Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous  Next 

Croatian Bible: 1 John

1:1 Što bijaše od početka, što smo čuli, što smo vidjeli očima svojim, što razmotrismo i ruke naše opipaše o Riječi, Životu -

1:2 da, Život se očitova, i vidjeli smo i svjedočimo, i navješćujemo vam Život vječni, koji bijaše kod Oca i očitova se nama -

1:3 što smo vidjeli i čuli, navješćujemo i vama da i vi imate zajedništvo s nama. A naše je zajedništvo s Ocem i sa Sinom njegovim Isusom Kristom.

1:4 I to vam pišemo da radost naša bude potpuna.

1:5 A ovo je navještaj koji smo čuli od njega i navješćujemo vama: Bog je svjetlost i tame u njemu nema nikakve!

1:6 Reknemo li da imamo zajedništvo s njim, a u tami hodimo, lažemo i ne činimo istine.

1:7 Ako u svjetlosti hodimo, kao što je on u svjetlosti, imamo zajedništvo jedni s drugima i krv Isusa, Sina njegova, čisti nas od svakoga grijeha.

1:8 Reknemo li da grijeha nemamo, sami sebe varamo i istine nema u nama.

1:9 Ako priznamo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan: otpustit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravde.

1:10 Reknemo li da nismo zgriješili, pravimo ga lašcem i riječi njegove nema u nama.

2:1 Dječice moja, ovo vam pišem da ne griješite. Ako tko i sagriješi, zagovornika imamo kod Oca - Isusa Krista, Pravednika.

2:2 On je pomirnica za grijeha naše, i ne samo naše, nego i svega svijeta.

2:3 I po ovom znamo da ga poznajemo: ako zapovijedi njegove čuvamo.

2:4 Tko veli: "Poznajem ga", a zapovijedi njegovih ne čuva, lažac je, u njemu nema istine.

2:5 A tko čuva riječ njegovu, u njemu je zaista savršena ljubav Božja. Po tom znamo da smo u njemu.

2:6 Tko veli da u njemu ostaje, valja mu ići putom kojim je on hodio.

2:7 Ljubljeni, pišem vam ne novu zapovijed, nego staru zapovijed, koju ste imali od početka. Ta stara zapovijed jest riječ koju ste čuli.

2:8 A opet, novu vam zapovijed pišem - obistinjuje se u njemu i vama - jer tama prolazi, svjetlost istinita već svijetli.

2:9 Tko veli da je u svjetlosti, a mrzi brata svojega, u tami je sve do sada.

2:10 Tko ljubi brata svojega, u svjetlosti ostaje i sablazni u njemu nema.

2:11 A tko mrzi brata svojega, u tami je, u tami hodi i ne zna kamo ide jer mu tama zaslijepi oči.

2:12 Pišem vama, dječice, jer su vam grijesi oprošteni po njegovu imenu.

2:13 Pišem vama, oci, jer upoznaste onoga koji je od početka. Pišem vama, mladići, jer ste pobijedili Zloga.

2:14 Napisah vama, djeco, jer upoznaste Oca. Napisah vama, oci, jer upoznaste onoga koji je od početka. Napisah vama, mladići, jer ste jaki i riječ Božja u vama ostaje i pobijedili ste Zloga.

2:15 Ne ljubite svijeta ni što je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi Očeve.

2:16 Jer što je god svjetovno - požuda tijela, i požuda očiju, i oholost života - nije od Oca, nego od svijeta.

2:17 Svijet prolazi i požuda njegova, a tko čini volju Božju, ostaje dovijeka.

2:18 Djeco, posljednji je čas! I, kako ste čuli, dolazi Antikrist. I sad su se već mnogi antikristi pojavili. Odatle znamo da je posljednji čas.

2:19 Od nas iziđoše, ali ne bijahu od nas. Jer kad bi bili od nas, ostali bi s nama; ali neka se očituje da nisu od nas.

2:20 A vi imate Pomazanje od Svetoga, i znanje svi imate.

2:21 Ne pisah vam zato što ne biste znali istine, nego jer je znate i jer znate da nikakva laž nije od istine.

2:22 Tko je lažac, ako ne onaj koji tvrdi da Isus nije Krist? Antikrist je onaj

2:23 tko niječe Oca i Sina. Svaki koji niječe Sina, nema ni Oca, a tko priznaje Sina, ima i Oca.

2:24 A vi - što čuste od početka, u vama nek ostane. Ako u vama ostane što čuste od početka, i vi ćete ostati u Sinu i Ocu.

2:25 A ovo je obećanje koje nam on obeća: život vječni.

2:26 Ovo vam napisah o onima koji vas zavode.

2:27 A vi - Pomazanje koje primiste od njega u vama ostaje i ne treba da vas itko poučava. Nego njegovo vas Pomazanje uči o svemu, a istinito je i nije laž, pa kao što vas je ono naučilo, ostanite u Njemu.

2:28 I sada, dječice, ostanite u njemu da budemo puni pouzdanja kad se pojavi te se ne postidimo pred njim o njegovu dolasku.

2:29 Ako znate da je on Pravednik, znate i da je svaki koji čini pravdu od njega rođen.

3:1 Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo, i jesmo. A svijet nas ne poznaje zato što ne poznaje njega.

3:2 Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični, jer vidjet ćemo ga kao što jest.

3:3 I tko god ima tu nadu u njemu, čisti se kao što je on čist.

3:4 Tko god čini grijeh, čini i bezakonje; ta grijeh je bezakonje.

3:5 I znate: on se pojavi da odnese grijehe i grijeha nema u njemu.

3:6 Tko god u njemu ostaje, ne griješi. Tko god griješi, nije ga vidio nit upoznao.

3:7 Dječice, nitko neka vas ne zavede! Tko čini pravdu, pravedan je kao što je On pravedan.

3:8 Tko čini grijeh, od đavla je jer đavao griješi od početka. Zato se pojavi Sin Božji: da razori djela đavolska.

3:9 Tko god je rođen od Boga, ne čini grijeha jer njegovo sjeme ostaje u njemu; ne može griješiti jer je rođen od Boga.

3:10 Po ovom se raspoznaju djeca Božja i djeca đavolska: tko god ne čini pravde i tko ne ljubi brata, nije od Boga.

3:11 Jer ovo je navještaj koji čuste od početka: da ljubimo jedni druge.

3:12 Ne kao Kajin, koji bijaše od Zloga i ubi brata svog. A zašto ga ubi? Jer mu djela bijahu zla, a bratova pravedna.

3:13 Ne čudite se, braćo ako vas svijet mrzi.

3:14 Mi znamo da smo iz smrti prešli u život jer ljubimo braću; tko ne ljubi, ostaje u smrti.

3:15 Tko god mrzi brata svoga, ubojica je. A znate da nijedan ubojica nema u sebi trajnoga, vječnoga života.

3:16 Po ovom smo upoznali Ljubav: on je za nas položio život svoj. I mi smo dužni živote položiti za braću.

3:17 Tko ima dobra ovoga svijeta i vidi brata svoga u potrebi pa zatvori pred njim srce - kako ljubav Božja ostaje u njemu?

3:18 Dječice, ne ljubimo riječju i jezikom, već djelom i istinom.

3:19 Po tom ćemo znati da smo od istine. I umirit ćemo pred njim srce svoje

3:20 ako nas ono bilo u čem osuđuje. Jer Bog je veći od našega srca i znade sve.

3:21 Ljubljeni, ako nas srce ne osuđuje, možemo zaufano k Bogu.

3:22 I što god ištemo, primamo od njega jer zapovijedi njegove čuvamo i činimo što je njemu drago.

3:23 I ovo je zapovijed njegova: da vjerujemo u ime Sina njegova Isusa Krista i da ljubimo jedni druge kao što nam je dao zapovijed.

3:24 I tko čuva zapovijedi njegove, u njemu ostaje, i On u njemu. I po ovom znamo da on ostaje u nama: po Duhu kojeg nam je dao.

4:1 Ljubljeni, ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga, jer su mnogi lažni proroci izišli u svijet.

4:2 Po ovom prepoznajete Duha Božjega: svaki duh koji ispovijeda da je Isus Krist došao u tijelu, od Boga je.

4:3 A nijedan duh koji ne ispovijeda takva Isusa, nije od Boga: on je Antikristov, a za nj ste čuli da dolazi i sad je već na svijetu.

4:4 Vi ste, dječice, od Boga i pobijedili ste ih jer je moćniji Onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu.

4:5 Oni su od svijeta, zato iz svijeta govore i svijet ih sluša.

4:6 Mi smo od Boga. Tko poznaje Boga, nas sluša, a tko nije od Boga, ne sluša nas. Po tom prepoznajemo Duha istine i duha zablude.

4:7 Ljubljeni, ljubimo jedni druge jer ljubav je od Boga; i svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga.

4:8 Tko ne ljubi, ne upozna Boga jer Bog je ljubav.

4:9 U ovom se očitova ljubav Božja u nama: Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu.

4:10 U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego - on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše.

4:11 Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge.

4:12 Boga nitko nikada ne vidje. Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova u nama savršena.

4:13 Po ovom znamo da ostajemo u njemu i on u nama: od Duha nam je svoga dao.

4:14 I mi smo vidjeli i svjedočimo da je Otac poslao Sina kao Spasitelja svijeta.

4:15 Tko ispovijeda da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu, i on u Bogu.

4:16 I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu.

4:17 U ovom je savršenstvo naše uzajamne ljubavi: imamo pouzdanje na Sudnji dan jer kakav je on, takvi smo i mi u ovom svijetu.

4:18 Straha u ljubavi nema, nego savršena ljubav izgoni strah; jer strah je muka i tko se boji, nije savršen u ljubavi.

4:19 Mi ljubimo jer on nas prije uzljubi.

4:20 Rekne li tko: "Ljubim Boga", a mrzi brata svog, lažac je. Jer tko ne ljubi svoga brata kojega vidi, Boga kojega ne vidi ne može ljubiti.

4:21 I ovu zapovijed imamo od njega: Tko ljubi Boga, da ljubi i brata svoga.

5:1 Tko god vjeruje: "Isus je Krist", od Boga je rođen. I tko god ljubi roditelja, ljubi i rođenoga.

5:2 Po ovom znamo da ljubimo djecu Božju: kad Boga ljubimo i zapovijedi njegove vršimo.

5:3 Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati. A zapovijedi njegove nisu teške.

5:4 Jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša.

5:5 Ta tko to pobjeđuje svijet ako ne onaj tko vjeruje da je Isus Sin Božji?

5:6 On, Isus Krist, dođe kroz vodu i krv. Ne samo u vodi nego - u vodi i krvi. I Duh je koji svjedoči jer Duh je istina.

5:7 Jer troje je što svjedoči:

5:8 Duh, voda i krv; i to je troje jedno.

5:9 Ako primamo svjedočanstvo ljudi, svjedočanstvo je Božje veće. Jer ovo je svjedočanstvo Božje, kojim je svjedočio za Sina svoga:

5:10 Tko vjeruje u Sina Božjega, ima to svjedočanstvo Božje u sebi. Tko ne vjeruje Bogu, učinio ga je lašcem jer nije vjerovao u svjedočanstvo kojim je svjedočio Bog za Sina svoga.

5:11 I ovo je svjedočanstvo: Bog nam je dao život vječni; i taj je život u Sinu njegovu.

5:12 Tko ima Sina, ima život; tko nema Sina Božjega, nema života.

5:13 To napisah vama koji vjerujete u ime Sina Božjega da znate da imate život vječni.

5:14 I ovo je pouzdanje koje imamo u njega: ako što ištemo po volji njegovoj, uslišava nas.

5:15 I znamo li da nas uslišava u svemu što ištemo, znamo da već imamo što smo od njega iskali.

5:16 Vidi li tko brata svojega gdje čini grijeh koji nije na smrt, neka ište i dat će mu život - onima koji čine grijeh što nije na smrt. Ima grijeh što je na smrt; za nj ne velim da moli.

5:17 Svaka je nepravda grijeh. A postoji grijeh koji nije na smrt.

5:18 Znamo: tko god je rođen od Boga, ne griješi; nego Rođeni od Boga čuva ga i Zli ga se ne dotiče.

5:19 Znamo: od Boga smo, a sav je svijet pod Zlim.

5:20 Znamo: Sin je Božji došao i dao nam razum da poznamo Istinitoga. I mi smo u Istinitom, u Sinu njegovu, Isusu Kristu. On je Bog istiniti i Život vječni.

5:21 Dječice, klonite se idola!


Next: 2 John