Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous  Next 

Coptic Bible: 2 John

1:1 ⲡⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲛϯⲥⲱⲧⲡ ⲕⲩⲣⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲥϣⲏⲣⲓ ⲛⲏ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲉϯⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁⲩⲥⲟⲩⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ.

1:2 ⲉⲑⲃⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲛⲉⲙⲁⲛ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ.

1:3 ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲫⲛⲁⲓ ⳿ⲧϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉⲩ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲛⲉⲙⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲓⲱⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ.

1:4 ⲁⲓⲣⲁϣⲓ ⳿ⲉⲙⲁϣⲱ ⳿ⲉⲧⲁⲓϫⲓⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉϣⲏⲣⲓ ⲉⲩⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲛϭⲓ ⳿ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲱⲧ.

1:5 ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲟⲩ ϯϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟ ⲕⲩⲣⲓⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲁⲛ ⳿ⲉϯ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲑⲏ ⲉⲛⲁⲥ⳿ⲛⲧⲟⲧⲉⲛ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲏ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ ⳿ⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ.

1:6 ⲟⲩⲟϩ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲙⲟϣⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲉϥ⳿ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯ ⳿ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ϩⲓⲛⲁ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲏ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ.

1:7 ϫⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲙ⳿ⲡⲗⲁⲛⲟⲥ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲛⲥⲉⲉⲣⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲛ ⲁⲛ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁϥ⳿ⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓ⳿ⲡⲗⲁⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲁⲛⲧⲓ⳿ⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ.

1:8 ⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙⲧⲁⲕⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲃⲉⲭⲉ ⲉϥϫⲏⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

1:9 ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲙⲟϣⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧϩⲏ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ϣⲧⲉⲙⲟϩⲓ ϧⲉⲛ ϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲁⲑⲛⲛⲟⲩϯ ⲡⲉ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲛⲁⲟϩⲓ ϧⲉⲛ ϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲫⲁⲓ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ.

1:10 ⲫⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲁⲓ⳿ⲥⲃⲱ ⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲣ⳿ⲟⲗϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲏⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲭⲉⲣⲉ.

1:11 ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲛⲁϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲭⲉⲣⲉ ⳿ϥⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲉⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ.

1:12 ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛϯ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲉⲥϧⲏⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩϫⲱⲙ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲉⲗⲁ ϯⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲣⲟ ⲟⲩⲃⲉ ⲣⲟ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲣⲁϣⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲉϥϫⲏⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

1:13 ⲥⲉϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲟ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉⲥⲱⲛⲓ ⲑⲏ ⲉⲧⲥⲟⲧⲡ ⲓⲱⲁⲛⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲃ̅


Next: 3 John