Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous  Next 

Norwegian Bible: 3 John

1:1 Den eldste - til Gajus, den elskede, som jeg elsker i sannhet.

1:2 Du elskede! jeg ønsker at du i alle deler må ha det godt og være ved god helse, likesom din sjel har det godt.

1:3 For jeg blev meget glad da det kom nogen brødre og vidnet om din sannhet, således som du vandrer i sannhet.

1:4 Større glede har jeg ikke enn dette at jeg hører mine barn vandrer i sannheten.

1:5 Du elskede! du gjør en trofast gjerning med det du gjør imot brødrene, enda de er fremmede,

1:6 og de har vidnet om din kjærlighet for menigheten. Du vil gjøre vel om du hjelper dem på vei, således som det sømmer sig for Gud;

1:7 for det var for hans navns skyld de drog ut, og av hedningene tar de ikke imot noget.

1:8 Vi er derfor skyldige å ta oss av slike, forat vi kan bli medarbeidere for sannheten.

1:9 Jeg har skrevet noget til menigheten; men Diotrefes, som gjerne vil være førstemann iblandt dem, tar ikke imot oss.

1:10 Derfor vil jeg, når jeg kommer, minne om de gjerninger som han gjør, idet han baktaler oss med onde ord; og ikke tilfreds med dette tar han ikke selv imot brødrene, og dem som vil det, hindrer han og støter dem ut av menigheten.

1:11 Du elskede! ta ikke efter det onde, men det gode! Den som gjør det gode, er av Gud; den som gjør det onde, har ikke sett Gud.

1:12 Demetrius har godt lov av alle, og av sannheten selv; men også vi gir ham godt vidnesbyrd, og du vet at vårt vidnesbyrd er sant.

1:13 Jeg hadde meget å skrive til dig, men jeg vil ikke skrive til dig med blekk og penn;

1:14 men jeg håper snart å få se dig, og så skal vi tale muntlig sammen.

1:15 Fred være med dig! Vennene hilser dig. Hils vennene ved navn!


Next: Jude