⲩϩⲓⲟⲩⲓ ⳿ⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ..

21:33 ⲧⲟⲧⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥϧⲱⲛⲧ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ ⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲁϥ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲉⲑⲣⲟⲩⲥⲟⲛϩϥ ⳿ⲛϩⲁⲗⲩⲥⲓⲥ ⲃ̅ϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϣⲓⲛⲓ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲁϥⲁⲓϥ ..

21:34 ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲛⲕⲉϩⲱⲃ ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲇⲉ ⳿ⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲧⲁϫⲣⲟ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲉⲑⲣⲟⲩⲟⲗϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϯⲡⲁⲣⲉ⳿ⲙⲃⲟⲗⲏ ..

21:35 ϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲁⲗⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲧⲱⲧⲉⲣ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲑⲣⲟⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲡϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ..

21:36 ⲛⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲉⲩⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⳿ⲁⲗⲓⲧϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ..

21:37 ⲉⲩⲛⲁ⳿ⲉⲛϥ ⲇⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲡⲁⲣⲉ⳿ⲙⲃⲟⲗⲏⲡⲉϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲓⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛ ⳿ⲥϣⲉⲛⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲁϫⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲛⲁⲕ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲕⲥⲱⲟⲩⲛ ⲣⲱ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ..

21:38 ϩⲁⲣⲁ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲓⲣⲉⲙ⳿ⲛⲬⲏⲙⲓ ⲉⲧϧⲁϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲁⲕ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲇ̅ ⳿ⲛϣⲟ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲥⲓⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲁϥⲉ ..

21:39 ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲉⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲣⲉⲙⲧⲁⲣⲥⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲕⲩⲗⲓⲕⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲣⲉⲙ⳿ⲙⲃⲁⲕⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲃⲁⲕⲓ ⲉⲥⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϯⲧⲱⲃϩ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲑⲣⲉⲕⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲁⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ..

21:40 ⳿ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲣⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲓϫⲉⲛ ⲛⲓⲧⲱⲧⲉⲣ ⲁϥⲕⲓⲙ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲓϫ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⳿ⲉⲧⲁ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲇⲉ ⳿ⲛⲭⲁⲣⲱϥ ϣⲱⲡⲓ ⲁϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲁⲥⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲉⲧϩⲉⲃⲣⲉⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ .

22:1 ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲓⲟϯ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲧⲁ⳿ⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⳿ⲉⲧⲉⲛⲧⲏⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ϯⲛⲟⲩ

22:2 ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ϫⲉ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲁⲥⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲉⲧϩⲉⲃⲣⲉⲟⲥ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲩⲭⲁⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ

22:3 ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲉⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲩⲙⲁⲥⲧ ϧⲉⲛ Ⲧⲁⲣⲥⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲔⲩⲗⲓⲕⲓⲁ ⳿ⲉⲁⲩϣⲁⲛⲟⲩϣⲧ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲓⲡⲟⲗⲓⲥ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲛⲉⲛϭⲁⲗⲁⲩϫ ⳿ⲛⲄⲁⲙⲁⲗⲓⲏⲗ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲧⲥⲁⲃⲟⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲁϫⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲉⲓⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥⲭⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫⲛⲟⲩϯ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ϩⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲙⲫⲟⲟⲩ

22:4 ⳿ⲉⲁⲓϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲁⲓⲙⲱⲓⲧ ϣⲁ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲉⲓⲥⲱⲛϩ ⳿ⲛϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϩⲓⲟⲙⲓ ⲉⲓϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡ⳿ϣⲧⲉⲕⲟ

22:5 ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲉ ⲡⲓ⳿ⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛⲏⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲏ ⳿ⲉⲧⲁⲓϭⲓ ⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ϣⲁ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲁⲓⲛⲁ ⲇⲉ ⳿ⲉⲆⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ⳿ⲉ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲩⲥⲟⲛϩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲒⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϯ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲛⲱⲟⲩ

22:6 ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲓⲙⲟϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲓϧⲱⲛⲧ ⳿ⲉⲆⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲱϯ ⳿ⲙⲙⲉⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩϩⲟϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟϯ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ

22:7 ⲁⲓϩⲉⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⲉⲥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ Ⲥⲁⲟⲩⲗ Ⲥⲁⲟⲩⲗ ⳿ⲁϧⲟⲕ ⳿ⲕϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲓ

22:8 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲓⲉⲣⲟⲩⲱ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲛⲓⲙ Ⲡϭⲟⲓⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ Ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲓⲚⲁⲍⲱⲣⲉⲟⲥ ⲫⲏ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⳿ⲉⲧⲉⲕϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ

22:9 ⲛⲏ ⲇⲉ ⳿ⲉⲛⲁⲩⲛⲉⲙⲏⲓ ⲛⲁⲩⲛⲁⲩ ⲙⲉⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ⲧ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ

22:10 ⲡⲉϫⲏⲓ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁⲁⲓϥ Ⲡϭⲟⲓⲥ Ⲡϭⲟⲓⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲧⲱⲛⲕ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲆⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁⲕ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲑⲃⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲑⲁϣⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲉⲑⲣⲉⲕⲁⲓⲧⲟⲩ

22:11 ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϯⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲁϫⲓϫ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲑⲛⲉⲙⲏⲓ ⲁⲓ⳿ⲓ ⳿ⲉⲆⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ

22:12 ⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ϫⲉ Ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲉϥⲉⲣϩⲟϯ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲩⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲙⲙⲁⲩ

22:13 ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ϣⲁⲣⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ Ⲥⲁⲟⲩⲗ ⲡⲁⲥⲟⲛ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϩⲱ ϧⲉⲛ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲓⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉⲣⲟϥ

22:14 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ Ⲫⲛⲟⲩϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲁϥⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲥⲱⲧⲡⲕ ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲑⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲣⲱϥ

22:15 ϫⲉ ⳿ⲭⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲙⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲏ ⳿ⲉⲧⲁⲕⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲕⲥⲟⲑⲙⲟⲩ

22:16 ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲟⲩ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲕⲛⲁⲁⲓϥ ⲧⲱⲛⲕ ϭⲓⲱⲙⲥ ⲟⲩⲟϩ ϫⲟⲕⲙⲉⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲓ ⲉⲕⲧⲱⲃϩ ⳿ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲛ

22:17 ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲓⲕⲟⲧⲧ ⳿ⲉⲒⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲁⲓϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲱⲙⲧ

22:18 ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⳿ⲁⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ Ⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲥⲉⲛⲁ ϭⲓⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲕ ⲁⲛ ⲉⲑⲃⲏⲧ

22:19 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲡⲉϫⲏⲓ ϫⲉ Ⲡϭⲟⲓⲥ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲥⲉ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲛⲁⲓϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡ⳿ϣⲧⲉⲕⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⳿ⲛⲛⲏ ⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲕ

22:20 ⲟⲩⲟϩ ϩⲟⲧⲉ ⲉⲩⲛⲁⲫⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙ⳿ⲡ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲛⲤⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲡⲉⲕⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲛⲁⲓ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧ ⲉⲓϯⲙⲁϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ϩⲃⲱⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏ ⳿ⲉⲛⲁⲩϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲙⲙⲟϥ

22:21 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲙⲟϣⲓ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲟⲩⲟⲣⲡⲕ ⳿ⲉϩⲁⲛⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲩⲟⲩⲏⲟⲩ

22:22 ⲛⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϣⲁ ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϭⲓⲥⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲗⲓ ⲫⲁⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ϥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲱⲛϧ ⲁⲛ

22:23 ⲉⲩⲱϣ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲥⲓϯ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ϩⲃⲱⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲥⲉⲧ ϣⲱⲓϣ ⳿ⲉⲡⲓⲁⲏⲣ

22:24 ⲁϥⲉⲣⲕⲉⲗⲉⲩⲓⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲉⲑⲣⲟⲩϭⲓⲧϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲡⲁⲣⲉⲙⲃⲟⲗⲏ ⳿ⲉⲁϥϫⲟⲥ ⲉⲑⲣⲟⲩϯ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲛⲁϥ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲝ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⳿ⲛⲗⲱⲓϫⲓ ⲥⲉⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱϥ

22:25 ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩϭⲟⲗⲕϥ ϧⲉⲛ ⲛⲓϧⲱⲕ ⲡⲉϫⲉ Ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⳿ⲉⲛⲁϥ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲢⲱⲙⲉⲟⲥ ⳿ⲛ⳿ϥⲉⲣ ⳿ⲡⲕⲉϩⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡϩⲁⲡ ⲁⲛ ⲡⲉⲧⲥϣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲡⲉ ⳿ⲉⲉⲣⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲅⲟⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ

22:26 ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲁϥϣⲉ ϣⲁ ⲡⲓⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲁϥⲧⲁⲙⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲕⲛⲁⲁⲓϥ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲢⲱⲙⲉⲟⲥ ⲡⲉ

22:27 ⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ϣⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲁϫⲟⲥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩⲢⲱⲙⲉⲟⲥ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲁϩⲁ

22:28 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓϣⲱⲡ ⳿ⲛⲧⲁⲓⲡⲟⲗⲏⲧⲓⲁ ⲛⲏⲓ ϧⲁ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲕⲉⲫⲁⲗⲉⲟⲛ Ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲙⲁⲥⲧ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ

22:29 ⲥⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⲟⲩⲛ ⲁⲩϩⲉⲛⲟⲩ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏ ⲉⲧϯ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁ ⲡⲓⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲉⲣϩⲟϯ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲢⲱⲙⲉⲟⲥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⲁϥⲥⲟⲛϩϥ

22:30 ⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲇⲉ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲧⲁϫⲣⲟ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲁⲩⲉⲣⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁϥⲃⲟⲗϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲉⲑⲣⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲁ⳿ⲛϯϩⲁⲡ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲛ Ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁϥⲧⲁϩⲟϥ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ

23:1 ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲟⲙⲥ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛϯϩⲁⲡ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲥⲩⲛⲏⲇⲉⲥⲓⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ ⲁⲓⲉⲣⲡⲟⲗⲓⲧⲉⲩⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲪϯ ϣⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲁⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ..

23:2 ⲡⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⳿ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲁϩⲣⲁϥ ⲉⲑⲣⲟⲩϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ϧⲉⲛ ⲣⲱϥ ..

23:3 ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ Ⲫϯ ⲛⲁϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϯϫⲟⲓ ⲉⲧⲟϣϫ ⳿ⲛⲕⲟⲛⲓⲁ ⳿ⲕⲉⲣ⳿ⲡⲕⲉϩⲉⲙⲥⲓ ⲉⲕϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲕⲉⲣⲕⲉⲗⲉⲩⲓⲛ ⲉⲑⲣⲟⲩϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ..

23:4 ⲛⲏⲇⲉ ⲉⲧ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲕϩⲱⲟⲩϣ ⳿ⲉⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ..

23:5 ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲁⲓⲥⲱⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲡⲉ ⳿ⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲣⲭⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲕⲗⲁⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲉⲕϫⲉ ⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ϧⲁⲣⲟϥ ..

23:6 ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲉⲙⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⲙⲉⲛ ⳿ⲉⲫⲁ ⲛⲓⲤⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲉⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲓⲕⲉⲙ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲫⲁ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲡⲉ ⲁϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛϯϩⲁⲡ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿⳿ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲥⲉϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ..

23:7 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲤⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲉⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲫⲱⲣϫ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ..

23:8 ⲛⲓⲤⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲉⲟⲥ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲥⲉϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿⳿ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲇⲉ ⲥⲉⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲩⲥⲟⲡ ..

23:9 ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲁⲩ⳿ⲙⲗⲁϧ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉ⳿ⲛϫⲉⲙ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲓⲉ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ..

23:10 ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲁϥⲉⲣϩⲟϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲙⲏ ⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲥⲉϥⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⲁϥⲉⲣⲕⲉⲗⲉⲩⲓⲛ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩϣⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲩϩⲱⲗⲉⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲙⲏϯ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ⲉⲛϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϯⲡⲁⲣⲉ⳿ⲙⲃⲟⲗⲏ ..

23:11 ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲁ Ⲡ⳪ ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲁϩⲣⲁϥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϫⲉⲙⲛⲟⲙϯ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲁⲕⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲉⲑⲃⲏⲧ ϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲱϯ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲉⲑⲃⲏⲧ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲕⲉⲣⲱⲙⲏ ..

23:12 ⲉⲧⲁ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲓ ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲩⲧⲁⲣⲕⲱⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲥⲱ ϣⲁⲧⲟⲩϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ..

23:13 ⲛⲁⲩⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲇⲉ ⳿ⲉⲙ̅ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓ⳿ⲁⲛⲁϣ ..

23:14 ⲛⲁⲓ ⲁⲩ⳿ⲓ ϣⲁ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲁⲛⲁⲑⲉⲙⲁ ⲁⲛⲧⲁⲣⲕⲟⲛ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙϫⲉⲙϯⲡⲓ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ϣⲁⲧⲉⲛϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ..

23:15 ϯⲛⲟⲩ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲡⲓⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲁⲛϯϩⲁⲡ ϩⲟⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲉⲛϥ ϣⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲥ ϫⲉ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϫⲣⲟ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉϥϧⲱⲛⲧ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲛⲥⲉⲃⲧⲱⲧ ⳿ⲉϧⲟⲑⲃⲉϥ ..

23:16 ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲉϯϫⲟⲣϫⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛ⳿ⲧⲥⲱⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥ⳿ⲓ ⲁϥϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲡⲁⲣⲉ⳿ⲙⲃⲟⲗⲏⲁϥⲧⲁⲙⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ..

23:17 ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϭⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓϧⲉⲗϣ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϣⲁ ⲡⲓⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉϫⲟϥ ⲛⲁϥ ..

23:18 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⲁϥϭⲓⲧϥ ⲁϥ⳿ⲉⲛϥ ϣⲁ ⲡⲓⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲥⲟⲛϩ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓϧⲉⲗϣ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϣⲁⲣⲟⲕ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲟⲩϩⲱⲃ ⳿ⲉϫⲟϥ ⲛⲁⲕ ..

23:19 ⲁϥ⳿ⲁⲙⲁϩⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲓϫ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭ ⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲉⲣ⳿ⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲓⲛ ⲥⲁⲟⲩⲥⲁ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲛⲁϥϣⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲕⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉϫⲟϥ ⲛⲏⲓ ..

23:20 ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲩⲥⲉⲙⲛⲏⲧⲥ ⳿ⲉⲧⲟⲃϩⲕ ⳿ⲛⲣⲁⲥϯ ϩⲟⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲧⲉⲕ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁⲛϯϩⲁⲡ ϩⲱⲥ ⲉⲕⲛⲁ⳿ⲉⲙⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϫⲣⲟ ..

23:21 ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲑⲱⲧ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲙ̅ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲉⲩϫⲱⲣϫ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲧⲁⲣⲕⲉ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ⲉⲣⲏⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲥⲱ ϣⲁⲧⲟⲩϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲟⲩ ⲥⲉⲥⲉⲃⲧⲱⲧ ⲉⲩϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲡⲓⲱϣ ⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲕ ..

23:22 ⲡⲓⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲟⲩⲛ ⲁϥⲭⲁ ⲡⲓϧⲉⲗϣ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲁϥϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲛⲁϥ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙϫⲟⲥ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ϫⲉ ⲁⲕⲧⲁⲙⲟⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲓ ..

23:23 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲃ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲥⲉⲃⲧⲉ ⲥ̅ ⳿ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ϩⲟⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲥⲉϣⲉ ϣⲁ Ⲕⲉⲥⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ⲟ̅ ⳿ⲛϩⲓⲡⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲥ̅ ⳿ⲛⲣⲉϥϩⲓⲗⲟⲅⲭⲏ ⲓⲥϫⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁⲩ ⳿ⲛⲁϫⲡⲅ̅ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ..

23:24 ⳿ⲛⲥⲉϭⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲕ⳿ⲉⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩ⳿ⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲧⲁⲗⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲛⲁϩⲙⲉϥ ϣⲁ ⲫⲩⲗⲓⲝ ⲡⲓϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ..

23:25 ⲁϥ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲧⲩⲡⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ..

23:26 ⳿ⲕⲗⲁⲩⲇⲓⲟⲥ ⲗⲩⲥⲓⲁ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲕⲣⲁⲧⲓⲥⲧⲟⲥ ⳿ⲛϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲫⲩⲗⲓⲝ ⲭⲉⲣⲉ ..

23:27 ⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁⲩⲧⲁϩⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉϧⲟⲑⲃⲉϥ ⲁⲓϣ⳿ⲉⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁ ⲁⲓⲛⲁϩⲙⲉϥ ⳿ⲉⲧⲁⲓ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲟⲥ ⲡⲉ ..

23:28 ⲉⲓⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉϯⲗⲱⲓϫⲓ ⲉⲧⲟⲩϫⲉⲙ ⳿ⲁⲣⲓⲕⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉⲑⲃⲏⲧⲥ ⲁⲓ⳿ⲉⲛϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲟⲩⲙⲁ⳿ⲛϯϩⲁⲡ ..

23:29 ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲓϫⲉⲙϥ ⲉⲩϫⲉⲙ ⳿ⲁⲣⲓⲕⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉⲑⲃⲉ ϩⲁⲛⲍⲏⲧⲏⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲟⲩⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲓϫⲉⲙ ⲛⲟⲃⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲉϥ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲓⲉ ϩⲁⲛ⳿ⲥⲛⲁⲩϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲉⲅ⳿ⲕⲗⲏⲙⲁ ..

23:30 ⳿ⲉⲧⲁⲩⲧⲁⲙⲟⲓ ⲇⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩⲥⲟϭⲛⲓ ⲉϥϩⲱⲟⲩ ⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲓ ϧⲁ ⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⲥⲁⲧⲟⲧ ⲁⲓⲟⲩⲟⲣⲡϥ ϩⲁⲣⲟⲕ ⳿ⲉⲁⲓϩⲟⲛϩⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲉϥⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲟⲥ ⲉⲑⲣⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲛⲁϩⲣⲁⲕ ..

23:31 ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲧⲁⲩⲑⲁϣ ⲛⲱⲟⲩ ⲁⲩ⳿ⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲛϫⲱⲣϩ ⳿ⲉⲁⲩⲉⲛϥ ⳿ⲉⲁⲛⲧⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲥ ..

23:32 ⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲇⲉ ⲁⲩⲭⲱ ⳿ⲛⲛⲓϩⲓⲡⲉⲩⲥ ⲉⲑⲣⲟⲩϣ⳿ⲉⲛⲉⲙⲁϥ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉϯⲡⲁⲣⲉ⳿ⲙⲃⲟⲗⲏ ..

23:33 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲔⲉⲥⲁⲣⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩϯ ⳿ⲛϯⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ⳿ⲙⲡⲓϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲁⲩⲧⲁϩⲟ ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲁϩⲣⲁϥ ..

23:34 ⳿ⲉⲧⲁϥⲱϣ ⲇⲉ ⳿ⲛϯⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏⲁϥϣⲓⲛⲓ ϫⲉ ⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲁϣ ⳿ⲛ⳿ⲉⲡⲁⲣⲭⲓ⳿ⲁ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲕⲩⲗⲓⲕⲓ⳿ⲁ ⲡⲉ ..

23:35 ⲉⲓ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⲡⲉϫⲁϥ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲁⲩϣⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉⲕⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲉⲑⲣⲟⲩ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲡⲣⲉⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲏ̇ⲣⲱⲇⲏⲥ .

24:1 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲉ̅ ⲇⲉ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ ⳿ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲕⲉⲣⲏⲧⲱⲣ ϫⲉ ⲧⲉⲣⲧⲩⲗⲗⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲙⲡⲓϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ϧⲁ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ..

24:2 ⳿ⲉⲧⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛⲉⲣⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲉⲣⲧⲩⲗⲗⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲥϣⲟⲡ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉⲥⲟϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲕ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲧⲁϩⲟ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉⲩϣⲟⲡ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉⲕϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ..

24:3 ⲥⲁⲥⲁ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲙⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲧⲉⲛϣⲱⲡ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲕⲣⲁⲧⲓⲥⲑⲉ ⲫⲩⲗⲓⲝ ϧⲉⲛ ϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ ..

24:4 ϩⲓⲛⲁ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲁ⳿ϣⲧⲉⲙⲧⲁϩⲛⲟ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ϯⲧⲱⲃϩ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲉ⳿ⲑⲣⲉⲕⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲕⲙ⳿ⲉⲧⲉⲡⲓⲕⲏⲥ ..

24:5 ⲁⲛϫⲓⲙⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲗⲟⲓⲙⲟⲥ ⲉϥⲕⲓⲙ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⳿ⲛⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ϯⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛϩⲟⲩⲓⲧ ⲉⲧϩⲉⲣⲉⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲚⲁⲍⲱⲣⲉⲟⲥ ..

24:6 ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥϭⲱⲛⲧ ⳿ⲉⲥⲱϥ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲉⲉⲣⲫⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ..

24:7 ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲛⲑⲟⲕ.

24:8 ⲁⲕϣⲁⲛϧⲉⲧϧⲱⲧϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲉⲧ⳿ⲉⲛⲉⲣⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ..

24:9 ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ϣⲟⲡ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ..

24:10 ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲧⲁϥ ϭⲱⲣⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲉⲑⲣⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲉⲓⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⲓⲥ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉⲕⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲡⲁⲓ⳿ϣⲗⲱⲗ ϯⲛⲁⲉⲣⲟⲩⲱ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟϥ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲓ ..

24:11 ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲛⲧⲉ ϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲁⲓϣⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲉⲟⲩⲱϣⲧ ..

24:12 ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩϫⲉⲙⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲉⲓⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲁⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⲉⲓ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⲟⲩⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲟⲩⲇⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲟⲗⲓⲥ ..

24:13 ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁϩⲉ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩⲉⲣⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲁⲣⲟⲓ ϯⲛⲟⲩ ..

24:14 ϯⲟⲩ⳿ⲱⲛϩ ⲇⲉ ⳿ⲙⲫⲁⲓ ⲛⲁⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲁⲓⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ϩⲉⲣⲉⲥⲓⲥ ⲁⲓϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲙⲪϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲁⲓⲟϯ ⲉⲓⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲛⲏⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ..

24:15 ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲏⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲉⲫϯ ⲑⲏ⳿ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ϩⲱⲟⲩ ⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁϫⲱⲥ ϯ⳿⳿ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲉϥϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ..

24:16 ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ϯⲛⲁⲉⲣⲁⲥⲕⲓⲛ ϩⲱ ⲉⲑⲣⲉⲥϣⲱⲡⲓ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲥⲩⲛⲏⲇⲉⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲁⲧϭⲣⲟⲡ ⲛⲁϩⲣⲉⲛ Ⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲁϩⲣⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ..

24:17 ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲁⲓ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲉⲑⲛⲁⲏⲧ ⳿ⲙⲡⲁⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲡⲣⲟⲥⲫⲱⲣⲁ ..

24:18 ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲩϫⲉⲙⲧ ⲉⲓⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲁⲛ ..

24:19 ϩⲁⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲁⲥⲓ⳿ⲁ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉⲛⲁⲥ⳿ⲥϣⲉ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ⲓ ⲛⲁϩⲣⲁⲕ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲉⲉⲣⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲛ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩϩⲱⲃ ⲛⲉⲙⲏⲓ ..

24:20 ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲛⲁⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲙⲁⲣⲟⲩϫⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⳿ⲛϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲁⲩϫⲉⲙϥ ⳿ⲛϧⲏⲧ ⲉⲓ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛϯϩⲁⲡ ..

24:21 ⲓⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲧⲁⲓ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲑⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲓⲟϣⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲉⲓ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲧ⳿ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲥⲉϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⳿ⲙⲫⲟⲟⲩ ϩⲓ ⲑⲏⲛⲟⲩ ..

24:22 ⲁϥϩⲓⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲫⲁϩⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲩⲗⲓⲝ ⲉϥ⳿ⲉⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϫⲣⲟ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲁ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲉⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲗⲩⲥⲓⲁⲥ ⲡⲓⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲉⲓ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ..

24:23 ⳿ⲉⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲉⲧ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉϯ⳿ⲙⲧⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙϣⲉϣⲧ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ ⳿ⲉϣⲉⲙϣⲏⲧϥ ..

24:24 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ϩⲁⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲩⲗⲓⲝ ⲛⲉⲙ ⳿ⲇⲣⲟⲩⲥⲓⲗⲗⲁ ⲧⲉϥ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲧⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲠⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.

24:25 ⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲉⲑⲃⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲉⲅⲕⲣⲁⲧⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϩⲁⲡ ⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲩⲗⲓⲝ ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ϫⲉ ⲙⲟϣⲓ ϯⲛⲟⲩ ⲁⲓϣⲁⲛϭⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ϯⲛⲁⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛⲥⲱⲕ ..

24:26 ⲁⲙⲁ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲁϯ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲭⲣⲏⲙⲁ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲛⲧⲉϥⲭⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲛⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ..

24:27 ⳿ⲉⲧⲁⲩϫⲱⲕ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲣⲟⲙⲡⲓ ⳿ⲥⲛⲟⲩϯ ⲁϥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲇⲓⲁⲧⲟⲭⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲩⲗⲓⲝ ⲡⲟⲣⲕⲓⲟⲥ ⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⳿ⲉϯ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲩⲗⲓⲝ ⲁϥⲥⲱϫⲡ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉϥⲥⲟⲛϩ .

25:1 ⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϯⲉⲡⲁⲣⲭⲓⲁ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲁϥϣⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ Ⲕⲉⲥⲁⲣⲓ⳿ⲁ.

25:2 ⲁⲩⲟⲩⲟⲛϩⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲟⲩⲁϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟϥ ..

25:3 ⲉⲩⲉⲣ⳿ⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϩⲙⲟⲧ ϧⲁⲣⲟϥ ϩⲟⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲧⲉϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⳿ⲉ⳿ⲉⲛϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲉⲩ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲭⲣⲟϥ ⳿ⲉϧⲟⲑⲃⲉϥ ϩⲓ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ..

25:4 ⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ⲟⲩⲛ ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ϫⲉ ⲥⲉ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϧⲉⲛ Ⲕⲉⲥⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲉϥⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉϣⲉ ⳿ⲉⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ..

25:5 ⲛⲏⲟⲩⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲙⲁⲣⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲉϥϩⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⲙⲁⲣⲟⲩⲉⲣⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ..

25:6 ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲏ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲓⲉ ⲓ̅ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲔⲉⲥⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲇⲉ ⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓ ⲡⲓⲃⲏⲙⲁ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲉ⳿ⲑⲣⲟⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ..

25:7 ⳿ⲉⲧⲁϥⲓ ⲇⲉ ⲁⲩ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϧⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲉⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲗⲱⲓϫⲓ ⲉⲩϩⲟⲣϣ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲡⲟⲩ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲁϩⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ..

25:8 ⲉϥⲉⲣⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲥⲑⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ..

25:9 ⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲉⲣ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲭⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉϣⲉ ⳿ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲉϭⲓϩⲁⲡ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϧⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲁⲓ ..

25:10 ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϯ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲃⲏⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧ⳿ⲥϣⲉ ⳿ⲛⲧⲟⲩϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓϭⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ϩⲱⲕ ⳿ⲉⲧⲉⲕⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲙⲁϣⲱ ..

25:11 ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲛ ϯϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥϫⲉ ⲁⲓⲉⲣ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲉϥ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲓⲉ ϯⲉⲣⲡⲁⲣⲁⲧⲓⲥⲑⲉ ⲁⲛ ⳿ⲉⲙⲟⲩ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲟⲩⲉⲣⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲧⲏⲓⲧ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ϩⲙⲟⲧ ϯⲉⲣⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲓⲥⲑⲉ ⳿ⲙ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ..

25:12 ⲧⲟⲧⲉ ⳿ⲁ ⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲩⲙⲃⲟⲩⲗⲟⲛ ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⲁⲕⲉⲣⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲓⲥⲑⲉ ⳿ⲙ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲉⲕ⳿ⲉϣⲉ ϣⲁ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ..

25:13 ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲓⲛⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛⲉⲙ ⲃⲉⲣⲛⲓⲕⲏⲁⲩⲉⲣⲕⲁⲧⲁⲛⲧⲁⲛ ⳿ⲉⲔⲉⲥⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲁⲩⲉⲣⲁⲥⲡⲁⲍⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ..

25:14 ⳿ⲉⲧⲁⲩⲉⲣ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲇⲉ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲁ ⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ⲭⲁ ⳿ⲡϩⲱⲃ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϧⲁⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲉϥⲥⲟⲛϩ ⳿ⲉⲁϥⲥⲱϫⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲫⲩⲗⲓⲝ ..

25:15 ⲉⲧⲁⲓϣⲉ ⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲁⲩⲟⲩⲟⲛϩⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲩⲉⲣ⳿ⲉⲧⲓⲛ ϧⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲁⲧⲁⲧⲓⲕⲏ ..

25:16 ⲁⲓⲟⲩⲱϩⲉⲙ ⲇⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⲉⲓϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲥⲩⲛⲏⲑⲓⲁ ⲁⲛ ⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲉⲟⲥ ⳿ⲉϯ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲟⲩ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲉⲣⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲉⲙ ⲙⲁ ⳿ⲛϯ ⳿ⲛⲧⲉϥⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲁⲣⲓⲕⲓ ..

25:17 ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⲟⲩⲛ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⳿ⲉⲡⲁⲓⲙⲁ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲣ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛϭⲓϩⲟ ⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲇⲉ ⲁⲓϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓ ⲡⲓⲃⲏⲙⲁ ⲁⲓⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲉ⳿ⲑⲣⲟⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ..

25:18 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁ ⲛⲓⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲟⲥ ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϧⲁⲣⲟϥ ⲛⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲗⲱⲓϫⲓ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲏ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲉϯⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲥⲉϩⲱⲟⲩ ..

25:19 ϩⲁⲛⲍⲏⲧⲏⲙⲁ ⲟⲩⲛ ⲛⲱⲟⲩ ⲟⲩⲧⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲓϧ ⳿ⲛⲧⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩⲁⲓ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲁϥⲙⲟⲩ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ϥⲟⲛϧ ..

25:20 ⲛⲁⲓⲧⲱⲙⲧ ⲇⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲁⲓⲍⲏⲧⲏⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲁⲓϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉ ⳿ⲭⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉϣⲉ ⳿ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲛⲥⲉϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲁⲓ ..

25:21 ⲉⲧⲁ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲣⲉ ⲡⲓⲕⲁⲗⲓⲥⲑⲉ ⳿ⲙ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲁⲓ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉ⳿ⲡⲥⲟⲩⲉⲛ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲁⲓⲉⲣⲕⲉⲗⲉⲩⲓⲛ ⲉⲑⲣⲟⲩ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϣⲁ ϯⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⳿ⲙ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ..

25:22 ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲙⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲓⲟⲩⲱϣ ϩⲱ ⲡⲉ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲣⲁⲥϯ ⲅⲁⲣ ⲡⲉϫⲁϥ ⲉⲕ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ ..

25:23 ⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁ ⲛⲉⲙ ⲃⲉⲣⲛⲓⲕⲏⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲫⲁⲛⲧⲁⲥⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛϭⲓ⳿ⲥⲙⲏ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲕⲉⲗⲉⲩⲓⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ..

25:24 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲑⲛⲉⲙⲁⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲫⲁⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⳿ⲁ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲥ⳿ⲉⲙⲓ ⲛⲏⲓ ϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲕⲉⲙⲁ ⲉⲩⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⳿ϥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲱⲛϧ ⲁⲛ ϫⲉ ..

25:25 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲓ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉϥⲉⲣ ⳿ϩⲗⲓ ⲉϥ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⳿ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲓⲥⲑⲉ ⳿ⲙ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲁⲓϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲣⲡϥ ..

25:26 ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲡⲉϯⲛⲁ⳿ⲥϧⲏⲧϥ ⳿ⲛⲧⲁϫⲣⲟ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⳿ⲙⲠⲁ⳪ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲁⲓ⳿ⲉⲛϥ ⲛⲁϩⲣⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⲛⲁϩⲣⲁⲕ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁ ϩⲟⲡⲱⲥ ⳿ⲉⲁⲕϣⲉⲛϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁϥ ⳿ⲛⲧⲁϫⲉⲙ ⲡⲉϯⲛⲁ⳿ⲥϧⲏⲧϥ ..

25:27 ϯⲙⲉⲩⲓ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲟⲩϩⲱⲃ ⳿ⲛⲁⲧⲥⲁϫⲓ ⲡⲉ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲣⲡ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲥⲟⲛϩ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲣⲥⲩⲙⲉⲛⲓⲛ ⳿ⲛⲛⲉϥⲕⲉⲗⲱⲓϫⲓ ⲉⲧϭⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ .

26:1 ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛⲁⲕ ⳿ⲉⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉϫⲱⲕ ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲥⲟⲩⲧⲉⲛ ⲧⲉϥϫⲓϫ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲉⲣⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲥⲑⲉ ..

26:2 ⲉⲑⲃⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲟⲩϫⲉⲙ ⳿ⲁⲣⲓⲕⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁ ϯⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲉⲓⲛⲁⲉⲣⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲫⲟⲟⲩ ϧⲁⲧⲟⲧⲕ ..

26:3 ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⲉⲕⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲩⲛⲏⲑⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲍⲏⲧⲏⲙⲁ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ϯ ⲧⲱⲃϩ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲑⲣⲉⲕⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉϥⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ..

26:4 ⲡⲁϫⲓⲛⲱⲛϧ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲧⲁⲙⲉⲧⲁⲗⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲉⲑⲛⲟⲥ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲥⲉⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ..

26:5 ⲉⲩⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲥⲁ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲁⲩϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϫⲉ ⲕⲁⲧⲁ ϯϩⲉⲣⲉⲥⲓⲥ ⲉⲧⲧⲁϫⲣⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛϣⲉⲙϣⲓ ⲁⲓⲱⲛϧ ⳿ⲙⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ..

26:6 ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲧϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲙⲡⲓⲱϣ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ Ⲫϯ ϯ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧ ⲉⲩϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ..

26:7 ⳿ⲉⲧⲉ ⲧⲁⲓϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲧⲉ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ ϯⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲙⲫⲩⲗⲏϣⲉⲙϣⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⲉⲩⲟⲩⲱϣ ⲉⲑⲣⲉ ⲧⲟⲧⲟⲩ ϯⲙⲁϯ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲧⲁⲓϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲥⲉϫⲉⲙ ⳿ⲁⲣⲓⲕⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ..

26:8 ⲟⲩ ⲙⲉⲧⲁⲑⲛⲁϩϯ ⲧⲉ ⲙⲁϩⲁⲡ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲓⲥϫⲉ Ⲫϯ ⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ..

26:9 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⲛⲁⲓⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⳿ⲉⲉⲣ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲉⲩϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲓⲚⲁⲍⲱⲣⲉⲟⲥ ..

26:10 ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲓⲁⲓϥ ϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲟⲩⲙⲏϣ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓϩⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ϣⲧⲉⲕⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲁⲓϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲣϣⲓϣⲓ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ ⲉⲩϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϣⲁⲓϯⲱⲡ ϧⲁⲣⲱⲟⲩ ..

26:11 ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲓϯ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⲛⲁⲓϭⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲉⲑⲣⲟⲩϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲇⲉ ⲉⲓϧⲉⲛ ⲟⲩⲗⲓⲃⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϣⲁⲓϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ ϣⲁ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲛⲓⲕⲉⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲥⲁⲃⲟⲗ ..

26:12 ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⲉⲓⲙⲟϣⲓ ⳿ⲉⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ..

26:13 ⲉⲓϩⲓ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲁϣⲓ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲉϥⲫⲟⲣⲓ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⳿ⲫⲣⲏ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲑⲛⲉⲙⲏⲓ ..

26:14 ⲉⲧⲁⲛϩⲉⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲉⲛ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⲉⲥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲓ ϧⲉⲛ ϯⲁⲥⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲉⲧϩⲉⲃⲣⲉⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲁⲟⲩⲗ ⲥⲁⲟⲩⲗ ⳿ⲁϧⲟⲕ ⳿ⲕϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲉϥⲛⲁϣⲧ ⲛⲁⲕ ⲡⲉ ⳿ⲉϯϣⲉⲛⲫⲁⲧ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲟⲩⲣⲓ ..

26:15 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲏⲓ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲛⲓⲙ Ⲡ⳪ Ⲡ⳪ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲫⲏ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⳿ⲉⲧⲉⲕϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ..

26:16 ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲱⲛⲕ ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲕ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉⲕϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲓⲟⲩⲟⲛϩⲧ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⳿ⲉⲥⲟⲧⲡⲕ ⳿ⲛⲟⲩϩⲩⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥ ⲛⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲁⲕⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛⲏ⳿ⲉϯⲛⲁⲟⲩⲟⲛϩⲧ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ..

26:17 ⲉⲓ⳿ⲉⲛⲁϩⲙⲉⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲏ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲉϯⲛⲁⲟⲩⲟⲣⲡⲕ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ..

26:18 ⳿ⲉⲁⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃⲁⲗ ⲉⲑⲣⲟⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⳿ⲡⲭⲁⲕⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ⲫⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⳿ⲡⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⳿ⲉⲫϯ ⲉⲑⲣⲟⲩϭⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲭⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲟⲩⲛⲟⲃⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ⳿ⲁ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ..

26:19 ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁ ⳿ⲙⲡⲓϣⲉⲣⲁⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲫⲉ ..

26:20 ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ ⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲛⲉⲙ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧⲭⲱⲣⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲒⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲓϩⲓⲱⲓϣ ⲛⲱⲟⲩ ⲉⲑⲣⲟⲩⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲣⲟⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲫϯ ⳿ⲉ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲉⲩ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ⳿ⲁ.

26:21 ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⳿ⲁ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲛⲁⲩϭⲱⲛⲧ ⳿ⲉ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲓ ..

26:22 ⲉⲧⲁⲓϭⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲃⲟⲏⲑⲓ⳿ⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ Ⲫϯ ⲁⲓ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧ ϣⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲫⲟⲟⲩ ⲉⲓⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϯϫⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲉⲙ Ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲓ ..

26:23 ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲣⲉϥϭⲓ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩϩⲟⲩⲓⲧ ⲡⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲧ⳿ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⳿ϥⲛⲁϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ..

26:24 ⲛⲁⲓ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉϫⲉ ⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲏ ϫⲉ ⲁⲕⲗⲓⲃⲓ ⲡⲁⲩⲗⲉ ⳿ⲁ ⲡⲓⲙⲏϣ ⳿ⲛ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲑⲣⲉⲕⲗⲓⲃⲓ ..

26:25 ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϯⲗⲟⲃⲓ ⲁⲛ ⳿ⲕⲣⲁⲧⲓⲥⲑⲉ ⲫⲏⲥⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲙ⳿ⲉⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ ⲛⲏ⳿ⲉϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ..

26:26 ⳿ϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲕⲉⲟⲩⲣⲟ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲁⲓ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉϯⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲓⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲡⲁϩⲏⲧ ⲅⲁⲣ ⲑⲏⲧ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲟⲃϣ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ⲛⲉⲧⲁ ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲉⲗⲕⲥ ..

26:27 ⳿ⲭⲛⲁϩϯ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⳿ⲉⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⳿ⲭⲛⲁϩϯ ..

26:28 ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲭⲛⲁⲑⲉⲧ ⲡⲁϩⲏⲧ ⳿ⲉⲁⲓⲧ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲏⲥⲧⲓ⳿ⲁⲛⲟⲥ ..

26:29 ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϯⲧⲱⲃϩ ⳿ⲙⲪϯ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⳿ⲙⲫⲟⲟⲩ ⲉⲑⲣⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲏϯ ⳿ⲉϯⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϩⲱ ϣⲁⲧⲉⲛ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲁⲩϩ ..

26:30 ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲃⲉⲣⲛⲓⲕⲏⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ..

26:31 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲓⲛ ⲛⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ⲉⲣⲏⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ϥⲉⲣ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲁⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉϥ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲓⲉ ϩⲁⲛ⳿ⲥⲛⲁⲩϩ ..

26:32 ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲙⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⲡⲉ ⳿ⲉⲭⲁ ⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿⳿ⲉⲛⲉ ⳿ⲙⲡⲉϥⲉⲣⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲓⲥⲑⲉ ⳿ⲙ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ .

27:1 ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩϯϩⲁⲡ ⲉⲑⲣ⳿ⲉⲛⲉⲣϩⲱⲧ ⳿ⲉϯϩⲩⲧⲁⲗⲓ⳿ⲁ ⲁϥϯ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲉⲩⲥⲟⲛϩ ⳿ⲉⲧⲟⲧϥ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭ ⲟⲥ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲓⲟⲩⲗⲓⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯ⳿ⲥⲡⲓⲣⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲥⲁⲃⲁⲥⲧⲏ ..

27:2 ⲁⲛ⳿ⲁⲗⲏⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲟⲩϫⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲛ⳿ⲇⲣⲁⲙⲁⲛⲧⲓⲛⲉⲟⲥ ⲉϥⲛⲁⲉⲣϩⲱⲧ ⳿ⲉⲛⲓⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲁⲥⲓⲁ ⲁⲛϫⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥⲛⲉⲙⲁⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲕⲉⲁⲣⲓⲥⲧⲁⲣ ⲭⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲑⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓ⳿ⲁ ⲡⲓⲣⲉⲙⲑⲉⲥⲥⲁⲗⲟⲛⲓⲕⲏ ..

27:3 ⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲇⲉ ⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲥⲩⲇⲱⲛ ⲁϥ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲙⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲓⲟⲩⲗⲓⲟⲥ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛⲁϥ ⲉⲑⲣⲉϥϣⲉ ϣⲁ ⲛⲉϥ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲥⲉϥⲓ ⲡⲉϥⲣⲱⲟⲩϣ ..

27:4 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲛϫⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲛⲉⲣϩⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲕⲩⲡⲣⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉ ϫⲉ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲑⲏⲟⲩ ϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁⲛ ⲡⲉ ..

27:5 ⲉⲧⲁⲛⲉⲣϩⲱⲧ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲡⲓⲡⲉⲗⲁⲅⲟⲥ ⲉⲧⲟⲩⲧⲱϥ ⳿ⲛⲕⲩⲡⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϯⲡⲁⲙⲫⲩⲗⲓ⳿ⲁ ⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲗⲩⲥⲧⲣⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲕⲩⲗⲓⲕⲓ⳿ⲁ.

27:6 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁ ⲡⲓ⳿ⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ϫⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩϫⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲣⲁⲕⲟϯ ⲉϥⲛⲁⲉⲣϩⲱⲧ ⳿ⲉϯϩⲩⲧⲁⲗⲓ⳿ⲁ ⲁϥⲧⲁⲗⲟⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ..

27:7 ⲉⲧⲁⲛⲱⲥⲕ ⲇⲉ ⳿ⲛⲉⲣϩⲱⲧ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲟⲅⲓⲥ ⲉⲧⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛ⳿ⲭⲛⲓⲇⲟⲥ ⳿ⲛ⳿ϥⲭⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲑⲏⲟⲩ ⲁⲛⲉⲣϩⲱⲧ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ϯ⳿ⲕⲣⲏⲧⲏ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲥⲁⲗⲙⲟⲛⲏ ..

27:8 ⲙⲟⲅⲓⲥ ⲉⲧⲁⲛⲭⲁⲥ ⳿ⲛⲥⲱⲛ ⲁⲛ⳿ⲓ ⲉⲩⲙⲁ ⲉⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲛⲓⲗⲩⲙⲏⲛ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ ⲛⲁⲥϧⲉⲛⲧ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ϫⲉ ⲗⲁⲥⲉⲁ ..

27:9 ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲓⲛⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲟⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲇⲏ ⲛⲉ ⳿ⲡⲥⲏⲟⲩ ⲁⲛ ϫⲉ ⲡⲉ ⳿ⲛⲉⲣ⳿ⲡⲗⲉⲓⲛ ⲛⲉⲁ ⲡⲓϫⲟⲓ ⲅⲁⲣ ⲥⲱⲣⲉⲙ ⲡⲉ ⲉⲑⲃⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲁ ϯⲕⲉⲛⲏⲥⲧⲓ⳿ⲁ ⲥⲓⲛⲓ ⲡⲉ ⲛⲁϥϯⲛⲟⲙϯ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ..

27:10 ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ϯⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩϣⲱϣ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲟⲥⲓ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲓϫⲟⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲁⲟⲩⲓⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲛⲕⲉⲯⲩⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓϫⲓⲛⲉⲣϩⲱⲧ ..

27:11 ⲡⲓ⳿ⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲑⲏⲧ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲣⲉϥⲉⲣϩⲉⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲛⲁⲩ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⳿⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲛⲏ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ..

27:12 ⲉⲛ⳿ϥ⳿ⲥⲙⲟⲛⲧ ⲇⲉ ⲁⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲗⲩⲙⲏⲛ ⲉⲑⲣ⳿ⲉⲛⲉⲣⲡⲁⲣⲁⲭⲓⲙⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲁ ⲡⲟⲩϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲟϭⲛⲓ ⳿ⲉⲭⲁⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲣⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ϣϫⲟⲙϫⲉⲙ ⳿ⲛⲉⲣⲕⲁⲧⲁⲛⲧⲁⲛ ⳿ⲉⲫⲟⲓⲛⲓⲝ ⳿ⲉⲉⲣⲡⲁⲣⲁⲭ ⲓⲙⲁⲍⲓⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲗⲩⲙⲏⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲕⲣⲏⲧⲏⲉϥⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉⲡⲓⲥⲁ ⳿ⲛⲉⲙⲉⲛⲧ ⳿ⲉⲟⲩⲙⲁ ⳿ⲛⲭⲱⲣⲁ ⲡⲉ ..

27:13 ⲉϥⲛⲓϥⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲑⲟⲩⲣⲏⲥ ⲛⲁⲩⲙⲉⲩⲓ ⲡⲉ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁ⳿ϣⲧⲁϩⲉ ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲑⲱϣ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲁⲓϥ ⲁⲩϫⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲁⲥⲥⲱⲥ ⲁⲩⲭⲁ ϯ⳿ⲕⲣⲏⲧⲏ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ ..

27:14 ⳿ⲙⲡⲉⲥⲱⲥⲕ ⲇⲉ ⲁϥⲛⲓϥⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲑⲏⲟⲩ ⲉϥϭⲟⲥⲓ ⲫⲏ⳿ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲉⲩⲣⲁⲕⲩⲗⲱⲛ ..

27:15 ⳿ⲉⲧⲁϥϩⲱⲗⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓϫⲟⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲡⲟⲩ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁϥ ⳿ⲙⲡⲓⲑⲏⲟⲩ ⲁⲛϯⲧⲟⲧⲉⲛ ⲁⲛⲥⲱⲕ ..

27:16 ⲉⲧⲁⲛⲫⲱⲧ ⲇⲉ ⳿ⲉⲟⲩⲛⲏⲥⲟⲥ ⲉⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲕⲗⲁⲩⲇⲁ ⲙⲟⲅⲓⲥ ⲁⲛ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲉ⳿ⲁⲙⲁϩⲓ ⳿ⲛϯϧⲉⲗⲙⲉϩⲓ ..

27:17 ⲑⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲟⲗⲥ ⲛⲁⲩⲉⲣⲃⲟ⳿ⲏⲑⲓⲛ ⲉⲩⲙⲟⲩⲣ ⳿ⲙⲡⲓϫⲟⲓ ⲉⲩⲉⲣϩⲟϯ ⲇⲉ ⲙⲏ ⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲥⲉϩⲉⲓ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϯⲥⲓⲣⲧⲏⲥ ⲁⲛⲭⲱ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁⲛⲗⲱⲓⲗⲓ ..

27:18 ⳿ⲉⲣⲉ ⲃⲟⲗ ⲇⲉ ⲫⲟⲛϩ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⳿ⲉⲙⲁϣⲱ ⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲇⲉ ⲛⲁⲩⲃⲟⲣⲃⲉⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ..

27:19 ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲙⲁϩ ⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲓ⳿ⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϫⲟⲓ ⲁⲩⲥⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ..

27:20 ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ ⲇⲉ ⲁⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲫⲣⲏ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲓⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲙⲫⲱⲛϩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲉⲛⲁϥϣⲟⲡ ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⲛⲉ ⲁⲥϣⲉⲛⲁⲥ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲉⲛϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ ⲉⲑⲣⲉⲛⲟⲩϫⲁⲓ ..

27:21 ⳿ⲥϣⲟⲡ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲁⲑⲟⲩⲱⲙ ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲙⲏϯ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲁⲥ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⲙⲉⲛ ⲡⲉ ⳿ⲱ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙϫⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯ⳿ⲕⲣⲏⲧⲏ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉ⳿ⲛϫⲉⲙ ϩⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲁⲓϣⲱϣ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲓⲟⲥⲓ ..

27:22 ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲟⲩ ⲟⲛ ϯϧⲱⲛϫ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲱⲟⲩ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲥⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲡⲓϫⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ..

27:23 ⲁϥⲟϩⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲁϩⲣⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲫⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ϯϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ..

27:24 ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ ⲡⲁⲩⲗⲉ ϩⲱϯ ⳿ⲛⲥⲉⲧⲁϩⲟⲕ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲕ ⲛⲁϩⲣⲁϥ ⳿ⲙ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉⲣϩⲱⲧ ⲛⲉⲙⲁⲕ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲓⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⳿ⲛ⳿ϩⲙⲟⲧ ..

27:25 ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲛⲟϥ ⳿ⲛϩⲏⲧ ϯⲛⲁϩϯ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲫϯ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ..

27:26 ϩⲱϯ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲛⲏⲥⲟⲥ.

27:27 ⲉⲧⲁ ⲓ̅ⲇ̅ ⲇⲉ ⳿ⲛ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ϣⲱⲡⲓ ⲉⲛⲭⲏⲥⲁⲡⲓϩⲱⲓⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲁⲛ⳿ⲇⲣⲓⲁⲥ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲁϣⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⲛⲁⲩⲙⲉⲩⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲛⲉϥ ϫⲉ ⲁⲩϧⲱⲛⲧ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲭⲱⲣⲁ ..

27:28 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲓϯ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲛϯⲃⲟⲗⲓⲥ ⲁⲩϫⲉⲙ ⲕ̅ ⳿ⲛ⳿ϩϥⲟⲧ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲉⲣ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲱϣ ⲁⲩⲥⲓϯ ⳿ⲛϯⲃⲟⲗⲓⲥ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁⲩϫⲉⲙ ⲓ̅ⲉ̅ ⳿ⲛ⳿ϩϥⲟⲧ ..

27:29 ⳿ⲉⲛⲉⲣϩⲟϯ ⲇⲉ ⲙⲏ ⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲧⲉⲛϩⲉⲓ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϩⲁⲛⲙⲁ ⲉⲩⲛⲁϣⲧ ⲁⲩϩⲓ ⲇ̅ ⳿ⲛⲁⲩϫⲁⲗ ⲥⲁⲫⲁϩⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓϫⲟⲓ ⲛⲁⲩⲧⲱⲃϩ ⲉⲑⲣⲉ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ ..

27:30 ⲉⲩⲕⲱϯ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲛⲉϥ ⳿ⲛⲥⲉⲫⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲡⲓϫⲟⲓ ⲁⲩⲭⲱ ⳿ⲛϯ⳿ⲥⲕⲁⲫⲏ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲫⲓⲟⲙ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲗⲱⲓϫⲓ ϩⲱⲥ ϫⲉ ⲉⲩⲛⲁϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲁⲩϫⲁⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲥⲁ⳿ⲧϩⲏ ..

27:31 ⲡⲉϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ ϫⲉ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲁⲣⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⲛⲁⲓ ⲟϩⲓ ϩⲓ ⲡⲓϫⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲛⲟϩⲉⲙ ..

27:32 ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ ⲁⲩⲥⲱⲗⲡ ⳿ⲛⲛⲓⲛⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲥⲕⲁⲫⲏⲁⲩⲭⲁⲥ ⲉⲑⲣⲉⲥϩⲉⲓ ..

27:33 ϣⲁⲧⲉ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲁϥⲑⲱⲧ ⳿ⲙⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϧⲣⲉ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲥ ⲓ̅ⲇ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϫⲟⲕⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲉⲙ ⳿ϩⲗⲓ ..

27:34 ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ϯⲧⲱⲃϩ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲉⲑⲣ⳿ⲉⲧⲉⲧⲉⲛϭ ⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϧⲣⲉ ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ϥϣⲟⲡ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲉⲡⲉⲧⲉⲛⲟⲩϫⲁⲓ ⲟⲩϥⲱⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲁⲫⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ϥⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲁⲛ ..

27:35 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⲁϥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲓⲕ ⲁϥϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉⲛ Ⲫϯ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲫⲁϣϥ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲙ ..

27:36 ⲉⲧⲁ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲇⲉ ⲟⲩⲛⲟϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ ⲁⲩϭⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ϧⲣⲉ ..

27:37 ⲛⲓⲯⲩⲭⲏ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲉⲛⲁⲩϩⲓ ⲡⲓϫⲟⲓ ⲛⲁⲩⲉⲣ ⲥ̅ⲟ̅ ⲡⲉ ..

27:38 ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯ⳿ϧⲣⲉ ⲛⲁⲩ⳿ⲑⲣⲟ ⳿ⲙⲡⲓϫⲟⲓ ⳿ⲉⲁⲥⲓⲁⲓ ⲡⲉ ⲉⲩⲥⲓϯ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲉ⳿ⲫⲓⲟⲙ ..

27:39 ϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲛⲁⲩϯ ⲇⲉ ⳿ⲛ⳿ϩⲑⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲟⲗⲡⲥ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲟ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲛⲁⲩⲥⲟϭⲛⲓ ⲇⲉ ϫⲉ ⲁⲣⲏⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁ⳿ϣⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲙⲡⲓϫⲟⲓ ⳿ⲉⲙⲁⲩ ..

27:40 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩϥⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲩϫⲁⲗ ⲛⲁⲩⲭⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲁⲙⲁ ⲇⲉ ⲁⲩⲭⲁ ϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓϩⲓⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲟⲥⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲣⲧⲉⲙⲱⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲑⲏⲟⲩ ⲉⲑⲛⲓϥⲓ ⲁⲩⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲭⲣⲟ ..

27:41 ⳿ⲉⲧⲁⲩϩⲉⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲟⲩⲙⲁ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⳿ⲥⲛⲟⲩϯ ⲁⲩϩⲉⲣϣ ⲡⲓϫⲟⲓ ⳿ⲉⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ϩⲓ⳿ⲧϩⲏ ⲙⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁϥⲧⲁϫⲣⲟ ⲁϥⲟϩⲓ ⳿ⲛ⳿ϥⲕⲓⲙ ⲁⲛ ⲫⲁϩⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁϥⲃⲱⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⳿ⲡϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓϩⲱⲓⲙⲓ ..

27:42 ⲁⲩ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲟϭⲛⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲥⲟⲛϩ ⲙⲏ ⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲛⲏⲃⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥⲫⲱⲧ ..

27:43 ⲡⲓ⳿ⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲇⲉ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥϣⲁϣⲧⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲥⲟϭⲛⲓ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲉϥⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⳿ⲛⲥⲉⲛⲏⲃⲓ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲭⲣⲟ ..

27:44 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡⲕⲉⲥⲱϫⲡ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲙⲉⲛ ϩⲓ ϩⲁⲛⲥⲁⲛⲓⲥ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ϩⲓ ϩⲁⲛⲕⲉⲉⲛⲭ ⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϫⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲑⲣⲉⲛⲛⲟϩⲉⲙ ⲧⲏⲣⲉⲛ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲭⲣⲟ .

28:1 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲛⲛⲟϩⲉⲙ ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ϣⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲛϯⲛⲏⲥⲟⲥ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲉⲗⲓⲧⲓⲛⲏ ..

28:2 ⲛⲓⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁⲩ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲙⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲙⲁⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲁⲛ ⳿ⲉⲧⲁⲩϭⲉⲣⲉ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲅⲁⲣ ⲁⲩϣⲟⲡⲧⲉⲛ ⲧⲏⲣⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲙⲟⲩⲛϩⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ ⲛⲁϥϣⲟⲡ ⲛⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲱϫⲉⲃ ..

28:3 ⲁϥⲕⲟⲧϥ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥϫⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲗⲉⲡϣ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϩⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲓ ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϧⲙⲟⲙ ⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁϫⲱ ⲁⲥϫⲉⲕϩ ⲧⲉϥϫⲓϫ ..

28:4 ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ ⳿ⲉⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉϥⲁϣⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⲧⲉϥϫⲓϫ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ⲉⲣⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲛⲧⲱⲥ ⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲣⲉϥϧⲱⲧⲉⲃ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⳿ⲙⲡⲉ ⲡⲉϥϩⲁⲡ ⲭⲁϥ ⳿ⲉⲱⲛϧ ..

28:5 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⲁϥⲛⲉϩ ⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ..

28:6 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲩⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⳿ϥⲛⲁⲫⲱϫⲓ ⲓⲉ ⳿ϥⲛⲁϩⲉⲓ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⳿ⲛⲧⲉϥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲱⲥⲕ ⲇⲉ ⲉⲩⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲉϥϩⲱⲟⲩ ⲧⲁϩⲟϥ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲥⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩϯ ⲡⲉ ..

28:7 ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲓⲟϩⲓ ϣⲟⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲛⲏⲥⲟⲥ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲡⲗⲓⲟⲥ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥ ϭⲓⲧⲧⲉⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲁϥϣⲟⲡⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲉⲧϣⲁⲡϣⲉⲙⲙⲟ ⳿ⲛⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ..

28:8 ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁ Ⲫ̇ⲓⲱⲧ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲡⲗⲓⲟⲥ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ϧⲙⲟⲙ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϣⲁⲛⲙⲁϧⲧ ⲉϥ⳿ϣⲧⲏⲟⲩⲧ ϧⲁⲣⲱⲟⲩ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲁ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϣⲁⲣⲟϥ ⲁϥⲉⲣⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ ⲁϥ ⲭⲁ ⲛⲉϥϫⲓϫ ϩⲓϫⲱϥ ⲁϥⲧⲁⲗϭⲟϥ ..

28:9 ⲉⲧⲁ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲡⲥⲱϫⲡ ⲉⲧϧⲉⲛ ϯⲛⲏⲥⲟⲥ ⳿ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϣⲱⲛⲓ ϣⲟⲡ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ϣⲁⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲧⲁⲗϭⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ..

28:10 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲁⲓⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲧⲁⲓⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲛⲁ⳿ⲉⲛⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲥⲉⲃⲧⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲧ⳿ⲉⲛⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ..

28:11 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲅ̅ ⲇⲉ ⳿ⲛⲁⲃⲟⲧ ⲁⲛ⳿ⲓ ϩⲓ ⲟⲩϫⲟⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲣⲁⲕⲟϯ ⳿ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏⲓⲛⲓ ϩⲓⲱⲧϥ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲇⲓⲟⲥⲕⲟⲣⲟⲥ ⳿ⲉⲁϥⲉⲣⲡⲁⲣⲁ ⲭⲓⲙⲁⲍⲓⲛ ϧⲉⲛ ϯⲛⲏⲥⲟⲥ ..

28:12 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲉⲥⲓⲣⲁⲕⲟⲩⲥⲁⲥ ⲁⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ..

28:13 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲛⲉⲣⲕⲁⲧⲁⲛⲧⲁⲛ ⳿ⲉⲣⲏⲅⲓⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲟⲩ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲁϥ⳿ⲁⲙⲁϩⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϫⲱⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲑⲟⲩⲣⲏⲥ ⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲃ̅ ⳿ⲉⲡⲟⲛⲧⲓⲟⲗⲟⲩⲥ ..

28:14 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲛϫⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲑⲉⲧ ⲡⲉⲛϩⲏⲧ ⲉⲑⲣⲉⲛϣⲱⲡⲓ ϧⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲍ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲙⲏ ..

28:15 ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲑⲃⲏⲧⲉⲛ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁⲛ ϣⲁ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲁⲡⲡⲓⲟⲫⲟⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲅ̅ ⳿ⲛⲧⲁⲃⲉⲣⲛⲱⲛ ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉⲛ Ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲧϫⲁⲣϩⲏⲧ ..

28:16 ϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲛϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲙⲏⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉⲑⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲁⲧⲟⲓ ⲉⲧ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ..

28:17 ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲛⲓϩⲟⲩⲁϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲙⲁⲩ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲣ⳿ϩⲗⲓ ⲉⲓϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁϥ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲓⲉ ⲛⲓⲥⲩⲛⲏⲑⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲁⲩⲥⲟⲛϩⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲁⲩⲧⲏⲓⲧ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿⳿ⲉⲛⲉⲛϫⲓϫ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲉⲟⲥ ..

28:18 ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲩϧⲉⲧϧⲱⲧ ⲛⲁⲩⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲭⲁⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩϫⲉⲙ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛ⳿ⲉⲧⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲉϥϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧ ..

28:19 ⲉⲩⲉⲣⲁⲛⲧⲓⲗⲉⲅⲓⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲥⲉⲣ⳿ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⳿ⲉⲉⲣⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲓⲥⲑⲉ ⳿ⲙ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲁ ⳿ⲉ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲁ⳿ϣⲗⲱⲗ ..

28:20 ⲉⲑⲃⲉ ⲧⲁⲓⲗⲱⲓϫⲓ ⲟⲩⲛ ⲛⲁⲓⲧⲱⲃϩ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲧϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲠⲓ̅ⲥ̅ⲗ̅ ϯⲥⲟⲛϩ ⳿ⲛⲧⲁⲓϩⲁⲗⲩⲥⲓⲥ ..

28:21 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲓ ⲛⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯ Ⲓⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲁⲙⲟⲛ ⲓⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲉ ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲉϥϩⲱⲟⲩ ϧⲁⲣⲟⲕ ..

28:22 ⲧ⳿ⲉⲛⲉⲣⲁⲝⲓⲟⲓⲛ ⲇⲉ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲕ ⳿ⲛⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉⲕⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲧⲁⲓϩⲉⲣⲉⲥⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲡⲓϩⲱⲃ ⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ϫⲉ ⲥⲉⲉⲣⲁⲛⲧⲓⲗⲉⲅⲓⲛ ⲉⲑⲃⲏⲧⲥ ϧⲉⲛ ⲙⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ..

28:23 ⲁⲩϯⲛⲉⲓ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲁⲩ⳿ⲓ ϣⲁⲣⲟϥ ⳿ⲉϯⲉⲝⲉⲛⲓⲁ ⲉⲩⲉⲣⲟⲩⲙⲏϣ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ϧⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⲉϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⲉϥⲑⲱⲧ ⳿ⲙⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲉⲑⲃⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲘⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲓⲥϫⲉⲛ ϣⲟⲣⲡ ϣⲁ ⲣⲟⲩϩⲓ ..

28:24 ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲙⲉⲛ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲑⲏⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲏ⳿ⲉⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϩⲁⲛⲕⲉ ⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲛⲁϩϯ ..

28:25 ⲉⲩⲟⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲁⲧϯⲙⲁϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩ⳿ⲉⲣⲏⲟⲩ ⲁϥⲭⲁⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⳿ⲁ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲛⲏⲥⲁ⳿ⲏⲁⲥ ⲡⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲧⲉⲛⲓⲟϯ ..

28:26 ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲟϣⲓ ϣⲁ ⲡⲁⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲁϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲕⲁϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ..

28:27 ⲁϥⲟⲩⲙⲟⲧ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡϩⲏⲧ ⳿ⲙⲡⲁⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ϩⲣⲱϣ ⳿ⲉ⳿ⲡⲥⲱⲧⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲙⲁϣϫ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲁϣⲑⲁⲙ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃⲁⲗ ⲙⲏ ⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲥⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃⲁⲗ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲙⲁϣϫ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲉⲕⲁϯ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⳿ⲛⲥⲉⲕⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲁⲧⲟⲩϫⲱⲟⲩ ..

28:28 ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲓϩⲱⲃ ⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲁ Ⲫϯ ⲧⲁⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲙⲡⲉϥⲥⲱⲧⲏⲣ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲟⲛ ⲉⲑⲛⲁⲥⲱⲧⲉⲙ ..

28:29 ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⳿ⲥⲛⲟⲩϯ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲁϥϭⲓⲧϥ ⳿ⲉⲡⲉϥ⳿ϣϭⲟⲣ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

28:30 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϣⲟⲡ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϣⲁⲣⲟϥ ..

28:31 ⲉϥϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲃⲉ Ⲡ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ϣⲱϣⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲡⲣⲁⲝⲓⲥ ⲧⲟⲛ ⲁⲅⲓⲟⲛ ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲛ ⲉⲛ ⲓⲣⲏⲛⲏⲧⲱ ⲕ̅ⲱ̅ ⳿ⲁⲙⲏⲛⲀ ϯⲁⲡⲟⲅⲁⲗⲩⲙⲯⲓⲥ ⲧⲟⲩ ⲁⲅⲓⲟⲩ ⲓⲱⲁⲛⲛⲟⲩ


Next: Romans