Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous  Next 

Coptic Bible: John

1:1 ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲁⲣⲭⲏ ⲛⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲛⲁϥⲭⲏ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩϯ ⲡⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ.

1:2 ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲛⲁϥⲭⲏ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲏ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲫϯ.

1:3 ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲧϭⲛⲟⲩϥ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ.

1:4 ⲛⲉ ⳿ⲡⲱⲛϧ ⲡⲉⲧⲉ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡⲱⲛϧ ⲛⲉ ⳿ⲫⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉ.

1:5 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲭⲁⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉ ⲡⲓⲭⲁⲕⲓ ⲧⲁϩⲟϥ.

1:6 ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲁⲩⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ.

1:7 ⲫⲁⲓ ⲁϥ⳿ⲓ ⲉⲩⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ.

1:8 ⲛⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ.

1:9 ⲛⲁϥϣⲟⲡ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲁ⳿ⲫⲙⲏⲓ ⲫⲏⲉⲧⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ.

1:10 ⲛⲁϥⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲥⲟⲩⲱⲛϥ.

1:11 ⲁϥ⳿ⲓ ϩⲁ ⲛⲏⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ ⳿ⲙⲡⲟⲩϣⲟⲡϥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ.

1:12 ⲛⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲩϣⲟⲡϥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁϥϯⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲉⲣϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲟⲩϯ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ.

1:13 ⲛⲏ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⳿ⲛⲥⲁⲣⲝ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲁⲩⲙⲁⲥⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲫϯ.

1:14 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲣⲝ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲉϥⲱⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲉϥⲙⲉϩ ⳿ⲛ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲉⲙ ⲙⲉⲑⲙⲏⲓ.

1:15 ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⳿ϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲫⲏⲉⲧⲁⲓϫⲟϥ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱⲓ ⲁϥⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ϫⲉ ⲛⲉ ⲟⲩϣⲟⲣⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲣⲱ ⲡⲉ.

1:16 ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲏⲣⲉⲛ ⲁⲛϭⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲙⲟϩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛ⳿ⲧϣⲉⲃⲓⲱ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϩⲙⲟⲧ.

1:17 ϫⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲩⲧⲏⲓϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

1:18 ⲫϯ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉⲛⲉϩ ⲡⲓⲙⲟⲛⲟⲅⲉⲛⲏ ⲥ ⳿ⲛⲛⲟⲩϯ ⲫⲏⲉⲧⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲕⲉⲛϥ ⳿ⲙⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉⲧⲁϥⲥⲁϫⲓ.

1:19 ⲟⲩⲟϩ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ϩⲟⲧⲉ ⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲱⲣⲡ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲛϩⲁⲛⲟⲩⲏⲃ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲗⲉⲩⲓⲧⲏⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩϣⲉⲛϥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲛⲓⲙ.

1:20 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲙⲡⲉϥϫⲱⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

1:21 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲉⲛϥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⳿ⲏⲗⲓⲁⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ.

1:22 ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲛ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛϫⲉⲙ⳿ⲡϣⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲧⲁⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲕϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲑⲃⲏⲧⲕ.

1:23 ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ϯ⳿ⲥⲙⲏ ⲉⲧⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⳿ⲡϣⲁϥⲉ ϫⲉ ⲥⲟⲩⲧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲏⲥⲁ⳿ⲓⲁⲥ ⲡⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏ ⲧⲏⲥ.

1:24 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱⲣⲡ ⲡⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ.

1:25 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲉⲛϥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⳿ⲕϯⲱⲙⲥ ⲓⲥϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲏⲗⲓⲁⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ.

1:26 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯⲱⲙⲥ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⳿ϥ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲏϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ.

1:27 ⲫⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱⲓ ⲫⲏⲉⲧⲉ⳿ⲛϯ ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⲁⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁϯⲟⲩⲱ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲟⲩⲥⲉⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲑⲱⲟⲩⲓ.

1:28 ⲛⲁⲓ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲃⲏⲑⲁⲛⲓ⳿ⲁ ϩⲓⲙⲏⲣ ⳿ⲙⲡⲓⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ϯⲱⲙⲥ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

1:29 ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲇⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲓⲥ ⲡⲓϩⲓⲏⲃ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲱⲗⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ.

1:30 ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁⲓϫⲟⲥ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲑⲃⲏⲧⲕ ϫⲉ ⳿ϥⲛⲏⲟⲩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲁϥⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ϫⲉ ⲟⲩϣⲟⲣⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲣⲱ ⲡⲉ.

1:31 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲁⲓⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲓⲥ̅ⲗ̅ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲁⲓ⳿ⲓ ⳿ⲉϯⲱⲙⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ.

1:32 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏ ⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩϭⲣⲟⲙⲡⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲁϥⲟϩⲓ ϩⲓϫⲱϥ.

1:33 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲁⲓⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⳿ⲉϯⲱⲙⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉⲕⲛⲁⲩ ⲉⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲟϩⲓ ϩⲓϫⲱϥ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϯⲱⲙⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ.

1:34 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

1:35 ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲛⲁⲣⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲉⲙ ⲃ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏ ⲧⲏⲥ.

1:36 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲉϥⲙⲟϣⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲓⲥ ⲡⲓϩⲏⲓⲃ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

1:37 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲃ̅ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⲛⲥⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.

1:38 ⲉⲧⲁϥⲫⲟⲛϩϥ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉⲩⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲣⲁⲃⲃⲓ ⲫⲏⲉⲧⲉ ϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⳿ⲫⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲁⲕϣⲟⲡ ⲑⲱⲛ.

1:39 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲁⲙⲱⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁϥϣⲟⲡ ⲑⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ϧⲁⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉ ⳿ⲫⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛⲁϫⲡ ⲓ̅ ⲡⲉ.

1:40 ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲇⲉ ⳿ⲡⲥⲟⲛ ⳿ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲃ̅ ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ.

1:41 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥϫⲓⲙⲓ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛϫⲓⲙⲓ ⳿ⲙⲙⲉⲥⲓⲁⲥ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲡⲉϥⲟⲩⲱϩⲉⲙ ⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

1:42 ⲫⲁⲓ ⲁϥ⳿ⲉⲛϥ ϩⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲩϣⲧ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲉⲩ⳿ⲉⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ϫⲉ ⲕⲏⲫⲁ ⲫⲏ ⳿ⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ.

1:43 ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲓⲙⲓ ⳿ⲙⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲓ.

1:44 ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲣⲉⲙⲃⲏⲑⲥⲁⲓⲇⲁ ⲡⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲃⲁⲕⲓ ⳿ⲛⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ.

1:45 ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲑⲁⲛⲁⲏⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ϩⲓ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁⲛϫⲉⲙϥ ⲉⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ ⲡⲓ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ.

1:46 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲛⲁⲑⲁⲛⲁⲏⲗ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩ⳿ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ ⲡⲉϫⲉ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲁⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲁⲩ.

1:47 ⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲛⲁⲑⲁⲛⲁⲏⲗ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ϫⲉ ⲓⲥ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲧⲁ⳿ⲫⲙⲏⲓ ⲓⲥ ⲟⲩ⳿ⲓⲥⲣⲁⲏⲗⲓⲧⲏⲥ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲇⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ.

1:48 ⲡⲉϫⲉ ⲛⲁⲑⲁⲛⲁⲏⲗ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲕⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲑⲱⲛ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲕⲭⲏ ϧⲁⲧⲟⲧⲥ ⳿ⲛϯⲃⲱ ⳿ⲛⲕⲉⲛⲧⲉ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲕ.

1:49 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲁⲑⲁⲛⲁⲏⲗ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲣⲁⲃⲃⲁⲓ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲙⲡⲓⲥ̅ⲗ̅.

1:50 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ϧⲁⲣⲁⲧⲥ ⳿ⲛϯ ⲃⲱ ⳿ⲛⲕⲉⲛⲧⲉ ⳿ⲭⲛⲁϩϯ ϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ⳿ⲉⲛⲁⲓ ⲉⲕ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ.

1:51 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲧⲫⲉ ⲉⲥⲟⲩⲏ ⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲩⲛⲁ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲛⲏⲟⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲛⲥⲁ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ

2:1 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁϩⲅ̅ ⲟⲩϩⲟⲡ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲕⲁⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲣⲉ ⳿ⲑⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ.

2:2 ⲁⲩⲑⲁϩⲉⲙ ⳿ⲡⲕⲉⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏ ⲧⲏⲥ ⳿ⲉⲡⲓϩⲟⲡ.

2:3 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩⲛⲕ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲏⲣⲡ ⲡⲉϫⲉ ⳿ⲑⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲟⲩ ⲏⲣⲡ ⳿ⲙⲙⲁⲩ.

2:4 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⳿ⲁϧⲟ ⲛⲉⲙⲏⲓ ϩⲱⲓ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉⲥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲁⲟⲩⲛⲟⲩ.

2:5 ⲡⲉϫⲉ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲓⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉϥⲛⲁϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲁⲣⲓⲧϥ.

2:6 ⲛⲁⲩⲭⲏ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲛϩⲩⲇⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲱⲛⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲡⲧⲟⲩⲃⲟ ⳿ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲩⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲣⲓⲧⲏⲥ ⲃ̅ ⲓⲉ ⲅ̅ ⳿ⲉⲑⲟⲩⲓ.

2:7 ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲟϩ ⳿ⲛⲛⲓϩⲩⲇⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲁϩⲟⲩ ϣⲁ⳿ⲡϣⲱⲓ.

2:8 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲱⲧϩ ϯⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲧⲣⲓⲕⲗⲓⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ.

2:9 ϩⲱⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥϫⲉⲙϯⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲧⲣⲓⲕⲗⲓⲛⲟⲥ ⳿ⲉⲁϥⲉⲣ ⳿ⲏⲣⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ ⲡⲉ ⲛⲓⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ⳿ⲉⲙⲓ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲙⲁϩ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲁ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏ ⳿ⲧⲣⲓⲕⲗⲓⲛⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲡⲓⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲧ.

2:10 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉϣⲁⲩ ⲭⲱ ⳿ⲙⲡⲓⲏⲣⲡ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲁⲩϣⲁⲛⲑⲓϧⲓ ϣⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧ⳿ⲥⲃⲟⲕ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲕ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲡⲓⲏⲣⲡ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ϣⲁ ϯⲛⲟⲩ.

2:11 ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⳿ⲙⲙⲏⲓⲛⲓ ⲉⲧⲁϥⲁⲓϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲕⲁⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ.

2:12 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲫⲁⲓ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲁⲛ.

2:13 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϧⲉⲛⲧ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡϣⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅.

2:14 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲓⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϯ ⳿ⲉϩⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϭⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϥⲁⲓⲕⲉⲣⲙⲁ ⲉⲩϩⲉⲙⲥⲓ.

2:15 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲫⲣⲁⲅⲉⲗⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲛⲟϩ ⲁϥϩⲓⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲛⲓ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲕⲉⲣⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓϥⲁⲓⲕⲉⲣⲙⲁ ⲁϥⲫⲟⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲟⲩ⳿ⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲁϥⲫⲟⲛϫⲟⲩ.

2:16 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϯ ϭⲣⲟⲙⲡⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⳿ⲁⲗⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣ ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⳿ⲛⲟⲩⲏⲓ ⳿ⲛϣⲱⲧ.

2:17 ⲁⲩⲉⲣ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⳿ⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ⳿ⲡⲭⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲏⲓ ⳿ϥⲛⲁⲟⲩⲟⲙⲧ.

2:18 ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲏⲓⲛⲓ ⲉⲧⲉⲕⲛⲁⲧⲁⲙⲟⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⳿ⲕ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ.

2:19 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲃⲉⲗ ⲡⲁⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲁⲧⲁϩⲟϥ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ϧⲉⲛ ⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ.

2:20 ⲡⲉϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲁⲩⲉⲣ ⲙ̅ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉⲩⲕⲱⲧ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⳿ⲭ ⲛⲁⲧⲁϩⲟϥ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ϧⲉⲛ ⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ.

2:21 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ.

2:22 ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲁⲩⲉⲣ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏ ⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲉϯ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.

2:23 ⲉϥⲭⲏ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϣⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲁⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲛⲁϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ.

2:24 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥⲧⲉⲛϩⲟⲩⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲑⲃⲉϫⲉ ⲛⲁϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

2:25 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⲡⲉ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛⲁϥ ϧⲁ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϥⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ

3:1 ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ ⲟⲩⲁⲣ ⲭⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ.

3:2 ⲫⲁⲓ ⲁϥ⳿ⲓ ϩⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲣⲁⲃⲃⲓ ⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲕ⳿Ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⳿ⲛⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲉⲣ ⲛⲁⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲉⲧⲉⲕ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁⲣⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⲫϯ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ.

3:3 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲁⲩ⳿ϣⲧⲉⲙⲙⲉⲥ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲕⲉⲥⲟⲡ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

3:4 ⲡⲉϫⲉ ⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲙⲉⲥ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲕⲉⲥⲟⲡ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⳿ⲑⲣⲉϥⲉⲣϧⲉⲗⲗⲟ ⲙⲏ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⲉⲑⲣⲉϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ⲑⲛⲉϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲁϩ ⲥⲟⲡ ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲙⲁⲥϥ.

3:5 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲁⲩ⳿ϣⲧⲉⲙⲙⲉⲥ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯ ⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

3:6 ⲡⲓⲙⲓⲥⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲟⲩⲥⲁⲣⲝ ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲓⲥⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲡⲉ.

3:7 ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ϫⲉ ⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ϩⲱϯ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲙⲉⲥ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲕⲉⲥⲟⲡ.

3:8 ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ϥⲛⲓϥⲓ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲁ ⲉⲧⲉϩⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲕⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲧⲉϥ⳿ⲥⲙⲏ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲕ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲛⲁ ⳿ⲉⲑⲱⲛ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲟⲩⲙⲓⲥⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅.

3:9 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲁⲓ ϣⲱⲡⲓ.

3:10 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⳿ⲡⲥⲁϧ ⳿ⲙ⳿ⲡⲓⲥ̅ⲗ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ⳿ⲕ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁⲛ.

3:11 ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲧⲉⲛⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲛⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛϭⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ.

3:12 ⲓⲥϫⲉ ⲁⲓϫⲉ ⲛⲁ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲡⲱⲥ ⲁⲓϣⲁⲛϫⲉ ⲛⲁ ⳿ⲧⲫⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ.

3:13 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲫⲉ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⲉⲫⲏⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲉⲧⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ.

3:14 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ϭⲉⲥ ⲡⲓϩⲟϥ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϩⲓ ⳿ⲡϣⲁϥⲉ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲱϯ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲟⲩϭⲉⲥ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ.

3:15 ϩⲓⲛⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲱⲛϧ ⳿ⲛ⳿ⲉⲛⲉϩ.

3:16 ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲅⲁⲣ ⲁ ⲫϯ ⲙⲉⲛⲣⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲏⲓϥ ϩⲓⲛⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ϣⲧⲉⲙⲧⲁⲕⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲛϧ ⳿ⲛ⳿ⲉⲛⲉϩ.

3:17 ⲛⲉⲧⲁ ⲫϯ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲙⲡⲉϥϣⲏ ⲣⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ.

3:18 ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲥⲉⲛⲁϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϥⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ϩⲏⲇⲏ ⲁⲩⲟⲩⲱ ⲉⲩϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉϥⲛⲁϩϯ ⳿ⲉ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲟⲛⲟⲅⲉⲛⲏⲥ ⳿ⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

3:19 ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓϩⲁⲡ ϫⲉ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲁϥ⳿Ⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁⲩⲙⲉⲛⲣⲉ ⲡⲓⲭⲁⲕⲓ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛⲟⲩϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲩϩⲱⲟⲩ ⲡⲉ.

3:20 ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⳿ϥⲙⲟⲥϯ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲁϥ⳿ⲓ ϩⲁ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ϣⲧⲉⲙⲥⲟϩⲓ ⳿ⲛⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿Ⲓ ϫⲉ ⲥⲉϩⲱⲟⲩ.

3:21 ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ϣⲁϥ⳿ⲓ ϩⲁ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ϫⲉ ⲉⲧⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲫϯ.

3:22 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲉ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲓⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲭⲏ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲉϥϯⲱⲙⲥ.

3:23 ⲛⲁⲣⲉ ⳿ⲡⲕⲉⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲇⲉ ϯⲱⲙⲥ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⳿ⲉⲛⲱⲛ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲥⲁⲗⲓⲙ ϫⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϭⲓⲱⲙⲥ ⲡⲉ.

3:24 ⲛⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲟⲩϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⳿ⲉ⳿ⲡ⳿ϣⲧⲉⲕⲟ ⲡⲉ.

3:25 ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲍⲏⲧⲏⲥⲓⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩⲧⲟⲩⲃⲟ.

3:26 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ϩⲁ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲣⲁⲃⲃⲓ ⲫⲏⲉⲧⲭⲏ ⲛⲉⲙⲁⲕ ϩⲓⲙⲏⲣ ⳿ⲙⲡⲓⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⲫⲏ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲉⲧⲉⲕⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁⲣⲟϥ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲫⲁⲓ ⳿ϥϯⲱⲙⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

3:27 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ϭⲓ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲁⲩ⳿ϣⲧⲉⲙⲧⲏ ⲓⲥ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ.

3:28 ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲩⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ϧⲁϫⲱϥ ⳿ⲙⲫⲏ.

3:29 ⲫⲏⲉⲧⲉ ϯϣⲉⲗⲉⲧ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲓⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲧ ⳿ⲡ⳿ϣⲫⲏⲣ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲧ ⲡⲉⲧ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲁϣⲓ ⳿ϥⲣⲁϣⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲧ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲧ ⲫⲁⲓ ⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⲡⲁⲣⲁϣⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁϥϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

3:30 ϩⲱϯ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫⲏ ⲁⲓⲁⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛⲧⲁⲑⲉⲃⲓ⳿ⲟ.

3:31 ⲫⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ϥⲥⲁ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁϥⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲫⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⳿ϥⲥⲁ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

3:32 ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲥⲟⲑⲙⲉϥ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ϭⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲥ.

3:33 ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϭⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⲫⲁⲓ ⲁϥⲉⲣ⳿ⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲓⲛ ϫⲉ ⲫϯ ⲟⲩ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲡⲉ.

3:34 ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲁ ⲫϯ ⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲧⲉϥⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲁⲣⲉ ⲫϯ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ϯ ⳿ⲙⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲓ.

3:35 ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲙⲉⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁϥⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲛⲉϥϫⲓϫ.

3:36 ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲡⲓϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲱⲛϧ ⳿ⲛ⳿ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲑⲱⲧ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲉⲡⲓϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲉϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡⲱⲛϧ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲡ⳿ϫⲱⲛⲧ ⳿ⲙⲫϯ ⲉϥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ϩⲓϫⲱϥ

4:1 ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ϫⲉ ⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲑⲁⲙⲓⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥϯⲱⲙⲥ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ.

4:2 ⲕⲉⲧⲟⲓ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲁⲛ ⳿ⲉⲛⲁϥϯⲱⲙⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉ.

4:3 ⲁϥⲭⲱ ⳿ⲛϯⲓⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⲟⲛ ⳿ⲉϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ.

4:4 ⲛⲉ ϩⲱϯ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ⳿ⲉⲥⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲁ.

4:5 ⲁϥ⳿ⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲃⲁⲕⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲉⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲩⲭⲁⲣ ⲉⲥϧⲉⲛⲧ ⳿ⲉⲡⲓⲓⲟϩⲓ ⲉⲧⲁ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲧⲏⲓϥ ⳿ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ.

4:6 ⲛⲁⲥⲭⲏ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲙⲟⲩⲙⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲓⲁⲕⲱⲃ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁϥϧⲓⲥⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲙⲙⲟϣⲓ ⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲓϫⲉⲛ ϯⲙⲟⲩⲙⲓ ⲛⲉ ⳿ⲫⲛⲁⲩ ⳿ⲛⲁϫⲡ ⲡⲉ.

4:7 ⲁⲥ⳿ⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲁ ⳿ⲉⲙⲁϩ ⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲙⲟⲓ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲁⲥⲱ.

4:8 ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉ ϯⲃⲁⲕⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩϣⲱⲡ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ϧⲣⲏⲟⲩⲓ ⲛⲱⲟⲩ.

4:9 ⲡⲉϫⲉ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲕⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲛⲧⲟⲧ ⳿ⲉⲥⲱ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲙⲟⲩϫⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ.

4:10 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉϯⲇⲱⲣⲉ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲉ ϫⲉ ⲙⲟⲓ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲁⲥⲱ ⳿ⲛⲑⲟ ⲛⲁⲣⲉⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥϯ ⲛⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⲉϥⲟⲛϧ.

4:11 ⲡⲉϫⲉ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲁϥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲛ⳿ⲧⲗⲏⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲕ ⲟⲩⲟϩ ϯϣⲱϯ ϣⲏⲕ ⲉϥ⳿ⲉ⳿ⲛⲧⲟⲧⲕ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲉⲧⲟⲛϧ.

4:12 ⲙⲏ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⳿ⲉⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϯ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲁⲓϣⲱϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ϩⲱϥ ⲁϥⲥⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥϣⲁⲛϣ.

4:13 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁⲥⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲫⲏ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲉϯⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲛⲉϥ⳿ⲓⲃⲓ ϣⲁ ⳿ⲉⲛⲉϩ.

4:14 ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉϯⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⲛⲁϥ ⲉϥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲟⲩⲙⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉϥ⳿ⲉϭⲓⲫⲉⲓ ⲉⲩⲱⲛϧ ⳿ⲛ⳿ⲉⲛⲉϩ.

4:15 ⲡⲉϫⲉ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ⳪ ⲙⲟⲓ ⲛⲏⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲱⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁ⳿ϣⲧⲉⲙ⳿ⲓⲃⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲁ⳿ϣⲧⲉⲙ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ⲙⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲙⲁϩ ⲙⲱⲟⲩ.

4:16 ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲉ ⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲡⲉϩⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲙⲏ ⳿ⲉ⳿ⲙⲛⲁⲓ.

4:17 ⲁⲥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛϯ ϩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲁⲣⲉϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛϯ ϩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ.

4:18 ⲉ̅ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϩⲁⲓ ⲁⲣⲉϭⲓⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲑⲛⲉⲙⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲡⲉϩⲁⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ⲟⲩⲙⲏⲓ ⲡⲉ ⲉⲧⲁⲣⲉϫⲟϥ.

4:19 ⲡⲉϫⲉ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ⳪ ϯⲛⲁⲩ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ.

4:20 ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲁⲓⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲣⲉ ⲡⲓⲙⲁ⳿ⲛⲟⲩⲱϣⲧ ϧⲉⲛ ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲉ⳿ⲥϣⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

4:21 ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲧⲉⲛϩⲟⲩⲧ ϫⲉ ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲁⲓⲧⲱⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ϧⲉⲛ ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲉⲩⲛⲁⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙ⳿ⲫⲓⲱⲧ.

4:22 ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲉⲧⲉ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲉ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲡⲓⲟⲩϫⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ.

4:23 ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲧⲉ ϩⲟⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲛⲧⲁ⳿ⲫⲙⲏⲓ ⲉⲩⲛⲁⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙ⳿ⲫⲓⲱⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏ ⲓ ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲁϥⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

4:24 ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲡⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲥⲉ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ.

4:25 ⲡⲉϫⲉ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲙⲉⲥⲓⲁⲥ ⲛⲏⲟⲩ ⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲉϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲉⲑⲛⲁⲧⲁⲙⲟⲛ ⳿ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

4:26 ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲉ.

4:27 ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏ ⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ϫⲉ ⳿ϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲙⲉⲛⲧⲟⲓ ϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲕⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲟⲩ ⲓⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⳿ⲕⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁⲥ.

4:28 ⲁⲥⲭⲱ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲥϩⲩⲇⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛϫⲉ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲉ ⲛⲁⲥ ⳿ⲉϯⲃⲁⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁⲥ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ.

4:29 ϫⲉ ⳿ⲁⲙⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲁϥϫⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲏⲓ ⲉⲧⲁⲓⲁⲓⲧⲟⲩ ⲙⲏⲧⲓ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

4:30 ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟϥ.

4:31 ⲛⲁⲩϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲧⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲣⲁⲃⲃⲓ ⲧⲱⲛⲕ ⲟⲩⲱⲙ.

4:32 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲟⲛϯ ⲟⲩ⳿ϧⲣⲉ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲙⲥ ⲑⲏ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲉⲧⲉⲧⲉ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ.

4:33 ⲛⲁⲩϫⲱ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲙⲏⲧⲓ ⲁⲛ ⲁ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲓⲛⲓ ⲛⲁϥ ⲉⲑⲣⲉϥⲟⲩⲱⲙ.

4:34 ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲁ⳿ϧⲣⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲧⲉ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁⲉⲣ ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲁϫⲱⲕ ⳿ⲙⲡⲉϥϩⲱⲃ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

4:35 ⲙⲏ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⲉⲧϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲓ ⲕⲉⲇ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲃⲟⲧ ⳿ϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲱⲥϧ ϩⲏⲡⲡⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ϥⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲃⲁⲗ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲓⲭⲱⲣⲁ ϫⲉ ⲁⲩⲟⲩⲃⲁϣ ⳿ⲉⲡⲟⲥϧⲟⲩ.

4:36 ϩⲏⲇⲏ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲱⲥϧ ⳿ϥⲛⲁϭⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲃⲉⲭ ⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲛⲁⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲩⲧⲁϩ ⲉⲩⲱⲛϧ ⳿ⲛ⳿ⲉⲛⲉϩ ϩⲓⲛⲁ ⲫⲏⲉⲧⲥⲓϯ ⳿ⲛⲧⲉϥⲣⲁϣⲓ ⲉⲩⲥⲟⲡ ⲛⲉⲙ ⲫⲏⲉⲧⲱⲥϧ.

4:37 ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲧⲁ⳿ⲫⲙⲏⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ϫⲉ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉⲧⲥⲓϯ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉⲧⲱⲥϧ.

4:38 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓⲟⲩⲉⲣⲡ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲱⲥϧ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛϧⲓⲥⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲡⲉⲧⲁⲩϧⲓⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲟⲩϧⲓⲥⲓ.

4:39 ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ϯⲃⲁⲕⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏ ⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲉⲥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϫⲉ ⲁϥϫⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲁⲓⲁⲓⲧⲟⲩ.

4:40 ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏ ⲥ ⲁⲩϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲟϩⲓ ϧⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟϩⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲃ̅.

4:41 ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲕⲉⲙⲏϣ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲁⲩⲛⲁϩϯ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲉϥⲥⲁϫⲓ.

4:42 ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⳿ⲛϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲧⲉⲛϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ϩⲱⲛ ⲁⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲧⲁ⳿ⲫⲙⲏⲓ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲥⲱⲧⲏⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ.

4:43 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲃ̅ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ.

4:44 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲅⲁⲣ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲑⲏ ⲉⲧⲉⲑⲱϥ ⳿ⲙⲃⲁⲕⲓ.

4:45 ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⲁⲩϣⲟⲡϥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲅⲁⲗⲓⲗⲉⲟⲥ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϣⲁⲓ ⲛⲉ ⲁⲩ⳿ⲓ ⲅⲁⲣ ϩⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲁⲓ.

4:46 ⲁϥ⳿ⲓ ⲟⲛ ⳿ⲉ⳿ⲧⲕⲁⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲑⲣⲉ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲉⲣⲏⲣⲡ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲕⲟⲥ ⲡⲉ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩϣⲏ ⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉϥϣⲱⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ.

4:47 ⲫⲁⲓ ⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲓⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⳿ⲉϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ϩⲁⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿Ⲓ ⳿ⲉϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲟⲩϫⲉ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ ⲛⲁϥⲛⲁⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ.

4:48 ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲛ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙⲛⲁⲩ ⳿ⲉϩⲁⲛⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲁⲛ.

4:49 ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲕⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ⳪ ⳿ⲁⲙⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉϥⲙⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁ⳿ⲁⲗⲟⲩ.

4:50 ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ ⳿ϥⲟⲛϧ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁϩϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲟϥ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟϣⲓ.

4:51 ϩⲏⲇⲏ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲓⲥ ⲛⲉϥⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁϥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ϥⲟⲛϧ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲓ.

4:52 ⲛⲁϥϣⲓⲛⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲁ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⲑⲏ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲁⲥⲓⲁⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲁϫⲡ ⲍ̅ ⳿ⲛⲥⲁϥ ⲁϥⲭⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ϧⲙⲟⲙ.

4:53 ⲁϥ⳿ⲉⲙⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ϫⲉ ⲛⲉ ϯ ⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲧⲉ ⲉⲧⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ϥⲟⲛϧ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁϩϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲧⲏⲣϥ.

4:54 ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲁϩ ⲃ̅ ⲉⲧⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯ ⲓⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⳿ⲉϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ

5:1 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⳿ⲡϣⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅.

5:2 ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ϩⲓϫⲉⲛ ϯ⳿ⲡⲣⲟⲃⲁⲧⲓⲕⲏ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲏⲑⲣⲁ ⲑⲏ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲉⲧϩⲉⲃⲣⲉⲟⲥ ϫⲉ ⲃⲏⲑⲥⲁⲓⲇⲁ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲉ̅ ⳿ⲛ⳿ⲥⲧⲟ⳿ⲁ.

5:3 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲣⲟϫⲡ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲏ ϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧϣⲱⲛⲓ ϩⲁⲛⲃⲉⲗⲗⲉⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϭⲁⲗⲉⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲉⲩϣⲟⲩ⳿ⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲩϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲕⲓⲙ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲱⲟⲩ.

5:4 ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉϥ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲛⲛⲁⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ϯⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲏⲑⲣⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲕⲓⲙ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉϥ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏ ⲧ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲓⲕⲓⲙ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲉϥ⳿ⲉⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ ⳿ⲉϣⲱⲛⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉ⳿ⲛⲧⲁϥ.

5:5 ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⳿ⲉⲁϥⲉⲣ ⲗ̅ⲏ̅ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϣⲱⲛⲓ.

5:6 ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲫⲁⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉϥ⳿ⲛⲕⲟⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲁϥⲉⲣ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲟⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲭⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲟⲩϫⲁⲓ.

5:7 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧϣⲱⲛⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲡⲁ⳪ ⳿ⲙⲙⲟⲛϯ ⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϩⲓⲛⲁ ⲁϥϣⲁⲛⲑⲟϩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉϥϩⲓⲧ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϯⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲏⲑⲣⲁ ϩⲱⲥ ⲇⲉ ⲉⲓⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϣⲁⲣⲉ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ.

5:8 ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧⲱⲛⲕ ⳿ⲁⲗⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲕϭ ⲗⲟϫ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲟϣⲓ.

5:9 ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥⲟⲩϫⲁⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥϭⲗⲟϫ ⲁϥⲙⲟϣⲓ ⲛⲉ ⳿ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲡⲉ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ.

5:10 ⲛⲁⲩϫⲱ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⳿ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲥϣⲉ ⲛⲁⲕ ⲁⲛ ⳿ⲉⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲕϭⲗⲟϫ.

5:11 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥ⳿ⲑⲣⲓⲟⲩϫⲁⲓ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲕϭⲗⲟϫ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ.

5:12 ⲁⲩϣⲉⲛϥ ⲇⲉ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲕ ϭⲗⲟϫ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲟϣⲓ.

5:13 ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥⲟⲩϫⲁⲓ ⲛⲁϥ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ.

5:14 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥϫⲉⲙϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲁⲕⲟⲩϫⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲟⲩⲟ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲕ.

5:15 ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲧⲁϥ⳿ⲑⲣⲓⲟⲩϫⲁⲓ.

5:16 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲟⲩⲛ ⲛⲁⲩϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲁϥ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ.

5:17 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϣⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲛⲟⲩ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉⲣϩⲱⲃ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲉⲣϩⲱⲃ.

5:18 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲛⲁⲩⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲉϧⲟⲑⲃⲉϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲛⲁϥⲃⲱⲗ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫϯ ⲡⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϩⲓⲥⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲫϯ.

5:19 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⲉⲣ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲁϥ⳿ϣⲧⲉⲙⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲉϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲟⲛ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲕⲉϣⲏⲣⲓ ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ.

5:20 ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲅⲁⲣ ⳿ϥⲙⲉⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ϥⲛⲁⲧⲁⲙⲟϥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲛⲓϣϯ ⳿ⲉⲛⲁⲓ ⳿ϥⲛⲁⲧⲁⲙⲟϥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ϣⲫⲏ ⲣⲓ.

5:21 ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲧⲁⲛϧⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲡⲓⲕⲉϣⲏⲣⲓ ⲛⲏⲉⲧⲉϥⲟⲩⲁϣⲟⲩ ⳿ϥⲧⲁⲛϧⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ.

5:22 ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⳿ϥⲛⲁϯϩⲁⲡ ⳿ⲉ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓϩⲁⲡ ⲧⲏⲣϥ ⲁϥⲧⲏⲓϥ ⳿ⲙⲡⲓϣⲏⲣⲓ.

5:23 ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲣⲧⲓⲙⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲓϣⲏ ⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲟⲩⲉⲣⲧⲓⲙⲁⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲫⲏⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϥⲉⲣⲧⲓⲙⲁⲛ ⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲓϣⲏⲣⲓ ⳿ϥⲉⲣⲧⲓⲙⲁⲛ ⲁⲛ ⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟϥ.

5:24 ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲡⲁⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲱⲛϧ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲛⲁ⳿ⲓ ⲁⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡϩⲁⲡ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ϥⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡⲱⲛϧ.

5:25 ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲧⲉ ϩⲟⲧⲉ ⲉⲣⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲛⲁⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉ⳿ⲧ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲏ ⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲩ⳿ⲉⲱⲛϧ.

5:26 ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲱⲛϧ ϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁϥⲧⲏⲓⲥ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲉϣⲏ ⲣⲓ ⲉⲑⲣⲉ ⲟⲩⲱⲛϧ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ.

5:27 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲛⲁϥ ⲉⲑⲣⲉϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩϩⲁⲡ ϫⲉ ⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉ.

5:28 ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ϫⲉ ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ⲉⲩ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲧⲉϥ⳿ⲥⲙⲏ.

5:29 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ ⲉⲩⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲱⲛϧ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲉⲩⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⳿ⲛ⳿ⲕⲣⲓⲥⲓⲥ.

5:30 ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲁⲉⲣ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉϯⲥⲱⲧⲉⲙ ϯϯϩⲁⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁϩⲁⲡ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲙⲏⲓ ⲡⲉ ϫⲉ ⳿ⲛϯⲕⲱϯ ⲁⲛ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲁⲟⲩⲱϣ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ.

5:31 ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓϣⲁⲛⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲉⲑⲃⲏⲧ ⲧⲁⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⲟⲩⲙⲏⲓ ⲁⲛ ⲧⲉ.

5:32 ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉⲧⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲉⲑⲃⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ϯ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⲟⲩⲙⲏⲓ ⲧⲉ ⲑⲏ ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲑⲃⲏⲧ.

5:33 ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲣⲡ ϩⲁ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛ⳿ⲑⲙⲏⲓ.

5:34 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛⲁⲓϭⲓ ⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁⲓ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲟϩⲉⲙ.

5:35 ⲫⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲓϧⲏⲃⲥ ⲉⲑⲙⲟϩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲑⲉⲗⲏⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲡⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲟⲩⲱⲓⲛⲓ.

5:36 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲟⲩⲟⲛϯ ⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲉⲛⲁⲁⲥ ⳿ⲉⲑⲁ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲁϥⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁϫⲟⲕⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲉϯⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲥⲉⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁⲣⲟⲓ ϫⲉ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲡⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ.

5:37 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲡⲉⲧⲁϥⲟⲩⲟⲣⲡⲧ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉⲧⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲉⲑⲃⲏⲧ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⲉⲛⲉϩ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲁϥ.

5:38 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϥⲥⲁϫⲓ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲛ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟϥ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

5:39 ⲟⲧϧⲉⲧ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ⲛⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲱⲛϧ ⳿ⲛ⳿ⲉⲛⲉϩ ϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲉⲧⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲉⲑⲃⲏⲧ.

5:40 ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⳿ⲉ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲱⲛϧ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ.

5:41 ⳿ⲛϯⲛⲁϭⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ.

5:42 ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲓ⳿ⲉⲙⲓ ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ϯ⳿ⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲛ.

5:43 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓ⳿ⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛϭⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲛ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⳿Ⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲫⲱϥ ⳿ⲛⲣⲁⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϭⲓⲧϥ.

5:44 ⲡⲱⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲛⲁϩϯ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϭⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲁⲛ.

5:45 ⲙⲏ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲑⲛⲁⲉⲣⲕⲁⲧⲏ ⲅⲟⲣⲓⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ϧⲁⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟⲛ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲉⲣⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲫⲏ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

5:46 ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ϩⲱ ⲡⲉ ⲉⲧⲁ ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧ.

5:47 ⲓⲥϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲁⲛ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲱⲥ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲛⲁⲥⲁϫⲓ

6:1 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲙⲏ ⲣ ⳿ⲙ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲓⲃⲉⲣⲓⲁⲇⲟⲥ.

6:2 ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲉϥⲟϣ ϫⲉ ⲛⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲉⲛⲁϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧϣⲱⲛⲓ.

6:3 ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ.

6:4 ⲛⲉ ⲁϥϧⲱⲛⲧ ⲇⲉ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ ⳿ⲡϣⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ.

6:5 ⲉⲧⲁϥϥⲁⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲏ ϣ ⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲙⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲛⲁϫⲉⲙ ⲱⲓⲕ ⲑⲱⲛ ⲉϣⲱⲡ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲁⲓ.

6:6 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥϫⲟϥ ⲉϥⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϥⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲛⲁϥⲣⲱⲟⲩϣ ⳿ⲉⲁⲓϥ.

6:7 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲥ̅ ⳿ⲛⲥⲁⲑⲣⲉⲓ ⳿ⲛⲱⲓⲕ ⲛⲁⲣⲁϣⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩϭ ⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲉ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ.

6:8 ⲡⲉϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏ ⲧⲏⲥ ⲉⲧⲉ ⲁⲛⲁⲇⲣⲉⲁⲥ ⲡⲉ ⳿ⲡⲥⲟⲛ ⳿ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ.

6:9 ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲉ̅ ⳿ⲛⲱⲓⲕ ⳿ⲛⲓⲱⲧ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲃⲧ ⲃ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲣⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲁⲫⲟϩ ⳿ⲉⲑⲱⲛ ⳿ⲛⲛⲁⲓⲙⲏϣ.

6:10 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲣⲟⲑⲃⲟⲩ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲇⲉ ⳿ⲛⲥⲓⲙ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲣⲟⲑⲃⲟⲩ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲥⲓⲙ ⲧⲟⲩ⳿ⲏⲡⲓ ⲉⲩⲉⲣ ⲉ̅ ⳿ⲛϣⲟ.

6:11 ⲁϥϭⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲛⲓⲱⲓⲕ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲁϥϯ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲑⲣⲟⲧⲉⲃ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲕⲉⲧⲉⲃⲧ ⲫⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲁϣϥ.

6:12 ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲩⲥⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏ ⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲛⲛⲓⲗⲁⲕϩ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ.

6:13 ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲁϩ ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛⲕⲟⲧ ⳿ⲛⲗⲁⲕϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉ̅ ⳿ⲛⲱⲓⲕ ⳿ⲛⲓⲱⲧ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲱⲙ.

6:14 ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲛⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲉⲧⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲧⲁ⳿ⲫⲙⲏⲓ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ.

6:15 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲥⲉⲣⲱⲟⲩϣ ⳿ⲉ⳿Ⲓ ⳿ⲉϩⲟⲗⲙⲉϥ ⳿ⲉⲁⲓϥ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲟ ⲁϥⲉⲣ⳿ⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲓⲛ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ.

6:16 ⲉⲧⲁ ⲣⲟⲩϩⲓ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲓ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ.

6:17 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲁⲗⲏⲓ ⳿ⲉⲡⲓϫⲟⲓ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲙⲏⲣ ⳿ⲙ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⳿ⲉⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉⲁ ⳿ⲧⲭⲉⲙⲥ ϩⲏⲇⲏ ϣⲱⲡⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉϥ⳿Ⲓ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.

6:18 ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲉϩⲥⲓ ⲡⲉ ⲉϥⲛⲓϥⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲑⲏⲟⲩ.

6:19 ⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲉⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲩ ⲕ̅ⲉ̅ ⳿ⲛ⳿ⲥⲧⲁⲇⲓⲟⲛ ⲓⲉ ⲗ̅ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲉϥⲙⲟϣⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥϧⲱⲛⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲡⲓϫⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ.

6:20 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ.

6:21 ⲛⲁⲩⲟⲩⲱϣ ⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲗⲟϥ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲓϫⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁ ⲡⲓϫⲟⲓ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲭⲣⲟ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲩⲛⲁϣⲉ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

6:22 ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲇⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ⳿ⲉⲛⲁϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲓⲙⲏⲣ ⳿ⲙ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲁⲩⲛⲁⲩ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲕⲉϫⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲟⲩⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲁⲗⲏⲓ ⳿ⲉⲡⲓϫⲟⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉ ⲉⲧⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ.

6:23 ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲕⲉⲉϫⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲓⲃⲉⲣⲓⲁⲇⲟⲥ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲙⲡⲓⲱⲓⲕ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲁϥϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡ⳪.

6:24 ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲏϣ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩ⳿ⲁⲗⲏⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ⲉϫⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲉⲩⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.

6:25 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩϫⲉⲙϥ ϩⲓⲙⲏⲣ ⳿ⲙ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲣⲁⲃⲃⲓ ⲉⲧⲁⲕ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ⲙⲛⲁⲓ ⳿ⲛ⳿ⲑⲛⲁⲩ.

6:26 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉϩⲁⲛⲙⲏⲓⲛⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲱⲓⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲓ.

6:27 ⲁⲣⲓϩⲱⲃ ⳿ⲉϯ⳿ϧⲣⲉ ⲁⲛ ⲉⲑⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲁⲗⲗⲁ ϯ⳿ϧⲣⲉ ⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲉⲩⲱⲛϧ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ ⲑⲏ ⲉⲧⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⲛⲁⲧⲏⲓⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁ ⲫϯ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲉⲣ⳿ⲥ⳿ⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

6:28 ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲟⲩⲛ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲁⲓϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

6:29 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓϩⲱⲃ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟϥ.

6:30 ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲏⲓⲛⲓ ⲉⲧⲉⲕ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⲟⲩ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲉⲧⲉⲕ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

6:31 ⲁ ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁⲛⲛⲁ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϩⲓ ⳿ⲡϣⲁϥⲉ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲟⲩⲱⲓⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲁϥⲧⲏⲓϥ ⲛⲱⲟⲩ ⲉⲑⲣⲟⲩⲟⲩⲟⲙϥ.

6:32 ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲁⲛ ⲁϥϯ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲱⲓⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉⲑⲛⲁϯ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲱⲓⲕ ⳿ⲛ⳿ⲧⲁ⳿ⲫⲙⲏⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ.

6:33 ⲡⲓⲱⲓⲕ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥϯ ⳿ⲙ⳿ⲡⲱⲛϧ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ.

6:34 ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲙⲟⲓ ⲛⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲱⲓⲕ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

6:35 ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲓⲕ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲛϧ ⲫⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟⲓ ⳿ⲛⲛⲉϥ⳿ϩⲕⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⳿ⲛⲛⲉϥ⳿ⲓⲃⲓ ϣⲁ ⳿ⲉⲛⲉϩ.

6:36 ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲁⲛ.

6:37 ⲫⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲧⲏⲓϥ ⲛⲏⲓ ⳿ϥⲛⲁ⳿Ⲓ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟⲓ ⳿ⲛⲛⲁϩⲓⲧϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

6:38 ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲁⲓ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲁ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉ⳿ϩⲛⲏⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲉⲛⲁϥ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ.

6:39 ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ϩⲓⲛⲁ ⲫⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁϥⲧⲏⲓϥ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲁ⳿ϣⲧⲉⲙⲧⲁⲕⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛⲧⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛϧⲁ⳿ⲉ.

6:40 ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ϩⲓⲛⲁ ⲫⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲛϧ ⳿ⲛ⳿ⲉⲛⲉϩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛϧⲁ⳿ⲉ.

6:41 ⲛⲁⲩ⳿ⲭⲣⲉⲙⲣⲉⲙ ⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ϫⲉ ⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲓⲕ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ.

6:42 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲫⲁⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ ⲫⲏ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲡⲱⲥ ⳿ϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϯⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲓ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ.

6:43 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣ⳿ⲭⲣⲉⲙⲣⲉⲙ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ.

6:44 ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲁⲣⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⲥⲟⲕϥ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲛⲧⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛϧⲁ⳿ⲉ.

6:45 ⳿ⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲩ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲣⲉϥϭⲓ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲫⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ϥⲛⲁ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟⲓ.

6:46 ⲟⲩⲭ ⳿ⲟⲧⲓ ϫⲉ ⲁ ⲟⲩⲁⲓ ⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲫⲏⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲫϯ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲫⲓⲱⲧ.

6:47 ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲱⲛϧ ⳿ⲛ⳿ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲙⲙⲁⲩ.

6:48 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲓⲕ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲛϧ.

6:49 ⲛⲉⲧⲉⲛⲓⲟϯ ⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁⲛⲛⲁ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏ ⲓ ϩⲓ ⳿ⲡϣⲁϥⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲟⲩ.

6:50 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲓⲕ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ϣⲧⲉⲙⲙⲟⲩ.

6:51 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲓⲕ ⲉⲧⲟⲛϧ ⲫⲏⲉⲧⲁϥ⳿Ⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲱⲓⲕ ⲉϥ⳿ⲉⲱⲛϧ ϣⲁ ⳿ⲉⲛⲉϩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲱⲓⲕ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲉϯⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲧⲉ ⲑⲏ ⳿ⲉϯⲛⲁⲧⲏⲓⲥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲡⲱⲛϧ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ.

6:52 ⲛⲁⲩϯ ⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲱⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫⲁⲓ ϯ ⳿ⲛⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ ⲛⲁⲛ ⲉⲑⲣⲉⲛⲟⲩⲟⲙⲥ.

6:53 ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲛ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲉⲧⲉⲛ ⲱⲛϧ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

6:54 ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲛⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲥⲱ ⳿ⲙⲡⲁ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲛϧ ⳿ⲛ⳿ⲉⲛⲉϩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛϧⲁ⳿ⲉ.

6:55 ⲧⲁⲥⲁⲝ ⲅⲁⲣ ⲟⲩ⳿ϧⲣⲉ ⳿ⲛⲧⲁ⳿ⲫⲙⲏⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲟⲩⲥⲱ ⳿ⲛⲧⲁ⳿ⲫⲙⲏⲓ ⲡⲉ.

6:56 ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲛⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲥⲱ ⳿ⲙⲡⲁ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ϥⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ.

6:57 ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲫⲏⲉⲧⲟⲛϧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲱⲛϧ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲉϥ⳿ⲉⲱⲛϧ ϩⲱϥ ⲉⲑⲃⲏⲧ.

6:58 ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲓⲕ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲁⲛ ⳿ⲛⲛⲓⲓⲟϯ ⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲟⲩ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲱⲓⲕ ⲉϥ⳿ⲉⲱⲛϧ ϣⲁ ⳿ⲉⲛⲉϩ.

6:59 ⲛⲁⲓ ⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ϧⲉⲛ ⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ.

6:60 ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ϥⲛⲁϣⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲛⲁ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

6:61 ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ϫⲉ ⲥⲉ⳿ⲭⲣⲉⲙⲣⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲉⲧⲉⲣ⳿ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ.

6:62 ⲓⲉ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⲉϥⲛⲁ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲛⲁϥⲭⲏ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ.

6:63 ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲡⲉⲧⲧⲁⲛϧⲟ ϯⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲥϯ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛϩⲏⲟⲩ ⲁⲛ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲁⲓϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲱⲛϧ ⲡⲉ.

6:64 ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲉⲛⲁϩϯ ⲁⲛ ⲛⲁϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲏ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉ⳿ⲛⲥⲉⲛⲁϩϯ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲫⲏ ⳿ⲉⲛⲁϥⲛⲁⲧⲏⲓϥ.

6:65 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⲡⲉ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲁⲩ⳿ϣⲧⲉⲙⲧⲏⲓⲥ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲱⲧ.

6:66 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲫⲱⲧ ⳿ⲉⲫⲁϩⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲁⲛ ϫⲉ ⲡⲉ.

6:67 ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲓ̅ⲃ̅ ϫⲉ ⲙⲏ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉϣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ.

6:68 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲁⲛⲛⲁϣⲉ ⲛⲁⲛ ϩⲁ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲱⲛϧ ⳿ⲛ⳿ⲉⲛⲉϩ ⲉⲧⲉ⳿ⲛⲧⲁⲕ.

6:69 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

6:70 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲙⲏ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲁⲓⲥⲉⲧⲡ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲁ ⲡⲓⲓ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲇⲓ⳿ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲡⲉ.

6:71 ⲛⲁϥϫⲱ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⳿ⲉⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲛⲁϥⲣⲱⲟⲩϣ ⳿ⲉⲧⲏⲓϥ ⳿ⲉⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲓ̅ⲃ̅

7:1 ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϥⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲉⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ϯⲓⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ϫⲉ ⲛⲁⲩⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲉϧⲟⲑⲃⲉϥ.

7:2 ⲛⲁϥϧⲉⲛⲧ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡϣⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϯ⳿ⲥⲕⲏⲛⲟⲡⲏⲅⲓⲁ.

7:3 ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲑⲃⲉⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ ⳿ⲉϯⲓⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲕⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲉⲕ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲉⲧⲉⲕ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ.

7:4 ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲉⲣϩⲱⲃ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧϩⲏⲡ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱϥ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲑⲟⲩⲱⲛϩ ⲓⲥϫⲉ ⳿ⲭⲛⲁⲉⲣ ⲛⲁⲓ ⲟⲩⲟⲛϩⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ.

7:5 ⲟⲩⲇⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲉϥⲕⲉ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲁⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ⲡⲉ.

7:6 ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲛ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉϥ⳿ⲓ ⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲏⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ϥⲥⲉⲃⲧⲱⲧ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

7:7 ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲉⲥⲧⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⳿ϥⲙⲟⲥϯ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ϫⲉ ⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲥⲉϩⲱⲟⲩ.

7:8 ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲁⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⳿ⲛϯⲛⲁ⳿ⲓ ⲁⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲡⲓϣⲁⲓ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉ ⲡⲁⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

7:9 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ϧⲉⲛ ϯ ⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ.

7:10 ϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲁⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲧⲟⲧⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ϩⲱϥ ⲁϥ⳿Ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲭⲱⲡ.

7:11 ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲛ ⲛⲁⲩⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϣⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥⲑⲱⲛ ⲫⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ.

7:12 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲉⲙⲣⲉⲙ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲙⲉⲛ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲡⲉ ϩⲁⲛⲕⲉ ⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲥⲱⲣⲉⲙ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲏϣ.

7:13 ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲙⲉⲛⲧⲟⲓ ⲥⲁϫⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲧϩⲟϯ ⳿ⲛⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ.

7:14 ϩⲏⲇⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲁ ⲡⲓϣⲁⲓ ⲉⲣⲫⲁϣⲓ ⲁϥ⳿Ⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲡⲉ.

7:15 ⲛⲁⲩⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⲫⲁⲓ ⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲥⲁⲃⲟ.

7:16 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲧⲁ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲑⲱⲓ ⲁⲛ ⲧⲉ.

7:17 ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲉⲣ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⲉϥ⳿ⲉⲥⲟⲩⲉⲛ ⲧⲁ⳿ⲥⲃⲱ ϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲫϯ ⲧⲉ ϣⲁⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧ.

7:18 ⲫⲏⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲁϥⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲉϥⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟϥ ⲫⲁⲓ ⲟⲩ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲁⲇⲓⲕⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ.

7:19 ⲙⲏ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲁⲛ ⲁϥϯ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ⳿ⲉϧⲟⲑⲃⲉⲧ.

7:20 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲇⲉⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙⲁⲕ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱⲕ ⳿ⲉϧⲟⲑⲃⲉⲕ.

7:21 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩϩⲱⲃ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉⲧⲁⲓⲁⲓϥ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ϣⲫⲏ ⲣⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

7:22 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲁ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ϯ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲉⲃⲓ ⲟⲩⲭ ⲟⲧⲓ ϫⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲡⲉ ⲡⲓⲥⲉⲃⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲓⲟϯ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲉⲃⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ.

7:23 ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲛⲁϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲉⲃⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ϩⲓⲛⲁ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉϥⲃⲱⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲓⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱⲛⲧ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ϫⲉ ⲁⲓ⳿ⲑⲣⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲩϫⲁⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ.

7:24 ⳿ⲙⲡⲉⲣϯϩⲁⲡ ⲕⲁⲧⲁ ϩⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁϩⲁⲡ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲁⲡ ⳿ⲙⲙⲏⲓ.

7:25 ⲛⲁⲩϫⲱ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲁ ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ϫⲉ ⲙⲏ ⲫⲁⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⳿ⲉϧⲟⲑⲃⲉϥ.

7:26 ϩⲏⲡⲡⲉ ⳿ϥⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉϫⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲛⲁϥ ⲁⲛ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲣⲱ ⲁⲩ⳿ⲉⲙⲓ ⲧⲁ⳿ⲫⲙⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

7:27 ⲁⲗⲗⲁ ⲫⲁⲓ ⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ ⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥϣⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲛⲁ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ ⲡⲉ.

7:28 ⲁϥⲱϣ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲓ⳿Ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉⲧⲁⲓ⳿ⲓ ⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⲫⲏ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ.

7:29 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏ ⲡⲉ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ.

7:30 ⲛⲁⲩⲕⲱϯ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲧⲁϩⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲛ ⲛⲉϥϫⲓϫ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲛⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉⲥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲉϥⲟⲩⲛⲟⲩ.

7:31 ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲟⲩⲛ ⲁⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲉϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛ⳿ⲓ ⲙⲏ ⳿ϥⲛⲁⲉⲣ ϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲣⲱ ⳿ⲉⲛⲁⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲉⲧⲁ ⲫⲁⲓ ⲁⲓⲧⲟⲩ.

7:32 ⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⳿ⲉⲛⲓⲙⲏϣ ⲉⲩ⳿ⲭⲣⲉⲙⲣⲉⲙ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⳿ⲛϩⲁⲛϩⲩⲡⲏ ⲣⲉⲧⲏⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉⲧⲁϩⲟϥ.

7:33 ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲉⲧⲓ ⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛ⳿ⲭ ⲣⲟⲛⲟⲥ ϯϣⲟⲡ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ϩⲁ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ.

7:34 ⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϫⲉⲙⲧ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲙⲁ ⳿ⲉϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ.

7:35 ⲡⲉϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲣⲉ ⲫⲁⲓ ⲛⲁϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲑⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙϫⲉⲙϥ ⲙⲏ ⳿ϥⲛⲁϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲡⲓϫⲱⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲛⲓⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ.

7:36 ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϫⲉⲙⲧ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

7:37 ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛϧⲁ⳿ⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϣⲁⲓ ⲁϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧ⳿ⲟⲃⲓ ⲙⲁⲣⲉϥ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥⲥⲱ.

7:38 ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲥϫⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ϯ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲉ ϩⲁⲛⲓⲁⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲱⲛϧ ⲉⲑⲛⲁϧⲁϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲛⲉϫⲓ.

7:39 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥϫⲟϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲉⲛⲁⲩⲛⲁϭ ⲓⲧϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲛⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉ ⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲅⲁⲣ ϣⲱⲡⲓ ⲡⲉ ϫⲉ ⲛⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϭⲓⲱⲟⲩ ⲡⲉ.

7:40 ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲁ⳿ⲫⲙⲏⲓ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ.

7:41 ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲁⲣⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ.

7:42 ⲙⲏ ⲛⲉⲧⲁⲥϫⲟⲥ ⲁⲛ ⳿ⲛϫⲉ ϯ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ϫⲣⲟϫ ⳿ⲛⲇⲁⲩⲓⲇ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⲁⲣⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ⲡⲓ ϯⲙⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲭⲏ ⳿ⲙⲙⲁⲩ.

7:43 ⲟⲩ⳿ⲥⲭⲓⲥⲙⲁ ⲟⲩⲛ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲏ ϣ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ.

7:44 ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲛⲁⲩⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲧⲁϩⲟϥ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ϣⲉⲛ ⲛⲉϥϫⲓϫ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ.

7:45 ⲁⲩ⳿ⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ϩⲁ ⲛⲓⲁⲣⲭ ⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲛϥ.

7:46 ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉ ⲣⲱⲙⲓ ⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲉⲛⲉϩ.

7:47 ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⲇⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲣⲉⲙ ϩⲱⲧⲉⲛ.

7:48 ⲙⲏ ⲁ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲓⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ.

7:49 ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁⲓⲙⲏϣ ⲉⲧⲉ⳿ⲛⲥⲉⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲥⲉⲭⲏ ϧⲁ ⳿ⲡⲥⲁϩⲟⲩ⳿ⲓ.

7:50 ⲡⲉϫⲉ ⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⲫⲏⲉⲧⲁϥ⳿Ⲓ ϩⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛϫⲱⲣϩ ⳿ⲉⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ.

7:51 ϫⲉ ⲙⲏ ⲡⲉⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲁϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁϥ⳿ϣⲧⲉⲙⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

7:52 ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ϩⲱⲕ ϧⲟⲧϧⲉⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ.

7:53 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲡⲉϥⲙⲁ

8:1 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓϫⲱⲓⲧ.

8:2 ⳿ⲓⲧⲁ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲁⲧⲟⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲛⲓⲙⲏ ϣ ⲇⲉ ⲁⲩ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⳿ⲉϯ ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲱⲟⲩ.

8:3 ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲁⲩϫⲉⲙⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲟⲣⲛⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲁϩⲟⲥ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲥ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ.

8:4 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲫⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲧⲁⲓ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲑⲁⲓ ⲁⲛϫⲉⲙⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲟⲣⲛⲓ⳿ⲁ.

8:5 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲉϩⲓⲱⲛⲓ ⳿ⲉϫⲱⲥ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲕϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲑⲟⲕ.

8:6 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲩϫⲱϥ ⲉⲩⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩϫⲉⲙ ⲗⲱⲓϫⲓ ϩⲓϫⲱϥ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥⲣⲓⲕⲓ ⳿ⲛⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲁϥ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲧⲏⲃ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ.

8:7 ⲉⲧⲁⲩⲱⲥⲕ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲁϥϥⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲁⲫⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁϭⲛⲉ ⲛⲟⲃⲓ ⲙⲁⲣⲉϥϩⲓⲱⲛⲓ ⳿ⲉϫⲱⲥ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲛⲓ.

8:8 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲣⲉⲕ ϫⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲥϧⲁⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ.

8:9 ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲕⲁϯ ⳿ⲉⲡⲉϥⲥⲟϩⲓ ⲁⲩⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛ⳿Ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ϣⲁⲧⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲟⲩⲙⲏϣ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲱϫⲡ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲛⲉⲙ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲑⲏ ⳿ⲉⲛⲁⲥⲭⲏ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ.

8:10 ⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϥⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲁⲫⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲱ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲁⲩⲑⲱⲛ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲉϥϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟ.

8:11 ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϯⲛⲁⲩ ⲁⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲁⲓ ⲡⲁ⳪ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓ ϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲉ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲛⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲧⲁⲥⲑⲟ ⳿ⲉⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ϫⲉ.

8:12 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⳿ⲫⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ⳿ⲛⲛⲉϥⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲭⲁⲕⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥ⳿ⲉϭⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲛϧ.

8:13 ⲡⲉϫⲉ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲟⲩⲛ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲕ ⲉⲧⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁⲣⲟⲕ ⲧⲉⲕⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⲟⲩⲙⲏⲓ ⲁⲛ ⲧⲉ.

8:14 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲕⲁⲛ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓϣⲁⲛⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁⲣⲟⲓ ⲟⲩⲙⲏⲓ ⲧⲉ ⲧⲁⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ϫⲉ ϯ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲓ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉⲑⲱⲛ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲓ⳿Ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ ⲓⲉ ⲁⲓⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉⲑⲱⲛ.

8:15 ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϯϩⲁⲡ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϯϩⲁⲡ ⳿ⲉ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ.

8:16 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓϣⲁⲛϯϩⲁⲡ ⲡⲁϩⲁⲡ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲙⲏⲓ ⲡⲉ ϫⲉ ⳿ⲛϯⲭⲏ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲉⲙ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⳿ⲫⲓⲱⲧ.

8:17 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲇⲉ ⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲑⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲃ̅ ⲟⲩ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲧⲉ.

8:18 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁⲣⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁⲣⲟⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ.

8:19 ⲛⲁⲩϫⲱ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲁϥⲑⲱⲛ ⲡⲉⲕⲓⲱⲧ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲁⲕⲉⲓⲱⲧ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲥⲟⲩⲉⲛ ⲡⲁⲕⲉⲓⲱⲧ.

8:20 ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲅⲁⲍⲟⲫⲩⲗⲁⲕⲓⲟⲛ ⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ϣ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲛⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉⲥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲉϥⲟⲩⲛⲟⲩ.

8:21 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϫⲉⲙⲧ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲙⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲉϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

8:22 ⲛⲁⲩϫⲱ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲙⲏ ⲁϥⲛⲁϧⲟⲑⲃⲉϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ϫⲉ ⳿ϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲉϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ.

8:23 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⲡⲉ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲛ.

8:24 ⲁⲓϫⲟⲥ ⲟⲩⲛ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲙⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲅⲁⲣ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲙⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲃⲓ.

8:25 ⲛⲁⲩϫⲱ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲡⲉ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲛⲓⲙ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲛϯⲁⲣⲭⲏ ⲁⲓⲉⲣ ⳿ⲡⲕⲉⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ.

8:26 ⲟⲩⲟⲛϯ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲉϫⲟⲧⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲑⲏ ⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϯϩⲁⲡ ⲁⲗⲗⲁ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⲟⲩ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲛⲏⲉⲧⲁⲓⲥⲟⲑⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲛⲁⲓ ϯⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ.

8:27 ⳿ⲙⲡⲟⲩ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲛⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲫⲓⲱⲧ.

8:28 ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛϭ ⲉⲥ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⲧⲟⲧⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ϯⲉⲣ ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲧⲥⲁⲃⲟⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲛⲁⲓ ϯⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ.

8:29 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⳿ϥⲭⲏ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉϥⲭⲁⲧ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲑⲣⲁⲛⲁϥ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

8:30 ⲛⲁⲓ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲁⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

8:31 ⲛⲁϥϫⲱ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲛⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛⲟϩⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲥⲁϫⲓ ⲧⲁ⳿ⲫⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ.

8:32 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲥⲟⲩⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉ ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲉⲣ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲣⲉⲙϩⲉ.

8:33 ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲁ ⳿ⲡ⳿ⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⳿ⲛⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲉⲣⲃⲱⲕ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⲉⲛⲉϩ ⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⳿ⲕϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲣⲉⲙϩⲉ.

8:34 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲟⲩⲃⲱⲕ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲡⲉ.

8:35 ⲡⲓⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲁϥⲟϩⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲏⲓ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲡⲓϣⲏⲣⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ϣⲁϥⲟϩⲓ ϣⲁ ⳿ⲉⲛⲉϩ.

8:36 ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲟⲩⲛ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲡⲓϣⲏⲣⲓ ⲉⲣ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲣⲉⲙϩⲉ ⲟⲛⲧⲱⲥ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣⲣⲉⲙϩⲉ.

8:37 ϯ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁ ⳿ⲡ⳿ϫⲣⲟϫ ⳿ⲛⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ⳿ⲉϧⲟⲑⲃⲏⲧ ϫⲉ ⲡⲁⲥⲁϫⲓ ϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲛ.

8:38 ⲛⲏ ⲟⲩⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲛⲁⲓ ϯⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲑⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ.

8:39 ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲛⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲡⲉ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲁⲓⲧⲟⲩ.

8:40 ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ⳿ⲉϧⲟⲑⲃⲏ ⲧ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲛ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲑⲏ ⲉⲧⲁⲓⲥⲟⲑⲙⲉⲥ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲫϯ ⲫⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲉ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲁⲓϥ.

8:41 ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲁⲛ⳿ϫⲫⲟ ⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲡⲟⲣⲛⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲓⲱⲧ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲉⲧⲉ⳿ⲛⲧⲁⲛ ⲫϯ.

8:42 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲉⲛⲉ ⲫϯ ⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ ⲡⲉ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⲡⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲁⲓ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓ⳿ⲓ ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲧⲁⲓ⳿ⲓ ⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ.

8:43 ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲧⲁϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲡⲁⲥⲁϫⲓ.

8:44 ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ ⲡⲓⲇⲓ⳿ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓ⳿ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲁⲓⲧⲟⲩ ⲫⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉ ⲟⲩⲣⲉϥϧⲁⲧⲉⲃ ⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲏ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲉⲛⲉϩ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ϣⲁϥⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲟⲩⲥⲁⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲕⲉⲓⲱⲧ.

8:45 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⳿ⲛ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲛ.

8:46 ⲛⲓⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲑⲛⲁⲥⲟϩⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩⲛⲟⲃⲓ ⲓⲥϫⲉ ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲧⲉϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲓⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲛ.

8:47 ⲡⲓ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲫϯ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϣⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲫϯ ⲁⲛ.

8:48 ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲇⲉⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙⲁⲕ.

8:49 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲇⲉⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϯⲉⲣⲧⲓⲙⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛϣⲱϣ ⳿ⲙⲙⲟⲓ.

8:50 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛⲁⲓⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲁⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧ ⲁⲛ ⳿ϥϣⲟⲡ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲕⲱϯ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧϯϩⲁⲡ.

8:51 ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲡⲁⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲛⲉϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲟⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ.

8:52 ⲡⲉϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲁⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲇⲉⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙⲁⲕ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲁϥⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲉ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲕϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲡⲁⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲛⲉϥϫⲉⲙϯⲡⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲟⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ.

8:53 ⲙⲏ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⳿ⲉⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲕⲉ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏ ⲧⲏⲥ ⲁⲩⲙⲟⲩ ⲁⲕ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲛⲛⲓⲙ.

8:54 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓϣⲁⲛϯⲱⲟⲩ ⲛⲏⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧ ⲡⲁⲱⲟⲩ ⳿ϩⲗⲓ ⲡⲉ ⳿ϥϣⲟⲡ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉⲑⲛⲁ ϯⲱⲟⲩ ⲛⲏⲓ ⲫⲏ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲉⲧⲉⲛϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩϯ ⲡⲉ.

8:55 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲩⲱⲛϥ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯ ⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲓϣⲁⲛϫⲟⲥ ϫⲉ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲉⲓ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲉⲓ⳿ⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲥⲁⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ⲁⲗⲗⲁ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϥⲥⲁϫⲓ ϯ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

8:56 ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ ⲛⲁϥⲑⲉⲗⲏⲗ ⲡⲉ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲁϥⲣⲁϣⲓ.

8:57 ⲡⲉϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉⲕⲉⲣ ⲛ̅ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲁⲃⲣⲁⲁⲙ.

8:58 ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ.

8:59 ⲁⲩⲉⲗ ⲱⲛⲓ ⲟⲩⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϩⲓⲟⲩ⳿Ⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥⲭⲟⲡϥ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲓⲛⲓ ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲙⲏϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲥⲓⲛⲓⲱⲟⲩ

9:1 ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲥⲓⲛⲓ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲙⲃⲉⲗⲗⲉ ⳿ⲙⲙⲓⲥⲓ.

9:2 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲉⲛϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲣⲁⲃⲃⲓ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲁϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ϣⲁⲛ ⲛⲉϥⲓⲟϯ ⲛⲉ ϫⲉ ⲁⲩⲙⲁⲥϥ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲉⲗⲗⲉ.

9:3 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲫⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉϥⲓⲟϯ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲏⲧϥ.

9:4 ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱϯ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ϩⲃⲏ ⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲛ ϩⲱⲥ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ϥⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ϩⲟⲧⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲉⲣϩⲱⲃ.

9:5 ϩⲱⲥ ⲉⲓϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⳿ⲫⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ.

9:6 ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⲁϥϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲑⲁϥ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏ ⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲑⲁⲙⲓ⳿ⲟ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲑⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲗⲁⲗⲱϥ ⳿ⲉⲛⲉⲛⲃⲁⲗ ⳿ⲙⲡⲓⲃⲉⲗⲗⲉ ⳿ⲙⲙⲓⲥⲓ.

9:7 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ ⲓⲁ ⲡⲉⲕϩⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲏⲑⲣⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲓⲗⲱⲁⲙ ⲫⲏ ⳿ⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲛ ⲁϥⲓⲱⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥϩⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⲉϥⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ.

9:8 ⲛⲉϥⲑⲉϣⲉⲩ ⲟⲩⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ϫⲉ ⲛⲉ ⲟⲩϣⲁⲧ ⲙⲉⲑⲛⲁⲓ ⲡⲉ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲙⲏ ⲫⲁⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲫⲏ ⳿ⲉⲛⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲉϥϣⲁⲧ ⲙⲉⲑⲛⲁⲓ.

9:9 ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲙⲉⲛ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥ⳿ⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ.

9:10 ⲛⲁⲩϫⲱ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉⲕⲃⲁⲗ.

9:11 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥⲑⲁⲙⲓ⳿ⲟ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲙⲓ ⲁϥⲗⲁⲗⲱϥ ⳿ⲉⲛⲁⲃⲁⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ ⲓⲁ ⲡⲉⲕϩⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲓⲗⲱⲁⲙ ⲁⲓϣⲉ ⲛⲏⲓ ⲟⲩⲛ ⲁⲓⲓⲱⲓ ⳿ⲙⲡⲁϩⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ.

9:12 ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁϥⲑⲱⲛ ϩⲱϥ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϯ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ.

9:13 ⲁⲩ⳿ⲉⲛϥ ⲟⲩⲛ ϩⲁ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲫⲏ ⳿ⲉⲛⲁϥⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲉⲗⲗⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲏⲟⲩ.

9:14 ⲛⲉ ⳿ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓ⳿ⲟ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲙⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲑⲣⲉ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲟⲩⲱⲛ.

9:15 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲩⲛ ⲛⲁⲩϣⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⲁⲕⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲙⲓ ⲡⲉⲧⲁϥⲭⲁϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲁⲃⲁⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲓⲁⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ.

9:16 ⲛⲁⲩϫⲱ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲁⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ⳿ⲛ⳿ϥⲁⲣⲉϩ ⲁⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲉⲣ ⲛⲁⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩ⳿ⲥⲭⲓⲥⲙⲁ ⲛⲁϥϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉ.

9:17 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲩⲛ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲃⲉⲗⲗⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲉⲧⲉⲕϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ϫⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛⲛⲉⲕⲃⲁⲗ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉ.

9:18 ⳿ⲙⲡⲟⲩⲧⲉⲛϩⲟⲩⲧϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲁϥⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲉⲗⲗⲉ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ ϣⲁⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲛⲉϥⲓⲟϯ.

9:19 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩϣⲉⲛⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⲫⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲙⲁⲥϥ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲉⲗⲗⲉ ⲡⲱⲥ ϫⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ.

9:20 ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲓⲟϯ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⲁⲛⲙⲁⲥϥ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲉⲗⲗⲉ.

9:21 ⲡⲱⲥ ϫⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ ⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ⲓⲉ ⲛⲓⲙ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϣⲉⲛϥ ⲧⲉϥⲙⲁⲓⲏ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ϩⲱϥ ⳿ⲉⲥⲁϫⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ.

9:22 ⲛⲁⲓ ⲁⲩϫⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲓⲟϯ ⳿ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲛⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ ⲡⲉ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉ ⲁⲩⲥⲉⲙⲛⲏ ⲧⲥ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϩⲓⲛⲁ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲁⲓϥ ⳿ⲛⲁⲡⲟⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ.

9:23 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲁⲩϫⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲓⲟϯ ϫⲉ ⲧⲉϥⲙⲁⲓⲏ ⳿ⲛⲧⲁϥ ϩⲱϥ ϣⲉⲛϥ.

9:24 ⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲁϩⲥⲟⲡ ⲃ̅ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲛⲁϥⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲉⲗⲗⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲁ⳿ⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲡⲉ.

9:25 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏ ⳿ⲉⲛⲁϥⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲉⲗⲗⲉ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲡⲉ ⳿ⲛϯ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲛⲁⲓⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲉⲗⲗⲉ ⲡⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ϯⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ.

9:26 ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲁϥⲁⲓϥ ⲛⲁⲕ ⲡⲱⲥ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛⲛⲉⲕⲃⲁⲗ.

9:27 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϩⲏⲇⲏ ⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⲟⲩ ⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲥⲟⲑⲙⲉϥ ⲙⲏ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ϩⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲉⲣⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁϥ.

9:28 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲱⲟⲩϣ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲁⲛⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ.

9:29 ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲁ ⲫϯ ⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ ⲡⲉ.

9:30 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲑⲁⲓ ⲣⲱ ⲧⲉ ϯ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛⲛⲁⲃⲁⲗ.

9:31 ⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲉ ⲫϯ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉϩⲁⲛⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲉⲟⲩϣⲁⲙϣⲉ ⲛⲟⲩϯ ⲡⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲫⲁⲓ ϣⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

9:32 ⲓⲥϫⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲁ ⲟⲩⲁⲓ ⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛⲛⲉⲛⲃⲁⲗ ⳿ⲛⲟⲩⲃⲉⲗⲗⲉ ⳿ⲙⲙⲓⲥⲓ.

9:33 ⳿ⲉⲛⲉ ⲫⲁⲓ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲫϯ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲁϥⲛⲁ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲉⲉⲣ ⳿ϩⲗⲓ.

9:34 ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩ⳿ϫⲫⲟ ⲧⲏⲣⲕ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲉⲑⲛⲁϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲓⲧϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

9:35 ⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲩϩⲓⲧϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥϫⲉⲙϥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲭⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ.

9:36 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲁ⳪ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

9:37 ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲭⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏ ⲡⲉ ⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁⲕ.

9:38 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϯⲛⲁϩϯ ⲡⲁ⳪ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

9:39 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲓ⳿ⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲩϩⲁⲡ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲏⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲉⲗⲗⲉ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲉⲣⲃⲉⲗⲗⲉ.

9:40 ⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲉⲧⲭⲏ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲏ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲁⲛⲃⲉⲗⲗⲉⲩ ϩⲱⲛ.

9:41 ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲛⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲃⲉⲗⲗⲉⲩ ⲡⲉ ⲛⲉ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲉⲧⲉⲛ ⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥϣⲟⲡ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲃⲓ

10:1 ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲣⲟ ⳿ⲉϯⲁⲩⲗⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲛϭⲟϥⲧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲣⲉϥ ϭⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲥⲟⲛⲓ ⲡⲉ.

10:2 ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲣⲟ ⲫⲁⲓ ⲟⲩⲙⲁⲛ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ.

10:3 ⲫⲁⲓ ϣⲁⲣⲉ ⲡⲓⲉⲙⲛⲟⲩϯ ⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲣⲉ ⲛⲓ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲧⲉϥ⳿ⲥⲙⲏ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲛⲉϥ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲟⲩⲣⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁϥ⳿ⲉⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

10:4 ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁϥϣⲁⲛ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁϥⲙⲟϣⲓ ϧⲁϫⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲣⲉ ⲛⲓ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲥⲉⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲥⲙⲏ.

10:5 ⲡⲓϣⲉⲙⲙⲟ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩ⳿ⲉⲫⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲟϥ ϫⲉ ⲥⲉⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⳿ⲛ⳿ⲧ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲙⲡⲓϣⲉⲙⲙⲟ.

10:6 ⲧⲁⲓⲡⲁⲣⲟⲓⲙⲓ⳿ⲁ ⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ.

10:7 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓ⳿ⲥⲃⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ.

10:8 ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ϧⲁϫⲱⲓ ϩⲁⲛⲥⲟⲛⲓ ⲛⲉ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲣⲉϥϭⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⲛⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ.

10:9 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓ⳿ⲥⲃⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧ ⲉϥ⳿ⲉⲛⲟϩⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉϫⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲁ⳿ⲙⲙⲟⲛⲓ.

10:10 ⲡⲓⲣⲉϥϭⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⳿ⲙⲡⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⲁⲣⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲁⲓ⳿ⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲱⲛϧ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩϩⲟⲩ⳿ⲟ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲟⲩ.

10:11 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲁⲛ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲡⲓⲙⲁⲛ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ϣⲁϥϯ ⳿ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉϥ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ.

10:12 ⲡⲓⲣⲉⲙⲃⲉⲭⲉ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲉ⳿ⲛⲟⲩⲙⲁⲛⲉⲥⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲛⲟⲩϥ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲁϥϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲟⲩⲱⲛϣ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ϣⲁϥⲫⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁϥⲭⲁ ⲛⲓ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲣⲉ ⲡⲓⲟⲩⲱⲛϣ ϩⲟⲗⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁϥϫⲟⲣⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

10:13 ϫⲉ ⲟⲩⲣⲉⲙⲃⲉⲭⲉ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲥⲉⲣⲙⲉⲗⲓⲛ ⲛⲁϥ ⲁⲛ ϧⲁ ⲛⲓ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ.

10:14 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲁⲛ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲧⲉⲛⲟⲩ⳿Ⲓ ⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲓ.

10:15 ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲁⲭⲱ ⳿ⲛⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲁ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ.

10:16 ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲏⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲕⲉ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉϩⲁⲛ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲓⲁⲩⲗⲏ ⲁⲛ ⲛⲉ ϩⲱϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⳿ⲉ⳿ⲉⲛ ⲛⲓⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲧⲁ⳿ⲥⲙⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲉⲩⲟϩⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩⲙⲁⲛ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ.

10:17 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⳿ϥⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯⲭⲱ ⳿ⲛⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϩⲓⲛⲁ ⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁϭⲓⲧⲥ.

10:18 ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲟⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲭⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧ ⲟⲩⲟⲛϯ ⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉ ⲭⲁⲥ ⲟⲩⲟⲛϯ ⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲛ ⳿ⲉϭⲓⲧⲥ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯ⳿ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲉⲧⲁⲓϭⲓⲧⲥ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ.

10:19 ⲟⲩ⳿ⲥⲭⲓⲥⲙⲁ ⲟⲩⲛ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ.

10:20 ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲇⲉ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛ⳿ϧⲏⲧⲟⲩ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲇⲉⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲗⲟⲃⲓ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

10:21 ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲛⲁ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ ⲛⲉ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲇⲉⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲙⲏ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲟⲩⲇⲉⲙⲱⲛ ⳿ⲉⲁⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛⲛⲉⲛⲃⲁⲗ ⳿ⲛϩⲁⲛⲃⲉⲗⲗⲉⲩ.

10:22 ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓⲕ ϧⲉⲛ ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲛⲉ ⳿ⲧ⳿ⲫⲣⲱ ⲧⲉ.

10:23 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ϧⲁ ϯ⳿ⲥⲧⲟⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ.

10:24 ⲁⲩⲧⲁⲕⲧⲟ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϣⲁ ⳿ⲑⲛⲁⲩ ⳿ⲕⲱⲗⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ ⲓⲥϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲁϫⲟⲥ ⲛⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ.

10:25 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲁⲛ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲉϯⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲉⲧⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁⲣⲟⲓ.

10:26 ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲁ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲁⲛ.

10:27 ⲛⲁ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϣⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲧⲁ⳿ⲥⲙⲏ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲓ.

10:28 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲛⲁϯ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲛϧ ⳿ⲛ⳿ⲉⲛⲉϩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲧⲁⲕⲟ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲛⲉ⳿ϣ ⳿ϩⲗⲓ ϩⲟⲗⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲁϫⲓϫ.

10:29 ⲫⲏⲉⲧⲁ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲧⲏⲓϥ ⲛⲏⲓ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲡⲉ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲛⲁ⳿ϣϩⲟⲗⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧϫⲓϫ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ.

10:30 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲟⲩⲁⲓ.

10:31 ⲁⲩⲉⲗ ⲱⲛⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ.

10:32 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⳿ⲉⲛⲁⲛⲉⲩ ⲁⲓⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉⲑⲃⲉ ⲁϣ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩⲓⲱⲛⲓ ⳿ⲉϫⲱⲓ.

10:33 ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩϩⲱⲃ ⳿ⲉⲛⲁⲛⲉϥ ⲧⲉⲛⲛⲁϩⲓⲱⲛⲓ ⳿ⲉϫⲱⲕ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲑⲃⲉ ϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ϩⲱⲕ ⳿ⲕ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲛⲛⲟⲩϯ.

10:34 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲙⲏ ⳿ⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲛⲟⲩϯ.

10:35 ⲓⲥϫⲉ ⲁϥϫⲟⲥ ⳿ⲉⲛⲏ ϫⲉ ⲛⲟⲩϯ ⲛⲏⲉⲧⲁ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲫϯ ϣⲱⲡⲓ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ⲃⲱⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

10:36 ⲫⲏⲉⲧⲁ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲧⲟⲩⲃⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲕϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ϫⲉ ⲁⲓϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ.

10:37 ⲓⲥϫⲉ ϯ⳿ⲓⲣⲓ ⲁⲛ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ.

10:38 ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ϯ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲕⲁⲛ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⳿ⲛϧⲏⲧ.

10:39 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲛⲁⲩⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲡⲉ ⳿ⲉⲧⲁϩⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲫⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩϫⲓϫ.

10:40 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⲟⲛ ⳿ⲉⲙⲏⲣ ⳿ⲙⲡⲓⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏ ⲥ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ϯⲱⲙⲥ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ.

10:41 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲙⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲉϥⲉⲣ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲙⲙⲏⲓⲛⲓ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ϩⲁⲛⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉ.

10:42 ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲁⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ

11:1 ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⲉϥϣⲱⲛⲓ ϫⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲃⲏⲑⲁⲛⲓ⳿ⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϯⲙⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲧⲉⲥⲥⲱⲛⲓ.

11:2 ⲛⲉ ⲑⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲉ ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲑⲏ ⲉⲧⲁⲥⲑⲁϩⲥ ⳿ⲙⲠ⳪ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲟϫⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϥⲱϯ ⳿ⲛⲛⲉϥϭ ⲁⲗⲁⲩϫ ⳿ⲙⲡⲉⲥϥⲱⲓ ⲑⲏ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲡⲉⲥⲥⲟⲛ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ϣⲱⲛⲓ.

11:3 ⲁⲩⲟⲩⲱⲣⲡ ⲟⲩⲛ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲥⲱⲛⲓ ⳿ⲛ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲓⲥ ⲫⲏⲉⲧⲉⲕⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ϥϣⲱⲛⲓ.

11:4 ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲧⲁⲓⲓⲁⲃⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲓⲁⲃⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲫϯ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲥ.

11:5 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲣⲑⲁ ⲛⲉⲙ ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲧⲉⲥⲥⲱⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ.

11:6 ⲧⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⳿ϥϣⲱⲛⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲛⲁϥⲭⲏ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲃ̅.

11:7 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲫⲁⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲟⲛ ⳿ⲉϯⲓⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⲟⲛ.

11:8 ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲣⲁⲃⲃⲓ ϯⲛⲟⲩ ⲛⲁⲩⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱⲕ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲉϩⲓⲱⲛⲓ ⳿ⲉϫⲱⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⳿ⲭⲛⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ ⳿ⲉⲙⲁⲩ.

11:9 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲙⲏ ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲫⲏⲉⲑⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲁϥϭⲓϭⲣⲟⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲫⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ.

11:10 ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ϣⲁϥϭⲓϭⲣⲟⲡ ϫⲉ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲁⲛ.

11:11 ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲡⲉⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⲁϥ⳿ⲛⲕⲟⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓ⳿ⲉϣⲉ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ.

11:12 ⲡⲉϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲓⲥϫⲉ ⲁϥ⳿ⲛⲕⲟⲧ ⲉϥ⳿ⲉⲧⲱⲛϥ.

11:13 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲉⲛⲕⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲩⲙⲉⲩⲓ ⲡⲉ ϫⲉ ⲁϥϫⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓ⳿ⲛⲕⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϩⲓⲛⲓⲙ.

11:14 ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ϫⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲁϥⲙⲟⲩ.

11:15 ⲟⲩⲟϩ ϯⲣⲁϣⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⲛⲁⲓⲭⲏ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲟⲛ ϣⲁⲣⲟϥ.

11:16 ⲡⲉϫⲉ ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲟⲩⲛ ⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲇⲓⲇⲩⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲉϥ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲟⲛ ϩⲱⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙⲁϥ.

11:17 ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥϫⲉⲙϥ ⳿ⲉⲡⲉϥⲇ̅ ⲡⲉ ⲉϥⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ.

11:18 ⲃⲏⲑⲁⲛⲓ⳿ⲁ ⲇⲉ ⲛⲁⲥϧⲉⲛⲧ ⳿ⲉ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲛⲁⲩ ⲓ̅ⲉ̅ ⳿ⲛ⳿ⲥⲧⲁⲇⲓⲟⲛ.

11:19 ⲟⲩⲙⲏϣ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉ ⲁⲩ⳿ⲓ ⲡⲉ ϩⲁ ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲟⲩⲥⲟⲛ.

11:20 ⲉⲧⲁⲥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲙⲁⲣⲑⲁ ϫⲉ ⳿ϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁⲥⲧⲱⲛⲥ ⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁϥ ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲇⲉ ⲛⲁⲥϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲏⲓ.

11:21 ⲡⲉϫⲉ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲡⲁ⳪ ⳿ⲉⲛⲁⲕⲭⲏ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲁⲥⲟⲛ ⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ.

11:22 ⲁⲗⲗⲁ ϯⲛⲟⲩ ⲟⲩⲛ ϯ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉⲕⲛⲁⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲫϯ ⳿ϥⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⲛⲁⲕ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ.

11:23 ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⳿ϥⲛⲁⲧⲱⲛϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲥⲟⲛ.

11:24 ⲡⲉϫⲉ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϯ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⳿ϥⲛⲁⲧⲱⲛϥ ϧⲉⲛ ϯⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛϧⲁ⳿ⲉ.

11:25 ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ϯ ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲱⲛϧ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲕⲁⲛ ⲁϥϣⲁⲛⲙⲟⲩ ⲉϥ⳿ⲉⲱⲛϧ.

11:26 ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲟⲛϧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⳿ⲛⲛⲉϥⲙⲟⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲧⲉⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲫⲁⲓ.

11:27 ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ⳪ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯ ⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⲫⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ.

11:28 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁⲥϫⲟϥ ⲁⲥϣⲉ ⲛⲁⲥ ⲁⲥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲧⲉⲥⲥⲱⲛⲓ ⳿ⲛⲭⲱⲡ ⳿ⲉⲁⲥϫⲟⲥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⳿ϥⲧⲁⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟ.

11:29 ⳿ⲛⲑⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲁⲥⲧⲱⲛⲥ ⳿ⲛ ⲭⲱⲗⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ.

11:30 ⲛⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉϥ⳿ⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏ ⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡϯⲙⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁϥⲭⲏ ⲟⲩⲛ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲁ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

11:31 ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲛ ⲛⲏ ⳿ⲉⲛⲁⲩⲭⲏ ⲛⲉⲙⲁⲥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲏⲓ ⲉⲩⲑⲱⲧ ⳿ⲙⲡⲉⲥϩⲏⲧ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ϫⲉ ⲁⲥⲧⲱⲛⲥ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥ⳿Ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲥ ⲉⲩⲙⲉⲩⲓ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲥⲛⲁϩⲱⲗ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲥⲣⲓⲙⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ.

11:32 ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲭⲏ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲥϩⲓⲧⲥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲉⲥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁ⳪ ⳿ⲉⲛⲁⲕⲭⲏ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲁⲥⲟⲛ ⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ.

11:33 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲥⲣⲓⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲉⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⲛⲉⲙⲁⲥ ⲉⲩⲣⲓⲙⲓ ⲁϥ⳿ⲙⲕⲁϩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ.

11:34 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛ ⲭⲁϥ ⲑⲱⲛ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ⳪ ⳿ⲁⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲁⲩ.

11:35 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ϯⲉⲣⲙⲏ.

11:36 ⲛⲁⲩϫⲱ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⲡⲱⲥ ⳿ϥⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

11:37 ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲓⲉ ⲛⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛⲛⲉⲛⲃⲁⲗ ⳿ⲙⲡⲓⲃⲉⲗⲗⲉ ⳿ⲙⲙⲓⲥⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ϣⲧⲉⲙⲭⲁ ⲡⲁⲓⲭⲉⲧ ⳿ⲉⲙⲟⲩ.

11:38 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲛ ⲁϥϣⲉⲛϩⲏⲧ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ⲛⲉ ⲟⲩⲃⲏⲃ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲱⲛⲓ ⲧⲟⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

11:39 ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϣⲱⲡ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲱⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲉ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲛⲁϥ ⳿ⲧⲥⲱⲛⲓ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲁϥⲭⲱⲛⲥ ⲡⲉϥⲇ̅ ⲅⲁⲣ ⲫⲟⲟⲩ.

11:40 ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲓϫⲟⲥ ⲛⲉ ϫⲉ ⲁⲣⲉϣⲁⲛⲛⲁϩϯ ⲧⲉⲣⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲫϯ.

11:41 ⲁⲩⲱⲗⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲱⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲣⲱϥ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥϥⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ϯϣⲉⲡ ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲕ ϫⲉ ⲁⲕⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟⲓ.

11:42 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛⲁⲓ⳿ⲉⲙⲓ ⲡⲉ ϫⲉ ⳿ⲕⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲁⲓⲙⲏϣ ⲉⲧⲕⲱϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲓϫⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉⲧⲁⲕⲧⲁⲟⲩⲟⲓ.

11:43 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⲁϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲏ ϫⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⳿ⲁⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

11:44 ⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩ ⲉϥⲙⲏⲣ ⳿ⲛⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥϫⲓϫ ⳿ⲛϩⲁⲛⲥⲉⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϥϩⲟ ⲙⲏⲣ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲟⲇⲁⲣⲓⲟⲛ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲁϯⲟⲩⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲭⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲉ ⲛⲁϥ.

11:45 ⲟⲩⲙⲏϣ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ϩⲁ ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ⲁⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

11:46 ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛ⳿ϧⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ϩⲁ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲁⲩⲧⲁⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲫⲏⲉⲧⲁϥⲁⲓϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.

11:47 ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲑⲱⲟⲩⲧⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲛⲁⲁⲓϥ ⲛⲁϣⲉ ⲛⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ.

11:48 ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲁⲛϣⲁⲛⲭⲁϥ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲥⲉⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲉⲟⲥ ⲥⲉⲛⲁⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲛ⳿ϣⲗⲟⲗ.

11:49 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏ ⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲕⲁⲓ⳿ⲁⲫⲁ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⳿ⲛϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ.

11:50 ⲟⲩⲇⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲥⲉⲣⲛⲟϥⲣⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲙⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⲡⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲧⲁⲕⲟ.

11:51 ⲛⲉⲧⲁϥϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲛⲁϥⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲓⲛ ϫⲉ ϩⲱϯ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲙⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϣⲗⲟⲗ.

11:52 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϣⲗⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲓⲕⲉϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲧϫⲏⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉϥⲑⲟⲩⲱⲧⲟⲩ ⲉⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲁⲓ.

11:53 ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲥⲟϭⲛⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϧⲟⲑⲃⲉϥ.

11:54 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲡⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲓⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲭⲱⲣⲁ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲓϣⲁϥⲉ ⳿ⲉⲟⲩⲃⲁⲕⲓ ⲉⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲫⲣⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ.

11:55 ⲛⲁϥϧⲉⲛⲧ ⲇⲉ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏ ⲓ ⳿ⲉ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲭⲱⲣⲁ ϧⲁϫⲉⲛ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲧⲟⲩⲃⲱⲟⲩ.

11:56 ⲛⲁⲩⲕⲱϯ ⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛⲥⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ⲉⲩⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⳿ϥⲛⲁ⳿ⲓ ⲁⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲁⲓ.

11:57 ⲛⲉ ⲁⲩϯⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲁϥⲑⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲁⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛⲥⲉⲧⲁϩⲟϥ

12:1 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲛ ϧⲁϫⲉⲛ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭ ⲁ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲏⲑⲁⲛⲓ⳿ⲁ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩ ⲫⲏⲉⲧⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ.

12:2 ⲁⲩⲉⲣ ⲟⲩⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲛⲁⲥϣⲉⲙϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲛⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲑⲣⲟⲧⲉⲃ ⲛⲉⲙⲁϥ.

12:3 ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲛ ⲁⲥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲗⲓⲧⲣⲁ ⳿ⲛⲥⲟϫⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲛⲁⲣⲇⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲧⲓⲕⲏ ⳿ⲉⲛⲁϣⲉ ⳿ⲛⲥⲟⲩⲉⲛϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲑⲱϩⲥ ⳿ⲛⲛⲉⲛϭⲁⲗⲁⲩϫ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϥⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲡϥⲱⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉⲥ⳿ⲁⲫⲉ ⲁ ⲡⲓ ⲏⲓ ⲇⲉ ⲙⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲥⲑⲟⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲟϫⲉⲛ.

12:4 ⲡⲉϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏ ⲧⲏⲥ ⲉⲧⲉ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲉ ⲡⲓ⳿ⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ ⲫⲏ ⲉⲛⲁϥⲛⲁⲧⲏⲓϥ.

12:5 ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲡⲁⲓⲥⲟϫⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲧⲏⲓϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁ ⲧ̅ ⳿ⲛⲥⲁⲑⲉⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓϩⲏⲕⲓ.

12:6 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥϫⲟϥ ⲟⲩⲭ ⳿ⲟⲧⲓ ϫⲉ ⳿ⲥⲉⲣⲙⲉⲗⲓⲛ ⲛⲁϥ ϧⲁ ⲛⲓϩⲏⲕⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲣⲉϥϭ ⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉ ⲡⲓ⳿ⲅⲗⲱⲥⲟⲕⲟⲙⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲛⲏ ⳿ⲉϣⲁϥϩⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲛⲉϣⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ.

12:7 ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲭⲁⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲥ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉ⳿ⲡ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲁⲕⲱⲥ.

12:8 ⲛⲓϩⲏⲕⲓ ⲅⲁⲣ ⲥⲉⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

12:9 ⲁⲩ⳿ⲉⲙⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲉϥⲟϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⳿ϥⲭⲏ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⲉⲑⲃⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲡⲕⲉⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ.

12:10 ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲥⲟϭⲛⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲉⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ.

12:11 ϫⲉ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⲛⲁⲣⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ϩⲏⲗ ⲡⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲛⲁϩϯ ⲡⲉ ⳿ⲉⲒⲏ̅ⲥ̅.

12:12 ⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲇⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲉⲧⲟϣ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿Ⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅.

12:13 ⲁⲩϭⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲃⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲃⲉⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲱⲥⲁⲛⲛⲁ ⳿ϥ⳿ⲥⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲙ⳿ⲡⲒⲥ̅ⲗ̅.

12:14 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲉ⳿ⲱ ⲁϥ⳿ⲁⲗⲏⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ.

12:15 ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ ⳿ⲧϣⲉⲣⲓ ⳿ⲛⲥⲓⲱⲛ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲡⲉⲟⲩⲣⲟ ⳿ϥⲛⲏⲟⲩ ⲉϥⲧⲁⲗⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲉⲟⲩⲥⲏ ϫ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲱ.

12:16 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲟⲧⲉ ⲉⲧⲁϥϭⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲉⲣ⳿ⲫⲙⲉⲩ⳿ⲓ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲁⲓⲧⲟⲩ ⲛⲁϥ.

12:17 ⲛⲁϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ⳿ⲉⲛⲁϥⲛⲉⲙⲁϥ ϫⲉ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ.

12:18 ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲟϥ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ϫⲉ ⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲁϥⲉⲣ ⲡⲁⲓⲙⲏⲓⲛⲓ.

12:19 ⲡⲉϫⲉ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁϫⲉⲙϩⲏⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ ⲓⲥ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⲥⲁⲙⲉⲛϩⲏϥ.

12:20 ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲇⲉ ⲡⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲁⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲟⲩⲱϣⲧ.

12:21 ⲛⲁⲓ ⲟⲩⲛ ⲛⲁⲩ⳿ⲓ ϩⲁ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲡⲓⲣⲉⲙⲃⲏ ⲑⲥⲁⲓⲇⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲛ⳪ ⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲒⲏ̅ⲥ̅.

12:22 ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲁϥϫⲟⲥ ⳿ⲛⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲁⲩ⳿Ⲓ ⲁⲩϫⲟⲥ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅.

12:23 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ϭⲓⲱⲟⲩ.

12:24 ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲁⲣⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ϯⲛⲁⲫⲣⲓ ⳿ⲛⲥⲟⲩ⳿ⲟ ϩⲉⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲥ ⳿ⲉϣⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁⲥϣⲁⲛⲙⲟⲩ ϣⲁⲥⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

12:25 ⲫⲏⲉⲑⲙⲉⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲉϥ⳿ⲉⲧⲁⲕⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧⲙⲟⲥϯ ⳿ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉϥ⳿ⲉⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲩⲱⲛϧ ⳿ⲛ⳿ⲉⲛⲉϩ.

12:26 ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲙⲁⲣⲉϥⲟⲩⲁϩϥ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲙⲁ ⳿ⲉϯϣⲟⲡ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉϥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲣⲉϥϣⲉⲙϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲉⲣⲣⲉϥϣⲉⲙϣⲓ ⲛⲏⲓ ⳿ϥⲛⲁⲉⲣⲧⲓⲙⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ.

12:27 ϯⲛⲟⲩ ⲁ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁϫⲟϥ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲛⲁϩⲙⲉⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲓⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲁⲓ⳿ⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲓⲟⲩⲛⲟⲩ.

12:28 ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲙⲁⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲕϣⲏⲣⲓ ⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲉⲥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲓ ϯⲱⲟⲩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ϯⲛⲁϯⲱⲟⲩ.

12:29 ⲡⲓⲙⲏϣ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲛⲁϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩϧⲁⲣⲁⲃⲁⲓ ⲡⲉⲧⲁⲥϣⲱⲡⲓ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲡⲉⲧⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ.

12:30 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲁⲛ ⲉⲑⲃⲏⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲁⲓ⳿ⲥⲙⲏ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲑⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

12:31 ϯⲛⲟⲩ ⳿ⲡϩⲁⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϯⲛⲟⲩ ⳿ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲩ⳿ⲉϩⲓⲧϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

12:32 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲁⲓϣⲁⲛϭⲓⲥⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲉⲓ⳿ⲉⲥⲉⲕ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲓ.

12:33 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉϥϯⲙⲏⲓⲛⲓ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲁϣ ⳿ⲙⲙⲟⲩ ⳿ϥⲛⲁⲙⲟⲩ.

12:34 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϣⲟⲡ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲱⲥ ⳿ⲕϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ϫⲉ ϩⲱϯ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲟⲩϭⲉⲥ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ.

12:35 ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲓ ⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛⲥⲏ ⲟⲩ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲙⲟϣⲓ ⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϩⲱⲥ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⲡⲓⲭⲁⲕⲓ ⲧⲁϩⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲭⲁⲕⲓ ⳿ϥ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁϥⲙⲟϣⲓ ⳿ⲉⲑⲱⲛ.

12:36 ϩⲱⲥ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⲁϥⲭⲟⲡϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ.

12:37 ⲛⲁⲓⲙⲏϣ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲏⲓⲛⲓ ⲉⲧⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲟⲩ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

12:38 ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲏⲥⲁ⳿ⲓⲁⲥ ⲡⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲁϥⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲧⲉⲛ⳿ⲥⲙⲏ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡϣⲱⲃϣ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲉⲧⲁϥϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲛⲓⲙ.

12:39 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲛⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲛⲁϩϯ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲟⲥ ⲟⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲏⲥⲁ⳿ⲓⲁⲥ.

12:40 ϫⲉ ⲁϥⲑⲱⲙ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃⲁⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲑⲱⲙ ⳿ⲙⲡⲟⲩϩⲏⲧ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ϣⲧⲉⲙⲛⲁⲩ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃⲁⲗ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ϣⲧⲉⲙⲕⲁϯ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ϩⲁⲣⲟⲓ ⳿ⲛⲧⲁⲧⲟⲩϫⲱⲟⲩ.

12:41 ⲛⲁⲓ ⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲏⲥⲁ⳿ⲓⲁⲥ ϫⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ.

12:42 ⲟⲙⲱⲥ ⲙⲉⲛⲧⲟⲓ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲕⲉⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲁⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ⲁⲡⲟⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ.

12:43 ⲁⲩⲙⲉⲛⲣⲉ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲫϯ.

12:44 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲁϥⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ.

12:45 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ.

12:46 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓ⳿ⲓ ⲉⲩⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ϣⲧⲉⲙⲟϩⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲭⲁⲕⲓ.

12:47 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ϣⲧⲉⲙ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲉⲑⲛⲁϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲛⲉⲧⲁⲓ⳿ⲓ ⲅⲁⲣ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁϯ ϩⲁⲡ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ.

12:48 ⲫⲏⲉⲧϫⲱⲗ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϥϭ ⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲁⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲑⲛⲁ ϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲫⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲑⲛⲁϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛϧⲁ⳿ⲉ.

12:49 ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉⲧⲁϥϯⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁϫⲟϥ ⲓⲉ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

12:50 ⲟⲩⲟϩ ϯ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲧⲉϥⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲟⲩⲱⲛϧ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ ⲧⲉ ⲛⲏ ⲟⲩⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲉϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϯⲥⲁϫⲓ

13:1 ⲁϫⲉⲛ ⳿ⲡϣⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲉϥⲟⲩⲛⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉϥⲛⲁϣⲉ ⲛⲁϥ ϩⲁ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⳿ⲉⲁϥⲙⲉⲛⲣⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲁϥⲙⲉⲛⲣⲓⲧⲟⲩ ϣⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

13:2 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⲡⲓⲇⲓ⳿ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ϩⲏⲇⲏ ⲛⲉ ⲁϥⲟⲩⲱ ⲉϥϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡϩⲏ ⲧ ⳿ⲙⲫⲏ ⳿ⲉⲛⲁϥⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⲉⲧⲉ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓ⳿ⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ.

13:3 ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ϯ ⳿ⲛⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲛⲉϥϫⲓϫ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁϣⲉ ⲛⲁϥ ϩⲁ ⲫϯ.

13:4 ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⲁϥ ⲭⲱ ⳿ⲛⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲱⲥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲗⲉⲛⲧⲓⲟⲛ ⲁϥⲙⲟⲣϥ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

13:5 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲗⲁⲕⲁⲛⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛⲓⲱⲓ ⳿ⲛⲛⲉⲛϭⲁⲗⲁⲩϫ ⳿ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥϥⲱϯ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲉⲛⲧⲓⲟⲛ ⳿ⲉⲛⲁϥⲙⲏⲣ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

13:6 ⲁϥ⳿ⲓ ⲟⲩⲛ ϩⲁ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥⲛⲁⲓⲁ ⲣⲁⲧϥ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲉⲑⲛⲁⲓⲁ ⲣⲁⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

13:7 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲫⲏ ⳿ⲉϯⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⳿ⲕⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ϯⲛⲟⲩ ⲉⲕ⳿ⲉⲉⲙⲓ ⲇⲉ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ.

13:8 ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉⲕⲓⲁ ⲣⲁⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁ ⳿ⲉⲛⲉϩ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲁⲓ⳿ϣⲧⲉⲙⲓⲁ ⲣⲁⲧⲕ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲉⲕ ⲧⲟⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ.

13:9 ⲡⲉϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ⳪ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲛⲁϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲁⲕⲉϫⲓϫ ⲛⲉⲙ ⲧⲁ⳿ⲁⲫⲉ.

13:10 ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϫⲟⲕⲉⲙ ⳿ⲛ⳿ϥⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲓⲁ ⲣⲁⲧϥ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ϥⲟⲩⲁⲃ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲁⲃ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲛ.

13:11 ⲛⲁϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲫⲏ ⲉⲛⲁϥⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲛ.

13:12 ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁϥⲓⲱⲓ ⳿ⲛⲛⲟⲩϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲁϥϭⲓ ⳿ⲛⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲱⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲣⲟⲑⲃⲉϥ ⲟⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲁⲓⲁⲓϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ.

13:13 ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ϫⲉ ⳿ⲫⲣⲉϥϯ ⳿ⲥⲃⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲛ⳪ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ.

13:14 ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓⲓⲱⲓ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛ ϭⲁⲗⲁⲩϫ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉⲧⲉⲛ⳪ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲧⲉⲛⲣⲉϥ ϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲥⲉ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲓⲁ ⲣⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ.

13:15 ⲟⲩ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲁⲓⲁⲓϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲁⲓⲁⲓⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲁⲓⲥ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ.

13:16 ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲟⲩⲃⲱⲕ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲛⲓϣϯ ⳿ⲉⲡⲉϥ⳪ ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲩ⳿ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲛⲓϣϯ ⳿ⲉⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟϥ.

13:17 ⲓⲥϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲓ ⲱⲟⲩⲛⲓ⳿ⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛⲁⲓⲧⲟⲩ.

13:18 ⲛⲁⲓϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲛ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲁⲓⲥⲟⲧⲡⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲙⲡⲁⲱⲓⲕ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲡⲉϥⲑⲓⲃⲥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲓ.

13:19 ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲛⲟⲩ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉⲥϣⲱⲡⲓ ϩⲓⲛⲁ ⲁⲥϣⲁⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ.

13:20 ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧϣⲱⲡ ⳿ⲙⲫⲏ ⳿ⲉϯⲛⲁⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⲁϥϣⲱⲡ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧϣⲱⲡ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲁϥϣⲱⲡ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ.

13:21 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲡⲉⲑⲛⲁⲧⲏⲓⲧ.

13:22 ⲛⲁⲩⲥⲟⲙⲥ ⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⳿ⲉⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁϥ⳿ϫⲫⲉ ⲉⲣⲉ ⲛⲓⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ.

13:23 ⲛⲁϥⲣⲟⲧⲉⲃ ⲇⲉ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲕⲉⲛϥ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲫⲏ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

13:24 ⲁϥϭⲱⲣⲉⲙ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲫⲁⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲉⲛϥ ϫⲉ ⲁϥϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲛⲓⲙ.

13:25 ⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲁϩϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲉⲥⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ⳪ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ.

13:26 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲏ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲉϯⲛⲁⲥⲉⲡ ⲡⲓⲗⲱⲙ ⳿ⲛⲧⲁⲧⲏⲓϥ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲥⲉⲡ ⲡⲓⲗⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲏⲓϥ ⳿ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓ⳿ⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ.

13:27 ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲓⲗⲱⲙ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲛ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉⲕⲛⲁⲁⲓϥ ⲁⲣⲓⲧϥ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ.

13:28 ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲣⲟⲧⲉⲃ ϫⲉ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ.

13:29 ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲁⲩⲙⲉⲩⲓ ⲡⲉ ϫⲉ ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓ⳿ⲅⲗⲱⲥⲟⲕⲟⲙⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ϫⲉ ⲁⲣⲏⲟⲩ ⲉⲣⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϣⲱⲡ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲁⲓ ⲓⲉ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϯ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲛⲭⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲓϩⲏⲕⲓ.

13:30 ⲉⲧⲁϥϭⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲱⲙ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲛⲉ ⲉϫⲱⲣϩ ⲇⲉ ⲡⲉ.

13:31 ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲁϥϭⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲫϯ ϭⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ.

13:32 ⲓⲥϫⲉ ⲁ ⲫϯ ϭⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲫϯ ⲛⲁϯⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲉϥ⳿ⲉϯⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ.

13:33 ⲛⲁϣⲏⲣⲓ ⲉⲧⲓ ⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ϯⲭⲏ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲓϫⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲉϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ϯ ⲛⲟⲩ ϩⲱⲧⲉⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ.

13:34 ⲟⲩ⳿ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⳿ⲉϯϯ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲛⲣⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲓⲙⲉⲛⲣⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲛⲣⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ.

13:35 ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲥⲉⲛⲁ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛⲙⲉⲛⲣⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ.

13:36 ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲁⲕⲛⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ ⳿ⲉⲑⲱⲛ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲉϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲉⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ϯⲛⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡϧⲁ⳿ⲉ ⲇⲉ ⲉⲕ⳿ⲉⲙⲟϣⲓ.

13:37 ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲉⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲕ ϯⲛⲟⲩ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϯⲛⲁⲭⲁⲥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲕ.

13:38 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲧⲉⲕ ⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲭⲛⲁⲭⲁⲥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲓ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉ ⲟⲩ⳿ⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩϯ ϣⲁⲧⲉⲕϫⲟⲗⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲅ̅ ⳿ⲛⲥⲟⲡ

14:1 ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲛⲁϩ ϯ ⳿ⲉⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ϩⲱ.

14:2 ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲏ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⳿ⲉⲛⲉ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲛⲁⲓⲛⲁϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲁⲥⲉⲃⲧⲉ ⲟⲩⲙⲁ ⲛⲱⲧⲉⲛ.

14:3 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓϣⲁⲛϣⲉ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲁⲥⲉⲃⲧⲉ ⲟⲩⲙⲁ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲉⲓ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲛⲧⲁⲉⲗ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϩⲁⲣⲟⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲁ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲉϯϣⲟⲡ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙⲏⲓ.

14:4 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲙⲁ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲉϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲱⲓⲧ.

14:5 ⲡⲉϫⲉ ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲕⲛⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ ⳿ⲉⲑⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲱⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲉⲥⲟⲩⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ.

14:6 ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲱⲛϧ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿Ⲓ ϩⲁ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲁϥ⳿ϣⲧⲉⲙ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧ.

14:7 ⲓⲥϫⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲩⲱⲛⲧ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲥⲟⲩⲉⲛ ⲡⲁⲕⲉⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲛⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

14:8 ⲡⲉϫⲉ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲛ ⳿ⲉ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲏⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲛ.

14:9 ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲥⲏⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ ϯ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲥⲟⲩⲱⲛⲧ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⳿ⲕϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲛ ⳿ⲉ⳿ⲫⲓⲱⲧ.

14:10 ⳿ⲭⲛⲁϩϯ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⳿ⲛϧⲏⲧ ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏ ⲧ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉ ⲉⲧ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ.

14:11 ⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⳿ⲛϧⲏⲧ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲕⲁⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏ ⲟⲩ⳿ⲓ ⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ.

14:12 ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲉϯ ⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉϥ⳿ⲉⲁⲓⲧⲟⲩ ϩⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ⳿ⲉⲛⲁⲓ ⲉϥ⳿ⲉⲁⲓⲧⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ϩⲁ ⳿ⲫⲓⲱⲧ.

14:13 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲉⲓ⳿ⲉⲁⲓϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ ϭⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ.

14:14 ⲫⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲫⲁⲓ ϯⲛⲁⲁⲓϥ.

14:15 ⲉϣⲱⲡ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲛⲁ⳿ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ.

14:16 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲑⲛⲁϯϩⲟ ⳿ⲉ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉϯ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏⲧⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲱⲡⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ.

14:17 ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲫⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲉϣⲟⲡϥ ϫⲉ ⳿ϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲁϥϣⲟⲡ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

14:18 ⳿ⲛⲛⲁⲭⲁ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲟⲣⲫⲁⲛⲟⲥ ϯⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ.

14:19 ⲉⲧⲓ ⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲛ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯⲟⲛϧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲱⲛϧ.

14:20 ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

14:21 ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲛⲁⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲫⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲑⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲉϥ⳿ⲉⲙⲉⲛⲣⲓⲧϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓ⳿ⲉⲙⲉⲛⲣⲓⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛϩⲧ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

14:22 ⲡⲉϫⲉ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲛⲁϥ ⲡⲓ⳿ⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ ⲁⲛ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ϫⲉ ⳿ⲭⲛⲁⲟⲩⲟⲛϩⲕ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲁⲛ.

14:23 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲉϥ⳿ⲉ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲡⲁⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉⲙⲉⲛⲣⲓⲧϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲛ⳿ⲉ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲛ⳿ⲉⲑⲁⲙⲓ⳿ⲟ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲙⲁ⳿ⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ.

14:24 ⲫⲏⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϥⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲛ ⳿ϥⲛⲁ⳿ⲁⲣⲉϩ ⲁⲛ ⳿ⲉⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲫⲱⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲫⲁ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲡⲉ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ.

14:25 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲓϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉⲓϣⲟⲡ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

14:26 ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁϥϣⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏ ⲧⲟⲥ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲛⲁⲟⲩⲟⲣⲡϥ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲉⲑⲛⲁ⳿ⲧⲥⲁⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲛⲁϯ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁⲓϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ.

14:27 ϯⲛⲁⲭⲱ ⳿ⲛⲧⲁϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲧⲁϩⲓⲣⲏ ⲛⲏ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲧⲏⲓⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲁⲛ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϯ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲉϯⲛⲁϯ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉϥ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣ⳿ϣⲗⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ.

14:28 ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲣⲁϣⲓ ⲡⲉ ϫⲉ ϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ϩⲁ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲡⲉ.

14:29 ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲟⲩ ⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉⲥϣⲱⲡⲓ ϩⲓⲛⲁ ⲁⲥϣⲁⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ.

14:30 ⳿ⲛϯⲛⲁϫⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲥⲁϫⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ϥⲛⲏⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⳿ⲛϧⲏⲧ.

14:31 ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ϯ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲙⲁⲣⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲁⲓ

15:1 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ϯⲃⲱ ⳿ⲛ⳿ⲁⲗⲟⲗⲓ ⳿ⲛⲧⲁ⳿ⲫⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲡⲉ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓ.

15:2 ⳿ⲕⲗⲏⲙⲁ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉ ⳿ⲛϧⲏⲧ ⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϥⲛⲁⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⳿ϥⲛⲁⲕⲟⲣϫϥ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ϥⲛⲁⲧⲟⲩⲃⲟϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲉⲛ ϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

15:3 ϩⲏⲇⲏ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲧⲟⲩⲃⲟ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ.

15:4 ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲕⲗⲏⲙⲁ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲁϥ⳿ϣⲧⲉⲙϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ϯⲃⲱ ⳿ⲛ⳿ⲁⲗⲟⲗⲓ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧ.

15:5 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ϯⲃⲱ ⳿ⲛ⳿ⲁⲗⲟⲗⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉ ⲛⲓ⳿ⲕⲗⲏⲙⲁ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲫⲁⲓ ⲉϥ⳿ⲉ⳿ⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲧϭⲛⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲉⲣ ⳿ϩⲗⲓ.

15:6 ⲁⲣⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⲟⲩⲁⲓ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧ ⲥⲉⲛⲁϩⲓⲧϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲕⲗⲏⲙⲁ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁϥϣⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲩⲑⲟⲩⲱⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲉϩⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲩⲣⲱⲕϩ.

15:7 ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲁⲥⲁϫⲓ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏ ⲛⲟⲩ ⲫⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲁϣϥ ⲁⲣⲓⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ.

15:8 ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲁϥϭⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⲛⲏⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ.

15:9 ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲁⲓⲙⲉⲛⲣⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲁⲅⲁⲡⲏ.

15:10 ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲛⲁⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ϩⲱ ⲉⲧⲁⲓⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲛⲓⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ϯϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲁⲅⲁⲡⲏ.

15:11 ⲛⲁⲓ ⲁⲓϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲣⲁϣⲓ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲣⲁϣⲓ ϩⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

15:12 ⲑⲁⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲧⲉ ⲧⲁⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲛⲣⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲓⲙⲉⲛⲣⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

15:13 ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲡⲉⲑⲛⲁⲁⲥ ⳿ⲉⲧⲁⲓⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⳿ϩⲗⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲭⲱ ⳿ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉϥ⳿ϣⲫⲏⲣ.

15:14 ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁ⳿ϣⲫⲏⲣ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛⲉⲣ ⲛⲏ ⳿ⲉϯϩⲟⲛϩⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ.

15:15 ⳿ⲛϯⲛⲁⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲉ ⲡⲓⲃⲱⲕ ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉ ⲡⲉϥ⳪ ⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲁⲓⲛⲁⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲛⲁ⳿ϣⲫⲏⲣ ϫⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁⲓⲥⲟⲑⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲁⲓⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ.

15:16 ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲧⲡⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓⲥⲉⲧⲡ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲭⲁ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲟϩⲓ ϩⲓⲛⲁ ⲫⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲓⲱⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲏⲓϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ.

15:17 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ϯϩⲟⲛϩⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲛⲣⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ.

15:18 ⲓⲥϫⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲟⲥϯ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁⲣⲓ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲡⲉⲧⲁϥⲙⲟⲥϯ ⳿ⲙⲙⲟⲓ.

15:19 ⳿ⲉⲛⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲉ ⲡⲉⲧⲫⲱϥ ⲟⲧⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓⲥⲉⲧⲡ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲟⲥϯ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ.

15:20 ⲁⲣⲓ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲟⲩⲃⲱⲕ ⳿ⲉⲛⲁⲁϥ ⳿ⲉⲡⲉϥ⳪ ⲓⲥϫⲉ ⲁⲩϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲉⲩ⳿ⲉϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲧⲉⲛ ⲓⲥϫⲉ ⲁⲩⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲡⲁⲥⲁϫⲓ ⲉⲩ⳿ⲉⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲫⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ.

15:21 ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁⲁⲓⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲁⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲥⲉⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ.

15:22 ⳿ⲉⲛⲉ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲁⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲟⲩ ⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲟⲩ ⲗⲱⲓϫⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲟⲩⲛⲟⲃⲓ.

15:23 ⲫⲏⲉⲑⲙⲟⲥϯ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ϥⲙⲟⲥϯ ⳿ⲙⲡⲁⲕⲉⲓⲱⲧ.

15:24 ⳿ⲉⲛⲉ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏ ⲧⲟⲩ ⲛⲏⲉⲧⲉ⳿ⲙⲡⲉ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲁⲓⲧⲟⲩ ⲛⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲟⲩ ⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲉⲥⲧⲱⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲕⲉⲓⲱⲧ.

15:25 ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϩⲓ ⲡⲟⲩⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲩⲙⲉⲥⲧⲱⲓ ⳿ⲛϫⲓⲛϫⲏ.

15:26 ⲉϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏ ⲧⲟⲥ ⲫⲏ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲉϯⲛⲁⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲫⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲉⲑⲛⲁⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲉⲑⲃⲏⲧ.

15:27 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲭⲏ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ϣⲟⲣⲡ

16:1 ⲛⲁⲓ ⲁⲓϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲣ⳿ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉⲥⲑⲉ.

16:2 ⲁⲩϣⲁⲛⲉⲣ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲁⲡⲟⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉϥⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⲁϥ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲟⲩϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲙⲫϯ.

16:3 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ⲉⲩ⳿ⲉⲁⲓⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲏⲓ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲱⲛⲧ.

16:4 ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁⲓ ⲁⲓϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⲁⲥϣⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲡⲟⲩⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⲁⲓⲟⲩⲱ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲏ ϫⲉ ⲛⲁⲓⲭⲏ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲡⲉ.

16:5 ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ϩⲁ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲑⲏ ⲛⲟⲩ ϣⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ϫⲉ ⳿ⲭⲛⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ ⳿ⲉⲑⲱⲛ.

16:6 ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲁⲓϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲁ ⳿ⲡⲉⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲙⲁϩ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ.

16:7 ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲡⲉϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲥⲉⲣⲛⲟϥⲣⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲛⲧⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ⲉϣⲱⲡ ⲅⲁⲣ ⲁⲓ⳿ϣⲧⲉⲙϣⲉ ⲛⲏⲓ ⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏ ⲧⲟⲥ ⲛⲁⲓ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁⲓϣⲁⲛϣⲉ ⲛⲏⲓ ϯⲛⲁⲟⲩⲟⲣⲡϥ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ.

16:8 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉϥ⳿ⲉⲥⲟϩⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲛⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩϩⲁⲡ.

16:9 ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲙⲉⲛ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲛ.

16:10 ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲇⲉ ϫⲉ ϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ϩⲁ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲛ ϫⲉ.

16:11 ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩϩⲁⲡ ⲇⲉ ϫⲉ ⳿ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲩⲟⲩⲱ ⲉⲩϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

16:12 ⲟⲩⲟⲛϯ ϩⲁⲛⲕⲉⲙⲏϣ ⳿ⲉϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁ⳿ϣϥⲁⲓ ϧⲁⲣⲱⲟⲩ ϯⲛⲟⲩ ⲁⲛ.

16:13 ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁϥϣⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲉϥ⳿ⲉϭⲓⲙⲱⲓⲧ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁϥⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲏⲉⲧⲁϥⲛⲁⲥⲟⲑⲙⲟⲩ ⲉⲧⲉϥⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲉϥ⳿ⲉⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ.

16:14 ⲫⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲑⲛⲁϯⲱⲟⲩ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲁϥⲛⲁϭⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲫⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲛⲁⲧⲁⲙⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

16:15 ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲛⲟⲩ⳿Ⲓ ⲛⲉ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲁϥⲛⲁϭⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲫⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲁⲙⲉ ⲑⲏ ⲛⲟⲩ.

16:16 ⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲓ.

16:17 ⲡⲉϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏ ⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲧⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ϩⲁ ⳿ⲫⲓⲱⲧ.

16:18 ⲛⲁⲩϫⲱ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ.

16:19 ⲁϥ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲛⲁⲩⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉϣⲉⲛϥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ⲧⲉⲧⲉⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ.

16:20 ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲣⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣϩⲏ ⲃⲓ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⳿ϥⲛⲁⲣⲁϣⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲉⲛ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ϥⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉⲩⲣⲁϣⲓ.

16:21 ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲁⲥϣⲁⲛⲛⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲙⲓⲥⲓ ϣⲁⲥⲉⲣ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ϫⲉ ⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲉⲥⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁⲥϣⲁⲛⲙⲓⲥⲓ ⳿ⲙⲡⲓϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲥⲉⲣ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲙⲡⲓϩⲟϫϩⲉϫ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲣⲁϣⲓ ϫⲉ ⲁⲥⲙⲉⲥ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ.

16:22 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ϯⲛⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉϭ ⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ϯⲛⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲣⲁϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲧⲉⲛⲣⲁϣⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲛⲁⲟⲗϥ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

16:23 ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣⲉⲛⲧ ⳿ⲉ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲫⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲓⲱⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲉϥ⳿ⲉⲧⲏⲓϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ.

16:24 ϣⲁ ϯⲛⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲁⲣⲓⲉⲧⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϭⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲣⲁϣⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲉϥϫⲏⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

16:25 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲓϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲡⲁⲣⲟⲓⲙⲓ⳿ⲁ ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ϩⲟⲧⲉ ⲉⲓⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲡⲁⲣⲟⲓⲙⲓ⳿ⲁ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓ⳿ⲁ ϯⲛⲁⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲫⲓⲱⲧ.

16:26 ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲁϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲑⲛⲁϯϩⲟ ⳿ⲉ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲉⲑⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

16:27 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲅⲁⲣ ϩⲱϥ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⳿ϥⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲓ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⳿ⲫⲓⲱⲧ.

16:28 ⲁⲓ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓ⳿Ⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ϯⲛⲁⲭⲱ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ϩⲁ ⳿ⲫⲓⲱⲧ.

16:29 ⲡⲉϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ϯⲛⲟⲩ ⳿ⲕⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲕϫⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲟⲓⲙⲓ⳿ⲁ.

16:30 ϯⲛⲟⲩ ⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⳿ⲕⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛ⳿ⲕⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⲉⲑⲣⲉ ⲟⲩⲁⲓ ϣⲉⲛⲕ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⲁⲕ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲫϯ.

16:31 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ.

16:32 ϩⲏⲡⲡⲉ ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥ⳿ⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲡⲉϥⲙⲁ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲭⲁⲧ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧ ⲟⲩⲟϩ ϯⲭⲏ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ϥⲭⲏ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ.

16:33 ⲛⲁⲓ ⲁⲓϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲟⲩϩⲟϫϩⲉϫ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲙⲛⲟⲙϯ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓϭⲣⲟ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ

17:1 ⲛⲁⲓ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥϥⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲫⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲙⲁⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲕϣⲏⲣⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲓ ϯⲱⲟⲩ ⲛⲁⲕ.

17:2 ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲕϯ ⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲥⲁⲣⲝ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⲫⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓϥ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲧⲉϥϯ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲛϧ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ.

17:3 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲛϧ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲥⲟⲩⲱⲛⲕ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲫϯ ⳿ⲛⲧⲁ⳿ⲫⲙⲏ ⲓ ⲛⲉⲙ ⲫⲏⲉⲧⲁⲕⲟⲩⲟⲣⲡϥ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

17:4 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓϯⲱⲟⲩ ⲛⲁⲕ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲉⲧⲁⲓϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲓϩⲱⲃ ⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓϥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲁⲁⲓϥ.

17:5 ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲟⲩ ⲙⲁⲱⲟⲩ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲁⲓⲱⲧ ϧⲁⲧⲟⲧⲕ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲛⲁϥ⳿ⲛⲧⲏⲓ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϣⲱⲡⲓ ϧⲁⲧⲟⲧⲕ.

17:6 ⲁⲓⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲏⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲟⲩⲕ ⲛⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲕⲥⲁϫⲓ ⲁⲩⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

17:7 ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲟⲩ ⲁⲩ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ ϩⲁⲛ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲕ ⲛⲉ.

17:8 ϫⲉ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ ⲁⲓⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ ⲁⲩϭⲓⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲉⲙⲓ ⲧⲁ⳿ⲫⲙⲏⲓ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲓ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉⲧⲁⲕⲧⲁⲟⲩⲟⲓ.

17:9 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯⲧⲱⲃϩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁⲓⲧⲱⲃϩ ⲁⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲏⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲛⲟⲩⲕ ⲛⲉ.

17:10 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲧⲉⲛⲟⲩ⳿ⲓ ⲛⲟⲩⲕ ⲛⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓϭⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ.

17:11 ⲟⲩⲟϩ ϯⲭⲏ ⲁⲛ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲥⲉⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟⲕ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲡⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲫⲏⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓϥ ⲛⲏⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲣⲏϯ.

17:12 ϩⲟⲧⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓⲭⲏ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲛⲁⲓ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲫⲏⲉⲧⲁⲕⲧⲏ ⲓϥ ⲛⲏⲓ ⲁⲓⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲧⲁⲕⲟ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

17:13 ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲓⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ϯⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲣⲁϣⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲉϥϫⲏⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ.

17:14 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓϯ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲉⲥⲧⲱⲟⲩ ϫⲉ ϩⲁⲛ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲛⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲏϯ ϩⲱ ⲉⲧⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲛ.

17:15 ⲛⲁⲓϯϩⲟ ⲁⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲟⲗⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ.

17:16 ϩⲁⲛ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲛⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲏϯ ϩⲱ ⲉⲧⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲛ.

17:17 ⲙⲁⲧⲟⲩⲃⲱⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲡⲉⲧⲉⲫⲱⲕ ⳿ⲛⲥⲁϫⲓ ⲡⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ.

17:18 ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲕⲟⲩⲟⲣⲡⲧ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲁⲓⲟⲩⲟⲣⲡⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ.

17:19 ⲟⲩⲟϩ ϯⲧⲟⲩⲃⲟ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ ϩⲱⲟⲩ ⲉⲩⲧⲟⲩⲃⲏ ⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ.

17:20 ⲛⲁⲓϯϩⲟ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲥⲁϫⲓ.

17:21 ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲉⲧⲉⲕϣⲟⲡ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏ ⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲕ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲁⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉⲧⲁⲕⲧⲁⲟⲩⲟⲓ.

17:22 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲓⲱⲟⲩ ⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓϥ ⲛⲏⲓ ⲁⲓⲧⲏⲓϥ ⲛⲱⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ ϩⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲣⲏϯ ϩⲱⲛ ⲉⲛϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲁⲓ.

17:23 ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⲉⲩϫⲏⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲁⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉⲧⲁⲕⲧⲁⲟⲩⲟⲓ.

17:24 ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲫⲏⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓϥ ⲛⲏⲓ ϯⲟⲩⲱϣ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲫⲙⲁ ⳿ⲉϯϣⲟⲡ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲛⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙⲏⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲁⲱⲟⲩ ⲉⲧⲁⲕⲧⲏ ⲓϥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲁⲕⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ϧⲁϫⲉⲛ ⳿ⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ.

17:25 ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲡⲓ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲥⲟⲩⲱⲛⲕ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓⲥⲟⲩⲱⲛⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲁⲩ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉⲧⲁⲕⲧⲁⲟⲩⲟⲓ.

17:26 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲧⲁⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲁⲧⲁⲙⲱⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲧⲁⲕⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ⳿ⲛⲧⲉⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲏⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ

18:1 ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲉⲙⲏⲣ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲟⲩⲛⲥⲱⲣⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓϣⲉⲛⲥⲓϥⲓ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩϭⲱⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲫⲁⲓ ⲁϥϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ.

18:2 ⲟⲩⲟϩ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲫⲏ ⳿ⲉⲛⲁϥⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⲛⲁϥⲥⲱⲟⲩⲛ ϩⲱϥ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⲁϥⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲉⲙⲁⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ.

18:3 ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁϥϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲏϣ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϩⲩⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲫⲁⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲗⲁⲙⲡⲁⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϩⲟⲡⲗⲟⲛ.

18:4 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲉϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲏ ⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲓⲙ.

18:5 ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲓⲛⲁⲍⲱⲣⲉⲟⲥ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲛⲁϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲫⲏ ⳿ⲉⲛⲁϥⲛⲁⲧⲏⲓϥ.

18:6 ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲁⲩⲫⲱⲧ ⳿ⲉⲫⲁϩⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲉⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ.

18:7 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥϣⲉⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲓⲙ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲓⲛⲁⲍⲱⲣⲉⲟⲥ.

18:8 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲓⲥϫⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ⲭⲁ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲁⲣⲟⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ.

18:9 ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲧⲁⲕⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ.

18:10 ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲟⲩⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲥⲏϥⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲁϥⲑⲟⲕⲙⲉⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⳿ⲫⲃⲱⲕ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲱϫⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲙⲁϣϫ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲃⲱⲕ ⲡⲉ ⲙⲁⲗⲭⲟⲥ.

18:11 ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ϩⲓⲟⲩ⳿Ⲓ ⳿ⲛϯⲥⲏϥⲓ ⳿ⲉⲧⲉⲥⲑⲏⲕⲏ ⲡⲓ⳿ⲁⲫⲟⲧ ⲉⲧⲁϥⲧⲏⲓϥ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲁⲛ ϯⲛⲁⲥⲟϥ ⲁⲛ.

18:12 ⲡⲓⲙⲏϣ ⲟⲩⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲩ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲥⲟⲛϩϥ.

18:13 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲉⲛϥ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ϩⲁ ⲁⲛⲛⲁ ⲛⲉ ⳿ⲡϣⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲕⲁⲓⲁⲫⲁ ⲫⲏ ⳿ⲉⲛⲁϥⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ.

18:14 ⲛⲉ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲕⲁⲓⲁⲫⲁ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲥⲟϭ ⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲥⲉⲣⲛⲟϥⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲙⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ.

18:15 ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⳿ⲛⲥⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲛϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲓⲙⲁⲑⲏ ⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁϥⲟⲓ ⳿ⲛⲥⲟⲩⲓⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲛⲉⲙ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉϯⲁⲩⲗⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ.

18:16 ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲁϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲓⲣⲟ ⲁϥ⳿ⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲫⲏ ⳿ⲉⲛⲁϥⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉⲙⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲉⲙⲛⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ.

18:17 ⲡⲉϫⲉ ϯ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⳿ⲛⲉⲙⲛⲟⲩⲧ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲛⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ϩⲱⲕ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ.

18:18 ⲛⲁⲩⲟϩⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⳿ⲉⲁⲩϭⲉⲣⲟ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲁⲕϩⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲉ ⳿ⲧⲫⲣⲱ ⲧⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩ⳿ⲧ⳿ϧⲙⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲛⲁϥⲟϩⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ϩⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥ⳿ⲧ⳿ϧⲙⲟ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

18:19 ⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲟⲩⲛ ⲁϥϣⲉⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⲧⲉϥ⳿ⲥⲃⲱ.

18:20 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉϣⲁⲣⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲓϫⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧϩⲏⲡ.

18:21 ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⳿ⲕϣⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ϣⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲁⲓϫⲟϥ ⲛⲱⲟⲩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲛⲁⲓ ⲥⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲛⲏ ⳿ⲉⲧⲁⲓϫⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ.

18:22 ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲉⲧⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲁϥϯ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲟⲩⲣ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ.

18:23 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉ ⲕⲁⲕⲱⲥ ⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲁⲣⲓⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲁⲕⲱⲥ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⳿ⲕϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲓ.

18:24 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲁⲛⲛⲁ ⲉϥⲥⲟⲛϩ ϩⲁ ⲕⲁⲓⲁⲫⲁ ⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ.

18:25 ⲛⲁϥⲟϩⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥ⳿ⲧ⳿ϧⲙⲟ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲏ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϩⲱⲕ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲱⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ.

18:26 ⲡⲉϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⳿ⲉⲟⲩⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲱϫⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲙⲁϣϫ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲙⲏ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⲛⲉⲙⲁϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓ ϭⲱⲙ.

18:27 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥϫⲱⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁ ⲟⲩ⳿ⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩϯ.

18:28 ⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲕⲁⲓⲁⲫⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲡⲣⲉⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ⲛⲉ ϣⲱⲣⲡ ⲇⲉ ⲡⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲡⲣⲉⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ϩⲓⲛⲁ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲥⲱϥ ϣⲁⲧⲟⲩⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲁⲥ ⲭⲁ.

18:29 ⲁϥ⳿ⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⳿ⲛⲕⲁⲧⲏ ⲅⲟⲣⲓ⳿ⲁ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϧⲁ ⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ.

18:30 ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲉⲛⲉ ⲫⲁⲓ ⲟⲩⲥⲁ⳿ⲙⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲁⲛⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⲛⲁⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ.

18:31 ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϭⲓⲧϥ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲙⲁϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⳿ⲥϣⲉ ⲛⲁⲛ ⲁⲛ ⳿ⲉϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ.

18:32 ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ⲉϥⲉⲣⲥⲏⲙⲉⲛⲓⲛ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲁϣ ⳿ⲙⲙⲟⲩ ⳿ϥⲛⲁⲙⲟⲩ.

18:33 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲡⲣⲉⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ.

18:34 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲉⲧϫⲱ ⳿ⲙⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲕ ϣⲁⲛ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲡⲉⲧⲁⲩϫⲟⲥ ⲛⲁⲕ ⲉⲑⲃⲏⲧ.

18:35 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϩⲱ ⲡⲉⲕⲉⲑⲛⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲡⲉⲧⲁⲩⲧⲏ ⲓⲕ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲁⲕⲁⲓϥ.

18:36 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲧⲁⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲑⲁ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲉⲛⲉ ⲧⲁⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲉ ⲛⲁⲣⲉ ⲛⲁϩⲩⲡⲉⲣⲉⲧⲏ ⲥ ⲛⲁⲩⲛⲁϯ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲓ ⲡⲉ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ϣⲧⲉⲙⲧⲏ ⲓⲧ ⳿ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲧⲁⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲑⲁ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲧⲉ.

18:37 ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲟⲩⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩⲕⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩⲟⲩⲣⲟ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉⲧϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲟⲩⲣⲟ ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲁⲩⲙⲁⲥⲧ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲉⲡⲁⲓϩⲱⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲁⲓ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲉ⳿ⲡϫⲓⲛⲧⲁⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉ ϩⲁⲛ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉ ϣⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲧⲁ⳿ⲥⲙⲏ.

18:38 ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲛϯϫⲉⲙ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛ⳿ⲉⲧⲓ⳿ⲁ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ.

18:39 ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲩⲛⲏⲑⲓ⳿ⲁ ⲇⲉ ⲧⲉ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲭⲁ ⲟⲩⲁⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲧⲁⲭⲱ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ.

18:40 ⲁⲩⲱϣ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲭⲁ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲗⲗⲁ ⲭⲁ ⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ ⲡⲁⲓⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲥⲟⲛⲓ ⲡⲉ

19:1 ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲁϥϭⲓ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥⲉⲣⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲅⲟⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

19:2 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ ⲁⲩϣⲱⲛⲧ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲭⲗⲟⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲟⲩⲣⲓ ⲁⲩⲧⲏⲓϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉϥ⳿ⲁⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϫⲟⲗϩϥ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϩⲃⲟⲥ ⳿ⲛϭⲏϫⲓ.

19:3 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟϥ ⲡⲉ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲭⲉⲣⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϯⲕⲟⲩⲣ ⲛⲁϥ ⲡⲉ.

19:4 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ϯⲛⲁ⳿ⲉⲛϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ϯϫⲉⲙ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛ⳿ⲉⲧⲓ⳿ⲁ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ.

19:5 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉϥⲉⲣⲫⲟⲣⲓⲛ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲭⲗⲟⲙ ⳿ⲛⲥⲟⲩⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ϩⲃⲟⲥ ⳿ⲛ ϭⲏϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ.

19:6 ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭ ⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϣϥ ⲁϣϥ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲁϣϥ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϯϫⲉⲙ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛ⳿ⲉⲧⲓ⳿ⲁ ϭⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ.

19:7 ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ϥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲟⲩ ϫⲉ ⲁϥⲁⲓϥ ⳿ⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

19:8 ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲁϥⲉⲣϩⲟϯ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ.

19:9 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲡⲣⲉⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ.

19:10 ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⳿ⲕⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⲁⲛ ϣⲁⲛ ⳿ⲕ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛϯ ⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉⲁϣⲕ ⲟⲩⲟⲛϯ ⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲛ ⳿ⲉⲭⲁⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

19:11 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲉⲕ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲉⲛⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲧⲏⲓⲥ ⲛⲁⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲏⲓⲧ ⲛⲁⲕ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ.

19:12 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲟⲩⲛ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲁϥⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲭⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲛ ⲛⲁⲩⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲕϣⲁⲛⲭⲁ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⳿ⲡ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲙ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲁⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲉϥϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ.

19:13 ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲁϥ⳿ⲉⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓ ⲡⲓⲃⲏ ⲙⲁ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲓⲗⲓⲑⲟⲥⲧⲣⲱⲧⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲉⲧϩⲉⲃⲣⲉⲟⲥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲅⲁⲃⲃⲁⲑⲁ.

19:14 ⲛⲉ ⳿ⲧⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩⲏ ⲇⲉ ⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭ ⲁ ⲛⲉ ⳿ⲫⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛⲁϫⲡ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲡⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲣⲟ.

19:15 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⳿ⲁⲗⲓⲧϥ ⳿ⲁⲗⲓⲧϥ ⲁϣϥ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲁⲉϣ ⲡⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲣⲟ ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭ ⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲕⲉⲥⲁⲣ.

19:16 ⲧⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲁϥϯ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲁϣϥ ⲁⲩϭⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅.

19:17 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲉϥϥⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲕⲣⲁⲛⲓⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲉⲧϩⲉⲃⲣⲉⲟⲥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲅⲟⲗⲅⲟⲑⲁ.

19:18 ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲁⲩⲁϣϥ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓϣⲓ ⳿ⲛⲕⲉⲥⲟⲛⲓ ⲃ̅ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲥⲁ⳿ⲙⲛⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲥⲁ⳿ⲙⲛⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ.

19:19 ⲁϥ⳿ⲥϧⲉ ⲕⲉⲧⲓⲧⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲭⲁϥ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲛⲁϥ⳿ⲥϧⲏ ⲟⲩⲧ ⲇⲉ ⲡⲉ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲓⲛⲁⲍⲱⲣⲉⲟⲥ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ.

19:20 ⲟⲩⲙⲏϣ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲩⲱϣ ⳿ⲙⲡⲓⲧⲓⲧⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁϥϧⲉⲛⲧ ⲡⲉ ⳿ⲉϯⲃⲁⲕⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲁⲩⲉϣ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥ⳿ⲥϧⲏ ⲟⲩⲧ ⲡⲉ ⳿ⲙⲙⲉⲧϩⲉⲃⲣⲉⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲣⲱⲙⲉⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ.

19:21 ⲛⲁⲩϫⲱ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣ⳿ⲥϧⲁⲓ ϫⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ.

19:22 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁⲓ⳿ⲥϧⲏⲧϥ ⲁⲓ⳿ⲥϧⲏⲧϥ.

19:23 ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲩⲉϣ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁⲩϭⲓ ⳿ⲛⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲱⲥ ⲁⲩⲁⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲇ̅ ⳿ⲛⲧⲟⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲕⲉ⳿ϣⲑⲏ ⲛ ϯ⳿ϣⲑⲏⲛ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲁⲧⲑⲱⲣⲡ ⲧⲉ ⳿ⲛⲥⲱϧⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲧⲏⲣⲥ.

19:24 ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉⲛⲫⲁϧⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲉⲛϩⲓⲱⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲥⲛⲁⲉⲣ ⲑⲁ ⲛⲓⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲩⲫⲱϣ ⳿ⲛⲛⲁ⳿ϩⲃⲱⲥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲁϩⲉⲃⲥⲱ ⲁⲩϩⲓⲱⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲩⲁⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ.

19:25 ⲛⲁⲩⲟϩⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲡⲉ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧⲥⲱⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲑⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲕⲗⲉⲟⲡⲁ ⲛⲉⲙ ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ϯⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲓⲛⲏ.

19:26 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲉⲛⲁϥⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲛⲧⲉϥⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲓⲥ ⲡⲉϣⲏⲣⲓ.

19:27 ⳿ⲓⲧⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲧⲉⲕⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲟⲗⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲉⲡⲉϥⲏⲓ.

19:28 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ϩⲏⲇⲏ ⲁ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϯⲟⲃⲓ.

19:29 ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲟⲕⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲉϥⲙⲉϩ ⳿ⲛϩⲉⲙϫ ⲉϥⲭⲏ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲁⲩⲙⲟϩ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲥⲫⲟⲅⲅⲟⲥ ⳿ⲛϩⲉⲙϫ ⲁⲩⲧⲁⲗⲟϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩϩⲩⲥⲥⲱⲡⲟⲥ ⲁⲩϩⲓⲧϥ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲣⲱϥ.

19:30 ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁϥϫⲉⲙϯⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲓϩⲉⲙϫ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁϥϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲣⲉⲕ ϫⲱϥ ⲁϥϯ ⳿ⲙⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅.

19:31 ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲛ ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲛⲉ ϯⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩⲏ ⲧⲉ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ϣⲧⲉⲙⲟϩⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲥⲱⲙⲁ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⳿ⲙ⳿ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲛⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩϯϩⲟ ⳿ⲉⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲕⲱϣ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲕⲉⲗⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲟⲗⲟⲩ.

19:32 ⲁⲩ⳿ⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲙⲉⲛ ⲁⲩⲕⲱϣ ⳿ⲛⲛⲉϥⲕⲉⲗⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲕⲱϣ ⳿ⲛⲛⲁ ⲡⲓⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲉⲧⲁⲩⲁϣϥ ⲛⲉⲙⲁϥ.

19:33 ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ϩⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁⲩϫⲉⲙϥ ϩⲏⲇⲏ ⲁϥⲟⲩⲱ ⲉϥⲙⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲕⲱϣ ⳿ⲛⲛⲉϥⲕⲉⲗⲓ ⳿ⲛⲑⲟϥ.

19:34 ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ ⲁϥⲑⲟⲩⲝ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲥⲫⲓⲣ ⳿ⲛⲧⲉϥⲗⲟⲅⲭⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲥⲛⲟϥ.

19:35 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲁϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲙⲏⲓ ⲧⲉ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ϩⲱϥ ⲫⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ϥ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲁϥϫⲉ ⲙⲉⲑⲙⲏ ⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ.

19:36 ⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲩⲕⲁⲥ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲕⲁϣϥ.

19:37 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ϯ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲩ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲫⲏⲉⲧⲁⲩⲑⲟⲕⲥϥ.

19:38 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲡⲓⲣⲉⲙⲁⲣⲓⲙⲁⲑⲉⲁⲥ ⲁϥϯϩⲟ ⳿ⲉⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⳿ⲉⲟⲩⲙⲁⲑⲏ ⲧⲏⲥ ϩⲱϥ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥⲭⲏⲡ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲧϩⲟϯ ⳿ⲛⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⳿ⲉⲧⲏⲓϥ ⲁϥ⳿ⲓ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.

19:39 ⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ϩⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ ⲫⲏⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ϩⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲛϫⲱⲣϩ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲓⲅⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲟⲩϣⲁⲗ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲁⲗⲗⲟⲏ ⲛⲁⲩⲣ̅ ⳿ⲛⲗⲓⲧⲣⲁ.

19:40 ⲁⲩϭⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲕⲟⲩⲗⲱⲗϥ ⳿ⲛϩⲁⲛϣⲉⲛⲧⲱ ⳿ⲛⲓⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲥⲑⲟⲓ ⲕⲁⲧⲁ ϯⲕⲁϩⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲩⲕⲱⲥ.

19:41 ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩϭⲱⲙ ⲇⲉ ⲡⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲁⲩⲁϣϥ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩ⳿ⲙϩⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓϭⲱⲙ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲟⲩϩⲓ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉϩ.

19:42 ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲛⲁϥϧⲉⲛⲧ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ⲉⲑⲃⲉϫⲉ ⲛⲉ ϯⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩⲏ ⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲩⲭⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ

20:1 ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ϯⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲓⲛⲏ ⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ⳿ⲛϣⲱⲣⲡ ⲉⲧⲓ ⲉⲣⲉ ⳿ⲧⲭⲉⲙⲥ ⳿ⲙⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲱⲛⲓ ⳿ⲉⲁⲩⲟⲗϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲣⲱϥ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ.

20:2 ⲁⲥϭⲟϫⲓ ⲟⲩⲛ ⲁⲥ⳿ⲓ ϩⲁ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁ ⲡⲓⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲩⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲛϭ̅ ⲥ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲩⲭⲁϥ ⲑⲱⲛ.

20:3 ⲁϥ⳿ⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ.

20:4 ⲛⲁⲩϭⲟϫⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙ⳿ⲡⲃ̅ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥϭⲟϫⲓ ⲉⲧϩⲏ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ.

20:5 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ϩⲃⲱⲥ ⲉⲩⲭⲏ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲙⲉⲛⲧⲟⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ.

20:6 ⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ϩⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲱⲗ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ϩⲃⲱⲥ ⲉⲩⲭⲏ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ.

20:7 ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲟⲩⲇⲁⲣⲓⲟⲛ ⳿ⲉⲛⲁϥⲭⲏ ϩⲓϫⲉⲛ ⲧⲉϥ⳿ⲁⲫⲉ ⲛⲁϥⲭⲏ ⲁⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲱⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲕⲟⲩⲗⲱⲗ ⲉϥⲭⲏ ⲥⲁⲟⲩⲥⲁ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ.

20:8 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϩⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲕⲉⲙⲁⲑⲏ ⲧⲏⲥ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲁϥⲛⲁϩϯ.

20:9 ⲛⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲟⲩⲥⲟⲩⲉⲛ ϯ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ϫⲉ ϩⲱϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ⳿ⲉⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ.

20:10 ⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⲟⲛ ⳿ⲉⲡⲟⲩⲙⲁ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏ ⲧⲏⲥ.

20:11 ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲇⲉ ⲛⲁⲥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ⲉⲥⲣⲓⲙⲓ ϩⲱⲥ ⲇⲉ ⲉⲥⲣⲓⲙⲓ ⲁⲥϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ.

20:12 ⲁⲥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲃ̅ ⲉⲩϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϭⲓ⳿ϩⲃⲟⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲃϣ ⲟⲩⲁⲓ ϧⲁϫⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲁⲓ ϧⲁⲣⲁⲧϥ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲭⲏ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

20:13 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲁϧⲟ ⲧⲉⲣⲓⲙⲓ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲩⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲁ⳪ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛϯ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲩⲭⲁϥ ⲑⲱⲛ.

20:14 ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁⲥϫⲟⲧⲟⲩ ⲁⲥⲫⲟⲛϩⲥ ⳿ⲉⲫⲁϩⲟⲩ ⲁⲥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲉϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲥ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉ.

20:15 ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲣⲓⲙⲓ ⲁⲣⲉⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲓⲙ ⳿ⲛⲑⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲥⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⲡⲓϭⲙⲏ ⳿ⲙⲡⲓϭⲱⲙ ⲡⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ⳪ ⲓⲥϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲁⲕϥⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲓ ϫⲉ ⲁⲕⲭⲁϥ ⲑⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲑⲛⲁⲟⲗϥ.

20:16 ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁⲙ ⳿ⲛⲑⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲥⲫⲟⲛϩⲥ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ⳿ⲙⲙⲉⲧϩⲉⲃⲣⲉⲟⲥ ϫⲉ ⲣⲁⲃⲃⲟⲩⲛⲓ ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ϫⲉ ⳿ⲫⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ.

20:17 ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣϭⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⳿ⲙⲡⲁϯϣⲉ ⲛⲏⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ϩⲁ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲉ ⲇⲉ ϩⲁ ⲛⲁⲥⲛⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ϩⲁ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲛⲟⲩϯ ⲉⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲩϯ ⲡⲉ.

20:18 ⲁⲥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ϯⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲓⲛⲏ ⲁⲥⲧⲁⲙⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲠ⳪ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ.

20:19 ⲛⲉ ⲣⲟⲩϩⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉ ⲛⲓⲣⲱⲟⲩ ϣⲟⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏ ⲧⲏⲥ ⲑⲟⲩⲏⲧ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲧϩⲟϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲙⲏϯ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲧϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲱⲧⲉⲛ.

20:20 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ⲁϥⲧⲁⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲛⲉϥϫⲓϫ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥ⳿ⲥⲫⲓⲣ ⲁⲩⲣⲁϣⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲠ⳪.

20:21 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ⲟⲛ ϫⲉ ⳿ⲧϩⲓⲣⲏ ⲛⲏ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ.

20:22 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ⲁϥⲛⲓϥⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩϩⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϭⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ.

20:23 ⲛⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲭⲁ ⲛⲟⲩⲛⲟⲃⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲥⲉⲭⲏ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲧⲁϩⲛⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲩⲧⲁϩⲛⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ.

20:24 ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲇⲉ ⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲇⲓⲇⲩⲙⲟⲥ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲓ̅ⲃ̅ ⲛⲁϥⲭⲏ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.

20:25 ⲛⲁⲩϫⲱ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲠ⳪ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲓ⳿ϣⲧⲉⲙⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲩⲡⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓϥⲧ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥϫⲓϫ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲁϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲏ ⲃ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲩⲡⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓϥⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲁϩⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲧⲁϫⲓϫ ⳿ⲉⲡⲉϥ⳿ⲥⲫⲓⲣ ⳿ⲛϯⲛⲁⲛⲁϩϯ ⲁⲛ.

20:26 ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲏ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲛⲁⲩⲑⲟⲩⲏⲧ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉⲣⲉ ⲛⲓⲣⲱⲟⲩ ϣⲟⲧⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲙⲏϯ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲧϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲱⲧⲉⲛ.

20:27 ⲓⲧⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲛⲑⲱⲙⲁⲥ ϫⲉ ⲙⲁ ⲡⲉⲕⲧⲏ ⲃ ⳿ⲉ⳿ⲙⲛⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲁϫⲓϫ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲓⲥ ⲧⲉⲕϫⲓϫ ϩⲓⲧⲥ ⳿ⲉⲡⲁ⳿ⲥⲫⲓⲣ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣⲁⲑⲛⲁϩϯ.

20:28 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ⳪ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲛⲟⲩϯ.

20:29 ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲕⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲕⲛⲁϩϯ ⲱⲟⲩ⳿ⲛⲓⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲛⲁϩϯ.

20:30 ⲕⲉⲙⲏϣ ⲙⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲏⲓⲛⲓ ⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ⲥϧⲏ ⲟⲩⲧ ⲁⲛ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓϫⲱⲙ.

20:31 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲩ⳿ⲥϧⲏⲧⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ϩⲓⲛⲁ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲱⲛϧ ⳿ⲛ⳿ⲉⲛⲉϩ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ

21:1 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲛⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲓⲃⲉⲣⲓⲁⲇⲟⲥ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ.

21:2 ⲛⲁⲩⲭⲏ ϩⲓϫⲉⲛ ⲟⲩⲙⲁ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲇⲓⲇⲩⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲍⲉⲃⲉⲇⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲕⲉⲃ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ.

21:3 ⲡⲉϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϯ ⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲁⲧⲁϩⲉ ⲧⲉⲃⲧ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲛⲏⲟⲩ ϩⲱⲛ ⲛⲉⲙⲁⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩ⳿Ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲁⲗⲏⲓ ⳿ⲉⲡⲓϫⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲧⲁϩⲉ ⳿ϩⲗⲓ.

21:4 ⲉⲣⲉ ϣⲱⲣⲡ ⲇⲉ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲁϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϩⲓ ⲡⲓ⳿ⲭⲣⲟ ⲙⲉⲛⲧⲟⲓ ⳿ⲙⲡⲟⲩ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉ.

21:5 ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲛ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲁⲗⲱⲟⲩ⳿Ⲓ ⲙⲏ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲉⲛⲭⲁⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ.

21:6 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ϣⲛⲉ ⲥⲁⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⳿ⲙⲡⲓϫⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉϫⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲟⲩ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛⲥⲟⲕϥ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ⲁϣⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲧⲉⲃⲧ.

21:7 ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲫⲏ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲡⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲟⲩⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲡⲉ ⲁϥⲙⲟⲣϥ ⳿ⲙⲡⲉϥⲉⲡⲉⲛⲇⲩⲧⲏⲥ ⲛⲁϥⲃⲏϣ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲓⲧϥ ⳿ⲉ⳿ⲫⲓⲟⲙ.

21:8 ⲛⲓⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲁⲩ⳿ⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓϫⲟⲓ ⲛⲁⲩⲟⲩⲏⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲡⲓ⳿ⲭⲣⲟ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲥ ⲛⲁⲩⲥ̅ ⳿ⲙⲙⲁϩⲓ ⲉⲩⲥⲱⲕ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ϣⲛⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲧⲉⲃⲧ.

21:9 ϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲁⲩϫⲟⲩϣⲧ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲣⲁⲕϩⲓ ⲉⲥⲭⲏ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲉⲃⲧ ϩⲓϫⲱⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲱⲓⲕ.

21:10 ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲧⲉⲃⲧ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲁϩⲱⲟⲩ ϯⲛⲟⲩ.

21:11 ⲁϥ⳿ⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲉⲕ ⲡⲓ⳿ϣⲛⲉ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲉϥⲙⲉϩ ⳿ⲛⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲧⲉⲃⲧ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲣ̅ⲛ̅ⲅ̅ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉ ⲧⲁⲓⲏⲡⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲙⲡⲉϥⲫⲱϧ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ϣⲛⲉ.

21:12 ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲁⲙⲱⲓⲛⲓ ⲟⲩⲱⲙ ⲛⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⳿ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲣⲧⲟⲗⲙⲁⲛ ⳿ⲉϣⲉⲛϥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲛⲓⲙ ⲉⲩ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲡⲉ.

21:13 ⲁϥ⳿ⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲱⲓⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯ ⲛⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲧⲉⲃⲧ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ.

21:14 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⳿ⲫⲙⲁϩⲅ̅ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲉⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ.

21:15 ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲫⲁ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⳿ⲕⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲉϩⲟⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲉ ⲡⲁ⳪ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲉⲧ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ϯⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲁϩⲓⲏⲃ.

21:16 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲁϩⲥⲟⲡ ⲃ̅ ϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲫⲁ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⳿ⲕⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲉ ⲡⲁ⳪ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲉⲧ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ϯⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲁ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ.

21:17 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲟⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲁϩⲅ̅ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲫⲁ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⳿ⲭⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲁϥⲉⲣ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲁϩⲅ̅ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ϫⲉ ⳿ⲭⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲉⲧⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲉⲧ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ϯⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲁ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ.

21:18 ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲉⲕⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ⲁⲗⲟⲩ ϣⲁⲕⲙⲟⲣⲕ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲕ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲕϣⲉ ⲛⲁⲕ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲁ ⲉⲧⲉϩⲛⲁⲕ ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁⲕϣⲁⲛⲉⲣϧⲉⲗⲗⲟ ⲉⲕ⳿ⲉⲥⲟⲩⲧⲉⲛ ⲛⲉⲕϫⲓϫ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲙⲟⲣⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲟⲗⲕ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲁ ⲉⲧⲉϩⲛⲁⲕ ⲁⲛ.

21:19 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ⲁϥⲉⲣⲥⲏⲙⲉⲛⲓⲛ ϫⲉ ⲁϥⲛⲁϯⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲁϣ ⳿ⲙⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲓ.

21:20 ⲁϥⲫⲟⲛϩϥ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲣⲟⲑⲃⲉϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉϥⲙⲉⲥⲧⲉ⳿ⲛϩⲏⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⳿ⲉⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲑⲛⲁⲧⲏ ⲓⲕ.

21:21 ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲫⲁⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲡⲁ⳪ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲟⲩ.

21:22 ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲓϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲭⲁϥ ϣⲁϯ⳿ⲓ ⳿ⲁϧⲟⲕ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲇⲉ ⲟⲩⲁϩⲕ ⳿ⲛⲥⲱⲓ.

21:23 ⲁ ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲇⲉ ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏ ⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ϥⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ ⲛⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲁⲛ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⳿ϥⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲓϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲭⲁϥ ϣⲁϯ⳿ⲓ ⳿ⲁϧⲟⲕ ⳿ⲛⲑⲟⲕ.

21:24 ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁ ⲛⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲁϥ⳿ⲥϧⲏⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲏⲓ ⲧⲉ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ.

21:25 ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲕⲉⲙⲏϣ ⲇⲉ ⲟⲛ ⳿ⲉⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲉ ⲁⲩ⳿ⲥϧⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩⲁⲓ ⲟⲩⲁⲓ ϯ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁ⳿ϣⲉⲣⲭⲱⲣⲓⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛⲛⲓϫⲱⲙ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁ⳿ⲥϧⲏ ⲧⲟⲩ


Next: Acts