Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous  Next 

Turkish Bible: Amos

1:1 Tekoalı koyun yetiştiricilerinden Amosun sözleri. Uzziyanın Yahuda, Yehoaş oğlu Yarovamın İsrail Kralı olduğu günlerde, depremden iki yıl önce Amos İsraille ilgili görümler gördü.

1:2 Şöyle dedi: ‹‹RAB Siyondan kükrüyor,
Yeruşalimden gürlüyor.
Yas tutuyor çobanların otlakları,
Karmel Dağının dorukları kuruyor.››

1:3 RAB şöyle diyor:
‹‹Şamlıların cezasını kaldırmayacağım.
Çünkü günah üstüne günah işlediler,
Demir düvenlerle Gilat halkını dövdüler.

1:4 Bu yüzden Hazaelin evine ateş yağdıracağım,
Yakıp yok edecek Ben-Hadatın saraylarını.

1:5 Şamın kapı sürgüsünü kıracağım,
Söküp atacağım
Aven Vadisinde oturanı,
Beytedende elinde asayla dolaşanı;
Kîre sürgün edilecek Aram halkı.››
RAB diyor.

1:6 RAB şöyle diyor:
‹‹Gazzelilerin cezasını kaldırmayacağım.
Çünkü günah üstüne günah işlediler,
Edomlulara teslim etmek için
Bütün halkı sürgün ettiler.

1:7 Bu yüzden Gazze surlarına ateş yağdıracağım,
Yakıp yok edecek saraylarını.

1:8 Söküp atacağım
Aşdotta oturanı,
Aşkelonda elinde asayla dolaşanı,
Elimin tersini göstereceğim Ekrona,
Yok olacak Filistlilerin sağ kalanları!››
Egemen RAB böyle diyor.

1:9 RAB şöyle diyor:
‹‹Surluların cezasını kaldırmayacağım.
Çünkü günah üstüne günah işlediler,
Bütün halkı Edomlulara teslim edip sürdüler,
Dostluk antlaşmasını anımsamadılar.

1:10 Bu yüzden Sur Kentinin surlarına ateş yağdıracağım,
Yakıp yok edecek saraylarını.››

1:11 RAB şöyle diyor:
‹‹Edomluların cezasını kaldırmayacağım.
Çünkü günah üstüne günah işlediler,
Kılıçla kovaladılar kardeşlerini,
Acıma nedir bilmediler;
Hep yırtıcıydı öfkeleri,
Sonsuza dek sürdü gazapları.

1:12 Bu yüzden Temana ateş yağdıracağım,
Yakıp yok edecek Bosra saraylarını.››

1:13 RAB şöyle diyor:
‹‹Ammonluların cezasını kaldırmayacağım.
Çünkü günah üstüne günah işlediler,
Sınırlarını genişletmek için
Gilatlı gebe kadınların karınlarını yardılar.

1:14 Bu yüzden Rabba surlarını tutuşturacağım,
Savaş günü çığlıklarla,
Kasırga günü fırtınayla
Ateş yakıp yok edecek saraylarını.

1:15 Krallarıyla görevlileri,
Hepsi sürgüne gidecek.››
RAB böyle diyor.

2:1 RAB şöyle diyor:
‹‹Moavlıların cezasını kaldırmayacağım.
Çünkü günah üstüne günah işlediler,
Edom Kralının kemiklerini
Kireçleşinceye dek yaktılar.

2:2 Bu yüzden Moava ateş yağdıracağım,
Yakıp yok edecek Keriyot saraylarını.
Kargaşa, savaş naraları,
Boru sesleri arasında ölecek Moav halkı.

2:3 Söküp atacağım içinden yöneticisini,
Öldüreceğim onunla bütün görevlilerini.››
RAB böyle diyor.

2:4 RAB şöyle diyor:
‹‹Yahudalıların cezasını kaldırmayacağım.
Çünkü günah üstüne günah işlediler,
Reddettiler yasamı,
Kurallarıma uymadılar;
Yalancı putlar saptırdı onları,
Atalarının da izlediği putlar.

2:5 Bu yüzden Yahudaya ateş yağdıracağım,
Yakıp yok edecek Yeruşalim saraylarını.››

2:6 RAB şöyle diyor:
‹‹İsraillilerin cezasını kaldırmayacağım,
Çünkü günah üstüne günah işlediler,
Doğruyu para için,
Yoksulu bir çift çarık için sattılar.

2:7 Onlar ki,
Yoksulun başını toz toprak içinde çiğner
Ve mazlumun hakkını bir yana iterler.
Baba oğul aynı kızla yatarak
Kutsal adımı kirletirler.

2:8 Her sunağın yanına,
Rehin alınan giysilerin üzerine uzanır,
Tanrılarının Tapınağında
Ceza karşılığı alınan şarabı içerler.

2:9 Ama ben onların önünde
Amorluları yok ettim;
Sedir ağaçları kadar boylu,
Meşe kadar güçlü olsa da,
Yukarıdan meyvesini,
Aşağıdan kökünü kuruttum.

2:10 Sizi Mısırdan ben çıkardım,
Amor topraklarını sahiplenesiniz diye
Çölde kırk yıl size yol gösterdim.

2:11 Oğullarınızdan peygamberler,
Gençlerinizden bana adanmış kişiler atadım.
Doğru değil mi, ey İsrailliler?››
RAB böyle diyor.

2:12 ‹‹Sizse bana adanmış kişilere şarap içirdiniz
Ve peygamberlere, ‹Peygamberlik etmeyin!›
Diye buyruk verdiniz.

2:13 ‹‹Tahıl yüklü araba toprağı nasıl ezerse,
İşte ben de sizi öyle ezeceğim.

2:14 Hızlı koşan kaçamayacak,
Güçlü gücünü gösteremeyecek,
Yiğit canını kurtaramayacak,

2:15 Okçu yerini koruyamayacak,
Ayağı tez olan uzaklaşamayacak,
Atlı canını kurtaramayacak,

2:16 En yürekli yiğitler bile
O gün silahlarını bırakıp kaçacak.››
RAB böyle diyor.

3:1 Ey İsrailliler, kulak verin RABbin size, Mısırdan çıkardığı halka söylediği şu sözlere:

3:2 ‹‹Yeryüzündeki bütün halklar arasından yalnız sizi tanıdım,
Bu yüzden suçlarınızı karşılıksız bırakmayacağım.››

3:3 İki kişi anlaşmadan birlikte yürür mü?

3:4 Avı olmayan aslan ormanda kükrer mi?
Bir şey yakalamadıkça genç aslan ininde homurdanır mı?

3:5 Tuzak kurulmamışsa,
Yerdeki kapana kuş düşer mi?
İçine bir şey düşmedikçe
Kapan yerden fırlar mı?

3:6 Kentte boru çalınır da halk korkmaz mı?
RABbin onayı olmadan bir kentin başına felaket gelir mi?

3:7 Gerçek şu ki, Egemen RAB kulu peygamberlere
Sırrını açmadıkça bir şey yapmaz.

3:8 Aslan kükrer de kim korkmaz?
Egemen RAB söyler de kim peygamberlik etmez?

3:9 Aşdot ve Mısır saraylarına duyurun:
‹‹Samiriye dağlarında toplanın›› deyin,
‹‹Kentin ortasındaki büyük kargaşayı,
İçindeki baskıyı görün.››

3:10 RAB, ‹‹Onlar doğruluk nedir bilmiyorlar›› diyor,
‹‹Saraylarına zorbalık ve çapul yığmışlar.››

3:11 Bu yüzden Egemen RAB diyor ki,
‹‹Düşman kuşatmakta ülkenizi,
Saraylarınızı yağmalayacak, güçsüz kılacak sizi.››

3:12 RAB şöyle diyor:
‹‹Bir çoban aslanın ağzındaki hayvanın iki bacağını
Ya da kulağının parçasını nasıl kaparsa,
Samiriyede sedir köşelerine,
Divan yastıklarına
Kurulan İsrailliler de öyle kurtarılacak.

3:13 Dinleyin ve Yakup soyunu uyarın.››
Egemen RAB, Her Şeye Egemen Tanrı konuşuyor:

3:14 ‹‹İsyanlarından ötürü
İsraili cezalandırdığım gün,
Beytelin sunaklarını da yok edeceğim.
Kesilip yere düşecek sunağın boynuzları.

3:15 Hem kışlık hem yazlık evi vuracağım,
Yok olacak fildişi evler,
Sonu gelecek büyük evlerin.››
RAB böyle diyor.

4:1 Ey sizler, Samiriye Dağındaki Başan inekleri,
Yoksula baskı yapan,
Mazlumu ezen,
Beylerine, ‹‹Getir de içelim!›› diyen hanımlar!
Kulak verin şu sözlere:

4:2 Egemen RAB kutsallığı üstüne ant içerek şöyle dedi:
‹‹İşte geliyor o günler;
Sizi et kancalarıyla,
En son kalanlarınızı balık çengelleriyle götürecekleri günler.

4:3 Her biriniz karşınızdaki gedikten çıkacak,
Harmona atılacaksınız.››
RAB böyle diyor.

4:4 ‹‹Beytele gelip günah işleyin,
Gilgala gelip daha da günah işleyin!
Her sabah kurbanlarınızı,
Üç günde bir de ondalıklarınızı getirin.

4:5 Şükran sunusu olarak mayalı ekmek yakın,
Gönülden verdiğiniz sunuları açıklayıp duyurun!
Çünkü bundan hoşlanıyorsunuz, ey İsrailliler.››
Egemen RAB böyle diyor.

4:6 ‹‹Bütün kentlerinizde açlıktan nefesiniz koktu,
Bulunduğunuz her yerde size kıtlık verdim,
Yine de bana dönmediniz.››
RAB böyle diyor. verdim››.

4:7 ‹‹Hasat mevsimine daha üç ay varken,
Sizden yağmuru da esirgedim.
Bir kente yağmur yağdırdım,
Öbürüne yağdırmadım.
Bir tarla yağmur aldı,
Öteki almayıp kurudu.

4:8 Su bulmak için
Kent kent sersemce dolaştınız;
Suya doyamadınız,
Yine de bana dönmediniz.››
RAB böyle diyor.

4:9 ‹‹Samyeli ve küfle sizi cezalandırdım,
Mahvettim bağlarınızı, bahçelerinizi,
İncir ve zeytin ağaçlarınızı çekirge yedi,
Yine de bana dönmediniz.››
RAB böyle diyor.

4:10 ‹‹Mısırda olduğu gibi
Aranıza salgın hastalık gönderdim,
Kılıçtan geçirdim yiğitlerinizi,
Atlarınızı düşmanlarınıza verdim,
Ordugahınızın pis kokusunu burunlarınıza doldurdum;
Yine de bana dönmediniz.››
RAB böyle diyor.

4:11 ‹‹Sodom ve Gomorayı altüst ettiğim gibi,
Altüst ettim içinizden bazılarını.
Ateşten kurtarılan yanık odun parçasına döndünüz,
Yine de yönelmediniz bana.››
RAB böyle diyor.

4:12 ‹‹Bu yüzden sana şunu yapacağım, ey İsrail.
Yapacaklarım için
Tanrını karşılamaya hazırlan, ey İsrail!››

4:13 Çünkü dağlara biçim veren,
Rüzgarı yaratan, düşüncelerini insana bildiren,
Şafağı karanlığa çeviren,
Dünyanın yüksek yerlerine ayak basan işte O'dur,
O'nun adı RAB, Her Şeye Egemen Tanrı'dır.

5:1 Ey İsrail halkı, kulak ver,
Üzerine yakacağım ağıtın sözlerine:

5:2 ‹‹Düştü erden kız İsrail,
Bir daha kalkamaz,
Serilmiş kendi toprağına,
Kaldıran yok.››

5:3 Bu yüzden Egemen RAB şöyle diyor:
‹‹Bin kişiyle savaşa çıkan kentin
Yüz adamı sağ kalacak,
Yüz kişiyle çıkanın
On adamı kalacak İsrail halkına.››

5:4 Bu yüzden RAB İsrail halkına şöyle diyor:
‹‹Bana yönelin, yaşarsınız;

5:5 Beytele gitmeyin,
Gilgala girmeyin,
Beer-Şevaya geçmeyin,
Çünkü Gilgal halkı kesinlikle sürgün edilecek,
Beytel bir hiçfç olacak.›› anlamına gelir. ‹‹Beytaven›› aşağılamak amacıyla Beytel için kullanılırdı.

5:6 RABbe yönelin, yaşarsınız,
Yoksa Yusuf soyunda bir ateş gibi parlar,
Beyteli yakıp yok eder.
Yangını söndürecek kimse çıkmaz.

5:7 Ey adaleti acı pelinotuna çevirenler,
Doğruluğu yere çalanlar!

5:8 Ülker ve Oryon takımyıldızlarını yaratan,
Zifiri karanlığı sabaha çeviren,
Gündüzü geceyle karartan,
Deniz sularını çağırıp
Yeryüzüne dökenin adı RABdir.

5:9 Kaleyi ansızın yıkar,
Surlu kenti yerle bir eder.

5:10 Mahkemede kendilerini azarlayandan nefret ediyor,
Doğru konuşandan iğreniyorlar.

5:11 Yoksulu ezdiğiniz,
Ondan zorla buğday kopardığınız için
Yaptığınız yontma taş evlerde oturmayacak,
Diktiğiniz güzel bağların şarabını içmeyeceksiniz.

5:12 Çünkü isyanlarınızın çok,
Günahlarınızın sayısız olduğunu biliyorum,
Ey doğru kişiye baskı yapan,
Rüşvet alan,
Mahkemede mazlumun hakkını yiyenler!

5:13 Bu yüzden susmak düşer akıllı insana
Böyle bir zamanda,
Çünkü zaman kötüdür.

5:14 Kötülüğe değil,
İyiliğe yönelin ki yaşayasınız;
Böylece dediğiniz gibi,
RAB, Her Şeye Egemen Tanrı sizinle olur.

5:15 Kötülükten nefret edin,
İyiliği sevin,
Mahkemede adaleti koruyun.
Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı,
Yusufun soyundan sağ kalanlara lütfeder.

5:16 Bu yüzden RAB,
Her Şeye Egemen Tanrı Rab şöyle diyor:
‹‹Bütün meydanlarda çığlık kopacak,
Sokaklarda inim inim inleyecekler;
Irgatları yas tutmaya,
Ağıtçıları feryat etmeye çağıracaklar.

5:17 Bütün bağlarda çığlık kopacak,
Çünkü ben aranızdan geçeceğim.››
RAB böyle diyor.

5:18 Vay başına, RABbin gününü özlemle bekleyenlerin!
Niçin özlüyorsunuz RABbin gününü?
O gün aydınlık değil, karanlık olacak.

5:19 Nasıl ki, biri aslanın önünden kaçar da karşısına ayı çıkar,
Evine döner, elini duvara dayar da elini yılan sokar.

5:20 RABbin günü aydınlık değil, karanlık olmayacak mı?
Hem de zifiri karanlık,
Bir parıltı bile yok.

5:21 RAB şöyle diyor:
‹‹İğreniyor, tiksiniyorum bayramlarınızdan,
Hoşlanmıyorum dinsel toplantılarınızdan,

5:22 Yakmalık ve tahıl sunularınızı
Bana sunsanız bile kabul etmeyeceğim,
Besili hayvanlarınızdan sunacağınız
Esenlik sunularına dönüp bakmayacağım.

5:23 Uzak tutun benden ezgilerinizin gürültüsünü,
Çenklerinizin sesini dinlemeyeceğim.

5:24 Bunun yerine adalet su gibi,
Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın.

5:25 ‹‹Ey İsrail halkı, çölde kırk yıl boyunca
Bana mı kurbanlar, sunular sundunuz?

5:26 Gerçekte kralınız Sakkutu, putunuz Kayvanı,
Kendiniz için yaptığınız ilahın yıldızını taşıdınız. ‹‹Gerçekte kralınızın çadırını, putlarınızın kaidesini››. Sakkut ve Kayvan İsrailde tapılan ilahlardı. Asur ilahları olduğu sanılıyor.

5:27 Bu yüzden sizi Şam'ın ötesine süreceğim.››
RAB böyle diyor, O'nun adı Her Şeye Egemen Tanrı'dır.

6:1 Vay başına Siyondaki kaygısızların,
Samiriye Dağında kendilerini güvende sananların,
İsrail halkının başvurduğu
Önder ulusun tanınmış insanlarının!

6:2 Kalne Kentine gidin de görün,
Oradan büyük Hamaya geçin,
Filistlilerin Gat Kentine inin,
Sizin bu krallıklarınızdan daha mı iyiler?
Toprakları sizinkinden daha mı geniş?

6:3 Ey sizler, kötü günü uzak sanan,
Zorbalık tahtını yaklaştıranlar.

6:4 Ey sizler, fildişi süslü yataklara uzananlar,
Sedirlere serilenler,
Seçme kuzular, besili buzağılar yiyenler,

6:5 Çenk eşliğinde türkü söyleyenler,
Davut gibi beste yapanlar,

6:6 Tas tas şarap içenler,
Yağların en güzelini sürünenler,
Yusufun yıkımına kederlenmeyenler!

6:7 Bu yüzden şimdi bunlar
Sürgüne gideceklerin başını çekecekler;
Sona erecek sedire serilenlerin cümbüşü.

6:8 Egemen RAB başı üzerine ant içti,
Her Şeye Egemen Tanrı RAB şöyle diyor:
‹‹Yakupun gururundan iğreniyor,
Saraylarından tiksiniyorum.
Bu yüzden içindeki her şeyle kenti
Düşmana teslim edeceğim.››

6:9 Eğer bir evden on kişi kalmışsa,
Onlar da ölecek.

6:10 Ölünün akrabası yakmak için cesedi evden almaya gelince,
Evdekine, ‹‹Yanında kimse var mı?›› diye soracak,
O da, ‹‹Hayır!›› yanıtını alınca,
‹‹Sus!›› diyecek, ‹‹RABbin adı anılmamalı.››

6:11 Çünkü RAB buyuruyor,
Büyük ev toza,
Küçük ev küle dönecek.

6:12 Atlar kaya üzerinde koşar mı?
Kimse denizde öküzle çift sürer mi?
Ama siz adaleti zehire,
Doğruluk meyvesini pelinotuna çevirdiniz.

6:13 Sizler, Lo-Devar Kentini aldık diye sevinenler,
‹‹Karnayimi kendi bileğimizle ele geçirmedik mi?›› diyenlersiniz. simgesidir.

6:14 ‹‹İşte bu yüzden, ey İsrail halkı,
Üzerinize bir ulus göndereceğim››
Diyor Her Şeye Egemen Tanrı RAB,
‹‹Levo-Hamat'tan Arava Vadisi'ne kadar ezecekler sizi.››

7:1 Egemen RAB bana şunu gösterdi: Kralın payına düşen otlar biçilmişti. Otlar yeniden yeşermeye başlarken RAB sürüyle çekirge yaratıyordu.

7:2 Çekirgeler ülkedeki yeşil bitkileri yiyip bitirince: ‹‹Ey Egemen RAB, lütfen halkını bağışla!›› dedim,
‹‹Yakup soyu buna nasıl dayanır?
Zaten küçük bir halk!››

7:3 Bunun üzerine RAB düşüncesini değiştirdi.
‹‹Gerçekleşmeyecek bu›› dedi.

7:4 Egemen RAB bana şunu gösterdi: Baktım, Egemen RAB halkını cezalandırmak için ateşi çağırdı. Ateş enginleri yakıp tüketti, karayı yakıp tüketmeye başladı.

7:5 O zaman, ‹‹Ey Egemen RAB, lütfen dur!›› dedim,
‹‹Yakup soyu buna nasıl dayanır?
Zaten küçük bir halk!››

7:6 Bunun üzerine RAB düşüncesini değiştirdi.
Egemen RAB, ‹‹Bu da gerçekleşmeyecek›› dedi.

7:7 Başka bir görümde şunu gösterdi bana: Baktım, Rab çekül kullanılarak örülmüş dümdüz bir duvarın yanında duruyor; elinde bir çekül var.

7:8 RAB, ‹‹Ne görüyorsun, Amos?›› diye sordu. Ben de, ‹‹Bir çekül›› dedim. Bunun üzerine Rab, ‹‹İşte, halkım İsrailin ortasına da bir çekül koyacağım›› dedi, ‹‹Bir daha onları esirgemeyeceğim.

7:9 ‹‹Yok olacak İshak soyunun tapınma yerleri,
Yıkılacak İsrailin kutsal yerleri,
Kılıçla yürüyeceğim Yarovam soyunun üstüne.››

7:10 Beyteldeki Kâhin Amatsya, İsrail Kralı Yarovama haber gönderip şöyle dedi: ‹‹Amos İsrailin göbeğinde sana düzen kurdu. Ülke onun bunca sözünü kaldıramaz.

7:11 Çünkü Amos diyor ki, ‹‹ ‹Yarovam kılıçla öldürülecek,
İsrail halkı kesinlikle ülkesinin dışına,
Sürgüne gönderilecek.› ››

7:12 Bunun üzerine Amatsya Amosa, ‹‹Çek git, ey bilici!›› dedi, ‹‹Yahudaya kaç. Ekmeğini orada kazan. Orada peygamberlik et.

7:13 Bir daha Beytelde peygamberlik etme. Çünkü burası kralın kutsal yeri, krallık tapınağıdır.››

7:14 Amos, ‹‹Ben ne peygamberdim ne de peygamber oğluydum›› diye karşılık verdi, ‹‹Yalnızca sığır yetiştirirdim. Yabanıl incir ağaçlarına bakardım.

7:15 RAB beni sürünün ardından aldı, ‹Git, halkım İsraile peygamberlik et› dedi.

7:16 Şimdi kulak ver RABbin sözlerine: ‹‹ ‹İsraile karşı peygamberlik etme,
İshak soyuna karşı konuşma!› diyorsun.

7:17 Bu yüzden RAB şöyle diyor:
‹Karın kentte fahişe olacak,
Oğulların, kızların kılıçtan geçirilecek.
Ölçü ipiyle paylaşılacak toprağın,
Sen ise kirli sayılan toprakta can vereceksin.
İsrail halkı kesinlikle ülke dışına,
Sürgüne gönderilecek.› ››

8:1 Egemen RAB bana şunu gösterdi: Baktım bir sepet olgun meyve.

8:2 Bana, ‹‹Ne görüyorsun, Amos?›› diye sordu. ‹‹Bir sepet olgun meyve›› diye yanıtladım. Bunun üzerine RAB, ‹‹Halkım İsrailin sonu geldi›› dedi, ‹‹Bir daha onları esirgemeyeceğim.

8:3 O gün saraydaki türküler yas çığlıklarına dönecek.›› Egemen RAB, ‹‹Her yer atılmış cesetlerle dolacak, sessizlik hüküm sürecek›› diyor. çağrıştırıyor.

8:4 Dinleyin bunu, ey yoksulu çiğneyenler,
Ülkedeki mazlumları yok edenler!

8:5 Diyorsunuz ki,
‹‹Yeni Ay Töreni geçse de tahılımızı satsak,
Şabat Günü geçse de buğdayımızı satışa çıkarsak.
Ölçeğifı küçültüp fiyatı yükseltsek,
Hileli tartı kullanıp ağırlık taşı.

8:6 Yoksulları gümüş,
Mazlumları bir çift çarık karşılığında satın alsak.
Buğday yerine süprüntüsünü satsak.››

8:7 Yakup soyunun gurur duyduğu RAB kendi başı üstüne ant içti:
‹‹Onların yaptıklarının hiçbirini asla unutmayacağım.

8:8 Bu yüzden yer sarsılmayacak mı,
Üzerinde yaşayan herkes yas tutmayacak mı?
Bütün yer Nil gibi yükselecek,
Kabarıp yine inecek Mısırın ırmağı gibi.››

8:9 ‹‹O gün›› diyor Egemen RAB,
‹‹Öğleyin güneşi batıracağım,
Güpegündüz yeryüzünü karartacağım.

8:10 Bayramlarınızı yasa,
Bütün ezgilerinizi ağıta döndüreceğim.
Her bele çul kuşattıracağım,
Her başın saçını yoldurtacağım.
O günü biricik oğulun ardından tutulan yasa çevirecek,
Sonunu acı getireceğim.

8:11 ‹‹İşte günler geliyor,
Ülkeye kıtlık göndereceğim››
Diyor Egemen RAB,
‹‹Ekmek ya da su kıtlığı değil,
RABbin sözlerine susamışlık göndereceğim.

8:12 RABbin sözünü bulmak için
İnsanlar denizden denize,
Kuzeyden doğuya dek dolaşacak,
Oraya buraya koşacak, ama bulamayacaklar.

8:13 O gün güzel kızlar,
Yiğitler susuzluktan bayılacak.

8:14 Samiriye tanrıçası Aşima üzerine ant içenler,
‹Ey Dan, senin ilahının başı üzerine›
Ve, ‹Beer-Şeva ilahının başı üzerine› diyenler
Düşecek ve bir daha kalkmayacak.››

9:1 Rabbi gördüm,
Sunağın yanında duruyordu.
‹‹Sütun başlıklarına vur,
Eşikler sarsılsın›› dedi,
‹‹Başlıkları insanların başında parala.
Sağ kalanları kılıçtan geçireceğim.
Kaçan, kurtulan olmayacak,

9:2 Ölüler diyarını delip girseler,
Elimi uzatıp onları çıkaracağım.
Göklere çıksalar,
Onları oradan indireceğim.

9:3 Karmel Dağının doruklarına gizlenseler,
Artlarına düşüp onları yakalayacağım.
Gözümün önünden uzağa, denizin dibine girseler,
Orada yılana buyruk vereceğim,
Onları sokacak.

9:4 Düşmanlarınca sürgün edilseler,
Orada kılıca buyruk vereceğim,
Onları biçecek.
Gözümü üzerlerinden ayırmayacağım,
Ama iyilik için değil, kötülük için.››

9:5 Rab, Her Şeye Egemen RAB
Yere dokununca yer erir,
Üzerinde yaşayan herkes yasa bürünür,
Bütün yeryüzü Nil gibi kabarır,
Mısırın ırmağı gibi yine alçalır.

9:6 Yukarı odalarını gökyüzünde yapan,
Kubbesini yeryüzünde kuran,
Denizin sularını çağırıp yeryüzüne döken Odur;
Onun adı RABdir.

9:7 ‹‹Ey İsrailliler,
Benim için Kûşlulardan ne farkınız var?››
Diyor RAB.
‹‹İsraillileri Mısırdan,
Filistlileri Kaftordan,
Aramlıları Kîrden çıkaran ben değil miyim?

9:8 ‹‹İşte, Egemen RABbin gözleri
Bu günahlı krallığın üzerindedir.
Onu yeryüzünden söküp atacağım,
Ancak Yakup soyunu büsbütün yok etmeyeceğim››
Diyor RAB.

9:9 ‹‹İşte buyruk vereceğim,
Bütün uluslar arasından
İsraili kalburla eler gibi eleyeceğim,
Bir çakıl bile yere düşmeyecek.

9:10 Halkımın arasındaki bütün günahlılar,
‹Kötülük bizi bulmaz, bize erişmez› diyenler
Kılıçtan geçirilecek.››

9:11 ‹‹O gün Davutun yıkık çardağını yeniden kuracağım,
Gediklerini kapayacak,
Yıkık yerlerini onaracağım,
Onu eskisi gibi yapacağım,

9:12 Öyle ki, Edomluların sağ kalanlarını,
Bana ait olan bütün ulusları sahiplensinler.››
Bunu yapacak olan RAB böyle diyor.

9:13 ‹‹İşte, günler geliyor›› diyor RAB,
‹‹Çift süren orakçıya,
Üzüm basan ekin ekene erişecek,
Dağlardan tatlı şarap damlayacak,
Bütün tepelerden akacak.

9:14 Sürgün halkım İsraili geri getireceğim,
Yıkık kentleri onarıp orada yaşayacaklar,
Bağlar dikip şarabını içecekler,
Bahçeler yapıp meyvesini yiyecekler.

9:15 Onları topraklarına dikeceğim,
Bir daha sökülmeyecekler
Kendilerine verdiğim topraktan.››
Tanrınız RAB böyle diyor.


Next: Jonah