Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous  Next 

Estonian Bible: 3 John

1:1 Vanem armsale Gaajusele, keda ma armastan tões.

1:2 Armas, soovin sulle, et kõigis asjus sinu käsi hästi käiks ja sa oleksid terve, nõnda nagu su hingegi lugu on hea.

1:3 Mind ju rõõmustas väga, kui vennad tulid ja tunnistust andsid sinu tõesusest, nõnda nagu sa käidki tões.

1:4 Mul ei ole suuremat rõõmu kui see, et ma kuulen oma lapsi tões käivat.

1:5 Armas, sina toimid ustavana kõiges, mida sa teed koguni võõrastele vendadele,

1:6 kes on koguduse ees andnud tunnistust sinu armastusest, kelle suhtes sa teed hästi, kui sa neid saadad edasi teekonnal väärikalt Jumala ees.

1:7 Sest tema nime pärast on nad läinud välja ega võta midagi paganate käest.

1:8 Sellepärast me oleme kohustatud võtma niisuguseid vastu, et saaksime tõe kaastöölisteks.

1:9 Ma kirjutasin mõne sõna kogudusele; kuid Diotrefes, kes nende seas püüab olla ülem, ei võta meid vastu.

1:10 Sellepärast mina, kui tulen, tuletan temale meelde teod, mida ta teeb, kui ta meid laimab kurjade sõnadega ega ole rahul sellegagi, et ei võta ise vendi vastu, vaid takistab ka neid, kes tahavad seda teha, ja lükkab nad välja kogudusest.

1:11 Armas, ära võta eeskujuks kurja, vaid head. Kes teeb head, on Jumalast; kes teeb kurja, ei ole Jumalat näinud.

1:12 Demeetriosel on kõigilt ja tõelt eneselt hea tunnistus, ja meiegi tunnistame sedasama, ja sina tead, et meie tunnistus on tõsi.

1:13 Mul oleks sulle palju kirjutada, kuid ma ei taha sinule kirjutada tindi ja sulega,

1:14 vaid loodan sind varsti näha, ja siis me räägime suu suud vastu. [ (III John 1:15) Rahu sulle! Sõbrad tervitavad sind; tervita sõpru nimepidi. ]


Next: Jude