Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous  Next 

Coptic Bible: 1 John

1:1 ⲫⲏⲉⲧϣⲟⲡ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲏ ⲫⲏⲉⲧⲁⲛⲥⲟⲑⲙⲉϥ ⲫⲏⲉⲧⲁⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛⲛⲉⲛⲃⲁⲗ ⲫⲏⲉⲧⲁⲛⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲛⲉⲛϫⲓϫ ϫⲉⲙϫⲱⲙϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲛϧ.

1:2 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲱⲛϧ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲛⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲛⲧⲁⲙⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲱⲛϧ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ ⲫⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϩⲁ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲣⲟⲛ.

1:3 ⲫⲏⲉⲧⲁⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲥⲟⲑⲙⲉϥ ⲧⲉⲛϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲙⲟ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲙⲉⲧ⳿ϣⲫⲏⲣ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲙⲁⲛ ⲧⲉⲛⲙⲉⲧ⳿ϣⲫⲏⲣ ⲇⲉ ⳿ⲥⲭⲏ ⲛⲉⲙ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

1:4 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ⲧⲉⲛ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲣⲁϣⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲉϥϫⲏⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

1:5 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲱϣ ⲉⲧⲁⲛⲥⲟⲑⲙⲉϥ ⲧⲉⲛϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲭⲁⲕⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ.

1:6 ⲉϣⲱⲡ ⲁⲛϣⲁⲛϫⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲧ⳿ϣⲫⲏ ⲣ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲛⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓ ⲭⲁⲕⲓ ⲉⲛϫⲉⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲁⲛ.

1:7 ⲉϣⲱⲡ ⲁⲛϣⲁⲛⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ϩⲱϥ ⳿ⲉⲧⲉϥⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲧ⳿ϣⲫⲏⲣ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ ⳿ϥⲛⲁⲧⲟⲩⲃⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲛⲟⲃⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

1:8 ⲉϣⲱⲡ ⲁⲛϣⲁⲛϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲉⲛ ⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲧⲉⲛⲉⲣϩⲁⲗ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲑⲙⲏⲓ ϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ ⲁⲛ.

1:9 ⲉϣⲱⲡ ⲁⲛϣⲁⲛⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲛⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ϥⲉⲛϩⲟⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲡⲉ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲭⲁ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲛⲁⲧⲟⲩⲃⲟⲛ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

1:10 ⲉϣⲱⲡ ⲁⲛϣⲁⲛϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲧⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲥⲁⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϥⲥⲁϫⲓ ϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ ⲁⲛ

2:1 ⲛⲁϣⲏⲣⲓ ⲛⲁⲓ ϯ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏⲧⲟⲛ ϧⲁⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲱⲧ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲓ⳿ⲑⲙⲏⲓ.

2:2 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉ ⳿ⲡⲥⲱϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲁ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ.

2:3 ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲧⲉⲛⲛⲁ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲥⲟⲩⲱⲛϥ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲛϣⲁⲛ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲛⲉϥⲉⲛⲧⲟⲗⲏ.

2:4 ⲫⲏⲉⲧϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲓⲥⲟⲩⲱⲛϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ϣⲧⲉⲙ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲛⲉϥⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲟⲩⲥⲁⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲑⲙⲏⲓ ϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲁⲛ.

2:5 ⲫⲏⲉⲑⲛⲁ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲡⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ ϯ ⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲁⲥϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲧⲉⲛⲛⲁ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲧⲉⲛϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ.

2:6 ⲫⲏⲉⲧϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁ ⲫⲏ ⲙⲟϣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉϥⲙⲟϣⲓ ϩⲱϥ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ.

2:7 ⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲁϯ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲁⲛ ⳿ⲉϯ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲛ⳿ⲁⲡⲁⲥ ⲧⲉ ⲑⲏ ⳿ⲉⲛⲁⲥ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲏ ϯⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲛ⳿ⲁⲡⲁⲥ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲑⲙⲉϥ.

2:8 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⳿ⲉϯ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲑⲏ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲓⲭⲁⲕⲓ ⲛⲁⲥⲓⲛⲓ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲁ⳿ⲫⲙⲏⲓ ϩⲏⲇⲏ ⳿ϥⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ.

2:9 ⲫⲏⲉⲧϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲙⲟⲥϯ ⳿ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲁϥ⳿ⲛϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲭⲁⲕⲓ ϣⲁ ϯⲛⲟⲩ.

2:10 ⲫⲏⲉⲧⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲁϥϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ ϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ.

2:11 ⲫⲏⲉⲑⲙⲟⲥϯ ⳿ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲁϥϧⲉⲛ ⲡⲓ ⲭⲁⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲭⲁⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛ⳿ϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁϥⲙⲟϣⲓ ⳿ⲉⲑⲱⲛ ϫⲉ ⲁ ⲡⲓⲭⲁⲕⲓ ⲑⲱⲙ ⳿ⲛⲛⲉϥⲃⲁⲗ.

2:12 ϯ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲓϣⲏⲣⲓ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲭⲁ ⲛⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ.

2:13 ϯ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲓⲓⲟϯ ϫⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲩⲉⲛ ⲫⲏⲉⲧϣⲟⲡ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲏ ϯ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲓϧⲉⲗϣ⳿ⲓⲣⲓ ϫⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϭⲣⲟ ⳿ⲉⲡⲓⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ.

2:14 ⲁⲓ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲁⲗⲱⲟⲩ⳿ⲓ ϫⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲩⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲁⲓ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲓⲓⲟϯ ϫⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲩⲉⲛ ⲫⲏⲉⲧϣⲱⲡⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲏ ⲁⲓ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲓϧⲉⲗϣ⳿ⲓⲣⲓ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲟⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛϭⲣⲟ ⳿ⲉⲡⲓⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ.

2:15 ⳿ⲙⲡⲉⲣⲙⲉⲛⲣⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲙⲉⲛⲣⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲁⲛ.

2:16 ϫⲉ ⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϯ⳿ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲥⲁⲣⲝ ⲛⲉⲙ ϯ⳿ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲃⲁⲗ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥϩⲓ⳿ⲡϩⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲃⲓⲟⲥ ⲛⲁⲓ ϩⲁⲛ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲁⲛ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲉ.

2:17 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁⲥⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥ⳿ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓ⳿ⲁ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ϥⲛⲁϣⲱⲡⲓ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ.

2:18 ⲛⲓ⳿ⲁⲗⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲧϧⲁ⳿ⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲟⲩ ⲧⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲡⲓⲁⲛⲧⲓ ⳿ⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲏⲟⲩ ϯⲛⲟⲩ ⲓⲥ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲁⲛⲧⲓ ⳿ⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲧⲉⲛⲛⲁ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⳿ⲧϧⲁⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲟⲩ ⲧⲉ.

2:19 ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲁⲛ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲛⲉ ϩⲁⲛ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏ ⲧⲉⲛ ⲛⲁⲩⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲛⲉⲙⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ϩⲁⲛ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ.

2:20 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛⲧⲟⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲑⲱϩⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

2:21 ⲉⲧⲁⲓ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲁⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛ⳿ⲑⲙⲏ ⲓ ⲁⲛ ⲛⲉ.

2:22 ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲓⲥⲁⲙⲉⲑⲛⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲫⲏⲉⲧϫⲱⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁⲛ ⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲁⲛⲧⲓ⳿ⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧϫⲱⲗ ⳿ⲙ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ϥϫⲱⲗ ⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲉϣⲏⲣⲓ.

2:23 ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϫⲱⲗ ⳿ⲙⲡⲓϣⲏⲣⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲓⲕⲉⲓⲱⲧ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲁⲛ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲙⲡⲓϣⲏⲣⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲓⲕⲉⲓⲱⲧ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ.

2:24 ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲫⲏⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲑⲙⲉϥ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲏ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁϥϣⲁⲛϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲑⲙⲉϥ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲏ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲫⲓⲱⲧ.

2:25 ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲱϣ ⲫⲏ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲉⲧⲁϥⲱϣ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲁⲛ ⲡⲓⲱⲛϧ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ.

2:26 ⲛⲁⲓ ⲁⲓ⳿ⲥϧⲏⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲣⲉⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ.

2:27 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲡⲓⲑⲱϩⲥ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛ ϭⲓⲧϥ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ϥϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⳿ⲉ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲓⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲣⲱ ϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉⲑⲃⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲥⲁⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥⲧⲥⲁⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ.

2:28 ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲟⲩ ⲟⲛ ⲛⲁϣⲏⲣⲓ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ϩⲓⲛⲁ ⲁϥϣⲁⲛⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϭ ⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙϭⲓϣⲓⲡⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲡⲁⲣⲟⲩⲥⲓⲁ.

2:29 ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲡⲉ ⲁⲣⲓ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛϯⲙⲉⲑⲙⲏ ⲓ ⲉⲧⲁⲩⲙⲁⲥϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ

3:1 ⲁⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲛⲁϣ ⳿ⲙⲙⲁⲓⲏ ⲁϥⲧⲏ ⲓⲥ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲓⲱⲧ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ϫⲉ ⲛⲓϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲩⲱⲛϥ.

3:2 ⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲁϯ ϯⲛⲟⲩ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲛⲛⲁⲉⲣ ⲁϣ ⳿ⲛⲣⲏϯ ⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϫⲉ ⲁϥϣⲁⲛⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣ ⲡⲉϥⲣⲏϯ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉϥⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

3:3 ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉ ⲧⲁⲓϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ϣⲁϥⲧⲟⲩⲃⲟϥ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉ ⲫⲏ ⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

3:4 ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⳿ϥ⳿ⲓⲣⲓ ⲟⲛ ⳿ⲛϯ⳿ⲁⲛⲟⲙⲓ⳿ⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲧ⳿ⲁⲛⲟⲙⲓ⳿ⲁ ⲧⲉ.

3:5 ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲉⲧⲁ ⲫⲏ ⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉⲗ ⲛⲓⲛⲟⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲁⲛ.

3:6 ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲙⲡⲁϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲩⲱⲛϥ.

3:7 ⲛⲓ⳿ⲁⲗⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲥⲉⲣⲉⲙ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲫⲏⲉⲧ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲟⲩ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲡⲉ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉ ⲫⲏ ⲟⲩ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲡⲉ.

3:8 ⲫⲏⲉⲧ⳿ⲓⲣⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲇⲓ⳿ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲡⲓⲇⲓ⳿ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⳿ϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲏ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲃⲉⲗ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲇⲓ⳿ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

3:9 ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁⲩⲙⲁⲥϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲫϯ ⳿ⲙⲡⲁϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩ⳿ϫⲣⲟϫ ⳿ⲛⲧⲁϥ ϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲩⲙⲁⲥϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲫϯ.

3:10 ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲥⲉⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓϣⲏ ⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲇⲓ⳿ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲁⲛ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲫϯ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ⲫⲏⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϥⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲁⲛ.

3:11 ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲱϣ ⲫⲏⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲑⲙⲉϥ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲏ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲛⲣⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ.

3:12 ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲁⲛ ⳿ⲛⲕⲁⲓⲛ ⲉⲧⲉ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲁϥϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲏ ⲟⲩ⳿ⲓ ⲛⲁⲩϩⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲛⲁ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲇⲉ ϩⲁⲛⲇⲓⲕⲉⲟⲛ ⲛⲉ.

3:13 ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲇⲉ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲓⲥϫⲉ ⳿ϥⲙⲟⲥϯ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ.

3:14 ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡⲱⲛϧ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲫⲏⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϥⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ ⲁⲛ ⲁϥϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲙⲟⲩ.

3:15 ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲙⲟⲥϯ ⳿ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲟⲩϧⲁⲧⲉⲃ ⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ϧⲁⲧⲉⲃ ⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲱⲛϧ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ ϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ.

3:16 ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲁⲛⲥⲟⲩⲉⲛ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ ϫⲉ ⲁ ⲫⲏ ⲭⲱ ⳿ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲛ ⲥⲉ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲭⲱ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ.

3:17 ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲛϧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲉϥⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲙⲁϣⲑⲁⲙ ⳿ⲛⲛⲉϥⲙⲉⲧϣⲁⲛ⳿ⲑⲙⲁϧⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲟϥ ⲡⲱⲥ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ.

3:18 ⲛⲁϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉⲛⲙⲉⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲇⲉ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲗⲁⲥ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϩⲱⲃ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ.

3:19 ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲧⲉⲛⲛⲁ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲁⲛⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲛⲛⲁⲑⲱⲧ ⲡⲉⲛϩⲏⲧ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲙⲑⲟ.

3:20 ϫⲉ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲡⲉⲛϩⲏⲧ ⲉⲣⲕⲁⲧⲁⲅⲓⲛⲱⲥⲕⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲡⲉ ⲫϯ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲡⲉⲛϩⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

3:21 ⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲁϯ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⲡⲉⲛϩⲏ ⲧ ⲉⲣⲕⲁⲧⲁⲅⲓⲛⲱⲥⲕⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲫϯ.

3:22 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲧⲉⲛⲛⲁϭⲓⲧϥ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ϫⲉ ⲧⲉⲛ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲛⲉϥⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲑⲣⲁⲛⲁϥ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲙⲑⲟ.

3:23 ⲟⲩⲟϩ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲉϥⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⳿ⲉ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲙⲉⲛⲣⲉ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥϯⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛⲁⲛ.

3:24 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲛⲉϥⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⳿ϥϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ϩⲱϥ ⳿ϥϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲧⲉⲛⲛⲁ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⳿ϥϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲧⲁϥⲧⲏⲓϥ ⲛⲁⲛ

4:1 ⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲁϯ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲣⲓⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲛⲛⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ϫⲉ ⲓⲉ ϩⲁⲛ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲫϯ ⲛⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲙⲯⲉⲩⲇⲟ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏ ⲧⲏⲥ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ.

4:2 ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲧⲉⲛⲛⲁⲥⲟⲩⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉⲣⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲛ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁϥ⳿ⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲫϯ ⲡⲉ.

4:3 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲛⲁ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲫϯ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲁⲛⲧⲓ⳿ⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲫⲏⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⳿ϥⲛⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲟⲩ ⳿ϥϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲏⲇⲏ.

4:4 ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛϭⲣⲟ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲧϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲫⲏⲉⲧϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ.

4:5 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ϩⲁⲛ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲥⲉⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ.

4:6 ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲫϯ ⲫⲏⲉⲧⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲫϯ ϣⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲛⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲫϯ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲙⲡⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲧⲉⲛⲛⲁⲥⲟⲩⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏ ⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲡⲗⲁⲛⲏ.

4:7 ⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲁϯ ⲙⲁⲣⲉⲛⲙⲉⲛⲣⲉ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ϫⲉ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲫϯ ⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ ⲉⲧⲁⲩⲙⲁⲥϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲫϯ.

4:8 ⲫⲏⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϥⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ ⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲩⲉⲛ ⲫϯ ϫⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲡⲉ.

4:9 ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲁ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲁⲥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲙⲡⲉϥⲙⲟⲛⲟⲅⲉⲛⲏⲥ ⳿ⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲱⲛϧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ.

4:10 ⲁⲣⲉ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲟⲩⲭ ⲟⲧⲓ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲙⲉⲛⲣⲉ ⲫϯ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲁϥⲙⲉⲛⲣⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲙⲡⲉϥϣⲏ ⲣⲓ ⲉⲩⲥⲱϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ.

4:11 ⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲁϯ ⲓⲥϫⲉ ⲁ ⲫϯ ⲙⲉⲛⲣⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ϩⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲙⲉⲛⲣⲉ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏ ⲟⲩ.

4:12 ⲫϯ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉⲛⲉϩ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲛϣⲁⲛⲙⲉⲛⲣⲉ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⲫϯ ϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉϥⲁⲅⲁⲡⲏ ϫⲏⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ.

4:13 ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲧⲉⲛⲛⲁ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲧⲉⲛϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ϩⲱϥ ⳿ϥϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲁϥϯ ⲛⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲡ͞ⲛⲁ̅.

4:14 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲛⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϫⲉ ⲁ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲙⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ ⲉⲩⲟⲩϫⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ.

4:15 ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲉⲣⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲛ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⲡⲉ ⲫϯ ϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ϩⲱϥ ⳿ϥϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲫϯ.

4:16 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲛⲁϩϯ ⳿ⲉϯⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲧⲉ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ϥϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲫϯ ϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ.

4:17 ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲁ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ ϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙⲁⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛϫⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ϫⲉ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉϥϣⲟⲡ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲛ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ.

4:18 ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϩⲟϯ ϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ ⲁⲗⲗⲁ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲧϫⲏⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲥϩⲓ ϯ ϩⲟϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ϯϩⲟϯ ⲛⲟⲩⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲣϩⲟϯ ⳿ϥϫⲏⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ.

4:19 ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲉⲛⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲫϯ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲁϥⲙⲉⲛⲣⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ.

4:20 ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ϫⲟⲥ ϫⲉ ϯⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲫⲛⲟⲩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲙⲟⲥϯ ⳿ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲟⲩⲥⲁⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ⲡⲉ ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϥⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲁⲛ ⲉⲧⲉϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲫϯ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲉϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲡⲱⲥ ⲛⲁ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲉⲛⲣⲓⲧϥ.

4:21 ⲟⲩⲟϩ ⲧⲁⲓⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ϩⲓⲛⲁ ⲫⲏⲉⲧⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲛⲧⲉϥⲙⲉⲛⲣⲉ ⲡⲉϥⲕⲉⲥⲟⲛ

5:1 ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁϩϯ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲙⲓⲥⲓ ⲡⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥⲙⲓⲥⲓ ⳿ϥⲙⲉⲓ ⲟⲛ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁⲩⲙⲁⲥϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ.

5:2 ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲧⲉⲛⲛⲁ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ ⳿ⲛⲛⲓϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲛϣⲁⲛⲙⲉⲛⲣⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲉϥⲉⲛⲧⲟⲗⲏ.

5:3 ⲑⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲉ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲛⲉϥⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉϥⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲥⲉϩⲟⲣϣ ⲁⲛ.

5:4 ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁⲩⲙⲁⲥϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲫϯ ϣⲁϥϭⲣⲟ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓϭⲣⲟ ⲉⲧⲁϥϭⲣⲟ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲡⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲡⲉ.

5:5 ⲛⲓⲙ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲧϭⲣⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲫⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ.

5:6 ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲡⲉⲧⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϫⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲡⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ.

5:7 ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲅ̅ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ.

5:8 ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲅ̅ ⲥⲉϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲓ.

5:9 ⲓⲥϫⲉ ⲧⲉⲛϭⲓ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ϯⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲧⲉ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ϫⲉ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϫⲉ ⲁϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ.

5:10 ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲥϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲫⲏⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϥⲛⲁϩϯ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⲁⲛ ⲁϥⲁⲓϥ ⳿ⲛⲥⲁⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉϥⲛⲁϩϯ ⳿ⲉϯⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⲑⲏ ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ϧⲁ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ.

5:11 ⲟⲩⲟϩ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ϫⲉ ⲁϥϯ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲛϧ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲱⲛϧ ⲁϥϧⲉⲛ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ.

5:12 ⲫⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲡⲱⲛϧ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲁⲛ ⳿ⲡⲱⲛϧ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲁⲛ.

5:13 ⲛⲁⲓ ⲁⲓ⳿ⲥϧⲏⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲛϧ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲉ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲓϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

5:14 ⲟⲩⲟϩ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧⲉ⳿ⲛⲧⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϩⲁⲣⲟϥ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ϣⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟⲛ.

5:15 ⲟⲩⲟϩ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲛϣⲁⲛⲛⲁⲩ ϫⲉ ⳿ϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁⲛ ⳿ⲛⲛⲉⲛⲉⲧⲏⲙⲁ ⲛⲏⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ.

5:16 ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲙⲁⲣⲉϥⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉϯ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲛϧ ⲛⲏⲉⲧⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲙⲫⲁ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲟⲃⲓ ⲉϥϭⲓ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲛⲁⲓϫⲉⲣⲉ ⲫⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲱⲃϩ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ.

5:17 ϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲟⲃⲓ ⲉϥϭⲓ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲁⲛ.

5:18 ⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁⲩⲙⲁⲥϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲫϯ ⳿ⲙⲡⲁϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓⲙⲓⲥⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲫϯ ϣⲁϥ⳿ⲁⲣⲉϩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲉ ⲡⲓⲡⲟⲛⲏ ⲣⲟⲥ ϭⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ.

5:19 ⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲁϥⲭⲏ ϧⲁ ⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ.

5:20 ⲧⲉⲛⲥⲟⲩⲱⲛ ⲇⲉ ϫⲉ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲉⲙⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲥⲟⲩⲉⲛ ⲡⲓⲁⲗⲏⲑⲓⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲟⲩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲛϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲁⲗⲏⲑⲓⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲟⲩϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲱⲛϧ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ.

5:21 ⲛⲁϣⲏⲣⲓ ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲛⲓ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲓⲱⲁⲛⲛⲟⲩ ⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲁ̅


Next: 2 John