Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous  Next 

Coptic Bible: 2 Timothy

1:1 ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⳿ⲙⲫϯ ⲕⲁⲧⲁ ϯⲉⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲛϧ ⲑⲏ ⲉⲧϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.

1:2 ⳿ⲛⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲡⲁⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⳿ⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲫⲛⲁⲓ ⳿ⲧϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛ⳪.

1:3 ϯϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲫϯ ⳿ⲉϯϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲏ ⳿ⲛⲛⲁⲓⲟϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲩⲛⲏⲇⲉⲥⲓⲥ ⲉⲥⲟⲩⲁⲃ ϩⲱⲥ ⲉⲓ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲙⲉⲩⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲑⲙⲟⲩⲛⲕ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲧⲱⲃϩ ⳿ⲛϫⲱⲣϩ ⲛⲉⲙ ⲙⲉⲣⲓ.

1:4 ⲉⲓⲙⲉⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲓ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛⲛⲉⲕⲉⲣⲙⲱⲟⲩ⳿ⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁⲙⲟϩ ⳿ⲛⲣⲁϣⲓ.

1:5 ⲉⲓ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲉⲧⲉ⳿ⲛϧⲏⲧⲕ ⳿ⲛⲁⲧⲙⲉⲧϣⲟⲃⲓ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲙⲁⲩ ⲗⲱⲏⲇⲏ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲕⲙⲁⲩ ⲉⲩⲛⲓⲕⲏ ⲡⲁϩⲏⲧ ⲇⲉ ⲑⲏⲧ ϫⲉ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϧⲏ ⲧⲕ ϩⲱⲕ.

1:6 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ϯϯ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲕ⳿ⲑⲣⲉ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲁϩⲉⲙ ⲱⲛϧ ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧⲕ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁⲩⲧⲏⲓϥ ⲛⲁⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲁⲭⲁϫⲓϫ.

1:7 ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲁϥϯ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ⳿ⲛⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛϩⲟϯ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩϫⲟⲙ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲉⲧⲥⲁⲃⲉ.

1:8 ⳿ⲙⲡⲉⲣϣⲓⲡⲓ ⲟⲩⲛ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛ⳪ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ϩⲱ ⲡⲉⲧⲥⲟⲛϩ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⲁⲗⲗⲁ ϣⲉⲡ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁ ϯϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

1:9 ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲛⲁϩⲙⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲑⲁϩⲙⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲑⲱϩⲉⲙ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲉⲛ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉϥϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲑⲱϣ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲉⲧⲁϥⲧⲏⲓϥ ⲛⲁⲛ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ.

1:10 ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϯⲛⲟⲩ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ ⲓⲏⲥ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲁϥⲕⲱⲣϥ ⲙⲉⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲁϥ⳿ⲑⲣⲉ ⳿ⲡⲱⲛϧ ⲇⲉ ⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲁⲧⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ.

1:11 ⲫⲁⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲁⲩⲭⲁⲧ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲣⲉϥϩⲓⲱⲓϣ ⲛⲉⲙ ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ.

1:12 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ϯϭⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ⳿ⲙⲕⲁⲩϩ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛϯϣⲓⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁⲓⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁϩⲏⲧ ⲑⲏⲧ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲡⲁϫⲱⲓⲗⲓ ϣⲁ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ.

1:13 ⲭⲁ ⲟⲩ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲕ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲉⲩⲟⲩⲟϫ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁⲕⲥⲟⲑⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲟⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲑⲏ ⲉⲧϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.

1:14 ⲡⲓϫⲱⲓⲗⲓ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲫⲏⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ.

1:15 ⳿ⲕⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲫⲁⲓ ϫⲉ ⲁⲩⲫⲟⲛϩⲟⲩ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ϯⲁⲥⲓⲁ ⲉⲧⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲫⲩⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲉⲣⲙⲟⲅⲉⲛⲏⲥ.

1:16 Ⲡ⳪ ⲇⲉ ⲉϥ⳿ⲉϯ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲁⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲛⲟⲛⲉⲥⲩⲫⲟⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥϯ⳿ⲙⲧⲟⲛ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲁϩⲁⲗⲩⲥⲓⲥ ⳿ⲙⲡⲉϥϣⲓⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲥ.

1:17 ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲙⲏ ⲁϥⲓⲏⲥ ⳿ⲉⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲉⲙⲧ.

1:18 Ⲡ⳪ ⲇⲉ ⲉϥ⳿ⲉⲧⲏⲓⲥ ⲛⲁϥ ⲉⲑⲣⲉϥϫⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲁⲓ ϧⲁⲧⲉⲛ Ⲡ⳪ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϣⲉⲙϣⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⳿ⲕⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ

2:1 ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩⲛ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ϫⲉⲙⲛⲟⲙϯ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.

2:2 ⲛⲏⲉⲧⲁⲕⲥⲟⲑⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲟⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲙⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛⲁⲓ ⲭⲁⲩ ϧⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛϩⲁⲛⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲛⲁⲓ ⲉⲑⲛⲁ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ.

2:3 ⲁⲣⲓ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛϣⲉⲡ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲁⲧⲟⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲛⲉϥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.

2:4 ⳿ⲙⲡⲁⲣⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ϭⲗⲉⲙⲗⲱⲙϥ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲱⲛϧ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲣⲁⲛⲁϥ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥϧⲟⲕϥ.

2:5 ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲟⲩⲁⲓ ϣⲉ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲁ ⳿ⲛϯ ⳿ⲙⲡⲁϥϭⲓ⳿ⲭⲗⲟⲙ ⲁϥ⳿ϣⲧⲉⲙϯ ⳿ⲛⲟⲙⲓⲙⲟⲥ.

2:6 ⲡⲓⲟⲩⲱⲓ ⲉⲧϧⲟⲥⲓ ϩⲱϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲓ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲟⲩⲧⲁϩ.

2:7 ⲕⲁϯ ⳿ⲉⲛⲏ ⳿ⲉϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ Ⲡ⳪ ⲅⲁⲣ ⲉϥ⳿ⲉϯ ⲛⲁⲕ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲉⲙⲓ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

2:8 ⲁⲣⲓ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ϫⲣⲟϫ ⳿ⲛⲇⲁⲩⲓⲇ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲁⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ.

2:9 ⲫⲁⲓ ⳿ⲉϯϭⲓ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ϣⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϩⲁⲛ⳿ⲥⲛⲁⲩϩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲉϥⲉⲣⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⲥⲟⲛϩ ⲁⲛ.

2:10 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ϯⲉⲣϩⲩⲡⲟⲙⲉⲛⲓⲛ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲥⲱⲧⲡ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲟⲧⲟⲩ ϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩϫⲁⲓ ⲉⲧϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ.

2:11 ⳿ϥⲉⲛϩⲟⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⲓⲥϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲓⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁⲱⲛϧ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲛ.

2:12 ⲓⲥϫⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣϩⲩⲡⲟⲙⲉⲛⲓⲛ ⲓⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣⲟⲩⲣⲟ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲛ ⲓⲥϫⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁϫⲟⲗϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲑⲟϥ ϩⲱϥ ⳿ϥⲛⲁϫⲟⲗⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

2:13 ⲓⲥϫⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣⲁⲑⲛⲁϩϯ ⲫⲏ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⳿ϥⲛⲁⲟϩⲓ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲟⲗϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ.

2:14 ⲙⲁ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲉⲕⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ⳿ⲙⲗⲁϧ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϩⲏⲟⲩ ⳿ⲛϧⲏⲧⲕ ⳿ⲉⲟⲩⲱϫⲡ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ.

2:15 ⲓⲏⲥ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲉⲧⲁϩⲟⲕ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲕ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲱⲧⲡ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⳿ⲙⲡⲁϥϭⲓϣⲓⲡⲓ ⲉⲕϣⲱⲧ ⳿ⲙ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲱⲟⲩⲧⲉⲛ.

2:16 ⲛⲓ⳿ⲥⲙⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲥⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧϣⲟⲩⲓⲧ ϩⲉⲛⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲅⲁⲣ ϣⲁⲩⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲧⲓⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲥⲉⲃⲏⲥ.

2:17 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲟⲩⲥⲁϫⲓ ϣⲁϥϫⲉⲙⲙⲁ ⳿ⲛⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲙⲉϯ ⲉⲥⲟⲩⲱⲙ ⲉⲧⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏ ⲧⲟⲩ ⲡⲉ ϩⲩⲙⲉⲛⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲫⲩⲗⲉⲧⲟⲥ.

2:18 ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩϯⲙⲁϯ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲏⲇⲏ ⲁ ⳿ⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲁⲥⲟⲩⲱ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲫⲱⲛϩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

2:19 ϯⲥⲉⲛϯ ⲙⲉⲛⲧⲟⲓ ⲉⲧⲧⲁϫⲣⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲥ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲁⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲧⲁⲓ⳿ⲥ⳿ⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲁ Ⲡ⳪ ⲥⲟⲩⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ ⲙⲁⲣⲟⲩϩⲉⲛⲟⲩ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙ⳿ⲡϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϫⲱ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲠ⳪.

2:20 ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲇⲉ ⲛⲏⲓ ϩⲁⲛ⳿ⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ ⲁⲛ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϩⲁⲧ ⲉⲧⲉ⳿ⲛϧⲏ ⲧϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲕⲉϣⲉ ⲟⲛ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲃⲉⲗϫ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲙⲉⲛ ⲉⲩⲭⲏ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲁⲓ⳿ⲟ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲉⲩⲭⲏ ⲉⲩϣⲱϣ.

2:21 ⲉϣⲱⲡ ⲟⲩⲛ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲧⲟⲩⲃⲟϥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲁⲓ⳿ⲟ ⲉϥⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛϣⲁⲩ ⳿ⲙⲡⲉϥⲛⲏⲃ ⲉϥⲥⲉⲃⲧⲱⲧ ⳿ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ.

2:22 ⲛⲓⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⳿ⲛ⳿ⲁⲗⲟⲩ ϩⲉⲛⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϭⲟϫⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲥⲁ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲱϣ ⲟⲩⲃⲉ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲠ⳪ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲏⲧ ⲉϥⲧⲟⲩⲃⲏ ⲟⲩⲧ.

2:23 ⲛⲓⲕⲱϯ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲥⲟϫ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲁⲧ⳿ⲥⲃⲱ ϩⲉⲛⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲕ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲫⲁⲓ ϫⲉ ϣⲁⲩ⳿ϫⲫⲉ ϩⲁⲛϣⲱⲛⲧ.

2:24 ⲟⲩⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲥϣⲉ ⲛⲁϥ ⲁⲛ ⲉⲑⲣⲉϥ⳿ⲙⲗⲁϧ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉⲙⲣⲁⲩϣ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲣⲉϥ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣⲁⲛⲉⲭ ⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ.

2:25 ⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲣⲁⲩϣ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁϥ ⲧⲁⲭⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϯ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ⳿ⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⲉⲑⲣⲟⲩⲥⲟⲩⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ.

2:26 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲉⲣⲛⲩⲙⲫⲓⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲡⲓⲫⲁϣ ⲫⲏⲉⲧⲁ ⲡⲓⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ϫⲟⲣϫϥ ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉⲩⲣⲁⲟⲩⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁϥ ⳿ⲙⲫⲏ

3:1 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲣⲓ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛϧⲁ⳿ⲉ ⲉⲩ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲛϩⲱⲟⲩ.

3:2 ⲉⲩ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲩⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲓϩⲁⲧ ⳿ⲛⲉⲥⲓⲉ ⳿ⲛϭⲁⲥⲓϧⲏⲧ ⳿ⲛⲣⲉϥϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ⳿ⲛⲁⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲟⲩⲓⲟϯ ⳿ⲛⲁⲧ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲁⲧⲧⲟⲩⲃⲟ.

3:3 ⳿ⲛⲁⲧϣⲉⲛϩⲏⲧ ⳿ⲛⲁⲧⲥⲉⲙⲛⲓ ⳿ⲛⲇⲓ⳿ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲁⲧ⳿ϣ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲉϣⲉⲡ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⳿ⲛⲥⲉⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲁⲛ.

3:4 ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲣⲟⲇⲟⲧⲏⲥ ⲉⲩⲁⲥⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲛϭⲁⲥⲓⲛⲁϩⲃⲓ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲓϩⲩⲇⲟⲛⲏ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲙⲁⲓⲛⲟⲩϯ.

3:5 ⲉⲣⲉ ⳿ⲡ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ⲧⲉⲥϫⲟⲙ ⲇⲉ ⲉⲩϫⲱⲗ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲓⲕⲉ ⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ϩⲉⲛⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ.

3:6 ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲏ ⳿ⲉϣⲁⲩⲟⲙⲥⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲛⲓⲏⲓ ⲉⲩⲉⲣⲉⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲉⲩⲓⲛ ⳿ⲛϩⲁⲛϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⲉⲩⲙⲉϩ ⳿ⲛⲛⲟⲃⲓ ⲉⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲣⲏϯ.

3:7 ⲉⲩϭⲓ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲁⲛ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡⲥⲟⲩⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ.

3:8 ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲇⲉ ⳿ⲛⲓⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲓⲁⲙⲃⲣⲏⲥ ⲉⲧⲁⲩϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲱⲟⲩ ⲛⲁⲓⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲥⲉϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⲉⲣⲉ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲧⲁⲕⲏⲟⲩⲧ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲇⲟⲕⲓⲙⲟⲥ ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲱϯ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲁϩϯ.

3:9 ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲉⲛⲁⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲧⲓⲛ ⲁⲛ ⲉⲩⲙⲉⲧϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲧⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧ⳿ⲉⲙⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲥⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲉⲥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲑⲁ ⲛⲓⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲉⲧⲁⲥϣⲱⲡⲓ.

3:10 ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲕⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⲧⲁⲙⲉⲧⲣⲉϥ ϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲁ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲁϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲑⲱϣ ⲡⲁⲛⲁϩϯ ⲧⲁⲙⲉⲧⲣⲉϥⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲧⲁⲁⲅⲁⲡⲏ ⲧⲁϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ.

3:11 ⲛⲓⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲁⲓ⳿ⲙⲕⲁⲩϩ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲁⲛϯⲟⲭⲓⲁ ϧⲉⲛ ⲓⲕⲟⲛⲓⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲗⲩⲥⲧⲣⲟⲓⲥ ⲛⲓⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲁⲓϣⲟⲡⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲁϥⲛⲁϩⲙⲉⲧ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

3:12 ⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲱⲛϧ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲥⲉⲛⲁ ϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ.

3:13 ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⲇⲉ ⲉⲩϩⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲣⲉϥⲥⲟⲡⲥⲉⲡ ⲉⲩ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧϩⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲉⲩⲥⲱⲣⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲥⲟⲣⲉⲙ.

3:14 ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲁⲕ⳿ⲧⲥⲁⲃⲟ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕⲉⲣⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲉⲕ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲕ⳿ⲧⲥⲁⲃⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲙ.

3:15 ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲉⲕⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ⲁⲗⲟⲩ ϩⲁⲛ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲉⲩⲟⲩⲁⲃ ⲉⲧⲉⲕⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲁⲕ ⳿ⲉⲡⲓⲟⲩϫⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲉⲧϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.

3:16 ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲛⲓϥⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲥⲉⲟⲓ ⳿ⲛϩⲏⲟⲩ ⲉⲩ⳿ⲥⲃⲱ ⲉⲩⲥⲟϩⲓ ⲉⲩⲧⲁϩⲟ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⲉⲩ⳿ⲥⲃⲱ ⲑⲏ ⲉⲧϧⲉⲛ ϯⲇⲓⲕⲉⲟⲥⲩⲛⲏ.

3:17 ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⲉϥⲥⲉⲃⲧⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲧⲁϫⲣⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ

4:1 ϯⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫϯ ⲛⲉⲙ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧⲟⲛϧ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ.

4:2 ϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ϣⲱⲡⲓ ϩⲓϫⲱⲟⲩ ⲉⲩⲕⲉⲣⲟⲥ ⲁⲕⲉⲣⲟⲥ ⲥⲟϩⲓ ⲙⲁⲑⲉⲧϩⲏⲧ ⲁⲣⲓⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁⲛ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲙⲉⲧⲣⲉϥⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ϯ⳿ⲥⲃⲱ.

4:3 ⲉϥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ϩⲟⲧⲉ ⳿ⲛⲛⲟⲩϣⲉⲡ ϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲉⲑⲟⲩⲟϫ ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲟⲩⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ ⲉⲩⲥⲱⲕ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲁⲛⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲉⲩϧⲱϧ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲙⲁϣϫ.

4:4 ⲡⲟⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲙⲉⲛ ⲉⲩ⳿ⲉⲫⲟⲛϩϥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲉⲩⲉⲣⲁⲕⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲓ⳿ϣⲃⲱ.

4:5 ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲣⲓⲛⲩⲙⲫⲓⲛ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϣⲉⲡ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲁⲣⲓϩⲱⲃ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲉϥϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲡⲉⲕϣⲉⲙϣⲓ ϫⲟⲕϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

4:6 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ϩⲏⲇⲏ ⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲟⲑⲃⲉⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲃⲱⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϧⲱⲛⲧ.

4:7 ⲡⲓⲁⲅⲱⲛ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲁⲓⲉⲣⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲡⲓ⳿ⲇⲣⲟⲙⲟⲥ ⲁⲓϫⲟⲕϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲁⲓⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

4:8 ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⳿ϥⲭⲏ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲭⲗⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲇⲓⲕⲉⲟⲥⲩⲛⲏ ⲫⲏⲉⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⲛⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲓⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⳿ⲙⲙⲏⲓ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲏⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁⲩⲙⲉⲛⲣⲉ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

4:9 ⲓⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲕ ⳿ⲉ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟⲓ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ.

4:10 ⲇⲏⲙⲁⲥ ⲅⲁⲣ ⲁϥⲭⲁⲧ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⳿ⲉⲁϥⲙⲉⲛⲣⲉ ⲡⲁⲓⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲑⲉⲥⲥⲁⲗⲟⲛⲓⲕⲓⲁ ⳿ⲕⲣⲓⲥⲕⲏⲥ ⳿ⲉϯⲅⲁⲗⲁⲧⲓⲁ ⲧⲓⲧⲟⲥ ⳿ⲉⲇⲁⲗⲙⲁⲧⲓⲁ.

4:11 ⲗⲟⲩⲕⲁⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲉⲑⲛⲉⲙⲏⲓ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲙⲁⲗⲟϥ ⲁⲛⲓⲧϥ ⲛⲉⲙⲁⲕ ⳿ϥⲉⲣϣⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲛⲏⲓ ⲉⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ.

4:12 ⲧⲩⲭⲓⲕⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲓⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲉⲫⲉⲥⲟⲥ.

4:13 ϯⲫⲩⲗⲟⲛⲏⲉⲧⲁⲓⲥⲟϫⲡⲥ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲣⲱⲁⲥ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲕⲁⲣⲡⲱ ⲁⲛⲓⲧⲥ ⲉⲕⲛⲏⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲉϫⲱⲙ ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⲛⲓⲙⲉⲛ⳿ⲃⲣⲁⲛⲁ.

4:14 ⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲟⲥ ⲡⲓⲃⲉⲥⲛⲏⲧ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲙⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲛⲏⲓ ⲉⲣⲉ Ⲡ⳪ ϯϣⲉⲃⲓⲱ ⲛⲁϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ.

4:15 ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ϩⲱⲕ ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁϥϯ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲙⲁϣⲱ.

4:16 ϧⲉⲛ ⲧⲁϩⲟⲩⲓϯ ⳿ⲛⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⳿ⲙⲡⲉϥⲭⲁ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲭⲁⲧ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲱⲡ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ.

4:17 Ⲡ⳪ ⲇⲉ ⲁϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⲁϥ ϯϫⲟⲙ ⲛⲏⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϩⲓⲱⲓϣ ϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲓⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲣⲱϥ ⲛⲟⲩⲙⲟⲩ⳿ⲓ.

4:18 ⲉϥ⳿ⲉⲧⲟⲩϫⲟⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉⲛⲁϩⲙⲉⲧ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲧⲉϥⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲫⲉ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲫⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲟⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ ⲁⲙⲏⲛ.

4:19 ϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡⲣⲓⲥⲕⲩⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ⲁⲕⲩⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲛⲟⲛⲏⲥⲓⲫⲟⲣⲟⲥ.

4:20 ⲉⲣⲁⲥⲧⲟⲥ ⲁϥⲟϩⲓ ϧⲉⲛ ⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲟⲥ ⳿ⲧⲣⲟⲫⲏ ⲙⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲓⲥⲟϫⲡϥ ϧⲉⲛ ⲙⲉⲗⲓⲧⲟⲥ ⲉϥϣⲱⲛⲓ.

4:21 ⲓⲏⲥ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲉ⳿ⲓ ϧⲁϫⲉⲛ ϯ⳿ⲫⲣⲱ ⳿ϥϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⳿ⲛϫⲉ ⲉⲩⲃⲟⲩⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲟⲩⲇⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲕⲗⲁⲩⲇⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

4:22 Ⲡ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲕⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲡⲣⲟⲥ ⲧⲓⲙⲟⲑ ⲃ̅ ⲁⲩ⳿ⲥϧⲏⲧⲥ ϧⲉⲛ ⲗⲁⲟⲇⲓⲕⲓⲁ ϯⲙⲉⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲥ


Next: Titus