Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous  Next 

Kabyle Bible: Ephesians

1:1 Nekk Bulus yellan d amceggeɛ n Ɛisa Lmasiḥ s lebɣi n Sidi Ṛebbi, uriɣ-ed tabṛaț-agi i watmaten yellan di temdint n Ifasus i gumnen s Ɛisa Lmaṣiḥ.

1:2 Ṛṛeḥma d lehna a wen-d țțunefkent s ɣuṛ Sidi Ṛebbi baba-tneɣ akk-d Ssid-nneɣ Ɛisa Lmasiḥ.

1:3 Ad ițțubarek Sidi Ṛebbi, baba-s n Ssid-nneɣ Ɛisa Lmasiḥ, i ɣ-d-ifkan deg igenwan mkul lbaṛakat n Ṛṛuḥ iqedsen, s Ɛisa Lmasiḥ.

1:4 Yis i ɣ-d-ixtaṛ Sidi Ṛebbi uqbel a d-ixleq ddunit, iwakken a nili zdat-es d izedganen mbla lɛib.

1:5 Sidi Ṛebbi iḥemmel-aɣ, daymi i geqsed si zik s lebɣi-ines a ɣ-yerr d arraw-is s Ɛisa Lmasiḥ,

1:6 iwakken a t-neḥmed a t-ncekkeṛ ɣef ṛṛeḥma-s tameqqrant i ɣ-d-ifka s Mmi-s eɛzizen.

1:7 S lmut n Sidna Ɛisa i ɣ-d-icufeɛ Sidi Ṛebbi, s idammen-is yuzzlen i ɣ-țwaɛfan ddnubat-nneɣ ; s wakka isbeggen-aɣ-d acḥal meqqṛet ṛṛeḥma ines

1:8 i d-issers fell-aɣ s tugeț yerna ifka-yaɣ-d lefhama ț-țmusni.

1:9 Sidi Ṛebbi isbeggen-aɣ-ed lebɣi-s yellan d lbaḍna, lemziya-nni i geqsed a ț-ixdem si tazwara s Lmasiḥ,

1:10 ara yessiweḍ ɣer lekmal-is di lweqt i gextaṛ : ad isdukkel ayen akk yellan ama deg igenwan ama di lqaɛa, seddaw lḥekma n Lmasiḥ.

1:11 S Ɛisa Lmasiḥ i ɣ-yerra Sidi Ṛebbi d ayla-s, am akken i t-iqsed si tazwara di lebɣi-ines,

1:12 iwakken nukni yessarmen di Lmasiḥ d imezwura, a neḥmed Sidi Ṛebbi ɣef tmanegt-is.

1:13 Kunwi daɣen mi teslam s lexbaṛ n lxiṛ i wen-d-yewwin leslak, tumnem s Lmasiḥ ; dɣa Sidi Ṛebbi iḍbeɛ-ikkun s ṭṭabeɛ-ines yellan d Ṛṛuḥ iqedsen i gewɛed a wen-t-id yefk.

1:14 Ṛṛuḥ iqedsen d aɛeṛbun n lweṛt-nneɣ, alamma yewweḍ ɣer lekmal-is leslak n wid akk yextaṛ Sidi Ṛebbi. A neḥmed ihi Sidi Ṛebbi ɣef tmanegt-agi-ines ( lɛaḍima-s ).

1:15 Daymi mi sliɣ s liman-nwen yeṛsan di Ɛisa Lmasiḥ d wamek i tḥemmlem wid akk i gextaṛ Sidi Ṛebbi,

1:16 kull ass țḥemmideɣ rennuɣ Sidi Ṛebbi ɣef ddemma-nwen, țțadreɣ-kkun-id dayem di tẓallit-iw

1:17 iwakken Sidi Ṛebbi, Illu n Ssid nneɣ Ɛisa Lmasiḥ yellan d bab n tmanegt, a wen-d-yefk s Ṛṛuḥ iqedsen tamusni d lefhama s wayes ara t-tissinem akken ilaq ;

1:18 a wen-ildi leɛqel iwakken aț țfehmem d acu n usirem i ɣer wen-d issawel, d acu n lbaṛakat timeqqranin i ghegga i wid yumnen yis ;

1:19 aț-țwalim tazmert-is tameqqrant i ɣ-d-ibeggen i nukni s wid yumnen yis.

1:20 Tazmert nni i d-ibeggen s Ɛisa Lmasiḥ, mi t-id-yesseḥya si ger lmegtin, yerna yesɣim-it ɣer tama-s tayeffust deg igenwan iwakken ad yeḥkem,

1:21 sennig igelliden meṛṛa n ddunit, sennig imdebbṛen ț-țnezmarin, sennig tgeldiwin akk-d yismawen meṛṛa yellan mačči kan di lǧil-agi meɛna ula di lǧil i d-iteddun.

1:22 Sidi Ṛebbi yerra kullec seddaw iḍaṛṛen n Lmasiḥ, yerra-t daɣen d aqeṛṛuy n tejmaɛt n imasiḥiyen

1:23 yellan d lǧețța n Lmasiḥ ; deg-s i gețțili yerna d nețța i d kullec di ddunit meṛṛa.

2:1 Zik-nni, tellam am wid yemmuten ɣef ddemma n tuccḍa-nwen akk-d ddnubat-nwen ;

2:2 tețɛicim di ddnub, tewwi-kkun ddunit, tḍefṛem Cciṭan, sselṭan n ddunit-agi i gțekellixen ar tura wid ur nḍuɛ ara Sidi Ṛebbi.

2:3 Nukni daɣen, zik-nni am nutni i nella ; nettabaɛ ixemmimen-nneɣ, ccehwat-nneɣ, nxeddem lebɣi n tnefsit-nneɣ, nella nuklal urrif n Sidi Ṛebbi am wiyaḍ.

2:4 Lameɛna imi i geččuṛ Sidi Ṛebbi d ṛṛeḥma, yerna leḥmala-ines ɣuṛ-nneɣ ț-țameqqrant,

2:5 yerra-yaɣ-d ɣer tudert akk-d Lmasiḥ, nukni yellan am wid yemmuten ɣef sebba n ddnubat-nneɣ. S ṛṛeḥma n Sidi Ṛebbi i tețwasellkem.

2:6 S tdukli-nneɣ akk-d Ɛisa Lmasiḥ, Sidi Ṛebbi isseḥya-ɣ-ed akk-d Lmasiḥ yerna yesɣim-aɣ yid-es deg igenwan,

2:7 iwakken di leqṛun i d-iteddun, a d-tban acḥal meqqṛit ṛṛeḥma-ines akk-d leḥnana-s i ɣ-d-isbeggen s Ɛisa Lmasiḥ.

2:8 S ṛṛeḥma n Sidi Ṛebbi kan i tețwasellkem, mi tumnem. Ayagi mačči d ayen i d-ikan s ɣuṛ-wen lameɛna ț-țukci n Sidi Ṛebbi.

2:9 Mačči s lḥasanat-nwen i tețwasellkem akken yiwen ur ițzuxxu s yiman is ;

2:10 axaṭer ayen i nella tura s ɣuṛ Sidi Ṛebbi i ɣ-d-yekka, ixleq-aɣ-ed di Ɛisa Lmasiḥ iwakken a nexdem di tudert-nneɣ lecɣal yelhan i-ɣ-d ihegga si tazwara.

2:11 Kunwi ur nelli ara seg wegdud n wat Isṛail, iwumi qqaṛen wat Isṛail : « A wid ur neḍhiṛ » axaṭer nutni ḥesben iman-nsen ḍehṛen ɣef ddemma n ṭṭhaṛa-nni i sɛan di lɛadda-nsen,

2:12 mmektit-ed amek i tellam zik : di lweqt-nni tellam tbeɛdem ɣef Lmasiḥ, d ibeṛṛaniyen ur nelli ara seg ugdud i gextaṛ Sidi Ṛebbi, ur tețțekkam di lemɛahdat i sen-iwɛed, ur tesɛim asirem, ur tessinem Sidi Ṛebbi.

2:13 Meɛna imi tumnem s Ɛisa Lmasiḥ, kunwi yellan zik tbeɛdem fell-as, tura tqeṛṛbem-d ɣuṛ-es s idammen-is yuzzlen ɣef ddemma-nwen.

2:14 Axaṭer d Lmasiḥ s yiman-is i d lehna-nneɣ, imi i gesdukkel at Isṛail d leǧnas nniḍen yerra-ten d yiwen n wegdud. Mi gefka iman-is d asfel, ihudd lḥiḍ-nni i ten-ifeṛqen, i ten-yerran d iɛdawen ;

2:15 yesseɣli tazmert n ccariɛa yerna lewṣayat akk-d leqwanen-ines, iwakken a d-issufeɣ si snat ccetlat-agi, yiwen kan n wegdud ajdid ara yamnen yis ; s wakka i d-issers lehna.

2:16 S lmut-is ɣef wumidag i ten-issemṣaleḥ d Sidi Ṛebbi, ikkes tiɛdawit yellan gar-asen, isdukkel sin leǧnas-agi yerra-ten d yiwen wegdud.

2:17 Yusa-d a wen-ibecceṛ lexbaṛ n lxiṛ , yewwi-awen-d lehna ama i kunwi yellan tbeɛdem ɣef Ṛebbi, ama i wat Isṛail iqeṛben ɣuṛ-es ;

2:18 axaṭer yis i nezmer am kunwi am nukni, a nqeṛṛeb meṛṛa ɣer Baba Ṛebbi, s yiwen n Ṛṛuḥ iqedsen.

2:19 Ihi tura, kunwi ur nelli ara seg wat Isṛail, ur tellim ara d ibeṛṛaniyen neɣ d imsebriden, meɛna tețțekkam di tejmaɛt n wegdud n Sidi Ṛebbi, tuɣalem d iɛeyyalen n twacult-is.

2:20 Tuɣalem d axxam yebnan ɣef lsas i ssersen ṛṛusul akk-d lenbiya, Ɛisa Lmasiḥ s yiman-is i d azṛu alemmas yeṭṭfen lebni.

2:21 D nețța i gessalayen lebni, yesseǧhad-it iwakken ad yuɣal d lǧameɛ iqedsen n Sidi Ṛebbi.

2:22 S tdukli-nwen akk-d Lmasiḥ, ula d kunwi tețțekkam di lebni-agi, iwakken aț-țilim d axxam anda yezdeɣ Sidi Ṛebbi s Ṛṛuḥ-is.

3:1 Daymi nekk Bulus, aql-i d ameḥbus n Lmasiḥ ɣef ddemma nwen kunwi ur nelli ara n wat Isṛail.

3:2 Ahat teslam s lxedma i yi-d ițțunefken s ṛṛeḥma n Sidi Ṛebbi ɣef wayen i kkun-yeɛnan.

3:3 Sidi Ṛebbi ildi-yi-d allen iwakken ad fehmeɣ lbaḍna-ines, am akken i t-id-uriɣ s kra imeslayen ;

3:4 m'ara ten-teɣṛem, aț-țeẓrem ayen fehmeɣ ɣef lbaḍna n Lmasiḥ.

3:5 Sidi Ṛebbi ur d-ibeggen ara lbaḍna-agi i lejdud-nneɣ, lameɛna tura ibeggen-iț-id s Ṛṛuḥ-is iqedsen i imceggɛen-ines akk-d lenbiya.

3:6 Ațah lbaḍna-agi : imi umnen leǧnas ur nelli ara n wat Isṛail s lexbaṛ n lxiṛ n Lmasiḥ i sen-d ițțubeccṛen, ad țekkin di lɛahed i d-ițțunefken i wat Isṛail, ad weṛten yid-sen lbaṛakat yerna ad uɣalen meṛṛa d yiwet n lǧețța.

3:7 Uɣaleɣ d aqeddac n lexbaṛ-agi n lxiṛ n Lmasiḥ s ṛṛeḥma n Sidi Ṛebbi ț-țezmert-is ixeddmen deg-i ;

3:8 nekk yellan d ulac ger imasiḥiyen meṛṛa, yețțunefk-iyi-d s ṛṛeḥma n Sidi Ṛebbi ad beccṛeɣ i wid ur nelli ara n wat Isṛail, lexbaṛ n lxiṛ yeɛnan lbaṛakat ur nkeffu yellan di Lmasiḥ

3:9 yerna a d-sfehmeɣ lmeɛna n lbaḍna agi i geffer Sidi Ṛebbi si lebda, nețța i gxelqen kullec.

3:10 S wakka, lḥekmat ț-țnezmarin n igenwan ad issinent tamusni n Sidi Ṛebbi di mkul ṣṣifat-ines, s tejmaɛt n imasiḥiyen

3:11 akken yella di leqsed n Sidi Ṛebbi si lebda ; leqsed-agi yessaweḍ-it ɣer lekmal-is s Ɛisa Lmasiḥ Ssid-nneɣ.

3:12 S liman-nneɣ di Sidna Ɛisa i nezmer a nqeṛṛeb ɣer Sidi Ṛebbi s lețkal.

3:13 Daymi i wen-qqaṛeɣ tura : ur țțaǧat ara uguren i d-țmagareɣ ɣef ddemma-nwen a kkun-sfeclen axaṭer d ayen ara kkun-iqeṛṛben ɣer Sidi Ṛebbi.

3:14 Ɣef wayagi i kerfeɣ tigecrar, seǧǧdeɣ zdat Sidi Ṛebbi baba-tneɣ,

3:15 seg i d-tekka yal tawacult yellan ama deg igenwan ama di lqaɛa,

3:16 ṭṭalabeɣ-as iwakken s lɛaḍima-s tameqqrant, a kkun-isseǧhed s tezmert n Ṛṛuḥ-is iqedsen.

3:17 Ssutureɣ-as ad izdeɣ Lmasiḥ deg wulawen-nwen s liman, aț-țesɛum izuṛan ara iṛeṣṣin di leḥmala,

3:18 iwakken kunwi akk-d wid yumnen meṛṛa, aț-țzemrem aț-țfehmem acḥal hraw, acḥal ɣezzif, acḥal lqay, acḥal ɛlay leḥmala n Lmasiḥ,

3:19 yerna aț-țissinem leḥmala-agi yugaren yal tamusni yellan di ddunit, alamma yezdeɣ Ṛṛuḥ n Sidi Ṛebbi deg-wen s lekmal.

3:20 Sidi Ṛebbi ixeddem deg-nneɣ s tezmert-is, yețțak-aɣ-d akteṛ n wayen akk i s-neṭṭalab d wayen akk i nețxemmim ;

3:21 ad ițțubarek yisem-is si lǧil ɣer lǧil di tejmaɛt n imasiḥiyen akk-d Ɛisa Lmasiḥ i dayem, Amin !

4:1 Nekk yellan d aqeddac n Lmasiḥ, a kkun-nhuɣ ihi aț-țeddum akken yebɣa Sidi Ṛebbi mi wen-d-issawel.

4:2 Ddut s lḥenna d wannuz akk-d ṣṣbeṛ, țemyawit wway gar-awen s lmaḥibba.

4:3 Ḥeṛset iman-nwen aț-țeṭṭfem di tdukkli n Ṛṛuḥ iqedsen, s lehna wway gar-awen.

4:4 Yiwet n lǧețța kan akk-d yiwen n Ṛṛuḥ iqedsen i gellan, am akken daɣen i wen-d-issawel Sidi Ṛebbi ɣer yiwen usirem kan.

4:5 Yiwen kan i d Ssid-nneɣ, yiwen n liman akk-d yiwen n weɣḍas i gellan,

4:6 yiwen n Ṛebbi kan i gellan, d nețța i d baba-tneɣ meṛṛa ; yella sennig kullec, yella ger yemdanen meṛṛa, yella daɣen deg-sen meṛṛa.

4:7 Meɛna mkul yiwen deg-nneɣ tețțunefk-as-d ṛṛeḥma n Sidi Ṛebbi s wakken yella umur i s-d-yefka Lmasiḥ.

4:8 Akken yura di tira iqedsen+ : Mi yuli ɣer igenwan, + yewwi yid-es imeḥbas, ifka-d tikciwin i yemdanen.+ +

4:9 D acu i d lmeɛna : « Yuli ɣer igenni ? » Ayagi, yeɛni : uqbel ad yali Lmasiḥ ɣer igenni, iṣubb ɣer imukan lqayen n ddaw tmurt.

4:10 D win akken iṣubben, i gulin daɣen ɣer igenwan iwakken ad yeɛmeṛ ddunit meṛṛa ;

4:11 d nețța i d-ifeṛqen tukciwin i yemdanen : kra yefka-yasen ad ilin d ṛṛusul, kra d lenbiya, kra nniḍen ad beccṛen lexbaṛ n lxiṛ, wiyaḍ d imeksawen n tejmaɛt n imasiḥiyen neɣ d wid yesselmaden agdud n Sidi Ṛebbi.

4:12 S tukciwin-agi, Sidna Ɛisa ad iheggi wid yextaṛ Sidi Ṛebbi, ad sɛun tazmert s wayes ara xedmen ccɣel i sen-d-ifka iwakken aț-țegmu tejmaɛt n watmaten yellan d lǧețța n Lmasiḥ ;

4:13 s wakka a ndukkel deg yiwen n liman akk-d yiwet n tmusni ɣef wayen yeɛnan Mmi-s n Sidi Ṛebbi, alamma nuɣal d imeqqranen di liman, imiren s tdukli-nneɣ a naweḍ ɣer lekmal yellan di Lmasiḥ.

4:14 S wakka ur nețɣimi ara d arrac imeẓyanen i țțawint lemwaji, i gekkat waḍu ɣer mkul lǧiha, iwumi țkellixen yemdanen s tḥila-nsen d uselmed-nsen.

4:15 Meɛna m'ara d-nini tideț s lmaḥibba, a nennerni di kullec di tikli-nneɣ akk-d Lmasiḥ yellan d aqeṛṛuy n tejmaɛt n watmaten.

4:16 Lǧețța tebna s leɛḍam i cuddent lemfaṣel yal yiwen deg umkan-is ; s Lmasiḥ i tețțimɣuṛ tețnerni di lmaḥibba m'ara xeddmen leɛḍam ccɣel-nsen akken ilaq.

4:17 Atah ihi wayen i d-nniɣ d wayen i d-qqaṛeɣ s yisem n Lmasiḥ : ur țɛicit ara am wid ur nessin ara Sidi Ṛebbi, imi nutni ttabaɛen ixemmimen-nsen ur nesɛi lmeɛna.

4:18 Lefhama-nsen iɣumm-iț ṭṭlam, sbeɛden iman-nsen ɣef tudert i d ițțak Sidi Ṛebbi axaṭer jehlen, qquṛen wulawen-nsen.

4:19 Ur țsetḥin ur țneḥcamen, xeddmen anagar leɛṛuṛ yerna ur sɛin ara leqniɛa.

4:20 Meɛna kunwi, mačči d ayagi i tlemdem ɣef wayen yeɛnan Lmasiḥ.

4:21 Ma yella d ṣṣeḥ teslam yis yerna slemden awen tideț yeɛnan Lmasiḥ,

4:22 eǧǧet ihi tikli d lɛeqliyat-nwen tiqdimin i ssefsadent ccehwat-nni yețɣuṛṛun,

4:23 iwakken aț-țesɛum lefhama tajdiṭ i d-yețțak Ṛṛuḥ iqedsen ;

4:24 aț-țuɣalem d imdanen ijdiden akken yella di lebɣi n Sidi Ṛebbi, iwakken aț-țeddum deg webrid n lḥeqq akk-d ṣṣfa i ɣer tessufuɣ tideț.

4:25 Daymi, xḍut i lekdeb, ilaq mkul yiwen deg-wen ad immeslay s tideț i lɣiṛ-is, axaṭer d leɛḍam n yiwet n lǧețța i nella.

4:26 Ma yella terfam ur dennbet ara, ilaq a wen-yekkes wurrif uqbel ad yeɣli yiṭij ;

4:27 ur țțaǧat ara abrid i Cciṭan ad ikcem ulawen nwen.

4:28 Win yellan yețțakar ilaq ad yeǧǧ tukerḍa, ad ixdem s iɣallen-is iwakken a d-isewweṛ aɣṛum-is s leḥlal, s wakka ad izmir ad iɛiwen wid yeḥwaǧen.

4:29 Ur ilaq ara a d-iffeɣ yir wawal seg imi nwen, meɛna init-ed kan imeslayen iṣelḥen s wayes ara sfaydin wid ara sen-islen yerna ad nnernin di liman.

4:30 Ur sseḥzanet ara Ṛṛuḥ iqedsen, axaṭer yis i kkun-iḍbeɛ Sidi Ṛebbi i wass i deg ara innekmal leslak-nwen.

4:31 Ekkset si gar-awen : ddɣel, taɛdawit, zzɛaf, urrif, leɛyaḍ, rregmat d wayen akk n diri.

4:32 Ilit d iḥninen msamaḥet wway gar-awen, akken i wen-isemmeḥ Sidi Ṛebbi s Lmasiḥ.

5:1 Cbut Sidi Ṛebbi baba-twen imi tellam d arraw-is eɛzizen ;

5:2 ddut di tudert-nwen s leḥmala am akken i ɣ-iḥemmel Lmasiḥ i gefkan iman-is ɣef ddemma-nneɣ d asfel i Sidi Ṛebbi, am lweɛda yesɛan rriḥa iɛeǧben i Sidi Ṛebbi.

5:3 Kunwi s imasiḥiyen xḍut i zzna, i wayen ur neṣfi ara, i ṭṭmeɛ ; ayagi meṛṛa ur ilaq ara a d-ițwabdar gar-awen ulamma d abdar ;

5:4 ur qebbḥet, ur d-qqaṛet imeslayen ur nesɛi lmeɛna, ur stehzayet ara ɣef wiyaḍ, ayagi d ayen n diri ; meɛna d imeslayen ara iḥemden Sidi Ṛebbi i glaqen a d-ffɣen seg imi-nwen ;

5:5 axaṭer ilaq aț-țeẓrem belli wid izennun neɣ wid ixeddmen ayen ur neṣfi akk-d wid ur nesteqniɛ ara, imi wid ur nesteqniɛ ara cban wid iɛebbden lmeṣnuɛat, widak-agi meṛṛa ur țekkayen ara di tgeldit n Lmasiḥ akk-d Sidi Ṛebbi.

5:6 Ḥadret ad yili win ara kkun-ikellxen s lehduṛ ur nesɛi lmeɛna ; axaṭer ɣef wayagi i d-ițrusu wurrif n Sidi Ṛebbi ɣef wid i t ițɛuṣun.

5:7 Ɣuṛ-wat ad yili wayen ara kkun icerken yid-sen.

5:8 Ț-țideț, zik-nni tellam di ṭṭlam, meɛna tura s tikli nwen deg ubrid n Lmasiḥ, teffɣem ɣer tafat. Ddut ihi di tafat imi tellam d arraw n tafat ;

5:9 axaṭer tafat tețțawi ɣer wayen yelhan, ɣer lḥeqq akk-d tideț.

5:10 Meyyzet aț-țfehmem ayen iɛeǧben i Sidi Ṛebbi ;

5:11 ur țekkayet ara di lecɣal n ṭṭlam ur nesɛi lfayda, meɛna kecfet-ed lecɣal-agi ɣer tafat.

5:12 S tideț ayen xeddmen imdanen agi s tuffra, d lḥecma a t-id-nebder ;

5:13 lameɛna m'ara d-nekcef ayen xeddmen, lecɣal-nsen țbanen-d di tafat imi anda tella tafat, kullec yețban di tafat.

5:14 Axaṭer yura : Ddekwal a kečč yeṭṭsen, ekker-ed si ger lmegtin, imiren a d-tecṛeq fell-ak tafat n Lmasiḥ.+

5:15 Ihi ḥadret mliḥ tikli-nwen, ur leḥḥut ara am imehbal, meɛna am wid itɛeqlen ;

5:16 faṛset lweqt axaṭer ussan d ixeddaɛen.

5:17 Daymi, ur smuhbulet ara, meɛna nadit aț-țissinem lebɣi n Sidi Ṛebbi.

5:18 Ur sekkṛet ara, axaṭer ssekṛan yessufuɣ i webrid, lameɛna ǧǧet Ṛṛuḥ iqedsen ad iččaṛ ulawen-nwen ;

5:19 țemseǧhadet wway-gar-awen s isefra n Zabuṛ, cnut ɣef Sidi Ṛebbi, țḥemmidet-eț s wulawen-nwen.

5:20 Ḥemmdet Sidi Ṛebbi baba-tneɣ ɣef kullec, di mkul lweqt, s yisem n Sidna Ɛisa Lmasiḥ.

5:21 Țemqadaṛet wway gar-awen i lmend n Lmasiḥ.

5:22 A tilawin, ḍuɛemt irgazen-nkunt am akken i glaq aț țḍuɛemt Sidi Ṛebbi !

5:23 Axaṭer argaz d aqeṛṛuy ɣef tmeṭṭut-is, am akken yella Lmasiḥ d aqeṛṛuy ɣef tejmaɛt n imasiḥiyen ; Lmasiḥ d amsellek n tejmaɛt-agi yellan d lǧețța-s.

5:24 Am akken i tețḍuɛu tejmaɛt n imasiḥiyen Lmasiḥ, tilawin daɣen ilaq ad ḍuɛent irgazen-nsent di kullec.

5:25 Ay irgazen, mkul yiwen deg-wen ilaq ad iḥemmel tameṭṭut-is akken iḥemmel Lmasiḥ tajmaɛt n imasiḥiyen yerna isebbel tudert-is fell-as ;

5:26 s weɣḍas n waman d wawal n Sidi Ṛebbi yerra-ț teṣfa iwakken a ț-iqeddem i Sidi Ṛebbi ;

5:27 yebɣa a d-tban tejmaɛt-agi n imasiḥiyen zdat-es, teṣfa mbla ccwami, mbla akmac, mbla lɛib, aț-țili ț țimqeddest, ulac deg-s ayen ara s-d-nessukkes.

5:28 Akken daɣen, irgazen ilaq ad ḥemmlen tilawin-nsen am lǧețțat-nsen. Win iḥemmlen tameṭṭut-is d iman-is i gḥemmel.

5:29 Ulac win ikeṛhen lǧețța-s, lameɛna ițɛeyyic-iț, ițḥadar-iț am akken i gxeddem Lmasiḥ i tejmaɛt n imasiḥiyen,

5:30 axaṭer d leɛḍam n lǧețța-s i nella ; am akken yura :

5:31 daymi argaz ilaq ad yeǧǧ baba-s d yemma-s iwakken ad iɛic ț-țmeṭṭut-is, dɣa di sin yid-sen ad uɣalen d yiwen.

5:32 Bɣiɣ a wen-d-iniɣ belli ayagi d lbaḍna tameqqrant yeɛnan Lmasiḥ akk-d tejmaɛt n imasiḥiyen.

5:33 Ihi, mkul yiwen deg-wen ilaq ad iḥemmel tameṭṭut-is am yiman-is, ma ț-țameṭṭut ilaq aț-țqadeṛ argaz-is.

6:1 A dderya, ḍuɛet imawlan-nwen akken yebɣa Sidi Ṛebbi, axaṭer ayagi d ayen yellan d lḥeqq.

6:2 Di ccariɛa i d-yefka Sidi Ṛebbi i Sidna Musa, d wagi i d lameṛ amezwaru yesɛan lemɛahda :

6:3 Qadeṛ baba-k d yemma-k iwakken aț-țɛiceḍ di lehna yerna ad yiɣzif leɛmeṛ-ik di ddunit.+

6:4 Ma d kunwi ay imawlan, ur sserfayet ara dderya-nwen, meɛna ṛebbit-țen akken i kkun-id-iweṣṣa Sidi Ṛebbi.

6:5 Ay aklan, ḍuɛet imɛellmen n ddunit-agi, s leqdeṛ, s wul yeṣfan d neyya am akken d Lmasiḥ i tețḍuɛum .

6:6 Ayagi ur t-xeddmet ara kan m'ara kkun-țɛassan am akken tețnadim aț-țɛeǧbem i yemdanen, lameɛna ilit am iqeddacen n Lmasiḥ i gxeddmen lebɣi n Sidi Ṛebbi seg ul.

6:7 Qedcet fell-asen am akken d Lmasiḥ s yiman-is i ɣef tqeddcem mačči ɣef yemdanen.

6:8 Teẓram belli win ixedmen lxiṛ, ama d akli neɣ d aḥeṛṛi, a t-yaf ɣer Sidi Ṛebbi.

6:9 Ma d kunwi ay imɛellmen, xedmet daɣen i iqeddacen-nwen akken yella di lebɣi n Sidi Ṛebbi ; ur xeddmet ara deg-sen lbaṭel, imi teẓram belli amɛellem-nsen yellan daɣen d amɛellem-nwen, deg igenwan i gella yerna nețța ur ixeddem ara lxilaf ger yemdanen.

6:10 Sǧehdet ihi iman-nwen s tezmert tameqqrant n Sidi Ṛebbi.

6:11 Refdet leslaḥ meṛṛa i d-yețțak Sidi Ṛebbi, iwakken ur kkun-iɣelleb ara Cciṭan s tḥila-ines ;

6:12 axaṭer imenɣi-nneɣ mačči akk d yemdanen i gella, lameɛna nețnaɣ ț-țgeldiwin akk-d tnezmarin n ṭṭlam iḥekmen di ddunit-agi, akk-d leṛwaḥ imcumen yellan deg igenwan.

6:13 Ɣef wayagi, refdet leslaḥ n Sidi Ṛebbi, iwakken aț-țizmirem aț-țqablem tiswiɛin iweɛṛen, s wakka ɣer taggara n umenuɣ a kkun-id-yaf lḥal mazal tbeddem.

6:14 Heggit iman-nwen am iɛsekṛiwen, beggset tideț, lset lḥeqq ɣef yidmaren-nwen am tidemmar n wuzzal.

6:15 Sɛut zzwaṛa am warkasen deg yidaṛṛen-nwen, daymen theggam i ubecceṛ n lexbaṛ n lxiṛ.

6:16 Di yal taswiɛt, sɛut liman am tseddarit s wayes ara tizmirem aț-țsensem isufa n tmes n Cciṭan ;

6:17 cuddet leslak am tcacit n wuzzal ɣef wuqeṛṛuy-nwen, sxedmet asekkin n Ṛṛuḥ iqedsen yellan d awal n Sidi Ṛebbi.

6:18 Di yal taswiɛt deɛɛut ɣer Sidi Ṛebbi s Ṛṛuḥ iqedsen s yal taẓallit d uḥellel. Ɛiwzet ihi, kettṛet di tẓallit, deɛɛut ɣer Sidi Ṛebbi ɣef watmaten meṛṛa ;

6:19 deɛɛut daɣen fell-i iwakken a yi-d-yefk Sidi Ṛebbi imeslayen s wayes ara beccṛeɣ lbaḍna n lexbaṛ n lxiṛ mbla tugdi.

6:20 Țțuceggɛeɣ-d ad beccṛeɣ lexbaṛ n lxiṛ ; ɣef ddemma-s i lliɣ d ameḥbus ; dɛut ihi iwakken a t-beccṛeɣ akken ilaq, mbla tugdi.

6:21 Bɣiɣ aț-țeẓrem ula d kunwi ayen i yi-yeɛnan d wayen i xeddmeɣ, daymi i n-ceggɛeɣ gma-tneɣ ameɛzuz Tucik iqeddcen seg ul ɣef Sidna Ɛisa, d nețța ara kkun-isɛelmen ɣef kullec.

6:22 Ceggɛeɣ-t-in iwakken aț-țeẓrem ayen akk i ɣ-iɛnan, yerna ad isseǧhed ulawen-nwen.

6:23 Ay atmaten, lehna, leḥmala akk-d liman a wen-d-țțunefken s ɣuṛ Sidi Ṛebbi baba-tneɣ akk-d Sidna Ɛisa Lmasiḥ.

6:24 Ṛṛeḥma n Sidi Ṛebbi a d-ters ɣef wid akk iḥemmlen Sidna Ɛisa Lmasiḥ s lmaḥibba ur nfennu !


Next: Philippians