Sacred Texts  Pacific  Index  Previous  Next 


Te Pito Te Henua, or Easter Island, by William J. Thompson, [1891], at sacred-texts.com


VOCABULARY.

Absent: Ngaro.
Adieu: Kamoi.
Air: Hangu.
Aid: Hanu.
All (whole) :Ananakê
Ancestor: Tapuna.
Artisan: Maori.
Autumn: Vaha-tonga.
Ax: Toki.
A or and: E.
Age: Mata hi.
Abdomen: Manava.
Ankle: Kari-kari vae.
Arms: Kaufa.
Arm: Rima.
Artery: Ua noho toto.
Ash-wood: Mari-kuru.
Ape-fish: Nohue.

p. 548

Arrow-root: Pia.
Bad: Rake-rake.
Bath: Hopu.
Battle (war): Tana.
Bay: Paconga.
Before: Vaha.
Below: Iraro.
Bird: Manu.
Bird (tropic): Makohe.
Bitter: Kava.
Black: Uri-uri.
Boat: Vaka Poe-poe.
Boy: Poki-tamaroa.
Branch: Manga miro.
Bring me: Kotomai.
Brother (younger): Hangu potu.
Brother (elder): Atariki.
Brown: Hiku vera.
Bury: Muraki.
Bull: Puaka tamaroa.
Bush: Miro taka-taka.
Button: Herreo.
Boar: Oru tamaroa.
Back: Tua iri.
Beard: Vere.
Bladder: Tana mimi.
Blood: Toto.
Bone: Iri.
Breath: Hangu.
Buttock: Eve taki-evê.
Bulrush: Naatu.
Boobies (birds): Kuia.
Basket: Kete.
Calm: Marie.
Canvas: Hecki keho.
Cannibal: Kai tangata.
Cat: Gooli.
Catch: Kato.
Caught: Roa â.
Care: Ana.
Chief: Honui.
Child: Poki iti-iti.
Clean: Maita Kia.
Climb: Kahiti.
Cloak: Nua.
Clothing: Hami.
Cloak: Ran-i tea-tea.
Club (short): Para.
Club (dancing): Ao.
Club (long): Ua.
Cocoanut: Niu.
Comb: Tapani.
Cooking place: Heumu.
Correct: Riva mao â.
Cow: Puaka tamahini.
Cure: Hakaora.
Cut: Hauva.
Cut-grass: Kaverimai.
Cape: Heihu.
Coat: Lukan.
Come here: Ohogimai.
Clay: Oone vai.
Cry: Tangi.
Cattle: Puaka.
Crab: Pikea.
Calf of leg: Reru.
Chest: Uma.
Chin: Kanae.
Clitoris: Matakao.
Copulate: Tuki-tuki.
Convolvulus: Tanoa.
Calabash: Hue.
Cockroaches: Nga rara.
Cemetery: Papekoo.
Check: Kukunne.
Dance: Hoko-hoko.
Darkness: Pouri.
Day: Raa.
Death: Mate.
Defeat: Kio.
Dew: Hau.
Diaper: Hami Kaufa.
Dirty: Go-o-onea.
Docile: Mangaro.
Dog: Paihenga.
Drink (water): Kaunu taa-vai.
Dry: Paka-paka.
Dry, v.: Haka paka-paka.
Dung: Tutai.
Dwell: Noho.
Devil: Atua.
Dish-cloth: Te maro.
Drinking-cup: Rapa-rapa.
Dead: Heniati.
Ear-ring: Taringa.
Earth: Ooue.
Eat (food): Kai.
Eat (heartily): Kai-kai.
Evening: Ata-ta.
Eel: Koiro.
Ear: Taringa.
Elbow: Turi rima.
Eye (or face): Mata.
Eye-brow: Hihi.
Eye-lash: Veke-veke.
Eye-lid: Tutu Mata.
Far: Konui.
Feign: Haka kemo.
Female: Tamahini.
Fire: Ahi.

p. 549

Fish: Ika.
Fishing: Ika kato omai.
Fishing-line: Eaho.
Fish-hook: Herou.
Fish-snood: Ekave.
Flea: Koura.
Flower: Pua.
Fly: Kakaure.
Food: Kai.
Fowl Moa.
Fork: Manga-manga.
Fool: Heva.
Fray: Tana.
Fury: Pohi.
Full: Titi â.
Fancy: Tangi-hangi.
Few: Tae nengo-nengo.
Face: Mata.
Fat: Nâko.
Fore-arm: Paonga.
Forehead: Korae.
Finger: Manga-manga.
Finger (index): Rima tuhi henna.
Finger (middle): Roaroa tahanga.
Finger-ring: Rima tuhi ä hana.
Finger (little): Ko manaroa.
Foot: Vae.
For, or to: Ki.
Father: Metua.
Girl: Poki tamahini.
Give me: Karai-mai.
Glance: Mata ui.
Go: Kaho.
Go away: Rari kau.
God: Atua.
Gold: Tui-tui.
Gold coin: Ohio.
Good: Riva-riva-maitai.
Grass: Moaku.
Grave: Avanga.
Great: Nui.
Grief: Topa tangi.
Gull: Kia-kia.
Gun: Hango.
Gave: Eaai.
Get out: Kahoa.
Gourd vine: Hue.
Grass (fine): Turumea.
Grass (bunch): Moku.
Goddess: Kirato.
Good-by: Kamoi.
Greeting: Kakoia.
Hail: Rangi.
Half: Vaenga.
Handkerchief: Rupa.
Heaven: Rangi.
Heavy: Panghi.
Here: Inri-iâ.
High: Runga.
Hot: Vera.
House (hut): Hare.
Hunger: Maruaki.
Harry: Horo-horan.
Hush: Gamu.
Hat: Hau.
He, she, it: Koia.
Horse: Hoi.
Hen: Eufa.
Hair: Ranoho
Hand: Rima.
Head: Puoko.
Heart: Mokoikoi.
Hip: Tipi.
Hibiscus: Moaua.
Hill: Otu.
Heel: Rike.
Infant: Poki porekoiho.
Iron-rust: Toto ohio.
I or me: Kovau.
Instep: Peka-peka vae.
Intestines: Nene-nene.
Ice-plant: Herepo.
Image: Moai.
Jest: Haka reka.
Joy: Koa.
Kill: Tingai
Knife: Hoe.
Kidney: Makoikoi.
Knee: Turi.
Kelp: Harepepe.
King: Ariiki.
Land: Kaina.
Lantern: Hera parapa.
Large: Nui.
Laugh: Ekata.
Leaf: Raupa.
Life: Po-o-te tangata.
Light: Maehâ.
Light (weight): Marma.
Lightning: Uira.
Little: Iti.
Lonely: Hoko tahi.
Long (far): Konni roa.
Lose, v.: Marere.
Limpet: (Chiton magnificus): Hemama.
Leg: Heru.
Lips: Ngutu.
Liver: Até.
Lung: Inanga.

p. 550

Lichen: Kihi-kihi.
Leek: Hekekeohe.
Luck: Hera-ki-to-mea.
Lobster: Ura.
Man: Tangata.
Make: Haka.
Male: Tamaroa.
Mat: Moenga.
Meet: Pire.
Moon: Mahina.
More: Kina.
Morning: Popohanga.
Mountain: Mounga.
Move: Hakaneke.
Mud: Oone heke-heka.
Memory: Manuao.
Modern: Hon anei.
Mamma: U.
Moustache: Vere ngutu.
Mouth: Haha.
Muscle: Kiko na-na.
Milk-thistle: Poporo-hiva.
Marshmallow: Mova.
Name: Ingoa.
Narrow: Vaka-vaka.
Native: Hoa kona.
Needle: Iri.
New: Hou.
Next: Tetahi.
Night: Po.
No: Aita.
Now: Anei râ.
Nail (finger): Mai kuku.
Navel: Pito.
Neck: Ngao.
Nipple: Matañ.
Nose: Ihu.
Nostril: Poko-poko ihu.
Obsidian: Mahaa.
Oar (paddle): Matakao.
Obey: Haka-rongo.
Omitted: Patu.
Of: Ka.
Paint: Penetuli.
Paper: Para-para.
Path (trail): Ara.
Place: Pahu.
Pick: Kaverimai.
Pig: Oru.
Pine: Koromaki.
Pipe: Puhi-puhi.
Plaiting: Tanra.
Plant: Mea tupu.
Plantation: Kona oka kai.
Play: Kori.
Prawn: Ura.
Pitch: Piarhioa.
Population: Heatua.
Puffed: Pupuhi.
Pure: Putu.
Physilia utriculius: Papa Ki.
Palm (of hand): Paraha Rima.
Pancreas: Kiko o te ivi tikâ.
Penis: Ure.
Perineum: Vaha takitua.
Prepuce: Kiri ure.
Pubes: Puku.
Pulse: Ua naiei.
Rage: Pohi.
Rat: Kiora.
Red: Mea-mea.
Rest: Hakaora.
River: Vai tahê.
Road: Ara.
Rock: Maka motu.
Roll, v.: Katuru.
Root: Aka.
Rope: Huti.
Rain: Ua.
Rib: Kava-kava.
Salt: Kava.
Sand: Oone.
Sea-urchin: Hetuke.
See, v.: Kui.
Servant: Pukuranga.
Ship: Miro.
Shirt: Gahu.
Shoe: Kiri vai.
Shoot, v.: Pakakina.
Shooting: Hango pakakina.
Short: Poto-poto.
Shoulder: Kapu hivi.
Silver: Monie.
Sky: Rangi uri-uri.
Sleep: Han-uru.
Slip: Kahinga.
Smoke: Au umu.
Smoking: Kangan.
Snail: Pipi.
Soon: Anei ra nei.
Sorrow: Tangi toka-tangi.
Speak: Paran vaugana.
Spear: Mataa.
Spirit (soul): Kuhange.
Spring (season): Vaha hora.
Steal (thief): Toki-toki.
Stand up: Komaru.
Star: Hetu.

p. 551

Stone: Kihi-kihi.
Stone (tool): Tanki.
Stone ax: Toke.
String: Huti.
Sugar-cane: Toa.
Summer: Hora.
Sun: Raa.
Suspenders: Pena.
Swallow, v.: Kahoco.
Satchel (valise): Kete.
Shell: Pule.
Sit: Noho.
Sit down: Kano.
Slowly: Koro iti.
Small: Iti.
Soaked: Ngare-perepe.
Stocking: Tokin.
Stop (halt): Maroa.
Stopped: Hakanoho hia.
Stuffed: Mea popo.
Sheep: Mamoi.
Sow: Oru tamahine.
Small univalve: Ngingongi.
Sea-bass: Kodoti.
Scalp: Kiri puoko.
Scrotum: Kiri maripu.
Shin: Paka.
Shoulder: Kapu hivi.
Sole (of foot): Paranaha vae.
Spine: Tua papa.
Spleen: Para.
Stomach: Kopu mau.
Sea-weed: Miritoun.
Strength: Riri.
Shark: Ninki.
Skin: Kite.
Talk: Parau.
Tame: Mangaro.
Taro: Taro.
Tattooing: Tâ Konâ.
Tenderly: Ko viti.
Thief: Toke-toke.
Thin: Paki roki.
Thirst: Mate vai.
Thunder: Hatu tiri.
Tobacco: Ava-ava.
Tomorrow: Apo.
Tree: Miro tupu.
Trunk of tree: Tutuma.
Turtle: Honu.
They: Pouro.
The: Te.
Those: Rana â.
Thou: Koe.
Together: Amogio.
Tendon: Na-na.
Testes: Miripau.
Thigh: Papa Kona.
Thumb: Rima metua nea-nea.
Tongue: Arero.
Toe: Manga-manga vae.
Tooth: Niko.
Toe (great): Manga-manga, tumu.
To, or for: Ki.
Tea-plant: Ti.
Thread: Taura.
To fight: Kavava.
To throw away: Parue.
To awake: Karu.
To smoke: E ouo.
To cough: Etehu.
Umbrella: Hemahia.
Under: Iraro.
Up: Runga.
Urethra: Na mimi.
Uterus: Henua.
Valley: Ava mounga.
Vengeance: Kopeka.
Vermilion: Ura-ura.
Vessel (water): Ipu.
Victor: Matatoa.
Vine (fern): Riku.
Virgin: Nire.
Vagina: Takapau.
Vein: Ua.
Vulva: Kannutu.
War: Tana.
Warrior: Tangata Matan.
Water (fresh): Vai.
Water (salt): Vai-kava.
Wave: E.
White: Tea-tea.
Who: Korai.
Whole (all): Ananakê.
Wide: Hakarava.
Widow: Hove.
Widower: Hovê.
Wife: Na via.
Wild: Manu.
Wind: Tokeran.
Winter: Tonga.
Woman: Via.
Wood: Miro.
Worm: Koreha.
Write: Motu rongo-rongo.
Wet: Rari.
When: Ahea.
We: Matou.

p. 552

Waist: Kakari manara.
Wrist: Kakan rima.
White-bait (fish): Poopo.
Year: Tau.
Yellow: Pava.
yes: Aê.
Youth: Kope tungu-tunga,
You: Koe.
Yam: Kape.


Next: Numerals