Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous  Next 

Coptic Bible: Luke

1:1 ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲩϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⲉ⳿ⲥϧⲉ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲉⲧⲁⲩϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ.

1:2 ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲩϯ ⳿ⲉⲧⲟⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓϣⲟⲣⲡ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ.

1:3 ⲁⲥⲣⲁⲛⲏⲓ ϩⲱ ⳿ⲉⲁⲓⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϫⲣⲟ ⳿ⲉ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲛⲁⲕ ⳿ⲉ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲕⲣⲁⲧⲓⲥⲧⲉ ⲉⲟⲫⲓⲗⲉ.

1:4 ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲥⲟⲩⲉⲛ ⲡⲓⲧⲁϫⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲕⲁⲑⲏⲭⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ.

1:5 ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉ ⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲓⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲟⲩⲏⲃ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲁⲃⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉϥ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲉ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲓϣⲉⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲁ⳿ⲁⲣⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲉⲗⲓⲥⲁⲃⲉⲧ.

1:6 ⲛⲉ ϩⲁⲛ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙ⳿ⲡⲃ̅ ⲛⲉ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫϯ ⲉⲩⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲓ⳿ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲁⲣⲓⲕⲓ.

1:7 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲟⲩ ϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲛⲉ ⲟⲩⲁⲧϭⲣⲏⲛ ⲧⲉ ⲉⲗⲓⲥⲁⲃⲉⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲁⲩⲁⲓⲁⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲃ̅ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ.

1:8 ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲉϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥⲙⲉⲧⲟⲩⲏⲃ ϧⲉⲛ ϯⲧⲁⲝⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉϥ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛϣⲉⲙϣⲓ ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫϯ.

1:9 ⲕⲁⲧⲁ ϯⲕⲁϩⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲏⲃ ⲁ ⲡⲓⲱⲡ ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉ⳿ⲉⲛ ⳿ⲥⲑⲟⲓⲛⲟⲩϥⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪.

1:10 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲛⲁⲩⲧⲱⲃϩ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙ⳿ⲫⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲥⲑⲟⲓⲛⲟⲩϥⲓ.

1:11 ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲉϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⲥⲁⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁ⳿ⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ⲥⲑⲟⲓⲛⲟⲩϥⲓ.

1:12 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ϥ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲩϩⲟϯ ⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ.

1:13 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲡⲉⲕⲧⲱⲃϩ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲕ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲉⲗⲓⲥⲁⲃⲉⲧ ⲉⲥ⳿ⲉⲙⲓⲥⲓ ⲛⲁⲕ ⳿ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲕ⳿ⲉⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ.

1:14 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲣⲁϣⲓ ⲱⲡⲓ ⲁⲕ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲑⲉⲗⲏⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲣⲁϣⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉϥϫⲓⲛⲙⲓⲥⲓ.

1:15 ⳿ϥⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲅⲁⲣ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲏⲣⲡ ⲛⲉⲙ ⲩⲥⲓⲕⲉⲣⲁ ⳿ⲛⲛⲉϥⲥⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲛⲁⲙⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲉϥϧⲉⲛ ⳿ⲑⲛⲉϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ.

1:16 ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉ⳿ⲑⲣⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥ̅ⲗ̅ ⲕⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲠ⳪ ⲡⲟⲩⲛⲟⲩϯ.

1:17 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⳿ϥⲛⲁⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛ⳿ⲓ ϧⲁϫⲱϥ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲙⲑⲟ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲏⲗⲓⲁⲥ ⲉⲧⲁⲥⲑⲉ ⳿ⲡϩⲏⲧ ⳿ⲛϩⲁⲛⲓⲟϯ ⳿ⲉⲛⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲑⲱⲧ ⳿ⲛϩⲏⲧ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲉⲥⲉⲃⲧⲉ ⲟⲩⲗⲁⲟⲥ ⳿ⲙⲠ⳪ ⳿ⲉⲁⲩ⳿ⲑⲙⲁⲓⲟϥ.

1:18 ⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩ ϯⲛⲁ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲫⲁⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲟⲩϧⲉⲗⲗⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲁ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲁⲥⲁⲓⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲥ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ.

1:19 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲅⲁⲃⲣⲓⲏⲗ ⲫⲏⲉⲧⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⳿ⲉⲥⲁϫⲓ ⲉⲙⲁⲕ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲛⲁⲕ ⳿ⲛⲛⲁⲓ.

1:20 ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲉⲕ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲉⲕⲭⲱ ⳿ⲛⲣⲱⲕ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲉⲥⲁϫⲓ ϣⲁ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉ ⲁⲓ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲁ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲛⲁⲓ ⲉⲑⲛⲁϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲥⲏⲟⲩ.

1:21 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁϫⲱϥ ⳿ⲛⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲉⲣ⳿ϣⲫⲏ ⲣⲓ ⲡⲉ ⲉⲑⲃⲉϫⲉ ⲁϥⲱⲥⲕ ⳿ⲛϧⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ.

1:22 ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁϥ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲛⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⲡⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϧⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲛⲁϥϭⲱⲣⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ϥⲟϩⲓ ϥⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ⲉⲃⲟ.

1:23 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲧⲁⲩⲙⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛϣⲉⲙϣⲓ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲡⲉϥⲏⲓ.

1:24 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲥⲉⲣⲃⲟⲕⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲉⲗⲓⲥⲁⲃⲉⲧ ⲧⲉϥ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲥϩⲱⲡ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⳿ⲛⲉ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲃⲟⲧ ⲉⲥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ.

1:25 ϫⲉ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲡⲉⲧⲁ Ⲡ⳪ ⲁⲓϥ ⲏⲓ ⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲁϣⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ.

1:26 ϧⲉⲛ ⲡⲓⲁⲃⲟⲧ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲁϩⲋ̅ ⲁⲩⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛⲅⲁⲃⲣⲓⲏⲗ ⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⳿ⲉⲟⲩⲃⲁⲕⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ.

1:27 ϩⲁ ⲟⲩⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⳿ⲉⲁⲩⲱⲡ ⳿ⲛⲥⲱⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲓⲱⲥⲏⲫ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲛⲇⲁⲩⲓⲇ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲛϯⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲡⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁⲙ.

1:28 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϣⲁⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲁⲥ ϫⲉ ⲭⲉⲣⲉ ⲑⲏ ⲉⲑⲙⲉϩ ⳿ⲛ⳿ϩⲙⲟⲧ Ⲡ⳪ ⲛⲉⲙⲉ.

1:29 ⳿ⲛⲑⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲥ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲥⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲡⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲁϣ ⳿ⲛⲣⲏϯ ⲡⲉ ⲡⲁⲓⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥ.

1:30 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ ⲙⲁⲣⲓⲁⲙ ⲁⲣⲉϫⲓⲙⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫϯ.

1:31 ⲟⲩⲟϩ ⲏⲡⲡⲉ ⲧⲉⲣⲁⲉⲣⲃⲟⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲙⲓⲥⲓ ⳿ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣ⳿ⲉⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.

1:32 ⲫⲁⲓ ⲉϥ⳿ⲉⲉⲣⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧϭⲟⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉϯ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡ⳪ ⲫϯ ⳿ⲙ⳿ⲡ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲇⲁⲩⲓⲇ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ.

1:33 ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲛⲁⲉⲣⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲛⲓⲁⲕⲱⲃ ϣⲁ ⳿ⲉⲛⲉϩ ⲩⲟϩ ⳿ⲛⲛⲉ ϧⲁ⳿ⲉ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ.

1:34 ⲡⲉϫⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁⲙ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⲫⲁⲓ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲡⲓⲇⲏ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛϩⲁⲓ ⲁⲛ.

1:35 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ⳿ϥⲛⲁ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧϭⲟⲥⲓ ⲉⲑⲛⲁⲉⲣϧⲏ ⲓⲃⲓ ⲉⲣⲟ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲙⲁⲥϥ ⳿ϥⲟⲩⲁⲃ ⲉⲩ⳿ⲉⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ.

1:36 ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲉⲗⲓⲥⲁⲃⲉⲧ ⲧⲉⲥⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏ ⲥ ⲁⲥⲉⲣⲃⲟⲕⲓ ⲱⲥ ⳿ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲥⲙⲉⲧϧⲉⲗⲗⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲡⲉⲥⲙⲁϩⲋ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲃⲟⲧ ⲡⲉ ⲑⲏ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ϯⲁⲧϭⲣⲏⲛ.

1:37 ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲥⲁϫⲓ ⲓ ⲛⲁⲧϫⲟⲙ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲫϯ.

1:38 ⲡⲉϫⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁⲙ ⲇⲉ ϫⲉ ⲓⲥ ϯⲃⲱⲕⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲉⲥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲛⲏⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲕⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲟⲥ ⲛϫⲉ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ.

1:39 ⲁⲥⲧⲱⲛⲥ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁⲙ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲥϣⲉ ⲛⲁⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲓⲏⲥ ⳿ⲉⲡⲓⲓⲁⲛⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲃⲁⲕⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲓⲟⲩⲇⲁ.

1:40 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲛⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲉⲣⲁⲥⲡⲁⲍⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲛ⳿ⲉⲗⲓⲥⲁⲃⲉⲧ.

1:41 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲧⲁⲥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲉⲗⲓⲥⲁⲃⲉⲧ ⳿ⲉ⳿ⲡⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲣⲓⲁⲙ ⲁϥⲕⲓⲙ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲁⲥ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲥⲛⲉϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲙⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲉⲗⲓⲥⲁⲃⲉⲧ.

1:42 ⲩⲟϩ ⲁⲥⲱϣ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲧⲉ⳿ⲥⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲛⲑⲟ ϧⲉⲛ ⲛⲓϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥ⳿ⲥⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉⲛⲉϫⲓ.

1:43 ⲫⲁⲓ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ ⲛⲏⲓ ⲡⲉ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲑⲙⲁⲩ ⳿ⲙⲡⲁϫ̅ⲥ̅ ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟⲓ.

1:44 ϩⲏⲡⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲉⲧⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲧ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲉⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥ ⲉⲛ ⲛⲁⲙⲁϣϫ ⲁϥⲕⲓⲙ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲁⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲑⲉⲗⲏⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲛⲉϫⲓ.

1:45 ⲟⲩⲟϩ ⲱⲟⲩ⳿ⲛⲓⲁⲧⲥ ⳿ⲛⲑⲏ ⲉⲧⲁⲥⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⳿ⲡϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲛⲏ ⲧⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲁⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ Ⲡ⳪.

1:46 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁⲙ ⲁ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϭⲓⲥⲓ ⳿ⲙⲠ⳪.

1:47 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲡⲁⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲑⲉⲗⲏⲗ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϯ ⲡⲁⲥⲱⲧⲏⲣ.

1:48 ϫⲉ ⲁϥϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲡⲑⲉⲃⲓⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥⲃⲱⲕⲓ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲛⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁⲉⲣⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲓⲅⲉⲛⲉ⳿ⲁ ⲏⲣⲟⲩ.

1:49 ϫⲉ ⲁϥ⳿ⲓⲣⲓ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲉⲑⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧϫⲟⲣ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ.

1:50 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϥⲛⲁⲓ ϣⲱⲡⲓ ϣⲁ ϩⲁⲛϫⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁⲧⲉϥϩⲏ.

1:51 ⲁϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲙⲁϩⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥ⳿ϫⲫⲟⲓ ⲁϥϫⲱⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲓϭⲁⲥⲓϩⲏⲧ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ.

1:52 ⲁϥⲣⲱϧⲧ ⳿ⲛϩⲁⲛϫⲱⲣⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ϩⲁⲛ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲓⲥⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲑⲉⲃⲓⲏⲟⲩⲧ.

1:53 ⲛⲏⲉⲧϩⲟⲕⲉⲣ ⲁϥ⳿ⲑⲣⲟⲩⲥⲓ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲁⲙⲁⲟ ⲁϥⲟⲩⲟⲣⲡⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϣⲟⲩⲓⲧ.

1:54 ⲁϥϯ ⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲓⲥ̅ⲗ̅ ⲡⲉϥ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⳿ⲉⲉⲣ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲛⲁⲓ.

1:55 ⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥ⳿ϫⲣⲟϫ ϣⲁ ⳿ⲉⲛⲉϩ.

1:56 ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲛⲉⲙⲁⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁⲙ ⳿ⲛⲅ̅ ⳿ⲛⲁⲃⲟⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲕⲟⲧⲥ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲓ.

1:57 ⲁ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲉⲗⲓⲥⲁⲃⲉⲧ ⳿ⲉ⳿ⲑⲣⲉⲥⲙⲓⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲙⲓⲥⲓ ⳿ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲓ.

1:58 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏ ⲧⲉ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲱϯ ⳿ⲙⲡⲉⲥⲏⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲥⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ ϫⲉ ⲁ Ⲡ⳪ ⲉⲣ ⲡⲉϥⲛⲁⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛⲉⲙⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲣⲁϣⲓ ⲛⲉⲙⲁⲥ ⲡⲉ.

1:59 ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁϩⲏ̅ ⲁⲩ⳿ⲓ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲥⲟⲩⲃⲉ ⲡⲓ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ⳿ⲉ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲍⲁ ⲭⲁⲣⲓⲁⲥ.

1:60 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ ⲉϥⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ.

1:61 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲓⲁ ⲉⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲁⲛ.

1:62 ⲁⲩϭⲱⲣⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲉⲡⲉϥⲓⲱⲧ ϫⲉ ⲁⲭ ⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ.

1:63 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲉⲣ⳿ⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲡⲓⲛⲁⲕⲓⲥ ⲁϥ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ.

1:64 ⲁ ⲣⲱϥ ⲇⲉ ⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛϯϩⲟϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲗⲁⲥ ⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲡⲉ ⲉϥ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲫϯ.

1:65 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩϩⲟϯ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲕⲱϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲓ ⲓⲓⲁⲛⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲓⲟⲩⲇⲁ.

1:66 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ϩⲁⲣⲁ ⲡⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲙⲡⲁⲓ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲣⲉ ⳿ⲧϫⲓϫ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲭⲏ ⲛⲉⲙⲁϥ.

1:67 ⲟⲩⲟϩ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲁϥⲙⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ⲟⲩⲟϩ ϥⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏ ⲧⲉⲩⲓⲛ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ.

1:68 ⳿ϥ⳿ⲥⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡ⳪ ⲫϯ ⳿ⲙⲡⲓⲥ̅ⲗ̅ ϫⲉ ⲁϥϫⲉⲙ⳿ⲡϣⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲱϯ ⳿ⲙⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ.

1:69 ⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲟⲩⲧⲁⲡ ⳿ⲛⲛⲟϩⲉⲙ ⲛⲁⲛ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲛⲇⲁⲩⲓⲇ ⲡⲉϥ⳿ⲁⲗⲟⲩ.

1:70 ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲉϥ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲑⲟⲩⲁⲃ ⲓⲥϫⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ⲉⲛⲉϩ.

1:71 ⲟⲩⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲛϫⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲛϫⲓϫ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲙⲟⲥϯ ⳿ⲙⲙⲟⲛ.

1:72 ⳿ⲉ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲁⲓ ⲉⲙ ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲉⲣ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ.

1:73 ⲡⲓⲁⲛⲁϣ ⲉⲧⲁϥⲱⲣⲕ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ.

1:74 ⳿ⲉ⳿ⲡϫⲓⲛⲧⲏⲓⲥ ⲛⲁⲛ ⲛⲁⲧⲉⲣϩⲟϯ ⳿ⲉⲁⲛⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲛϫⲓϫ ⳿ⲛⲛⲉⲛϫⲁϫⲓ ⳿ⲉϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

1:75 ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲟⲩⲃⲟ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲙⲑⲟ ⲛⲛⲉⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲏⲣⲟⲩ.

1:76 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲇⲉ ⲡⲓ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲉⲩ⳿ⲉⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧϭⲟⲥⲓ ⳿ⲭⲛⲁⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲙⲟϣⲓ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲉⲥⲉⲃⲧⲉ ⲛⲉϥⲙⲱⲓⲧ.

1:77 ⳿ⲉϯ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲙⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲭⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲛⲟⲃⲓ.

1:78 ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲙⲉⲧϣⲉⲛϩⲏⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫⲛⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲛⲟⲩϯ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲛⲁϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϭⲓⲥⲓ.

1:79 ⳿ⲉⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲭⲁⲕⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧϧⲏⲓⲃⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡϫⲓⲛⲥⲟⲩⲧⲉⲛ ⲛⲉⲛ ϭⲁⲗⲁⲩϫ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ.

1:80 ⲡⲓ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲁⲓⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥ⳿ⲁⲙⲁϩⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲭⲏ ⲡⲉ ϩⲓ ⲛⲓϣⲁϥⲉⲩ ϣⲁ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁ ⲡⲓⲥ̅ⲗ̅

2:1 ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲩϩⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲁⲩⲅⲟⲩⲥⲧⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲟⲓⲕⲟⲓⲙⲉⲛⲏ ⲧⲏⲣⲥ ϯ ⲣⲉⲛⲥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ⲥϧⲁⲓ.

2:2 ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯ⳿ⲁⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲏ ⳿ⲛϩⲟⲩⲓϯ ⲧⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⳿ⲉϯⲥⲩⲣⲓⲁ ⳿ⲛϫⲉ ⲕⲩⲣⲓⲛⲛⲓⲟⲥ.

2:3 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲛⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲥϧⲉ ⲡⲟⲩⲣⲁⲛ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⲧⲉϥⲃⲁⲕⲓ.

2:4 ϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡⲕⲉⲓⲱⲥⲏⲫ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲃⲁⲕⲓ ϫⲉ ⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲃⲁⲕⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲉⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲏⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲑⲙⲉⲧⲓⲱⲧ ⳿ⲛⲇⲁⲩⲓⲇ ⲡⲉ.

2:5 ⳿ⲉ⳿ⲥϧⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲛⲉⲙ ⲙⲁⲣⲓⲁⲙ ⲑⲏ ⲉⲧⲁⲩⲱⲡ ⳿ⲛⲥⲱⲥ ⲛⲁϥ ⲉⲥ⳿ⲙⲃⲟⲕⲓ.

2:6 ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲉⲩⲭⲏ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲙⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉⲥ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲑⲣⲉⲥⲙⲓⲥⲓ.

2:7 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲙⲓⲥⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲥϣⲏⲣⲓ ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⳿ⲙⲙⲓⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲕⲟⲩⲗⲱⲗϥ ⲁⲥⲭⲁϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲩⲟⲛϩϥ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲛⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲟⲩ ⲙⲁ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ⳿ⲛⲟⲩⲟϩ.

2:8 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲙⲁⲛ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲩⲙⲟⲛⲓ ϧⲉⲛ ϯⲭⲱⲣⲁ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲕⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲣⲱⲓⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲟⲩⲟϩⲓ ⳿ⲛ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ.

2:9 ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲁϥ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϩⲟϯ ⲉⲙⲁϣⲱ.

2:10 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲃⲁⲕⲓ ⳿ϥⲛⲁ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲉϥϥⲁⲓ ⳿ⲛⲟⲩϣⲟϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲙⲟϣⲓ ⲛⲥⲱϥ ⳿ⲉⲡⲓⲏⲓ ⲉⲧⲉ⳿ϥⲛⲁϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

2:11 ϫⲉ ⲁⲩⲙⲓⲥⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲫⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲱⲧⲏ ⲣ ⲉⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲡ⳪ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲃⲁⲕⲓ ⳿ⲛⲇⲁⲩⲓⲇ.

2:12 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲱⲧⲉⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉϫⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲉϥⲕⲟⲩⲗⲱⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲩⲟⲛϩϥ.

2:13 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲟⲩϩⲟϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲙⲙⲉⲧⲙⲁⲧⲟⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲩϩⲱⲥ ⳿ⲉⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ.

2:14 ϫⲉ ⲟⲩⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧϭⲟⲥⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ ϯⲙⲁϯ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ.

2:15 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲧⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲧⲫⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲓⲙⲁⲛ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩ⳿ⲉⲣⲏⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲟⲛ ϣⲁ ⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁ Ⲡ⳪ ⲧⲁⲙⲟⲛ ⲉⲣⲟϥ.

2:16 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⲉⲩⲓⲏⲥ ⲁⲩϫⲓⲙⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲉϥⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲟⲛϩϥ.

2:17 ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲁⲩ⳿ⲉⲙⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓ⳿ⲁⲗⲟⲩ.

2:18 ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲁⲩⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲛ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ.

2:19 ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲥ ⲛⲁⲥⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲥⲥⲟϭⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲥϩⲏⲧ.

2:20 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲁⲥⲑⲟ ⳿ⲛϫⲉ ⲓⲙⲁⲛ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲉⲩϯⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩϩⲱⲥ ⳿ⲉⲫϯ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁⲩⲥⲟⲑⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ.

2:21 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩⲙⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲏ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲥⲟⲩⲃⲏⲧϥ ⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲓⲥϫⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲟⲩⲉⲣⲃⲟⲕⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲛⲉϫⲓ.

2:22 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲧⲟⲩⲃⲟ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲁⲩ⳿ⲉⲛϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲉⲧⲁϩⲟϥ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲙⲠ⳪.

2:23 ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ϫⲉ ϩⲱⲟⲩⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲑⲛⲁⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲉⲧⲟϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲉⲩ⳿ⲉⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲙⲠ⳪.

2:24 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϯ ⳿ⲛⲟⲩϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲩϫⲟⲥ ϩⲓ ⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲠ⳪ ϫⲉ ⲟⲩϣⲱϣ ⳿ⲛϭⲣⲟⲙ⳿ⲡϣⲁⲗ ⲓⲉ ⲙⲁⲥ ⲃ̅ ⳿ⲛϭ ⲣⲟⲙⲡⲓ.

2:25 ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉ ⲟⲩⲇⲓⲕⲉⲟⲥ ⲡⲉ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣϩⲟϯ ⲉϥϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙ⳿ⲡϯⲛⲟⲙϯ ⳿ⲙⲡⲓⲥ̅ⲗ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ⲭⲏ ϩⲓϫⲱϥ.

2:26 ⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲁⲩⲧⲁⲙⲟϥ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩ ⳿ⲭⲣⲏⲙⲁⲧⲓⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲑⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲠⲭ̅ⲥ̅ Ⲡ⳪.

2:27 ⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϫⲓⲛⲧⲟⲩⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲁⲗⲟⲩ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲓⲟϯ ⳿ⲉ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲧ⳿ⲥϣⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ.

2:28 ⲁϥⲟⲗϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉϥϭⲛⲁⲩϩ ⳿ⲛϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲫϯ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ.

2:29 ϯⲛⲟⲩ ⲡⲁⲛⲏⲃ ⳿ⲭⲛⲁⲭⲁ ⲡⲉⲕⲃⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲕⲥⲁϫⲓ.

2:30 ϫⲉ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲁⲃⲁⲗ ⳿ⲉⲡⲉⲕⲛⲟϩⲉⲙ.

2:31 ⲫⲏⲉⲧⲁⲕⲥⲉⲃⲧⲱⲧϥ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲛⲓⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

2:32 ⲟⲩⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲉⲩϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲕⲗⲁⲟⲥ ⲡⲓⲥ̅ⲗ̅.

2:33 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲟⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ.

2:34 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲙⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲑⲙⲁⲩ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲁⲗⲟⲩ ϫⲉ ⲓⲥ ⲫⲁⲓ ⳿ϥⲭⲏ ⳿ⲉⲟⲩϩⲉⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲱⲛϥ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥ̅ⲗ̅ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲏⲓⲛⲓ ⲉⲩϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁϥ.

2:35 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟ ϩⲱⲓ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲥⲏϥⲓ ⲥⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ϩⲟⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲧⲟⲩϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲙⲉⲩⲓ.

2:36 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲣⲉ ⲁⲛⲛⲁ ϯ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲧϣⲉⲣⲓ ⳿ⲛⲫⲁⲛⲟⲩⲏⲗ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲩⲗⲏ ⳿ⲛⲁⲥⲥⲏ ⲣ ⲑⲁⲓ ⲛⲁⲥⲁⲓⲁⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲁⲥⲱⲛϧ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲓ ⳿ⲛⲍ̅ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲧⲉⲥⲙⲉⲧⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ.

2:37 ⲟⲩⲟϩ ⲑⲁⲓ ⲉ ⲁⲥⲉⲣⲭⲏⲣⲁ ϣⲁ ⲡ̅ⲇ̅ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲑⲏ ⲉⲛⲁⲥⲥⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲛⲏⲥⲧⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲧⲱⲃϩ ⲉⲥϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲛϫⲱⲣϩ ⲛⲉⲙ ⲙⲉⲣⲓ.

2:38 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲓⲥ ⲥⲏϥⲓ ⳿ⲥⲛⲟⲩϯ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲥⲉⲣⲱϣⲓ.

2:39 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩϫⲱⲕ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⳿ⲉⲧⲟⲩⲃⲁⲕⲓ ⲁⲍⲁⲣⲉⲑ.

2:40 ⲡⲓ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲁϥⲁⲓⲁⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥ⳿ⲁⲙⲁϩⲓ ⲉϥⲙⲉϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲟⲫⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲁϥⲭⲏ ϩⲓϫⲱϥ ⲡⲉ.

2:41 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ϣⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲓⲟϯ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲣⲟⲙⲡⲓ ⳿ⲉ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲉⲡⲓϣⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ.

2:42 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲓϣⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁ ϯⲕⲁϩⲥ.

2:43 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϫⲓⲛⲧⲟⲩⲧⲁⲥⲑⲟ ⲁϥⲥⲱϫⲡ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲛϫⲉ ⲓ⳿ⲁⲗⲟⲩ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲟⲩ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲓⲟϯ.

2:44 ⲉⲩⲙⲉⲩⲓ ⲇⲉ ϫⲉ ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲑⲙⲟϣⲓ ϩⲓ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱϥ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏ ⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲟⲩⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ.

2:45 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲡⲟⲩϫⲉⲙϥ ⲁⲩⲧⲁⲥⲑⲟ ⳿ⲉ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ ⲙ̅ ⲉⲩⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱϥ.

2:46 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲁⲩϫⲉⲙϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥϣⲓⲛⲓ ⲙⲙⲱⲟⲩ.

2:47 ⲛⲁⲩⲧⲱⲙⲧ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥϫⲓⲛⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲱⲟⲩ.

2:48 ⲟⲩⲟϩ ⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁⲕⲁⲓϥ ⲛⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲡⲉⲕⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲉⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲡⲉ ⲉⲛⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱⲕ.

2:49 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ϩⲱϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲛⲧⲁϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲁ ⲡⲁⲓⲱⲧ.

2:50 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲕⲁϯ ⳿ⲉⲡⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ⲛⲱⲟⲩ.

2:51 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϭⲛⲟ ⳿ⲛϫⲱϥ ⲛⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲥ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲥϩⲏⲧ.

2:52 ⲟⲩⲟϩ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲧⲓⲛ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ϯⲙⲁⲓⲏ ⲛⲉⲙ ϯⲥⲟⲩⲫⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ

3:1 ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲁϩ ⲓ̅ⲉ̅ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲑⲙⲉⲧϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲓⲃⲉⲣⲓⲟⲥ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲟⲛⲧⲓⲟⲥ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⳿ⲉϯⲓⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲣⲁⲁⲣⲭⲏⲥ ⳿ⲉϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⳿ⲛϫⲉ ⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲉϥⲥⲟⲛ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲣⲁⲁⲣⲭⲏⲥ ⲉⲧϩⲓⲇⲟⲩⲙⲉ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ϯ ⲧⲉⲧⲣⲁⲅⲱⲛⲓⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲭⲱⲣⲁ ⲛⲉⲙ ⲗⲓⲥⲁⲛⲓⲟⲥ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲣⲁⲁⲣⲭⲏⲥ ⳿ⲉϯⲁⲃⲓⲗⲓⲛⲏ.

3:2 ⲁϩⲣⲁϥ ⳿ⲛⲁⲛⲛⲁ ⲛⲉⲙ ⲕⲁⲓ⳿ⲁⲫⲁ ⲛⲓⲁⲣ ⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ϩⲓ ⳿ⲡϣⲁϥⲉ.

3:3 ⲟⲩⲟϩ ϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϯⲡⲉⲣⲓⲭⲱⲣⲟⲥ ⲧⲏⲣⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⲉϥϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲙⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ⳿ⲁ ⳿ⲉ⳿ⲡⲭⲁ ⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

3:4 ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϩⲓ ⳿ⲡϫⲱⲙ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲏⲥ⳿ⲁⲓⲁⲥ ⲡⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲧ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⳿ⲡϣⲁϥⲉ ϫⲉ ⲥⲉⲃⲧⲉ ⳿ⲫⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⳿ⲛⲛⲉϥⲙⲁ⳿ⲛⲙⲟϣⲓ.

3:5 ⲉⲗⲗⲟⲧ ⲓⲃⲉⲛ ⲉⲩ⳿ⲉⲙⲟϩ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲱⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲑⲁⲗ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲩ⳿ⲉⲑⲉⲃⲓⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲕⲟⲗϫ ⲉⲩⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁϣⲧ ⲉϩⲁⲛⲙⲱⲓⲧ ⲉⲩϫⲏⲛ.

3:6 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲥⲁⲣⲝ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲥⲱⲧⲏ ⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

3:7 ⲛⲁϥϫⲱ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲏϣ ⲉⲑⲛⲏ ⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲣⲟϥ ⳿ⲉϭⲓⲱⲙⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲛⲓⲙⲓⲥⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲁϫⲱ ⲛⲓⲙ ⲁϥⲧⲁⲙⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲫⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲡⲓϫⲱⲛⲧ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ.

3:8 ⲙⲁⲧⲁⲟⲩⲉ ⲩⲧⲁϩ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛϫⲟⲥ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⳿ⲛⲧⲁⲛ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲱⲧⲉⲛ ⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛ⳿ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓⲱⲛⲓ.

3:9 ϩⲏⲇⲏ ⲇⲉ ⲡⲓⲕⲉⲗⲉⲃⲓⲛ ⳿ϥⲭⲏ ϧⲁ ⳿ⲑⲛⲟⲩⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲓϣϣⲏⲛ ⳿ϣϣⲏⲛ ⲉ ⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉϥⲛⲁ⳿ⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲉⲛⲁⲛⲉϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲥⲉⲛⲁⲕⲟⲣϫϥ ⳿ⲛⲥⲉϩⲓⲧϥ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲭⲣⲱⲙ.

3:10 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϣⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲏ ϣ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲁⲓϥ.

3:11 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲇⲉ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣⲑⲏⲛ ⳿ⲥⲛⲟⲩϯ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⲙⲁⲣⲉϥϯ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏ ⲧⲉⲟⲩⲟⲛ ⲁⲛ⳿ϧⲣⲏ ⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⲙⲁⲣⲉϥ⳿ⲓⲣⲓ ⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ.

3:12 ⲁⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ⲟⲛ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲕⲉⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩϭⲓⲱⲙⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲫⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲁⲓϥ.

3:13 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣ ⳿ϩⲗⲓ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲑⲏϣ ⲛⲱⲧⲉⲛ.

3:14 ⲛⲁⲩϣⲓⲛⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲕⲉⲙⲁⲧⲟⲓ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ϩⲱⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲁⲓϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲗⲉϣϫ ⳿ϩⲗⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣϭⲓ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁⲣⲟⲩⲣⲁϣ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲯⲱⲛⲓⲟⲛ.

3:15 ⲉϥϫⲟⲩϣⲧ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲉⲑⲃⲉ ⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ϫⲉ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

3:16 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲉⲛ ϯ ⲱⲙⲥ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲉⲛ ⲩⲙⲱⲟⲩ ⳿ϥⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧϫⲟⲣ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲛϯ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⲁⲛ ⳿ⲉϯⲟⲩⲱ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲟⲩⲥⲉⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲑⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲉϥ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲥ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ϥⲟⲩⲁⲃ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ.

3:17 ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲡⲉϥϧⲁⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥϫⲓϫ ⳿ⲉⲧⲟⲩⲃⲟ ⳿ⲙⲡⲉϥϭⲛⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲩ⳿ⲟ ⲉϯⲁⲡⲟⲑⲏⲕⲏ ⲡⲓⲧⲟϩ ⲇⲉ ⳿ϥⲛⲁⲣⲟⲕϩϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⳿ⲛⲁⲧϭⲉⲛⲟ.

3:18 ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉ ⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲉϥϯⲛⲟⲙϯ ⲛⲱⲟⲩ ⲁϥϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲁⲟⲥ.

3:19 ⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲇⲉ ⲡⲓⲧⲉⲧⲣⲁⲁⲣⲭⲏⲥ ⲉϥⲥⲟϩⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲏⲣⲱⲇⲓⲁⲥ ⳿ⲧ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲙⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲉϥⲥⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲏⲣⲱⲇⲏⲥ.

3:20 ⲁϥⲧⲟⲩϩⲟ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲭⲉⲧ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁϥϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ϣⲧⲉⲕⲟ.

3:21 ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥϭⲓⲱⲙⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲕⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲁϥϭⲓⲱⲙⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ ⲁⲥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲧⲫⲉ.

3:22 ⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲙ⳿ⲡ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩ ϭⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲉ ⲁϣⲏⲣⲓ ⲡⲁⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⲉⲧⲁⲓϯ ⲙⲁϯ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ.

3:23 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲁϩ ⲗ̅ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ϩⲱⲥ ⲉⲩⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ ⲫⲁ ⲏⲗⲓ.

3:24 ⲫⲁ ⲙⲁⲧⲑⲁⲧ ⲫⲁ ⲗⲉⲩⲓ ⲫⲁ ⲙⲉⲗⲭⲓ ⲫⲁ ⲓⲁⲛⲛⲏ ⲫⲁ ⲓⲱⲥⲏⲫ.

3:25 ⲫⲁ ⲙⲁⲧⲑⲁⲑⲓⲟⲩ ⲫⲁ ⲁⲙⲱⲥ ⲫⲁ ⲛⲁⲟⲩⲙ ⲫⲁ ⲥⲣⲓⲙ ⲫⲁ ⲁⲅⲅⲉ.

3:26 ⲫⲁ ⲙⲁⲁⲧ ⲫⲁ ⲙⲁⲧⲑⲁⲑⲓⲟⲩ ⲫⲁ ⲥⲏⲙⲉⲓⲛ ⲫⲁ ⲓⲱⲥⲏⲭ ⲫⲁ ⲓⲱⲇⲁ.

3:27 ⲫⲁ ⲓⲱⲛⲁⲛ ⲫⲁ ⲣⲏⲥⲁ ⲫⲁ ⲍⲟⲣⲟⲃⲁⲃⲉⲗ ⲫⲁ ⲥⲁⲗⲁⲑⲓⲏⲗ ⲫⲁ ⲛⲏⲣⲓ.

3:28 ⲫⲁ ⲙⲉⲗⲭⲓ ⲫⲁ ⲁⲇⲇⲓ ⲫⲁ ⲕⲱⲥⲁⲙ ⲫⲁ ⲁⲗⲙⲁⲇⲁⲙ ⲫⲁ ⲏⲣ.

3:29 ⲫⲁ ⲓⲏⲥⲟⲩ ⲫⲁ ⲉⲗⲉⲍⲉⲣ ⲫⲁ ⲓⲱⲣⲓⲙ ⲫⲁ ⲙⲁⲧⲑⲁⲧ ⲫⲁ ⲗⲉⲩⲓ.

3:30 ⲫⲁ ⲥⲓⲙⲉⲱⲛ ⲫⲁ ⲓⲟⲩⲇⲁ ⲫⲁ ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲫⲁ ⲓⲱⲛⲁⲙ ⲫⲁ ⲉⲗⲓⲁⲕⲓⲙ.

3:31 ⲫⲁ ⲙⲉⲗⲉⲁ ⲫⲁ ⲙⲉⲛⲛⲁ ⲫⲁ ⲁⲧⲧⲁⲑⲁ ⲫⲁ ⲛⲁⲑⲁⲛ ⲫⲁ ⲇⲁⲩⲓⲇ.

3:32 ⲫⲁ ⲓⲉⲥⲥⲏ ⲫⲁ ⲓⲱⲃⲏⲇ ⲫⲁ ⲃⲟⲉⲍ ⲫⲁ ⲥⲁⲗⲙⲱⲛ ⲫⲁ ⲛⲁⲥⲥⲱⲛ.

3:33 ⲫⲁ ⳿ⲁⲙⲓⲛⲁⲇⲁⲃ ⲫⲁ ⲁⲇⲙⲓⲛ ⲫⲁ ⲁⲣⲛⲓ ⲫⲁ ⲉⲥⲣⲱⲙ ⲫⲁ ⲫⲁⲣⲉⲥ ⲫⲁ ⲓⲟⲩⲇⲁ.

3:34 ⲫⲁ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲫⲁ ⳿ Ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲫⲁ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲫⲁ ⲑⲁⲣⲣⲁ ⲫⲁ ⲛⲁⲭⲱⲣ.

3:35 ⲫⲁ ⲥⲁⲣⲟⲩⲭ ⲫⲁ ⲁⲅⲁⲩ ⲫⲁ ⲫⲁⲗⲉⲭ ⲫⲁ ⲉⲃⲉⲣ ⲫⲁ ⲥⲁⲗⲁ.

3:36 ⲫⲁ ⲕⲁⲓⲛⲁⲙ ⲫⲁ ⲁⲣⲫⲁⲝⲁⲇ ⲫⲁ ⲥⲉⲙ ⲫⲁ ⲛⲱⲉ ⲫⲁ ⲗⲁⲙⲉⲭ.

3:37 ⲫⲁ ⲙⲁⲑⲩⲥⲁⲗⲁ ⲫⲁ ⲛⲱⲭ ⲫⲁ ⲓⲁⲣⲇ ⲫⲁ ⲙⲁⲗⲉⲗⲉⲏⲗ ⲫⲁ ⲕⲁⲓⲛⲁⲙ.

3:38 ⲫⲁ ⲉⲛⲱⲥ ⲫⲁ ⲥⲏⲑ ⲫⲁ ⲁⲇⲁⲙ ⲫⲁ ⲫϯ

4:1 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲉϥⲙⲉϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲑⲟⲩⲁⲃ ⲁϥⲧⲁⲥⲑⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲡⲓⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲗϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲁϥⲉ.

4:2 ⲁⲩϫⲓⲙⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲱⲛⲓ ⳿ⲉⲁⲩ⳿ⲥⲕⲉⲣⲕⲱⲣϥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ.

4:3 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲇⲓ⳿ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲁϫⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲱⲛⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉⲣⲱⲓⲕ.

4:4 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⳿ⲥ⳿ⲥϧⲏ ⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲁⲱⲛϧ ⳿ⲉⲱⲓⲕ ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲁⲛ.

4:5 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲟⲗϥ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲁϥⲧⲁⲙⲟϥ ⳿ⲉⲛⲓⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲥⲧⲓⲅⲙⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲟⲛⲟⲥ.

4:6 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲇⲓ⳿ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ϫⲉ ϯⲛⲁϯ ⲛⲁⲕ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲟⲩⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲉⲧⲉϥⲧⲟⲓ ⳿ⲉⲧⲟⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏ ⲉϯⲟⲩⲁϣϥ ϣⲁⲓⲧⲏⲓϥ ⲛⲁϥ.

4:7 ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩⲛ ⲁⲕϣⲁⲛⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲡⲁ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲛⲁⲕ ⲧⲏⲣϥ.

4:8 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲡⲉⲕⲛⲟⲩϯ ⲡⲉ ⲉⲧⲉⲕ⳿ⲉⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲡⲉⲧⲉⲕ⳿ⲉϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

4:9 ⲁϥ⳿ⲉⲛϥ ⲇⲉ ⲛ ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲁϩⲟϥ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲡⲧⲉⲛϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ ϩⲓⲧⲕ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲁⲓ.

4:10 ⳿ⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲉϥ⳿ⲉϩⲟⲛϩⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲑⲃⲏⲧⲕ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲟⲕ.

4:11 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩϥⲓⲧⲕ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲟⲩϭⲛⲁⲩϩ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲕϭⲓϭⲣⲟⲡ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲕϭⲁⲗⲟϫ.

4:12 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲩϫⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲕⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲡⲉⲕⲛⲟⲩϯ.

4:13 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥϫⲉⲕ ⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲇⲓ⳿ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲟϥ ϣⲁ ⲩⲥⲏⲟⲩ.

4:14 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲁⲥⲑⲟ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ϧⲉⲛ ϯϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲡⲉⲣⲓⲭⲱⲣⲟⲥ ⲧⲏⲣⲥ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ.

4:15 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲛⲁϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲉⲩϯⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

4:16 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ ⲡⲓⲙⲁ ⲧⲁⲩϣⲁⲛⲟⲩϣϥ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁ ϯⲕⲁϩⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉⲱϣ.

4:17 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⳿ⲙ⳿ⲡϫⲱⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲏⲥⲁ̅ⲁⲥ ⲡⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲉⲡⲓϫⲱⲙ ⲁϥϫⲓⲙⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲛⲁϥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

4:18 ⲉ ⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲡⲉⲧⲭⲏ ϩⲓϫⲱⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲁϥⲑⲁϩⲥⲧ ⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲉϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⳿ⲛⲛⲓϩⲏⲕⲓ ⳿ⲉϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲟⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲭⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲙ ⲟⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲓⲃⲉⲗⲗⲉⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲥⲟⲛϩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲭⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

4:19 ⳿ⲉϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉⲥϣⲏⲡ ⳿ⲙⲠ⳪.

4:20 ⲟⲩⲟϩ ⲧⲁϥⲕⲉⲗ ⲡⲓϫⲱⲙ ⲁϥⲧⲏⲓϥ ⳿ⲙⲡⲓϩⲩⲡⲏ ⲣⲉⲧⲏⲥ ⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϧⲉⲛ ϯⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛⲁⲣⲉ ⲛⲟⲩⲃⲁⲗ ϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ϩⲱⲓⲧϥ ⲡⲉ.

4:21 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲥϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲫⲟⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲁⲓ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲙⲁϣϫ.

4:22 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛⲁϥ ⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲏ ⳿ⲉⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲣⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲫⲁⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ.

4:23 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲛⲧⲱⲥ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϫⲉ ⲧⲁⲓⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲁⲣⲓⲫⲁϧⲣⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲕ ⲛⲏ ⲧⲁⲛⲥⲟⲑⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲁⲩϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⳿ⲁⲣⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ϩⲱϥ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲕⲃⲁⲕⲓ.

4:24 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϣⲏⲡ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲃⲁⲕⲓ.

4:25 ⲧⲁ⳿ⲫⲙⲏⲓ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲭⲏⲣⲁ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲓⲥ̅ⲗ̅ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲏⲗⲓⲁⲥ ϩⲟⲧⲉ ⲉⲧⲁⲥ⳿ϣⲑⲁⲙ ⲛϫⲉ ⳿ⲧⲫⲉ ⳿ⲛⲅ̅ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛⲉⲙ ⲋ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲃⲟⲧ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ϩⲃⲱⲛ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ.

4:26 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛⲏⲗⲓⲁⲥ ϩⲁ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ϩⲁ ⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲭⲏⲣⲁ ⲑⲏ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲥⲁⲣⲉⲡⲧⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲥⲓⲇⲱⲛⲓⲁ.

4:27 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲕⲁⲕⲥⲉϩⲧ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥ̅ⲗ̅ ⲛⲁϩⲣⲁϥ ⳿ⲛ⳿ⲉⲗⲓⲥⲉⲟⲥ ⲡⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏ ⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲧⲟⲩⲃⲟ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⲉⲛⲉⲙⲁⲛ ⲡⲓⲥⲩⲣⲟⲥ.

4:28 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲟϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛϫⲱⲛⲧ ⲉⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲛⲁⲓ.

4:29 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩϩⲓⲧϥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛϯⲃⲁⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲩ⳿ⲉⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲡϭⲓⲥⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⲫⲏ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲧⲟⲩⲃⲁⲕⲓ ⲭⲏ ϩⲓϫⲱϥ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲟⲩϫⲟⲗⲕϥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ.

4:30 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥⲥⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲙⲏϯ ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ⲡⲉ.

4:31 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲟⲩⲃⲁⲕⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ.

4:32 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲧⲱⲙⲧ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉϥ⳿ⲥⲃⲱ ϫⲉ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲉⲣϣⲓϣⲓ.

4:33 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ϧⲉⲛ ϯ ⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱϣ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲱⲟⲩ.

4:34 ϫⲉ ⳿ⲁϧⲟⲕ ⲛⲉⲙⲁⲛ ϩⲱⲕ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲓⲣⲉⲙⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ ⲉⲧⲁⲕ⳿ⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲕⲟⲛ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲛⲓⲙ ⲡⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

4:35 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣ⳿ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁⲛ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲑⲱⲙ ⲛⲣⲱⲕ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁ ⲡⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ⲥⲁⲧϥ ⳿ⲉ⳿ⲑⲙⲏϯ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲙⲡⲉϥϯ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲉⲙⲕⲁϩ ⲛⲁϥ.

4:36 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϩⲟϯ ϣⲱⲡⲓ ϩⲓϫⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏ ⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϫⲟⲙ ϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲥⲉⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

4:37 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⲥⲏⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ϧⲉⲛ ⲙⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲣⲓⲭⲱⲣⲟⲥ.

4:38 ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ⳿ⲧϣⲱⲙⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ϧⲙⲟⲙ ⲛⲉⲙⲁⲥ ⲉ ⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲥ.

4:39 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⲥⲁ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲁϥⲉⲣ⳿ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ϧⲙⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲭⲁⲥ ⲥⲁⲧⲟⲧⲥ ⲇⲉ ⲥⲧⲱⲛⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ.

4:40 ⲉⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏ ⲇⲉ ϩⲱⲧⲡ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲟⲩ ⲣⲉϥϣⲱⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϣⲱⲛⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⲛⲣⲏϯ ⲉⲩ⳿ⲉⲛⲟⲩ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥⲭⲁ ϫⲓϫ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁϥⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ.

4:41 ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲁⲛⲕⲉⲇⲉⲙⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲉⲩⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲉⲣ⳿ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁⲛ ⲛⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲛ⳿ϥⲭⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⳿ⲉⲥⲁϫⲓ ϫⲉ ⲛⲁⲩⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

4:42 ⲉⲧⲁ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲓ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲟⲩⲙⲁ ⳿ⲛϣⲁϥⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲏϣ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲑⲣⲉϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ.

4:43 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲱⲟⲩ ϫⲉ ϩⲱϯ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲁϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲕⲉⲃⲁⲕⲓ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲉⲧⲁⲩⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ.

4:44 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϩⲓⲱⲓϣ ⲡⲉ ⲉⲛ ⲛⲓⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲓⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ

5:1 ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲉϫⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲏϣ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲡⲉ ϧⲁⲧⲉⲛ ϯ ⲗⲩⲙⲛⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲅⲉⲛⲛⲏⲍⲁⲣⲉⲑ.

5:2 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉϫⲟⲓ ⲃ̅ ⲉⲩⲙⲟⲛⲓ ϧⲁⲧⲉⲛ ϯⲗⲩⲙⲛⲏ ⲛⲓⲟⲩⲟϩⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲓⲱⲧⲟⲩ ⲛⲁⲩⲣⲱϧⲓ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ϣⲛⲏⲟⲩ ⲡⲉ.

5:3 ⲁϥⲟⲗϥ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲓϫⲟⲓ ⳿ⲉⲫⲁ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉ ⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲉⲑⲣⲉϥϩⲉⲛϥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲭⲣⲟ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲧⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲇⲉ ⲛⲁϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲏ ϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲡⲓϫⲟⲓ.

5:4 ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲱ ⲇⲉ ⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ϫⲉ ⳿ⲁⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲡⲉⲧϣⲏⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲭⲁ ⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲛⲏ ⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲟⲩϫⲟⲣϫⲥ.

5:5 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲓⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲛⲁⲓϥ ⳿ⲛϧⲟⲥⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϩⲟ ⲉⲛ ⲡⲉⲕⲥⲁϫⲓ ⲇⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁⲭ ⲱ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ϣⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ.

5:6 ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓⲣⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲫⲁⲓ ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲧⲉⲃⲧ ⳿ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲛⲁⲩⲛⲁⲫⲱϧ ⲇⲉ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲓ⳿ϣⲛⲏⲟⲩ.

5:7 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϭⲱⲣⲉⲙ ⳿ⲉⲛⲟⲩ⳿ϣⲫⲏⲣ ⲛⲏⲉⲧϩⲓ ⲡⲓⲕⲉϫⲟⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲩϯⲧⲟⲧⲟⲩ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⲁⲩⲙⲁϩ ⲡⲓϫⲟⲓ ⲃ̅ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛⲱⲙⲥ.

5:8 ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥϩⲓⲧϥ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲛⲉⲛϭⲁⲗⲁⲩϫ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲣⲟⲓ ⲡⲁϫ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ.

5:9 ⲟⲩϩⲟϯ ⲅⲁⲣ ⲁⲥⲧⲁϩⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲉⲙⲁϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϯϫⲟⲣϫⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲧⲉⲃⲧ ⲉⲧⲁⲩⲧⲁϩⲱⲟⲩ.

5:10 ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲡⲓⲕⲉⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲓϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲍⲉⲃⲉⲇⲉⲟⲥ ⲛⲏ ⳿ⲉⲛⲁⲩⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲉⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲛⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲕ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲟϩⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥⲧⲁϩⲉ ⲣⲱⲙⲓ.

5:11 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩⲥⲉⲕ ⲛⲓ⳿ϣⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲭⲣⲟ ⲁⲩⲭⲁ ϩⲱⲃ ⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲱϥ.

5:12 ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲃⲁⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲉϥⲙⲉϩ ⳿ⲛⲥⲉϩⲧ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲒⲏ̅ⲥ̅ ϥϩⲓⲧϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉϥϩⲟ ⲉϥϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁϫ̅ⲥ̅ ⲁⲕϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲉⲧⲟⲩⲃⲟⲓ.

5:13 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲟⲩⲧⲉⲛ ⲉϥϫⲓϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥ ϭⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲟⲩⲱϣ ⲙⲁⲧⲟⲩⲃⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲥⲉϩⲧ.

5:14 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ϥϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲛⲁϥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣϫⲟⲥ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ ⲙⲁⲧⲁⲙⲉ ⲡⲓⲟⲩⲏⲃ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲓⲟⲩⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉⲕⲧⲟⲩⲃⲟ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲧⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲉⲩⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛⲱⲟⲩ.

5:15 ⲁϥⲥⲱⲣ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲁⲛⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲏϣ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩϣⲱⲛⲓ.

5:16 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲉϣⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲛⲓⲙⲁ⳿ⲛϣⲁϥⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ.

5:17 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲛⲁϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϩⲉⲙⲥⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲉⲙ ⲁⲛⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲛⲉⲙ ϯⲓⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲛⲁⲥϣⲟⲡ ⲉ⳿ⲡϫⲓⲛⲧⲁⲗϭⲱⲟⲩ.

5:18 ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲓ ⲉϥϣⲏⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲉⲛ ⲟⲩϭⲗⲟϫ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲕⲱϯ ⲡⲉ ⳿ⲛⲥⲁ⳿ⲉⲛϥ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲭⲁϥ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲙⲑⲟ.

5:19 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲡⲟⲩϫⲉⲙ ⲡⲓⲣⲏϯ ⳿ⲛ⳿ⲉⲛϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓϫⲉⲛⲉⲫⲱⲣ ⲩⲭⲁϥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϭⲗⲟϫ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲗⲱⲃϣ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅.

5:20 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧϣⲏⲗ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⲥⲉⲭⲏ ⲛⲁⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲓ.

5:21 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲙⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲙ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲭⲁ ⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲫϯ.

5:22 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲛⲟⲩⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ.

5:23 ⲟⲩ ⲉⲑⲙⲟⲧⲉⲛ ⳿ⲉϫⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲓ ⲥⲉⲭⲏ ⲁⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲓⲉ ⳿ⲉϫⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲛⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲟϣⲓ.

5:24 ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⳿ⲉⲭⲁ ⲛⲟⲃⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧϣⲏⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ⲧⲱⲛⲕ ⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲕϭⲗⲟϫ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ ⳿ⲉⲡⲉⲕⲏⲓ.

5:25 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲙⲡⲟⲩ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲫⲏ ⳿ⲉⲛⲁϥ⳿ⲛⲕⲟⲧ ϩⲓϫⲱϥ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲡⲉϥⲏⲓ ⲉϥϯⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲫϯ.

5:26 ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲧⲱⲙⲧ ⲁϥϭⲓ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϯⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲟϩ ⳿ⲛϩⲟϯ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉϩⲁⲛ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫⲟⲟⲩ.

5:27 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲗⲉⲩ⳿ⲓ ⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓ ⲟⲩⲧⲉⲗⲱⲛⲓⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲓ.

5:28 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲭⲁ ⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲁϥⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ.

5:29 ⲟⲩⲟϩ ⲗⲉⲩ⳿ⲓ ⲁϥⲉⲣ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϣⲟⲡⲥ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϧⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲏϣ ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉⲭ ⲱⲟⲩⲛⲓ ⲉⲩⲣⲟⲧⲉⲃ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ.

5:30 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩ⳿ⲭⲣⲉⲙⲣⲉⲙ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲟⲩⲃⲉ ⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ.

5:31 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ ⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲏⲉⲧϫⲟⲣ ⲥⲉⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲁⲛ ⲗⲗⲁ ⲛⲏⲉⲑⲙⲟⲕϩ.

5:32 ⲛⲉⲧⲁⲓ⳿ⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⳿ⲉⲑⲁϩⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲓⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ⳿ⲁ.

5:33 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏ ⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲥⲉ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛⲛⲏⲥⲧⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲧⲱⲃϩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲛⲁ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲛⲉⲕⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲥⲉⲟⲩⲱⲙ ⲥⲉⲥⲱ.

5:34 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲏ ⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲉⲑⲣⲉ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲁⲧϣⲉⲗⲏ ⲧ ⲉⲣⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲓⲛ ϩⲱⲥ ⳿ⲉⲡⲓⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲧ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ.

5:35 ⲥⲉⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲁⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲟⲧⲁⲛ ⲁⲩϣⲁⲛⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ ⲧⲟⲧⲉ ⲉⲩ⳿ⲉⲉⲣⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲓⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ.

5:36 ⲛⲁⲩϫⲱ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲫⲉϧ ⲟⲩⲧⲱⲓⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ϩⲃⲟⲥ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥϩⲓⲧⲥ ⳿ⲉⲟⲩ⳿ϩⲃⲟⲥ ⳿ⲛ⳿ⲁⲡⲁⲥ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϣⲁⲥⲫⲉϧ ⲡⲓⲕⲉⲃⲉⲣⲓ ⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲁⲥ ϯⲙⲁϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ⲁⲡⲁⲥ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲧⲱⲓⲥ ⲉⲧⲁⲩⲟⲗⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲃⲉⲣⲓ.

5:37 ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲉ ⳿ϩⲗⲓ ϩⲓ ⲏⲣⲡ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⳿ⲉⲁⲥⲕⲟⲥ ⳿ⲛ⳿ⲁⲡⲁⲥ ⲙⲙⲟⲛ ϣⲁⲣⲉ ⲡⲓⲏⲣⲡ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲫⲉϧ ⲛⲓ⳿ⲁⲥⲕⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ϣⲁϥⲫⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲣⲉ ⲛⲓ⳿ⲁⲥⲕⲟⲥ ⲧⲁⲕⲟ.

5:38 ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉϣⲁⲩϩⲓ ⲏⲣⲡ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲉⲁⲥⲕⲟⲥ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ.

5:39 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲉϥⲥⲱ ⳿ⲁⲡⲁⲥ ⲛⲁⲟⲩⲱϣ ⲃⲉⲣⲓ ⳿ϥϫⲱ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ϥϩⲟⲗϫ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲁⲡⲁⲥ

6:1 ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲧⲁϥⲥⲓⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲟϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲣⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϥⲱϫⲓ ⳿ⲛⲛⲓϧⲉⲙⲥ ⲉⲩⲥⲁϩⲥⲁϩ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩϫⲓϫ ⲟⲩⲟϩ ⲩⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ.

6:2 ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲥⲉ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲁⲓϥ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ.

6:3 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲫⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲟϣϥ ⲫⲏⲉⲧⲁ ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲁⲓϥ ϩⲟⲧⲉ ⲉⲧⲁϥ⳿ϩⲕⲟ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲑⲛⲉⲙⲁϥ.

6:4 ⲡⲱⲥ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲱⲓⲕ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲡⲣⲟⲑⲉⲥⲓⲥ ⲁϥϭⲓⲧⲟⲩ ⲁϥⲟⲩⲟⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯ ⳿ⲛⲛⲓⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲉⲑⲛⲉⲙⲁϥ ⲛⲏ ⲧⲉⲛ⳿ⲥϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲛⲓⲟⲩⲏⲃ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ.

6:5 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲡⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ.

6:6 ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲉⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲧⲟⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ ϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉ ⲉⲣⲉ ⲧⲉϥϫⲓϫ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ϣⲟⲩ⳿ⲱⲟⲩ.

6:7 ⲛⲁⲩϯ⳿ⲛⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛ ⳿ϥⲛⲁⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲟⲩϫⲉⲙ ⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ⳿ⲁ ϧⲁⲣⲟϥ.

6:8 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲛⲟⲩⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲧⲉϥϫⲓϫ ϣⲟⲩ⳿ⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲱⲛⲕ ϩⲓ ⲉⲣⲁⲧⲕ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲁϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ.

6:9 ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϯϣⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲁⲛ ⳿ⲥϣⲉ ⳿ⲛⲉⲣ ⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ϧⲉⲛ ⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ϣⲁⲛ ⳿ⲉⲉⲣ ⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲉⲛⲁϩⲙⲉⲥ ϣⲁⲛ ⳿ⲉⲧⲁⲕⲟⲥ.

6:10 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲧⲉⲛ ⲧⲉⲕϫⲓϫ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲥⲟⲩⲧⲱⲛⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲟⲩϫⲁⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲉϥϫⲓϫ.

6:11 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲙⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲩⲙⲉⲧⲁⲧⲕⲁϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩ⳿ⲉⲣⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲁⲓϥ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅.

6:12 ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⲉⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭ ⲉⲥⲑⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲣⲱⲓⲥ ϧⲉⲛ ϯ ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

6:13 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲩⲟϩ ϥⲥⲱⲧⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏ ⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲓ̅ⲃ̅ ⲛⲏⲉⲧⲁϥϯⲣⲉⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ.

6:14 ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲃⲁⲣⲑⲟⲗⲟⲙⲉⲟⲥ.

6:15 ⲛⲉⲙ ⲙⲁⲧⲑⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲁⲗⲫⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲏ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲓⲣⲉϥⲭⲟϩ.

6:16 ⲛⲉⲙ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲓ⳿ⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ.

6:17 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ϥ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲁ⳿ⲛⲕⲟⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲕⲉⲙⲏϣ ⲉϥⲟϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲓⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲛⲉⲙ ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲡⲁⲣⲁⲗⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲩⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧⲥⲓⲇⲱⲛ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲁⲗϭⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲟⲩϣⲱⲛⲓ.

6:18 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲧϩⲉⲙⲕⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲛⲁϥⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ.

6:19 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲧⲏⲣϥ ⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ϭⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩϫⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲧⲁⲗϭⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ.

6:20 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲉⲧⲁϥϥⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲱⲟⲩ⳿ⲛⲓⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛⲓϩⲏⲕⲓ ϫⲉ ⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

6:21 ⲱⲟⲩ⳿ⲛⲓⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛⲏ ⲧϩⲟⲕⲉⲣ ϯⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲥⲓ ⲱⲟⲩ⳿ⲛⲓⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛⲏⲉⲧⲣⲓⲙⲓ ϯⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲥⲱⲃⲓ.

6:22 ⲱⲟⲩ⳿ⲛⲓⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉϣⲱⲡ ⲛⲧⲟⲩⲙⲉⲥⲧⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲟⲩⲉⲧ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩϣⲉϣ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩϩⲓ ⲡⲉⲧⲉⲛⲣⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ.

6:23 ⲣⲁϣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲑⲉⲗⲏⲗ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲉⲛⲃⲉⲭⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲡⲉ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲛⲁⲩ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲟⲩⲓⲟϯ.

6:24 ⳿ⲡⲗⲏⲛ ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϧⲁ ⲛⲓⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ϫⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲕⲏⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϭⲓ ⲙⲡⲉⲧⲉⲛϯϩⲟ.

6:25 ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲧⲥⲏⲟⲩ ϯⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁ⳿ϩⲕⲟ ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲃⲓ ϯⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣϩⲏⲃⲓ ⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲣⲓⲙⲓ.

6:26 ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲩϣⲁⲛϫⲟⲥ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲉⲛⲁⲩ⳿ⲓⲣⲓ ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲟⲩⲓⲟϯ.

6:27 ⲁⲗⲗⲁ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲙⲉⲛⲣⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛϫⲁϫⲓ ⲁⲣⲓ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲑⲙⲟⲥϯ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ.

6:28 ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧⲥⲁϩⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲧⲱⲃϩ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

6:29 ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⲉⲛ ⲧⲁⲓⲟⲩⲟϫⲓ ⲭⲁ ϯⲭⲉϯ ϧⲁⲧⲟⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲕ⳿ϩⲃⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲧⲁϩⲛⲟ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲱⲗⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲕⲉ⳿ϣⲑⲏ ⲛ.

6:30 ⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲑⲛⲁⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⲙⲟⲓ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲉⲗ ⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲕ ⳿ⲙⲡⲉⲣϣⲁⲧϥ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ.

6:31 ⲟⲩⲟϩ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ⲓⲣⲓ ⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁⲣⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⲛⲱⲟⲩ ϩⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ.

6:32 ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥϫⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲉ ⲛⲏⲉⲑⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁϣ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲕⲉ ⲁⲣ ⲛⲓⲕⲉⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲁⲩⲙⲉⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲑⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ.

6:33 ⲟⲩⲟϩ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣ ⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲉⲣ ⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁϣ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲓⲕⲉⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲥⲉ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ.

6:34 ⲟⲩⲟϩ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛⲉⲣⲇⲁⲛⲓⲍⲓⲛ ⳿ⲛϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲉϭⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ϣ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲓⲕⲉⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ϩⲱⲟⲩ ⲥⲉⲉⲣⲇⲁⲛⲓⲍⲓⲛ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩϭⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲟⲩϣⲉⲃⲓⲱ.

6:35 ⳿ⲡⲗⲏⲛ ⲙⲉⲛⲣⲉ ⲉⲧⲉⲛϫⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲓ ⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲛⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲟⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲁⲡⲉⲗⲡⲓⲍⲓⲛ ⲁⲛ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲃⲉⲭⲉ ⳿ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧϭⲟⲥⲓ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲟⲩⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲁⲧ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ.

6:36 ϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲏⲧ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲏⲧ.

6:37 ⳿ⲙⲡⲉⲣϯϩⲁⲡ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲛⲟⲩϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲣϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡϩⲁⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁϩⲓ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲡϩⲁⲡ ⲁⲛ ⲭⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲭⲱ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

6:38 ⲙⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩϯ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩϣⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲛⲉϥ ⲉϥⲙⲉϩ ⲉϥϩⲉⲛϩⲱⲛ ⲉϥⲫⲉⲛⲫⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲥⲉⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲕⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲡⲓϣⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲛⲁϣⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

6:39 ⲁϥϫⲉ ⲕⲉⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲇⲉ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲏⲧⲓ ⲟⲩⲟⲛ ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲟⲩⲃⲉⲗⲗⲉ ⳿ⲉϭⲓⲙⲱⲓⲧ ϧⲁϫⲱϥ ⳿ⲛⲟⲩⲃⲉⲗⲗⲉ ⲙⲏ ⲥⲉⲛⲁϩⲉⲓ ⲁⲛ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛⲟⲩϣⲓⲕ ⳿ⲙ⳿ⲡⲃ̅.

6:40 ⲙⲏ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥⲟⲩⲟⲧ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉϥⲥⲉⲃⲧⲱⲧ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ.

6:41 ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲭⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓϫⲏⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲃⲁⲗ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ⲡⲓⲥⲟⲓ ⲇⲉ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⳿ⲛ⳿ⲕϯ⳿ⲛⲓⲁⲧⲕ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ.

6:42 ⲓⲉ ⲡⲱⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲉϫⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ϫⲉ ⲡⲁⲥⲟⲛ ⲭⲁⲧ ⳿ⲛⲧⲁϩⲓ ⲓϫⲏⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲇⲉ ϩⲱⲕ ⳿ⲭⲛⲁⲩ ⲁⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲥⲟⲓ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⲡⲓϣⲟⲃⲓ ϩⲓ ⲡⲓⲥⲟⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲟⲧⲉ ⲉⲕ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ ⳿ⲉϩⲓ ⲡⲓϫⲏⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲃⲁⲗ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲥⲟⲛ.

6:43 ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲟⲩ⳿ϣϣⲏⲛ ⳿ⲉⲛⲁⲛⲉϥ ⲉϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲩⲧⲁϩ ⲉϥϩⲱⲟⲩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲙⲙⲟⲛ ⲟⲩ⳿ϣϣⲏⲛ ⲉϥϩⲱⲟⲩ ⲉϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲉⲛⲁⲛⲉϥ.

6:44 ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ϣϣⲏⲛ ⲉϣⲁⲩⲥⲟⲩⲱⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲟⲩⲧⲁϩ ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲥⲉⲕ ⲕⲉⲛⲧⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲟⲩⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲁⲩϭⲉⲗ ⳿ⲁⲗⲟⲗⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲟⲩⲃⲁⲧⲟⲥ.

6:45 ⲡⲓⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲁϩⲟ ⳿ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥϩⲏⲧ ϣⲁϥ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲥⲁ⳿ⲙⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲁϩⲟ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ϣⲁϥⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϩⲟⲩⲟ ⳿ⲙ⳿ⲡϩⲏⲧ ϣⲁⲣⲉ ⲡⲓⲣⲱϥ ⲥⲁϫⲓ.

6:46 ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ϫⲉ Ⲡ⳪ Ⲡ⳪ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⲁⲛ ⳿ⲛⲛⲏ ⳿ⲉϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ.

6:47 ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲁⲓⲧⲟⲩ ϯⲛⲁⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲁϥⲧⲉⲛⲑⲱⲛⲧ ⳿ⲉⲛⲓⲙ.

6:48 ⲁ ⲧⲉⲛⲑⲱⲛⲧ ⳿ⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲉϥⲕⲱⲧ ⳿ⲛⲟⲩⲏⲓ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϫⲱϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲕⲓ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲭⲱ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲉⲛϯ ϩⲓϫⲉⲛ ϯⲡⲉⲧⲣⲁ ⲧⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲙⲟⲩ⳿ⲛϩⲱⲟⲩ ⲉⲩⲟϣ ⲁϥⲕⲱⲗϩ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡⲓⲁⲣⲟ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲓⲏⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛⲕⲓⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉⲑⲃⲉϫⲉ ⲛⲁϥⲕⲏⲧ ⳿ⲛⲕⲁⲗⲱⲥ.

6:49 ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲛⲁⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ϣⲧⲉⲙⲁⲓⲧⲟⲩ ⲁϥⲧⲉⲛⲑⲱⲛⲧ ⳿ⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲁϥⲕⲱⲧ ⳿ⲛⲟⲩⲏⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲓⲕⲁϩⲓ ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲥⲉⲛϯ ⲫⲏⲉⲧⲁ ⲡⲓⲓⲁⲣⲟ ⲕⲱⲗϩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥϩⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⳿ⲡϩⲉⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲏⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲛⲓϣϯ

7:1 ⲧⲁϥⲟⲩⲱ ⲇⲉ ⲉϥϫⲱⲕ ⳿ⲛⲛⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲛⲙⲁϣϫ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ.

7:2 ⲟⲩ⳿ⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲇⲉ ϥⲙⲟⲕϩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉϥⲃⲱⲕ ⲛⲁϥⲛⲁⲙⲟⲩ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ.

7:3 ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⲉⲑⲃⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ϩⲁⲣⲟϥ ⲛϩⲁⲛ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉϥϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϩⲟⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲟⲩϫⲉ ⲡⲉϥⲃⲱⲕ.

7:4 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ϩⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁⲩϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲥⲡⲟⲩⲇⲉⲱⲥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ϥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉⲕⲛⲁⲉⲣ ⲫⲁⲓ ⲛⲁϥ.

7:5 ⳿ϥⲙⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲉⲑⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ϯⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲁϥⲕⲟⲧⲥ ⲁⲛ.

7:6 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉ ϩⲏⲇⲏ ⲇⲉ ⲉϥⲟⲩⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲏⲓ ⲁⲛ ⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲙⲡⲉⲣϯ ϧⲓⲥⲓ ⲛⲁⲕ ϯ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲕ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϧⲁ ⳿ⲑⲟⲩⲁϩⲥⲟⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲏⲓ.

7:7 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲓⲧ ⲛⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛ⳿ⲓ ϣⲁⲣⲟⲕ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲁϫⲟⲥ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁ⳿ⲁⲗⲟⲩ.

7:8 ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ϩⲱ ⲉⲩⲉⲣⲧⲁⲥⲥⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲁ ⲩⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲙⲁⲧⲟⲓ ϧⲁⲣⲁⲧ ⲟⲩⲟϩ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲫⲁⲓ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ ϣⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲁⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁϥ⳿ⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲃⲱⲕ ⲉ ⲁⲣⲓ ⲫⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁϥⲁⲓϥ.

7:9 ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲉⲛⲁⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥⲉⲣ⳿ϣⲫⲏ ⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲫⲟⲛϩϥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉ ⲟⲩⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥ̅ⲗ̅ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲙⲡⲓϫⲉⲙ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲧⲁⲓⲙⲁⲓⲏ.

7:10 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲟⲣⲡⲟⲩ ⲁⲩϫⲓⲙⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲃⲱⲕ ⲉⲁϥⲟⲩϫⲁⲓ.

7:11 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲟⲩⲃⲁⲕⲓ ⲉⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲙ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲏϣ.

7:12 ϩⲱⲥⲇⲉ ⲉⲧⲁϥϧⲱⲛⲧ ⳿ⲉϯⲡⲩⲗⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲃⲁⲕⲓ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲛⲁⲩⲱⲗⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲁϥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲡⲉ ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲑⲁⲓ ⲛⲉ ⲟⲩⲭⲏⲣⲁ ⲧⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲉϥⲟϣ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲛⲉⲙⲁⲥ ⲡⲉ.

7:13 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϥϣⲉⲛϩⲏ ⲧ ϧⲁⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲣⲓⲙⲓ.

7:14 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⲁϥϭⲓ ⲛⲉⲙ ϯ⳿ⲥⲗⲏ ⲛⲏ ⲇⲉ ⲉⲧϥⲁⲓ ⲁⲩⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲓϧⲉⲗϣ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ⲧⲱⲛⲕ.

7:15 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲏⲓϥ ⳿ⲛⲧⲉϥⲙⲁⲩ.

7:16 ⲟⲩϩⲟϯ ⲇⲉ ⲁⲥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϯⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲫϯ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲙ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⲁ ⲫϯ ϫⲉⲙ⳿ⲡϣⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ.

7:17 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ϧⲉⲛ ϯⲓⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲛⲉⲙ ϯⲡⲉⲣⲓ ⲭⲱⲣⲟⲥ ⲧⲏⲣⲥ.

7:18 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲁⲙⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏ ⲧⲏⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲃ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ.

7:19 ϥⲟⲩⲟⲣⲡⲟⲩ ϩⲁ Ⲡ⳪ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ϣⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲛϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁϫⲱϥ ⳿ⲛⲕⲉⲟⲩⲁⲓ.

7:20 ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲓⲣⲉϥϯⲱⲙⲥ ⲁϥⲟⲩⲟⲣⲡⲧⲉⲛ ϩⲁⲣⲟⲕ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ϣⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲛϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁϫⲱϥ ⲛⲕⲉⲟⲩⲁⲓ.

7:21 ϧⲉⲛ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ ⳿ⲉϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲙⲁⲥⲧⲅⲅⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲩϩⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲙⲃⲉⲗⲗⲉ ⲁϥⲉⲣ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ.

7:22 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲙⲁⲧⲁⲙⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⳿ⲉⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲑⲙⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲗⲗⲉⲩ ⲥⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ ⲛⲓϭⲁⲗⲉⲩ ⲥⲉⲙⲟϣⲓ ⲛⲓⲕⲁⲕⲥⲉϩⲧ ⲥⲉⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ ⲛⲓⲕⲟⲩⲣ ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲥⲉⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲓϩⲏⲕⲓ ⲥⲉϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲛⲱⲟⲩ.

7:23 ⲟⲩⲟϩ ⲱⲟⲩⲛⲓⲁⲧϥ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϥⲛⲁⲉⲣ⳿ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉⲥⲑⲉ ⲁⲛ ⲛϧⲏⲧ.

7:24 ⲉⲧⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙ⳿ⲛϩⲱⲃ ⳿ⲛⲧⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛϫⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲏϣ ⲉⲑⲃⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉ⳿ⲡϣⲁϥⲉ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲕⲁϣ ⲉⲩⲕⲓⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲑⲏⲟⲩ.

7:25 ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲁⲛϩⲉⲃⲥⲱ ⲩϫⲏⲛ ⲧⲟⲓ ϩⲓⲱⲧϥ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲛⲁ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲱⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲟⲩⲛⲟϥ ⲥⲉⲭⲏ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ.

7:26 ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲟⲩ ⳿ⲉⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁϩⲁ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲟⲩϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲉⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ.

7:27 ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲛⲁⲟⲩⲟⲣⲡ ⳿ⲙ⳿ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲡⲉⲕϩⲟ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲥⲟⲃϯ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲙⲡⲉⲕ⳿ⲙⲑⲟ.

7:28 ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϫⲓⲛⲙⲓⲥⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲓϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲛⲁⲁϥ ⳿ⲉⲓⲱⲁⲛⲛⲏ ⲥ ⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ.

7:29 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲙ ⲛⲓⲧⲉⲗⲱⲛⲏ ⲥ ⲁⲩ⳿ⲑⲙⲁⲓ⳿ⲉ ⲫϯ ⲉⲧⲁⲩϭⲓⲱⲙⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲱⲙⲥ ⳿ⲛⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ.

7:30 ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲛⲟⲙⲓⲕⲟⲥ ⲁⲩⲉⲣⲁⲑⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲟϭⲛⲓ ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏ ⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲟⲩϭⲓⲱⲙⲥ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ.

7:31 ⲁⲓⲛⲁⲧⲉⲛⲑⲱⲛⲧ ⲉⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓϫⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲉⲧⲟⲩ⳿ⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

7:32 ⲥⲉ⳿ⲟⲛⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲁⲗⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⲛⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲅⲟⲣⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲙⲟⲩϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏ ⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛϫⲱ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲡⲉⲧⲉⲛϭⲟⲥϫⲉⲥ ⲁⲛⲉⲣϩⲏⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲣⲓⲙⲓ.

7:33 ⲁϥ⳿ⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϫⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲓⲣⲉϥϯⲱⲙⲥ ⲉϥⲟⲩⲉⲙ ⲱⲓⲕ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛ⳿ϥⲥⲉ ⲏⲣⲡ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲇⲉⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙⲁϥ.

7:34 ⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲥⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲁⲩ ⲏⲣⲡ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲉⲛⲓⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ.

7:35 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥ⳿ⲑⲙⲁⲓⲟ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲥⲟⲫⲓ⳿ⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲥϣⲏⲣⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

7:36 ⲛⲁⲩϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥϣⲉ ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲁϥⲣⲱⲧⲉⲃ.

7:37 ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲁⲥⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ϧⲉⲛ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲥ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⳿ϥⲣⲟⲧⲉⲃ ϧⲉⲛ ⲡⲏⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲁⲥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲁⲗⲁⲃⲁⲥⲧⲣⲟⲛ ⳿ⲛⲥⲟϫⲉⲛ.

7:38 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲥ ⲥⲁⲫⲁϩⲟⲩ ϧⲁⲣⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲉⲥⲣⲓⲙⲓ ⲥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛϩⲱⲣⲡ ⳿ⲛⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲥⲉⲣⲙⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϥⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓϥⲱⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉⲥ⳿ⲁⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲥϯⲫⲓ ⳿ⲉⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲥⲑⲱϩⲥ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲟϫⲉⲛ.

7:39 ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲉⲧⲁϥⲑⲁϩⲙⲉϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲉ ⲩ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ⲛⲁϥⲛⲁ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩ ⲧⲉ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲁϣ ⳿ⲛⲣⲏϯ ⲧⲉ ⲧⲁⲓ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲉⲧⲁⲥϭⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲧⲉ.

7:40 ⲟⲩⲟϩ ϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲏⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉϫⲟϥ ⲛⲁⲕ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲫⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲁϫⲟϥ.

7:41 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲉ ⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲭⲣⲉⲱⲥⲧⲏⲥ ⲃ̅ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲉ ⲟⲩⲇⲁⲛⲓⲥⲧⲏⲥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲫ̅ ⳿ⲛⲥⲁⲑⲉⲣⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲡⲓⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛ̅ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

7:42 ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲛⲧⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲑⲣⲟⲩⲧⲟⲃⲟⲩ ⲁϥⲭⲁⲩ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙ⳿ⲡⲃ̅ ⳿ⲛ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲓⲙ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲉⲑⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲓⲧϥ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ.

7:43 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ ⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϯⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲭⲁ ⲡⲓϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲕϯϩⲁⲡ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲱⲟⲩⲧⲉⲛ.

7:44 ⲟⲩⲟϩ ⲧⲁϥⲫⲟⲛϩϥ ⳿ⲉϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ϫⲉ ⳿ⲭⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲧⲁⲓ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲁⲓ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲉⲕⲏⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲕϯ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲛⲁϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲑⲁⲓ ⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲥ ⲁⲥϩⲱⲣⲡ ⲛⲛⲁϭⲁⲗⲁⲩϫ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲥⲉⲣⲙⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϥⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲥϥⲱⲓ.

7:45 ⳿ⲙⲡⲉⲕϯ ⳿ⲛⲟⲩⲫⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲓ ⲑⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲥ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲉⲧⲁⲓ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉⲥⲭⲁⲧⲟⲧⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲥϯⲫⲓ ⳿ⲉⲛⲁϭⲁⲗⲁⲩϫ.

7:46 ⳿ⲙⲡⲉⲕⲑⲱϩⲥ ⳿ⲛⲧⲁ⳿ⲁⲫⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲉϩ ⲑⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲥ ⲁⲥⲑⲱϩⲥ ⳿ⲛⲛⲁϭⲁⲗⲁⲩϫ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲟϫⲉⲛ.

7:47 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲛⲉⲥⲛⲟⲃⲓ ⲉⲧⲟϣ ⲥⲉⲭⲏ ⲛⲁⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲥⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ ⳿ⲉⲙⲁϣⲱ ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉϣⲁⲩⲭⲁ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁϥⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ.

7:48 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲛⲟⲃⲓ ⲥⲉⲭⲏ ⲛⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

7:49 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛϫⲟⲥ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏ ⲧⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲑⲣⲟⲧⲉⲃ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣ ⳿ⲡⲕⲉⲭⲁⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

7:50 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⳿ⲛϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲡⲉⲛⲁϩϯ ⲉⲧⲁϥⲛⲁϩⲙⲓ

8:1 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲃⲁⲕⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲓ ⲉϥϩⲓⲱⲓϣ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲛϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲓ̅ⲃ̅ ⲉⲩⲛⲉⲙⲁϥ.

8:2 ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⲛⲏⲉⲧⲁϥⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲩϩⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϣⲱⲛⲓ ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲑⲏ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ϯⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲓⲛⲏ ⲑⲏ ⲉⲧⲁϥϩⲓ ⲡⲓⲍ̅ ⳿ⲛⲇⲉⲙⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲱⲧⲥ.

8:3 ⲛⲉⲙ ⲓⲱⲁⲛⲛⲁ ⳿ⲧ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲭⲟⲩⲍⲁ ⲡⲓ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲧⲣⲟⲡⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲥⲟⲩⲥⲁⲛⲛⲁ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲉⲩⲟϣ ⲛⲏ ⳿ⲉⲛⲁⲩϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧ⳿ⲁ.

8:4 ⲉϥⲑⲟⲩⲏⲧ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲏϣ ⲛⲉⲙ ⲛⲏ ⳿ⲉⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲃⲁⲕⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ.

8:5 ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲥⲓϯ ⳿ⲉⲥⲓϯ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ϫⲣⲟϫ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϫⲓⲛ⳿ⲑⲣⲉϥⲥⲓϯ ⲟⲩⲁⲓ ⲙⲉⲛ ⲁϥϩⲉⲓ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲉⲙϩⲱⲙϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲫⲉ ⲁⲩⲟⲩⲟⲙϥ.

8:6 ⲟⲩⲟϩ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲁϥϩⲉⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲡⲉⲧⲣⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲣⲱⲧ ⲁϥϣⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⲉⲑⲃⲉϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲉϥ ϭⲛⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ.

8:7 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲟⲩⲁⲓ ⲁϥϩⲉⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲟⲩⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲣⲱⲧ ⲛⲉⲙⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲥⲟⲩⲣⲓ ⲁⲩⲟϫϩϥ.

8:8 ⲟⲩⲟϩ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲁϥϩⲉⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲣⲱⲧ ⲁϥ⳿ⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲣ̅ ⳿ⲛⲕⲱⲃ ⲛⲁⲓ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲁϥⲙⲟⲩϯ ⲡⲉ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲁϣϫ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ.

8:9 ⲛⲁⲩϣⲓⲛⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲁⲓⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ.

8:10 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲉⲧⲉⲥⲧⲟⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲛⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲡⲥⲱϫⲡ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ϩⲓⲛⲁ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ϣⲧⲉⲙⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ϣⲧⲉⲙⲥⲱⲧⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ϣⲧⲉⲙⲕⲁϯ.

8:11 ϯⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲇⲉ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ⲡⲓ⳿ϫⲣⲟϫ ⲡⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

8:12 ⲛⲏ ⲇⲉ ⲧϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲓⲧⲁ ϣⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲇⲓ⳿ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁϥⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩϩⲏ ⲧ ϩⲓⲛⲁ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲥⲉⲛⲁϩϯ ⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲉⲛⲟϩⲉⲙ.

8:13 ⲛⲏ ⲇⲉ ⲉⲧϩⲓϫⲉⲛ ϯⲡⲉⲧⲣⲁ ⲛⲉ ⲛⲏ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲁⲩϣⲁⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ϣⲁⲩϣⲉⲡ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲁϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ⲙⲙⲟⲛⲧⲟⲩ ⲛⲟⲩⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲡⲣⲟⲥ ⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ϣⲁⲩⲭⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

8:14 ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥϩⲉⲓ ⲉⲛ ⲛⲓⲥⲟⲩⲣⲓ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲣⲱⲟⲩϣ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲉⲧⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲩⲇⲟⲛⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓϫⲓⲛⲱⲛϧ ⲉⲩⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ϣⲁⲩⲟϫϩⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲁⲩ⳿ⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

8:15 ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥϩⲉⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲡⲓⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲏⲧ ⳿ⲉⲛⲁⲛⲉϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛ⳿ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲩ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲩ⳿ⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ.

8:16 ⳿ⲙⲡⲁⲣⲉ ⳿ϩⲗⲓ ϭⲉⲣⲉ ⲟⲩϧⲏⲃⲥ ⳿ⲛⲧⲉϥϩⲟⲃⲥϥ ϧⲉⲛ ⲩ⳿ⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⲓⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥⲭⲁϥ ⲥⲁ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏ ⲓ ⳿ⲛⲟⲩϭⲗⲟϫ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉϣⲁⲩⲭⲁϥ ϩⲓϫⲉⲛ ⲟⲩⲗⲩⲭⲛⲓ⳿ⲁ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ.

8:17 ⲙⲙⲟⲛ ⲡⲉⲧϩⲏⲡ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⳿ϥⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲡⲉⲧⲭⲏⲡ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ⲑⲙⲏϯ.

8:18 ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲁϣ ⳿ⲛⲣⲏϯ ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⲉⲩ⳿ⲉϯ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⲡⲓⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉϥⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⳿ϥⲉⲛⲧⲟⲧϥ ⲩ⳿ⲉⲟⲗϥ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ.

8:19 ⲁⲥ⳿ⲓ ⲇⲉ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲉϯⲙⲁϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ.

8:20 ⲁⲩⲧⲁⲙⲟϥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲓⲥ ⲧⲉⲕⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲕ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲥⲉ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲉⲩⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲕ.

8:21 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲁⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

8:22 ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ϥ⳿ⲁⲗⲏⲓ ⳿ⲉⲟⲩϫⲟⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉⲛϣⲉ ⲛⲁⲛ ⳿ⲉⲙⲏⲣ ⳿ⲉϯⲗⲩⲙⲛⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

8:23 ⲉⲩⲉⲣϩⲱⲧ ⲇⲉ ϥⲉⲛⲕⲟⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϯⲗⲩⲙⲛⲏ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲑⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲕⲱϯ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲉⲣⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲉⲩⲓⲛ.

8:24 ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ⲩⲛⲉϩⲥⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲫⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲧⲉⲛⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲁϥⲉⲣⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲑⲏⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲱⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲉⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϫⲁⲙⲏ.

8:25 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁϥⲑⲱⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ ⲩⲉⲣ⳿ϣⲫⲏ ⲣⲓ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲣⲁ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ϫⲉ ⳿ϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲕⲉⲑⲏⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛⲁϥ.

8:26 ⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣϩⲱⲧ ⳿ⲉ⳿ⲧⲭⲱⲣⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲅⲉⲣⲅⲉⲥⲏ ⲛⲟⲥ ⲉⲧⲉ ⲑⲏ ⲧⲉ ⲉⲧϩⲓⲙⲏⲣ ⲟⲩⲃⲉ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ.

8:27 ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲃⲁⲕⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲇⲉⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲁϥⲉⲣⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲟⲛⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲉϥϯ⳿ϩⲃⲟⲥ ϩⲓⲱⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲡⲉϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲏⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ.

8:28 ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϩⲓⲧϥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲁⲣⲁⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ⳿ⲥⲙⲏ ϫⲉ ⳿ⲁϧⲟⲕ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⲉⲧⲟⲛϧ ϯϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⳿ⲙⲡⲉⲣϯ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲛⲏⲓ.

8:29 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲁϥⲭⲁ ⲏⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲓⲉ ⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲓⲉ ϩⲁⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲓⲉ ϩⲁⲛⲓⲟϯ ⲓⲉ ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⲉⲑⲃⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

8:30 ⲁϥϣⲉⲛϥ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲗⲉⲅⲓⲱⲛ ϫⲉ ⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲇⲉⲙⲱⲛ.

8:31 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ϣⲧⲉⲙⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉϣⲉ ⳿ⲉ⳿ⲫⲛⲟⲩⲛ.

8:32 ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩ⳿ⲟϩⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲣⲓⲣ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲩⲙⲟⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϯϩⲟ ⲉⲣⲟϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲭⲁⲩ ⳿ⲉϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲛⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲭⲁⲩ.

8:33 ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ⲉϣⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲁⲅⲉⲗⲏ ⳿ⲛⲣⲓⲣ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϯ ⲗⲩⲙⲛⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲓϫⲁϫⲣⲓⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲱϫϩ.

8:34 ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲑⲙⲟⲛⲓ ⲉⲫⲏⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲁⲩⲫⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲁⲙⲉ ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ ⳿ⲧⲕⲟⲓ.

8:35 ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲫⲏⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϫⲓⲙⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲫⲏⲉⲧⲁ ⲛⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲥⲁⲃⲉ ⲉⲣⲉ ⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲱⲥ ⲧⲟⲓ ϩⲓⲱⲧϥ ⲉϥⲭⲏ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲉⲛϭⲁⲗⲁⲩϫ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ.

8:36 ⲁⲩⲧⲁⲙⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲁϥⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲛⲁϣ ⳿ⲛⲣⲏϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲛⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ⲉⲙⲁϥ.

8:37 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲡⲉⲣⲓⲭⲱⲣⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲅⲉⲣⲅⲉⲥⲏⲛⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϩⲟϯ ⲡⲉ ⳿ⲉⲛⲁⲩⲭⲏ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲁⲗⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡϫⲟⲓ ⲁϥⲧⲁⲥⲑⲟ.

8:38 ⲛⲁϥϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲫⲏⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲛϫⲉ ⲛⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲟϩⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲁϥⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⲇⲉ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ.

8:39 ϫⲉ ⲙⲁⲧⲁⲥⲑⲟ ⳿ⲉⲡⲉⲕⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ⲉⲙⲁⲕ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲧⲏⲣⲥ ⲉϥϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ.

8:40 ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲥⲑⲟ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϥϣⲟⲡϥ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲛⲁⲩϫⲟⲩϣⲧ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁϫⲱϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ.

8:41 ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲓⲁⲓⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓ ⲛⲉ ⲟⲩⲁⲣⲭ ⲱⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥϩⲓⲧϥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲛⲉⲛϭⲁⲗⲁⲩϫ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉⲑⲣⲉϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲉϥⲏⲓ.

8:42 ⲉ ⲟⲩϣⲉⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲥ ⳿ⲉⲛⲁⲥ⳿ⲛⲧⲁϥ ⲡⲉ ⲉⲥϧⲉⲛ ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲑⲁⲓ ⲛⲁⲥⲛⲁⲙⲟⲩ ⲡⲉ ⲉϥⲛⲁ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲩϩⲟϫϩⲉϫ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲏϣ.

8:43 ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲭⲏ ϧⲁⲣⲟⲥ ⳿ⲙⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲑⲁⲓ ⲉⲧⲁⲥϭⲟ ⳿ⲙⲡⲉⲥⲱⲛϧ ⲏⲣϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲥ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲉⲑⲣⲟⲩⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ϩⲗⲓ.

8:44 ⲉⲧⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲫⲁϩⲟⲩ ⲁⲥϭⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡ⳿ϣⲧⲁϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥ⳿ϩⲃⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥⲟϩⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲓ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲉⲛⲁϥϣⲁⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁⲣⲟⲥ.

8:45 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲁϥϭⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⲉⲩϫⲱⲗ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲏ ⲑⲛⲉⲙⲁϥ ϫⲉ ⲡⲓⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲓⲙⲏϣ ⲉⲧⲕⲱϯ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧϩⲟϫϩⲉϫ ⳿ⲙⲙⲟⲕ.

8:46 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲡⲉⲧⲁϥϭⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲓ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲟⲩϫⲟⲙ ⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲟⲓ.

8:47 ⲉⲧⲁⲥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉϥⲉⲣ⳿ⲡⲱⲃϣ ⲁⲥ⳿ⲓ ⲉⲥ⳿ⲥⲑⲉⲣⲧⲉⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲥϩⲓⲧⲥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲁⲣⲁⲧϥ ⲥⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ⲉⲧⲓ⳿ⲁ ⲁⲥϭⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲥⲟⲩϫⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲥⲁⲧⲟⲧⲥ.

8:48 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲁⲥ ϫⲉ ⲧⲁϣⲉⲣⲓ ⲡⲉⲛⲁϩϯ ⲡⲉⲧⲁϥⲛⲁϩⲙⲓ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ.

8:49 ⲉⲧⲓ ⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲉⲕϣⲉⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲣϯ ϧⲓⲥⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ.

8:50 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲁϩϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲥⲛⲁⲛⲟϩⲉⲙ.

8:51 ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲡⲓⲏⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲭⲁ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲛⲉⲙⲁϥ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲫⲓⲱⲧ ⳿ⲛϯ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲥⲙⲁⲩ.

8:52 ⲛⲁⲩⲣⲓⲙⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲛⲉϩⲡⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⲡⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲣⲓⲙⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛϫⲉ ϯ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲥ⳿ⲛⲕⲟⲧ.

8:53 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲥⲱⲃⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉ ⲉⲩ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲁⲥⲙⲟⲩ.

8:54 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥϩⲓⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲥϫⲓϫ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲧⲱⲟⲩⲛⲓ.

8:55 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲕⲟⲧϥ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲥⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧⲥ ⲁⲥⲧⲱⲛⲥ ⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲩϯ ⲛⲁⲥ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲙ.

8:56 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲱⲙⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉⲥⲓⲟϯ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ

9:1 ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩϯ ⲇⲉ ⳿ⲉⲡⲓⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁϥϯϫⲟⲙ ⲛⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϣⲱⲛⲓ.

9:2 ⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲟⲣⲡⲟⲩ ⳿ⲉϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲗϭⲟ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϣⲱⲛⲓ.

9:3 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲗ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲱⲓⲧ ⲩⲇⲉ ⳿ϣⲃⲱⲧ ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲏⲣⲁ ⲟⲩⲇⲉ ⲱⲓⲕ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲁⲧ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲭⲁ ⳿ϣⲑⲏⲛ ⳿ⲥⲛⲟⲩϯ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

9:4 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲏⲓ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϣⲁⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲁⲩ.

9:5 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲧⲉ⳿ⲛⲥⲉⲛⲁϣⲉⲡ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉϩ ⳿ⲡϣⲱⲓϣ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛϭⲁⲗⲁⲩϫ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛⲱⲟⲩ.

9:6 ⲉⲩⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲩⲙⲟϣⲧ ⲡⲉ ⲕⲁⲧⲁ ϯⲙⲓ ⲩϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲩⲟϩ ⲉⲩⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ ϧⲉⲛ ⲙⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

9:7 ⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛϫⲉ ⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲡⲓⲧⲉⲧⲣⲁⲁⲣⲭⲏ ⲥ ⳿ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲛⲁⲩϣⲟⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲗⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲑⲃⲉϫⲉ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ϫⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ.

9:8 ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ϫⲉ ⲏⲗⲓⲁⲥ ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲉⲟⲥ ⲡⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ.

9:9 ⲡⲉϫⲉ ⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ϫⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓⲉⲗ ⲧⲉϥⲛⲁϩⲃⲓ ⲛⲓⲙ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉϯⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲛⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲕⲱϯ ⲡⲉ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

9:10 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩⲧⲁⲥⲑⲟ ⳿ⲛϫⲉ ⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲩⲥⲁϫⲓ ϧⲁⲧⲟⲧϥ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲁⲓⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲗⲟⲩ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲥⲁ⳿ⲡⲥⲁ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⳿ⲉⲟⲩⲃⲁⲕⲓ ⲉⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲃⲏⲑⲥⲁⲓⲇⲁ.

9:11 ⲛⲓⲙⲏϣ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥϣⲟⲡⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲛⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲧⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓⲁ ⳿ⲛⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛⲁϥⲧⲁⲗ ϭⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉ.

9:12 ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛⲣⲓⲕⲓ ⲡⲉ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲓ̅ⲃ̅ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲭⲁ ⲛⲓⲙⲏϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲛⲓϯⲙⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲱϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲓⲟϩⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ⲙⲧⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩϫⲉⲙ ⲫⲏ ⲧⲟⲩⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲭⲏ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲁ ⳿ⲛϣⲁϥⲉ.

9:13 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲟⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲉⲑⲣⲟⲩⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲉⲉ̅ ⳿ⲛⲱⲓⲕ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲉⲃⲧ ⲃ̅ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲛϣⲉ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲛϣⲱⲡ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ϧⲣⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ.

9:14 ⲁⲩⲟⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲉ̅ ⳿ⲛϣⲟ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲁϥϫⲟⲥ ⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲟⲩⲣⲱⲧⲉⲃ ⲕⲁⲧⲁ ⲙⲁ ⳿ⲛϩⲁⲛⲛ̅ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲁ.

9:15 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϥ⳿ⲑⲣⲟⲩⲣⲱⲧⲉⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

9:16 ⲉⲧⲁϥϭⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲉ̅ ⳿ⲛⲱⲓⲕ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲧⲉⲃⲧ ⲃ̅ ⲉⲧⲁϥⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲫⲉ ⲁϥ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲫⲁϣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϥϯ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲑⲣⲟⲩⲭⲱ ϧⲁⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲏϣ.

9:17 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ̅ⲃ̅ ⳿ⲛⲕⲟⲧ ⳿ⲛⲗⲁⲕϩ ⲉⲩⲙⲟϩ.

9:18 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲭⲏ ⲥⲁ⳿ⲡⲥⲁ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲉϥⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ ⲛⲁⲩⲭⲏ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲩⲟϩ ϥϣⲉⲛⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲣⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲓⲙ.

9:19 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲓⲣⲉϥϯⲱⲙⲥ ⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ϫⲉ ⲏⲗⲓⲁⲥ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲉⲟⲥ ⲡⲉ ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ.

9:20 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲫϯ.

9:21 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁⲛ ⲱⲟⲩ ⲁϥϩⲟⲛϩⲉⲛ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙϫⲉ ⲫⲁⲓ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ.

9:22 ⳿ⲉⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ϩⲱϯ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ϭⲓ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛϧⲓⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲧⲟⲩϣⲟϣϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩϧⲟⲑⲃⲉϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲱⲛϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁϩⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ.

9:23 ⲁϥϫⲱ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲟⲩⲁϩϥ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ⲙⲁⲣⲉϥϫⲟⲗϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁⲣⲉϥⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲏⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲧⲉϥⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲓ.

9:24 ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉϥ ⲯⲩⲭⲏ ⳿ϥⲛⲁⲧⲁⲕⲟⲥ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲉⲑⲃⲏⲧ ⲉϥ⳿ⲉⲛⲁϩⲙⲉⲥ.

9:25 ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲁϫⲉⲙϩⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁϥϣⲁⲛϫⲉⲙϩⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲁⲕⲟϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲓⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥϯⲟⲥⲓ ⲙⲙⲟϥ.

9:26 ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲛⲁϣⲓⲡⲓ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⲛⲉⲙ ⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲫⲁⲓ ϩⲱϥ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⲛⲁ ϯϣⲓⲡⲓ ⲛⲁϥ ⲉϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛ⳿ⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲁ ⲉϥⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ.

9:27 ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲧⲁ⳿ⲫⲙⲏⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ⲛⲏ ⲧⲉ⳿ⲛⲥⲉⲛⲁϫⲉⲙϯⲡⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲁⲛ ϣⲁⲧⲟⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

9:28 ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲛⲁⲩ ⲏ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲁϥⲱⲗⲓ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ.

9:29 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡϫⲓⲛ⳿ⲑⲣⲉϥⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭ ⲉⲥⲑⲉ ⲁϥϣⲱⲃⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲟⲩⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥϩⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϥϭⲓ⳿ϩⲃⲟⲥ ⲁϥⲟⲩⲃⲁϣ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲛⲉϥϩⲓⲥⲉⲧⲉⲃⲣⲏϫ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

9:30 ⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲣⲱⲙⲓ ⲃ̅ ⲛⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲉⲧⲉ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ⲏⲗⲓⲁⲥ.

9:31 ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲟⲛϩⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲱⲟⲩ ⲛⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲙⲱⲓⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲫⲏ ⳿ⲉⲛⲁϥⲛⲁϫⲟⲕϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅.

9:32 ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲑⲛⲉⲙⲁϥ ⲛⲉⲁⲩ⳿ϩⲣⲟϣ ⳿ⲛϩⲓⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣ⳿ϣⲣⲱⲓⲥ ⲇⲉ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉϥⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲃ̅ ⲛⲏ ⳿ⲉⲛⲁⲩⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲉⲙⲁϥ.

9:33 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲩⲛⲁⲫⲱⲣϫ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲓⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲁⲛⲉⲥ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥϫⲉ ⳿ⲭⲟⲩⲱϣ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲑⲁⲙⲓⲟ ⳿ⲛⲅ̅ϯ ⳿ⲛ⳿ⲥⲕⲩⲛⲏ ⲟⲩ⳿ⲓ ⲛⲁⲕ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩ⳿ⲓ ⲛⲏⲗⲓⲁⲥ ⳿ⲙ⳿ϥ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ⳿ⲉⲡⲉⲧⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

9:34 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩϭⲏⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲉⲣϧⲏⲓⲃⲓ ⳿ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ ⲇⲉ ⲧⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯϭⲏⲡⲓ.

9:35 ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯϭⲏⲡⲓ ⲉⲥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ⲉⲧⲥⲟⲧⲡ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛⲥⲱϥ.

9:36 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϯ⳿ⲥⲙⲏ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲡⲉⲧⲁⲩϫⲉⲙϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲁⲩ ⲭⲁⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲧⲁⲙⲉ ⳿ϩⲗⲓ ϧⲉⲛ ⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ.

9:37 ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲏϣ.

9:38 ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲁϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲡⲓⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ϯ ϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲡⲁϣⲏⲣⲓ ϫⲉ ⲩϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲛⲏⲓ ⲡⲉ.

9:39 ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⳿ϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉϫⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲟⲩϩⲟϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟϯ ⳿ϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲣⲱϧⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲣⲱϥ ϫⲉϣ ⳿ⲥⲫⲏⲓϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲟⲅⲓⲥ ϣⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲟϥ ⲉϥϧⲟⲙϧⲉⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

9:40 ⲩⲟϩ ⲓϯϩⲟ ⳿ⲉⲛⲉⲕⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩϩⲓⲧϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲟⲩ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ.

9:41 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲱ ⲡⲓϫⲱⲟⲩ ⲛⲁⲑⲛⲁϩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲫⲟⲛϩ ϣⲁ ⳿ⲑⲛⲁⲩ ϯⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲁⲉⲣⲁⲛⲉⲭ ⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ⳿ⲓ ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲓ ⲛⲏⲓ ⳿ⲙⲛⲁⲓ.

9:42 ⲉⲧⲓ ϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϩⲁⲣⲟϥ ⲁϥⲣⲁϧⲧϥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ϣⲧⲉⲣⲑⲱⲣϥ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲣⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ⳿ⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ϥⲧⲟⲩϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲏⲓϥ ⳿ⲉⲡⲉϥⲓⲱⲧ.

9:43 ⲛⲁϥⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲩⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲛⲁϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ.

9:44 ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲭⲁ ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲙⲁϣϫ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⲅⲁⲣ ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⲥⲉⲛⲁⲧⲏ ⲓϥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲛⲉⲛϫⲓϫ ⳿ⲛϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ.

9:45 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲩⲱⲃϣ ⳿ⲉⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϩⲏⲡ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ϣⲧⲉⲙⲕⲁϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲛⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ ⳿ⲉϣⲉⲛϥ ⲡⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ.

9:46 ⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲓⲛⲓϣϯ.

9:47 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲁϥ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲁϥⲧⲁϩⲟϥ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ϧⲁⲧⲟⲧϥ.

9:48 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲏ ⲉⲑⲛⲁϣⲉⲡ ⲡⲁⲓ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧⲁϥϣⲱⲡ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧϣⲱⲡ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲁϥϣⲱⲡ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲛⲕⲟⲩϫⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲛⲓϣϯ.

9:49 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ϫⲉ ⲡⲓⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲁⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲁⲓ ⲉϥϩⲓ ⲇⲉⲙⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛ ⲉⲕⲣⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲧⲁϩⲛⲟ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⳿ϥⲙⲟϣⲓ ⲛⲉⲙⲁⲛ ⲁⲛ.

9:50 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲧⲁϩⲛⲟ ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ϥϯ ⲁⲛ ⲟⲩⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϥϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲛ ⲁϥϯ ϩⲓ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

9:51 ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲩϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥ⳿ⲁⲛⲁⲗⲩⲙⲯⲓⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲁϥⲥⲉⲙⲛⲉ ⲡⲉϥϩⲟ ⳿ⲉϣⲉ ⳿ⲉ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅.

9:52 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛϩⲁⲛⲣⲉⲙ⳿ⲛϩⲱⲃ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁϫⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩϣⲉ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲟⲩϯⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲓⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲉⲥⲟⲃϯ ⲛⲁϥ.

9:53 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲟⲩϣⲟⲡϥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲁⲣⲉ ⳿ϩⲣⲁϥ ⲟⲩⲉϩ ⲡⲉ ⳿ⲉ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅.

9:54 ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲭⲟⲩⲱϣ ⳿ⲛⲧⲉⲛϫⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩ ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲧⲉϥⲣⲟⲕϩⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲛϫⲉ ⲏⲗⲓⲁⲥ.

9:55 ⲉⲧⲁϥⲫⲟⲛϩϥ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲣⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁⲛ ⲛⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲁϣ ⳿ⲙⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲓ ⲁⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲕⲉ ⲛⲓⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉⲧⲁⲛϧⲟ.

9:56 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲕⲉϯⲙⲓ.

9:57 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲙⲟϣⲓ ϩⲓ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲡⲉϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲁⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲕ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲉⲕϣⲉ ⲛⲁⲕ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

9:58 ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ ⲛⲓⲃⲁϣⲟⲣ ⲩⲟⲛⲧⲟⲩ ⲃⲏⲃ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲟⲩ ⲙⲁ⳿ⲛⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲉϥ ⲙⲁ⳿ⲛⲟⲩⲁϩϫⲱϥ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

9:59 ⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⳿ⲛⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ϫⲉ ⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁϫ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲧⲁϣⲉ ⳿ⲛⲧⲁⲑⲱⲙⲥ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ.

9:60 ⲡⲉϫⲁϥ ⲁϥ ⲉ ⲭⲁ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲙⲁⲣⲟⲩⲕⲉⲥ ⲛⲟⲩⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲇⲉ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ ϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

9:61 ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲁⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲕ Ⲡ⳪ ⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲧⲁⲉⲣⲁⲡⲟⲧⲁⲍⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ ⲡⲁⲏⲓ.

9:62 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲉⲁϥϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲉⲟⲩϩⲉⲃⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲫⲁϩⲟⲩ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ

10:1 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁ Ⲡ⳪ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲕⲉⲟ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲟⲣⲡⲟⲩ ⳿ⲛⲃ̅ ⲃ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁϫⲱϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲃⲁⲕⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲙⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲛⲁϥⲛⲁϣⲉ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ.

10:2 ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲱⲟⲩ ⲡⲉ ϫⲉ ⲡⲓⲱⲥϧ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲡⲉ ⲛⲓⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⲇⲉ ϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲉ ⲧⲱⲃϩ ⲟⲩⲛ ⲙⲠ⳪ ⳿ⲙⲡⲓⲱⲥϧ ϩⲟⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲧⲉϥϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲡⲉϥⲱⲥϧ.

10:3 ⲙⲁϣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲏⲡⲡⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛϩⲓⲏⲃ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲟⲩⲱⲛϣ.

10:4 ⳿ⲙⲡⲉⲣϥⲁⲓ ⲛⲁⲥⲟⲩ⳿ⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲏⲣⲁ ⲟⲩⲇⲉ ⲑⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣⲁⲥⲡⲁⲍⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ϩⲓ ⳿ⲫⲙⲱⲓⲧ.

10:5 ⲡⲓⲏⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁϫⲟⲥ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ϫⲉ ⳿ⲧϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲏⲓ.

10:6 ⲟⲩⲟϩ ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉⲥ⳿ⲉⲙⲧⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲉϫⲱϥ ⲉϣⲱⲡ ⲙⲙⲟⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉⲥ⳿ⲉⲕⲟⲧⲥ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ.

10:7 ϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲏⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲉⲛⲧⲱⲟⲩ ⲡⲓⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⳿ϥ⳿ⲙⲡϣⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ϧⲣⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲏⲓ ⳿ⲉⲏⲓ.

10:8 ⲟⲩⲟϩ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲧⲟⲩϣⲉⲡ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲭⲁⲩ ϧⲁⲣⲱⲧⲉⲛ.

10:9 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲧϣⲱⲛⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ⲁⲣⲓⲫⲁϧⲣⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⲉ ⲁⲥϧⲱⲛⲧ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

10:10 ϯⲃⲁⲕⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ϣⲧⲉⲙϣⲉⲡ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁⲙⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲥ⳿ⲡⲗⲁⲧⲓ⳿ⲁ ⳿ⲁϫⲟⲥ.

10:11 ϫⲉ ⲡⲓⲕⲉϣⲱⲓϣ ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲛⲉⲛ ϭⲁⲗⲁⲩϫ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲃⲁⲕⲓ ⲧⲉⲛⲛⲁⲛⲉϩϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲡⲗⲏⲛ ⲫⲁⲓ ⲁⲣⲓ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲁⲥϧⲱⲛⲧ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

10:12 ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲉⲙⲧⲟⲛ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲛⲥⲟⲇⲟⲙⲁ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ϯⲃⲁⲕⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ.

10:13 ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲉ ⲭⲟⲣⲁⲍⲓⲛ ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲉ ⲃⲏⲑⲥⲁⲓⲇⲁ ϫⲉ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲩⲣⲟⲥ ⲉⲙ ⳿ⲧⲥⲓⲇⲱⲛ ⲉⲛⲉ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲁⲓϫⲟⲙ ⲉⲧⲁⲩϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛⲉⲓ⳿ⲥⲑⲛⲉⲓ ⲁⲩⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ ⲉⲩϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲟⲕ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲕⲉⲣⲙⲓ.

10:14 ⲡⲗⲏⲛ ⲧⲩⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧⲥⲓⲇⲱⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲉⲙⲧⲟⲛ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯ⳿ⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲉϩⲟⲧⲉⲣⲱⲧⲉⲛ.

10:15 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟ ϩⲱⲓ ⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲙⲏ ⲧⲉⲣⲁϭⲓⲥⲓ ϣⲁ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲑⲉⲃⲓ⳿ⲟ ϣⲁ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲉ⳿ⲁⲙⲉⲛϯ.

10:16 ⲫⲏⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲱⲧⲉⲛ ⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧϣⲱϣ ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁϥϣⲱϣ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲫⲏⲉⲧϣⲱϣ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ.

10:17 ⲁⲩⲧⲁⲥⲑⲟ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲟ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲁϣⲓ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲓⲕⲉⲇⲉⲙⲱⲛ ⲥⲉϭⲛⲟ ⳿ⲛϫⲱⲟⲩ ⲛⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ.

10:18 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⳿ⲉⲁϥϩⲉⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲉⲧⲉⲃⲣⲏϫ.

10:19 ϩⲏⲡⲡⲉ ⲁⲓϯ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲉϩⲱⲙⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϩⲁⲛϩⲟϥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϭⲗⲏ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϯϫⲟⲙ ⲧⲏⲣⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϫⲁϫⲓ ⲩⲟϩ ⳿ⲛⲛⲉϥϭⲓ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ.

10:20 ⳿ⲡⲗⲏⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲣⲁϣⲓ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ϫⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲥⲉϭⲛⲟ ⳿ⲛϫⲱⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲣⲁϣⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲣⲁⲛ ⲉ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ.

10:21 ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲑⲉⲗⲏⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϯⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲫⲓⲱⲧ Ⲡ⳪ ⳿ⲛ⳿ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ϫⲉ ⲁⲕϩⲉⲡ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉϩⲁⲛⲥⲁⲃⲉⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲁⲧϩⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕϭⲟⲣⲡⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛ⳿ⲁⲗⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⲁϩⲁ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓϯⲙⲁϯ ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲕ⳿ⲙⲑⲟ.

10:22 ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲩⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉϭⲱⲣⲡ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

10:23 ⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲕⲟⲧϥ ⳿ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲥⲁ⳿ⲡⲥⲁ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲱⲟⲩ⳿ⲛⲓⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲃⲁⲗ ⲉⲑⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ.

10:24 ϯϫⲱ ⲁⲣ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ϩⲁⲛⲙⲏ ϣ ⳿ⲙ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲁⲩⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲥⲱⲧⲉⲙ.

10:25 ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲟⲩⲛⲟⲙⲓⲕⲟⲥ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲁϥⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲓⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁⲛⲁⲓϥ ⳿ⲛⲧⲁⲉⲣ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲛϧ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ.

10:26 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲓⲉ ⲁⲕⲱϣ ⳿ⲛⲁϣ ⳿ⲛⲣⲏϯ.

10:27 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲕ⳿ⲉⲙⲉⲛⲣⲉ Ⲡ⳪ ⲡⲉⲕⲛⲟⲩϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕϩⲏ ⲧ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲉⲙ ⲉⲕⲯⲩⲭⲏ ⲧⲏⲣⲥ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲕϫⲟⲙ ⲧⲏⲣⲥ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲕⲙⲉⲩⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲕ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲣⲏϯ.

10:28 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲕⲉⲣⲟⲩⲱ ϧⲉⲛ ⲩⲥⲱⲟⲩⲧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⳿ⲁⲣⲓⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲭⲛⲁⲱⲛϧ.

10:29 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉ⳿ⲑⲙⲁⲓ⳿ⲟ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ϩⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲁ⳿ϣⲫⲏⲣ.

10:30 ϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲉⲓⲉⲣⲓⲭⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛϩⲁⲛⲥⲓⲛⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲁⲩⲃⲁϣϥ ⲁⲩϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲉⲣϧⲱⲧ ⲛⲁϥ ⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⲁⲩⲭⲁϥ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲙⲫⲁϣⲙⲟⲩ.

10:31 ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩϯⲙⲁϯ ⲇⲉ ⲟⲩⲟⲩⲏⲃ ⲛⲁϥⲛⲏ ⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲥⲉⲛϥ ⲁϥⲭⲁϥ.

10:32 ⲕⲉⲗⲉⲩⲓⲧⲏⲥ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϥⲭⲁϥ ⲁϥⲥⲉⲛϥ.

10:33 ⲟⲩⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲙⲟϣⲓ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁϥϣⲉⲛϩⲏ ⲧ.

10:34 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ϥⲙⲟⲩⲣ ⳿ⲛⲛⲉϥⲉⲣϧⲱⲧ ⲁϥϯ ⲛⲉϩ ϩⲓ ⲏⲣⲡ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲗⲟϥ ⳿ⲉⲡⲉⲧⲉⲫⲱϥ ⳿ⲛⲧⲉⲃⲛⲏ ⲁϥ⳿ⲉⲛϥ ⳿ⲉⲟⲩⲡⲁⲛⲧⲟⲭⲓⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϥⲓ ⲡⲉϥⲣⲱⲟⲩϣ.

10:35 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲁϥⲉⲛ ⲇⲏⲛⲁⲣⲓⲟⲛ ⲃ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲁⲛⲧⲟⲭⲉⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϥⲓ ⲡⲉϥⲣⲱⲟⲩϣ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲉⲧⲉⲕⲛⲁϭⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓϣⲁⲛⲧⲁⲥⲑⲟ ϯⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⲛⲁⲕ.

10:36 ⲛⲓⲙ ⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲅ̅ ⲉⲧⲉⲕⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲁϥⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣ ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⲉⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲓⲛⲱⲟⲩ⳿ⲓ.

10:37 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲁⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ ⲁⲣⲓⲟⲩ⳿ⲓ ϩⲱⲕ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ.

10:38 ⲉⲩⲙⲟϣⲓ ⲇⲉ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲟⲩϯⲙⲓ ⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲁⲥϣⲟⲡϥ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲓ.

10:39 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉ ⲑⲁⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲱⲛⲓ ⲉⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲥϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲛⲉⲛϭⲁⲗⲁⲩϫ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲛⲁⲥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲡⲉϥⲥⲁϫⲓ.

10:40 ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲇⲉ ⲛⲁⲥϭⲓ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲁⲥ ⲡⲉ ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲱϯ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛϣⲉⲙϣⲓ ⲉⲧⲁⲥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲥ ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲥⲉⲣⲙⲉⲗⲓ ⲛⲁⲕ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁ ⲧⲁⲥⲱⲛⲓ ⲭⲁⲧ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧ ⲉⲓϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲁϫⲟⲥ ⲟⲩⲛ ⲛⲁⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲥϯⲧⲟⲧⲥ ⲛⲏⲓ.

10:41 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲉϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲣⲑⲱⲣ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ.

10:42 ϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ϯ⳿ⲭⲣⲓⲁ ⲓⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲇⲉ ⲁⲥⲥⲱⲧⲡ ⲛⲁⲥ ⳿ⲛϯⲧⲟⲓ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲥ ⲑⲏ ⲧⲉ⳿ⲛⲥⲉⲛⲁ⳿ϣⲟⲗϥ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲥ ⲁⲛ

11:1 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲁ ⲉϥⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ ⲉⲧⲁϥⲕⲏⲛ ⲡⲉϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏ ⲧⲏⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳪ ⲙⲁ⳿ⲧⲥⲁⲃⲟⲛ ⳿ⲉⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭ ⲉⲥⲑⲉ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⳿ⲧⲥⲁⲃⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ.

11:2 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭ ⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲁϫⲟⲥ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲙⲁⲣⲉϥⲧⲟⲩⲃⲟ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲙⲁⲣⲉⲥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲉⲕⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁⲕ ⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ.

11:3 ⲡⲉⲛⲱⲓⲕ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲙⲏⲓϥ ⲛⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲏⲛⲓ.

11:4 ⲟⲩⲟϩ ⲭⲁ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉ ⲅⲁⲣ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲛ ⲧⲉⲛⲭⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲛⲧⲉⲛ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ.

11:5 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲉ ϣⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛ⳿ⲧⲫⲁϣⲓ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ⳿ϣⲫⲏⲣ ⲙⲁ ⲅ̅ ⲛⲱⲓⲕ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉⲡⲟⲩϣⲁⲡ.

11:6 ϫⲉ ⲟⲩ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲧⲏⲓ ⲁϥ⳿ⲓ ϣⲁⲣⲟⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⳿ⲫⲙⲱⲓⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲫⲏ ⳿ⲉϯⲛⲁⲭⲁϥ ϧⲁⲧⲟⲧϥ.

11:7 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲏ ϩⲱϥ ⲉⲧⲥⲁϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣϯ ϧⲓⲥⲓ ⲛⲏⲓ ⲁⲓⲟⲩⲱ ⲅⲁⲣ ⲁⲓⲙⲁ⳿ϣⲑⲁⲙ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁ⳿ⲁⲗⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⲥⲉⲭⲏ ⲛⲉⲙⲏⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲁⲙⲁ⳿ⲛ⳿ⲛⲕⲟⲧ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲉⲧⲱⲛⲧ ⳿ⲛⲧⲁϯ ⲛⲁⲕ.

11:8 ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲕⲁⲛ ⲁϥ⳿ϣⲧⲉⲙⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉϯ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉϥ⳿ϣⲫⲏⲣ ⲡⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲗⲁϫⲓ ⲇⲉ ⲉϥ⳿ⲉⲧⲱⲛϥ ⳿ⲛⲧⲉϥϯ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲁϥⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓⲁ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ.

11:9 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲁⲣⲓ⳿ⲉⲧⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲛⲁϯ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲕⲱϯ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϫⲓⲙⲓ ⲕⲱⲗϩ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲱⲛ ⲛⲱⲧⲉⲛ.

11:10 ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉⲣ⳿ⲉⲧⲓⲛ ϣⲁϥϭⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏ ⲧⲕⲱϯ ϣⲁϥϫⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧⲕⲱⲗϩ ϣⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁϥ.

11:11 ⲛⲓⲙ ⲇⲉ ⳿ⲛⲓⲱⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ ⲛⲁⲉⲣ⳿ⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲓⲕ ⲏ ⳿ϥⲛⲁϯ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲛⲓ ⲛⲁϥ ⲓⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲟⲩⲧⲉⲃⲧ ⲙⲏ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲉⲃⲓⲱ ⳿ⲛⲟⲩⲧⲉⲃⲧ ⳿ϥⲛⲁϯ ⳿ⲛⲟⲩϩⲟϥ ⲛⲁϥ.

11:12 ⲓⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉⲣ⳿ⲉⲧⲓⲛ ⲛⲟⲩⲥⲱⲟⲩϩⲓ ⲙⲏ ⳿ϥⲛⲁϯ ⳿ⲛⲟⲩϭⲗⲏ ⲛⲁϥ.

11:13 ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲁ⳿ⲙⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯ ⲛϩⲁⲛⲧⲁⲓⲟ ⳿ⲉⲛⲁⲛⲉⲩ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⲡⲟⲥⲱ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⳿ϥⲛⲁϯ ⳿ⲛⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲉⲣ⳿ⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

11:14 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲟⲩⲇⲉⲙⲱⲛ ⳿ⲛⲕⲟⲩⲣ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲕⲟⲩⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣ⳿ϣⲫⲏ ⲣⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲏϣ.

11:15 ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲃⲉⲗⲍⲉⲃⲟⲩⲗ ⳿ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ⲁϥϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

11:16 ⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲉⲩⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⲛⲁⲩⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲟⲩⲙⲏⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ.

11:17 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲉϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲙⲉⲩⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ⲉ ⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲥϣⲁⲛⲫⲱϣ ⳿ⲉϫⲱⲥ ϣⲁⲥϣⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲏⲓ ϣⲁϥϩⲉⲓ.

11:18 ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⳿ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ϩⲱϥ ⲁϥⲫⲱϣ ⳿ⲉϫⲱϥ ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲡⲱⲥ ϫⲉ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲛⲁ⳿ϣⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲃⲉⲗⲍⲉⲃⲟⲩⲗ ϯϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

11:19 ⲓⲥϫⲉ ⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϧⲉⲛ ⲃⲉⲗⲍⲉⲃⲟⲩⲗ ϯϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲧⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⲁⲩϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲥⲉⲉⲣⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ.

11:20 ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲏⲃ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϯϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲁ ⲁⲥⲫⲟϩ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

11:21 ϣⲱⲡ ⲅⲁⲣ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲡⲓϫⲱⲣⲓ ϧⲟⲕϥ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲧⲉϥⲁⲩⲗⲏ ϣⲁⲣⲉ ⲛⲉϥϩⲩⲡⲁⲣ ⲭⲟⲛⲧ⳿ⲁ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ.

11:22 ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲩϫⲱⲣⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲣⲟ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϣⲁϥⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥϧⲱⲕ ⲫⲏ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ ⳿ϩⲑⲏϥ ⲭⲏ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁϥϫⲱⲣ ⳿ⲛⲛⲉϥϣⲱⲗ.

11:23 ⲏ ⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϥⲛⲉⲙⲏⲓ ⲁⲛ ⲁϥϯⲟⲩⲃⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϥⲉⲣⲥⲩⲛⲁⲅⲓⲥⲑⲉ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⳿ϥϫⲱⲣ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

11:24 ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⳿ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ϣⲁϥⲥⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲁ⳿ⲛⲁⲑⲙⲱⲟⲩ ⲉϥⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲟⲩⲙⲁ⳿ⲛ⳿ⲙⲧⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ϣⲧⲉⲙϫⲓⲙⲓ ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲧⲁⲥⲑⲟ ⲉⲡⲁⲏⲓ ⲉⲧⲁⲓ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ.

11:25 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲉⲙϥ ⲉϥ⳿ⲥⲣⲱϥⲧ ⲉϥ⳿ⲥⲣⲁϩ ⲉϥⲥⲉⲗⲥⲱⲗ.

11:26 ⲧⲟⲧⲉ ϣⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲕⲉⲍ̅ ⳿ⲙⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲩϩⲱⲟⲩ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲁⲛϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϣⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲣⲉ ⲛⲓϧⲁⲉⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲧϩⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲛⲉϥϩⲟⲩⲁϯ.

11:27 ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲁ ⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ϥⲁⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲱⲟⲩ⳿ⲛⲓⲁⲧⲥ ⲛϯⲛⲉϫⲓ ⲉⲧⲁⲥϥⲓⲧⲕ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲙⲛⲟϯ ⲉⲧⲁⲩϣⲁⲛⲟⲩϣⲕ.

11:28 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲙⲉⲛⲟⲩⲛⲅⲉ ⲱⲟⲩ⳿ⲛⲓⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

11:29 ⲉⲩⲛⲁⲑⲱⲟⲩϯ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲏϣ ⲁϥⲉⲣϩⲏ ⲧⲥ ⳿ⲛϫⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲁⲓⲅⲉⲛⲉ⳿ⲁ ⲟⲩⲅⲉⲛⲉ⳿ⲁ ⲉⲥϩⲱⲟⲩ ⲧⲉ ⲥⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲟⲩⲙⲏⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲙⲏ ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲧⲏⲓϥ ⲛⲁⲥ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲓⲱⲛⲁ ⲡⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ.

11:30 ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲁ ⲓⲱⲛⲁ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲓⲛⲉⲩⲏ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲱϥ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲧⲁⲓⲅⲉⲛⲉ⳿ⲁ.

11:31 ϯⲟⲩⲣⲱ ⳿ⲛⲧⲉ ⲥⲁⲣⲏⲥ ⲉⲥ⳿ⲉⲧⲱⲛⲥ ϧⲉⲛ ϯ⳿ⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲁⲓⲅⲉⲛⲉ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥ⳿ⲉϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲁⲧ ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉϯⲥⲟⲫⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲥ ϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲉⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ.

11:32 ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲛⲉⲩⲏ ⲥⲉⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯ⳿ⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲛⲉⲙ ⲧⲁⲓⲅⲉⲛⲉ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁ ϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲩⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲛⲓⲟⲛ ⳿ⲉⲡⲓϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲓⲱⲛⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲉⲓⲱⲛⲁ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ.

11:33 ⳿ⲙⲡⲁⲣⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲇⲉ ϭⲉⲣⲉ ⲟⲩϧⲏⲃⲥ ⳿ⲛⲧⲉϥⲭⲁϥ ϧⲉⲛ ⲩⲙⲁ⳿ⲛϩⲱⲡ ⲩⲇⲉ ϧⲁ ⲟⲩⲙⲉⲛⲧ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓϫⲉⲛ ϯⲗⲩⲭⲛⲓ⳿ⲁ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ.

11:34 ⳿ⲡϧⲏⲃⲥ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲉⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⲟⲩ⳿ⲁⲡⲗⲟⲩⲥ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ⲉϥ⳿ⲉⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲟⲩⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ⳿ϥⲟⲓ ⳿ⲛⲭⲁⲕⲓ.

11:35 ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⲏⲡⲱⲥ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲉⲧⲉ⳿ⲛϧⲏⲧⲕ ⲟⲩⲭⲁⲕⲓ ⲡⲉ.

11:36 ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲛ ⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲩⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲡⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲧⲟⲓ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⲟⲓ ⳿ⲛⲭⲉⲙⲥ ⲉϥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲏⲣϥ ϥⲟⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓϧⲏⲃⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲉⲧⲉⲃⲣⲏϫ ⲉϥⲉⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ.

11:37 ⲉⲧⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲇⲉ ⲁϥϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ϩⲟⲡⲱⲥ ⲛⲧⲉϥⲟⲩⲱⲙ ϧⲁⲧⲟⲧϥ ⲉⲧⲁϥϣⲉ ⲇⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲁϥⲣⲱⲧⲉⲃ.

11:38 ⲡⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲁϥⲉⲣ⳿ϣⲫⲏ ⲣⲓ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉϥϭⲓⲱⲙⲥ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ϧⲁϫⲉⲛ ⲓⲟⲩⲱⲙ.

11:39 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ϯⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϧⲁ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲧⲉⲧⲉⲛⲧⲟⲩⲃⲟ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲁⲫⲟⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲃⲓⲛⲁϫ ⲥⲁϧⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲙⲉϩ ⳿ⲛϩⲱⲗⲉⲙ ⲛⲉⲙ ⲡⲟⲛⲏⲣⲓ⳿ⲁ.

11:40 ⲛⲓⲁⲧϩⲏⲧ ⲙⲏ ⲫⲏ ⲁⲛ ⲉⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓ⳿ⲉ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲟⲛ ⲁϥⲑⲁⲙⲓ⳿ⲉ ⲥⲁϧⲟⲩⲛ.

11:41 ⳿ⲡⲗⲏⲛ ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ⲙⲏⲓⲧⲟⲩ ⲉⲑⲙⲉⲧⲛⲁⲏ ⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲥⲉⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ ⲛⲱⲧⲉⲛ.

11:42 ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛϯ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲉⲙⲏⲧ ⳿ⲙⲡⲓⲁϭⲓⲛ⳿ⲛⲥⲑⲟⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲃⲁϣⲟⲩϣ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟϯ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲭⲱ ⳿ⲛⲥⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲓϩⲁⲡ ⲛⲉⲙ ϯ⳿ⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲥ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲁⲓⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙⲭⲁⲩ ⳿ⲛⲥⲁ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

11:43 ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲓ ⳿ⲛⲛⲓϣⲟⲣⲡ ⳿ⲙⲙⲁ⳿ⲛϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲁⲅⲟⲣⲁ.

11:44 ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ⲉⲧⲉ⳿ⲛⲥⲉⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲑⲙⲟϣⲓ ϩⲓϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ.

11:45 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲛⲟⲙⲓⲕⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲁϥ ϫⲉ ⲡⲓⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲁⲓ ⲉⲕϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲕϣⲱϣ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϩⲱⲛ.

11:46 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ϧⲁ ⲛⲓⲛⲟⲙⲓⲕⲟⲥ ⲟⲩⲟⲓ ⲱⲧⲉⲛ ⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲧⲁⲗⲟ ⳿ⲛϩⲁⲛⲉⲧⲫⲱⲟⲩⲓ ⲉⲩⲙⲟⲕϩ ⳿ⲙϥⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛϭⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲧⲫⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⲁⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲧⲏⲃ.

11:47 ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲱⲧ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉⲧⲉⲛⲓⲟϯ ⲁⲩϧⲟⲑⲃⲟⲩ.

11:48 ϩⲁⲣⲁ ⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲉⲛϯ ⲙⲁϯ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲓⲟϯ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲙⲉⲛ ⲁⲩϧⲟⲑⲃⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲱⲧ.

11:49 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲁ ϯⲕⲉⲥⲟⲫⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ ϫⲟⲥ ϫⲉ ϯⲛⲁⲟⲩⲱⲣⲡ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏ ⲧⲏⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ.

11:50 ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϭⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲓϣ ⳿ⲙ⳿ⲡ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏ ⲧⲏⲥ ⲉⲧⲁⲩⲫⲟⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲓⲥϫⲉⲛ ⳿ⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲥ ⳿ⲛⲧⲁⲓⲅⲉⲛⲉ⳿ⲁ.

11:51 ⲓⲥϫⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲛⲁⲃⲉⲗ ϣⲁ ⳿ⲡ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲛⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲃⲁⲣⲁⲭⲓⲁⲥ ⲫⲏⲉⲧⲁⲩⲧⲁⲕⲟϥ ⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁ⳿ⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲏⲓ ⲥⲉ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲥ ⳿ⲛⲧⲁⲓⲅⲉⲛⲉ⳿ⲁ.

11:52 ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲛⲓⲛⲟⲙⲓⲕⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲱⲗⲓ ⳿ⲛⲛⲓϣⲱϣⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲕⲱⲗⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ.

11:53 ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⳿ⲉⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲛⲕⲁⲕⲱⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲉⲑⲃⲉ ϩⲁⲛⲙⲏϣ.

11:54 ⲉⲩϭⲓ⳿ⲭⲣⲟϥ ⳿ⲉϫⲟⲣϫϥ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲱϥ

12:1 ((ⲉⲛ ⲟⲓⲥ ⲉⲧⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛ⳿ⲑⲃⲁ ⳿ⲙⲙⲏϣ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲟⲩϩⲱⲙⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛϫⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲙⲁϩⲑⲏⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⳿ⲡϣⲉⲙⲏⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲉⲧⲉ ⲧⲟⲩⲙⲉⲧϣⲟⲃⲓ ⲧⲉ.

12:2 ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲉϥϩⲟⲃⲥ ϫⲉ ⳿ϥⲛⲁϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲡⲉⲧϩⲏⲡ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ.

12:3 ⲛⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϫⲟⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲡ ⲭⲁⲕⲓ ⲥⲉⲛⲁⲥⲟⲑⲙⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲙⲁϣϫ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲧⲁⲙⲓⲟⲛ ⲉⲩ⳿ⲉϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϩⲓϫⲉⲛ ⲛⲓϫⲉⲛⲉⲫⲱⲣ.

12:4 ϯϫⲱ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁ⳿ϣⲫⲏⲣ ϫⲉ ⲙⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲑⲛⲁϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲙⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲉⲁⲓϥ.

12:5 ⲛⲁⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ϫⲉ ⲁⲣⲓϩⲟϯ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲛⲛⲓⲙ ⲁⲣⲓϩⲟϯ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲉ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲉⲑⲣⲉϥϧⲱⲧⲉⲃ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲉϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉϯⲅⲉⲉⲛⲛⲁ ⲁϩⲁ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲁⲣⲓϩⲟϯ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲫⲁⲓ.

12:6 ⲙⲏ ⲉ̅ ⳿ⲛϭⲁϫ ⲁⲛ ⳿ⲉⲧⲟⲩϯ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁ ⲧⲉⲃⲓ ⳿ⲥⲛⲟⲩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲥⲉⲟⲃϣ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫϯ.

12:7 ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲓⲕⲉϥⲱⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲁⲫⲉ ⲥⲉⲏⲡ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲟⲧ ⳿ⲉⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛϭⲁϫ.

12:8 ϯϫⲱ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ϩⲱϥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲙⲡⲉⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

12:9 ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲛⲁϫⲟⲗⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲥⲉⲛⲁϫⲟⲗⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲱϥ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

12:10 ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁϫⲉ ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⲥⲉⲛⲁⲭⲁϥ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲛⲁϫⲉⲟⲩⲁ ⲉⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲛⲛⲟⲩ ⲭⲱ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

12:11 ϩⲟⲧⲁⲛ ⲁⲩϣⲁⲛ⳿ⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲛⲓⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲉⲝⲟⲩⲥⲓ⳿ⲁ ⲙⲡⲉⲣϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⲓⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲓⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϫⲟϥ.

12:12 ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛⲁ⳿ⲧⲥⲁⲃⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲑⲛⲁⲥⲉ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛϫⲟⲧⲟⲩ.

12:13 ⲡⲉϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲓⲙⲏϣ ϫⲉ ⲡⲓⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲁϫⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲁⲥⲟⲛ ⲉⲑⲣⲉϥⲫⲱϣ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁϥ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⳿ⲛϯ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ⳿ⲁ.

12:14 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲁϥⲭⲁⲧ ⳿ⲛⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⲓⲉ ⳿ⲛⲣⲉϥⲫⲱϣ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

12:15 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϫⲉ ⲛⲁⲣⲉ ⳿ⲡⲱⲛϧ ϣⲟⲡ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲧⲁϥ.

12:16 ⲁϥϫⲉ ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲇⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⳿ⲉⲁⲥⲉⲣϣⲁⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲉϥⲭⲱⲣⲁ.

12:17 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲡⲉ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁⲁⲓϥ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛϯ ⲙⲁ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲑⲣⲓⲑⲱⲟⲩϯ ⲛⲛⲁⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

12:18 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ϯⲛⲁⲁⲓϥ ϯⲛⲁϣⲟⲣϣⲉⲣ ⳿ⲛⲛⲁ⳿ⲁⲡⲟⲑⲏⲕⲏ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲁⲕⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲧⲁⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲉⲙⲁⲩ ⳿ⲙⲡⲁⲥⲟⲩ⳿ⲟ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲉⲙ ⲛⲁⲁⲅⲁⲑⲟⲛ.

12:19 ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲁϫⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϫⲉ ⲧⲁ ⲯⲩⲭⲏ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲭⲏ ⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⳿ⲙⲧⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲟ ⲟⲩⲱⲙ ⲥⲱ ⲟⲩⲛⲟϥ ⳿ⲙⲙⲟ.

12:20 ⲡⲉϫⲉ ⲫϯ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲓⲁⲧϩⲏⲧ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⲥⲉⲛⲁⲱⲗⲓ ⲛⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲕ ⲛⲏⲉⲧⲁⲕⲑⲟⲩⲱⲧⲟⲩ ⲉⲩⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲙ.

12:21 ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲟⲓ ⲛⲣⲁⲙⲁⲟ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲫϯ.

12:22 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ϧⲁ ⲧⲉⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ ϫⲉ ⲩ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ ⲟⲩⲇⲉ ϧⲁ ⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲙⲁ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲧⲏⲓϥ ϩⲓ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

12:23 ϯⲯⲩⲭⲏ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲟⲧ ⳿ⲉϯ ⳿ϧⲣⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲉϯϩⲉⲃⲥⲱ.

12:24 ⲙⲁⲓⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲃⲱⲕ ϫⲉ ⲥⲉⲥⲓϯ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲱⲥϧ ⲁⲛ ⲛⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲧⲁⲙⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲱⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲁⲡⲟⲑⲏⲕⲏ ⲟⲩⲟϩ ϯ ϣⲁⲛϣ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁⲩⲏⲣ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲟⲧ ⳿ⲉⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ.

12:25 ⲛⲓⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉϥϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ⳿ⲉⲧⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲧⲁⲗⲉ ⲟⲩⲙⲁϩⲓ ⳿ⲛϣⲓⲏ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉϥⲙⲁⲓⲏ.

12:26 ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲓⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ϧⲁ ⳿ⲡⲥⲉⲡⲓ.

12:27 ⲙⲁⲓⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ϩⲣⲏⲣⲓ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⲥⲉⲁⲓⲁⲓ ⳿ⲛⲥⲉϧⲟⲥⲓ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲛⲥⲉⲉⲣⲓⲟⲡⲏ ⲁⲛ ϯϫⲱ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲙⲡⲉϥϯ ϩⲓⲱⲧϥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ.

12:28 ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲡⲓⲥⲓⲙ ⳿ϥϣⲟⲡ ⳿ⲙⲫⲟⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲕⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲣⲁⲥϯ ⲁⲩϩⲓⲧϥ ⳿ⲉϯ⳿ⲑⲣⲓⲣ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲫϯ ϯϩⲉⲃⲥⲱ ϩⲓⲱⲧϥ ⲡⲟⲥⲱ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲛⲁ ⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛⲛⲁϩϯ.

12:29 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲕⲱϯ ϫⲉ ⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲥⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲣϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ.

12:30 ⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲓⲉⲑⲛⲓⲕⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲥⲉⲕⲱϯ ⲛⲥⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ ⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓⲁ ⳿ⲛⲛⲁⲓ.

12:31 ⳿ⲡⲗⲏⲛ ⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ.

12:32 ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ ⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛ⳿ⲟϩⲓ ϫⲉ ⲁϥ ϯⲙⲁϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ ⳿ⲉϯ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϯ ⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ.

12:33 ⲙⲁ ⲉⲧⲉⲛϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧ⳿ⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲏⲓⲧⲟⲩ ⲉⲑⲙⲉⲧⲛⲁⲏⲧ ⲙⲁⲑⲁⲙⲓ⳿ⲟ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲁⲥⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲉⲣⲁⲡⲁⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲁϩⲟ ⳿ⲛⲁⲑⲙⲟⲩⲛⲕ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲓⲙⲁ ⲧⲉ⳿ⲙⲡⲁⲣⲉ ⲣⲉϥϭⲓⲟⲩ⳿ⲓ ϧⲱⲛⲧ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲉ ϩⲟⲗⲓ ⲧⲁⲕⲟϥ.

12:34 ⲡⲓⲙⲁ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲁϩⲟ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉϥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛϫⲉ ⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ.

12:35 ⲙⲁⲣⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⲉⲩϧⲏⲕ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛϯⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉⲧⲉⲛϧⲏⲃⲥ ⲉⲩⲙⲟϩ.

12:36 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲟⲛⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⲉⲩϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲡⲟⲩϫ̅ ⲥ̅ ϫⲉ ⳿ϥⲛⲁϯⲟⲩⲱ ⳿ⲛ⳿ⲑⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓϩⲟⲡ ϩⲓⲛⲁ ⲁϥϣⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥⲕⲱⲗϩ ⲥⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲉⲁⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁϥ.

12:37 ⲱⲟⲩ⳿ⲛⲓⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲏⲉⲧⲁϥϣⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲟⲩϫ̅ⲥ̅ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲉⲙⲟⲩ ⲉⲩⲣⲏ ⲥ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ϥⲛⲁϧⲟⲕϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲑⲣⲟⲩⲣⲱⲧⲉⲃ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ.

12:38 ⲕⲁⲛ ⲁϥϣⲁⲛ⳿ⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲁϩ⳿ⲥⲛⲟⲩϯ ⲕⲁⲛ ⲁϥϣⲁⲛ⳿ⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲁϩⲅ̅ϯ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲣϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲉⲙⲟⲩ ⲉⲩ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲱⲟⲩ⳿ⲛⲓⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ.

12:39 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲣⲓ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲛⲉⲃⲏⲓ ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲁϣ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲣⲉϥϭⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⲛⲁϥⲛⲁⲣⲱⲓⲥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲛⲁⲭ ⲁⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲉⲉⲣϣⲁⲧⲥ ⳿ⲉⲡⲉϥⲏⲓ.

12:40 ⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲉⲃⲧⲱⲧ ϫⲉ ϧⲉⲛ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⳿ϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ.

12:41 ⲡⲉϫⲉ ⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲁⲕϫⲱ ⳿ⲛⲧⲁⲓⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ϣⲁⲛ ⲁⲕϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

12:42 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ Ⲡ⳪ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲣⲁ ⲡⲉ ⲡⲓⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲁⲃⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲡⲉϥϫ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲭⲁϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉϥⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥϯ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ϧⲣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲏⲓⲥ.

12:43 ⲟⲩ⳿ⲛⲓⲁⲧϥ ⲙⲡⲓⲃⲱⲕ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϣⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉϥϫ̅ⲥ̅ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲉⲙϥ ⲉϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ.

12:44 ⲧⲁ⳿ⲫⲙⲏⲓ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ϥⲛⲁⲭⲁϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲉϥϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧ⳿ⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

12:45 ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁϥϣⲁⲛϫⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲃⲱⲕ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϩⲏⲧ ϫⲉ ⲡⲁϫ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲱⲥⲕ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉϥ⳿ⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲧⲉϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲃⲱⲕ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲃⲱⲕⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲥⲱ ⳿ⲛⲧⲉϥⲑⲓϧⲓ.

12:46 ⳿ϥⲛⲁⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲙⲡⲓⲃⲱⲕ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϧⲉⲛ ⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉϥⲥⲟⲙⲥ ϧⲁϫⲱϥ ⲁⲛ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲛⲁⲫⲟⲣϫϥ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲙⲏϯ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉϥⲧⲟⲓ ⲛⲁⲭⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲓⲁⲑⲛⲁϩϯ.

12:47 ⲡⲓⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⳿ⲙⲡⲉϥϫ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲃϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲓⲣⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲥⲉⲛⲁϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲏϣ ⳿ⲛϣⲁϣ ⲛⲁϥ.

12:48 ⲫⲏ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲓⲣⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲥⲉ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛϩⲁⲛϣⲏϣⲓ ⲥⲉⲛⲁϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛϣⲁϣ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟⲛ ⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁⲩϯ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛⲁϥ ⲥⲉⲛⲁⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧⲁⲩϫⲁⲗⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲥⲉⲛⲁⲉⲣ⳿ⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ.

12:49 ⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲡⲉ ⲉⲧⲁⲓ⳿ⲓ ⳿ⲉϩⲓⲧϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲉϯⲛⲁⲟⲩⲁϣϥ ⲓⲉ ϩⲏⲇⲏ ⲁϥⲙⲟϩ.

12:50 ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲏⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲙⲥ ⳿ⲉϭⲓⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲱⲥ ⲉⲣⲥⲩⲛⲉⲭⲉⲥⲑⲉ ϣⲁⲧⲉϥϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

12:51 ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲓ⳿ⲓ ⳿ⲉϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲩⲫⲱⲣϫ.

12:52 ⲉⲩ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲅⲁⲣ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲛⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲉ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲏⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲩⲫⲟⲣϫ ⲅ̅ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲃ̅ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲅ̅.

12:53 ⲉⲩ⳿ⲉⲫⲱⲣϫ ⳿ⲛϫⲉ ⲩⲓⲱⲧ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩϣⲏ ⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲓⲱⲧ ⲟⲩⲙⲁⲩ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩϣⲉⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩϣⲉⲣⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲙⲁⲩ ⲟⲩϣⲱⲙⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩϣⲉⲗⲉⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲩϣⲉⲗⲉⲧ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩϣⲱⲙⲓ.

12:54 ⲛⲁϥϫⲱ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲓⲕⲉⲙⲏϣ ϫⲉ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩϭⲏⲡⲓ ⳿ⲉⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲥⲁ⳿ⲡⲉⲙⲉⲛⲧ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϫⲟⲥ ⲥⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲟⲩ⳿ⲛϩⲱⲟⲩ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ.

12:55 ⲟⲩⲟϩ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲟⲩⲑⲟⲩⲣⲏⲥ ⲉϥⲛⲓϥⲓ ϣⲁⲣⲉⲧⲉⲛϫⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲁⲩⲥⲱⲛ ⲡⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ.

12:56 ⲛⲓϣⲟⲃⲓ ⳿ⲡϩⲟ ⳿ⲛ⳿ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲉⲣⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲡⲁⲓⲥⲏ ⲟⲩ ⲉ ⲛⲑⲟϥ ⲡⲱⲥ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⳿ⲛⲉⲣⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

12:57 ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛϯϩⲁⲡ ⲁⲛ ⳿ⲛϯⲙⲉⲑⲙⲏ ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

12:58 ϩⲱⲥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲭⲛⲁϣⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲕ⳿ⲁⲛⲧⲓⲇⲓⲕⲟⲥ ϣⲁ ⲟⲩⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙⲟⲓ ⳿ⲛⲟⲩϩⲱⲃ ⳿ⲛⲛⲟⲩϥⲧ ϩⲓ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲟϥ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥⲥⲟⲕⲕ ϩⲁ ⲡⲓⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲣⲉϥϯ ϩⲁⲡ ⲧⲏⲓⲕ ⳿ⲉⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲡⲣⲁⲕⲧⲱⲣ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ⲡⲣⲁⲕⲧⲱⲣ ϩⲓⲧⲕ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ϣⲧⲉⲕⲟ.

12:59 ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉⲕ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϣⲁⲧⲉⲕϯ ⳿ⲙⲡⲓϧⲁ⳿ⲉ ⳿ⲛⲗⲉⲡⲧⲟⲛ

13:1 ⲛⲉ ⲁⲩ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⲡⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲩⲧⲁⲙⲟ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲅⲁⲗⲓⲗⲉⲟⲥ ⲛⲏⲉⲧⲁ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲙⲟⲩϫⲧ ⳿ⲙⲡⲟⲩ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ.

13:2 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⲛⲁⲓⲅⲁⲗⲓⲗⲉⲟⲥ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓⲅⲁⲗⲓⲗⲉⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲩϭⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ⳿ⲙⲕⲁⲩϩ.

13:3 ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ.

13:4 ⲓⲉ ⲡⲓⲓ̅ⲏ̅ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲁ ⲡⲓⲡⲩⲣⲅⲟⲥ ϩⲉⲓ ⳿ⲉϫⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲓⲗⲱⲁⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϧⲟⲑⲃⲟⲩ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⲁ ⲛⲁⲓ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲧⲉ ⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅.

13:5 ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ.

13:6 ⲛⲁϥϫⲱ ⲇⲉ ⲛⲧⲁⲓⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲃⲱ ⳿ⲛⲕⲉⲛⲧⲉ ⲉⲥ ϭⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲓⲁϩ⳿ⲁⲗⲟⲗⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⲁϥⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲟⲩⲧⲁϩ ϩⲓⲱⲧⲥ ⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉϥϫⲓⲙⲓ.

13:7 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲱⲓ ⳿ⲛ⳿ⲁⲗⲟⲗⲓ ϫⲉ ⲓⲥ ⲅ̅ϯ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲉⲓⲛⲏⲟⲩ ⲉⲓⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲟⲩⲧⲁϩ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲓⲃⲱ ⳿ⲛⲕⲉⲛⲧⲉ ⲟⲩⲟϩ ϫⲓⲙⲓ ⲁⲛ ⲕⲟⲣϫⲥ ⲟⲩⲛ ϩⲓⲛⲁ ⲟⲩ ϫⲉ ⲥⲉⲣ⳿ⲡⲕⲉⲕⲱⲣϥ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲁϩⲓ.

13:8 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁϫ̅ⲥ̅ ⲭⲁⲥ ⳿ⲛⲧⲁⲓⲕⲉⲣⲟⲙⲡⲓ ⲁϯϭⲣⲏ ϧⲁⲣⲁⲧⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲁϯⲙⲁϩⲣⲟ ⲛⲁⲥ.

13:9 ⲁⲣⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉⲥ⳿ⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϯⲕⲉⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁⲥ⳿ϣⲧⲉⲙ⳿ⲓⲛⲓ ⲉⲕ⳿ⲉⲕⲟⲣϫⲥ.

13:10 ⲛⲁϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲇⲉ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ.

13:11 ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛϣⲱⲛⲓ ⲭⲏ ⲉⲙⲁⲥ ⳿ⲙⲓ̅ⲏ̅ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲥⲕⲟⲗϫ ⲡⲉ ⳿ⲛ⳿ϣⲥⲱⲟⲩⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲏⲣϥ.

13:12 ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲧⲉⲭⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉϣⲱⲛⲓ.

13:13 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲭⲁ ⲛⲉϥϫⲓϫ ϩⲓϫⲱⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲥⲱⲟⲩⲧⲉⲛ ⲥⲁⲧⲟⲧⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϯⲱⲟⲩ ⲙⲫϯ.

13:14 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲉϥϫⲱⲛⲧ ϫⲉ ⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉϥⲫⲁϧⲣⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲏϣ ϫⲉ ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉ⳿ⲥϣⲉ ⳿ⲛⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲁⲙⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲁⲛ.

13:15 ϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲓϣⲟⲃⲓ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ϥϯⲟⲩⲱ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉϩⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲓⲉ ⲡⲉϥⲓⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲧⲥⲱⲟⲩ.

13:16 ⲑⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲥ ⲟⲩϣⲉⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲧⲉ ⳿ⲉⲁ ⳿ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲥⲟⲛϩⲥ ⲓⲥ ⲓ̅ⲏ̅ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛⲉ ⲡⲉⲧ⳿ⲥϣⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓ⳿ⲥⲛⲁϩ ϧⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ.

13:17 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲁⲩϣⲓⲡⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧϯ ⲟⲩⲃⲏϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲁϥⲣⲁϣⲓ ⲡⲉ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ.

13:18 ⲛⲁϥϫⲱ ⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲁⲣⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲁⲥ⳿ⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲧⲉⲛⲑⲱⲛⲥ ⳿ⲉⲟⲩ.

13:19 ⳿ⲥ⳿ⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲁⲫⲣⲓ ⳿ⲛϣⲉⲗⲧⲁⲙ ⲑⲏ ⲉⲧⲁ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲓⲧⲥ ⲁϥⲥⲁⲧⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϭⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲁⲓⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲟⲩ⳿ϣϣⲏⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲫⲉ ⲁⲩⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉⲥϫⲁⲗ.

13:20 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲗⲓⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲓⲛⲁⲧⲉⲛⲑⲱⲛ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲉⲟⲩ.

13:21 ⳿ⲥ⳿ⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲟⲩϣⲉⲙⲏⲣ ⲫⲏⲉⲧⲁ ⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ϭⲓⲧϥ ⲁⲥⲭⲟⲡϥ ϧⲉⲛ ⲅ̅ ⳿ⲛϣⲓ ⲛⲛⲱⲓⲧ ϣⲁⲧⲉϥ ϭⲓϣⲉⲙⲏⲣ ⲧⲏⲣϥ.

13:22 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ⲡⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲃⲁⲕⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲓ ⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥϫⲓⲛⲙⲟϣⲓ ⳿ⲉⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅.

13:23 ⲡⲉϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⲉⲑⲛⲁⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ.

13:24 ϫⲉ ⲁⲣⲓ⳿ⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲓⲣⲟ ⲉⲧϫⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ.

13:25 ⲁϥϣⲁⲛⲫⲟϩ ⳿ⲉⲧⲱⲛϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲓⲛⲉⲃⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ϣⲑⲁⲙ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲟ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣϩⲏ ⲧⲥ ⳿ⲛⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲕⲱⲗϩ ⳿ⲉⲡⲓⲣⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲁⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲛϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ.

13:26 ⲧⲟⲧⲉ ⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛϫⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲙⲡⲉⲕ⳿ⲙⲑⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲥⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕ ϯ⳿ⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲛ⳿ⲡⲗⲁⲧⲓ⳿ⲁ.

13:27 ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲛⲁϫⲟⲥ ϫⲉ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲓⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲁⲇⲓⲕⲓ⳿ⲁ.

13:28 ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲫⲣⲓⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡ⳿ⲥⲑⲉⲣⲧⲉⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲛⲁϫϩⲓ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲛⲉⲙ ⳿ Ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲛⲉⲙ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲏⲣⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲉⲩϩⲓⲟⲩⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

13:29 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲁ⳿ⲛϣⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲁ⳿ⲛϩⲱⲧⲡ ⲉⲙ ⲡⲉⲙϩⲓⲧ ⲛⲉⲙ ⲥⲁⲣⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲣⲟⲑⲃⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

13:30 ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛϧⲁⲉⲩ ⲉⲩⲛⲁⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛϣⲟⲣⲡ ⲩⲛⲁⲉⲣϧⲁⲉⲩ.

13:31 ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ ⲟⲩⲟϩ ϩⲱⲗ ⲁⲓ ⲉ ⲣⲱⲇⲏⲥ ⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉϧⲟⲑⲃⲉⲕ.

13:32 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲁϫⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲁⲓⲃⲁϣⲟⲣ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ϯϩⲓ ⲇⲉⲙⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ϫⲱⲕ ⳿ⲛϩⲁⲛⲧⲁⲗϭⲟ ⲙⲫⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲣⲁⲥϯ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁϩⲅ̅ ϯⲛⲁϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

13:33 ⳿ⲡⲗⲏⲛ ϩⲱϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⳿ⲛⲧⲁⲉⲣ ⲫⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲣⲁⲥϯ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲁϣⲉ ⲏⲓ ⲉ ⳿ⲥⲭⲏ ⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲧⲁⲕⲟ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅.

13:34 ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲑⲏ ⲉⲧⲁⲥϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲛⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧϩⲓ ⲱⲛⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲟⲣⲡⲟⲩ ϩⲁⲣⲟⲥ ⲟⲩⲏⲣ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⲁⲓⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲑⲟⲩⲉⲧ ⲛⲉϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩϩⲁⲗⲏⲧ ⳿ⲙⲡⲉϥⲙⲟϩ ϧⲁ ⲛⲉϥⲧⲉⲛϩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ.

13:35 ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲡⲉⲧⲉⲛⲏⲓ ⳿ϥⲭⲏ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϯ ϫⲱ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲛⲟⲩ ϣⲁⲧⲉⲧⲉⲛϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ϥ⳿ⲥⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲠ⳪

14:1 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲣⲭⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲙ ⲛⲟⲩⲱⲓⲕ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲛⲁⲩϯ ⳿ⲛ⳿ϩⲑⲏⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲡⲉ.

14:2 ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛϩⲩⲇⲣⲱⲡⲓⲕⲟⲥ ⲉϥⲭⲏ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

14:3 ⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲛⲛⲓⲛⲟⲙⲓⲕⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲥϣⲉ ⳿ⲛⲉⲣⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ϣⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲛ.

14:4 ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲭⲁⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁϥⲧⲁⲗϭⲟϥ ⲁϥⲭⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

14:5 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉ ⲡⲉϥⲓⲱ ⲉ ⲉϥ⳿ⲉϩⲉ ⲛⲁϩⲉⲓ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲟⲩϣⲱϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲛⲁ⳿ⲉⲛϥ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲁⲛ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ϧⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ.

14:6 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲟⲩ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲛⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲁⲓ.

14:7 ⲛⲁϥϫⲱ ⲇⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲑⲁϩⲉⲙ ⲉϥⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⲛⲁⲩⲥⲱⲧⲡ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓϣⲟⲣⲡ ⳿ⲙⲙⲁ⳿ⲛⲣⲱⲧⲉⲃ ϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ.

14:8 ϫⲉ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲑⲁϩⲙⲉⲕ ⳿ⲉϩⲁⲛϩⲟⲡ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲣⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲉⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⳿ⲙⲙⲁ⳿ⲛⲣⲱⲧⲉⲃ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲁⲩⲑⲁϩⲉⲙ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ϥⲧⲁⲓⲏ ⲟⲩⲧ ⲉϩⲟⲧⲉⲣⲟⲕ.

14:9 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲑⲁϩⲙⲉⲕ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲭⲁ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲙⲫⲁⲓ ⲧⲟⲧⲉ ⲭⲛⲁⲉⲣϩⲏⲧⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲓⲡⲓ ⳿ⲉ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲓϧⲁ⳿ⲉ ⳿ⲙⲙⲁ.

14:10 ⲁⲗⲗⲁ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲁⲩϣⲁⲛⲑⲁϩⲙⲉⲕ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ ⲣⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲙⲡⲓϧⲁ⳿ⲉ ϩⲓⲛⲁ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲁϥϣⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲑⲁϩⲙⲉⲕ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲡⲁ⳿ϣⲫⲏⲣ ⲟⲩⲟⲑⲃⲉⲕ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲧⲟⲧⲉ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲱⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲁⲕ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲑⲣⲱⲧⲉⲃ ⲛⲉⲙⲁⲕ.

14:11 ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁϭⲁⲥϥ ⲥⲉⲛⲁⲑⲉⲃⲓⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲑⲉⲃⲓⲟϥ ⲥⲉⲛⲁϭⲁⲥϥ.

14:12 ⲛⲁϥϫⲱ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥⲑⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲁⲕϣⲁⲛ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲣⲓⲥⲧⲟⲛ ⲓⲉ ⲟⲩⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲛⲉⲕ⳿ϣⲫⲏⲣ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉⲕ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉⲕⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ ⲩⲇⲉ ⲛⲉⲕⲑⲉϣⲉⲩ ⳿ⲛⲣⲁⲙⲁⲟ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲥⲉⲑⲁϩⲙⲉⲕ ϩⲱⲕ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩϣⲉⲃⲓⲱ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲁⲕ.

14:13 ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲕϣⲁⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩϣⲟⲡⲥ ⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉϩⲁⲛϩⲏⲕⲓ ϩⲁⲛⲁⲧϫⲟⲙ ϩⲁⲛϭⲁⲗⲉⲩ ϩⲁⲛⲃⲉⲗⲗⲉⲩ.

14:14 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲭⲛⲁⲉⲣⲟⲩⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉϯϣⲉⲃⲓⲱ ⲛⲁⲕ ⲥⲉⲛⲁϯ ⲁⲣ ⲛⲁⲕ ⳿ⲛⲧⲟⲩϣⲉⲃⲓⲱ ϧⲉⲛ ϯⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲑⲙⲏⲓ.

14:15 ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲉⲛⲁⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲑⲣⲟⲧⲉⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲱⲟⲩⲛⲓⲁⲧϥ ⲙⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲓⲕ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

14:16 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲁϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ϥⲑⲁϩⲉⲙ ⲟⲩⲙⲏϣ.

14:17 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲙⲡⲉϥⲃⲱⲕ ⳿ⲙ⳿ⲫⲛⲁⲩ ⳿ⲛⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⳿ⲉϫⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲑⲁϩⲉⲙ ⲉⲑⲣⲟⲩ⳿ⲓ ϫⲉ ϩⲏⲇⲏ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲥⲉⲃⲧⲱⲧ.

14:18 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛⲉⲣⲡⲁⲣⲉⲧⲓⲥⲑⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ϧⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲓϣⲱⲡ ⳿ⲛⲟⲩⲓⲟϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲩⲟⲛ ⳿ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲧⲟⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲉⲑⲣⲓϣⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϯϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⲭⲁⲧ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲕ ϩⲱⲥ ⳿ⲛϯⲛⲏⲟⲩ ⲁⲛ.

14:19 ⲟⲩⲟϩ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲓϣⲉⲡ ̅ ⲛϩⲉⲃⲓ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲉ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲁⲉⲣⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϯϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⲭⲁⲧ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲕ ϩⲱⲥ ϯⲛⲏⲟⲩ ⲁⲛ.

14:20 ⲟⲩⲟϩ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲉ ⲁⲓϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ϯⲛⲁ⳿ⲓ ⲁⲛ.

14:21 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲃⲱⲕ ⲁϥⲧⲁⲙⲉ ⲡⲉϥϫ̅ⲥ̅ ⲧⲟⲧⲉ ⲉⲧⲁϥϫⲱⲛⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲛⲉⲃⲏⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲙⲡⲉϥⲃⲱⲕ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ⲡⲗⲁⲧⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϧⲓⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ ⲃⲁⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓϩⲏⲕⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲧϫⲟⲙ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲃⲉⲗⲗⲉⲩ ⲛⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲁⲓⲙⲁ.

14:22 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲃⲱⲕ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁⲕⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⲙⲁ.

14:23 ⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲙⲡⲓⲃⲱⲕ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲛⲓⲙⲱⲓⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲫⲣⲁⲅⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲓ⳿ⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲙⲟϩ ⳿ⲛϫⲉ ⲁⲏⲓ.

14:24 ϯϫⲱ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲏⲉⲧⲑⲁϩⲉⲙ ϫⲉⲙϯⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲇⲓⲡⲛⲟⲛ.

14:25 ⲛⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⲇⲉ ⲉⲙⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲏϣ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲫⲟⲛϩϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ.

14:26 ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϥⲛⲁⲙⲉⲥⲧⲉ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲉϥⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲥⲱⲛⲓ ⲉⲧⲓ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲕⲉⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲉⲣ ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲏⲓ.

14:27 ⲫⲏⲉⲧⲉⲛϥⲛⲁⲧⲁⲗⲉ ⲡⲉϥ ̇ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲧⲉϥⲟⲩⲁϩϥ ⲛⲥⲱⲓ ⲙⲙⲟⲛ ϭϫⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲉⲣⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲏⲓ.

14:28 ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲕⲉⲧ ⲟⲩⲡⲩⲣⲅⲟⲥ ⲙⲏ ⳿ϥⲛⲁϩⲉⲙⲥⲓ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲧⲉϥϥⲓⲱⲡ ⳿ⲛϯⲇⲁⲡⲁⲛⲏ ϫⲉ ⲁⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉⲉⲣ ⲡⲉϥⲥⲟⲃϯ.

14:29 ϩⲓⲛⲁ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲧⲉϥⲭⲁ ϯⲥⲉⲛϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉϫⲟⲕϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛⲥⲱⲃⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁⲩ.

14:30 ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁϥⲉⲣϩⲏ ⲧⲥ ⳿ⲛⲕⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛϫⲟⲕϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

14:31 ⲓⲉ ⲛⲓⲙ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲟ ⲉⲑⲛⲁϣⲉ ⲛⲁϥ ⲉ⳿ⲡⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⳿ⲉϯ ⲛⲉⲙ ⲕⲉⲟⲩⲣⲟ ⲙⲏ ⳿ϥⲛⲁϩⲉⲙⲥⲓ ⲁⲛ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲧⲉϥⲥⲟϭⲛⲓ ϫⲉ ⲁⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲓ̅ ⳿ⲛϣⲟ ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁϥ ⳿ⲙⲡⲉⲑⲛⲏ ⲟⲩ ⲉϫⲱϥ ⲛⲉⲙ ⲕ̅ ⳿ⲛϣⲟ.

14:32 ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲉⲧⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲉϥⲟⲩⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϣⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲓ⳿ⲁ ⲉϥⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ.

14:33 ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϥⲛⲁⲉⲣⲁⲡⲟⲧⲁⲍⲉⲥⲑⲉ ⲁⲛ ⳿ⲛⲛⲉϥϩⲩⲡⲁⲣ ⲭⲟⲛⲧ⳿ⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲉⲣ ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲏⲓ.

14:34 ⲁⲛⲉ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲩ ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥⲗⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲩ ⲁⲩⲛⲁⲙⲟⲗϩϥ ⳿ⲛⲟⲩ.

14:35 ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲇⲉ ϯⲕⲟⲡⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ϥⲉⲣϣⲁⲩ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣⲁⲩϩⲓⲧϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲁϣϫ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ

15:1 ⲛⲁⲩϧⲱⲛⲧ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲏⲣⲟⲩ ⲉⲙ ⲛⲓⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

15:2 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩ⳿ⲭⲣⲉⲙⲣⲉⲙ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ϣⲱⲡ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲟⲩⲱⲙ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ.

15:3 ⲁϥϫⲉ ⲧⲁⲓⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲛⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ.

15:4 ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲣ̅ ⲛ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁϥϣⲁⲛⲧⲁⲕⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲙⲏ ⳿ⲙⲡⲁϥⲭⲁ ⲡⲓϥ̅ⲑ̅ ⳿ⲛⲥⲱϥ ϩⲓ ⳿ⲡϣⲁϥⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲧⲉϥⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲫⲏ ⲧⲁϥⲧⲁⲕⲟ ϣⲁⲧⲉϥϫⲉⲙϥ.

15:5 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲁⲛϫⲉⲙϥ ϣⲁϥⲧⲁⲗⲟϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉϥⲙⲟϯ ⲉϥⲣⲁϣⲓ.

15:6 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲏⲓ ϣⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲛⲉϥ⳿ϣⲫⲏⲣ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲑⲉϣⲉⲩ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲣⲁϣⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲓϫⲓⲙⲓ ⳿ⲙⲡⲁ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲕⲟ.

15:7 ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲱⲧⲉⲛ ⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲁϣⲓ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉϥⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ ⲓⲉ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓϥ̅ⲑ̅ ⳿ⲛ⳿ⲑⲙⲏⲓ.

15:8 ⲓⲉ ⲛⲓⲙ ⳿ⲛ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲉⲧⲉ ⲩⲟⲛⲧⲉⲥ ⲓ̅ ⳿ⲛϫⲉⲥⲕⲓϯ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲥϣⲁⲛⲧⲁⲕⲉ ⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲙⲏ ⳿ⲙⲡⲁⲥϭⲉⲣⲉ ⲟⲩϧⲏⲃⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲥⲥⲁⲣϩ ⲡⲓⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲥⲕⲱϯ ϧⲉⲛ ⲩϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ϣⲁⲧⲉⲥϫⲉⲙⲥ.

15:9 ⲟⲩⲟϩ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲥϣⲁⲛϫⲉⲙⲥ ϣⲁⲥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲛⲉⲥ⳿ϣⲫⲏⲣ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲥⲑⲉϣⲉⲩ ⲉⲥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲣⲁϣⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ϫⲉ ⲓϫⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲁϫⲉⲥⲕⲓϯ ⲉⲧⲁⲥⲧⲁⲕⲟ.

15:10 ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ϣⲁⲣⲉ ⲟⲩⲣⲁϣⲓ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲩⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉϥⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ.

15:11 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ϣⲏⲣⲓ ⲃ̅ ⳿ⲙⲙⲁⲩ.

15:12 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲉⲧⲉ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉϥⲓⲱⲧ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲙⲟⲓ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲁⲧⲟⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲟⲩⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲫⲱϣ ⳿ⲙⲡⲓⲱⲛϧ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁⲩ.

15:13 ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲁϥⲑⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛϣⲏⲣⲓ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲉⲙⲙⲟ ⳿ⲉⲟⲩⲭⲱⲣⲁ ⲉⲥⲟⲩⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲉⲣ ⲧⲉϥⲟⲩⲥⲓ⳿ⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉϥⲟⲛϧ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧⲟⲩϫⲁⲓ.

15:14 ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲱ ⲇⲉ ⲉϥϭⲟ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ϩⲃⲱⲛ ϧⲉⲛ ⲭⲱⲣⲁ ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ϩⲱϥ ⲁϥⲉⲣϩⲏ ⲧⲥ ⳿ⲛⲉⲣϧⲁ⳿ⲉ.

15:15 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⲁϥⲧⲟⲙϥ ⳿ⲉⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲉⲙⲃⲁⲕⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲭⲱⲣⲁ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⳿ⲉ⳿ⲧⲕⲟⲓ ⳿ⲉⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲉϣⲁⲩ.

15:16 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲉⲣⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲛ ⳿ⲉⲙⲁϩ ϧⲏⲧϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓϫⲓⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⲛⲏ ⲉⲛⲁⲩⲟⲩⲟⲙⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲉϣⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ϯ ⲛⲁϥ ⲡⲉ.

15:17 ⲉⲧⲁ ⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲇⲉ ⲓ̅ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲏⲣ ⳿ⲛⲣⲉⲙⲃⲉⲭⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲡⲓⲱⲓⲕ ⲟⲓ ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ϩⲃⲱⲛ.

15:18 ϯⲛⲁⲧⲱⲛⲧ ⳿ⲛⲧⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ϩⲁ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲁϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲓⲱⲧ ⲓⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲕ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

15:19 ⳿ⲛϯ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲑⲣⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ϫⲉ ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲓ ⲁⲣⲓⲧ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲉⲕⲣⲉⲙⲃⲉⲭ ⲉ.

15:20 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲁϥ⳿ⲓ ϩⲁ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲉⲧⲓ ⲇⲉ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲉϥⲟⲩⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲛϩⲏⲧ ⲁϥ ϭⲟϫⲓ ϥϩⲓⲧϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉϥⲛⲁϩⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ ϯⲫⲓ ⳿ⲉⲣⲱϥ.

15:21 ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲁⲓⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲕ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϯ ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲑⲣⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ϫⲉ ⲡⲉⲕϣⲏ ⲣⲓ.

15:22 ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲉϥⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⲭⲱⲗⲉⲙ ⳿ⲁⲛⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϯϩⲟⲩⲓϯ ⳿ⲛ⳿ⲥⲧⲟⲗⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲏⲓⲥ ϩⲓⲱⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁ ⲟⲩ⳿ϣϭⲟⲩⲣ ⳿ⲉⲧⲉϥϫⲓϫ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲑⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ.

15:23 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁⲥⲓ ⲉⲧϣⲁⲛⲉⲩϣ ϣⲁⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲛⲟϥ ⳿ⲙⲙⲟⲛ.

15:24 ϫⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ⲫⲁⲓ ⲛⲁϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ⲛⲁϥⲧⲁⲕⲏⲟⲩⲧ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛϫⲉⲙϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲟϥ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ.

15:25 ⲡⲉϥⲛⲓϣϯ ⲇⲉ ⳿ⲛϣⲏⲣⲓ ⲛⲁϥⲭⲏ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲕⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ϩⲱⲥ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲁϥϧⲱⲛⲧ ⳿ⲉⲡⲓⲏⲓ ϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲟⲩⲥⲩⲙⲫⲱⲛⲓⲁ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ ⲭⲟⲣⲟⲥ.

15:26 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲁⲗⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⲛⲁϥϣⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ.

15:27 ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ⲁϥ⳿ⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲕⲓⲱⲧ ϣⲱⲧ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁⲥⲓ ⲉⲧϣⲁⲛⲉⲩϣ ϫⲉ ⲁϥϭⲓⲧϥ ⲉϥⲟⲩⲟϫ.

15:28 ⲁϥϫⲱⲛⲧ ⲇⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁϥϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ.

15:29 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲙⲡⲉϥⲓⲱⲧ ϫⲉ ⲓⲥ ⲟⲩⲏⲣ ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ϯⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⲛⲁⲕ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲣⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲛⲧⲁⲕ ⲉⲛⲉϩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲙⲡⲉⲕϯ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲁⲥⲓ ⳿ⲙⲃⲁⲉⲙⲡⲓ ⲛⲏⲓ ⲉⲛⲉϩ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲁⲟⲩⲛⲟϥ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲁ⳿ϣⲫⲏⲣ.

15:30 ϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲓ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲙⲡⲉϥⲱⲛϧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲁⲕϣⲱⲧ ⲛⲁϥ ⲙⲡⲓⲙⲁⲥⲓ ⲉⲧϣⲁⲛⲉⲩϣ.

15:31 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲭⲏ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲧⲉⲛⲟⲩ⳿ⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲟⲩⲕ ⲛⲉ.

15:32 ⲛⲁⲥ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲛⲟϥ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲣⲁϣⲓ ϫⲉ ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ⲫⲁⲓ ⲛⲁϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ⲛⲁϥⲧⲁⲕⲏⲟⲩⲧ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛϫⲉⲙϥ

16:1 ⲛⲁϥϫⲱ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲩⲉⲣⲇⲓ⳿ⲁⲃⲟⲗⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲁⲧⲟⲧϥ ϩⲱⲥ ⲉϥϫⲱⲣ ⳿ⲛⲛⲉϥϩⲩⲡⲁⲣⲭ ⲟⲛⲧⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

16:2 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ⲉϯⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉⲑⲃⲏⲧⲕ ⲙⲁ ⳿ⲡⲱⲡ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲭⲛⲁⲉⲣⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲛ ϫⲉ.

16:3 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁⲁⲓϥ ⲡⲁϫ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲱⲗⲓ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲟⲧ ⳿ⲛϯⲛⲁ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲁⲛ ⳿ⲉϭⲣⲏ ⲟⲩⲟϩ ϯϣⲓⲡⲓ ⳿ⲉϣⲁⲧ ⲙⲉⲑⲛⲁⲓ.

16:4 ⲓ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁⲁⲓϥ ϩⲓⲛⲁ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲁⲩϣⲁⲛϩⲓⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲥⲉϣⲟⲡⲧ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲛⲟⲩⲏⲟⲩ.

16:5 ⲟⲩⲟϩ ⲧⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥϫ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲏⲣ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁϫ̅ⲥ̅.

16:6 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲣ̅ ⳿ⲙⲃⲁⲧⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲉϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲙⲟ ⳿ⲉⲛⲉⲕ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ϩⲉⲙⲥⲓ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲉⲛ̅.

16:7 ⲓⲧⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲇⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲏⲣ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲣ̅ ⳿ⲛⲕⲟⲣⲟⲥ ⳿ⲛⲥⲟⲩ⳿ⲟ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲟ ⳿ⲉⲛⲉⲕ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲉⲡ̅.

16:8 ⲩⲟϩ ⲁ Ⲡ⳪ ϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲁⲇⲓⲕⲓⲁ ϫⲉ ⲁϥ⳿ⲓⲣⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲥⲁⲃⲉ ϫⲉ ⲛⲓϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲛⲥⲁⲃⲉⲩ ⲛⲉ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲓϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲅⲉⲛⲉ⳿ⲁ.

16:9 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉ ⲙⲁⲑⲁⲙⲓ⳿ⲟ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲁⲙⲱⲛⲁ ⲛⲧⲉ ⳿ⲧ⳿ⲁⲇⲓⲕⲓⲁ ϩⲓⲛⲁ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲁⲩϣⲁⲛⲙⲟⲩⲛⲕ ⳿ⲛⲧⲟⲩϣⲉⲡ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ⲥⲕⲩⲛⲏ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ.

16:10 ⲡⲓⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲟⲛ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ϥϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ.

16:11 ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲁⲇⲓⲕⲟⲥ ⲙⲁⲙⲱⲛⲁ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲛϩⲟⲧ ⲡⲓⲧⲁ⳿ⲫⲙⲏⲓ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲛⲁ⳿ϣⲧⲉⲛϩⲉⲧ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

16:12 ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥϫⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲫⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲙⲡⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲛϩⲟⲧ ⲡⲉⲧⲉⲫⲱⲧⲉⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲛⲁ⳿ϣⲧⲏⲓϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ.

16:13 ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⲛⲁ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛⲉⲣⲃⲱⲕ ⳿ⲛϫ̅ⲥ̅ ⲃ̅ ⲓⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉϥⲙⲉⲥⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥⲙⲉⲛⲣⲓⲧϥ ⲓⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲁ ⲟⲩⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉⲣⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲟⲛⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲉⲣⲃⲱⲕ ⳿ⲙⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲙⲁⲙⲱⲛⲁ.

16:14 ⲛⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲉⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲓϩⲁⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲗⲕϣⲁⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲡⲉ.

16:15 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧ⳿ⲑⲙⲁⲓⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲫϯ ⲇⲉ ⳿ϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ϫⲉ ⳿ⲡϭⲓⲥⲓ ⲛϩⲏⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲥⲱϥ ⲡⲉ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫϯ.

16:16 ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϣⲁ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲓⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲥⲉϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲥⲉϭⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⳿ⲉⲣⲟⲥ.

16:17 ⳿ⲥⲙⲟⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲥⲓⲛⲓ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲕⲉⲣⲉ⳿ⲁ ϩⲉⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ.

16:18 ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧϭⲓ ⳿ⲛⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⳿ϥⲟⲓ ⲛⲛⲱⲓⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧϭⲓ ⳿ⲛⲑⲏ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⳿ϥⲟⲓ ⳿ⲛⲛⲱⲓⲕ.

16:19 ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⳿ⲛⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉϣⲁϥϯ ⲛⲟⲩⲡⲟⲣⲫⲩⲣⲁ ϩⲓⲱⲧϥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϣⲉⲛⲥ ⲉϥⲟⲩⲛⲟϥ ⳿ⲙⲙⲏⲓⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲟⲗⲥⲉⲗ.

16:20 ⲟⲩϩⲏⲕⲓ ⲇⲉ ϩⲱϥ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲉϥϩⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⲉⲡⲉϥⲡⲩⲗⲱⲛ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛϣⲁϣ.

16:21 ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲉⲣ⳿ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲛ ⳿ⲉⲙⲁϩ ϧⲏⲧϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏ ⳿ⲉϣⲁⲩϩⲉⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ϯ⳿ⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⲗⲗⲁ ⲓⲕⲉⲟⲩϩⲱⲣ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ⲉⲩⲗⲱϫϩ ⳿ⲛⲛⲉϥϣⲁϣ.

16:22 ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲉⲑⲣⲉϥⲙⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓϩⲏⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲟⲗϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲕⲉⲛϥ ⳿ⲛⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲁϥⲙⲟⲩ ⲇⲉ ϩⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲕⲟⲥϥ.

16:23 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲁⲙⲉⲛϯ ⲉⲧⲁϥϥⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲉϥⲭⲏ ⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲙⲕⲁⲩϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ϩⲓ⳿ⲫⲟⲩⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲕⲉⲛϥ.

16:24 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩϯ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲁⲓ ⲛⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲥⲉⲡ ⳿ϩⲑⲏϥ ⳿ⲙⲡⲉϥⲧⲏⲃ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥϯ⳿ⲭⲃⲟⲃ ⳿ⲙⲡⲁⲗⲁⲥ ϫⲉ ϯⲙⲟⲕϩ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓϣⲁϩ.

16:25 ⲡⲉϫⲉ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ϫⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ⲁⲣⲓ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⲁⲕⲟⲩⲱ ⲉⲕϭⲓ ⳿ⲛⲛⲉⲕⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕⲱⲛϧ ⲟⲩⲟϩ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ϩⲱϥ ⳿ⲛⲛⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲥⲉⲑⲱⲧ ⳿ⲙⲡⲉϥϩⲏⲧ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲇⲉ ⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲙⲕⲁϩ.

16:26 ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϣⲓⲕ ⲉϥⲧⲁϫⲣⲏⲟⲩⲧ ⲩⲧⲱⲛ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ϩⲟⲡⲱⲥ ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲥⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲁⲓ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ϣⲧⲉⲙϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲏⲉⲧϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲉⲣϫⲓⲛⲓⲟⲣ ϩⲁⲣⲟⲛ.

16:27 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ϫⲉ ϯϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⲡⲁⲓⲱⲧ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⳿ⲉ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ.

16:28 ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲉ̅ ⳿ⲛⲥⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲏⲓ ϩⲟⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ⳿ⲓ ϩⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲁⲓⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓ⳿ⲙⲕⲁϩ.

16:29 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲙⲁⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ.

16:30 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲉ ⲛⲁϥ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲥⲉⲛⲁⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ.

16:31 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲥⲱⲧⲉⲙ ⲁⲛ ⳿ⲛⲥⲁ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲛⲁⲑⲱⲧ ⲁⲛ

17:1 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ϩⲱϯ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ ⳿ⲡⲗⲏⲛ ⲟⲩⲟⲓ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲉ ⲡⲓ⳿ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ ⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ.

17:2 ⲛⲁⲛⲉⲥ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲉϣ ⲟⲩⲱⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲩⲗⲟⲛ ⳿ⲉϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩϩⲓⲧϥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉⲣ⳿ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓⲕⲟⲩϫⲓ.

17:3 ⲙⲁϩⲑⲏⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲉⲕⲥⲟⲛ ⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲁⲣⲓ⳿ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁⲛ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ ⲭⲱ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

17:4 ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁϥϣⲁⲛⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⳿ⲛⲍ̅ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⲉⲛ ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲕⲟⲧϥ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⳿ⲛⲍ̅ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ ⲭⲱ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

17:5 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲙⲠ⳪ ϫⲉ ⲟⲩⲁϩⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲛ.

17:6 ⲡⲉϫⲉ Ⲡ⳪ ⲇⲉ ϫⲉ ⲉⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉⲧⲉⲛ ⲛⲁϩϯ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲁⲫⲣⲓ ⳿ⲛϣⲉⲗⲧⲁⲙ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁϫⲟⲥ ⳿ⲛϯⲛⲟⲩϩⲓ ϫⲉ ϥⲱϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲣⲱⲧ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲥⲛⲁⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲁ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲡⲉ.

17:7 ⲛⲓⲙ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲟⲩⲃⲱⲕ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉϥ⳿ⲥⲭⲁⲓ ⲓⲉ ⲉϥⲙⲟⲛⲓ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲁϥϣⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲕⲟⲓ ⲙⲏ ⳿ϥⲛⲁϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲣⲱⲧⲉⲃ.

17:8 ⲙⲏ ⳿ϥⲛⲁϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲁⲛ ϫⲉ ⲥⲟⲃϯ ⳿ⲙⲫⲏ ⳿ⲉϯⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲟⲣⲕ ϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ϣⲁϯⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲁⲥⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲁⲓ ϩⲱⲕ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲥⲱ.

17:9 ⲙⲏ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲃⲱⲕ ϫⲉ ⲁϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ.

17:10 ⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲁϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲁⲛⲃⲱⲕ ⳿ⲛⲁⲧϣⲁⲩ ⲡⲉⲧⲉⲣⲟⲛ ⲉⲁⲓϥ ⲁⲛⲁⲓϥ.

17:11 ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲛⲁϥⲥⲓⲛⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲧⲉ ⳿ⲑⲙⲏϯ ⳿ⲛ⳿ⲧⲁⲥⲁⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ.

17:12 ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲛⲁϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲟⲩϯⲙⲓ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲓ̅ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲕⲁⲕⲥⲉϩⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲓⲫⲟⲩⲉⲓ.

17:13 ⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲛⲁⲩϭⲓⲥⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲓⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲁⲓ ⲛⲁⲛ.

17:14 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲁⲧⲁⲙⲉ ⲡⲓⲟⲩⲏⲃ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⲁⲩⲧⲟⲩⲃⲟ.

17:15 ⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁϥⲗⲟϫϥ ⲁϥⲧⲁⲥⲑⲟ ⲉⲙ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲏ ⲉϥϯⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲫϯ.

17:16 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲓⲧϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉϥϩⲟ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲉϥϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲛⲉ ⲩⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲡⲉ.

17:17 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲙⲏ ⳿ⲙⲡⲉ ⲡⲓⲓ̅ ⲧⲟⲩⲃⲟ ⲡⲓⲕⲉⲑ̅ ⲁⲩⲑⲱⲛ.

17:18 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲟⲩϫⲉⲙⲟⲩ ⲉⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉϯ ⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲫⲁⲓ ⲁⲗⲗⲟⲅⲉⲛⲏⲥ.

17:19 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧⲱⲛⲕ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ ⲡⲉⲕⲛⲁϩϯ ⲡⲉⲧⲁϥⲛⲁϩⲙⲉⲕ.

17:20 ⲉⲧⲁⲩϣⲉⲛϥ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲥⲛⲁ⳿ⲓ ⳿ⲛ⳿ⲑⲛⲁⲩ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲁⲣⲉ ϯ ⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲁ⳿ⲓ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉϥϯ ⳿ϩⲑⲏϥ.

17:21 ⲟⲩⲇⲉ ⲥⲉⲛⲁϫⲟⲥ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲥⲧⲁⲓ ⲓⲉ ⳿ⲥⲧⲏ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲓⲥ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲥⲁϧⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ.

17:22 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲏ ⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ϩⲟⲧⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲛ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲁⲓ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡϣⲏ ⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ.

17:23 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⳿ϥⲧⲏ ⲓⲉ ⳿ϥⲧⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲣϣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣϭⲟϫⲓ.

17:24 ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲉⲧⲉⲃⲣⲏϫ ⳿ⲉϣⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲛ⳿ⲧⲫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉ ⲡϣⲏ ⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ.

17:25 ϣⲟⲣⲡ ⲇⲉ ϩⲱϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲓ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛϧⲓⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲉϣⲟϣϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲁⲓⲅⲉⲛⲉ⳿ⲁ.

17:26 ⲟⲩⲟϩ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲱ⳿ⲉ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲡⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ.

17:27 ⲛⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲥⲱ ⲛⲁⲩϭⲓ ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲁⲩϭⲓ ϩⲁⲓ ϣⲁ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲁ ⲛⲱ⳿ⲉ ϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲕⲓⲃⲱⲧⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲕⲁⲧⲁ⳿ⲕⲗⲩⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲁⲕⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

17:28 ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲉⲧⲁⲥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲗⲱⲧ ⲛⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲛⲁⲩⲥⲱ ⲛⲁⲩϣⲱⲡ ⲁⲩϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲩϭⲟ ⲛⲁⲩⲕⲱⲧ.

17:29 ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲁ ⲗⲱⲧ ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲥⲟⲇⲟⲙⲁ ⲁϥϩⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲑⲏⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲁⲕⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

17:30 ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲁⲓ ⲣⲱ ⲟⲛ ⲁⲥⲛⲁϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⲛⲁϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ.

17:31 ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲫⲏⲉⲧⲭⲏ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡϫⲉⲛⲉⲫⲱⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉ ⲛⲉϥ⳿ⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲏⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲉⲟⲗⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲏ ⲉⲧⲭⲏ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲕⲟⲓ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉϥⲕⲟⲧϥ ⳿ⲉⲫⲁϩⲟⲩ.

17:32 ⲁⲣⲓ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛ⳿ⲧ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲗⲱⲧ.

17:33 ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲟϩⲉⲙ ⲛⲧⲉϥ ⲯⲩⲭⲏ ⳿ϥⲛⲁⲧⲁⲕⲟⲥ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲧⲁⲕⲟⲥ ⲉϥ⳿ⲉⲧⲁⲛϧⲟⲥ.

17:34 ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⲉⲩ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲃ̅ ⲓϫⲉⲛ ⲟⲩϭⲗⲟϫ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲉⲩ⳿ⲉⲟⲗϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲉⲩ⳿ⲉⲭⲁϥ.

17:35 ⲉⲩ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲥⲛⲟⲩϯ ⲉⲩⲛⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲁ ⲟⲩ⳿ⲓ ⲉⲩ⳿ⲉⲟⲗⲥ ⲟⲩⲟϩ ϯⲕⲉⲟⲩ⳿ⲓ ⲉⲩ⳿ⲉⲭⲁⲥ.

17:36 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲁϣ ⳿ⲙⲙⲁ Ⲡ⳪ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲥⲉⲛⲁⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲉⲙⲁⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲕⲉ⳿ⲁϧⲱⲙ.

17:37 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲁϣ ⳿ⲙⲙⲁ Ⲡ⳪ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲉ ⳿ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲙⲟϥ ⲥⲉⲛⲁⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲉⲙⲁⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲕⲉⲁϧⲱⲙ

18:1 ⲛⲁϥϫⲱ ⲇⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡϫⲓⲛⲧⲟⲩⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲧⲟⲩ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲣⲉⲛⲕⲁⲕⲓⲛ.

18:2 ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲃⲁⲕⲓ ⳿ⲛ⳿ϥⲉⲣϩⲟϯ ⲁⲛ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛ⳿ϥϣⲓⲡⲓ ⲁⲛ ⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ.

18:3 ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲭⲏⲣⲁ ⲇⲉ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ϯ ⲃⲁⲕⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲥⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟϥ ⲡⲉ ⲉⲥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϭⲓ ⳿ⲙⲡⲁ⳿ⲙϣⲓϣ ⲉⲙ ⲏ ⲉⲧϭⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ.

18:4 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲡⲉ ϣⲁ ⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ϫⲉ ⲭⲁⲥ ϫⲉ ⲫϯ ϯⲉⲣϩⲟϯ ⲁⲛ ⲁⲧⲉϥϩⲏ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛϯϣⲓⲡⲓ ⲁⲛ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ.

18:5 ⲉⲑⲃⲉϫⲉ ⲧⲁⲓⲭⲏⲣⲁ ϯ ϧⲓⲥⲓ ⲛⲏⲓ ϯⲛⲁϭⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲥ⳿ⲙϣⲓϣ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲥ⳿ϣⲧⲉⲙ⳿ⲓ ϣⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲥϯ ϧⲓⲥⲓ ⲛⲏⲓ.

18:6 ⲡⲉϫⲉ Ⲡ⳪ ⲇⲉ ϫⲉ ⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉ ⲡⲓⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲁⲇⲓⲕⲓ⳿ⲁ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

18:7 ⲫϯ ⲇⲉ ⳿ϥⲛⲁϭⲓ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙϣⲓϣ ⲛ ⲛⲛⲉϥⲥⲱⲧⲡ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲱϣ ⲟⲩⲃⲏϥ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲱⲟⲩ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲉϫⲱⲟⲩ.

18:8 ⲥⲉ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ϥⲛⲁϭⲓ ⳿ⲙⲡⲟⲩ⳿ⲙϣⲓϣ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ⳿ⲡⲗⲏⲛ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⲁϥϣⲁⲛ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲁ ⳿ϥⲛⲁϫⲉⲙ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ.

18:9 ⲁϥϫⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲏ ⲧϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲛ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩϣⲟϣϥ ⳿ⲛⲛⲓⲕⲉⲥⲱϫⲡ ⳿ⲛⲧⲁⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ.

18:10 ⲁ ⲣⲱⲙⲓ ⲃ̅ ϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⳿ⲉⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲛⲉ ⲟⲩⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲓⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲛⲉ ⲟⲩⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲡⲉ.

18:11 ⲡⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲁⲓ ⲁϥⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ϫⲉ ⲫϯ ϯϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲕ ϫⲉ ϯⲟⲓ ⲁⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙ⳿ⲡⲥⲱϫⲡ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥϩⲱⲗⲉⲙ ⳿ⲛⲣⲉϥϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⳿ⲛⲛⲱⲓⲕ ⲓⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲕⲉⲧⲉⲗⲱⲛⲏ ⲥ.

18:12 ϯⲉⲣⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲓⲛ ⳿ⲛⲥⲟⲡⲃ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ϯϯ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲉⲙⲏⲧ ⳿ⲛⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉϯ ⳿ϫⲫⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ.

18:13 ⲡⲓⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲇⲉ ⲉϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲓⲫⲟⲩⲉⲓ ⲛⲁϥⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲉϥⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲫⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲕⲱⲗϩ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲙⲉⲥⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫϯ ⲭⲱ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ.

18:14 ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲁ ⲫⲁⲓ ⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉϥ⳿ⲑⲙⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲉϥⲏⲓ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲫⲏ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁϭⲁⲥϥ ⲥⲉⲛⲁⲑⲉⲃⲓⲟϥ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲛⲁⲑⲉⲃⲓⲟϥ ⲥⲉⲛⲁϭⲁⲥϥ.

18:15 ⲛⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲁⲗⲱⲟⲩ⳿ⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁⲩⲉⲣ⳿ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁⲛ ⲛⲱⲟⲩ.

18:16 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲭⲁ ⲛⲓ⳿ⲁⲗⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲧⲁϩⲛⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲓⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲑⲱⲟⲩ ⲧⲉ ⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

18:17 ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϣⲉⲡ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲡⲁⲓ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲉϥ⳿ⲓ ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲥ.

18:18 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲛϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲣⲭⲱⲛ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲓⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁⲁⲓϥ ⳿ⲛⲧⲁⲉⲣ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲛ ⲛⲟⲩⲱⲛϧ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ.

18:19 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⳿ⲕϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲫϯ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ.

18:20 ⲛⲓⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲕⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣⲛⲱⲓⲕ ⳿ⲙⲡⲉⲣϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲙⲡⲉⲣϭⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫ ⲙⲁⲧⲁⲓⲉ ⲡⲉⲕⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲉⲕⲙⲁⲩ.

18:21 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲓ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲧⲁⲙⲉⲧ⳿ⲁⲗⲟⲩ.

18:22 ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲧⲓ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉ ⲉⲧⲉⲕϣⲁⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉ⳿ⲛⲧⲁⲕ ⲙⲏⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲟⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓϩⲏⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲕ⳿ⲉ⳿ϫⲫⲟ ⲛⲁⲕ ⳿ⲛⲟⲩⲁϩⲟ ϧⲉⲛ ⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲙⲟⲩ ⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲓ.

18:23 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲁ ⲡⲉϥϩⲏⲧ ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲛⲉ ⲟⲩⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲉⲙⲁϣⲱ.

18:24 ⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⳿ⲥⲙⲟⲕϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲭⲣⲏⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

18:25 ⳿ⲥⲙⲟⲧⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲩϭⲁⲙⲟⲩⲗⲓ ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲑⲟⲩⲁⲑⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁ⳿ⲛⲑⲱⲣⲡ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲣⲁⲙⲁⲟ ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

18:26 ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲏ ⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ϩⲱϥ ⳿ⲉⲧⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲛⲟϩⲉⲙ.

18:27 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲓⲁⲧϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲫϯ.

18:28 ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲭⲁ ⲡⲉⲧⲉⲛⲧⲁⲛ ⲁⲛⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲕ.

18:29 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲁϥⲭⲁ ⲏⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲓⲉ ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲓⲉ ϩⲁⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲓⲉ ϩⲁⲛⲓⲟϯ ⲓⲉ ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⲉⲑⲃⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ.

18:30 ϫⲉ ⳿ϥⲛⲁϭⲓⲧⲟⲩ ⲁⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲕⲱⲃ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲥⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉⲛⲉϩ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲟⲩⲱⲛϧ ⳿ⲛ⳿ⲉⲛⲉϩ.

18:31 ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓⲛⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲓⲓ̅ⲃ̅ ⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁϣⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏ ⲟⲩⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ.

18:32 ⲥⲉⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁⲥⲱⲃⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁϣⲟϣϥ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁϩⲓⲑⲁϥ ⳿ⲉⲡⲉϥϩⲟ.

18:33 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲁⲛⲉⲣⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲅⲟⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲥⲉⲛⲁϧⲟⲑⲃⲉϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲛⲁⲧⲱⲛϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁϩⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ.

18:34 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲙⲡⲟⲩⲕⲁϯ ⳿ⲉ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϩⲏⲡ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲉⲛⲏ ⳿ⲉⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ.

18:35 ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲧⲁϥϧⲱⲛⲧ ⳿ⲉⲓⲉⲣⲓⲭⲱ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲃⲉⲗⲗⲉ ⲡⲉ ⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲉϥϣⲁⲧⲙⲉⲑⲛⲁⲓ.

18:36 ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲉⲟⲩⲙⲏϣ ⲉϥⲥⲓⲛⲓⲱⲟⲩ ⲛⲁϥϣⲓⲛⲓ ⲡⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ.

18:37 ⲁⲩⲧⲁⲙⲟϥ ⲇⲉ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲓⲛⲁⲍⲱⲣⲉⲟⲥ ⲥⲓⲛⲓ.

18:38 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲇⲁⲩⲓⲇ ⲛⲁⲓ ⲛⲏⲓ.

18:39 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏ ⳿ⲉⲛⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧϩⲏ ⲛⲁⲩⲉⲣⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁⲛ ⲛⲁϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲭⲁⲣⲱϥ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⳿ⲛϩⲟⲩⲟ ⲁϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲇⲁⲩⲓⲇ ⲛⲁⲓ ⲛⲏⲓ.

18:40 ⲉⲧⲁϥⲟϩⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲉⲑⲣⲟⲩ⳿ⲉⲛϥ ϩⲁⲣⲟϥ ⲉⲧⲁϥϧⲱⲛⲧ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥϣⲉⲛϥ.

18:41 ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲕⲟⲩⲁϣϥ ⳿ⲛⲧⲁⲁⲓϥ ⲛⲁⲕ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁϫ̅ⲥ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ.

18:42 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ ⲡⲉⲕⲛⲁϩϯ ⲡⲉⲧⲁϥⲛⲁϩⲙⲉⲕ.

18:43 ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲉϥϯⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲁⲩ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲫϯ

19:1 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲓⲉⲣⲓⲭⲱ.

19:2 ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲉⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲍⲁⲕⲭⲉⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲛⲉ ⲟⲩⲁⲣⲭⲓⲧⲉⲗⲱⲛⲏ ⲥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲟⲩⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⲡⲉ.

19:3 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲕⲱϯ ⲡⲉ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲒⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲩⲟϩ ⲛⲁϥ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ϫⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲙⲁⲓⲏ.

19:4 ⲉⲧⲁϥϭⲟϫⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧϩⲏ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲩⲥⲩⲕⲟⲙⲟⲣⲉ⳿ⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲥⲓⲛⲓ ⲡⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲥ.

19:5 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⲁϥⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲁϥ ϫⲉ ⲍⲁⲕⲭⲉⲟⲥ ⲭⲱⲗⲉⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲁⲙⲟⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲙⲫⲟⲟⲩ ⲅⲁⲣ ϩⲱϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⳿ⲛⲧⲁϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕⲏⲓ.

19:6 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲭⲱⲗⲉⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁϥ⳿ⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏ ⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲟⲡϥ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲣⲁϣⲓ.

19:7 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲁⲩⲉⲣ⳿ⲭ ⲣⲉⲙⲣⲉⲙ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡⲏⲓ ⲛⲟⲩⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉ⳿ⲙⲧⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

19:8 ⲁϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲍⲁⲕⲭⲉⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲙⲠ⳪ ϫⲉ Ⲡ⳪ ϩⲏⲡⲡⲉ ϯϯ ⳿ⲛ⳿ⲧⲫⲁϣⲓ ⳿ⲛⲛⲁϩⲩⲡⲁⲣⲭ ⲟⲛⲧⲁ ⳿ⲛⲛⲓϩⲏⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧⲁⲓϭⲓⲧϥ ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ϯⲛⲁⲕⲟⲃⲟⲩ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲇ̅ ⳿ⲛⲕⲱⲃ.

19:9 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲙⲫⲟⲟⲩ ⳿ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲁⲓⲏⲓ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ϩⲱϥ ⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲡⲉ.

19:10 ⲁϥ⳿ⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲕⲱϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲕⲟ.

19:11 ⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲉⲛⲁⲓ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲧⲟⲧϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲉⲑⲃⲉϫⲉ ⲛⲁϥϧⲉⲛⲧ ⲡⲉ ⳿ⲉ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲥⲁⲧⲟⲧⲥ ⲡⲉ.

19:12 ⲡⲉϫⲁϥ ⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲉⲩⲅⲉⲛⲏⲥ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲟⲩⲭⲱⲣⲁ ⲉⲥⲟⲩⲏⲟⲩ ⳿ⲉϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲥⲑⲟ.

19:13 ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩϯ ⲇⲉ ⳿ⲉⲓ̅ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⲁϥϯ ⳿ⲙⲓ̅ ⳿ⲛⲉⲙⲛⲁ ⲛⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲣⲓⲓⲉⲃϣⲱⲧ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ϣⲁϯ⳿ⲓ.

19:14 ⲉϥⲡⲟⲗⲓⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩⲙⲟⲥϯ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲓ⳿ⲁ ⲥⲁⲫⲁϩⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩⲉϣ ⲫⲁⲓ ⲁⲛ ⲉⲑⲣⲉϥⲉⲣⲟⲩⲣⲟ ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ.

19:15 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲥⲑⲟ ⳿ⲉⲁϥϭⲓ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲁϥϫⲟⲥ ⲉⲑⲣⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϯ ⳿ⲙⲡⲓϩⲁⲧ ⲛⲱⲟⲩ ⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲓⲉⲃϣⲱⲧ ⲉⲧⲁⲩⲁⲓⲥ.

19:16 ⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁϫ̅ⲥ̅ ⲁ ⲡⲉⲕⲉⲙⲛⲁ ⲁϥⲉⲣ ⲓ̅ ⳿ⲛⲉⲙⲛⲁ.

19:17 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲡⲓⲃⲱⲕ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲉⲑⲃⲉϫⲉ ⲁⲕϣⲱⲡⲓ ⲉⲕⲉⲛϩⲟⲧ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲉⲕ ⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲙⲙⲁⲩ ⲉϫⲉⲛ ⲓ̅ ⳿ⲙⲃⲁⲕⲓ.

19:18 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲁϩⲃ̅ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁϫ̅ⲥ̅ ⲁ ⲡⲉⲕ⳿ⲙⲛⲁ ⲁϥⲉⲣ ⲉ̅ ⳿ⲛ⳿ⲙⲛⲁ.

19:19 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲭⲉⲧ ⲉ ⲱⲡⲓ ϩⲱⲕ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲉ̅ ⳿ⲙⲃⲁⲕⲓ.

19:20 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁϫ̅ⲥ̅ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲡⲉⲕ⳿ⲙⲛⲁ ⳿ϥⲭⲏ ⳿ⲛⲧⲟⲧ ⲁⲓⲕⲟⲩⲗⲱⲗϥ ϧⲉⲛ ⲩⲥⲟⲩⲇⲁⲣⲓⲟⲛ.

19:21 ⲛⲁⲓⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁⲧⲉⲕϩⲏ ⲡⲉ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲉϥⲛⲁϣⲧ ⳿ⲕⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲉ⳿ⲙⲡⲉⲕⲭⲁϥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲕⲱⲥϧ ⳿ⲙⲫⲏ ⲧⲉ⳿ⲙⲡⲉⲕⲥⲁⲧϥ.

19:22 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲕ ϯⲛⲁϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⲡⲓⲃⲱⲕ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲓⲥϫⲉ ⳿ⲕⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲉϥⲛⲁϣⲧ ⲓⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲉ⳿ⲙⲡⲓⲭⲁϥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓⲱⲥϧ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲉ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁⲧϥ.

19:23 ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲕϯ ⳿ⲙⲡⲁϩⲁⲧ ⳿ⲉϯ⳿ⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓϣⲁⲛ⳿ⲓ ⲁⲓⲛⲁⲉⲣ⳿ⲡⲣⲁⲥⲥⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲏⲥⲓ.

19:24 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲁⲗⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲙⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲫⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲏⲓϥ ⳿ⲙⲫⲏ ⲧⲉ ⲡⲓⲓ̅ ⳿ⲛ⳿ⲙⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ.

19:25 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲟⲩⲟⲛ ⲓ̅ ⳿ⲛⲉⲙⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ.

19:26 ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉ ⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⲉⲩ⳿ⲉϯⲛⲁϥ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⲡⲉⲧⲉ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲥⲉⲛⲁⲟⲗϥ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ.

19:27 ⳿ⲡⲗⲏⲛ ⲛⲁϫⲁϫⲓ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲡⲟⲩⲟⲩⲱϣ ⲉⲑⲣⲓⲉⲣⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⳿ⲁⲛⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲗϧⲱⲗⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲁ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

19:28 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ⲡⲉ ϩⲓ⳿ⲧϩⲏ ϥⲛⲁ ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅.

19:29 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲧⲁϥϧⲱⲛⲧ ⳿ⲉⲃⲏⲑⲫⲁⲅⲏ ⲛⲉⲙ ⲃⲏⲑⲁⲛⲓ⳿ⲁ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲫⲁⲛⲓϫⲱⲓⲧ ϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲙⲃ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ.

19:30 ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲡⲁⲓϯⲙⲓ ⲉⲧⲭⲏ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛ⳿ⲙⲑⲟ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϫⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲏϫ ϥⲥⲟⲛϩ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲁⲗⲏⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉⲛⲉϩ ⲃⲟⲗϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲁⲛⲓⲧϥ.

19:31 ⲟⲩⲟϩ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲟⲩⲁⲓ ϣⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲉⲧⲉⲛⲃⲱⲗ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲁϫⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲡⲉⲧⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

19:32 ⲉⲧⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲟⲣⲡⲟⲩ ⲁⲩϫⲓⲙⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ.

19:33 ⲉⲩⲃⲱⲗ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲏϫ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉϫⲉ ⲛⲉϥϭⲓⲥⲉⲩ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲃⲱⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲏϫ.

19:34 ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲡⲉⲧⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

19:35 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲉⲛϥ ϩⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩⲃⲟⲣⲃⲉⲣ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ϩⲃⲱⲥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲥⲏϫ ⲁⲩⲧⲁⲗⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

19:36 ⲉⲩⲙⲟϣⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩⲫⲱⲣϣ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ϩⲃⲱⲥ ϩⲓ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ.

19:37 ⲉϥⲛⲁϧⲱⲛⲧ ⲇⲉ ϩⲏⲇⲏ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⲛⲧⲉ ⲛⲓϫⲱⲓⲧ ⲁϥⲉⲣϩⲏ ⲧⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲩⲣⲁϣⲓ ⲉⲩ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲫϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲏ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓϫⲟⲙ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲣⲱⲟⲩ.

19:38 ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ϥ⳿ⲥⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲟⲩⲣⲟ ⲫⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧϭⲟⲥⲓ.

19:39 ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲓⲣⲉϥϯ ⳿ⲥⲃⲱ ⲁⲣⲓⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁⲛ ⳿ⲛⲛⲉⲕⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ.

19:40 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲛⲁⲓ ⲭⲁⲣⲱⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲁⲓⲱⲛⲓ.

19:41 ⲟⲩⲟϩ ϩⲱⲥ ⲧⲁϥϧⲱⲛⲧ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉϯⲃⲁⲕⲓ ⲁϥⲣⲓⲙⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲥ.

19:42 ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲁⲣⲉ⳿ⲉⲙⲓ ϩⲱⲓ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲛⲁ ⲧⲉϩⲓⲣⲏⲛⲏ ϯⲛⲟⲩ ⲉ ⲁⲩϩⲱⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲛⲉⲃⲁⲗ.

19:43 ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁⲧⲁⲕⲧⲉ ⲕⲁϣ ⳿ⲉⲣⲟ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϫⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲛⲁⲕⲱϯ ⲉⲣⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁϩⲉϫϩⲱϫⲓ ⲥⲁⲥⲁ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

19:44 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲣⲱϧⲧ ⳿ⲙⲙⲟ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛϧⲏϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲭⲁ ⲟⲩⲱⲛⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲱⲛⲓ ⲛϧⲏϯ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲁ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϫⲉⲙ⳿ⲡϣⲓⲛⲓ.

19:45 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϯ ⲉⲃⲟⲗ.

19:46 ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲡⲁⲏⲓ ⲉϥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲏⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲁⲓϥ ⳿ⲙⲃⲏⲃ ⳿ⲛⲥⲟⲛⲓ.

19:47 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲙⲙⲏⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲟⲩ⳿ⲁϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲛⲁⲩⲕⲱϯ ⲡⲉ ⳿ⲛⲥⲁ ⲧⲁⲕⲟϥ.

19:48 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϫⲓⲙⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲙⲫⲏ⳿ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲁⲓϥ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲁⲩ⳿ⲁϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲉⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ

20:1 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲛⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲁⲩⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ.

20:2 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁϫⲟⲥ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲕ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲁϣ ⳿ⲛⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲓⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲁϥϯ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲛⲁⲕ.

20:3 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϯⲛⲁϣⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϩⲱ ⳿ⲉⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁϫⲟϥ ⲛⲏⲓ.

20:4 ⲡⲓⲱⲙⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲉ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲡⲉ ϣⲁⲛ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉ.

20:5 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲥⲟϭⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲛϣⲁⲛϫⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲡⲉ ⳿ϥⲛⲁϫⲟⲥ ϫⲉ ⲑⲃⲉⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

20:6 ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁⲛϣⲁⲛϫⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲁϥϩⲓⲱⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲅⲁⲣ ⲏⲧ ϫⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏ ⲧⲏⲥ ⲡⲉ.

20:7 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ϫⲉ ⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ ⲡⲉ.

20:8 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲩⲇⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲛϯⲛⲁϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲓ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲁϣ ⳿ⲛⲉⲣϣⲓϣⲓ.

20:9 ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲇⲉ ⳿ⲛⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲁⲓⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲛⲉ ⲩⲟⲛ ⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲁϥϭⲟ ⳿ⲛⲟⲩⲓⲁϩ⳿ⲁⲗⲟⲗⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲏⲓϥ ⳿ⲛϩⲁⲛⲟⲩⲓⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲉⲙⲙⲟ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ.

20:10 ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲏⲟⲩ ϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛⲟⲩⲃⲱⲕ ϩⲁ ⲛⲓⲟⲩⲓⲏ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϯ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲓⲁϩ⳿ⲁⲗⲟⲗⲓ ⲛⲓⲟⲩⲓⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲩϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩϯⲧⲟⲧϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϥϣⲟⲩⲓⲧ.

20:11 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲧⲟⲧϥ ⲟⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲕⲉⲃⲱⲕ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲩϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲓ ⲭⲉⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩϣⲟϣϥ ⲁⲩϯⲧⲟⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϣⲟⲩⲓⲧ.

20:12 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲧⲟⲧϥ ⲟⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁϩⲅ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲫⲱⲗϩ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲭⲉⲧ ⲁⲩϩⲓⲧϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

20:13 ⲡⲉϫⲉ ⳪ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲓⲁϩ⳿ⲁⲗⲟⲗⲓ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁⲁⲓϥ ϯⲛⲁⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲙⲡⲁϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⲁⲣⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲉϣⲓⲡⲓ ϧⲁⲧⲉϥϩⲏ.

20:14 ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲓⲟⲩⲓⲏ ⲛⲁⲩⲥⲟϭⲛⲓ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲁⲙⲱⲓⲛⲓ ⲙⲁⲣⲉⲛϧⲟⲑⲃⲉϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲥϣⲱⲡⲓ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛϫⲉ ϯ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ.

20:15 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩϩⲓⲧϥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲓⲓⲁϩ⳿ⲁⲗⲟⲗⲓ ⲁⲩϧⲟⲑⲃⲉϥ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉϥⲛⲁⲁⲓϥ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲙⲡⲓⲓⲁϩ⳿ⲁⲗⲟⲗⲓ.

20:16 ⳿ϥⲛⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲛⲁⲧⲁⲕⲉ ⲛⲓⲟⲩⲓⲏ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲛⲁϯ ⳿ⲙⲡⲓⲓⲁϩ⳿ⲁⲗⲟⲗⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲓ.

20:17 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲡⲓⲱⲛⲓ ⲉⲧⲁⲩϣⲟϣϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲕⲱⲧ ⲫⲁⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲉⲩϫⲱϫ ⳿ⲛⲗⲁⲕϩ.

20:18 ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁϩⲉⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲁⲓⲱⲛⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ϥⲛⲁⲗⲱⲥ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲉϥⲛⲁϩⲉⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ⳿ϥⲛⲁϣⲁϣϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

20:19 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲕⲱϯ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⳿ⲉ⳿ⲉⲛ ⲛⲟⲩϫⲓϫ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲁⲩ⳿ⲉⲙⲓ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲉⲧⲁϥϫⲉ ⲧⲁⲓⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲉⲑⲃⲏⲧⲟⲩ.

20:20 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩϯ⳿ϩⲑⲏⲟⲩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲣⲡ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϩⲁⲛⲣⲉϥ⳿ⲭⲣⲟϥ ⲩⲉⲣⲙⲉⲧϣⲟⲃⲓ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ϩⲁⲛ⳿ⲑⲙⲏⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉⲧⲁϩⲟϥ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲁϫⲓ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲉⲧⲏⲓϥ ⳿ⲛϯⲁⲣⲭⲏ ⲛⲉⲙ ϯ⳿ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ.

20:21 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲉⲛϥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲓⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⳿ⲕⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲱⲟⲩⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲕϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲕϭⲓ ϩⲟ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲕϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

20:22 ⳿ⲥϣⲉ ⳿ⲛϯϩⲱϯ ⳿ⲙ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ϣⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲛ.

20:23 ⲉⲧⲁϥϯ⳿ϩⲑⲏϥ ⲇⲉ ⲉⲧⲟⲩⲙⲉⲧⲡⲁⲛⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ.

20:24 ϫⲉ ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲥⲁⲑⲉⲣⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲁⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϯ ϩⲓⲕⲱⲛ ⲛⲉⲙ ϯⲉⲡⲓⲅⲣⲁⲫⲏⲉⲧϩⲓⲱⲧⲥ ⲛⲁ ⲓⲙ ⲛⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲁ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛⲉ.

20:25 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲙⲁ ⲛⲁ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲙ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁ ⲛⲁ ⲫϯ ⳿ⲙⲫϯ.

20:26 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲟⲩ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲉⲁⲙⲁϩⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉϥϫⲓⲛⲉⲣⲟⲩⲱ ⲁⲩⲭⲁⲣⲱⲟⲩ.

20:27 ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲥⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲉⲟⲥ ⲛⲏⲉⲧϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲁⲩϣⲉⲛϥ.

20:28 ⳿ⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲫⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲁ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⳿ⲡⲥⲟⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲓ ⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲉϥ ϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ϭⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲟⲩ⳿ϫⲣⲟϫ ⳿ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲛ.

20:29 ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲍ̅ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲥⲟⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⳿ⲉⲧⲁϥϭⲓ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲁϥⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲁϣⲏⲣⲓ.

20:30 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲙⲁϩⲃ̅ ⲁϥϭⲓⲧⲥ.

20:31 ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲁϩⲅ̅ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲇⲉ ϣⲁ ⲡⲓⲙⲁϩⲍ̅ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲭⲁ ⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲟⲩ.

20:32 ⳿ⲉ⳿ⲡϧⲁⲉ ⲇⲉ ⲁⲥⲙⲟⲩ ϩⲱⲥ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲕⲉ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ.

20:33 ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ϯⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲁⲥⲛⲁⲉⲣ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲙ ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁ ⲡⲓⲍ̅ ⲅⲁⲣ ϭⲓⲧⲥ ⲉⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ.

20:34 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲛⲓϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲉⲛⲉϩ ϣⲁⲩϭⲓ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲩ ϭⲓⲧⲟⲩ.

20:35 ⲛⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣ⳿ⲡⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲛⲉϩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ϯⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ϯ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲩϭⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲩ ϭⲓⲧⲟⲩ.

20:36 ⲟⲩⲇⲉ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲥⲉⲙⲟⲩ ϫⲉ ϩⲁⲛϩⲓⲥⲟⲥ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲉ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲉ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ.

20:37 ⲟⲧⲓ ⲇⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ϩⲱϥ ⲁϥϯⲙⲏⲓⲛⲓ ϩⲓ ⲡⲓⲃⲁⲧⲟⲥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ϯ ⲛⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲛⲉⲙ ⲫϯ ⳿ⲛ⳿ Ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲛⲉⲙ ⲫϯ ⳿ⲛⲓⲁⲕⲱⲃ.

20:38 ⲫϯ ⲫⲁ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲫⲁ ⲛⲏⲉⲧⲟⲛϧ ⲡⲉ ⲥⲉⲟⲛϧ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

20:39 ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲓⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲁⲕϫⲟⲥ.

20:40 ⲛⲁⲩ⳿ϣⲉⲣⲧⲟⲗⲙⲁⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉ ⳿ⲉϣⲉⲛϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲗⲓ.

20:41 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⲥⲉϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲇⲁⲩⲓⲇ ⲡⲉ.

20:42 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲇⲁⲩⲓⲇ ⳿ϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϫⲱⲙ ⳿ⲛⲛⲓⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉϫⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲙⲡⲁϫ̅ⲥ̅ ϫⲉ ϩⲉⲙⲥⲓ ⲥⲁⲧⲁⲟⲩⲓⲛⲁⲙ.

20:43 ϣⲁϯⲭⲁ ⲛⲉⲕϫⲁϫⲓ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲛⲛⲉⲕ ϭⲁⲗⲁⲩϫ.

20:44 ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲟⲩⲛ ⳿ϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲁ ϫ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲱⲥ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ ⲡⲉ.

20:45 ⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ.

20:46 ϫⲉ ⲙⲁ⳿ϩⲑⲏⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲥⲧⲟⲗⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲙⲉⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥ ⲉⲛ ⲓⲁⲅⲟⲣⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϣⲟⲣⲡ ⳿ⲙⲙⲁⲛϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϣⲟⲣⲡ ⳿ⲙⲙⲁ⳿ⲛⲣⲱⲧⲉⲃ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲇⲓⲡⲛⲟⲛ.

20:47 ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲛⲛⲓⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲓⲭⲏⲣⲁ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲗⲱⲓϫⲓ ⲉⲥⲟⲩⲏⲟⲩ ⲥⲉⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭ ⲉⲥⲑⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲩ⳿ⲉϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩϩⲁⲡ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ

21:1 ⲉⲧⲁϥⲥⲟⲙⲥ ⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉϩⲁⲛⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⲉⲩϩⲓⲟⲩⲓ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲇⲱⲣⲟⲛ ⳿ⲉⲛⲓⲅⲁⲍⲟⲫⲩⲗⲁⲕⲓⲟⲛ.

21:2 ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲭⲏⲣⲁ ϩⲱⲥ ⳿ⲛϩⲏⲕⲓ ⲉⲥϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲗⲉⲡⲧⲟⲛ ⲃ̅.

21:3 ⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲧⲁⲓⲭⲏⲣⲁ ⳿ⲛϩⲏⲕⲓ ⲁⲥϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

21:4 ⲉⲧⲁ ⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲇⲱⲣⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲑⲁⲓ ⳿ⲛⲑⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲥⲉⲣϧⲁ⳿ⲉ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉⲥⲱⲛϧ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲛⲁϥ⳿ⲛⲧⲁⲥ ⲁⲥϩⲓⲧϥ.

21:5 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉ ⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ϫⲉ ⲁⲩⲥⲉⲗⲥⲱⲗϥ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲱⲛⲓ ⲉⲛⲁⲛⲉⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲁⲛⲁⲑⲏⲙⲁ ⲡⲉϫⲁϥ.

21:6 ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲥⲉⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲉⲛⲁⲭⲁ ⲟⲩⲱⲛⲓ ⲁⲛ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲱⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ⳿ⲛⲥⲉⲛⲁⲃⲟⲗϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ.

21:7 ⲁⲩϣⲉⲛϥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲓⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲁⲣⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛ⳿ⲑⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲛⲁⲓ ⲛⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ.

21:8 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲥⲱⲣⲉⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲡⲁⲣⲁⲛ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⳿ⲡⲥⲏⲟⲩ ϧⲱⲛⲧ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲙⲟϣⲓ ⲥⲁⲫⲁϩⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ.

21:9 ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉϩⲁⲛⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲛⲟⲩϣⲡ ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲓϫⲱⲕ.

21:10 ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲱⲟⲩ ⲡⲉ ϫⲉ ⲉϥ⳿ⲉⲧⲱⲛϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲉⲑⲛⲟⲥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ.

21:11 ϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲙⲉⲛ ⲩ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛ⳿ϩⲃⲱⲛ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲙⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲙⲁ ϩⲁⲛϩⲟϯ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲏⲓⲛⲓ ⲉⲩ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ.

21:12 ⲁϫⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩ⳿ⲉ⳿ⲉⲛ ⲛⲟⲩϫⲓϫ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲩϯ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϩⲁⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛⲉⲙ ⲁⲛ⳿ϣⲧⲉⲕⲱⲟⲩ ⲉⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲁⲣⲁⲛ.

21:13 ⲉϥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉⲩⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ.

21:14 ⲁⲥ ⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲉⲣⲙⲉⲗⲉⲧⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

21:15 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ϯⲛⲁϯ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲟ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥⲟⲫⲓ⳿ⲁ ⲑⲏ ⲉⲧⲉ⳿ⲛⲥⲉⲛⲁϣϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁⲥ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲛⲥⲉⲛⲁ⳿ϣⲟⲩⲱϩⲉⲙ ⲟⲩⲃⲏⲥ ⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

21:16 ⲥⲉⲛⲁϯ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲓⲟϯ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

21:17 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲉⲩⲙⲟⲥϯ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲁⲣⲁⲛ.

21:18 ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩϥⲱⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲁⲫⲉ ⳿ⲛⲛⲉϥⲧⲁⲕⲟ.

21:19 ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ϫⲫⲟ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ.

21:20 ϩⲟⲧⲁⲛ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲉⲣⲉ ϩⲁⲛⲙⲁⲧⲟⲓ ⲱϯ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲣⲓ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲁϥϧⲱⲛⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲥϣⲱϥ.

21:21 ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧⲭⲏ ϧⲉⲛ ϯⲓⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⲙⲁⲣⲟⲩⲫⲱⲧ ϩⲓϫⲉⲛ ⲛⲓⲧⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏ ⲧϧⲉⲛ ⲧⲉⲥⲙⲏϯ ⲙⲁⲣⲟⲩⲫⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲭⲱⲣⲁ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲟⲩϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲥ.

21:22 ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡϭⲓ⳿ⲙϣⲓϣ ⲉⲑⲣⲟⲩϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏ ⲟⲩⲧ.

21:23 ⲟⲩⲟⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧ⳿ⲙⲃⲟⲕⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϭⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲅⲁⲣ ⲛϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϫⲱⲛⲧ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲗⲁⲟⲥ.

21:24 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉϩⲉⲓ ϧⲉⲛ ⲣⲱϥ ⳿ⲛ⳿ⲧⲥⲏϥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲩ⳿ⲉⲉⲣⲉⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲉⲩⲓⲛ ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲉⲩϩⲱⲙⲓ ⳿ⲉϫⲱⲥ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲉⲑⲛⲟⲥ ϣⲁⲧⲟⲩϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲥⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲩ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲉⲑⲛⲟⲥ.

21:25 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲙⲏⲓⲛⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲏ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲓⲟϩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲓⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩϩⲟϫϩⲉϫ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉϥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲡⲟⲣⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲙ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲛⲉⲙ ⳿ⲫⲙⲟⲛⲙⲉⲛ.

21:26 ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⲉⲣⲉ ⲧⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⳿ⲧϩⲟϯ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϯⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲛⲓϫⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲥⲉⲛⲁⲕⲓⲙ.

21:27 ⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩϭⲏⲡⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϫⲟⲙ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲱⲟⲩ.

21:28 ⲉⲣⲉ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛϣⲱⲡⲓ ϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛ⳿ⲁⲫⲏ ⲟⲩ⳿ⲓ ϫⲉ ⳿ϥϧⲉⲛⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲱϯ.

21:29 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲉ ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⲉϯⲃⲱ ⳿ⲛⲕⲉⲛⲧⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ϣϣⲏⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

21:30 ⲉϣⲱⲡ ϩⲏⲇⲏ ⲉⲩⲛⲁϯⲟⲩⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ϣⲁⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ϥϧⲱⲛⲧ ⲛϫⲉ ⲡⲓϣⲱⲙ.

21:31 ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲁⲓ ⲉⲩⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲁⲣⲓ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲁⲥϧⲱⲛⲧ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

21:32 ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉ ⲧⲁⲓⲅⲉⲛⲉ⳿ⲁ ⲥⲓⲛⲓ ϣⲁⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ.

21:33 ⳿ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲥⲉⲛⲁⲥⲓⲛⲓ ⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲥⲓⲛⲓ.

21:34 ⲙⲁϩⲑⲏⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ϩⲣⲟϣ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϭⲓⲙⲉ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲑⲓϧⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲣⲱⲟⲩϣ ⲙⲃⲓⲱⲧⲓⲕⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲟⲩϩⲟϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟϯ ⲉⲧⲉϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ.

21:35 ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲫⲁϣ ⲉϥ⳿ⲉ⳿ⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡϩⲟ ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ.

21:36 ⲣⲱⲓⲥ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲱⲃϩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛⲉⲣ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ.

21:37 ⲛⲁϥ⳿ⲓⲣⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲛⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥⲙⲟⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲫⲁ ⲛⲓϫⲱⲓⲧ.

21:38 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲏⲣϥ ⲛⲁϥϣⲱⲣⲡ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϩⲁⲣⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ

22:1 ⲛⲁϥϧⲉⲛⲧ ⲇⲉ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡϣⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲧ⳿ϣⲙⲏⲣ ⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ.

22:2 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲕⲱϯ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁϧ ϫⲉ ⲁⲩⲛⲁⲧⲁⲕⲟϥ ⳿ⲛⲁϣ ⳿ⲛⲣⲏϯ ⲛⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲁⲟⲥ.

22:3 ⲁ ⳿ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲇⲉ ϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡϩⲏⲧ ⳿ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏ ⲥ ⳿ⲉⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲓ̅ⲃ̅.

22:4 ⲟⲩⲟϩ ϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲣⲭ ⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁⲧⲏⲅⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲏⲓϥ ⳿ⲉⲧⲟⲧⲟⲩ.

22:5 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲣⲁϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲉⲙⲛⲏⲧⲥ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲉϯ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩϩⲁⲧ.

22:6 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣⲉⲝⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲕⲱϯ ⲡⲉ ⳿ⲛⲥⲁ ⲟⲩⲉⲩⲕⲉⲣⲓⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲏⲓϥ ⳿ⲉⲧⲟⲧⲟⲩ ⲁⲧϭⲛⲉ ⲙⲏϣ.

22:7 ϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲧ⳿ϣⲙⲏ ⲣ ⲫⲏⲉⲧⲉ⳿ⲥϣⲉ ⳿ⲉϣⲁⲧ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ.

22:8 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏ ⲥ ϫⲉ ⲁϣⲉ ⲱⲧⲉⲛ ⲥⲉⲃⲧⲉ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ ⲛⲁⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲟⲙϥ.

22:9 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲕⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲥⲉⲃⲧⲱⲧϥ ⲑⲱⲛ.

22:10 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣⲉⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲃⲁⲕⲓ ⳿ϥⲛⲁ⳿Ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲉϥϥⲁⲓ ⳿ⲛⲟⲩϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⳿ⲉⲡⲓⲏⲓ ⳿ⲉⲧⲉϥⲛⲁϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

22:11 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁϫⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲉⲃⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲏⲓ ϫⲉ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲁϣ ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉ ⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲙⲡⲁⲡⲁⲥⲭⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲛⲁⲙⲁⲑⲏ ⲧⲏⲥ.

22:12 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ϥⲛⲁⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲁ ⲉϥⲥⲁ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲉϥⲫⲟⲣϣ ⲥⲉⲃⲧⲱⲧϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ.

22:13 ⲉⲧⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩϫⲓⲙⲓ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲉⲃⲧⲉ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭ ⲁ.

22:14 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲣⲱⲧⲉⲃ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙⲁϥ.

22:15 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓ⳿ⲁ ⲁⲓⲉⲣⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲙⲡⲁⲡⲁⲥ ⲭⲁ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲁϯϭⲓ⳿ⲙⲕⲁϩ.

22:16 ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ ϣⲁⲧⲉϥϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

22:17 ⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲁⲫⲟⲧ ⲁϥϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲙⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲫⲁⲓ ⲫⲟϣϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

22:18 ϯϫⲱ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲁⲥⲱ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲁⲓⲃⲱ ⳿ⲛⲁⲗⲟⲗⲓ ϣⲁⲧⲉⲥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

22:19 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲓⲕ ϥϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲁϥⲫⲁϣϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲏⲓϥ ⲛⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲫⲁⲓ ⲁⲣⲓⲧϥ ⳿ⲉⲡⲁⲙⲉⲩⲓ.

22:20 ⲟⲩⲟϩ ⲓ⳿ⲁⲫⲟⲧ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲓⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ⳿ⲁⲫⲟⲧ ϯⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲧⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲁ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

22:21 ⲡⲗⲏⲛ ⲓⲥ ⳿ⲧϫⲓϫ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲧⲏⲓⲧ ⳿ⲥⲭⲏ ⲛⲉⲙⲏⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ϯ⳿ⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ.

22:22 ϫⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⲙⲉⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⳿ϥⲛⲁϣⲉ ⲛⲁϥ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲑⲏϣ ⲡⲗⲏⲛ ⲟⲩⲟⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ.

22:23 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲁⲩⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛϣⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲁⲣⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏ ⲧⲟⲩ ⲉⲑⲛⲁⲉⲣ ⲫⲁⲓ.

22:24 ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲟⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲫⲓⲗⲟⲛⲓⲕⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲓⲛⲓϣϯ.

22:25 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲉ ⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲥⲉⲟⲓ ⳿ⲛϭⲟⲓⲥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲧⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲉϫⲱⲟⲩ ⲥⲉⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲉⲣⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ.

22:26 ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲙⲁⲣⲉϥⲉⲣ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓϧⲉⲗϣ⳿ⲓⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓϩⲏⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲟⲥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛ.

22:27 ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲫⲏⲉⲑⲣⲱⲧⲉⲃ ϣⲁⲛ ⲫⲏⲉⲧⲉⲣⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛ ⲙⲏ ⲫⲏⲉⲑⲣⲱⲧⲉⲃ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉϯⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲉⲧⲉⲛⲙⲏϯ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲉⲣⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛ.

22:28 ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲟϩⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ.

22:29 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲛⲁⲥⲉⲙⲛⲓ ⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥⲥⲉⲙⲛⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ.

22:30 ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱ ϩⲓ ⲁ⳿ⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲉⲛ ⲧⲁⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉϯ ϩⲁⲡ ⳿ⲉϯⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲙⲫⲩⲗⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥ̅ⲗ̅.

22:31 ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲥⲓⲙⲱⲛ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲉϥ⳿ⲉⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϣⲉⲗϣⲉⲗ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲟⲩ⳿ⲟ.

22:32 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲓⲧⲱⲃϩ ⳿ⲉϫⲱⲕ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ϣⲧⲉⲙⲙⲟⲩⲛⲕ ⲛϫⲉ ⲡⲉⲕⲛⲁϩϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ϩⲱⲕ ⲕⲟⲧⲕ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⲙⲁⲧⲁϫⲣⲉ ⲛⲉⲕ⳿ⲥⲛⲏ ⲟⲩ.

22:33 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ϯ ⲥⲉⲃⲧⲱⲧ ⳿ⲉϣⲉ ⲉ⳿ⲡ⳿ϣⲧⲉⲕⲟ ⲛⲉⲙⲁⲕ ⲛⲉⲙ ⳿ⲫⲙⲟⲩ.

22:34 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ⲡⲉⲧⲣⲉ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉ ⲟⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩϯ ⳿ⲙⲫⲟⲟⲩ ⲁⲧⲉⲕϫⲟⲗⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲅ̅ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⲉⲑⲣⲉⲕ⳿ⲉⲙⲓ.

22:35 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϩⲟⲧⲉ ⲉⲧⲁⲓⲟⲩⲉⲣⲡ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁϭⲛⲉ ⲁⲥⲟⲩⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲏⲣⲁ ⲛⲉⲙ ⲑⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⲏ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣϧⲁ⳿ⲉ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲙⲫⲏ.

22:36 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϯⲛⲟⲩ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲥⲟⲩⲓ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲁⲣⲉϥⲟⲗⲥ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲟⲩⲡⲏⲣⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⲙⲁⲣⲉϥϯ ⲡⲉϥ⳿ϩⲃⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲉⲡ ⲟⲩⲥⲏϥⲓ.

22:37 ϯϫⲱ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϩⲱϯ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧ ϫⲉ ⲁⲩⲟⲡϥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲉⲑⲃⲏⲧ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉ ⲉϥϫⲱⲕ.

22:38 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲓⲥ ⲥⲏϥⲓ ⲃ̅ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲥⲉⲣⲱϣⲓ.

22:39 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⲕⲁⲧⲁ ϯⲕⲁϩⲥ ⳿ⲉⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓϫⲱⲓⲧ ⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ.

22:40 ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲱⲃϩ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ.

22:41 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲟⲩⲱϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲁⲩ ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⳿ⲛϩⲓ ⲟⲩⲱⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥϩⲓⲧϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉϥⲕⲉⲗⲓ ⲁϥⲧⲱⲃϩ.

22:42 ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲓⲥϫⲉ ⳿ⲭⲟⲩⲱϣ ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲓ⳿ⲁⲫⲟⲧ ⲥⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲟⲓ ⳿ⲡⲗⲏⲛ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲏⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲱⲕ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ.

22:43 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲉⲑⲣⲉϥϯϫⲟⲙ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉϥϭⲓϣϣⲱⲟⲩ ⲉϥⲉⲣⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲕⲉⲗⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲣⲉ ⲛⲉϥϥⲱϯ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲙⲡⲓⲟⲩⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲉϥϣⲟⲩⲟ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ.

22:44 ⲟⲩⲟϩ ϥⲧⲱⲃϩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϥϥⲱϯ ⲁϥⲉⲣ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲟⲩⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲓ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ.

22:45 ⲟⲩⲟϩ ⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⲁϥ⳿ⲓ ϩⲁ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥϫⲉⲙⲟⲩ ⲉⲩ⳿ⲛⲕⲟⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ.

22:46 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ⲉ ⲑⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲛⲕⲟⲧ ⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲣⲓ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ.

22:47 ⲉⲧⲓ ⲉϥⲥⲁϫⲓ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲉⲙ ⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲓ̅ⲃ̅ ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ϧⲁϫⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϧⲱⲛⲧ ⳿ⲉⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥϯⲫⲓ ⳿ⲉⲣⲱϥ.

22:48 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲁⲕⲛⲁϯ ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲫⲓ.

22:49 ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲕⲱϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉⲫⲏⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲉ ⳪ ⳿ⲛⲧⲉⲛϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛ⳿ⲧⲥⲏϥⲓ.

22:50 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲁϥϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⳿ⲫⲃⲱⲕ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲗ ⲡⲉϥⲙⲁϣϫ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⲉⲃⲟⲗ.

22:51 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲕⲏⲛ ϣⲁ ⳿ⲙⲛⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥϭⲟϩ ⳿ⲉⲡⲉϥⲙⲁϣϫ ⲁϥⲧⲁⲗϭⲟϥ.

22:52 ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲏ ⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁⲧⲏⲅⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲁ ⲟⲩⲥⲟⲛⲓ ⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ϣⲃⲟϯ.

22:53 ⲉⲓⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲏ ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲩⲧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛϫⲓϫ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲙ ⳿ⲡⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲭⲁⲕⲓ.

22:54 ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩ⳿ⲉⲛϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϭⲓⲧϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲓⲫⲟⲩⲉⲓ.

22:55 ⲉⲧⲁⲩϭⲉⲣⲉ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ ⳿ⲛϯⲁⲩⲗⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩϩⲉⲙⲥⲓ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϩⲱϥ ϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲙⲏϯ.

22:56 ⲧⲁⲥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⳿ⲙⲃⲱⲕⲓ ⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲥⲥⲟⲙⲥ ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲣⲉ ⲫⲁⲓ ϩⲱϥ ⲭⲏ ⲛⲉⲙⲁϥ.

22:57 ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲱⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ.

22:58 ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϩⲱⲕ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ.

22:59 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁ ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ ⲁⲣⲉ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲧⲁϫⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲡⲉ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲁⲣⲉ ⲫⲁⲓ ϩⲱϥ ⲭⲏ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲅⲁⲗⲓⲗⲉⲟⲥ ⲡⲉ.

22:60 ⲡⲉϫⲁϥ ⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ϯ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ⳿ⲉⲡⲉⲧⲉⲕϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲉⲧⲓ ⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲁ ⲟⲩ⳿ⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩϯ.

22:61 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲫⲟⲛϩϥ ⲛϫⲉ Ⲡ⳪ ⲁϥⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉⲣ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲠ⳪ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉ ⲟⲩ⳿ⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩϯ ⳿ⲙⲫⲟⲟⲩ ⲭⲛⲁϫⲟⲗⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲅ̅ ⳿ⲛⲥⲟⲡ.

22:62 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲣⲓⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲛϣⲁϣⲓ.

22:63 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲩ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲁⲩⲥⲱⲃⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉ ⲉⲩϩⲓⲟⲩⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

22:64 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩϩⲟⲃⲥϥ ⲛⲁⲩϣⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲣⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲓⲛ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲁϥϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⲉⲣⲟⲕ.

22:65 ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲕⲉⲙⲏϣ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ.

22:66 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲉⲛϥ ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲟⲩⲙⲁ⳿ⲛϯϩⲁⲡ.

22:67 ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲁϫⲟⲥ ⲛⲁⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲓϣⲁⲛϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲛⲁϩϯ ⲁⲛ.

22:68 ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲁⲓϣⲁⲛϣⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣⲟⲩⲱ ⲁⲛ.

22:69 ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲛⲟⲩ ⲉϥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲥⲁⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⳿ⲛϯϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

22:70 ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲉ ⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲉⲧϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ.

22:71 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓⲁ ϫⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲣⲱϥ

23:1 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲟⲩⲙⲏϣ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲩ⳿ⲉⲛϥ ϩⲁ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ.

23:2 ⲩⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲇⲉ ⳿ⲛⲉⲣⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲁⲛϫⲉⲙϥ ⲉⲧⲫⲱⲛϩ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲉⲑⲛⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲧⲁϩⲛⲟ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙϯ ϩⲱϯ ⲙ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ.

23:3 ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥϣⲉⲛϥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉⲧϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ.

23:4 ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲏϣ ϫⲉ ⳿ⲛϯϫⲉⲙ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲉⲧⲓ⳿ⲁ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ.

23:5 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲩϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ϥ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ϯⲓⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⳿ⲉⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲥϫⲉⲛ ⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ϣⲁ ⲡⲁⲓⲙⲁ.

23:6 ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛⲁϥϣⲓⲛⲓ ϫⲉ ⲁⲛ ⲟⲩⲅⲁⲗⲓⲗⲉⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ.

23:7 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲛⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲡⲉ ⲁϥⲟⲩⲟⲣⲡϥ ϩⲁ ⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲉϥⲭⲏ ϩⲱϥ ϧⲉⲛ ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ.

23:8 ⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲇⲉ ⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥⲣⲁϣⲓ ⳿ⲉⲙⲁϣⲱ ⲛⲁϥⲟⲩⲱϣ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲟⲛⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉϫⲉ ⲛⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲙⲏⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲉϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

23:9 ⲛⲁϥϣⲓⲛⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⳿ⲛⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ.

23:10 ⲛⲁⲩⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲉⲩⲉⲣⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉⲙⲁϣⲱ.

23:11 ⲉⲧⲁϥϣⲟϣϥ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲧⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲃⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁϥϫⲟⲗϩϥ ⳿ⲛⲟⲩϩⲉⲃⲥⲱ ⲉⲥⲫⲉⲣⲓⲱⲟⲩ ⲁϥⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⳿ⲉⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ.

23:12 ⲁⲩⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣ ⲇⲉ ⳿ⲉⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁⲩϣⲟⲡ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧϫⲁϫⲓ ⳿ⲉⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ.

23:13 ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲧⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ.

23:14 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓⲛⲓ ⲛⲏⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ϩⲱⲥ ⲉϥⲫⲱⲛϩ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲁⲓϣⲉⲛϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁϥ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓϫⲉⲙ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲉⲧⲓ⳿ⲁ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ.

23:15 ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲡⲕⲉⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲁϥⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⲅⲁⲣ ϩⲁⲣⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲉⲁϥⲁⲓϥ ⲉϥ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲟⲩ.

23:16 ⳿ⲛⲧⲁϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲟⲩⲛ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲧⲁⲭⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

23:17 ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲟⲩ ⲕⲁϩⲥ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲑⲣⲉϥⲭⲱ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲥⲟⲛϩ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲧⲁ ⳿ⲡϣⲁⲓ.

23:18 ⲁ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲇⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲗⲓ ⲫⲁⲓ ⲭⲁ ⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ ⲛⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

23:19 ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁⲩϩⲓⲧϥ ⳿ⲉ⳿ⲡ⳿ϣⲧⲉⲕⲟ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲉⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ϯⲡⲟⲗⲓⲥ.

23:20 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲁ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲭⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

23:21 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϣϥ ⲁϣϥ.

23:22 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲁϩⲅ̅ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ϫⲉ ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲡⲉⲧⲁ ⲫⲁⲓ ⲁⲓϥ ⳿ⲙⲡⲓϫⲉⲙ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲉⲧⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲛⲧⲁϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲟⲩⲛ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲧⲁⲭⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

23:23 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲩⲟⲩⲁϩⲧⲟⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲏ ⲉⲩⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲑⲣⲟⲩⲁϣϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ.

23:24 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϩⲁⲡ ⲉⲑⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲟⲩⲉⲧⲏⲙⲁ.

23:25 ⲁϥⲭⲱ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁⲩϩⲓⲧϥ ⳿ⲉ⳿ⲡ⳿ϣⲧⲉⲕⲟ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩϧⲱⲧⲉⲃ ⲛⲉⲙ ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲫⲏ ⲧⲁⲩⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲏⲓϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲟⲩⲟⲩⲱϣ.

23:26 ⲟⲩⲟϩ ϩⲱⲥ ⲉⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲓ ϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲟⲩⲕⲩⲣⲓⲛⲉⲟⲥ ϥⲛⲏ ⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲕⲟⲓ ⲁⲩⲧⲁⲗⲉ ⲡⲓ⳿ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉⲑⲣⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲥⲁⲫⲁϩⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

23:27 ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲏϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⲛⲏ⳿ⲉⲛⲁⲩⲧⲱⲓⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲛⲉϩⲡⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

23:28 ⳿ⲉⲧⲁϥⲫⲟⲛϥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲓϣⲉⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲣⲓⲙⲓ ⳿ⲉϫⲱⲓ ⳿ⲡⲗⲏⲛ ⲣⲓⲙⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛϣⲏⲣⲓ.

23:29 ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲥⲉⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲏ ⲧⲟⲩⲛⲁϫⲟⲥ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲱⲟⲩ⳿ⲛⲓⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲧϭ ⲣⲏⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲛⲉϫⲓ ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲡⲟⲩⲙⲓⲥⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲙⲛⲟϯ ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲡⲟⲩϣⲁⲛϣ.

23:30 ⲧⲟⲧⲉ ⲉⲛⲁⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛϫⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲓⲧⲱⲟⲩ ϫⲉ ϩⲉⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲁⲗⲁⲙⲫⲟ ϫⲉ ϩⲟⲃⲥⲉⲛ.

23:31 ϫⲉ ⲓⲥϫⲉ ⲥⲉ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓϣⲉ ⲉⲧⲗⲏ ⲕ ⲓⲉ ⲟⲩ ⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧϣⲟⲩⲱⲟⲩ.

23:32 ⲛⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲕⲉⲣⲉϥⲉⲣⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲃ̅ ⲛⲉⲙⲁϥ ⳿ⲉϧⲟⲑⲃⲟⲩ.

23:33 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲕⲣⲁⲛⲓⲟⲛ ⲁⲩⲁϣϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲁⲕⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲟⲩⲁⲓ ⲙⲉⲛ ⲥⲁⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⲥⲁϫⲁϭⲏ ⲁⲩⲫⲱϣ ⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲱⲥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁⲩ ⲁⲩϩⲓⲱⲡ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ.

23:34 ⲓ̅ⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲭⲱ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲛⲏ⳿ⲉⲧⲟⲩ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

23:35 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲉϥⲛⲁⲩ ⲛⲁⲩⲉⲗⲕϣⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲕⲉⲁⲣⲭ ⲱⲛ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲛϩⲁⲛⲕⲉⲭ ⲱⲟⲩⲛⲓ ⲙⲁⲣⲉϥⲛⲁϩⲙⲉϥ ⲱϥ ⲥϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⲡⲓⲥⲱⲧⲡ.

23:36 ⲛⲁⲩⲥⲱⲃⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲕⲉⲙⲁⲧⲟⲓ ⲉⲩⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟϥ ⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲟⲩϩⲉⲙϫ ⲛⲁϥ.

23:37 ⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲁϩⲙⲉⲕ.

23:38 ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲕⲉⲉⲡⲓ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ⲇⲉ ⲡⲉ ϩⲓϫⲱϥ ⳿ⲙⲙⲉⲧϩⲉⲃⲣⲉⲟⲥ ⲙⲙⲉⲧⲣⲱⲙⲉⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ.

23:39 ⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲕⲁⲕⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲉⲧⲁⲩⲁϣⲟⲩ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲉⲟⲩ⳿ⲁ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲁϩⲙⲉⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϩⲙⲉⲛ ϩⲱⲛ.

23:40 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲁϥⲉⲣⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁⲛ ⲛⲁϥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲫϯ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⳿ⲕⲉⲣϩⲟϯ ⲁⲛ ϧⲁⲧⲉϥϩⲏ ϫⲉ ⲁⲛⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓϩⲁⲡ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ.

23:41 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲙⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲉⲧⲁⲛϭⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲡⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲁⲛⲁⲓⲧⲟⲩ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉϥⲉⲣ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ.

23:42 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁⲣⲓⲡⲁⲙⲉⲩⲓ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲕϣⲁⲛ⳿ⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲕⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ.

23:43 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⳿ⲙⲫⲟⲟⲩ ⲉⲕ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ.

23:44 ⲩⲟϩ ⲛⲉ ⳿ⲫⲛⲁⲩ ϩⲏⲇⲏ ⳿ⲛⲁϫⲡ ⲋ̅ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲟⲩⲭⲁⲕⲓ ϣⲱⲡⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ ϣⲁ ⳿ⲫⲛⲁⲩ ⳿ⲛⲁϫⲡ ⲑ̅.

23:45 ⲉϥⲛⲁⲙⲟⲩⲛⲕ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲓⲣⲏ ⲓⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲫⲱϧ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲙⲏϯ.

23:46 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲏ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ϯϯ ⳿ⲙⲡⲁⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲛⲉⲕϫⲓϫ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ⲁϥϯ ⳿ⲙⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅.

23:47 ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭ ⲟⲥ ⳿ⲉⲫⲏⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲁϥϯⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲫϯ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲛⲧⲱⲥ ⲛⲉ ⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩ⳿ⲑⲙⲏ ⲓ ⲡⲉ.

23:48 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲙⲏϣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲁⲓⲑⲉⲱⲣⲓ⳿ⲁ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲛⲏⲉⲧⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲁⲩⲧⲁⲥⲑⲟ ⲉⲩⲕⲱⲗϩ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲙⲉⲥⲧⲉⲛϩⲏⲧ.

23:49 ⲛⲁⲩⲟϩⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲓ⳿ⲫⲟⲩⲉⲓ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲣⲉⲙ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲁⲓ.

23:50 ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲉⲟⲩⲃⲟⲩⲗⲉⲩⲧⲏⲥ ⲡⲉ ⳿ⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛ⳿ⲑⲙⲏⲓ.

23:51 ⲫⲁⲓ ⲛⲁϥϯⲙⲁϯ ⲁⲛ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲥⲟϭ ⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲧⲟⲩ⳿ⲡⲣⲁⲝⲓⲥ ⲛⲉ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛ ⲁⲣⲓⲙⲁⲑⲉⲁⲥ ⲡⲉ ⲟⲩⲃⲁⲕⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲫⲏ ⲉⲛⲁϥϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁϫⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

23:52 ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ϩⲁ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϥⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.

23:53 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲉⲛϥ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁϥⲕⲟⲩⲗⲱⲗϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲉⲛⲧⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲭⲁϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲙϩⲁⲩ ⳿ⲉⲁϥϣⲟⲕϥ ⲙⲡⲁⲧⲟⲩⲭⲁ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲥⲕⲉⲣⲕⲉⲣ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲱⲛⲓ ϩⲓⲣⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲟ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ.

23:54 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲟⲩ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉⲁ ϣⲱⲣⲡ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ.

23:55 ⲉⲧⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲓⲉⲙϩⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲩⲭⲁ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

23:56 ⲉⲧⲁⲩⲧⲁⲥⲑⲟ ⲇⲉ ⲁⲩⲥⲉⲃⲧⲉ ϩⲁⲛ⳿ⲥⲑⲟⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲥⲟϫⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲉⲛ ⲁⲩⲉⲣⲏⲥⲩⲭⲁⲍⲓⲛ ⲕⲁⲧⲁ ϯⲉⲛⲧⲟⲗⲏ

24:1 ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⳿ⲛϣⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲙⲁϣⲱ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ⳿ⲉⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲥⲑⲟⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲉⲃⲧⲱⲧⲟⲩ.

24:2 ⲁⲩϫⲓⲙⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲱⲛⲓ ⳿ⲉⲁⲩ⳿ⲥⲕⲉⲣⲕⲱⲣϥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ.

24:3 ⳿ⲉⲧⲁⲩϣⲉ ⲇⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲡⲟⲩϫⲉⲙ ⳿ⲡⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.

24:4 ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲉⲩⲉⲣⲁⲡⲟⲣⲓⲥⲑⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲣⲱⲙⲓ ⲃ̅ ⲁⲩⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲥⲁ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϩⲉⲃⲥⲱ ⲉⲩϩⲓⲥⲉⲧⲉⲃⲣⲏϫ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

24:5 ⲉⲧⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟϯ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲣⲓⲕⲓ ⳿ⲙⲡⲟⲩϩⲟ ⳿ⲉ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲉⲧⲟⲛϧ ⲛⲉⲙ ⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ.

24:6 ⳿ⲛ⳿ϥⲭⲏ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲁⲣⲓ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲉⲧⲓ ⲉϥϧⲉⲛ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ.

24:7 ϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲱϯ ⳿ⲛⲧⲟⲩϯ ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲏ ⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲛⲉⲛϫⲓϫ ⳿ⲛϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲉⲁϣϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲱⲛϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁϩⲅ̅ ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ.

24:8 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛⲛⲉϥⲥⲁϫⲓ.

24:9 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩⲧⲁⲥⲑⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ⲁⲩⲧⲁⲙⲉ ⲡⲓⲓ̅ⲁ̅ ⳿ⲉⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲓⲥⲱϫⲡ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

24:10 ⲛⲉ ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲇⲉ ⲧⲉ ϯⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲓⲛⲏ ⲛⲉⲙ ⲓⲱⲁⲛⲛⲁ ⲛⲉⲙ ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲥⲱϫⲡ ⲉⲑⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲛⲏ ⳿ⲉⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ.

24:11 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲡⲟⲩ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲃϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲧⲉⲛϩⲟⲧⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ.

24:12 ⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲁϥϭⲟϫⲓ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ϩⲃⲱⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲡⲉϥⲏⲓ ⲉϥⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ.

24:13 ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲃ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲛⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲩⲛⲁ ⳿ⲉⲟⲩϯⲙⲓ ⲉⲥⲟⲩⲏⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲁⲩ ⲝ̅ ⳿ⲛ⳿ⲥⲧⲁⲇⲓⲟⲛ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲉⲙⲙⲁⲟⲩⲥ.

24:14 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲛⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏ ⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ.

24:15 ⲟⲩⲟϩ ⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲩⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲕⲱϯ ⳿ⲛⲑⲟϥ ϩⲱϥ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥϧⲱⲛⲧ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁϥⲙⲟϣⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ.

24:16 ⲛⲁⲩ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃⲁⲗ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲥⲟⲩⲱⲛϥ.

24:17 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲟⲩ ⲛⲉ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲟϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉⲩⲟⲕⲉⲙ.

24:18 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲕⲗⲉⲟⲡⲁⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲕ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲕ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲛⲏ ⲧⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ.

24:19 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲓⲣⲉⲙⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϩⲱⲃ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ.

24:20 ϩⲱⲥⲇⲉ ⲁⲩⲧⲏⲓϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ⲉⲩϩⲁⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲁϣϥ.

24:21 ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲛⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ϫⲉ ⲁⲓ ⲡⲉⲑⲛⲁⲥⲱϯ ⳿ⲙⲡⲓⲥ̅ⲗ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲧⲉϥⲙⲁϩⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲉⲧⲁ ⲛⲁⲓ ϣⲱⲡⲓ.

24:22 ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ ⲁⲩ⳿ⲑⲣⲉⲛⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⳿ⲉⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ⳿ⲛϣⲱⲣⲡ.

24:23 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲡⲟⲩϫⲉⲙ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲁⲩ⳿ⲓ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲟⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲏⲉⲧϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⳿ϥⲟⲛϧ.

24:24 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ⲩϫⲓⲙⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁ ⲛⲓⲕⲉϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ϫⲟⲥ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

24:25 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲱ ⲛⲓⲁⲛⲟⲏⲧⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲟⲥⲕ ⲉⲛ ⲟⲩϩⲏⲧ ⳿ⲉⲛⲁϩϯ ⳿ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ.

24:26 ⲙⲏ ⲛⲁⲥⲭⲏ ⲁⲛ ⲉⲑⲣⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϭⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ⳿ⲙⲕⲁⲩϩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲉ ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲉϥⲱⲟⲩ.

24:27 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲁϥⲉⲣⲙⲏ ⲛⲉⲩⲓⲛ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲉ ⲛⲏ ⲧϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ.

24:28 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϧⲱⲛⲧ ⳿ⲉⲡⲓϯⲙⲓ ⲉⲛⲁⲩⲛⲁϣⲉ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲣ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉϥⲛⲁⲟⲩⲉⲓ ⲉϥⲙⲟϣⲓ.

24:29 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟϩⲓ ⲛⲉⲙⲁⲛ ϫⲉ ⲣⲟⲩϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲇⲏ ⲁϥⲣⲓⲕⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉ ⲛⲧⲉϥⲟϩⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ.

24:30 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲧⲁϥⲣⲱⲧⲉⲃ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲉⲧⲁϥϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲱⲓⲕ ⲁϥ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲫⲁϣϥ ⲛⲁϥϯ ⲛⲱⲟⲩ ⲡⲉ.

24:31 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲁ ⲛⲟⲩⲃⲁⲗ ⲟⲩⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲟⲩⲱⲛϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲁϥⲉⲣⲁⲑⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲁⲣⲱⲟⲩ.

24:32 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ⲉⲣⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲏ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲉⲛϩⲏⲧ ⲣⲟⲕϩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ ϩⲱⲥ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁⲛ ϩⲓ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ⲛⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

24:33 ⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲧⲁⲥⲑⲟ ⳿ⲉⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϫⲓⲙⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲓ̅ⲁ̅ ⲉⲩⲑⲟⲩⲏⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲑⲛⲉⲙⲱⲟⲩ.

24:34 ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲛⲧⲱⲥ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡ⳪ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲥⲓⲙⲱⲛ.

24:35 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲛⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲛⲉⲙ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉ⳿ⲣⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲫⲱϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲱⲓⲕ.

24:36 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲟϥ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲙⲏϯ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲱⲧⲉⲛ.

24:37 ⲉⲧⲁⲩ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲇⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟϯ ⲛⲁⲩⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲡⲉ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

24:38 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲣⲑⲱⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲥⲉⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ.

24:39 ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲛⲁϫⲓϫ ⲛⲉⲙ ⲛⲁϭⲁⲗⲁⲩϫ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ϫⲟⲙϫⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲥⲁⲣⲝ ϩⲓ ⲕⲁⲥ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲓ.

24:40 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ⲁϥⲧⲁⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲛⲉϥϫⲓϫ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ.

24:41 ⲉⲧⲓ ⲇⲉ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲣⲁϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲭⲁⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ.

24:42 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲩⲧⲉⲃⲧ ⲉϥϫⲉϥϫⲱϥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲟⲩⲗϩ ⳿ⲛ⳿ⲉⲃⲓⲱ.

24:43 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥϭⲓ ⳿ⲙⲡⲟⲩ⳿ⲙⲑⲟ ⲁϥⲟⲩⲱⲙ.

24:44 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲁⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲁⲓϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉⲧⲓ ⲉⲓⲭⲏ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ϩⲱϯ ⳿ⲛⲧⲟⲩϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ⲉⲑⲃⲏⲧ.

24:45 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲙⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲉⲑⲣⲟⲩⲕⲁϯ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ.

24:46 ϫⲉ ⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲉⲑⲣⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϣⲉⲡ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁϩⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ.

24:47 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲧⲟⲩϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ⳿ⲁ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡⲭⲁ ⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲉⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲓⲥϫⲉⲛ ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅.

24:48 ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁ ⲛⲁⲓ.

24:49 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲙⲡⲓⲱϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲉⲛ ϯⲃⲁⲕⲓ ϣⲁⲧⲉⲧⲉⲛϭⲓ ⲛⲟⲩϫⲟⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϭⲓⲥⲓ.

24:50 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲉⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁ ⲃⲏⲑⲁⲛⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥϥⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲉϥϫⲓϫ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲁϥ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ.

24:51 ⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϫⲓⲛⲧⲉϥ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁϥⲟⲩⲱϯ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲫⲉ.

24:52 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲧⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲣⲁϣⲓ.

24:53 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲭⲏ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲉⲩ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲫϯ


Next: John