Sacred Texts  Tantra  Index  Previous  Next 
Buy this Book at Amazon.com

Hymns to the Goddess, by John Woodroffe (Arthur Avalon), [1913], at sacred-texts.com


HYMNS TO THE GODDESS

CONTENTS

 

 

PAGE

Preface

v

Introduction

1

Hymn to Kālabhairava

15

(From TANTRA)

 

Bhairavī

23

Bhuvaneśwarī

31

Ādyakālī

43

Lakṣmī

54

Tārā

56

Mahiṣāmardinī

62

Annapurṇā

70

Sarasvatī

74

Durgā

81

Triputā

91

(From PURĀNA)

 

Sarvaviśvajananī

103

Ambikā

106

Caṇḍikā

117

Mahādevī

126

Jagadambika

135

(From MAHĀBHĀRATA)

 

Durgā

 150

Ārya

154

(From ŚANKARĀCĀRYA)

 

Durgā

161

Tripurasundarī

169

Gangā

175

Ānandalaharī

180

Yamunā

190

Devyaparāda kshamāpana

195

Maṇikarṇikā

201

Gangā

207

p. xii

 

(From ŚANKARĀCĀRYA)

 

Narmadā

212

Annapurṇā

217

(From VĀLMĪKI)

 

Gangā

224

(From INDRA)

 

Mahālakṣmī

229

 


Next: Introduction