Sacred Texts  Classics  Index  Previous  Next 
Buy this Book at Amazon.com

ARGONAUTICA BOOK 1 [512]

(1.512-518) He ended, and stayed his lyre and divine voice. But though he had ceased they still bent forward with eagerness all hushed to quiet, with ears intent on the enchanting strain; such a charm of song had he left behind in their hearts. Not long after they mixed libations in honour of Zeus, with pious rites as is customary, and poured them upon the burning tongues, and bethought them of sleep in the darkness.

512     ̂Ἠ, καὶ ὁ μὲν φόρμιγγα σὺν ἀμβροσίῃ σχέθεν αὐδῇ.
513 τοὶ δ' ἄμοτον λήξαντος ἔτι προύχοντο κάρηνα
514 πάντες ὁμῶς ὀρθοῖσιν ἐπ' οὔασιν ἠρεμέοντες
515 κηληθμῷ: τοῖόν σφιν ἐνέλλιπε θέλκτρον ἀοιδῆς.
516 οὐδ' ἐπὶ δὴν μετέπειτα κερασσάμενοι Διὶ λοιβάς,
517 ἣ θέμις, ἑστηῶτες ἐπὶ γλώσσῃσι χέοντο
518 αἰθομέναις, ὕπνου δὲ διὰ κνέφας ἐμνώοντο.

(1.519-558) Now when gleaming dawn with bright eyes beheld the lofty peaks of Pelion, and the calm headlands were being drenched as the sea was ruffled by the winds, then Tiphys awoke from sleep; and at once he roused his comrades to go on board and make ready the oars. And a strange cry did the harbour of Pagasae utter, yea and Pelian Argo herself, urging them to set forth. For in her a beam divine had been laid which Athena had brought from an oak of Dodona and fitted in the middle of the stem. And the heroes went to the benches one after the other, as they had previously assigned for each to row in his place, and took their seats in due order near their fighting gear. In the middle sat Antaeus and mighty Heracles, and near him he laid his club, and beneath his tread the ship's keel sank deep. And now the hawsers were being slipped and they poured wine on the sea. But Jason with tears held his eyes away from his fatherland. And just as youths set up a dance in honour of Phoebus either in Pytho or haply in Ortygia, or by the waters of Ismenus, and to the sound of the lyre round his altar all together in time beat the earth with swiftly-moving feet; so they to the sound of Orpheus' lyre smote with their oars the rushing sea-water, and the surge broke over the blades; and on this side and on that the dark brine seethed with foam, boiling terribly through the might of the sturdy heroes. And their arms shone in the sun like flame as the ship sped on; and ever their wake gleamed white far behind, like a path seen over a green plain. On that day all the gods looked down from heaven upon the ship and the might of the heroes, half- divine, the bravest of men then sailing the sea; and on the topmost heights the nymphs of Pelion wondered as they beheld the work of Itonian Athena, and the heroes themselves wielding the oars. And there came down from the mountain-top to the sea Chiron, son of Philyra, and where the white surf broke he dipped his feet, and, often waving with his broad hand, cried out to them at their departure, "Good speed and a sorrowless home- return!" And with him his wife, bearing Peleus' son Achilles on her arm, showed the child to his dear father.

519     Αὐτὰρ ὅτ' αἰγλήεσσα φαεινοῖς ὄμμασιν Ἠὼς
520 Πηλίου αἰπεινὰς ἴδεν ἄκριας, ἐκ δ' ἀνέμοιο
521 εὔδιοι ἐκλύζοντο τινασσομένης ἁλὸς ἄκραι,
522 δὴ τότ' ἀνέγρετο Τῖφυς: ἄφαρ δ' ὀρόθυνεν ἑταίρους
523 βαινέμεναί τ' ἐπὶ νῆα καὶ ἀρτύνασθαι ἐρετμά.
524 σμερδαλέον δὲ λιμὴν Παγασήιος ἠδὲ καὶ αὐτὴ
525 Πηλιὰς ἴαχεν Ἀργὼ ἐπισπέρχουσα νέεσθαι.
526 ἐν γάρ οἱ δόρυ θεῖον ἐλήλατο, τό ῥ' ἀνὰ μέσσην
527 στεῖραν Ἀθηναίη Δωδωνίδος ἥρμοσε φηγοῦ.
528 οἱ δ' ἀνὰ σέλματα βάντες ἐπισχερὼ ἀλλήλοισιν,
529 ὡς ἐδάσαντο πάροιθεν ἐρεσσέμεν ᾧ ἐνὶ χώρῳ,
530 εὐκόσμως σφετέροισι παρ' ἔντεσιν ἑδριόωντο.
531 μέσσῳ δ' Ἀγκαῖος μέγα τε σθένος Ἡρακλῆος
532 ἵζανον: ἄγχι δέ οἱ ῥόπαλον θέτο, καί οἱ ἔνερθεν
533 ποσσὶν ὑπεκλύσθη νηὸς τρόπις.: εἵλκετο δ' ἤδη
534 πείσματα, καὶ μέθυ λεῖβον ὕπερθ' ἁλός. αὐτὰρ Ἰήσων
535 δακρυόεις γαίης ἀπὸ πατρίδος ὄμματ' ἔνεικεν.
536 οἱ δ', ὥστ' ἠίθεοι Φοίβῳ χορὸν ἢ ἐνὶ Πυθοῖ
537 ᾔ που ἐν Ὀρτυγίῃ, ἢ ἐφ' ὕδασιν Ἰσμηνοῖο
538 στησάμενοι, φόρμιγγος ὑπαὶ περὶ βωμὸν ὁμαρτῇ
539 ἐμμελέως κραιπνοῖσι πέδον ῥήσσωσι πόδεσσιν:
540 ὧς οἱ ὑπ' Ὀρφῆος κιθάρῃ πέπληγον ἐρετμοῖς
541 πόντου λάβρον ὕδωρ, ἐπὶ δὲ ῥόθια κλύζοντο:
542 ἀφρῷ δ' ἔνθα καὶ ἔνθα κελαινὴ κήκιεν ἅλμη
543 δεινὸν μορμύρουσα ἐρισθενέων μένει ἀνδρῶν.
544 στράπτε δ' ὑπ' ἠελίῳ φλογὶ εἴκελα νηὸς ἰούσης
545 τεύχεα: μακραὶ δ' αἰὲν ἐλευκαίνοντο κέλευθοι,
546 ἀτραπὸς ὣς χλοεροῖο διειδομένη πεδίοιο.
547 πάντες δ' οὐρανόθεν λεῦσσον θεοὶ ἤματι κείνῳ
548 νῆα καὶ ἡμιθέων ἀνδρῶν μένος, οἳ τότ' ἄριστοι
549 πόντον ἐπιπλώεσκον: ἐπ' ἀκροτάτῃσι δὲ νύμφαι
550 Πηλιάδες κορυφῇσιν ἐθάμβεον εἰσορόωσαι
551 ἔργον Ἀθηναίης Ἰτωνίδος, ἠδὲ καὶ αὐτοὺς
552 ἥρωας χείρεσσιν ἐπικραδάοντας ἐρετμά.
553 αὐτὰρ ὅγ' ἐξ ὑπάτου ὄρεος κίεν ἄγχι θαλάσσης
554 Χείρων Φιλλυρίδης, πολιῇ δ' ἐπὶ κύματος ἀγῇ
555 τέγγε πόδας, καὶ πολλὰ βαρείῃ χειρὶ κελεύων,
556 νόστον ἐπευφήμησεν ἀκηδέα νισσομένοισιν.
557 σὺν καί οἱ παράκοιτις ἐπωλένιον φορέουσα
558 Πηλεΐδην Ἀχιλῆα, φίλῳ δειδίσκετο πατρί.

(1.559-579) Now when they had left the curving shore of the harbour through the cunning and counsel of prudent Tiphys son of Hagnias, who skilfully handled the well-polished helm that he might guide them steadfastly, then at length they set up the tall mast in the mastbox, and secured it with forestays, drawing them taut on each side, and from it they let down the sail when they had hauled it to the top-mast. And a breeze came down piping shrilly; and upon the deck they fastened the ropes separately round the well-polished pins, and ran quietly past the long Tisaean headland. And for them the son of Oeagrus touched his lyre and sang in rhythmical song of Artemis, saviour of ships, child of a glorious sire, who hath in her keeping those peaks by the sea, and the land of Iolcos; and the fishes came darting through the deep sea, great mixed with small, and followed gambolling along the watery paths. And as when in the track of the shepherd, their master, countless sheep follow to the fold that have fed to the full of grass, and he goes before gaily piping a shepherd's strain on Iris shrill reed; so these fishes followed; and a chasing breeze ever bore the ship onward.

559     Οἱ δ' ὅτε δὴ λιμένος περιηγέα κάλλιπον ἀκτὴν
560 φραδμοσύνῃ μήτι τε δαΐφρονος Ἁγνιάδαο
561 Τίφυος, ὅς ῥ' ἐνὶ χερσὶν ἐύξοα τεχνηέντως
562 πηδάλι' ἀμφιέπεσκ', ὄφρ' ἔμπεδον ἐξιθύνοι,
563 δή ῥα τότε μέγαν ἱστὸν ἐνεστήσαντο μεσόδμῃ,
564 δῆσαν δὲ προτόνοισι, τανυσσάμενοι ἑκάτερθεν,
565 κὰδ δ' αὐτοῦ λίνα χεῦαν, ἐπ' ἠλακάτην ἐρύσαντες.
566 ἐν δὲ λιγὺς πέσεν οὖρος: ἐπ' ἰκριόφιν δὲ κάλωας
567 ξεστῇσιν περόνῃσι διακριδὸν ἀμφιβαλόντες
568 Τισαίην εὔκηλοι ὑπὲρ δολιχὴν θέον ἄκρην.
569 τοῖσι δὲ φορμίζων εὐθήμονι μέλπεν ἀοιδῇ
570 Οἰάγροιο πάις νηοσσόον εὐπατέρειαν
571 Ἄρτεμιν, ἣ κείνας σκοπιὰς ἁλὸς ἀμφιέπεσκεν
572 ῥυομένη καὶ γαῖαν Ἰωλκίδα: τοὶ δὲ βαθείης
573 ἰχθύες ἀίσσοντες ὕπερθ' ἁλός, ἄμμιγα παύροις
574 ἄπλετοι, ὑγρὰ κέλευθα διασκαίροντες ἕποντο.
575 ὡς δ' ὁπότ' ἀγραύλοιο κατ' ἴχνια σημαντῆρος
576 μυρία μῆλ' ἐφέπονται ἄδην κεκορημένα ποίης
577 εἰς αὖλιν, ὁ δέ τ' εἶσι πάρος σύριγ γι λιγείῃ
578 καλὰ μελιζόμενος νόμιον μέλος, ὧς ἄρα τοίγε
579 ὡμάρτευν: τὴν δ' αἰὲν ἐπασσύτερος φέρεν οὖρος.

(1.580-591) And straightway the misty land of the Pelasgians, rich in cornfields, sank out of sight, and ever speeding onward they passed the rugged sides of Pelion; and the Sepian headland sank away, and Sciathus appeared in the sea, and far off appeared Piresiae and the calm shore of Magnesia on the mainland and the tomb of Dolops; here then in the evening, as the wind blew against them, they put to land, and paying honour to him at nightfall burnt sheep as victims, while the sea was tossed by the swell: and for two days they lingered on the shore, but on the third day they put forth the ship, spreading on high the broad sail. And even now men call that beach Aphetae of Argo.

580    Αὐτίκα δ' ἠερίη πολυλήιος αἶα Πελασγῶν
581 δύετο, Πηλιάδας δὲ παρεξήμειβον ἐρίπνας
582 αἰὲν ἐπιπροθέοντες: ἔδυνε δὲ Σηπιὰς ἄκρη,
583 φαίνετο δ' εἰναλίη Σκίαθος, φαίνοντο δ' ἄπωθεν
584 Πειρεσιαὶ Μάγνησά θ' ὑπεύδιος ἠπείροιο
585 ἀκτὴ καὶ τύμβος Δολοπήιος: ἔνθ' ἄρα τοίγε
586 ἑσπέριοι ἀνέμοιο παλιμπνοίῃσιν ἔκελσαν,
587 καί μιν κυδαίνοντες ὑπὸ κνέφας ἔντομα μήλων
588 κεῖαν, ὀρινομένης ἁλὸς οἴδματι: διπλόα δ' ἀκταῖς
589 ἤματ' ἐλινύεσκον: ἀτὰρ τριτάτῳ προέηκαν
590 νῆα, τανυσσάμενοι περιώσιον ὑψόθι λαῖφος.
591 τὴν δ' ἀκτὴν Ἀφέτας Ἀργοῦς ἔτι κικλήσκουσιν.

(1.592-608) Thence going forward they ran past Meliboea, escaping a stormy beach and surf-line. And in the morning they saw Homole close at hand leaning on the sea, and skirted it, and not long after they were about to pass by the outfall of the river Amyrus. From there they beheld Eurymenae and the seawashed ravines of Ossa and Olympus; next they reached the slopes of Pallene, beyond the headland of Canastra, running all night with the wind. And at dawn before them as they journeyed rose Athos, the Thracian mountain, which with its topmost peak overshadows Lemnos, even as far as Myrine, though it lies as far off as the space that a well-trimmed merchantship would traverse up to mid-day. For them on that day, till darkness fell, the breeze blew exceedingly fresh, and the sails of the ship strained to it. But with the setting of the sun the wind left them, and it was by the oars that they reached Lemnos, the Sintian isle.

592     Ἔνθεν δὲ προτέρωσε παρεξέθεον Μελίβοιαν.
593 [ἀκτήν τ' αἰγιαλόν τε δυσήνεμον εἰσορόωντες.]
594 ἠῶθεν δ' Ὁμόλην αὐτοσχεδὸν εἰσορόωντες
595 πόντῳ κεκλιμένην παρεμέτρεον: οὐδ' ἔτι δηρὸν
596 μέλλον ὑπὲκ ποταμοῖο βαλεῖν Ἀμύροιο ῥέεθρα.
597 κεῖθεν δ' Εὐρυμενάς τε πολυκλύστους τε φάραγγας
598 Ὄσσης Οὐλύμποιό τ' ἐσέδρακον: αὐτὰρ ἔπειτα
599 κλίτεα Παλλήναια, Καναστραίην ὑπὲρ ἄκρην,
600 ἤνυσαν ἐννύχιοι πνοιῇ ἀνέμοιο θέοντες.
601 ἦρι δὲ νισσομένοισιν Ἄθω ἀνέτελλε κολώνη
602 Θρηικίη, ἣ τόσσον ἀπόπροθι Λῆμνον ἐοῦσαν,
603 ὅσσον ἐς ἔνδιόν κεν ἐύστολος ὁλκὰς ἀνύσσαι,
604 ἀκροτάτῃ κορυφῇ σκιάει, καὶ ἐσάχρι Μυρίνης.
605 τοῖσιν δ' αὐτῆμαρ μὲν ἄεν καὶ ἐπι κνέφας οὖρος
606 πάγχυ μάλ' ἀκραής, τετάνυστο δὲ λαίφεα νηός.
607 αὐτὰρ ἅμ' ἠελίοιο βολαῖς ἀνέμοιο λιπόντος
608 εἰρεσίῃ κραναὴν Σιντηίδα Λῆμνον ἵκοντο.


Next: line 609