Sacred Texts  Legends and Sagas  Celtic  Index  Previous 

Survivals in Belief Among the Celts, by George Henderson, [1911], at sacred-texts.com


p. 344

INDEX.

A’ Bhean Mhath, 177.

adha, ae, 22.

Affric, 149.

after-birth, 23.

aibhseachadh, 28.

ainm, 18, 19, 20, 58.

aìre chlaidh, 3, 52 (an fhaire chlaidh), 64.

aisling, 9.

anam, 48.

animal-fasting, 101.

 

baist, 216.

Beannachd na Cuairte, 210.

bear, 230.

Beltane, 260.

bile (tree), 185-190.

bird-man, 230.

birth-token, 74.

blithe-meat, 208.

blood, 29, 31, 32, 34, 220, 277.

blood-covenant, 32, 35, 36.

blood-staunching, 299.

Bodach an Dūin, 176.

bonfire, 248.

bonnach bainnse, 251.

boobrie, 134, 135, 145, 154.

Boyne, 149.

bréid, 252.

Brian, 66.

Brian Carabine, 235.

bricht, 17.

Brigit, 167.

Briid's bed, 231.

buarach, 296.

bubaire, 144.

bull-feast, 230, 272.

bull-sacrifice, 273.

burial, symbolic, and divination, 340 n.

bùrn airgid, 26.

 

Caesar on sacrifice, 288.

Caisean Calluig, 264.

caisean-uchd, 263.

Calluinn a’ Bhuilg, 158.

cat, 108, 109, 268.

clach na brataich, 227.

clachan aoraidh, 205.

clachan carraghan, 198.

cloicheir, 71.

cnāmhlach, 65.

Coinneach Odhar, 232.

comh-dhalaiche, 227.

copan-cinn, 22.

corp-criadh, 15, 16, 52.

corrachd, 13.

couvade, 59.

cow-healing, 340.

cràbhadh, 8, 291.

crane, 156.

Creideag Mhōr, 331.

creideamh, 8.

cridhe-luadhainn, 14.

Crithreamh Gorm, An, 271.

crō-codaig, 32.

Crom Cruach, 204, 287.

cronachduinn, 199.

crosadh (forbidding, lit. crossing), 292.

cruentatio, 38.

crystal-gazing, 237.

cuckoo, 80, 90, 225.

currachd sagairt, 335.

 

dailgneachd, 9.

dā-shealladh, 9.

Deae Sequae, 150.

dearbadan Dē, 79.

Death, expulsion of, 284.

Deiseil, 25r.

deō, 46.

Devona, 149.

devoted (in symbolic sacrifice), 261.

p. 345

Dia, 50.

distaff, power of, 238.

donn, 157.

dreag, 226.

Druid, 221.

Dusii, 73.

 

earchall, 193, 270.

eāric, 247.

eōlas, 299.

epilepsy, 266.

erdáthe, 214.

Esus, 160.

evil-eye, 25.

 

facal, 18.

faith-healing, 308.

faoighdhe, 1 246.

farmad, 27, 199.

fasting, 297, 342.

fasting-spittle, 337.

fàth-fìth, 12, 221, 342.

feet-laving, 245.

féille fairc, 217.

fī, 12.

fiosachd, 232.

fire, 211, 295.

fire-circumambulation, 248.

fīs, 9.

fitheach, 91.

frìth, 223.

fuatharlan, 78.

 

Garland Sunday, 205.

Gaulish sacrifices, 289.

gealbhan (moving light), 225.

gearraidh, 103.

geas, 9, 10, 13, 19, 23, 57, 123, 292, 342.

Geumraich, na, 276.

ghost-bird, 92.

glaim, 221, 226.

gōbhlachan, 140.

gonadh, 12.

goose, 121.

Gruagach, 253.

guidhe, 9.

Guorthigern, 278.

 

Halmadary and Sacrifice, 286.

H-irt, 333.

horn, live-, 336.

horse, 117, 167.

 

imleag, 23.

immolation, 278.

infant-flesh, 308.

iress, 8, 290.

 

kirking, 215.

 

labhalan, 338.

Labhraidh Lorc, 197.

Lady of Lawers, 232.

lead-divination, 14.

lead-turning, 340.

leigheas cuairte, 209.

Līa Fāil, 199.

liū, 212.

Loch Maree, 322.

Loch mo Nāir 316.

Lōchy, 149, 198.

lostey-chainley, 215.

Lough Derg or Geirc, 331.

Lug, 159.

lustration by fire, 209.

 

magpie (v. pigheid), 167.

Māg Molach, 55, 73, 177, 269.

Mag Slecht, 287.

man in cow-skin, 290.

Manannan's bridle, 306.

manadh, 9, 21, 291.

marca, marcach, 149.

mare, 226.

Mark, King, 193.

marriage by capture, 247.

Mathair mhór, 24.

menmain, 21.

minn (mionn), 9, 20.

mīre Mīchil, 259.

mole, 338.

Mōr Bhān, 306.

Morc, 118, 119.

mother-affinity, 4, 5.

 

Nair, 56.

naomh, 51, 343.

Nār, 320.

Nārag, 318.

navel-string, 24.

need-fire, 212-213.

Ness, 149.

p. 346

oath by the elements, 21.

òb, 9.

obaidh, 11, 291.

omphalos, 208.

òrtha, 9, 11, 291.

Ossian (Oisín), 122, 128.

 

peallaidh, 176.

pharmakos, 283.

Phynnodderree, 73, 178.

pigheid, 91.

Pīreig, 183.

plut, 111.

priest-kings, 298.

pruch, 100.

puball beannach, 335.

 

ram, 271.

réite, 245.

religion, 6, 7, 10, 51, 289, 291, 341-342.

religion, multiple motives of, 343.

right, things, 295.

riochd, 107, 221.

rowan, 180.

ruad, 191.

 

Sabarios, 259.

sacrifice, 10, 269.

sacrifice, psychological essence of, 290.

scapulimantia, 231.

second-sight (or sight of the two worlds), 243.

serpent, 54, 165, 166, 167, 168, 169, 339.

serpent-bite, 337.

Shony, 255.

sin (cean, cion; fine; immorbus; peacadh), 299.

sīthich, 252.

skull, water from a, 304.

slān treabhaidh, 257.

soot, 245.

soul, 49.

soul-in-weapons, 77.

srannan, 70.

sreot, 21.

St. Bairre, 317.

St. Colum Cille, 280-281, 309.

St. Fillan's fairche, 320.

St. Fillan's girdle, 320, 335.

St. Kentigern, 183.

St. Maolrubha, 275.

St. Mo-Bharr-óg, 316.

St. Mulvay, 254.

St. Nun's Well, 324.

St. Odran (Oran), 280.

St. Patrick's Purgatory, 333.

St. Winefride, 324.

stones, 199.

stones, for raising wind, 332.

Struan, 255-256.

suicide, 303.

suire (siren), 336.

 

taboo, things, 293.

taghairm, 267.

tairrngearacht, 9.

taisbein, 9.

tannasg, tāsc, 184.

tarbh, 133, 134.

tārmachduinn, 243.

tārmachan Dé, 79.

tāsc, 48.

tathaich, 13, 39.

teàrnadh, 23, 301.

teine-Dé, 220.

Temair, 195.

Tobar Dha Bheoc, 332.

tong, 9, 20.

toradh, 28, 295.

tree worship, 198.

tree-witness, 341.

treith chuileanach, 175.

trom-laighe, 19.

trugeranos, 148.

tuar, 9, 225.

 

vicarious sacrifice, 285.

 

water, 217-219.

water-horse, 162.

wedding-day, 248.

whooping-cough, 338.

witch-stones, 308.

wolf; 170.

wooden ladle, 301.

word, 17.

wren, 96.

 

 

 

 

______________________________
GLASGOW: PRINTED AT THE UNIVERSITY PRESS BY ROBERT MACLEHOSE AND CO. LTD.

 

 

 


Footnotes

345:1 A different word, with the same pronunciation, in phrase á f. = 'out of order, i.e. dilapidated' (N. Inverness).