Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous 

Manx Bible: Mark

1:1 Toshiaght sushtal Yeesey Creest, Mac Yee;

1:2 Myr te scruit ayns ny phadeyryn; Cur-my-ner, ta mee cur my haghter roish dty eddin, dy chiartaghey dty raad kiongoyrt rhyt.

1:3 Coraa fer geamagh ayns yn aasagh, Kiartee-jee raad y Chiarn, jean-jee ny cassanyn echey jeeragh.

1:4 Ren Ean bashtey ayns yn aassagh, as preacheil bashtey arrys, son leih peccaghyn.

1:5 As hie magh huggey ooilley cheer Yudea as cummaltee Yerusalem, as v'ad ooilley er nyn mashtey liorish ayns awin Yordan, goaill rish nyn beccaghyn.

1:6 As va Ean coamrit lesh garmad jeh fynney chamel, as lesh cryss liare mysh e veeghyn: as v'eh beaghey er locustyn as mill feie:

1:7 As ren eh preacheil, gra, Ta fer s'pooaral na mish cheet my-yei, kiangley ny braagyn echey cha vel mee feeu dy chroymmey sheese as dy eaysley.

1:8 Ta mish dy jarroo er vashtey shiu lesh ushtey: agh bashtee eshyn shiu lesh y Spyrryd Noo.

1:9 As haink eh gy-kione ayns ny laghyn shen, dy daink Yeesey veih Nazareth dy Ghalilee, as v'eh er ny vashtey liorish Ean ayns Jordan.

1:10 As jeeragh myr haink eh seose ass yn ushtey, honnick eh ny niaughyn foshlit, as y spyrryd myr calmane cheet neose er.

1:11 As haink coraa veih niau, gra, Oo my vac ennoil, jeed ta mee dy mooar soiaghey.

1:12 As chelleeragh hug yn spyrryd lesh eh gys yn aasagh.

1:13 As v'eh ayns shen 'syn aasagh da-eed laa er ny violaghey liorish y drogh-spyrryd, as v'eh marish ny beiyn feie, as ren ny ainleyn shirveish er.

1:14 Nish erreish da Ean ve currit ayns pryssoon, haink Yeesey gys Galilee, preacheil sushtal reeriaght Yee,

1:15 As gra, Ta'n traa cooilleenit, as ta reeriaght Yee er-gerrey: gow-jee arrys, as credjee yn sushtal.

1:16 Nish myr v'eh shooyl liorish faarkey ghalilee, honnick eh Simon as Andreays e vraar cuirr magh lieen ayns y cheayn: (son v'ad nyn eeasteyryn)

1:17 As dooyrt Yeesey roo, Tar-jee as eiyr-jee orrym's, as neem's shiu nyn eeasteyryn dy gheiney.

1:18 As chelleeragh hreig ad nyn lieenteenyn, as deiyr ad er.

1:19 As tra v'eh er n'gholl red beg sodjey veih shen, honnick eh Jamys mac Zebedee, as Ean e vraar, va myrgeddin ayns y lhong kerraghey nyn lieen.

1:20 As chelleeragh deie eh orroo as daag ad nyn ayr Zebedee ayns y lhong marish ny sharvaantyn failt, as hie ad geiyrt er.

1:21 As hie ad stiagh ayns Capernaum, as chelleeragh er laa yn doonaght, hie eh stiagh ayns y synagogue, as dynsee eh.

1:22 As ghow ad yindys mooar jeh'n ynsaghey echey: son dynsee eh ad myr fer ayns pooar, as cha nee myr ny scrudeyryn.

1:23 As va ayns y synagogue oc dooinney Iesh spyrryd neu-ghlen, as dyllee eh,

1:24 Gra, Faag void shin, cre'n eie t'ayd orrin, Yeesey dy Nazareth? vel oo er jeet dy nyn stroie? ta fys aym quoi oo hene, eer fer casherick Yee.

1:25 As hug Yeesey oghsan da, gra, Bee dty host, as tar magh ass.

1:26 As tra va'n spyrryd neu-ghlen er n'eiyrt eh noon as noal, as er n'eamagh lesh ard choraa, haink eh magh ass.

1:27 As v'ad ooilley fo atchim, ayns wheesh as dy row ad resooney nyn mast' oc hene, gra, Cre'n red shoh? cre'n ynsagh noa shoh? son ta ny eer spyrrydyn neu-ghlen dy pooaral echey fo smaght, as t'ad beasagh da.

1:28 As chelleeragh hie goo jeh magh trooid ooilley yn cheer mygeayrt Galilee.

1:29 As cha leah as v'ad er jeet magh ass y synagogue, hie ad stiagh ayns thie Simon as Andreays, marish Jamys as Ean.

1:30 Agh va moir ben Simon ny lhie ching 'sy chiassaghey, as chelleeragh dinsh ad da mychione eck.

1:31 As haink eh as ghow eh ee er y laue, as hrog eh seose ee; as chelleeragh daag y chiassaghey ee, as ren ee shirveish orroo.

1:32 As ayns yn astyr mysh lhie ny greiney hug ad lhieu huggey dy chooilley unnane va doghanit, as adsyn va drogh-spyrrydyn ayndoo.

1:33 As va ooilley yn ard-valley er nyn jaglym cooidjagh ec y dorrys.

1:34 As ren eh ymmodee y lheihys va seaghnit lesh mooarane doghanyn, as ymmodee drogh-spyrrydyn y chastey, as cha lhig eh da ny drogh-spyrrydyn dy loayrt, ny dy ghra dy row enney oc er.

1:35 As moghrey laa-ny-vairagh dirree eh foddey roish y laa, as hie eh magh, as jimmee eh gys boayl faasagh, as ayns shen ghow eh padjer.

1:36 As deiyr Simon er, as adsyn va marish.

1:37 As tra v'ad er gheddyn eh, dooyrt ad rish, Ta dy chooilley ghooinney briaght dty yei.

1:38 As dooyrt eh roo, Lhig dooin goll gys baljyn sniessey dooin, dy voddym preacheil ayndoo shen myrgeddin: son er-yn-oyr shen haink mee gys y theihll.

1:39 As ren eh preacheil ayns ny synagogueyn oc trooid ooilley Galilee, as chast eh drogh spyrrydyn.

1:40 As haink lourane huggey, guee er, as gliooney sheese huggey, as gra rish, My she dty aigney eh, foddee oo mish y yannoo glen.

1:41 As va Yeesey er ny veiyghey lesh chymmey, as heeyn eh magh e laue, as venn eh rish, as dooyrt eh, M'aigney's eh, bee er dty ghlenney.

1:42 As cha row eh ny s'leah er loayrt, agh chelleeragh daag y louraanys eh, as v'eh er ny ghlenney.

1:43 As hug eh currym geyre er, as chelleeragh hug eh ersooyl eh.

1:44 As dooyrt eh rish, Jeeagh nagh loayr oo veg rish dooinney erbee: agh immee royd, jeeagh oo hene da'n taggyrt, as cheb son dty ghlenney shen doardee Moses son cowrey daue.

1:45 Agh hie eh roish, as ren eh toshiaght dy hoilshaghey magh as dy skeayley mygeayrt yn chooish, ayns wheesh as nagh dod Yeesey goll ny smoo dy foshlit gys yn ard-valley, agh v'eh mooie ayns ynnydyn faasagh: as haink ad huggey veih dy chooilley ard.

2:1 As laghyn ny lurg shen, hie eh reesht gys Capernaum, as ve er ny insh magh dy row eh ayns y thie.

2:2 As chelleeragh va ymmodee er nyn jaglym cooidjagh, ayns wheesh as nagh row room dy ghoaill ad, wheesh as mygeayrt y dorrys: as ren eh yn goo y phreacheil daue.

2:3 As haink ad huggey, cur lhieu fer va seaghnit lesh y chingys-craaee, v'er ny hroggal stiagh liorish kiare dy leih.

2:4 As tra nagh dod ad cheet er-gerrey da kyndagh rish y chennid, rooisht ad kione y thie raad v'eh: as erreish daue v'er vosley stiagh ny hrooid, lhig ad sheese y lhiabbee ayn va'n palsee-doghanit ny lhie.

2:5 Tra hug Yeesey tastey da'n chredjue oc, dooyrt eh rish y dooinney ching, Vac, ta dty pheccaghyn er nyn leih dhyt.

2:6 Agh va shiartanse jeh ny scrudeyryn nyn soie ayns shen, as v'ad resooney ayns nyn greeaghyn,

2:7 Cre'n-fa ta'n dooinney shoh loayrt goan mollaghtagh? quoi oddys peccaghyn y leih, agh Jee ny-lomarcan?

2:8 As chelleeragh tra dennee Yeesey ayns e spyrryd dy row ad myr shoh resooney cheu-sthie jeu hene, dooyrt eh roo, Cre'n-fa ta shiu smooinaghtyn lheid ny reddyn shoh ayns nyn greeaghyn?

2:9 Cre sassey dy ghra, rish y palsee-doghanit, Ta dty pheccaghyn er nyn leih dhyt: ny dy ghra, Irree, as trog seose dty lhiabbee, as jean shooyl.

2:10 Agh dy vod fys y ve eu dy vel pooar ec Mac y dooinney er y thalloo dy leih peccaghyn (dooyrt eh rish y palsee-doghanit)

2:11 Ta mee gra rhyt, Irree, as trog seose dty lhiabbee, as immee royd gys dty hie.

2:12 As chelleeragh dirree eh, hrog eh e lhiabbee, as hie eh magh kiongoyrt roo ooilley, ayns wheesh as dy row ad ooilley lhieent lesh atchim, as dy ren ad Jee y ghloyraghey, gra, Cha vaik shin eh rieau er yn aght shoh.

2:13 As hie eh magh reesht rish oirr ny marrey, as haink ooilley yn pobble huggey, as dynsee eh ad.

2:14 As myr v'eh goll shaghey, honnick eh Levi mac Alpheus ny hoie ec boayrd y cheesh, as dooyrt eh rish, Eiyr orrym's. As dirree eh seose as deiyr eh er.

2:15 As haink eh gy-kione, myr va Yeesey ny hoie ec bee ayns y thie echey, dy ren myrgeddin ymmodee publicanee as peccee soie sheese marish Yeesey as e heshaght: son va ymmodee er n'eiyrt er.

2:16 As tra honnick ny scrudeyryn as ny Phariseeyn eh gee marish publicanee as peccee, dooyrt ad rish e ynseydee, Kys dy vel eh gee as giu marish publicanee as peccee?

2:17 Tra cheayll Yeesey shoh, dooyrt eh roo, Cha vel feme ocsyn ta slane er yn er-lhee, agh ec sleih chingey: cha daink mish dy eamagh er y vooinjer chairagh, agh er peccee gys arrys.

2:18 As ve cliaghtey ynseydee Ean as ny Phariseeyn dy reayll trostey; as haink ad as dooyrt ad rish, Kys te dy vel ynseydee Ean as ny Phariseeyn trostey, agh cha vel adsyn t'ou uss er n'ynsaghey trostey?

2:19 As dooyrt Yeesey roo, Vod cloan y chamyr-phoosee trostey, choud as ta'n dooinney-poosee maroo? choud as ta'n dooinney-poosee maroo, cha vod ad trostey.

2:20 Agh hig ny laghyn, tra vees y dooinney-poosee er ny ghoaill ersooyl voue, as eisht nee ad trostey ayns ny laghyn shen.

2:21 As cha vel dooinney erbee whaaley peesh dy eaddagh noa er shenn gharmad: er-nonney ta'n pheesh goaill y laane ass y chenn gharmad, as bee yn raipey ny smessey na ve.

2:22 Chamoo ta dooinney erbee cur feeyn noa ayns shenn voteilyn, er-nonney ta'n feeyn noa scoltey ny boteilyn, as ta'n feeyn deayrtit, as bee ny boteilyn dy choayl orroo: agh shegin da feeyn noa v'er ny chur ayns boteilyn noa.

2:23 As haink eh gy-kione, myr v'eh shooyl trooid ny magheryn arroo er laa'n doonaght, dy ren e ynseydee toshiaght, myr v'ad goll dy phluckey jeeassyn jeh'n arroo.

2:24 As dooyrt ny Phariseeyn rish, Cur-my-ner, cre'n-fa t'ad shoh er laa'n doonaght jannoo shen nagh vel lowit?

2:25 As dooyrt eshyn roo, Nagh lhaih shiuish rieau, cre ren David, tra v'eh ayns feme as accryssagh, eh-hene as y vooinjer va marish?

2:26 Kys hie eh stiagh ayns thie Yee, rish lhing Abiathar yn ard-saggyrt, as d'ee eh yn arran-casherick, nagh row lowit dy ve eeit, agh liorish ny saggyrtyn, as hug eh eh myrgeddin dauesyn va marish?

2:27 As dooyrt eh roo, Va'n doonaght er ny yannoo son dooinney, as cha nee dooinney son y doonaght:

2:28 Shen-y-fa ta'n Mac dooinney ny Hiarn myrgeddin er y doonaght.

3:1 As hie eh reesht stiagh ayns y synagogue, as va dooinney ayns shen lesh laue shyrgit.

3:2 As va sooill oc er, dy yeeaghyn jinnagh eh eh y lheihys er laa yn doonaght, dy voddagh oyr y ve oc dy phlaiynt noi.

3:3 As dooyrt eh rish y dooinney lesh y laue shyrgit, Shass magh.

3:4 As dooyrt eh roo, Vel eh lowal dy yannoo mie er laghyn y doonaght, ny dy yannoo olk? dy hauail bioys, ny dy stroie eh? Agh v'adsyn nyn-dhost.

3:5 As tra v'eh er yeeaghyn mygeayrt orroo lesh corree, v'eh seaghnit son creoghys nyn greeaghyn, as dooyrt eh rish y dooinney, Sheeyn magh dty laue: as heeyn eh magh ee; as va e laue er ny laanaghey myr y laue elley.

3:6 As hie ny Phariseeyn magh, as chelleeragh ghow ad-hene, as ny Herodianee coyrle n'oi, kys oddagh ad eh y stroie.

3:7 Agh hie Yeesey dy lhiattee marish e ynseydee gys oirr ny marrey: as deiyr earrooyn mooarey dy leih er veih Galilee, as veih Judea,

3:8 As veih Jerusalem, as veih Idumea, as veih'n cheu elley dy Yordan, as adsyn mygeayrt Tyre as Sidon, earroo mooar, tra cheayll ad cre ny reddyn yindyssagh v'eh er n'yannoo, haink ad huggey.

3:9 As loayr eh rish e ynseydee, lhong veg dy ve aarloo er e hon, kyndagh rish y pobble, son nagh jinnagh ad chionney stiagh er.

3:10 Son v'eh er laanaghey ymmodee, ayns wheesh as dy row ad chionney stiagh huggey, dy ventyn rish, whilleen as va dourinagh.

3:11 As ny spyrrydyn neughlen tra honnick ad eh, huitt ad sheese kiongoyrt rish, as dyllee ad, gra, She Mac Yee oo.

3:12 As hug eh currym gyere orroo, gyn ad dy insh magh quoi v'eh.

3:13 As hie eh seose er slieau, as deie eh er y vooinjer baillish: as haink ad huggey.

3:14 As doardee eh ghaa-yeig dy ve marish, dy voddagh eh coyrt ad magh dy phreacheil:

3:15 As dy voddagh pooar y ve oc dy lheihys aslayntyn, as dy hilgey magh drogh-spyrrydyn.

3:16 As Simon lhiennoo eh Peddyr.

3:17 As Jamys mac Zebedee, as Ean braar Yamys (as lhiennoo eh adsyn Boanerges, ta shen dy ghra, Cloan ny taarnee)

3:18 As Andreays, as Philip, as Bartholomew, as Mian, as Thomase, as Jamys mac Alpheus, as Thaddeus, as Simon yn Canaanite.

3:19 As Yuaase Iscariot, ren myrgeddin eh y vrah: as hie ad stiagh ayns thie.

3:20 As va'n pobble er nyn jaglym cooidjagh reesht, myr shen nagh row wheesh caa oc dy ghoaill beaghey.

3:21 As tra cheayll e gheiney-mooinjerey jeh, hie ad magh dy ghoaill eh: son dooyrt ad, T'eh ass e cheeayl.

3:22 As dooyrt ny scrudeyryn haink neose veih Jerusalem, Ta Beelzebub echey, as liorish prince ny drogh-spyrrydyn t'eh tilgey magh drogh-spyrrydyn.

3:23 As deie eh orroo huggey, as dooyrt eh roo ayns coraaghyn-dorraghey, kys oddys Satan Satan y chastey?

3:24 As my ta reeriaght girree-magh n'oi hene, cha vod y reeriaght shen shassoo.

3:25 As my ta thie girree-magh n'oi hene, cha vod y thie shen shassoo.

3:26 As my ta Satan girree-magh, as my t'eh n'oi hene, cha vod eh shassoo, agh ta e phooar ec kione.

3:27 Cha vod dooinney erbee goll stiagh ayns thie yn treanagh, as cragh y yannoo jeh e chooid, mannagh giangle eh hoshiaght yn treanagh, as eisht nee eh cragh y yannoo er e hie.

3:28 Dy firrinagh ta mee gra riu, Bee dy chooilley pheccah er ny leih da mec gheiney, as ny goan mollaghtagh lioroo nee ad loayrt dy mollaghtagh:

3:29 Agh eshyn loayrys dy mollaghtagh noi yn Spyrryd Noo, cha bee dy bragh leih ny chour, agh t'eh ayns dangeyr coayl-anmey dy baagh farraghtyn.

3:30 Er-yn-oyr dy dooyrt ad, Ta spyrryd neu-ghlen echey.

3:31 Eisht haink e vraaraghyn as e voir as shassoo cheu-mooie (jeh'n dorrys) hug ad fys huggey dy heet dy loayrt roo.

3:32 As va'n pobble nyn soie mygeayrt-y-mysh, as dooyrt ad rish, Cur-my-ner, ta dty voir as dty vraaraghyn mooie fenaght er dty hon.

3:33 As dreggyr eh ad, gra, Quoi my voir, ny my vraaraghyn?

3:34 As yeeagh eh mygeayrt orroosyn va nyn soie mygeayrt-y-mysh, as dooyrt eh, Cur-jee my-ner my voir as my vraaraghyn.

3:35 Son quoi-erbee nee aigney Yee, she eshyn my vraar, as my huyr, as my voir.

4:1 As ren eh toshiaght reesht dy ynsaghey rish oirr ny marrey: as va earroo mooar dy leih er nyn jaglym cooidjagh huggey, myr shen dy jagh eh er-board lhong, as hoie eh er y cheayn, as va ooilley yn pobble liorish y cheayn, er y thalloo.

4:2 As dynsee eh daue ymmodee nheeghyn ayns coraaghyn-dorraghey, as dooyrt eh roo ayns e ynsagh,

4:3 Clasht-jee, cur-my-ner hie correyder agh dy chuirr:

4:4 As haink eh gy-kione myr v'eh cuirr, dy huitt paart jeh'n rass rish oirr y raad, as haink eeanlee yn aer, as d'ee ad seose eh.

4:5 As huitt paart er thalloo claghagh, raad nagh row mooarane ooir echey, as chelleeragh daase eh, er-yn-oyr nagh row diunid thallooin echey.

4:6 As tra ghow yn ghrian niart ve fiojit, as er-yn-oyr nagh row eh er n'ghoaill fraue, ren eh shyrgaghey ersooyl.

4:7 As huitt paart mastey drineyn, as daase ny drineyn seose marish, as phloogh ad eh, as cha dymmyrk eh mess.

4:8 Agh huitt cooid elley jeh ayns thalloo mie, as hug eh magh mess ren gaase seose as bishaghey, as dymmyrk eh, paart jeih fillaghyn as feed, as paart three-feed, as paart keead filley.

4:9 As dooyrt eh roo, Eshyn ta cleayshyn echey dy chlashtyn, lhig da clashtyn.

4:10 As tra v'eh ny-lomarcan, denee yn vooinjer va mygeayrt-y-mysh marish y daa ostyl yeig jeh mychione y coraa-dorraghey.

4:11 As dooyrt eh roo, Diuish te er ny choyrt dy hoiggal folliaght reeriaght Yee: agh dauesyn ta mooie, ta dy chooilley nhee jeant ayns coraaghyn-dorraghey:

4:12 Son fakin hee ad, agh cha der ad tastey as clashtyn cluinnee ad, agh cha gow ad tushtey; er-aggle ec traa erbee dy beagh ad er nyn jyndaa, as dy beagh nyn beccaghyn er nyn leih daue.

4:13 As dooyrt eh roo, Nagh vel toiggal eu jeh'n choraa-dorraghey shoh? as kys eisht nee shiu dy chooilley choraa-dorraghey y hoiggal?

4:14 Ta'n correyder cuirr yn goo.

4:15 As ad shoh adsyn ta rish oirr y raad, ayn ta'n goo er ny chuirr, agh tra t'ad er chlashtyn, ta'n drogh-spyrryd cheet jeeragh, as goaill ersooyl yn goo va cuirt ayns nyn greeaghyn.

4:16 As ad shoh neesht yn vooinjer ta cuirt ayns thalloo claghagh, ta, erreish daue v'er chlashtyn y goo, chelleeragh dy ghoaill eh dy aggindagh:

4:17 Agh cha vel fraue oc ayndoo hene, as myr shen cha vel ad cummal rish agh son earish: ny lurg shen tra ta seaghyn ny tranlaase cheet orroo er coontey yn ghoo, chelleeragh ta nyn gredjue failleil.

4:18 As ad shoh yn vooinjer ta cuirt mastey drineyn: lheid as ta clashtyn y goo

4:19 As ta kiarail y theihll shoh, as molteyraght berchys, as saynt reddyn elley goll stiagh, as plooghey yn goo, as te cheet dy ve neu-vessoil.

4:20 As ad shoh yn vooinjer ta cuirt ayns thalloo mie, lheid as ta clashtyn y goo, as ta dy ghoaill eh, as gymmyrkey magh mess, paart jeih fillaghyn as feed, paart three-feed, as paart keead-filley.

4:21 As dooyrt eh roo, Vel cainle dy ve er ny choyrt fo saagh, ny fo lhiabbee? as nagh vel ee dy v'er ny choyrt ayns cainleyr?

4:22 Son cha vel nhee erbee keillit, nagh bee er ny hoilshaghey: ny nhee erbee freilt follit, nagh jig er-ash?

4:23 My ta cleayshyn ec dooinney erbee dy chlashtyn lhig da clashtyn.

4:24 As dooyrt eh roo, Cur-jee tastey da ny ta shiu dy chlashtyn: lesh y towse ta shiu towse, bee eh er ny howse diu: as diuish ta clashtyn, bee ny smoo er ny choyrt.

4:25 Son eshyn ta echey, dasyn vees er ny choyrt: as eshyn nagh vel echey, veihsyn vees er ny ghoaill eer shen hene ny ta echey.

4:26 As dooyrt eh, Shoh myr ta reeriaght Yee, myr dy dilgagh dooinney rass ayns y thalloo

4:27 As eh dy chadley, as dy irree oie as laa; as y rass dy heet er y hoshiaght, as dy aase seose, gyn-yss da.

4:28 Son ta'n thalloo cur magh mess j'ee hene, hoshiaght yn chass, eisht yn jeeas, ny lurg shen, yn arroo creen ayns y jeeas.

4:29 Agh tra ta'n mess er greenaghey, chelleeragh t'eh cur yn corran fo, er-yn-oyr dy vel y fouyr er jeet.

4:30 As dooyrt eh, Cre gys nee mayd reeriaght Yee y hoyllaghey? ny lesh cre'n co-chaslys nee mayd y hoiaghey magh eh?

4:31 Te goll-rish grine dy rass mustard, ta ny sloo, tra te cuirt ayns y thalloo, na dy chooilley rass ta ayns y thalloo.

4:32 Agh tra te cuirt, te gaase seose, as cheet dy ve ny smoo na ooilley ny lossreeyn, as cur magh banglaneyn mooarey, myr shen dy vod eeanlee yn aer fastee y ghoaill fo'n scadoo echey.

4:33 As lesh ymmodee dy lheid ny coraaghyn dorraghey loayr eh yn goo roo, myr v'adsyn son goaill rish.

4:34 Agh fegooish coraa-dorraghey cha loayr eh roo: as tra v'ad nyn-lomarcan hoilshee eh dy chooilley nhee da e ostyllyn.

4:35 As yn laa cheddin tra va'n fastyr er, dooyrt eh roo, Lhig dooin goll harrish gys y cheu elley.

4:36 As tra v'ad er chur ersooyl yn pobble, hug ad lhieu eh myr v'eh ayns y lhong, as va myrgeddin lhongyn beggey elley marish.

4:37 As dirree sterrym mooar dy gheay, as va ny tonnyn brishey stiagh ayns y lhong, myr shen dy row ee nish er lhieeney.

4:38 As v'eshyn ayns jerrey ny lhuingey ny chadley er clooisag: as ghooisht ad eh, as dooyrt ad rish, Vainshter, nagh vel geill ayd dy bee mayd caillit?

4:39 As dirree eh, as smaghtee eh yn gheay, as dooyrt eh rish y faarkey, Gow fea, bee kiune: as ghow yn gheay fea, as va kiuney vooar ayn.

4:40 As dooyrt eh roo, Cre'n-fa ta shiu cha agglagh? kys te nagh vel credjue eu?

4:41 As v'ad feer agglagh, as dooyrt ad yn derrey yeh rish y jeh elley, cre'n monney dy ghooinney eh shoh, dy vel y gheay hene as faarkey cur biallys da?

5:1 . As haink ad harrish gys y cheu elley jeh'n cheayn, gys cheer ny Gadarenee.

5:2 As tra v'eh er jeet ass y lhong, chelleeragh haink ny whail veih mastey ny oaiaghyn, dooinney lesh spyrryd neu-ghlen.

5:3 Va cummal mastey ny oaiaghyn, as cha voddagh dooinney erbee y chiangley eh, eer lesh geulaghyn:

5:4 Er-y-fa dy row eh dy mennick er ny ve kianlt lesh yiarnyn as geulaghyn, as va ny geulaghyn er ny ve tayrnit veih-my-cheilley liorish, as ny yiarnyn brisht ayns peeshyn: as cha dod dooinney erbee eh y veeinaghey.

5:5 As kinjagh oie as laa v'eh ayns ny sleityn, as mastey ny oaiaghyn, gyllagh, as dy ghiarey eh-hene lesh claghyn.

5:6 Agh tra honnick eh Yeesey foddey jeh, roie eh, as hug eh ooashley da,

5:7 As deie eh lesh ard-choraa, as dooyrt eh, Cre'n eie t'ayd orrym, Yeesey, Vac yn Jee smoo ard? ta mee guee ort, ayns ennym Yee, gyn oo dy my horchaghey.

5:8 (Son v'eh er ghra rish, Tar magh ass y dooinney, uss spyrryd neu-ghlen)

5:9 As denee eh jeh, Cre'n ennym t'ort? As dreggyr eh, gra, Ta m'ennym Legion Son ta shin ymmodee.

5:10 As ren eh aghin jeean huggey, gyn eh dy chur ad ersooyl ass y cheer.

5:11 Nish va ayns shen, er-gerrey da ny sleityn, griagh mooar dy vucyn fo bochillyn.

5:12 As ghuee ooilley ny drogh-spyrrydyn er, gra, Eiyr shin gys ny mucyn, dy vod mayd goll stiagh ayndoo.

5:13 As chelleeragh hug Yeesey kied daue. As hie ny spyrrydyn neu-ghlen roue, as hie ad stiagh ayns ny mucyn, as roie yn ghriagh gour nyn mullee lesh yn eaynee gys y cheayn (v'ad mysh daa housane) as v'ad plooghit ayns y cheayn.

5:14 As roie bochillyn ny mucyn roue, as dinsh ad eh ayns yn ard-valley, as er y cheer. As hie ad magh dy akin cre va jeant.

5:15 As haink ad gys Yeesey, as honnick ad eshyn va'n drogh-spyrryd as y legion er ny ve ayn, ny hoie, as e eaddagh er, as dy mie ayns e cheeayl, as ghow ad aggle.

5:16 As diush y vooinjer honnick eh daue, kys ve er daghyrt dasyn va'n drogh-spyrryd er ve ayn, as myrgeddin mychione ny mucyn.

5:17 As ren ad toshiaght dy ghuee er, eh dy gholl roish ass ny ardjyn oc.

5:18 As tra v'eh er jeet gys y lhong, ren eshyn va'n drogh spyrryd er ve ayn guee er kied y chur da goll marish.

5:19 Agh cha lhiggagh Yeesey da, agh dooyrt e rish, Immee thie gys dty vooinjer hene, as insh daue cre ny reddyn mooarey ta'n Chiarn er n'yannoo er dty hon, as dy vel chymmey er ve echey ort.

5:20 As jimmee eh roish, as ren eh toshiaght dy hoilshaghey magh ayns Decapolis, cre dy reddyn mooarey va Yeesey er n'yannoo er e hon: as ghow dy chooilley ghooinney yindys.

5:21 As tra va Yeesey er n'gholl harrish reesht ayns y lhong gys y cheu elley, va earroo mooar dy leih er nyn jaglym cooidjagh huggey, as v'eh er-gerrey da'n cheayn.

5:22 As cur-my-ner, haink fer jeh reiltee yn synagogue va enmyssit Jairus, as tra honnick eh eh, huitt eh sheese ec e chassyn,

5:23 As ghuee eh er dy jeean, gra, Ta my inneen veg ny lhie raad y vaaish, tar as cur dty laueyn urree, dy vod ee v'er ny lheihys, as bee ee bio.

5:24 As hie Yeesey marish, as deiyr ymmodee dy leih, as ren ad chionney stiagh er.

5:25 (As va ben dy row va seaghnit lesh roie-foalley rish daa vlein jeig.

5:26 As v'ee er hurranse mooarane liorish ymmodee fir-lhee, as er vaarail ooilley ny v'eck, as cha row ee veg share, agh goll ny smessey,

5:27 Tra cheayll ee jeh Yeesey, haink ee ayns y chennid cheu e chooylloo, as venn ee rish e gharmad.

5:28 Son dooyrt ee, My oddym agh bentyn rish e eaddagh, bee'm er my laanaghey.

5:29 As chelleeragh va'n roie-foalley eck er ny hyrmaghey: as dennee ee ayns e corp dy row ee er ny lheihys jeh'n doghan shen.

5:30 As chelleeragh va fys ec Yeesey cheu sthie jeh hene, dy row bree er n'gholl ass, as hyndaa eh mygeayrt ayns y chennid, as dooyrt eh, Quoi venn rish my eaddagh?

5:31 As dooyrt e ostyllyn rish, T'ou fakin y pobble chionney stiagh ort, as vel oo gra, Quoi venn rhym?

5:32 As yeeagh eh mygeayrt dy akin ish v'er n'yannoo shoh.

5:33 Agh va'n ven agglagh as er-creau, gennaghtyn ny va jeant aynjee, as haink ee as huitt ee sheese kiongoyrt rish, as dinsh ee da ooilley yn irriney.

5:34 As dooyrt eh r'ee, Inneen, ta dty chredjue, er dty laanaghey; immee ayns shee, as bee slane jeh dty ghoghan).

5:35 Choud as v'eh foast loayrt, haink feallagh veih thie fer-reill y synagogue dooyrt rish, ta dty inneen marroo, cre s'lhiass dhyt trubbyl sodjey y chur er y vainshter?

5:36 Tra va Yeesey er chlashtyn yn fockle va loayrit, dooyrt eh rish fer-reill yn synagogue, Ny gow aggle ynrycan jean credjal.

5:37 As cha lhig eh da dooinney erbee cheet geiyrt er, cheu-mooie jeh Peddyr, as Jamys, as Ean braar Yamys

5:38 As haink eh gys thie fer-reill yn synagogue, as hug eh my-ner yn boirey, as adsyn va keayney as dobberan dy trimshagh.

5:39 As tra v'eh er jeet stiagh, dooyrt eh roo, Cre'n-fa ta ooilley yn anvea as y cheayney shoh? cha vel y ven-aeg marroo agh ny cadley.

5:40 As hie ad son craidey mysh, agh tra v'eh er chur ad ooilley magh, ghow eh ayr as moir y ven-aeg, as adsyn va marish, as hie eh stiagh raad va'n ven-aeg ny lhie.

5:41 As ghow eh yn ven-aeg er laue, as dooyrt eh r'ee, Talitha cumi, ta shen dy ghra, Ven-aeg (ta mee gra rhyt) irree.

5:42 As chelleeragh dirree yn ven-aeg, as huill ee; son v'ee daa vlein jeig dy eash: as v'ad erskyn-towse atchimagh.

5:43 As hug eh currym gyere orroo, nagh voghe dooinney erbee fys er shoh: as doardee eh red ennagh dy ve er ny choyrt j'ee dy ee.

6:1 .As hie eh magh veih shen, as haink eh gys e heer hene, as deir e ostyllyn er.

6:2 As tra va'n doonaght er jeet ren eh toshiaght dy ynsaghey ayns y synagogue: as ghow ymmodee jeusyn va dy chlashtyn eh yindys mooar, gra, Cre voish ta ny reddyn shoh ec y dooinney shoh? as cre'n chreenaght shoh t'er ny choyrt da, dy vel lheid ny obbraghyn niartal er nyn obbraghey liorish ny laueyn echey?

6:3 Nagh nee shoh yn seyir mac Voirrey braar Yamys as Yoses as Juda as Simon, as nagh vel ny shayraghyn echey ayns shoh marin? as ghow ad comys rish.

6:4 Agh dooyrt Yeesey roo, Cha vel phadeyr fegooish ooashley, agh ayns e heer hene, as mastey e chynney hene, as ayns e hie hene.

6:5 As cha dod eh mirril erbee y obbraghey ayns shen, cheu-mooie jeh dy dug eh e laueyn er reggryn dy leih chingey, as dy ren eh ad y lheihys.

6:6 As ghow eh yindys jeh'n vee-chredjue oc. As hie eh mygeayrt ny baljyn-cheerey oc gynsaghey.

6:7 As deie eh er y daa ostyl yeig huggey, as ren eh toshiaght dy chur ad magh jees as jees, as hug eh daue pooar harrish spyrrydyn neu-ghlen,

6:8 As sarey gyn ad dy ghoaill red erbee cour nyn yurnah, agh ynrycan lorg: gyn ad dy ghoaill spaagey, ny arran, ny argid ayns nyn sporran:

6:9 Agh dy gholl ayns nyn mraagyn, as gyn ad dy chur orroo daa chooat.

6:10 As dooyrt eh roo, Raad erbee dy jed shiu stiagh ayns thie, fuirree jee ayn derrey aagys shiu yn ynnyd shen.

6:11 As quoi-erbee nagh jean goaill riu, ny geill y choyrt da ny goan eu, tra vees shiu goll reue, crie-jee yn Joan ta fo ny cassyn eu, son feanish nyn 'oi. Dy firrinagh ta mee gra riu, Dy bee eh ny sassey son Sodom as Gomorrah ec laa ny briwnys, na son yn ard valley shen.

6:12 As hie ad magh, as ren ad preacheil, sleih dy ghoaill arrys.

6:13 As deiyr ad magh ymmodee drogh-spyrrydyn, as d'ooilee ad lesh ooil ymmodee sleih chingey, as ren ad ad y laanaghey.

6:14 As cheayll ree Herod jeh (son va'n goo echey er n'gholl magh) as dooyrt eh, Dy row Ean Bashtey er n'irree veih ny merriu, as er-yn-oyr shen dy row mirrillyn er nyn obbraghey liorish.

6:15 Dooyrt paart dy leih, dy nee Elias v'ayn: dooyrt feallagh elley, Dy nee phadeyr v'eh, ny myr fer jeh ny phadeyryn.

6:16 Agh tra cheayll Herod jeh, dooyrt eh, She Ean Bashtey t'ayn, hug mish y kione jeh, t'eh er n'irree veih ny merriu.

6:17 Son va Herod hene er chur fys magh, as er ghoaill Ean, as er choyrt eh ayns geulaghyn 'sy phryssoon, kyndagh rish Herodias ben e vraar Philip son v'eh er phoosey ee.

6:18 Son va Ean er ghra rish Herod, Te noi yn leigh dhyt ben dty vraarey y ve ayd son ben.

6:19 Shen-y-fa va Herodias ayns goanlys da, as v'ee shleeuit er cur dy baase eh, agh cha daink eh lh'ee.

6:20 Son va Herod ayns ammys Ean, toiggal dy row eh ny ghooinney cairagh as crauee as hug eh geill da, as er y choyrle echey v'eh er n'yannoo ymmodee reddyn, as deaisht eh rish dy arryltagh.

6:21 Agh tra va laa jesh er y hon er jeet, dy ren Herod corrym rish y laa ruggyr eh, shibber y yannoo, son e hiarnyn, ard-chaptanyn, as deiney ooasle Ghalilee:

6:22 As haink inneen Herodias cheddin stiagh, as ghaunse ee, as ghow Herod as e ghoaldee va marish ard-voghey j'ee, as dooyrt y ree rish y ven-aeg, Shir orrym's aghin erbee dy nailt, as giall-ym dhyt eh.

6:23 As loo eh jee, Cre-erbee hirrys oo orrym, ver-ym dhyt eh, gys y derrey lieh jeh my reeriaght.

6:24 As hie ee magh, as dooyrt ee rish e moir, Cre hirrym? As dooyrt ish, Kione Ean Bashtey.

6:25 As haink ee stiagh er-y-chooyl ayns siyr gys y ree, as hir ee, gra, Saillym oo dy chur dou nish hene er claare kione Ean Bashtey.

6:26 As va'n ree trome trimshagh, ny yeih er coontey e loo, as y vooinjer va nyn soie marish, cha row eh booiagh cur obbal jee.

6:27 As chelleeragh hug y ree magh marrooder, as doardee eh cur lesh e chione: as hie eh, as hug eh yn kione jeh Ean ayns y phryssoon,

6:28 As hug eh lesh yn kione er claare, as livrey eh eh gys y ven-aeg as livrey ish eh gys e moir.

6:29 As tra cheayll e ynseydee jeh shoh, haink ad as hrog ad e chorp, as doanluck ad eh ayns lhiaght

6:30 As haink ny ostyllyn cooidjagh gys Yeesey, as dinsh ad da dy chooilley nhee, chammah cre v'ad er n'yannoo, as cre v'ad er n'ynsaghey.

6:31 As dooyrt eh roo, Tar-jee shiuish er-lheh gys boayl faasagh, as gow-jee tammylt dy nyn aash: son va ymmodee cheet as goll, as cha row caa oc wheesh as dy ee.

6:32 As jimmee ad ayns lhong gys ynnyd faasagh er-lheh.

6:33 Agh honnick y pobble ad goll roue, as hug ymmodee jeu enney er, as roie ad gys shen rish nyn gosh veih dy chooilley ard-valley, as haink ad gys shen rhymboo, as chruinnee ad huggey.

6:34 As tra va Yeesey er jeet er thalloo honnick eh earroo mooar dy leih, as v'eh er ny veiyghey lesh chymmey orroo, er-yn-oyr dy row ad myr kirree fegooish bochilley: as ren eh toshiaght dy ynsaghey ad ayns ymmodee reddyn.

6:35 As tra va'n laa nish foddey baarit, haink e ostyllyn huggey, as dooyrt ad, Shoh boayl faasagh, as ta'n traa nish er n'gholl foddey shaghey:

6:36 Lhig y raad daue, dy vod ad goll er y cheer mygeayrt, as gys ny baljyn cheerey, dy chionnaghey arran daue hene: son cha vel veg y veaghey oc.

6:37 As dreggyr eshyn as dooyrt eh roo, Cur-jee shiuish bee daue. As dooyrt ad rish, Nailt shin goll dy chionnaghey feeagh daa cheead ping dy arran, as beaghey 'chur daue?

6:38 Dooyrt eh roo, Cre-woad bwilleen t'eu? immee-jee as jeeagh-jee. As tra va fys oc, dooyrt ad, Queig, as daa eeast.

6:39 As doardee eh daue ad dy chur orroo ooilley soie sheese ayns sheshaghtyn er yn aiyr ghlass.

6:40 As hoie ad sheese ayns roaghyn, keead as lieh-cheead ayns roa.

6:41 As tra v'eh er ghoaill ny queig bwilleenyn as y daa eeast, yeeagh eh seose gys niau, as vannee eh, as vrish eh ny bwilleenyn, as hug eh ad da e ostyllyn dy hoiaghey rhymboo; as y daa eeast rheynn eh ny mast' oc ooilley.

6:42 As ren ad ooilley gee, as v'ad er nyn n'yannoo magh.

6:43 As hrog ad jeh'n fooilliagh as jeh ny eeastyn lane daa vaskad jeig.

6:44 As v'adsyn v'er n'ee jeh ny bwilleenyn mysh queig thousane dooinney.

6:45 As chelleeragh hug eh er e ostyllyn lhuingys y ghoaill, as ad dy gholl roish gys y cheu elley gys Bethsaida, choud as v'eh cur y pobble ersooyl.

6:46 As tra v'eh er chur ad ersooyl, hie eh seose er slieau dy ghoaill padjer.

6:47 As tra va'n fastyr er jeet, va'n lhong ayns mean ny marrey, as eshyn ny-lomarcan er y thalloo.

6:48 As honnick eh ad tooilleil ayns gymmyrt (son va'n gheay nyn 'oi oc) as mygeayrt y chiarroo arrey jeh'n oie, haink eh huc shooyll er y cheayn, as ren eh myr dy ragh eh shaghey ad.

6:49 Agh tra honnick ad eh shooyll er y cheayn, heill ad dy nee scaan v'ayn, as dyllee ad.

6:50 (Son honnick ad ooilley eh, as v'ad seaghnit.) As chelleeragh loayr eh roo, as dooyrt eh roo, Bee-jee dy yien mie, she mish t'ayn, ny gow-jee aggle.

6:51 As hie eh seose 'sy lhong huc, as ghow yn gheay fea: as v'ad feer atchimagh ayndoo hene erskyn towse, as goaill yindys.

6:52 Son cha chooinee ad er (mirril) ny bwilleenyn, son va'n cree oc er ny chreoghey.

6:53 As tra v'ad er n'gholl harrish, haink ad gys cheer Ghennesaret, as hayrn ad gys thalloo.

6:54 As tra v'ad er jeet ass y lhong, chelleeragh hug y sleih enney er,

6:55 As roie ad trooid ooilley yn cheer mygeayrt, as hug ad lhieu er lhiabbaghyn adsyn va ching, raad v'ad clashtyn v'eh.

6:56 As raad erbee dy jagh eh, gys baljyn-cheerey, ny ard-valjyn, ny er y cheer, lhie ad yn vooinjer hingey ayns ny raaidyn, as ghuee ad er agh dy ventyn rish oirr e gharmad: as whilleen as venn rish, v'ad er nyn lheihys.

7:1 .Eisht haink cooidjagh huggey ny Phariseeyn as shiartanse jeh ny scrudeyryn, haink veih Jerusalem.

7:2 As tra honnick ad paart jeh e ostyllyn gee arran lesh laueyn neu-ghlen (ta shen dy ghra gyn-niee) hooar ad foill.

7:3 Son cha vel ny Phariseeyn, ny veg jeh ny Hewnyn goaill beaghey mannagh vel ad dy kiaralagh niee nyn laueyn, freayll oardaghyn y chanstyr.

7:4 As tra t'ad cheet thie veih'n vargey, cha vel ad gee, derrey t'ad niee. As ta ymmodee dy reddyn elley, t'ad er ghoaill orroo dy reayll, niee cappanyn as siyn crayee, siyn prashey as buird.

7:5 Eisht denee ny Phariseeyn as ny scrudeyryn jeh, Cre'n-fa nagh vel dty ostyllyn freayll oardaghyn y chanstyr, agh t'ad gee arran lesh laueyn nagh vel nieet?

7:6 Dreggyr eshyn as dooyrt eh roo, S'mie ren Esaias phadeyrys jiuish, chrauee-oalsey, myr te scruit, Ta'n pobble shoh cur ooashley dou lesh nyn meillyn, agh ta'n cree oc foddey voym.

7:7 Ny-yeih ayns fardail t'ad cur ooashley dooys, gynsaghey son y goo aym's, oardaghyn deiney.

7:8 Son treigeil annaghyn Yee ta shiu freayll oardaghyn deiney, niee siyn crayee as cappanyn: as ymmodee lheid ny reddyn shen ta shiu dy yannoo.

7:9 As dooyrt eh roo, S'mie ta shiu jannoo anney Yee gyn vree, dy hoiaghey seose ny oardaghyn eu hene.

7:10 Son ta Moses er ghra, Cur arrym da dty ayr as da dty voir: as, Eshyn ta gweeaghyn da ayr ny moir, lhig da ve deyrit gy baase.

7:11 Agh ta shiuish gra, My jir dooinney rish e ayr ny e voir, She Corban eh, ta shen dy ghra, Yn chooid-choonee shen oddagh uss jerkal rish voym's, te gioot er ny chasherickey gys Jee:

7:12 As cha vel shiu lhiggey da red erbee sodjey y yannoo son e ayr ny e voir:

7:13 Jannoo goo Yee gyn vree trooid ny oardaghyn eu, ta shiu er harey: as ymmodee lheid ny reddyn shoh ta shiu dy yannoo.

7:14 As tra v'eh er n'eamagh er ooilley yn pobble huggey, dooyrt eh roo, Eaisht-jee ooilley rhym's, as toig-jee.

7:15 Cha vel nhee erbee veih cheu-mooie jeh dooinney, oddys goll stiagh ayn, as jannoo neu-ghlen jeh: agh ny reddyn ta cheet veih cheu-sthie jeh, ad shen ta jannoo neu-ghlen jeh'n dooinney.

7:16 My ta dooinney erbee as cleayshyn echey dy chlashtyn, lhig da clashtyn.

7:17 As tra v'eh er n'gholl stiagh ayns y thie veih'n pobble, denee e ostyllyn jeh my chione y coraa-dorraghey.

7:18 As dooyrt eh roo, Vel shiuish myrgeddin lesh cha beg dy hushtey? nagh vel shiu foast cur tastey, cre-erbee veih cheu-mooie ta goll stiagh ayns y dooinney, nagh vod eh jannoo neu-ghlen jeh,

7:19 Er-y-fa nagh vel eh goll stiagh ayns y chree; agh ayns y volg, as goll magh trooid y chorp, glenney dy chooilley veaghey?

7:20 As dooyrt eh, Shen ta cheet magh ass y dooinney, ta jannoo yn dooinney neu-ghlen.

7:21 Son veih cheu-sthie, magh veih creeaghyn deiney, ta cheet drogh-smooinaghtyn, brishey-poosey, maarderys, dunverys,

7:22 Maarlys, saynt, olkys, molteyrys, rouanys, drogh-hooill, goan mollaghtagh, moyrn, ommijys:

7:23 Ta ooilley ny drogh reddyn shoh cheet veih cheu-sthie, as jannoo yn dooinney neu-ghlen.

7:24 As hrog eh er veih shen, as jimmee eh gys ardjyn Tyre as Sidon, as hie eh stiagh ayns thie, as cha baillish fys y ve ec dooinney erbee er, agh cha dod eh ve keillit.

7:25 Son va ben dy row, va'n inneen aeg eck as spyrryd neu-ghlen aynjee, tra cheayll ee jeh, haink ee as huitt ee sheese ec e chassyn:

7:26 (Va'n ven ny Greek, jeh cheer Syrophenicia) as ghuee ee er, eh dy hilgey magh yn drogh-spyrryd ass e hinneen.

7:27 Agh dooyrt Yeesey r'ee, Lhig da'n chloan ve hoshiaght jeant magh: son cha vel eh cooie arran ny clienney y ghoaill as y hilgey eh gys moddee.

7:28 As dreggyr ish as dooyrt ee, S'feer shen Hiarn: foast ta ny moddee fo yn voayrd as ad gee brooillagh ny clienney.

7:29 As dooyrt eh r'ee, Son y raa shoh, immee royd, ta'n drogh-spyrryd er gholl ass dty inneen.

7:30 As tra v'ee er jeet thie, hooar ee e hinneen ny lhie er y lhiabbee, as y drogh spyrryd er gholl ass-jee.

7:31 As hie eh reesht veih ardjyn Tyre as Sidon, as haink eh gys faarkey Ghalilee, trooid mean ardjyn Decapolis.

7:32 As hug ad lhieu huggey dooinney bouyr, balloo: as ghuee ad er eh dy chur e laue er.

7:33 As ghow eh dy lhiattee eh veih'n pobble, as hug eh e veir ayns e chleayshyn, as hug eh magh shelley, as venn eh rish e hengey.

7:34 As yeeagh eh seose gys niau, as lhig eh osney, as dooyrt eh rish, Ephphatha, ta shen, Bee foshlit.

7:35 As chelleeragh va ny cleayshyn echey er nyn vosley, as streng e hengey er ny eaysley, as haink e ghlare lesh.

7:36 As hug eh currym orroo gyn ad dy insh shoh da dooinney erbee: agh myr smoo hug eh currym orroo, wheesh shen foddey smoo ren adsyn y hoilshaghey eh.

7:37 As v'ad erskyn towse atchimagh, gra, T'eh er n'yannoo dy chooilley nhee dy mie: t'eh cur chammah er ny beuyr dy chlashtyn, as ny balloo dy loayrt.

8:1 .Ayns ny laghyn shen va earroo yn phobble feer vooar, as gyn veg y veaghey oc dy ghoaill, deie Yeesey er e ostyllyn huggey, as dooyrt eh roo:

8:2 Ta chymmey aym's er y pobble, er-yn-oyr dy vel ad er ny ve marym nish three laa, as nagh vel monney oc dy ee:

8:3 As my ver-ym ad ersooyl nyn drostey gys nyn dhieyn hene, nee ad gannooinaghey er y raad: son ta paart jeu er jeet veih foddey.

8:4 As dreggyr e ostyllyn eh, Cre voish oddys dooinney ad shoh y yannoo magh lesh arran ayns shoh ayns yn aasagh?

8:5 As denee eh jeu, Cre-woad bwilleen t'eu? As dooyrt adsyn, Shiaght.

8:6 As doardee eh da'n pobble dy hoie sheese er y thalloo: as ghow eh ny shiaght bwilleenyn, as hug eh booise, as vrish eh, as hug eh ad da e ostyllyn dy hoiaghey rhymboo; as ren adsyn shirveish ad er y pobble.

8:7 As va kuse dy eeastyn beggey oc: as vannee eh, as doardee eh dy hoiaghey ad shen myrgeddin er nyn meealloo.

8:8 Myr shen ren ad gee, as v'ad er nyn n'yannoo magh, as hrog ad jeh'n fooilliagh va er-mayrn, lane shiaght baskadyn.

8:9 As v'adsyn ren gee mysh kiare thousaneyn, as hug eh ad ersooyl.

8:10 As jeeragh ghow eh lhuingys marish e ostyllyn, as haink eh gys ardjyn Dalmanutha.

8:11 As haink ny Phariseeyn magh, as ren ad toshiaght dy enaght questionyn jeh, as dy hirrey er cowrey veih niau, er-chee dy phrowal eh.

8:12 As ren eh osnaghey dy trome ayns e spyrryd, as dooyrt eh, Cre'n-fa ta'n chee oghe shoh shirrey cowrey? dy firrinagh ta mee gra riu, Nagh bee cowrey er ny choyrt da'n cheeloghe shoh.

8:13 As daag eh ad, as ghow eh lhuingys reesht, as haink eh gys y cheu elley.

8:14 Nish va e ostyllyn er yarrood dy ghoaill arran maroo, as cha row oc ayns y lhong agh un willeen.

8:15 As hug eh currym orroo, gra, Bee-jee er nyn arrey, cur-jee twoaie jeh soorid ny Phariseeyn, as jeh soorid Herod.

8:16 As v'ad pleadeil ry-cheilley, gra, Ta shoh er-yn-oyr nagh vel arran ain.

8:17 As tra va fys ec Yeesey er, dooyrt eh roo, Cre'n-fa ta shiu arganey ny-vud eu hene, son nagh vel arran eu? nagh vel shiu foast cur tastey, ny toiggal? vel y cree eu foast moal ayns tushtey?

8:18 Shiuish ta sooillyn eu, nagh vel shiu fakin? as cleayshyn, nagh vel shiu clashtyn? as nagh vel eh eu ayns cooinaghtyn?

8:19 Tra vrish mish ny queig bwilleenyn mastey queig thousaneyn, cre whilleen baskad d'ooilliagh hrog shiu? Dooyrt ad rish, Daa vaskad jeig.

8:20 As tra vrish mee ny shiaght mastey kiare thousaneyn, cre whilleen baskad d'ooilliagh hrog shiu? As dooyrt adsyn, shiaght.

8:21 As dooyrt eh roo, Kys te nagh vel shiu goaill tushtey?

8:22 As haink eh gys Bethsaida, as hug ad lhieu dooinney doal huggey, as ghuee ad er eh dy ventyn rish.

8:23 As ghow eh yn dooinney doal er laue as leeid eh eh magh ass y valley; as tra v'eh er chur shelley er e hooillyn, as er chur e laueyn er, denee eh jeh row eh fakin nhee erbee.

8:24 As yeeagh eh seose, as dooyrt eh, Hee-ym deiney myr biljyn, shooyll.

8:25 Ny lurg shen, hug eh e laueyn reesht er e hooillyn, as hug eh er jeeaghyn seose: as hooar eh e hoilshey, as honnick eh dy chooilley ghooinney dy cronnal.

8:26 As hug eh eh ersooyl gys e hie, gra, Ny gow stiagh ayns y valley, chamoo inshys oo eh da unnane erbee ayns y valley.

8:27 As hie Yeesey as e ostyllyn magh gys baljyn Cesarea Philippi: as er y raad denee eh jeu, gra, Cre ta deiney dy ghra my-mychione's, quoi mee?

8:28 As dreggyr ad, Ean Bashtey: agh ta paart gra, Elias; as feallagh elley, Fer jeh ny phadeyryn.

8:29 As dooyrt eh roo, Agh quoi ta shiuish dy ghra dy vel mee? As dreggyr Peddyr as dooyrt eh rish, Oo yn Creest.

8:30 As hug eh currym orroo gyn ad dy insh da doinney erbee quoi v'eh.

8:31 As ren eh toshiaght dy hoilshaghey daue, dy row yn Mac dooinney dy hurranse ymmodee reddyn, as dy ve mee-lowit liorish y chanstyr, as ny ard-saggyrtyn as ny scrudeyryn, as dy ve er ny choyrt gy-baase, as er y trass laa dy irree reesht.

8:32 As loayr eh yn raa shoh dy foshlit. As ghow Peddyr eh dy lhiattee, as ren eh toshiaght dy choyrlaghey eh.

8:33 Agh tra v'eh er jyndaa mygeayrt, as er yeeaghyn er e ostyllyn, hug eshyn oghsan da Peddyr, gra, Ass my enish, y violeyder: son cha vel ennaghtyn ayd jeh ny reddyn ta bentyn rish Jee, agh jeh ny reddyn ta bentyn rish deiney.

8:34 As tra v'eh er n'eamagh er y pobble huggey, marish e ostyllyn, dooyrt eh roo, Quoi-erbee ta aggindagh geiyrt orrym's, lhig da eh-hene y obbal, as e chrosh y hroggal, as geiyrt orrym.

8:35 Son quoi-erbee baillish e vioys y hauail, caillee eh eh; agh quoi-erbee chailIys e vioys er my ghraih's as graih yn tushtal, sauee eh eh.

8:36 Son cre'n vondeish vees ec dooinney my chosnys eh yn seihll ooilley, as e annym hene y choayl?

8:37 Ny cre nee dooinney y choyrt ayns coonrey son e annym?

8:38 Quoi-erbee er-y-fa shen ghoys nearey roym's, as roish my ghoan, ayns y cheeloghe foalsey as peccoil shoh, roishyn myrgeddin ghoys Mac y dooinney nearey, tra hig eh ayns gloyr e Ayrey, as ny ainleyn casherick marish.

9:1 As dooyrt eh roo, Dy firrinagh ta mee gra riu, Dy vel paart jeusyn ta nyn shassoo ayns shoh, nagh jean blashtyn er y baase, derrey vees ad er vakin reeriaght Yee er jeet lesh pooar.

9:2 As ec kione shey laa, ghow Yeesey marish Peddyr as Jamys, as Ean, as hug eh lesh ad seose gys slieau ard ad-hene er-lheh: as va'n cummey echey er ny chaghlaa kiongoyrt roo.

9:3 As haink y coamrey echey dy ve sollys, erskyn towse gial myr y sniaghtey; nagh row walker er y thalloo oddagh jannoo cha gial roo.

9:4 As hug ad my-ner Elias, as Moses: as ad taggloo rish Yeesey.

9:5 As dreggyr Peddyr as dooyrt eh rish Yeesey, Vainshter, s'maynrey dooinyn dy hannaghtyn ayns shoh: as lhig dooin three cabbaneyn y hroggal, cabbane er dty hon's, as cabbane son Moses, as cabbane son Elias.

9:6 Son cha row fys echey cre dy ghra, son s'mooar yn aggle v'orroo.

9:7 As ren bodjal scadoo y hilgey harrystoo: as haink coraa ass y vodjal, gra, Shoh my vac ennoil; eaisht-jee rish.

9:8 As chelleeragh jeeaghyn mygeayrt, cha vaik ad dooinney erbee agh Yeesey ynrycan maroo hene.

9:9 As myr v'ad cheet neose jeh'n clieau, hug eh currym orroo, gyn ad dy insh da dooinney erbee cre v'ad er vakin, derrey veagh Mac y dooinney er n'irree veih ny merriu.

9:10 As dreill ad y raa shen oc hene, resooney yn derrey yeh rish y jeh elley cre v'er ny hoiggal liorish yn irree seose-reesht veih ny merriu.

9:11 As denee ad jeh, gra, Cre'n-oyr ta ny scrudeyryn gra, dy vel Elias dy heet hoshiaght?

9:12 As dreggyr eshyn as dinsh eh daue, Dy row Elias dy firrinagh dy heet hoshiaght, as dy lhiassaghey dy chooilley nhee, as kys te scruit mychione Mac y dooinney dy nhegin da goll trooid mooarane surranse, as beg dy ve soit jeh.

9:13 Agh ta mish gra riu, dy vel Elias dy jarroo er jeet, myr te scruit jeh, as dy vel ad er n'yannoo rish myr bailloo.

9:14 As tra v'eh er jeet gys e ostyllyn honnick eh chaglym mooar dy leih my geayrt-y-moo, as ny scrudeyryn arganey roo.

9:15 As chelleeragh tra honnick yn pobble eh, ghow ad ooilley lane boggey jeh, as roie ad huggey goltaghey da.

9:16 As denee eh jeh ny scrudeyryn, Cre ny questionyn va shiu dy enaght jeu?

9:17 As dreggyr fer jeh'n cheshaght, as dooyrt eh, Vainshter, Ta mee er chur lhiam my vac hood, ayn ta spyrryd balloo:

9:18 As raad erbee dy vel eh dy ghoaill eh, t'eh dy eiyrt eh noon as noal; as t'eh keshal as snaggeraght Iesh e eeacklyn, as shymley ersooyl: as loayr mee rish dty ostyllyn, ad dy chastey eh; agh cha daink eh lhieu.

9:19 Dreggyr eshyn as dooyrt eh, O heeloghe vee-chredjuagh, caid ta mish dy ve meriu? caid ta mee dy hurranse diu? cur lhiat eh hym's.

9:20 As hug ad lhieu eh huggey: as tra honnick eh eh, chelleeragh deiyr y spyrryd eh noon as noal, as huitt eh er y thalloo, rowlal as keshal ec y veeal.

9:21 As denee eh jeh'n ayr echey, Caid neayr as haink shoh er? As dooyrt eh, T'eh er ve myr shoh neayr as v'eh ny lhiannoo.

9:22 As dy mennick t'eh er hilgey eh ayns yn aile, as ayns ny ushtaghyn, dy stroie eh: agh my oddys oo nhee erbee y yannoo, jean chymmey orrin, as cooin lhien.

9:23 Dooyrt Yeesey rish, My oddys oo credjal, ta dy chooilley nhee cheet leshyn ta credjal.

9:24 As chelleeragh deie ayr y lhiennoo, as dooyrt eh lesh jeir, Hiarn, ta mee credjal; niartee lesh my chredjue faase.

9:25 Tra honnick Yeesey dy row yn pobble ayns preis chionney dy cheilley, vaggyr eh er y spyrryd neu-ghlen, as dooyrt eh rish, Uss spyrryd balloo as bouyr, ta mee dy dty harey, Oo dy heet magh ass, as gyn arragh dy gholl stiagh ayn.

9:26 As dyllee yn spyrryd, as deiyr eh noon as noal eh, as haink eh magh ass; as v'eh myr dy beagh eh marroo, ayns wheesh as dy dooyrt ymmodee, T'eh marroo.

9:27 Agh ghow Yeesey eh er laue, as hrog eh eh seose, as dirree eh.

9:28 As tra v'eh er jeet stiagh ayns y thie, denee e ostyllyn jeh er-lheh, Cre'n-oyr nagh voddagh shin y chastey eh?

9:29 As dooyrt eh roo, Cha vel y keint shoh cheet magh er aght erbee, agh liorish padjer as trostey.

9:30 As jimmee eh veih shen, as hie ad trooid Galilee; as cha baillish fys y ve ec dooinney erbee er.

9:31 Son dynsee eh e ostyllyn, as dooyrt eh roo, Ta Mac y dooinney dy ve livreit gys laueyn deiney, as marree ad eh, as erreish da v'er ny varroo, nee eh girree reesht yn trass laa.

9:32 Agh cha hoig ad yn raa shen, as cha by-lhoys daue fenaghtyn jeh.

9:33 As haink eh gys Capernaum, as ayns y thie denee eh jeu, Cre'n taggloo shen va eu ny mast' eu hene er y raad?

9:34 Agh v'ad nyn-dhost: Son er y raad v'ad pleadeil nyn mast' oc hene, quoi syrjey veagh.

9:35 As hoie eh sheese, as deie eh er y ghaa-yeig, as dooyrt eh roo, My ta dooinney erbee geearree dy ve hoshiaght, bee eh er-jerrey ooilley, as ny harvaant da ooilley.

9:36 As ghow eh lhiannoo, as hoie eh eh kiongoyrt roo: as tra v'eh er ghoaill eh ayns e roihaghyn, dooyrt eh roo,

9:37 Quoi-erbee nee soiaghey jeh unnane dy lheid y chloan shoh, t'eh soiaghey jeem's: as quoi-erbee nee soiaghey jeem's, cha nee jeem's t'eh soiaghey, agh jehsyn t'er my choyrt.

9:38 As dreggyr Ean eh, gra, Vainshter, honnick shin fer castey drogh-spyrrydyn ayns dty ennym's, as cha vel eh geiyrt orrinyn, as ren shin eh y lhiettal, er-yn-oyr nagh vel eh geiyrt orrinyn.

9:39 Agh dooyrt Yeesey, Ny jean-jee eh y lhiettal: son cha vel dooinney erbee nee mirril y yannoo ayns m'ennym's, oddys dy eddrym loayrt olk jee'm.

9:40 Son eshyn nagh vel nyn 'oi, t'eh er nyn baart.

9:41 Son quoi-erbee ver diu cappan dy ushtey dy iu, ayns m'ennym's, er-yn-oyr dy vel shiu bentyn gys Creest, dy firrinagh ta mee gra riu, nagh gaill eh e leagh.

9:42 As quoi-erbee ver oyr da unnane jeh'n vooinjer veggey shoh ta credjal aynym's dy huittym ( veih'n chredjue ) bare da clagh wyllin dy ve croghit mysh e wannal, as eh dy ve tilgit ayns y cheayn.

9:43 As my ta dty laue dy dty hayrn gys yn olk, giare jeed ee: te ny share dhyt goll stiagh ayns y vea veayn, baccagh, na daa laue y ve ayd, as oo dy gholl gys niurin, gys yn aile nagh bee dy bragh er ny vooghey.

9:44 Raad nagh vel y veishteig oc geddyn baase, as cha vel yn aile er ny vooghey.

9:45 As my ta dty chass dy dty hayrn gys peccah, giare jeed ee: te ny share dhyt goll croobagh stiagh ayns y vea veayn, na daa chass y ve ayd, as oo dy ve tilgit ayns niurin, ayns yn aile nagh bee dy bragh er ny vooghey:

9:46 Raad nagh vel y veishteig oc geddyn baase, as cha vel yn aile er ny vooghey.

9:47 As my ta dty hooill dy dty hayrn gys peccah, pluck assyd ee: te ny share dhyt goll stiagh ayns reeriaght Yee lesh un hooill, na daa hooill y ve ayd, as oo dy ve tilgit ayns aile niurin:

9:48 Raad nagh vel y veishteig oc geddym baase, as cha vel yn aile er ny vooghey.

9:49 Son bee dy chooilley unnane jeh nyn lheid oc shoh er nyn sailley lesh aile, as dy chooilley oural er ny hailley lesh sollan.

9:50 Ta'n sollan mie: agh my ta'n sollan er choayl e hailjys, kys hig e vree ayn reesht? Freill-jee sollan ayndiu hene, as bee-jee ayns shee yn derrey yeh rish y jeh elley.

10:1 As hrog eh er veih shen, as haink eh gys ardjyn Yudea, trooid y cheer v'er cheu elley dy Yordan: as haink y pobble huggey reesht; as myr v'eh cliaghtey, dynsee eh ad reesht.

10:2 As haink ny Phariseeyn huggey, as denee ad jeh, er-chee prowal eh, Vel eh lowal da dooinney scarrey rish e ven?

10:3 As dreggyr eshyn as dooyrt eh roo, Cre'n sarey hug Moses diu?

10:4 As dooyrt adsyn, Lhow Moses screeuyn scarree y yannoo, as dy choyrt ee ersooyl.

10:5 As dreggyr eshyn as dooyrt eh roo, Son creoghys ny creeaghyn eu scrieu eh diu yn sarey shoh,

10:6 Agh er-dy hoshiaght y theihll, chroo Jee ad fyrrynagh as bwoirrynagh.

10:7 Er-yn-oyr shoh nee dooinney faagail e ayr as e voir, as lhiannee eh gys e ven.

10:8 As bee ad ny-neesht un eill: myr shen cha vel ad ny-sodjey jees, agh yn un eill.

10:9 Cre-erbee er-y-fa shen ta Jee er chur cooidjagh, ny lhig da dooinney erbee y scarrey veih-my-cheilley.

10:10 As ayns y thie denee e ostyllyn jeh reesht, mychione y chooish cheddin.

10:11 As dooyrt eh roo, Quoi-erbee scarrys rish e ven, as phoosys ben elley, t'eh brishey poosey n'oi eck.

10:12 As my scarrys ben rish e sheshey, as ee dy ve poost rish dooinney elley, t'ee brishey poosey.

10:13 As hug ad lhieu cloan aegey gys Creest, dy jinnagh eh bentyn roo; as hug e ostyllyn oghsan dauesyn hug lhieu ad.

10:14 Agh tra honnick Yeesey eh, v'eh feer jymmoosagh, as dooyrt eh roo, Sur-jee cloan aegey dy heet hym's, as ny jean-jee ad y lhiettal: son jeh nyn lheid ta reeriaght Yee.

10:15 Dy firrinagh ta mee gra riu, Quoi erbee nagh jean goaill reeriaght Yee myr lhiannoo beg, cha jed eh stiagh ayn.

10:16 As ghow eh ad seose ayns e roihaghyn, hug eh e laueyn orroo, as vannee eh ad.

10:17 As tra v'eh er n'gholl magh er y raad, haink fer roie ny whuail, as gliooney huggey, denee eh jeh, Vainshter vie, cre neem's dy voddym eiraght y choshey ayns y vea veayn?

10:18 As dooyrt Yeesey rish, Cre'n-fa t'ou genmys mish mie? cha vel ayn ny ta mie, agh unnane, ynrycan Jee.

10:19 Shione dhyt ny annaghyn, Ny jean poosey y vrishey, Ny jean dunverys, Ny jean geid, Ny jean feanish foalsey y ymmyrkey, Ny Jean molteyraght, Cur arrym da dty ayr, as da dty voir.

10:20 As dreggyr eshyn as dooyrt eh rish, Vainshter, ooilley ny annaghyn shoh ta mee er reayll veih my aegid.

10:21 Eisht Yeesey, jeeaghyn dy ennoil er dooyrt rish, Ta un red ort foast dy yannoo immee royd, as creck ny t'ayd, as cur eh da ny boghtyn, as bee berchys ayd ayns niau; as tar, trog y chrosh, as eiyr orrym's.

10:22 As v'eh trimshagh ec y raa shen, as hie eh ersooyl: son va cummallyn mooarey echey.

10:23 As yeeagh Yeesey mygeayrt, as dooyrt eh rish e ostyllyn, Cre cha doillee as vees eh dauesyn ta berchys oc dy gholl stiagh ayns reeriaght Yee!

10:24 As ghow adsyn yindys jeh ny goan echey. Agh dreggyr Yeesey reesht, as dooyrt eh roo, Chloan, cre cha doillee as te dauesyn ta treishteil ayns berchys, dy gholl stiagh ayns reeriaght Yee!

10:25 Te ny sassey da camel goll trooid croae snaidey, na da lheid y dooinney berchagh shoh dy gholl stiagh ayns reeriaght Yee.

10:26 As v'ad atchimagh erskyn towse, gra nyn mast' oc hene, Quoi eisht oddys v'er ny auail.

10:27 As yeeagh Yeesey orroo, as dooyrt eh, Da deiney ta shoh neu-phossible, agh cha vel eh da Jee: son da Jee ta dy chooilley nhee possible.

10:28 Eisht ren Peddyr toshiaght dy ghra rish, Cur-my-ner ta shinyn er dreigeil ooilley, as er n'eiyrt ort's.

10:29 As dreggyr Yeesey as dooyrt eh, Dy firrinagh ta mee gra riu, Nagh vel dooinney erbee, t'er dreigeil thie, ny braaraghyn, ny shayraghyn, ny ayr, ny moir, ny ben, ny cloan, ny thalloo, er my ghraih's as graih yn tushtal,

10:30 Nagh vow keead-filley nish ayns y traa shoh, thieyn, as braaraghyn, as shayraghyn, as moiraghyn, as cloan, as thalloo, lesh seaghyn; as ayns y theihll ta ry-heet yn vea veayn.

10:31 Agh bee ymmodee jeusyn ta hoshiaght er-jerrey: as jeusyn ta er-jerrey, hoshiaght.

10:32 As v'ad er y raad goll seose gys Jerusalem: as hie Yeesey rhymboo; as v'ad atchimagh, as myr vad geiyrt er, va aggle orroo. As ghow eh yn daa ostyl yeig reesht, as ren eh toshiaght dy insh daue, cre ny reddyn harragh er,

10:33 Gra, Cur-my-ner, ta shin goll seose gys Jerusalem, as bee Mac y dooinney er ny livrey gys ny ard-saggyrtyn, as gys ny scrudeyryn: as nee ad eh y gheyrey dy baase, as livreyee ad eh gys ny Ashoonee.

10:34 As craidee ad mysh, as custee ad eh, as tilgee ad shellaghyn er, as marree ad eh: as y trass laa nee eh girree reesht.

10:35 As haink Jamys as Ean mec Zebedee huggey, gra, Vainshter; Ta shin guee ort, dy chur dooin yn aghin shen, nee mayd y yeearree ort.

10:36 As dooyrt eh roo, Cre bailliu mee dy yannoo er nyn son?

10:37 Dooyrt adsyn rish, Giall dooinyn dy hoie, yn derrey yeh er dty laue yesh, as y jeh elley er dty laue chiare, ayns dty ghloyr.

10:38 Agh dooyrt Yeesey roo, Cha s'eu cre ta shiu dy yeearree: vod shiu giu jeh'n cappan ta mish giu jeh? as v'er nyn mashtey lesh y bashtey ta mish bashtit lesh?

10:39 As dooyrt ad rish, Foddee mayd. As dooyrt Yeesey roo, Iu-ee shiu dy jarroo jeh'n cappan ta mish giu jeh; as bee shiu er nyn mashtey lesh y bashtey ta mish bashtit lesh:

10:40 Agh dy hoie er my laue-yesh as er my laue-chiare, cha vel shen lhiam's dy choyrt, agh bee eh er ny choyrt ynrycan dauesyn er nyn son te kiarit.

10:41 As tra cheayll yn jeih shoh, ren ad toshiaght dy ve feer jymmoosagh rish Jamys as Ean.

10:42 Agh deie Yeesey orroo huggey, as dooyrt eh roo, Ta fys eu dy vel fir-reill ny Hashoonee gymmyrkey chiarnys orroo, as ta ny ard-gheiney oc reill dy mooaralagh harrystoo.

10:43 Agh cha bee shiuish myr shen: agh quoi-erbee jiuish baillish ve ooasle, lhig da ve nyn shirveishagh:

10:44 As quoi-erbee baillish ve yn ard ghooinney nyn mast' eu, lhig da ve ny harvaant da ooilley.

10:45 Son cha daink yn eer Mac dooinney dy ve shirveishit, agh dy hirveish, as dy chur e vioys ny lhiassaghey son ymmodee.

10:46 As haink ad gys Jericho: as myr v'eh goll magh ass Jericho marish e ostyllyn, as marish earroo mooar dy leih, va Bartimeus doal mac Timeus, ny hoie rish oirr yn raad, shirrey jeirk.

10:47 As tra cheayll eh dy nee Yeesey dy Nazareth v'ayn, ren eh toshiaght dy eamagh as dy ghra, Yeesey Vac Ghavid, jean myghin orrym.

10:48 As hooar ymmodee foill da eh dy ve ny-host: agh dyllee eshyn wheesh shen foddey smoo, Vac Ghavid, jean myghin orrym.

10:49 As hass Yeesey, as doardee eh eh dy ve eit: as deie ad er y dooinney doal, gra rish, Bee dy yien mie, irree; t'eh geamagh ort.

10:50 As hilg eh ersooyl e gharmad, as dirree eh, as haink eh-gys Yeesey.

10:51 As dreggyr Yeesey, as dooyrt eh rish, Cre bailt mee dy yannoo er dty hon? Dooyrt y dooinney doal rish, Hiarn, dy voddym my hoilshey y gheddyn.

10:52 As dooyrt Yeesey rish, Immee royd; ta dty chredjue er dty laanaghey. As chelleeragh hooar eh e hoilshey, as jimmee eh marish Yeesey er y raad.

11:1 As tra v'ad er jeet er-gerrey da Jerusalem, gys Bethphage as Bethany ec cronk ny Oliveyn, hug eh magh jees jeh e ostyllyn,

11:2 As dooyrt eh roo, Gow-jee reue gys y balley-cheerey ta jeeragh erriu; as cha leah as vees shiu er n'gholl stiagh ayn, yiow shiu lhiy kainlt, urree nagh varkee rieau dooinney; feayshil-jee as cur-jee lhieu ee.

11:3 As my jir dooinney erbee riu, Cre'n-fa ta shiu jannoo shoh? abbyr-jee dy vel feme ec y Chiarn urree; as chelleeragh nee eh yn raad y lhiggey jee,

11:4 As hie ad rhymboo, as hooar ad y lhiy kianlt cheu-mooie jeh'n dorrys, ayns boayl va daa raad cheet dy cheilley: as deayshil ad ee.

11:5 As dooyrt shiartanse jeusyn va nyn shassoo ayns shen, Kys dy vel shiu feaysley yn lhiy?

11:6 As dooyrt ad roo myr va Yeesey er n'oardaghey daue, as lhig ad y raad daue.

11:7 As hug ad lhieu yn lhiy gys Yeesey, as hilg ad ny garmadyn oc urree; as hoie eshyn er y lhiy.

11:8 As ren ymmodee jeu nyn gharmadyn y skeayleyery raad: as ghiare feallagh elley banglaneyn jeh ny biljyn as skeayl ad ad er y raad.

11:9 As adsyn hie roish, as y vooinjer haink ny yei, deie ad, gra, Hosanna, bannit ta eshyn ta cheet ayns ennym y Chiarn.

11:10 Bannit dy row reeriaght yn ayr ain David, ta cheet ayns ennym y Chiarn; Hosanna ayns yn yrjid.

11:11 As hie Yeesey gys Jerusalem, as hie eh stiagh ayns y chiamble; as tra v'eh er yeeaghyn mygeayrt er dy chooilley nhee, as nish dy row yn fastyr er jeet, hie eh magh gys Bethany marish y daa ostyl yeig.

11:12 As laa ny vairagh, tra v'ad er jeet veih Bethany, v'eh accryssagh.

11:13 As honnick eh billey-figgagh er y raad, as duillagyn er, as haink eh, dy yeeaghyn voghe eh mess erbee er: as tra v'eh er jeet huggey, cha dooar eh nhee erbee er, agh duillagyn; son cha row imbagh ny figgyn ayn foast.

11:14 As dreggyr Yeesey, as dooyrt eh rish, Nar ee dooinney erbee mess jeeds veih shoh magh er son dy bragh. As cheayll e ostyllyn eh.

11:15 As haink ad gys Jerusalem: as hie Yeesey stiagh ayns y chiamble, as ren eh toshiaght dy eiyrt magh adsyn va creck as kionnaghey ayns y chiamble, as hilg eh harrish ny buird ocsyn va caghlaa argid, as ny stuill ocsyn va creck calmaneyn

11:16 As cha lhowagh eh da dooinney erbee saagh erbee y chur lesh trooid y chiamble.

11:17 As dynsee eh ad, gra, Nagh vel eh scruit, Bee my hie's enmyssit liorish dy chooilley ashoon, thie yn phadjer? agh ta shiuish er n'yannoo eh ny ooig dy vaarlee.

11:18 As cheayll ny scrudeyryn as ny ard-saggyrtyn jeh, as v'ad shirrey kys oddagh ad eh y stroie: son v'ad ayns aggle roish, er-yn-oyr dy row ooilley yn pobble goaill yindys jeh'n ynsagh echey.

11:19 As tra va'n fastyr er jeet, hie eh magh ass yn ard-valley.

11:20 As ayns y voghrey, myr v'ad goll shaghey, honnick ad y billey-figgagh dy row eh er greenaghey seose veih ny fraueyn.

11:21 As by-chooinee lesh Peddyr, as dooyrt eh rish, Vainshter, cur-my-ner, ta'n billey figgagh hug uss fo mollaght er fioghey ersooyl.

11:22 As dreggyr Yeesey as dooyrt eh roo, Soie-jee nyn gredjue ayns Jee.

11:23 Son dy firrinagh ta mee gra riu, Quoi erbee jir rish y slieau shoh, Bee er dty scughey, as er dty hilgey ayns y cheayn, as nagh jean mee-ourys ayns e chree, agh ta credjal dy jig ny reddyn t'eh dy ghra gy kione, bee shen ny jir eh er ny chooilleeney.

11:24 Shen-y-fa ta mee gra riu, Cre-erbee ta shiu dy yeearree ayns padjer, cred-jee dy vow shiu ad, as bee ad eu.

11:25 As tra vees shiu shassoo dy ghoaill padjer, leih-jee, my ta nhee erbee eu noi dooinney erbee: dy vod nyn Ayr myrgeddin t'ayns niau nyn loghtyn y leih diuish.

11:26 Son mannagh jean shiuish leih, cha jean nyn Ayr t'ayns nian nyn loghtyn y leih diuish.

11:27 As haink ad reesht gys Jerusalem: as myr v'eh walkal ayns y chiamble, haink huggey ny ard-saggyrtyn, as ny scrudeyryn, as y chanstyr.

11:28 As dooyrt ad rish, Cre'n phooar t'ayd's dy yannoo ny reddyn shoh, as quoi hug y phooar shoh dhyt dy yannoo ny reddyn shoh?

11:29 As dreggyr Yeesey as dooyrt eh roo, Fenyms jiuish myrgeddin un red, as freggyr-jee mee, as insh-yms diuish cre'n phooar t'aym dy yannoo ny reddyn shoh.

11:30 Bashtey Ean, nee veih niau ve, ny veih deiney? cur-jee ansoor dou.

11:31 As ren ad resooney roo hene, gra, My jir mayd, Veih niau, jir eshyn, Cre'n-oyr eisht nagh ren shiu eh y chredjal?

11:32 Agh my jir mayd, Veih deiney, v'ad ayns aggle roish y pobble, son va dy chooilley ghooinney jeeaghyn er Ean dy ve dy jarroo ny adeyr.

11:33 As dreggyr ad as dooyrt ad rish Yeesey, Cha nod mayd ginsh. As dreggyr Yeesey as dooyrt eh roosyn, Chamoo insh-yms diuish liorish cre'n phooar ta mee dy yannoo ny reddyn shoh.

12:1 As ren eh toshiaght dy loayrt roo liorish coraaghyn-dorraghey. Va dooinney dy row ren garey-feeyney y hoiaghey, as ren eh cleigh mygeayrt-y-mysh, as chleiy eh ynnyd son y press-feeyney, as hrog eh toor, as hoie eh eh rish eirrinnee, as hie eh gys cheer foddey.

12:2 As ec yn imbagh cooie hug eh sharvaant gys ny eirinnee, dy gheddyn veih ny eirinnee jeh mess y gharey feeyney.

12:3 As ghow ad as woaill ad eh, as hug ad eh ersooyl follym.

12:4 As reesht hug eh huc sharvaant elley as ersyn cheau ad claghyn, as vrish ad y kione er, as hug ad eh ersooyl lesh dellal feer scammyltagh.

12:5 As reesht hug eh huc sharvaant elley; as eshyn ren ad y varroo: as ymmodee elley, bwoalley paart, as marroo paart.

12:6 As va echey foast un vac, er v'eh feer ghraihagh, as hug eh eshyn myrgeddin ec y jerrey huc, gra, Ver ad arrym da my vac.

12:7 Agh dooyrt ny eirinnee shen ny mast' oc hene, Shoh'n eirey: tar-jee as lhig dooin eh y varroo, as bee yn eiraght lhien hene.

12:8 As ghow ad, as varr ad eh, as hilg ad eh magh ass y gharey-feeyney.

12:9 Cre nee Chiarn y gharey-feeyney er-y-fa shen y yannoo? hig eh as stroie-ee eh ny eirinnee, as ver eh yn garey-feeyney da eirinnee elley.

12:10 Nagh vel shiuish er lhaih ayns goo Yee? Ta'n chlagh ren ny masoonee y vee-lowal, er jeet dy ve yn ard chlagh chorneilagh.

12:11 Shoh va jannoo yn Chiarn, as te yindyssagh ayns ny sooillyn ainyn.

12:12 As v'ad shegin er goaill eh, agh v'ad ayns aggle roish y pobble; son va fys oc dy row eh er loayrt yn coraa-dorraghey noi ad-hene: as daag ad eh, as hie ad rhymboo.

12:13 As hug ad huggey shiartanse jeh ny Phariseeyn, as ny Herodianee, dy ghoaill vondeish jeh ayns e ghoan.

12:14 As tra v'ad er jeet, dooyrt ad rish Vainshter, ta fys ain dy vel oo firrinagh, as nagh vel oo ayns imnea roish dooinney erbee; son cha vel oo soiaghey jeh persoon deiney, agh gynsaghey raad Yee ayns firrinys: vel eh lowal keesh y choyrt da Cesar, mannagh vel?

12:15 Jean mayd coyrt, ny dyn coyrt? Agh va fys echeysyn er y chialgeyrys oc, as dooyrt eh roo, Cre'n-fa ta shiu shirrey dy my ghoaill ayns ribbey? cur-jee lhieu ping hym, dy vaik-ym eh.

12:16 As hug ad lhieu eh: as dooyrt eh roo, Quoi gys ta'n cowrey as y screeu shoh bentyn? As dooyrt adsyn rish, Gys Cesar.

12:17 As dreggyr Yeesey, as dooyrt eh roo, Eeck-jee da Cesar, shen ny ta lesh Cesar, as da Jee, ny reddyn ta lesh Jee. As ghow ad yindys jeh.

12:18 Eisht haink huggey ny Sadduceeyn, ta gra nagh vel irree-seose-reesht dy ve ayn; as denee ad jeh, gra,

12:19 Vainshter, ta Moses er scrieu dooin, My ta braar dooinney geddyn baase, as faagail e ven ny yei, gyn cloan echey r'ee, dy vel e vraar dy phoosey yn ven echey, as dy hroggal seose sluight da e vraar.

12:20 Nish va shiaght braaraghyn: as ghow yn braar shinney ben, agh geddyn baase cha daag eh sluight.

12:21 As ghow yn nah vraar ee, as hooar eh baase, as cha daag eh sluight: as y trass myrgeddin.

12:22 As v'ee ec y chiaght, as cha daag ad sluight: er-jerrey ooilley hooar y ven baase myrgeddin.

12:23 Shen-y-fa ec yn irree-seose-reesht veih ny merriu, tra nee ad girree, quoi jeu vees ee echey son ben? son v'ee ny ben da'n chiaght.

12:24 As dreggyr Yeesey as dooyrt eh roo, Nagh vel shiu er-y-fa shen fo marranys, er yn-oyr nagh vel toiggal eu jeh goo ny jeh pooar Yee?

12:25 Son ec yn irree-seose-reesht veih ny merriu, cha vel ad poosey, ny er nyn goyrt ayns poosey: agh t'ad myr ny ainleyn t'ayns niau.

12:26 As mychione ny merriu, dy nirree ad; nagh vel shiu er lhaih ayns lioar Voses, kys loayr Jee rish ass y thammag, gra, Mish Jee Abraham, as Jee Isaac, as Jee Yacob?

12:27 Cha nee Jee ny merriu eh, agh Jee ny bioee: ta shiu er-y-fa shen fo marranys vooar.

12:28 As haink fer jeh ny scrudeyryn cheayll ad resooney cooidjagh, as cur tastey dy row eh er n'ansoor ad dy mie, denee eh jeh, Cre'n ard-anney jeh ny annaghyn ooilley?

12:29 As dreggyr Yeesey eh, Yn chied anney jeh ooilley ny annaghyn, Clasht, O Israel, Ta'n Chiarn yn Jee ain yn ynrycan Chiarn;

12:30 As ver oo graih da'n Chiarn dty Yee lesh ooilley dty chree, as lesh ooilley dty annym, as lesh ooilley dty aigney, as lesh ooilley dty niart: shoh'n chied anney.

12:31 As ta'n nah anney casley rish, ta shen dy ghra, Ver oo graih da dty naboo, myr dhyt hene: cha vel anney erbee elley smoo na ad shoh.

12:32 As dooyrt y scrudeyr rish, S'mie shen Vainshter, t'ou er loayrt yn irriney: son ta un Jee ayn, as cha vel Jee erbee elley agh eh-hene.

12:33 As dy ve graihagh er lesh ooilley yn chree, as lesh ooilley yn tushtey, as lesh ooilley yn annym, as lesh ooilley yn niart, as dy ve graihagh er e naboo myr er hene ta shen ny smoo na ooilley ny slane chebballyn losht as ourallyn.

12:34 As tra honnick Yeesey dy dansoor eh dy tushtagh, dooyrt eh rish, Cha vel oo foddey veih reeriaght Yee. As cha by-lhoys da dooinney erbee maghey shen question erbee sodjey y chur huggey.

12:35 As dreggyr Yeesey myr v'eh gynsaghey ayns y chiamble, as dooyrt eh, Kys ta ny scurudeyryn gra dy nee Creest mac Ghavid?

12:36 Son ta David eh-hene er ghra liorish y Spyrryd Noo, Dooyrt y Chiarn rish my Hiarn's, Soie uss er my laue yesh, derrey ver-ym dty noidyn son stoyl dty choshey.

12:37 Ta David er-y-fa shen eh-hene genmys eh ny Hiarn; as kys t'eh eisht yn mac echey? As deaisht yn pobble v'er nyn jaglym cooidjagh rish dy arryltagh.

12:38 As dooyrt eh roo, myr v'eh gynsagh, Bee-jee er nyn dwoaie jeh ny scrudeyryn, ta geearree shooyll ayns coamraghyn liauyrey, as sleih dy vannaghey daue ayns ny margaghyn,

12:39 As ny ard-stuill y ve oc ayns ny synagogueyn, as ny ard ynnydyn-soie ec cuirraghyn:

12:40 T'ad cur mow thieyn mraane treoghe, as son scaa dy chraueeaght lhiggey orroo dy ve mennick ec padjer: ta briwnys strimmey ny chour oc shoh.

12:41 As myr va Yeesey ny hoie liorish kishtey yn stoyr, ghow eh tastey kys va'n pobble cur argid ayns y stoyr: as ren ymmodee va berchagh cur ayn dy palchey.

12:42 As haink ben voght treoghe dy row, as hilg ee ayn daa vite ta jannoo farling.

12:43 As deie eh er e ostyllyn huggey, as dooyrt eh roo, Dy firrinagh ta mee gra riu, dy vel y ven-treoghe voght shoh er chur ny smoo ayns kishtey yn stoyr, na dy chooilley unnane t'er choyrt ayn.

12:44 Son t'adsyn ooilley er chur ayn ass nyn balchey: as t'eeish myr s'boght ee, er choyrt ayn ooilley ny v'eck, dy jarroo ooilley e cooid-seihlt.

13:1 As myr v'eh goll magh ass y chiamble, dooyrt fer jeh e ostyllyn rish, Jeeagh, Vainshter, cre ny claghyn! as cre'n vuildal t'ayns shoh!

13:2 As dreggyr Yeesey as dooyrt eh rish, Vel oo fakin y vuildal vooar shoh? cha bee faagit un chlagh er clagh elley nagh bee er ny lhieggal.

13:3 As myr v'eh ny hoie er cronk ny Oliveyn, jeeragh er y chiamble, denee Peddyr as Jamys, as Ean, as Andreays jeh er-lheh

13:4 Insh dooin, cuin vees ny reddyn shoh? as cre vees y cowrey tra vees dy chooilley nhee jeu shoh er nyn gooilleeney?

13:5 As dreggyr Yeesey ad, as ren eh toshiaght dy ghra, Bee-jee er nyn dwoaie nagh jean dooinney erbee shiu y volley.

13:6 Son hig ymmodee ayns m'ennym's, gra, Mish Creest: as nee ad ymmodee y volley.

13:7 As tra chluinnys shiu jeh caggaghyn as jeh imraaghyn dy bee-jee seaghnit: son shegin da lheid y ve ayn, agh cha vel yn jerrey foast.

13:8 Son nee ashoon girree-magh noi ashoon as reeriaght noi reeriaght: as bee craaghyn thallooin ayns ymmodee ynnydyn, as gennaghyn as seaghyn: ad shoh toshiaght trimshaghyn.

13:9 Agh jeeagh-jee shiuish diu hene: son livreyee ad shiu seose gys coonceilyn; as ayns ny quaiyllyn vees shiu er nyn mwoalley, as ver ad lhieu shiu kiongoyrt rish fir-reill as reeaghyn er y choontey aym's, dy ve son feanishyn jeem's.

13:10 As shegin da'n sushtal ve hoshiaght er ny phreacheil mastey dy chooilley ashoon.

13:11 Agh tra ver ad lhieu shiu dy ve currit stiagh, ny smooinee-jee ro-laue cre nee shiu loayrt, chamoo bee-jee imneagh cre dy ghra: agh cre-erbee vees er ny choyrt diu ayns yn oor cheddin, shen loayr-jee; son cha nee shiuish ta loayrt, agh y Spyrryd Noo.

13:12 Eisht nee braar e vraar y vrah gys baase, as yn ayr e vac: as nee cloan girree seose noi nyn ayr as nyn moir, as bee ad feanishyn baaish daue.

13:13 As ver yn ymmodee feoh diu er coontey yn ennym aym's: agh bee eshyn nee tannaghtyn firrinagh gys y jerrey er ny hauail.

13:14 Agh traa hee shiu eajeeid y traartys ta loayrit jeh liorish Daniel y phadeyr, ny hassoo raad nagh lhisagh eh, (eshyn ta lhaih lhig da tastey ghoaill) eisht lhig dauesyn t'ayns Judea chea gys ny sleityn.

13:15 As eshyn t'er mullagh y thie, ny lhig da cheet neose, ny goll stiagh, dy ghoaill marish nhee erbee ass e hie.

13:16 As ny lhig dasyn t'ayns y vagher chyndaa back, dy chur lesh e gharmad.

13:17 Agh smerg dauesyn ta torragh, as dauesyn ta cur keeagh ayns ny laghyn shen.

13:18 As guee-jee nagh bee shiu eginit dy roie er-chea 'sy gheurey.

13:19 Son bee seaghyn ayns ny laghyn shen, lheid as nagh row er-dy hoshiaght y theihll ta Jee er chroo, gys yn earish shen, as lheid, as nagh bee arragh dy bragh.

13:20 As mannagh beagh y Chiarn dy leah er n'ghoaill ny laghyn shen giare, cha beagh dooinney bio er ny hauail: agh er graih e chloan reiht t'eh er n'yannoo giare ny laghyn:

13:21 As eisht my jir dooinney erbee riu, Cur-my-ner, ta Creest ayns shoh, ny cur-my-ner, t'eh ayns shid; ny credjee eh.

13:22 Son nee Creestyn foalsey, as phadeyr yn foalsey girree, as cowraghyn as yindyssyn y hoilshaghey, dy volley, my oddagh eh ve, yn eer chloan reiht.

13:23 Agh gow-jee tastey: cur-jee my-ner, ta mish er n'insh diu dy chooilley nhee ro-laue.

13:24 Agh ayns ny laghyn cheddin, lurg y seaghyn shen, aasee yn ghrian dorraghey, as cha der yn eayst e soilshey:

13:25 As tuittee ny rollageyn veih niau, as bee pooaraghyn yn aer er nyn graa.

13:26 As eisht hee ad Mac y dooinney cheet ayns ny bodjallyn, lesh pooar as ard-ghloyr.

13:27 As eisht ver eh magh e ainleyn, as nee eh e chloan reiht y haglym cooidjagh veih ny kiare geayghyn, veih ny ardjyn sodjey magh jeh'n ooir, gys ny ardjyn sodjey magh jeh'n aer.

13:28 Nish ynsee-jee coraa-dorraghey jeh'n billey-figgagh: Tra ta'n banglane echey foast oor, as cur magh duillagyn, ta fys eu dy vel y sourey er-gerrey:

13:29 Myr shen myrgeddin shiuish, tra hee shiu ny reddyn shoh cheet gy kione, toig-jee dy vel eh er-gerrey, dy jarroo ec ny dorryssyn.

13:30 Dy firrinagh ta mee gra riu, roish my vees yn cheeloghe shoh harrish, dy bee dy chooilley nhee jeu shoh er nyn gooilleeney

13:31 Nee yn aer as yn ooir cherraghtyn: agh my ghoan's cha jean cherraghtyn.

13:32 Agh jeh'n laa as yn oor shen, cha vel fys ec dooinney erbee, ny ec ny ainleyn t'ayns niau, ny ec y Mac, agh yn Ayr.

13:33 Gow-jee tastey, bee-jee er nyn dwoaie as gow-jee padjer: son cha nione diu cuin ta'n traa.

13:34 Son ta'n Mac dooinney myr fer va goll er jurnah foddey, as daag e hie, as hug currym er e vooinjer, as da dy chooilley ghooinney e obbyr hene, as doardee eh da'n porter dy reayll arrey.

13:35 Bee-jee shiuish er-y-fa shen er nyn arrey (son cha vel fys eu cuin hig mainshter y thie; ayns yn astyr, ny ec mean-oie, ny ec gerrym y chellee, ny ayns y voghrey).

13:36 Er-aggle dy jig eh doaltattym, as dy vow eh shiu nyn gadley.

13:37 As ny ta mee dy ghra riuish, ta mee dy ghra rish ooilley, Bee-jee er nyn arrey.

14:1 Lurg daa laa va feailley ny Caisht as yn arran gyn soorid: as va ny ard-saggyrtyn as ny scruderyn shegin er goaill eh dy follit, as dy choyrt eh gy-baase.

14:2 Agh dooyrt ad, Cha nee er laa ny feailley, er-aggle dy bee irree-magh ayn mastey'n pobble.

14:3 As myr v'eh ny hoie ec bee, ayns Bethany, ayns thie Simon yn lourane, haink ben as box alabaster dy ooil eck, jeh spikenard, feer chostal; as doshil ee yn box, as gheayrt ee eh er y chione echey.

14:4 As va paart va mooaraghey shoh ayns nyn greeaghyn, gra, Cre'n-fa va'n jummal shoh jeant er yn ooil?

14:5 Son oddagh eh v'er ny ve creckit son ny smoo na three cheead ping, as shen baarit er ny boghtyn. As v'ad jymmoosagh r'ee.

14:6 As dooyrt Yeesey, Faag-jee veue ee, cre'n eie t'eu urree? t'ee er n'yannoo obbyr vie orrym's.

14:7 Son ta ny boghtyn eu kinjagh meriu, as tra erbee dy nailliu, foddee shiu ve mie roo: agh mish cha vel eu dy kinjagh.

14:8 T'ee er n'yannoo gys rere e pooar; t'ee er jeet ro-laue dy ooillaghey my chorp cour my oanluckey.

14:9 Dy firrinagh ta mee gra riu, Cre theihll yn raad bee yn sushtal shoh er ny phreacheil, dy bee shoh t'eesh er n'yannoo, er ny imraa ayns cooinaghtyn jeeish.

14:10 As hie Yuaase Iscariot, fer jeh'n daa ostyl yeig, gys ny ard-saggyrtyn, dy vrah eh huc.

14:11 As tra cheayll ad shoh, ghow ad boggey jeh, as ghiall ad argid da. As v'eh fieau er caa dy vrah eh.

14:12 As er yn chied laa jeh'n arran caisht, tra v'ad marroo yn Eayn-caisht, dooyrt e ostyllyn rish, Cre'n raad sailt shin dy gholl, as dy yannoo aarloo dhyts, dy ee yn Eayn

14:13 As hug eh magh jees jeh e ostyllyn, as dooyrt eh roo, Immee-jee gys yn ard-valley, as hig nyn guail dooinney cur lesh saagh craie dy ushtey: eiyr-jee ersyn.

14:14 As raad erbee dy jed eh stiagh, abbyr-jee rish y fer-thie, Ta'n Mainshter gra, Cre vel shamyr ny goaldee, raad nee'm yn Eayn-caisht y ee marish my ostyllyn?

14:15 As jeeaghee eh diu ard-shamyr mooar soit magh as jeant aarloo: ayns shen aarlee-jee er nyn son.

14:16 As jimmee ny ostyllyn rhymboo, as tra v'ad er jeet gys yn ard-valley, hooar ad myr v'eh er ghra roo: as daarlee ad yn Eayn-caisht.

14:17 As ec yn astyr haink eh marish yn daa ostyl yeig.

14:18 As myr v'ad nyn soie ec bee, dooyrt Yeesey, Dy firrinagh ta mee gra riu, Dy jean fer jiuish ta gee marym mish y vrah.

14:19 As ren ad toshiaght dy ve trimshagh as dy ghra rish, fer lurg fer, Nee mish eh? as dooyrt fer elley, Nee orrym's t'ou cheet?

14:20 As dreggyr eh, as dooyrt eh roo, She fer jeh'n daa ostyl yeig eh, ta cur e laue marym ayns y chlaare.

14:21 Ta Mac y dooinney dy jarroo goll myr te scruit jeh: agh smerg da'n dooinney shen, liorish ta Mac y dooinney er ny vrah; s'mie veagh eh er ve son y dooinney shen nagh beagh eh rieau er jeet er y theihll.

14:22 As myr v'ad gee, ghow Yeesey arran, as vannee eh, as vrish eh eh, as hug eh eh daue, gra, Gow-jee, ee-jee, shoh my chorp.

14:23 As ghow eh yn cappan, as tra v'eh er chur booise, hug eh eh daue: as diu ad ooilley jeh

14:24 As dooyrt eh roo, Shoh my uill's jeh'n conaant noa, t'er ny gheayrtey son ymmodee.

14:25 Dy firrinagh ta mee gra riu, Nagh n'iuym arragh jeh mess y villey-feeyney, derrey'n laa iu-ym eh ass-y-noa ayns reeriaght Yee.

14:26 As tra v'ad er ghoaill arrane-moyllee, hie ad magh gys cronk ny Oliveyn.

14:27 As dooyrt Yeesey roo, Failee yn credjue euish ooilley noght kyndagh rhym's: son t'eh scruit, Bwoaill-yms yn bochilley, as bee ny kirree er nyn skeayley.

14:28 Agh erreish dou v'er n'irree reesht, hem reue gys Galilee.

14:29 Agh dooyrt Peddyr rish, Ga dy vaill credjue dy chooilley unnane, foast cha vaill my chredjue's.

14:30 As dooyrt Yeesey rish, Dy firrinagh ta mee gra rhyt, Yn laa jiu, eer yn oie noght roish my gerr y kellagh daa cheayrt, dy nob uss mish three keayrtyn.

14:31 Agh loayr eshyn ny s'jeeanney, Dy beign dy gholl gy-baase mayrt, cha nobbin oo er coontey erbee. As er yn aght cheddin loayr ad ooilley.

14:32 As haink ad gys ynnyd va enmyssit Gethsemane: as dooyrt eh rish e ostyllyn, Soie-jee shiuish ayns shoh, choud as hem's gys padjer.

14:33 As ghow eh marish Peddyr as Jamys as Ean, as ren eh toshiaght dy ve mooar seaghnit as trome-chreeagh,

14:34 As dooyrt eh roo, Ta my annym feer trimshagh eer gys y baase: fuirree-jee ayns shoh, as freill-jee arrey.

14:35 As hie eh red beg er e hoshiaght, as huitt eh er y thalloo, as ghow eh padjer, my oddys eh ve yn oor shen dy gholl shaghey.

14:36 As dooyrt eh, Abba, Ayr, ta dy chooilley nhee ayns dty phooar, gow ersooyl yn cappan shoh voym: ny-yeih cha nee my aigney's, agh dty aigney's dy row jeant.

14:37 As haink eh as hooar eh ad nyn gadley as dooyrt eh rish Peddyr, Simon, vel uss dty chadley? nagh voddagh oo arrey y reayll marym un oor?

14:38 Bee-jee er nyn arrey, as gow-jee padjer nagh duitt shiu ayns miolagh: ta'n spyrryd eu dy jarroo arryltagh, agh ta'n eill annoon.

14:39 As hie eh roish reesht, as ghow eh padjer, as loayr eh ny goan cheddin.

14:40 As tra haink eh reesht, hooar eh ad nyn gadley reesht, (son va ny sooillyn oc trome) as cha row fys oc cre'n ansoor dy chor da.

14:41 As haink eh yn trass cheayrt, as dooyrt eh roo, Caddil-jee nish, as gow-jee nyn vea: s'liooar eh, ta'n oor er jeet; cur-my-ner ta Mac y dooinney er ny vrah gys laueyn peccee.

14:42 Trog-jee erriu, lhig dooin goll: cur-my-ner, ta eshyn er-gerrey dooin ta dy my vrah.

14:43 As chelleeragh choud as v'eh foast loayrt, haink Yuaase, fer jeh'n daa ostyl yeig, as marish va sheshaght vooar lesh cliwenyn as luirg, veih ny ard-saggyrtyn, as ny scrudeyryn, as y chanstyr.

14:44 As hug eshyn v'er vrah eh cowrey daue, gra, Quoi-erbee ver-yms paag da, shen eh; gow-jee eh, as leeid-jee e ersooyl dy sauchey.

14:45 As cha leah as v'eh er jeet, hie eh chelleeragh huggey, as dooyrt eh, Vainshter, vainshter; as phaag eh eh.

14:46 As hug ad nyn laueyn er, as ghow ad eh.

14:47 As hayrn fer jeusyn va nyn shassoo marish cliwe, as woaill eh fer-mooinjerey yn ard-saggyrt, as ghiare eh e chleaysh jeh.

14:48 As dreggyr Yeesey, as dooyrt eh roo, Vel shiu er jeet magh myr noi marliagh, lesh cliwenyn as luirg dy my ghoaill?

14:49 Va mee meriu gagh laa ayns y chiamble, gynsaghey, as cha ghow shiu mee: agh shegin da ny scriptyryn v'er nyn gooilleeney.

14:50 As ren ny ostyllyn ooilley treigeil eh as cosney roue.

14:51 As deiyr er dooinney aeg dy row, nagh row monney agh brilleen mysh e chorp; as haare ny deiney aegey greme er.

14:52 As daag eh yn vrilleen, as chossyn eh voue rooisht.

14:53 As hug ad lhieu Yeesey ersooyl gys yn ard-saggyrt: as marishyn v'er nyn jaglym cooidjagh ooilley ny ard-saggyrtyn as y chanstyr, as ny scrudeyryn.

14:54 As deiyr Peddyr er foddey ny yei, gys eer plaase yn ard-saggyrt: as hoie eh marish yn vooinjer, as hiow eh eh-hene ec yn aile.

14:55 As va ny ard saggyrtyn as ooilley'n choonceil shirrey feanishyn noi Yeesey dy chur eh gy-baase; as cha dooar ad veg.

14:56 Son dymmyrk ymmodee feanish foalsey n'oi, agh cha row yn eanish oc coardail ry-cheilley.

14:57 As dirree shiartanse, as dymmyrk ad feanish foalsey n'oi, gra,

14:58 Cheayll shin eh gra, Lhieg-yms y chiamble shoh ta jeant lesh laueyn, as cheu sthie jeh three laa, trog-ym chiamble elley vees jeant fegooish laueyn.

14:59 Agh myr shen hene cha row yn eanish oc coardail ry-cheilley.

14:60 As hass yn ard-saggyrt seose ayns mean y cheshaght, as denee eh jeh Yeesey gra, Nagh vel oo cur ansoor erbee? cre ta ny feanishyn shoh dy lhiassaghey dt'oi?

14:61 Agh v'eh ny-host, as cha dug eh ansoor erbee, Reesht denee yn ard-saggyrt jeh, as dooyrt eh rish, Nee uss yn Creest, Mac yn Er-vannit?

14:62 As dooyrt Yeesey, She shen mee: as hee shiuish Mac y dooinney ny hoie er laue yesh y phooar, as cheet ayns bodjallyn yn aer.

14:63 Eisht raip yn ard-saggyrt e eaddagh, as dooyrt eh, Cre'n feme t'ain er feanishyn erbee sodjey?

14:64 Ta shiu er chlashtyn ny goan-mollaghtagh. cre ta shiu smooinaghtyn? As hug ad ooilley briwnys er, dy row eh toilchin baase.

14:65 As ren paart toshiaght dy cheau shellaghyn er, as dy choodaghey yn eddin echey, as dy woalley eh, as dy ghra rish, Jean phadeyrys: as woaill ny sidooryn e lesh nyn massyn

14:66 As myr va Peddyr heese ayns halley yn ard-saggyrt, haink unnane jeh ny sharvaantyn,

14:67 As tra honnick ee Peddyr dy hiow eh-hene, yeeagh ee er, as dooyrt ee, As v'ou uss neesht marish Yeesey dy Nazareth.

14:68 Agh dob eh, gra, Cha vel fys ny toiggal aym, cre t'ou dy ghra. As hie eh magh ayns y phorch; as gherr y kellagh.

14:69 As honnick ben-aeg elley eh reesht, as ren ee toshiaght dy ghra rish y cheshaght, T'eh shoh fer jeu.

14:70 As dob eh reesht. As tammylt ny lurg shen, dooyrt paart jeh'n cheshaght reesht rish Peddyr, Son shickyrys t'ou uss fer jeu: son she Galilean oo, as ta dty ghlare dy hoilshaghey eh.

14:71 Agh ren eh toshiaght dy ghweeaghyn as dy loo, gra, Cha nione dou yn dooinney shoh mychione ta shiu loayrt.

14:72 As ren y kellagh gerrym yn nah cheayrt. As chooinee Peddyr er ny goan va Yeesey er loayrt rish, Roish my gerr y kellagh daa cheayrt, nee uss mish y obbal three keayrtyn. As tra smooinee eh er shen, ren eh keayney.

15:1 As chelleeragh ayns y voghrey hug ny ard-saggyrtyn, as y chanstyr, as ny scrudeyryn, as y slane coonceil, nyn goyrle dy cheilley, as chiangle ad Yeesey, as leeid ad eh ersooyl, as livrey ad eh gys Pilate.

15:2 As denee Pilate jeh, Nee uss ree ny Hewnyn? As dreggyr eshyn as dooyrt eh rish, Ta mee ny t'ou uss dy ghra.

15:3 As ren ny ard-saggyrtyn ymmodee reddyn y lhiassaghey n'oi, agh cha dreggyr eh gys nhee erbee.

15:4 As denee Pilate jeh reesht, gra, Nagh vel oo cur ansoor erbee? cur-my-ner cre whilleen red as t'ad shoh dy lhiassaghey dt'oi.

15:5 As cha dug Yeesey ansoor erbee da myr shen dy ghow Pilate yindys.

15:6 Nish ec y feailley shen ve (yn cliaghtey dy) eaysley daue un phryssoonagh ec yeearree yn phobble.

15:7 As va fer va enmyssit Barabbas, va ny phryssoonagh maroosyn v'er n'irree magh marish, as v'er n'yannoo dunverys ayns nyn irree-magh.

15:8 As dyllee yn pobble dy ard, as ren ad toshiaght dy ghuee er, Eh dy yannoo er nyn son, myr v'eh rieau cliaghtey.

15:9 Agh dreggyr Pilate ad, gra, Nailliu mee dy eaysley diu ree ny Hewnyn?

15:10 (Son va fys echey dy nee trooid goanlys va ny ard-saggyrtyn er chur stiagh eh.)

15:11 Agh ghreinnee ny ard-saggyrtyn y pobble, ad dy yeearree er my reih, eh dy eaysley daue Barabbas.

15:12 As dreggyr Pilate, as dooyrt eh reesht roo, Cre bailliu mee eisht dy yannoo rishyn ta shiu dy enmys ree ny Hewnyn?

15:13 As dyllee ad dy ard reesht, Jean y chrossey eh.

15:14 Eisht dooyrt Pilate roo, Cre'n oyr, cre'n olk t'eh er n'yannoo? as dyllee ad wheesh shen s'elgyssee, Jean y chrossey eh.

15:15 As er shoh va Pilate booiagh nyn aigney y choyrt da'n pobble, as deayshil eh Barabbas daue, agh livrey eh Yeesey, erreish da ve scuitchit, dy ve er ny chrossey.

15:16 As hug ny sidooryn lhieu ersooyl eh gys yn halley va enmyssit Pretorium; as deie ad er y slane sheshaght dy cheilley.

15:17 As hug ad er coamrey gorrym-jiarg, as fee ad attey dy ghrineyn, as hug ad eh mysh y chione echey.

15:18 As ren ad toshiaght dy oltaghey da, Dy vannee dhyt, Ree ny Hewnyn.

15:19 As woaill ad eh er y chione lesh cuirtliagh, as cheau ad shellaghyn er, as chroym ad nyn ghlioonyn kiongoyrt rish, as hug ad ooashley da.

15:20 As tra v'ad (myr shoh) er chraidey mysh, ghow ad yn coamrey purple jeh, as hug ad e eaddagh hene er, as chur ad lhieu magh eh dy chrossey eh.

15:21 As d'eginee ad fer va enmyssit Simon Cyrenian va goll shaghey, cheet ass y cheer, ayr Alexander as Rufus, dy ymmyrkey e chrosh.

15:22 As hug ad lhieu eh gys yn ynnyd Golgotha, ta shen dy ghra 'sy ghlare ainyn, ynnyd bollag.

15:23 As hug ad da dy iu, feeyn as myrrh ny chione: agh cha ghow eh eh.

15:24 As tra v'ad er chrossey eh, reynn ad e gharmadyn, tilgey lottyn orroo, son ayrn dagh dooinney.

15:25 As ve yn trass oor tra ren ad y chrossey eh.

15:26 As er-e-skyn va scruit oyr e vaaish, REE NY HEWNYN.

15:27 As marish ren ad daa vaarliagh y chrossey; fer er e laue-yesh, as fer elley er e laue-chlare.

15:28 As shoh myr va'n scriptyr cooilleenit, ta dy ghra, As v'eh er ny earroo marish ny drogh-yantee.

15:29 As loayr yn vooinjer va goll shaghey dy lunagh n'oi, craa nyn ghing, as gra, Ah, uss ta lhieggal y chiamble, as dy hroggal eh reesht ayns three laa,

15:30 Saue oo hene, as tar neose jeh'n chrosh.

15:31 Er yn aght cheddin neesht ren ny ard-saggyrtyn craidey mysh, gra ny mast'oc hene marish ny scrudeyryn, Haue eh feallagh elley, agh eh-hene cha vod eh sauail.

15:32 Lhig da Creest Ree Israel cheet neose nish jeh'n chrosh, dy vod mayd fakin as credjal. As ren adsyn v'er nyn grossey marish, eh y oltooan,

15:33 As tra va'n cheyoo oor er jeet, va dorraghys harrish ooilley yn cheer, gys yn nuyoo oor.

15:34 As ec yn nuyoo oor deie Yeesey lesh ard-choraa, gra, ELOI, ELOI, LAMASABACH THANI? ta shen dy ghra 'sy ghlare ainyn, My Yee, My Yee, cre'n-fa t'ou er my hreigeil

15:35 As dooyrt paart jeusyn va nyn shassoo ayns shen, tra cheayll ad shoh, Cur-my-ner t'eh geamagh er Elias.

15:36 As roie fer, as lhieen eh spunge lesh vinegar, as hug eh eh er cuirtliagh, as heeyn eh huggey dy iu, gra, Faag-jee eh; hee mayd jig Elias dy ghoaill neose eh.

15:37 As deie Yeesey lesh ard-choraa, as ren eh paartail.

15:38 As va'n coodaghey va eddyr y chiamble as yn ynnyd casherick raipit veih-my-cheilley, veih'n vullagh gys y laare.

15:39 As tra honnick yn captan-keead va ny hassoo kiongoyrt rish, dy row eh myr shen er n'eamagh, as er phaartail, dooyrt eh, Dy firrinagh she Mac Yee va'n dooinney shoh.

15:40 Va myrgeddin ymmodee mraane cur-my-ner veih foddey: nyn mast' oc va Moirrey Malaine, as Moirrey moir Yamys by-loo as Joses as Salome;

15:41 Va myrgeddin er n'eiyrt er, as v'ad shirveishagh da choud's v'eh ayns Galilee as maroosyn ymmodee mraane elley v'er jeet seose marish gys Jerusalem.

15:42 As nish tra va'n fastyr er jeet (er-yn oyr dy nee traa yn aarlaghey ve, ta shen, yn laa roish yn doonaght.)

15:43 Haink Joseph dy Arimathea, fer coyrlee ooasle, va myrgeddin eh-hene farkiaght son reeriaght Yee, as cha ghow eh aggle, agh hie eh stiagh dy dunnal gys Pilate, as ren eh aghin son corp Yeesey.

15:44 As ghow Pilate yindys my v'eh hannah marroo: as deie eh er y centurion huggey, as denee eh jeh, row eh er ve foddey marroo?

15:45 As tra hooar eh fys er veih'n centurion, hug eh yn corp da Joseph.

15:46 As chionnee eh aanrit-keyl as ghow eh neose eh, as hoill eh eh ayns yn aanrit, ass doanluck eh eh ayns oaie va cleight ayns creg, as rowll eh clagh er beeal yn oaie.

15:47 As honnick Moirrey Malaine, as Moirrey moir Voses, cre raad v'eh er ny oanluckey.

16:1 As tra va'n doonaght ec kione, va Moirrey Malaine, as Moirrey moir Yamys as Salome, er chionnaghey spisyn millish, dy voddagh ad cheet dy ooillaghey eh.

16:2 As feer voghey ayns y vadran, er y chied laa jeh'n chaghtin, haink ad gys yn oaie ec irree ny greiney.

16:3 As dooyrt ad nyn mast'oc hene. Quoi rowlys ersooyl yn chlagh jeh beeal yn oaie?

16:4 (As tra v'ad er yeeaghyn, honnick ad y chlagh rowlit ersooyl) son v'ee feer vooar.

16:5 As hie ad stiagh ayns yn oaie, as honnick ad dooinney aeg ny hoie er y cheu yesh, coamrit ayns coamrey liauyr gial: as v'ad agglagh.

16:6 As dooyrt eh roo, Ny bee aggle erriu: ta shiu shirrey Yeesey dy Nazareth, v'er ny chrossey: t'eh er n'irree; cha vel eh ayns shoh: cur-jee my-ner shoh'n boayl v'eh oanluckit ayn.

16:7 Agh immee-jee reue, insh-jee da e ostyllyn as da Peddyr, dy vel eh goll reue gys Galilee: shen-y-raad hee shiu eh, myr dooyrt eh riu.

16:8 As hie ad magh ayns siyr, as roie ad roue veih'n oaie, son v'ad er-creau as atchimagh: chamoo loayr ad veg rish dooinney erbee; son v'ad agglit.

16:9 Nish tra va Yeesey er n'irree er moghrey yn chied laa jeh'n chiaghtin, hoilshee eh eh hene hoshiaght da Moirrey Malaine, ass-jee v'eh er hilgey shiaght drogh-spyrrydyn.

16:10 As hie ish as dinsh ee yn naight dauesyn b'oallagh ve sheer marish, myr v'ad dobberan as keayney.

16:11 As tra cheayll ad dy row eh bio, as dy row ish er vakin eh, foast cha ren ad credjal.

16:12 Ny lurg shen hoilshee eh eh-hene ayns cummey elley da jees jeu, myr v'ad shooyl er y raad, as goll er y cheer.

16:13 As hie ad as dinsh ad eh da'n chooid elley jeh'n cheshaght: chamoo chred ad ad shoh.

16:14 Ny lurg shen hoilshee eh eh-hene da'n un ostyl yeig, myr v'ad nyn soie ec bee, as hooar eh foill daue son y vee-chredjue as y chreoghys cree oc, er-yn-oyr nagh ren ad credjal adsyn v'er vakin eh, erreish da v'er n'irree.

16:15 As dooyrt eh roo, Immee-jee magh trooid ooilley yn seihll, as jean-jee yn sushtal y phreacheil da dy chooilley chretoor.

16:16 Bee eshyn ta credjal as ta bashtit, er ny hauail; agh bee eshyn nagh jean credjal er ny gheyrey.

16:17 As eiyree ny cowraghyn shoh orroosyn ta credjal; Ayns my ennym's nee ad drogh spyrrydyn y chastey, loayree ad lesh chengaghyn noa,

16:18 Nee ad loaghtey ard-nieughyn, as my iu-ys ad nhee erbee pushoonagh, cha jean eh skielley daue; ver ad nyn laueyn er sleih chingey, as nee ad coural.

16:19 Myr shen erreish da'n Chiarn v'er loayrt roo, v'eh er ny ghoaill seose gys niau, as hoie eh er laue yesh Yee.

16:20 As hie ad magh, as ren ad preacheil dy chooilley raad, yn Chiarn gobbraghey maroo; as jannoo yn goo breeoil liorish ny mirrillyn va goll lesh. Amen.