Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous  Next 

Coptic Bible: Galatians

1:1 ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲫϯ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ.

1:2 ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲑⲛⲉⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏ ⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲅⲁⲗⲁⲧⲓⲁ.

1:3 ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

1:4 ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲧⲏⲓϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ϣⲁⲧⲉϥⲛⲁϩⲙⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲉⲛⲉϩ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲉⲧϣⲟⲡ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁϥ ⳿ⲙⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲓⲱⲧ.

1:5 ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲫⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲟⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ ⲁⲙⲏⲛ.

1:6 ϯⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ⲥⲉⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥⲑⲁϩⲉⲙ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲕⲉⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ.

1:7 ⲉⲧⲉ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⲁⲣⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲉⲩ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲉⲩⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲫⲉⲛϩ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

1:8 ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲓⲉ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁⲛϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲛⲁⲑⲉⲙⲁ.

1:9 ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲛⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛϫⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϯ ⲛⲟⲩ ⲟⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛϭⲓⲧϥ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲛⲁⲑⲉⲙⲁ.

1:10 ϯⲛⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲁⲓⲑⲱⲧ ⳿ⲙ⳿ⲡϩⲏⲧ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ϣⲁⲛ ⲫϯ ϣⲁⲛ ⲁⲓⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲣⲁⲛⲁϥ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲓⲥϫⲉ ⲛⲁⲓⲣⲁⲛⲁϥ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲟⲛ ⲓⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲃⲱⲕ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

1:11 ϯⲧⲁⲙⲟ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲫⲏⲉⲧⲁⲩϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧ ϫⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲁⲧⲁ ⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ.

1:12 ⲟⲩⲇⲉ ⲅⲁⲣ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲁⲓϭⲓⲧϥ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉⲧⲁⲩϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

1:13 ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲡⲁϫⲓⲛⲙⲟϣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲛⲁⲓϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏ ⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓϣⲱϥ ⳿ⲙⲙⲟⲥ.

1:14 ⲛⲁⲓⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲧⲓⲛ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲁⲙⲁⲓⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲅⲉⲛⲟⲥ ⲉⲓⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥⲭⲟϩ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧⲁ ⲛⲁⲓⲟϯ ⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲟⲧ.

1:15 ϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥϯⲙⲁϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲫⲟⲣϫⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲛⲉϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲁⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲑⲁϩⲙⲉⲧ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉϥ⳿ϩⲙⲟⲧ.

1:16 ⳿ⲉϭⲱⲣⲡ ⳿ⲙⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲥⲁⲧⲟⲧ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲁϩⲧ ⳿ⲛⲥⲁ ⲥⲁⲣⲝ ϩⲓ ⳿ⲥⲛⲟϥ.

1:17 ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓϣⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ϣⲁ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲧϧⲁϫⲱⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲓϣⲉ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲁⲣⲁⲃⲓⲁ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁⲓⲕⲟⲧⲧ ⳿ⲉⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ.

1:18 ⲓⲧⲁ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲅ̅ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲁⲓϣⲉ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲕⲏⲫⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲟϩⲓ ϧⲁⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲓ̅ⲉ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ.

1:19 ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⳿ⲡⲥⲟⲛ ⳿ⲙⲠ⳪.

1:20 ⲛⲏ ⲇⲉ ⳿ⲉϯ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲓⲥ ϩⲏⲡⲡⲉ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫϯ ϫⲉ ⳿ⲛϯϫⲉⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ⲁⲛ.

1:21 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲓ⳿ⲓ ⳿ⲉⲛⲓⲥⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲥⲩⲣⲓⲁ ⲛⲉⲙ ϯⲕⲩⲗⲓⲕⲓⲁ.

1:22 ⲛⲁⲩⲥⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲁϩⲟ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲓⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

1:23 ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲉϣⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲡⲉ ϫⲉ ⲫⲏ ⳿ⲉⲛⲁϥϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ϯⲛⲟⲩ ⳿ϥϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲫⲏ ⳿ⲉⲛⲁϥϣⲱϥ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲏⲟⲩ.

1:24 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϯⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲫϯ ⲡⲉ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧ

2:1 ⲓⲧⲁ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲓ̅ⲇ̅ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲁⲓϣⲉ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲛⲉⲙ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲁⲓϭⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲉ ⲧⲓⲧⲟⲥ ⲛⲉⲙⲏⲓ.

2:2 ⲁⲓϣⲉ ⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲭⲱ ϧⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲉϯϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲥⲁ⳿ⲡⲥⲁ ⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲑⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲁⲓϭⲟϫⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲟⲩⲓⲧ ⲓⲉ ⲛⲁⲓϭⲟϫⲓ.

2:3 ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲡⲕⲉ ⲧⲓⲧⲟⲥ ⲫⲏⲉⲧⲭⲏ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲡⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩ⳿ϣⲉⲣⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲥⲟⲩⲃⲏⲧϥ.

2:4 ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϫⲉⲣ ⲧⲉⲛⲙⲉⲧⲣⲉⲙϩⲉ ⲑⲁⲓ ⲉⲧⲉ⳿ⲛⲧⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉⲁⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲃⲱⲕ.

2:5 ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲟϩⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩϭⲛⲉ ϫⲱϥ ⳿ⲡⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲥ⳿ⲥⲙⲟⲛⲧ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ.

2:6 ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲡⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲏϯ ⳿ⲉⲛⲁⲩⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ϥϣⲉⲃⲓⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲛⲧⲟⲧ ⲁⲛ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⲫϯ ⳿ⲙⲡⲁϥϭⲓ ϩⲟ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲛⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲡⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲟⲩⲁϩ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲓ.

2:7 ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲟⲩⲃⲏϥ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲩⲧⲉⲛϩⲟⲩⲧ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲁⲧⲥⲉⲃⲓ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉⲧⲁⲩⲧⲉⲛϩⲟⲩⲧϥ ⳿ⲉⲫⲁ ⲡⲓⲥⲉⲃⲓ.

2:8 ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲁϥⲉⲣϩⲱⲃ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉⲩⲙⲉⲧⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲥⲉⲃⲓ ⲁϥⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲛϧⲏⲧ ϩⲱ ⳿ⲉⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ.

2:9 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲉⲧⲧⲟⲓ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲕⲏⲫⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲏⲉⲧⲟⲩⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ϩⲁⲛ⳿ⲥⲧⲩⲗⲗⲟⲥ ⲛⲉ ⲁⲩϯ ⲇⲉⲝⲓⲁ ⲛⲏⲓ ⲛⲉⲙ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲉⲩⲙⲉⲧ⳿ϣⲫⲏ ⲣ ϩⲓⲛⲁ ⲁⲛⲟⲛ ⲙⲉⲛ ⳿ⲉⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲡⲓⲥⲉⲃⲓ.

2:10 ⲙⲟⲛⲟⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ⳿ⲛⲛⲓϩⲏⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲁⲓⲓⲏⲥ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲉⲁⲓϥ.

2:11 ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲕⲏⲫⲁⲥ ⳿ⲉ⳿ⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭ ⲓⲁ ⲁⲓϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁϥ ⳿ⲛϩⲟ ⲟⲩⲃⲉ ϩⲟ ϫⲉ ⲛⲉ ⲁⲩⲉⲣⲕⲁⲧⲁⲅⲓⲛⲱⲥⲕⲓⲛ ⲡⲉ.

2:12 ⲉⲙⲡⲁⲧⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲉ ϣⲁϥⲟⲩⲱⲙ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ⲁϥϩⲉⲛϥ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲫⲟⲣϫϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲉⲃⲓ.

2:13 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣⲙⲉⲧϣⲟⲃⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡⲥⲱϫⲡ ⳿ⲛⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲉⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲙⲉⲧϣⲟⲃⲓ.

2:14 ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲁⲓⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲥⲉⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲡⲉϫⲏ ⲓ ⲛⲕⲏⲫⲁⲥ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲕⲟⲛϧ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲉⲑⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲛ ⲡⲱⲥ ⲉⲕⲉⲣⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⳿ⲉⲉⲣⲙⲉⲧⲓⲟⲩⲇⲁⲓ.

2:15 ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲫⲩⲥⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲁⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲛ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ.

2:16 ⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁ⳿ⲑⲙⲁⲓ⳿ⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲓⲙⲏϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲛ ⲁⲛⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲠⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲙⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲥⲉⲛⲁ⳿ⲑⲙⲁⲓ⳿ⲉ ⲥⲁⲣⲝ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲛ.

2:17 ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲉⲛⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲙⲁⲓ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁⲩϫⲉⲙⲉⲛ ϩⲱⲛ ⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ϩⲁⲣⲁ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲡⲉ ⳿ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲓ.

2:18 ⲓⲥϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲏⲉⲧⲁⲓⲃⲟⲗⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲓ ⲟⲛ ⳿ⲉϯⲕⲱⲧ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϯⲉⲣⲥⲩⲛⲓⲥⲧⲁⲛⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲧⲏⲥ.

2:19 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲓⲙⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁⲱⲛϧ ⲛⲉⲙ ⲫϯ ⲁⲩⲁϣⲧ ⲛⲉⲙ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

2:20 ϯⲟⲛϧ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ϥⲟⲛϧ ⲇⲉ ⳿ⲛϧⲏⲧ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲫⲏ ⲇⲉ ⳿ⲉϯⲟⲛϧ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ϯⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲁⲓⲱⲛϧ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡϣⲏ ⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲏ ⲓϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲓ.

2:21 ⳿ⲛϯⲛⲁϣⲉϣ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲁⲛ ⲓⲥϫⲉ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⲡⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏ ⲓ ϩⲁⲣⲁ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁϥⲙⲟⲩ ⳿ⲛϫⲓⲛϫⲏ

3:1 ⲱ ⲛⲓⲁⲛⲟⲏⲧⲟⲥ ⳿ⲛⲅⲁⲗⲁⲧⲏⲥ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲁϥⲉⲣⲃⲁⲥⲕⲁⲛⲟⲥ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛ⳿ⲥϧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲁϩⲣⲉⲛ ⲛⲟⲩⲃⲁⲗ ⳿ⲉⲁⲩⲁϣϥ.

3:2 ⲫⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⳿ⲉϯⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ϣⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ.

3:3 ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲁⲧϩⲏⲧ ⳿ⲉⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣϩⲏ ⲧⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ.

3:4 ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲉⲡ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛϧⲓⲥⲓ ϩⲓⲕⲏ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ϩⲓⲕⲏ.

3:5 ⲫⲏ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉϩⲁⲛϫⲟⲙ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲡⲉ ϣⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲁϩϯ.

3:6 ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲉⲧⲁϥⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲫϯ ⲁⲩⲟⲡⲥ ⲛⲁϥ ⲉⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ.

3:7 ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϩⲁⲣⲁ ϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲓϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ.

3:8 ⲉⲧⲁⲥⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲛϫⲉ ϯ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⲉⲣⲉ ⲫϯ ⲛⲁ⳿ⲑⲙⲁⲓⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲥⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⳿ⲛⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ϫⲉ ⲉⲩ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲉⲩ⳿ⲥⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲕ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

3:9 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⲥⲉⲛⲁ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ.

3:10 ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲥⲉⲭⲏ ϧⲁ ⳿ⲡⲥⲁϩⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⳿ϥ⳿ⲥϩⲟⲩⲟⲣⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϥⲛⲁⲟϩⲓ ⲁⲛ ⳿ⲉⲛⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏ ⲟⲩⲧ ϩⲓ ⳿ⲡϫⲱⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲡⲁⲓⲧⲟⲩ.

3:11 ϫⲉ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲛⲁⲙⲁⲓ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲫϯ ⳿ϥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲁϥⲛⲁⲱⲛϧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ.

3:12 ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲇⲉ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲁⲓⲧⲟⲩ ⲉϥ⳿ⲉⲱⲛϧ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ.

3:13 Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁϥϣⲟⲡⲧⲉⲛ ϩⲁ ⳿ⲡⲥⲁϩⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲁϩⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ ⳿ⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⳿ϥ⳿ⲥϩⲟⲩⲟⲣⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁϣⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲉ.

3:14 ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲱϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ.

3:15 ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲁⲓϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲣⲱⲙⲓ ⲟⲙⲱⲥ ⲟⲩⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲁⲩϣⲁⲛⲧⲁϫⲣⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲉ ⳿ϩⲗⲓ ϣⲟϣϥⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲟⲩⲁϩⲉⲙ ⲑⲁϣⲥ.

3:16 ⲉⲧⲁⲩⲱϣ ⲇⲉ ⳿ⲛⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⳿ⲛϩⲁⲛⲉⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥ⳿ϫⲣⲟϫ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥ⳿ϫⲣⲟϫ ϩⲱⲥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲕ⳿ϫⲣⲟϫ ⲉⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉ.

3:17 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏ ⲕⲏ ⳿ⲉⲁⲩⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲧⲁϫⲣⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲩ̅ⲗ̅ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⳿ⲛ⳿ϥⲃⲱⲗ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲉⲑⲣⲉϥⲕⲱⲣϥ ⳿ⲙⲡⲓⲱϣ.

3:18 ⲓⲥϫⲉ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⲧⲉ ϯ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲓⲉ ⲉⲛⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ϫⲉ ⲧⲉ ⲉⲧⲁ ⲫϯ ⲇⲉ ⲉⲣ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲱϣ.

3:19 ⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲩⲭⲁϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ ϣⲁⲧⲉϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ϫⲣⲟϫ ⲉⲧⲁϥⲱϣ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲁⲩⲑⲁϣϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϧⲉⲛ ⳿ⲧϫⲓϫ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲥⲓⲧⲏⲥ.

3:20 ⲡⲓⲙⲉⲥⲓⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⳿ⲙⲫⲁ ⲟⲩⲁⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲫϯ ⲇⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉ.

3:21 ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⲟⲩⲛ ⲁϥϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲓⲱϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲛ⳿ⲉⲁⲩϯ ⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲁⲛϧⲟ ⲟⲛⲧⲱⲥ ⲛⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲧⲉ.

3:22 ⲁⲗⲗⲁ ϯ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ⲁⲥ⳿ϣⲑⲁⲙ ⳿ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ϩⲓⲛⲁ ⲡⲓⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲛⲥⲉⲧⲏⲓϥ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ.

3:23 ⲉⲙⲡⲁⲧⲉϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲛⲁⲩⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⲡⲉ ϧⲁ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲩⲙⲁϣⲑⲁⲙ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ϣⲁ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

3:24 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁϥⲉⲣϭⲁⲩⲙⲱⲓⲧ ⲛⲁⲛ ⳿ⲉⲠⲭ̅ⲥ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲙⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ.

3:25 ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲧⲉⲛⲭⲏ ⲁⲛ ϫⲉ ϧⲁ ⲟⲩϭⲁⲩⲙⲱⲓⲧ.

3:26 ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛϣⲏ ⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.

3:27 ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲟⲙⲥⲟⲩ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϯ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ϩⲓ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

3:28 ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲃⲱⲕ ⲟⲩⲇⲉ ⲣⲉⲙϩⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϩⲱⲟⲩⲧ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲓ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

3:29 ⲓⲥϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϩⲁⲣⲁ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁ ⳿ⲡ⳿ϫⲣⲟϫ ⳿ⲛⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲱϣ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ

4:1 ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲉⲫⲟⲥⲟⲛ ⳿ⲭⲣⲟⲛⲟⲛ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲕⲗⲏ ⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛϣⲓⲃϯ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲃⲱⲕ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲙ⳪ ⳿ⲉⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

4:2 ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲭⲏ ϧⲁ ϩⲁⲛⲉⲡⲓ⳿ⲧⲣⲟⲡⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ϣⲁ ϯⲛⲉⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ.

4:3 ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲛ ϩⲟⲧⲉ ⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲛⲁⲛⲭⲏ ϧⲁ ⲛⲓ⳿ⲥⲧⲟⲓⲭⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⲛⲱⲟⲩ.

4:4 ϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲫⲙⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲁ ⲫϯ ⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲙⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ ⳿ⲉⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲁ ⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲉⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲁ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ.

4:5 ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲏⲡ ⲛⲏⲉⲧϧⲁ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛϭⲓ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧϣⲏⲣⲓ.

4:6 ⲟⲧⲓ ⲇⲉ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⲁ ⲫϯ ⲧⲁⲟⲩⲟ ⳿ⲙⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏ ⲧ ⲉϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲃⲃⲁ ⳿ⲫⲓⲱⲧ.

4:7 ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩⲃⲱⲕ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⲓⲉ ⲟⲩ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ.

4:8 ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲙⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲫϯ ⲁⲛ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲃⲱⲕ ⳿ⲛⲛⲏ ⲫⲩⲥⲓ ⲉⲧⲉ ϩⲁⲛⲛⲟⲩϯ ⲁⲛ ⲛⲉ.

4:9 ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲩⲉⲛ ⲫϯ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲇⲉ ⲁ ⲫϯ ⲥⲟⲩⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲡⲱⲥ ⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲟⲛ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲛⲓϫⲱⲃ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛϩⲏ ⲕⲓ ⳿ⲛ⳿ⲥⲧⲟⲓⲭⲓⲟⲛ ⲛⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲉⲣⲃⲱⲕ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲕⲉⲥⲟⲡ.

4:10 ⳿ⲉⲁⲧⲉⲧⲉⲛϯ⳿ϩⲑⲏⲧⲉⲛ ⳿ⲉϩⲁⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲁⲃⲏⲧ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲣⲟⲙⲡⲓ.

4:11 ϯⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁⲧⲉⲧⲉⲛϩⲏ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲉⲧⲁⲓ ϭⲓϧⲓⲥⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲕⲏ.

4:12 ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲏϯ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲣⲏϯ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ϯϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛϭ ⲓⲧ ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ.

4:13 ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲇⲉ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩϣⲱⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲥⲁⲣⲝ ⲁⲓϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ.

4:14 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲧⲉⲛⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲉⲧⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛϣⲟϣϥ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛϩⲓⲑⲁϥ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲟⲡϥ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.

4:15 ⲁϥⲑⲱⲛ ⲟⲩⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲥⲙⲟⲥ ϯⲉⲣ ⲙⲉⲑⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲉⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲫⲉⲣⲕ ⲛⲉⲧⲉⲛⲃⲁⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ ⲡⲉ.

4:16 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲁⲓⲉⲣϫⲁϫⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ϯ ⲧⲁⲙⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲉⲑⲙⲏⲓ.

4:17 ⲥⲉⲭⲟϩ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲕⲁⲗⲱⲥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉ⳿ϣⲑⲁⲙ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲭⲟϩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ.

4:18 ⲛⲁⲛⲉⲥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲭⲟϩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓⲭⲏ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲁⲛ.

4:19 ⲛⲁϣⲏⲣⲓ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉϯ ϯⲛⲁⲕϩⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲕⲉⲥⲟⲡ ϣⲁⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϭⲓⲙⲟⲣⲫⲏ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

4:20 ⲛⲁⲓⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ϯⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϣⲓⲃϯ ⳿ⲛⲧⲁ⳿ⲥⲙⲏ ϫⲉ ϯϣⲟⲗϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

4:21 ⳿ⲁϫⲟⲥ ⲟⲩⲛ ⲛⲏⲓ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ϧⲁ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲛ.

4:22 ⳿ⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲁϥ⳿ϫⲫⲉ ϣⲏⲣⲓ ⲃ̅ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲃⲱⲕⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲣⲉⲙϩⲏ.

4:23 ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲉⲛ ϧⲉⲛ ϯⲃⲱⲕⲓ ⲉⲧⲁⲩⲙⲁⲥϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲣⲝ ⲡⲓ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ϯⲣⲉⲙϩⲏ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲉⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲁ ⲡⲉ.

4:24 ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⳿ⲉϣⲁⲩⲉⲣⲁⲗⲗⲏⲅⲟⲣⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ ⲃ̅ϯ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲟⲩ⳿ⲓ ⲙⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲓⲛⲁ ⲉⲥⲙⲓⲥⲓ ⲉⲩⲙⲉⲧⲃⲱⲕ ⲉⲧⲉ ⲁⲅⲁⲣ ⲧⲉ.

4:25 ⲁⲅⲁⲣ ⲇⲉ ⲡⲉ ⳿ⲡⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲓⲛⲁ ⲉϥⲭⲏ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲁⲣⲁⲃⲓⲁ ⲁϥⲟⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛϯⲙⲁϯ ⲛⲉⲙ ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲛⲟⲩ ⳿ⲥⲟⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲃⲱⲕⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲥϣⲏⲣⲓ.

4:26 ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲇⲉ ⲉⲧⲉ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲟⲩⲣⲉⲙϩⲏ ⲧⲉ ⲉⲧⲉ ⲧⲉⲛⲙⲁⲩ ⲧⲉ.

4:27 ⳿ⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟϥ ⳿ⲙⲙⲟ ϯ ⲁϭⲣⲏⲛ ⲑⲏ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲥⲙⲓⲥⲓ ⲫⲱϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲑⲏ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲥϯⲛⲁⲕϩⲓ ϫⲉ ⲛⲁϣⲉ ⲛⲓϣⲏ ⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϯϣⲁϥⲏ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲑⲏ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁⲥ ⳿ⲙⲡⲓϩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ.

4:28 ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ Ⲓⲥⲁⲁⲕ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲉⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲁ.

4:29 ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲉⲧⲧⲏ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲙⲓⲥⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲣⲝ ϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲓⲙⲓⲥⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ϯⲛⲟⲩ.

4:30 ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲧⲉ ϯ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲧⲁⲓⲃⲱⲕⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲥϣⲏ ⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϯⲃⲱⲕⲓ ⲉⲣ⳿ⲕⲗⲏ ⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛϯⲣⲉⲙϩⲉ.

4:31 ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛϯⲃⲱⲕⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϯⲣⲉⲙϩⲉ

5:1 ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲅⲁⲣ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙϩⲉ ⲁ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲣⲉⲙϩⲉ ⲟϩⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲣϯ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲁ ⲟⲩⲛⲁϩⲃⲉϥ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲃⲱⲕ.

5:2 ⲓⲥ ϩⲏⲡⲡⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛ ⲥⲟⲩⲃⲉ ⲑⲏ ⲛⲟⲩ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲁϯϩⲏⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ.

5:3 ϯⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲥⲉⲃⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲥⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉⲉⲣ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ.

5:4 ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲱⲣϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲏⲉⲧ⳿ⲑⲙⲁⲓⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛϩⲉⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ.

5:5 ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲉⲧⲉⲛϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁϫⲱⲥ.

5:6 ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲅⲁⲣ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲡⲥⲉⲃⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲇⲉ ϯⲙⲉⲧⲁⲧⲥⲉⲃⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲉⲩⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ.

5:7 ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛϭⲟϫⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲕⲁⲗⲱⲥ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲁϥⲧⲁϩⲛⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ⳿ⲑⲣⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⲑⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⳿ⲑⲙⲏⲓ.

5:8 ⲡⲁⲓⲑⲱⲧ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲑⲱϩⲉⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ.

5:9 ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛϣⲉⲙⲏⲣ ϣⲁϥ⳿ⲑⲣⲉ ⲡⲓⲱϣⲉⲙ ⲧⲏⲣϥ ϭⲓϣⲉⲙⲏⲣ.

5:10 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲡⲁϩⲏⲧ ⲑⲏⲧ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲙⲉⲩⲓ ⲁⲛ ⳿ⲉⲕⲉϩⲱⲃ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲉϥϥⲁⲓ ϧⲁ ⲡⲓϩⲁⲡ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉ.

5:11 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲥⲉⲃⲓ ⲟⲛ ⲡⲉϯϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲓⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲥⲉϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ϩⲁⲣⲁ ⲁϥⲕⲱⲣϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

5:12 ⳿ⲁⲙⲟⲓ ⳿ⲛⲥⲉϫⲱϫⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ.

5:13 ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲁⲩⲑⲁϩⲉⲙ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲩⲙⲉⲧⲣⲉⲙϩⲉ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲣ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛϯ ⲙⲉⲧⲣⲉⲙϩⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲗⲱⲓϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ ⲥⲁⲣⲝ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ ⲁⲣⲓⲃⲱⲕ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ.

5:14 ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣϥ ⲁϥϫⲏⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲙⲉⲛⲣⲉ ⲡⲉⲕ⳿ϣⲫⲏ ⲣ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲣⲏϯ.

5:15 ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛϭⲓⲗⲁⲡⲥⲓ ⳿ⲉⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏ ⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲟⲩⲛⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ.

5:16 ϯϫⲱ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ϯⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛϫⲟⲕⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

5:17 ϯⲥⲁⲣⲝ ⲅⲁⲣ ⲥⲉⲣ⳿ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲛ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲇⲉ ⲟⲩⲃⲉ ϯⲥⲁⲣⲝ ⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲥⲉϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲁϣⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙⲁⲓⲧⲟⲩ.

5:18 ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲓⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲭⲏ ϧⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲛ ϫⲉ.

5:19 ⲥⲉⲟⲩⲱⲛϩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲥⲁⲣⲝ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ϯⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲡⲓϭⲱϧⲉⲙ ⲡⲓⲥⲱϥ.

5:20 ϯⲙⲉⲧϣⲁⲙϣⲉ ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥϯ ⲫⲁϧⲣⲓ ⲛⲓⲙⲉⲧϫⲁϫⲓ ⲛⲓ⳿ϣϭⲛⲏⲛ ⲛⲓⲭⲟϩ ⲛⲓ⳿ⲙⲃⲟⲛ ⲛⲓϫⲉⲣϫⲉⲣ ⲛⲓⲫⲱⲣϫ ⲛⲓⲙⲉⲧϩⲉⲣⲉⲥⲓⲥ.

5:21 ⲛⲓ⳿ⲫⲑⲟⲛⲟⲥ ⲛⲓϧⲱⲧⲉⲃ ⲛⲓⲑⲓϧⲓ ⲛⲓϣⲉⲣϣⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉϯⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲉⲧⲁⲓⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛϫⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲏⲉⲧ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲥⲉⲛⲁⲉⲣ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ.

5:22 ⳿ⲡⲟⲩⲧⲁϩ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲟⲩⲣⲁϣⲓ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉϥⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲟⲩⲙⲉⲧⲭ͞ⲣⲥ̅ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲟⲩⲛⲁϩϯ.

5:23 ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲣⲁⲩϣ ⲟⲩⲉⲅ⳿ⲕⲣⲁⲧⲓⲁ ⲛⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲛⲟⲙⲟⲥ ϯⲟⲩⲃⲏⲟⲩ.

5:24 ⲛⲏ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁⲩ⳿ⲓϣⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲥⲁⲣⲝ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲥⲡⲁⲑⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲥⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ.

5:25 ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲧⲉⲛⲱⲛϧ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲓⲉ ⲙⲁⲣⲉⲛϯⲙⲁϯ ⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅.

5:26 ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉⲛϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲙⲁⲓⲱⲟⲩ ⲉϥϣⲟⲩⲓⲧ ⲉⲛⲥⲱⲕ ⳿ⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡϯ ⲉⲛⲉⲣ⳿ⲫⲑⲟⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ

6:1 ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲧⲟⲧϥ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ϣⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁ⳿ⲡⲧⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϧⲁ ⲛⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲥ ⲥⲉⲃⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲣⲁⲩϣ ⲉⲕⲙⲟⲩϣⲧ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ϩⲱⲕ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲥⲉⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲕ.

6:2 ϥⲁⲓ ϧⲁ ⲛⲓⲃⲁⲣⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϫⲏⲕ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

6:3 ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁϥⲉⲣϩⲁⲗ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ.

6:4 ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲙⲁⲣⲉϥⲉⲣⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲡⲉϥϩⲱⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲟⲧⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲉϥϣⲟⲩϣⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ϣⲫⲏⲣ ⲁⲛ.

6:5 ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲉϥ⳿ⲉⲧⲱⲟⲩⲛ ϧⲁ ⲧⲉϥⲉⲧⲫⲱ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

6:6 ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲓⲕⲁⲑⲏⲭⲟⲩⲙⲉⲛⲟⲥ ⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲉⲫⲏⲉⲧⲉⲣⲕⲁⲑⲏⲭⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

6:7 ⳿ⲙⲡⲉⲣⲥⲱⲣⲉⲙ ⲫϯ ⲥⲉⲛⲁⲉⲗⲕϣⲁⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲁⲛ ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲁⲥⲁⲧϥ ⲫⲁⲓ ⲟⲛ ⲡⲉⲧⲉϥⲛⲁⲟⲥϧϥ.

6:8 ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲥⲓϯ ⳿ⲉⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ ⳿ϥⲛⲁⲱⲥϧ ⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲛⲟⲩⲧⲁⲕⲟ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥⲥⲓϯ ⳿ⲙⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ϥⲛⲁⲱⲥϧ ⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲛϧ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ.

6:9 ⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲇⲉ ⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉⲛⲉⲣ⳿ⲛⲕⲁⲕⲓⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲫⲱⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲱⲥϧ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲥⲟⲣⲉⲙ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲁⲛ.

6:10 ϩⲁⲣⲁ ⲟⲩⲛ ϩⲟⲥⲟⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲉⲛ ⲙⲁⲣⲉⲛⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⲇⲉ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲉⲙ⳿ⲛⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ.

6:11 ⳿ⲁⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲓ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲓⲏ ϧⲉⲛ ⲧⲁϫⲓϫ.

6:12 ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉϭⲓ⳿ⲥⲕⲉⲛ ϩⲟ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲥⲟⲩⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ϣⲧⲉⲙϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓ ̇⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

6:13 ⲟⲩⲇⲉ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲥⲟⲩⲃⲏ ⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲉⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲟⲩⲱϣ ⲉⲑⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲩⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲁⲣⲝ.

6:14 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲓ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲁϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓ ̇⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛ ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲁⲩ⳿ⲓϣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲁⲩⲁϣⲧ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ.

6:15 ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲅⲁⲣ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲡⲥⲉⲃⲓ ⳿ϩⲗⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲇⲉ ϯⲙⲉⲧⲁⲧⲥⲉⲃⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲥⲱⲛⲧ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲡⲉ.

6:16 ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϯⲙⲁϯ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲕⲁⲛⲱⲛ ⳿ⲧϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲛⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲡⲓⲥ̅ⲗ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

6:17 ⳿ⲡⲥⲉⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲟⲩⲁϩϧⲓⲥⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲛⲓϣⲱⲗϩ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϯϥⲁⲓ ϧⲁⲣⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ.

6:18 ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲧⲉⲛⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲁⲙⲏⲛ ⳿ⲡⲣⲟⲥ ⲅⲁⲗⲁⲧⲏⲥ ⲁⲩ⳿ⲥϧⲏⲧⲥ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲙⲏ


Next: Ephesians