Sacred Texts  Bible  Index 
Proverbs Index
  Previous  Next 

Proverbs 31

KJV

1  The words1697 of king4428 Lemuel,3927 the prophecy4853 that834 his mother517 taught3256 him.

2  What,4100 my son?1248 and what,4100 the son1248 of my womb?990 and what,4100 the son1248 of my vows?5088

3  Give5414 not408 thy strength2428 unto women,802 nor thy ways1870 to that which destroyeth4229 kings.4428

4  It is not408 for kings,4428 O Lemuel,3927 it is not408 for kings4428 to drink8354 wine;3196 nor176 for princes7336 strong drink:7941

5  Lest6435 they drink,8354 and forget7911 the law,2710 and pervert8138 the judgment1779 of any3605 of the afflicted.1121 6040

6  Give5414 strong drink7941 unto him that is ready to perish,6 and wine3196 unto those that be of heavy4751 hearts.5315

7  Let him drink,8354 and forget7911 his poverty,7389 and remember2142 his misery5999 no3808 more.5750

8  Open6605 thy mouth6310 for the dumb483 in413 the cause1779 of all3605 such as are appointed1121 to destruction.2475

9  Open6605 thy mouth,6310 judge8199 righteously,6664 and plead the cause1777 of the poor6041 and needy.34

10  Who4310 can find4672 a virtuous2428 woman?802 for her price4377 is far7350 above rubies.4480 6443

11  The heart3820 of her husband1167 doth safely trust982 in her, so that he shall have no3808 need2637 of spoil.7998

12  She will do1580 him good2896 and not3808 evil7451 all3605 the days3117 of her life.2416

13  She seeketh1875 wool,6785 and flax,6593 and worketh6213 willingly2656 with her hands.3709

14  She is1961 like the merchants'5503 ships;591 she bringeth935 her food3899 from afar.4480 4801

15  She riseth6965 also while it is yet5750 night,3915 and giveth5414 meat2964 to her household,1004 and a portion2706 to her maidens.5291

16  She considereth2161 a field,7704 and buyeth3947 it: with the fruit4480 6529 of her hands3709 she planteth5193 a vineyard.3754

17  She girdeth2296 her loins4975 with strength,5797 and strengtheneth553 her arms.2220

18  She perceiveth2938 that3588 her merchandise5504 is good:2896 her candle5216 goeth not out3808 3518 by night.3915

19  She layeth7971 her hands3027 to the spindle,3601 and her hands3709 hold8551 the distaff.6418

20  She stretcheth out6566 her hand3709 to the poor;6041 yea, she reacheth forth7971 her hands3027 to the needy.34

21  She is not3808 afraid3372 of the snow4480 7950 for her household:1004 for3588 all3605 her household1004 are clothed3847 with scarlet.8144

22  She maketh6213 herself coverings of tapestry;4765 her clothing3830 is silk8336 and purple.713

23  Her husband1167 is known3045 in the gates,8179 when he sitteth3427 among5973 the elders2205 of the land.776

24  She maketh6213 fine linen,5466 and selleth4376 it; and delivereth5414 girdles2289 unto the merchant.3669

25  Strength5797 and honor1926 are her clothing;3830 and she shall rejoice7832 in time3117 to come.314

26  She openeth6605 her mouth6310 with wisdom;2451 and in5921 her tongue3956 is the law8451 of kindness.2617

27  She looketh well6822 to the ways1979 of her household,1004 and eateth398 not3808 the bread3899 of idleness.6104

28  Her children1121 arise up,6965 and call her blessed;833 her husband1167 also, and he praiseth1984 her.

29  Many7227 daughters1323 have done6213 virtuously,2428 but thou859 excellest5927 5921 them all.3605

30  Favor2580 is deceitful,8267 and beauty3308 is vain:1892 but a woman802 that feareth3373 the LORD,3068 she1931 shall be praised.1984

31  Give5414 her of the fruit4480 6529 of her hands;3027 and let her own works4639 praise1984 her in the gates.8179

Sep

1 οἱ ἐμοὶ λόγοι εἴρηνται ὑπὸ θεοῦ βασιλέως χρηματισμός ὃν ἐπαίδευσεν ἡ μήτηρ αὐτοῦ

2 τί τέκνον τηρήσεις τί ῥήσεις θεοῦ πρωτογενές σοὶ λέγω υἱέ τί τέκνον ἐμῆς κοιλίας τί τέκνον ἐμῶν εὐχῶν

3 μὴ δῷς γυναιξὶ σὸν πλοῦτον καὶ τὸν σὸν νοῦν καὶ βίον εἰς ὑστεροβουλίαν

4 μετὰ βουλῆς πάντα ποίει μετὰ βουλῆς οἰνοπότει οἱ δυνάσται θυμώδεις εἰσίν οἶνον δὲ μὴ πινέτωσαν

5 ἵνα μὴ πιόντες ἐπιλάθωνται τῆς σοφίας καὶ ὀρθὰ κρῖναι οὐ μὴ δύνωνται τοὺς ἀσθενεῖς

6 δίδοτε μέθην τοῖς ἐν λύπαις καὶ οἶνον πίνειν τοῖς ἐν ὀδύναις

7 ἵνα ἐπιλάθωνται τῆς πενίας καὶ τῶν πόνων μὴ μνησθῶσιν ἔτι

8 ἄνοιγε σὸν στόμα λόγῳ θεοῦ καὶ κρῖνε πάντας ὑγιῶς

9 ἄνοιγε σὸν στόμα καὶ κρῖνε δικαίως διάκρινε δὲ πένητα καὶ ἀσθενῆ

10 γυναῖκα ἀνδρείαν τίς εὑρήσει τιμιωτέρα δέ ἐστιν λίθων πολυτελῶν ἡ τοιαύτη

11 θαρσεῖ ἐπ᾽ αὐτῇ ἡ καρδία τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἡ τοιαύτη καλῶν σκύλων οὐκ ἀπορήσει

12 ἐνεργεῖ γὰρ τῷ ἀνδρὶ ἀγαθὰ πάντα τὸν βίον

13 μηρυομένη ἔρια καὶ λίνον ἐποίησεν εὔχρηστον ταῖς χερσὶν αὐτῆς

14 ἐγένετο ὡσεὶ ναῦς ἐμπορευομένη μακρόθεν συνάγει δὲ αὕτη τὸν βίον

15 καὶ ἀνίσταται ἐκ νυκτῶν καὶ ἔδωκεν βρώματα τῷ οἴκῳ καὶ ἔργα ταῖς θεραπαίναις

16 θεωρήσασα γεώργιον ἐπρίατο ἀπὸ δὲ καρπῶν χειρῶν αὐτῆς κατεφύτευσεν κτῆμα

17 ἀναζωσαμένη ἰσχυρῶς τὴν ὀσφὺν αὐτῆς ἤρεισεν τοὺς βραχίονας αὐτῆς εἰς ἔργον

18 ἐγεύσατο ὅτι καλόν ἐστιν τὸ ἐργάζεσθαι καὶ οὐκ ἀποσβέννυται ὅλην τὴν νύκτα ὁ λύχνος αὐτῆς

19 τοὺς πήχεις αὐτῆς ἐκτείνει ἐπὶ τὰ συμφέροντα τὰς δὲ χεῖρας αὐτῆς ἐρείδει εἰς ἄτρακτον

20 χεῖρας δὲ αὐτῆς διήνοιξεν πένητι καρπὸν δὲ ἐξέτεινεν πτωχῷ

21 οὐ φροντίζει τῶν ἐν οἴκῳ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς ὅταν που χρονίζῃ πάντες γὰρ οἱ παρ᾽ αὐτῆς ἐνδιδύσκονται

22 δισσὰς χλαίνας ἐποίησεν τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς ἐκ δὲ βύσσου καὶ πορφύρας ἑαυτῇ ἐνδύματα

23 περίβλεπτος δὲ γίνεται ἐν πύλαις ὁ ἀνὴρ αὐτῆς ἡνίκα ἂν καθίσῃ ἐν συνεδρίῳ μετὰ τῶν γερόντων κατοίκων τῆς γῆς

24 σινδόνας ἐποίησεν καὶ ἀπέδοτο περιζώματα δὲ τοῖς Χαναναίοις

25 στόμα αὐτῆς διήνοιξεν προσεχόντως καὶ ἐννόμως καὶ τάξιν ἐστείλατο τῇ γλώσσῃ αὐτῆς

26 ἰσχὺν καὶ εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο καὶ εὐφράνθη ἐν ἡμέραις ἐσχάταις

27 στεγναὶ διατριβαὶ οἴκων αὐτῆς σῖτα δὲ ὀκνηρὰ οὐκ ἔφαγεν

28 τὸ στόμα δὲ ἀνοίγει σοφῶς καὶ νομοθέσμως ἡ δὲ ἐλεημοσύνη αὐτῆς ἀνέστησεν τὰ τέκνα αὐτῆς καὶ ἐπλούτησαν καὶ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς ᾔνεσεν αὐτήν

29 πολλαὶ θυγατέρες ἐκτήσαντο πλοῦτον πολλαὶ ἐποίησαν δυνατά σὺ δὲ ὑπέρκεισαι καὶ ὑπερῆρας πάσας

30 ψευδεῖς ἀρέσκειαι καὶ μάταιον κάλλος γυναικός γυνὴ γὰρ συνετὴ εὐλογεῖται φόβον δὲ κυρίου αὕτη αἰνείτω

31 δότε αὐτῇ ἀπὸ καρπῶν χειρῶν αὐτῆς καὶ αἰνείσθω ἐν πύλαις ὁ ἀνὴρ αὐτῆς

Tan

‎1 ‏דִּ֭בְרֵי לְמוּאֵ֣ל מֶ֑לֶךְ מַ֝שָּׂ֗א אֲ‍ֽשֶׁר־יִסְּרַ֥תּוּ אִמּֽוֹ׃

‎2 ‏מַה־בְּ֭רִי וּמַֽה־בַּר־בִּטְנִ֑י וּ֝מֶה בַּר־נְדָרָֽי׃

‎3 ‏אַל־תִּתֵּ֣ן לַנָּשִׁ֣ים חֵילֶ֑ךָ וּ֝דְרָכֶ֗יךָ לַֽמְח֥וֹת מְלָכִֽין׃

‎4 ‏אַ֤ל לַֽמְלָכִ֨ים׀ לְֽמוֹאֵ֗ל אַ֣ל לַֽמְלָכִ֣ים שְׁתוֹ־יָ֑יִן וּ֝לְרוֹזְנִ֗ים או אֵ֣י שֵׁכָֽר׃

‎5 ‏פֶּן־יִ֭שְׁתֶּה וְיִשְׁכַּ֣ח מְחֻקָּ֑ק וִֽ֝ישַׁנֶּה דִּ֣ין כָּל־בְּנֵי־עֹֽנִי׃

‎6 ‏תְּנוּ־שֵׁכָ֣ר לְאוֹבֵ֑ד וְ֝יַיִן לְמָ֣רֵי נָֽפֶשׁ׃

‎7 ‏יִ֭שְׁתֶּה וְיִשְׁכַּ֣ח רִישׁ֑וֹ וַ֝עֲמָל֗וֹ לֹ֣א יִזְכָּר־עֽוֹד׃

‎8 ‏פְּתַח־פִּ֥יךָ לְאִלֵּ֑ם אֶל־דִּ֝֗ין כָּל־בְּנֵ֥י חֲלֽוֹף׃

‎9 ‏פְּתַח־פִּ֥יךָ שְׁפָט־צֶ֑דֶק וְ֝דִ֗ין עָנִ֥י וְאֶבְיֽוֹן׃ פ

‎10 ‏אֵֽשֶׁת־חַ֭יִל מִ֣י יִמְצָ֑א וְרָחֹ֖ק מִפְּנִינִ֣ים מִכְרָֽהּ׃

‎11 ‏בָּ֣טַח בָּ֭הּ לֵ֣ב בַּעְלָ֑הּ וְ֝שָׁלָ֗ל לֹ֣א יֶחְסָֽר׃

‎12 ‏גְּמָלַ֣תְהוּ ט֣וֹב וְלֹא־רָ֑ע כֹּ֝֗ל יְמֵ֣י חַיֶּֽיה׃1

‎13 ‏דָּ֭רְשָׁה צֶ֣מֶר וּפִשְׁתִּ֑ים וַ֝תַּ֗עַשׂ בְּחֵ֣פֶץ כַּפֶּֽיהָ׃

‎14 ‏הָ֭יְתָה כָּאֳנִיּ֣וֹת סוֹחֵ֑ר מִ֝מֶּרְחָ֗ק תָּבִ֥יא לַחְמָֽהּ׃

‎15 ‏וַתָּ֤קָם׀ בְּע֬וֹד לַ֗יְלָה וַתִּתֵּ֣ן טֶ֣רֶף לְבֵיתָ֑הּ וְ֝חֹ֗ק לְנַעֲרֹתֶֽיהָ׃

‎16 ‏זָמְמָ֣ה שָׂ֭דֶה וַתִּקָּחֵ֑הוּ מִפְּרִ֥י כַ֝פֶּ֗יהָ נטע נָ֣טְעָה כָּֽרֶם׃

‎17 ‏חָֽגְרָ֣ה בְע֣וֹז מָתְנֶ֑יהָ וַ֝תְּאַמֵּ֗ץ זְרֹעוֹתֶֽיהָ׃

‎18 ‏טָ֭עֲמָה כִּי־ט֣וֹב סַחְרָ֑הּ לֹֽא־יִכְבֶּ֖ה בליל בַלַּ֣יְלָה נֵרָֽהּ׃

‎19 ‏יָ֭דֶיהָ שִׁלְּחָ֣ה בַכִּישׁ֑וֹר וְ֝כַפֶּ֗יהָ תָּ֣מְכוּ פָֽלֶךְ׃

‎20 ‏כַּ֭פָּהּ פָּרְשָׂ֣ה לֶעָנִ֑י וְ֝יָדֶ֗יהָ שִׁלְּחָ֥ה לָֽאֶבְיֽוֹן׃

‎21 ‏לֹא־תִירָ֣א לְבֵיתָ֣הּ מִשָּׁ֑לֶג כִּ֥י כָל־בֵּ֝יתָ֗הּ לָבֻ֥שׁ שָׁנִֽים׃

‎22 ‏מַרְבַדִּ֥ים עָֽשְׂתָה־לָּ֑הּ שֵׁ֖שׁ וְאַרְגָּמָ֣ן לְבוּשָֽׁהּ׃

‎23 ‏נוֹדָ֣ע בַּשְּׁעָרִ֣ים בַּעְלָ֑הּ בְּ֝שִׁבְתּ֗וֹ עִם־זִקְנֵי־אָֽרֶץ׃

‎24 ‏סָדִ֣ין עָ֭שְׂתָה וַתִּמְכֹּ֑ר וַ֝חֲג֗וֹר נָתְנָ֥ה לַֽכְּנַעֲנִֽי׃

‎25 ‏עֹז־וְהָדָ֥ר לְבוּשָׁ֑הּ וַ֝תִּשְׂחַ֗ק לְי֣וֹם אַחֲרֽוֹן׃

‎26 ‏פִּ֭יהָ פָּתְחָ֣ה בְחָכְמָ֑ה וְתֽוֹרַת־חֶ֝֗סֶד עַל־לְשׁוֹנָֽהּ׃

‎27 ‏צ֭וֹפִיָּה הֲלִיכ֣וֹת בֵּיתָ֑הּ וְלֶ֥חֶם עַ֝צְל֗וּת לֹ֣א תֹאכֵֽל׃

‎28 ‏קָ֣מוּ בָ֭נֶיהָ וַֽיְאַשְּׁר֑וּהָ בַּ֝עְלָ֗הּ וַֽיְהַֽלְלָֽהּ׃

‎29 ‏רַבּ֣וֹת בָּ֭נוֹת עָ֣שׂוּ חָ֑יִל וְ֝אַ֗תְּ עָלִ֥ית עַל־כֻּלָּֽנָה׃

‎30 ‏שֶׁ֣קֶר הַ֭חֵן וְהֶ֣בֶל הַיֹּ֑פִי אִשָּׁ֥ה יִרְאַת־יְ֝הוָ֗ה הִ֣יא תִתְהַלָּֽל׃

‎31 ‏תְּנוּ־לָ֭הּ מִפְּרִ֣י יָדֶ֑יהָ וִֽיהַלְל֖וּהָ בַשְּׁעָרִ֣ים מַעֲשֶֽׂיהָ׃

Vul

1 Verba Lamuelis regis. Visio qua erudivit eum mater sua.

2 [Quid, dilecte mi? quid, dilecte uteri mei?
quid, dilecte votorum meorum?

3 Ne dederis mulieribus substantiam tuam,
et divitias tuas ad delendos reges.

4 Noli regibus, o Lamuel, noli regibus dare vinum,
quia nullum secretum est ubi regnat ebrietas;

5 et ne forte bibant, et obliviscantur judiciorum,
et mutent causam filiorum pauperis.

6 Date siceram mœrentibus,
et vinum his qui amaro sunt animo.

7 Bibant, et obliviscantur egestatis suæ,
et doloris sui non recordentur amplius.

8 Aperi os tuum muto,
et causis omnium filiorum qui pertranseunt.

9 Aperi os tuum, decerne quod justum est,
et judica inopem et pauperem.]

10 [Mulierem fortem quis inveniet?
procul et de ultimis finibus pretium ejus.

11 Confidit in ea cor viri sui,
et spoliis non indigebit.

12 Reddet ei bonum, et non malum,
omnibus diebus vitæ suæ.

13 Quæsivit lanam et linum,
et operata est consilia manuum suarum.

14 Facta est quasi navis institoris,
de longe portans panem suum.

15 Et de nocte surrexit,
deditque prædam domesticis suis,
et cibaria ancillis suis.

16 Consideravit agrum, et emit eum;
de fructu manuum suarum plantavit vineam.

17 Accinxit fortitudine lumbos suos,
et roboravit brachium suum.

18 Gustavit, et vidit quia bona est negotiatio ejus;
non extinguetur in nocte lucerna ejus.

19 Manum suam misit ad fortia,
et digiti ejus apprehenderunt fusum.

20 Manum suam aperuit inopi,
et palmas suas extendit ad pauperem.

21 Non timebit domui suæ a frigoribus nivis;
omnes enim domestici ejus vestiti sunt duplicibus.

22 Stragulatam vestem fecit sibi;
byssus et purpura indumentum ejus.

23 Nobilis in portis vir ejus,
quando sederit cum senatoribus terræ.

24 Sindonem fecit, et vendidit,
et cingulum tradidit Chananæo.

25 Fortitudo et decor indumentum ejus,
et ridebit in die novissimo.

26 Os suum aperuit sapientiæ,
et lex clementiæ in lingua ejus.

27 Consideravit semitas domus suæ,
et panem otiosa non comedit.

28 Surrexerunt filii ejus, et beatissimam prædicaverunt;
vir ejus, et laudavit eam.

29 Multæ filiæ congregaverunt divitias;
tu supergressa es universas.

30 Fallax gratia, et vana est pulchritudo:
mulier timens Dominum, ipsa laudabitur.

31 Date ei de fructu manuum suarum,
et laudent eam in portis opera ejus.]


Next: Proverbs 32