Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous  Next 

Croatian Bible: James

1:1 Jakov, sluga Boga i Gospodina Isusa Krista: dvanaestorma plemena Raseljeništva pozdrav.

1:2 Pravom radošću smatrajte, braćo moja, kad upadnete u razne kušnje

1:3 znajući da prokušanost vaše vjere rađa postojanošću.

1:4 Ali neka postojanost bude na djelu savršena da budete savršeni i potpuni, bez ikakva nedostataka.

1:5 Nedostaje li komu od vas mudrosti, neka ište od Boga, koji svima daje rado i bez negodovanja, i dat će mu se.

1:6 Ali neka ište s vjerom, bez ikakva kolebanja. Jer kolebljivac je sličan morskom valovlju, uzburkanu i gonjenu.

1:7 Neka takav ne misli da će primiti što od Gospodina -

1:8 čovjek duše dvoumne, nepostojan na svim putovima svojim.

1:9 Neka se brat niska soja ponosi svojim uzvišenjem,

1:10 a bogataš svojim poniženjem. Ta proći će kao cvijet trave:

1:11 sunce ogranu žarko te usahnu trava i cvijet njezin uvenu; dražest mu lica propade. Tako će i bogataš na stazama svojim usahnuti.

1:12 Blago čovjeku koji trpi kušnju: prokušan, primit će vijenac života koji je Gospodin obećao onima što ga ljube.

1:13 Neka nitko u napasti ne rekne: "Bog me napastuje." Ta Bog ne može biti napastovan na zlo, i ne napastuje nikoga.

1:14 Nego svakoga napastuje njegova požuda koja ga privlači i mami.

1:15 Požuda zatim, zatrudnjevši, rađa grijehom, a grijeh izvršen rađa smrću.

1:16 Ne varajte se, braćo moja ljubljena!

1:17 Svaki dobar dar, svaki savršen poklon odozgor je, silazi od Oca svjetlila u kome nema promjene ni sjene od mijene.

1:18 Po svom naumu on nas porodi riječju Istine da budemo prvina neka njegovih stvorova.

1:19 Znajte, braćo moja ljubljena! Svatko neka bude brz da sluša, spor da govori, spor na srdžbu.

1:20 Jer srdžba čovjekova ne čini pravde Božje.

1:21 Zato odložite svaku prljavštinu i preostalu zloću i sa svom krotkošću primite usađenu riječ koja ima moć spasiti duše vaše.

1:22 Budite vršitelji riječi, a ne samo slušatelji, zavaravajući sami sebe.

1:23 Jer ako je tko slušatelj riječi, a ne i izvršitelj, sličan je čovjeku koji motri svoje rođeno lice u zrcalu:

1:24 promotri se, ode i odmah zaboravi kakav bijaše.

1:25 A koji se oglÄedÄa u savršenom zakonu slobode i uza nj prione, ne kao zaboravan slušatelj nego djelotvoran izvršitelj, blažen će biti u svem djelovanju svome.

1:26 Smatra li se tko bogoljubnim, a ne obuzdava svoga jezika, nego zavarava srce svoje, isprazna je njegova bogoljubnost.

1:27 Bogoljubnost čista i neokaljana jest: zauzimati se za sirote i udovice u njihovoj nevolji, čuvati se neokaljanim od ovoga svijeta.

2:1 Braćo moja, vjeru Gospodina našega Isusa Krista slavnoga ne miješajte s pristranošću!

2:2 Dođe li na vaš sastanak čovjek sa zlatnim prstenjem, u sjajnoj odjeći, a dođe i siromah u bijednoj odjeći

2:3 i vi se zagledate u onoga što nosi sjajnu odjeću te reknete: "Ti lijepo ovdje sjedni!", a siromahu reknete: "Ti stani - ili sjedni - ondje, podno podnožja moga!",

2:4 niste li u sebi pristrano sudili te postali suci što naopako sude?

2:5 Čujte, braćo moja ljubljena: nije li Bog one koji su svijetu siromašni izabrao da budu bogataši u vjeri i baštinici Kraljevstva što ga je obećao onima koji ga ljube?

2:6 A vi prezreste siromaha! Ne tlače li vas upravo bogataši? Ne vuku li vas baš oni na sudove?

2:7 Ne psuju li oni lijepo Ime na vas zazvano?

2:8 Ako doista izvršujete kraljevski zakon po Pismu: Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga, dobro činite;

2:9 ako li ste pristrani, grijeh činite i Zakon vas osuđuje kao prijestupnike.

2:10 Ta tko sav Zakon uščuva, a u jednome samo posrne, postao je krivac svega.

2:11 Jer tko reče: Ne čini preljuba, reče i: Ne ubij. Ako dakle i ne činiš preljuba, a ubiješ, postao si prijestupnik Zakona.

2:12 Tako govorite i tako činite kao oni koji imaju biti suđeni po zakonu slobode.

2:13 Jer nemilosrdan je sud onomu tko ne čini milosrđa; a milosrđe likuje nad sudom.

2:14 Što koristi, braćo moja, ako tko rekne da ima vjeru, a djela nema? Može li ga vjera spasiti?

2:15 Ako su koji brat ili sestra goli i bez hrane svagdanje

2:16 pa im tkogod od vas rekne: "Hajdete u miru, grijte se i sitite", a ne dadnete im što je potrebno za tijelo, koja korist?

2:17 Tako i vjera: ako nema djela, mrtva je u sebi.

2:18 Inače, mogao bi tko reći: "Ti imaš vjeru, a ja imam djela. Pokaži mi svoju vjeru bez djela, a ja ću tebi djelima pokazati svoju vjeru.

2:19 Ti vjeruješ da je jedan Bog? Dobro činiš! I đavli vjeruju, i dršću."

2:20 Hoćeš li spoznati, šuplja glavo, da je vjera bez djela jalova?

2:21 Zar se Abraham, otac naš, ne opravda djelima, kad na žrtvenik prinese Izaka, sina svoga?

2:22 Vidiš: vjera je surađivala s djelima njegovim i djelima se vjera usavršila

2:23 te se ispunilo Pismo koje veli: Povjerova Abraham Bogu i uračuna mu se u pravednost pa prijatelj Božji posta.

2:24 Gledajte: čovjek se opravdava djelima, a ne samom vjerom.

2:25 Ne opravda li se slično, djelima, i Rahaba bludnica kad primi glasnike i drugim ih putom izvede?

2:26 Jer kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez djela mrtva.

3:1 Neka vas, braćo moja, ne bude mnogo učitelja! Ta znate: bit ćemo strože suđeni.

3:2 Doista, svi mnogo griješimo. Ako tko u govoru ne griješi, savršen je čovjek, vrstan zauzdati i cijelo tijelo.

3:3 Ubacimo li uzde u usta konjima da ih sebi upokorimo, upravljamo i cijelim tijelom njihovim.

3:4 Evo i lađa: tolike su i silni ih vjetrovi gone, a neznatno ih kormilo upravlja kamo kormilarova volja hoće.

3:5 Tako i jezik: malen je ud, a velikim se može ponositi. Evo: kolicna vatra koliku šumu zapali!

3:6 I jezik je vatra, svijet nepravda jezik je među našim udovima, kalja cijelo tijelo te, zapaljen od pakla, zapaljuje kotač života.

3:7 Doista, sav rod zvijeri i ptica, gmazova i morskih životinja dade se ukrotiti, i rod ih je ljudski ukrotio,

3:8 a jezik - zlo nemirno, pun otrova smrtonosnog - nitko od ljudi ne može ukrotiti.

3:9 Njime blagoslivljamo Gospodina i Oca, njime i proklinjemo ljude na sliku Božju stvorene:

3:10 iz istih usta izlazi blagoslov i prokletstvo. Ne smije se, braćo moja, tako događati!

3:11 Zar vrelo na isti otvor šiklja slatko i gorko?

3:12 Može li, braćo moja, smokva roditi maslinama ili trs smokvama? Ni slan izvor ne može dati slatke vode.

3:13 Je li tko mudar i razborit među vama? Neka dobrim življenjem pokaže svoja djela u mudroj blagosti.

3:14 Ako u srcu imate gorku zavist i svadljivost, ne uznosite se i ne lažite protiv istine!

3:15 Nije to mudrost koja odozgor silazi, nego zemaljska, ljudska, đavolska.

3:16 Ta gdje je zavist i svadljivost, ondje je nered i svako zlo djelo.

3:17 A mudrost odozgor ponajprije čista je, zatim mirotvorna, milostiva, poučljiva, puna milosrđa i dobrih plodova, postojana, nehinjena.

3:18 Plod se pak pravednosti u miru sije onima koji tvore mir.

4:1 Odakle ratovi, odakle borbe među vama? Zar ne odavde: od pohota što vojuju u udovima vašim?

4:2 Žudite, a nemate; ubijate i hlepite, a ne možete postići; borite se i ratujete. Nemate jer ne ištete.

4:3 Ištete, a ne primate jer rđavo ištete: da u pohotama svojim potratite.

4:4 Preljubnici! Ne znate li da je prijateljstvo sa svijetom neprijateljstvo prema Bogu? Tko god dakle hoće da bude prijatelj svijeta, promeće se u neprijatelja Božjega.

4:5 Ili mislite da Pismo uzalud veli: Ljubomorno čezne za duhom što ga nastani u nama?

4:6 A daje on i veću milost. Zato govori: Bog se oholima protivi, a poniznima daje milost.

4:7 Podložite se dakle Bogu! Oduprite se đavlu i pobjeći će od vas!

4:8 Približite se Bogu i on će se približiti vama! Očistite ruke, grešnici! Očistite srca, dvoličnjaci!

4:9 Zakukajte, protužite, proplačite! Smijeh vaš nek se u plač obrati i radost u žalost!

4:10 Ponizite se pred Gospodinom i on će vas uzvisiti!

4:11 Ne ogovarajte, braćo, jedni druge! Tko ogovara ili sudi brata svoga, ogovara i sudi Zakon. A sudiš li Zakon, nisi vršitelj nego sudac Zakona.

4:12 Jedan je Zakonodavac i Sudac: Onaj koji može spasiti i pogubiti. A tko si ti da sudiš bližnjega?

4:13 De sada, vi što govorite: "Danas ili sutra otići ćemo u taj i taj grad, provesti ondje godinu, trgovati i zaraditi",

4:14 a ne znate što će sutra biti. Ta što je vaš život? Dašak ste što se načas pojavi i zatim nestane!

4:15 Umjesto da govorite: "Htjedne li Gospodin, živjet ćemo i učiniti ovo ili ono",

4:16 vi se razmećete svojim hvastanjima! Svako je takvo hvastanje opako.

4:17 Znati dakle dobro činiti, a ne činiti - grijeh je.

5:1 De sada, bogataši, proplačite i zakukajte zbog nevolja koje će vas zadesiti!

5:2 Bogatstvo vam istrunu, haljine vaše postadoše hrana moljcima,

5:3 zlato vam i srebro zarđa i rđa će njihova biti svjedočanstvo protiv vas te će kao vatra izjesti tijela vaša! Zgrnuste blago u posljednje dane!

5:4 Evo: plaća kosaca vaših njiva - koju im uskratiste - viče i vapaji žetelaca dopriješe do ušiju Gospoda nad Vojskama.

5:5 Raskošno ste na zemlji i razvratno živjeli, utoviste srca svoja za dan klanja!

5:6 Osudiste i ubiste pravednika: on vam se ne suprotstavlja!

5:7 Strpite se dakle, braćo, do Dolaska Gospodnjega! Evo: ratar iščekuje dragocjeni urod zemlje, strpljiv je s njime dok ne dobije kišu ranu i kasnu.

5:8 Strpite se i vi, očvrsnite srca jer se Dolazak Gospodnji približio!

5:9 Ne tužite se jedni na druge da ne budete osuđeni! Evo: sudac stoji pred vratima!

5:10 Za uzor strpljivosti i podnošenja zala uzmite, braćo, proroke koji su govorili u ime Gospodnje.

5:11 Eto: blaženima nazivamo one koji ustrajaše. Za postojanost Jobovu čuste i nakanu Gospodnju vidjeste jer milostiv je Gospodin i milosrdan!

5:12 Prije svega, braćo moja, ne zaklinjite se ni nebom ni zemljom, ni ikojom drugom zakletvom. Vaše "da" neka bude "da", i "ne" - "ne", da ne padnete pod sud.

5:13 Pati li tko među vama? Neka moli! Je li tko radostan? Neka pjeva hvalospjeve!

5:14 Boluje li tko među vama? Neka dozove starješine Crkve! Oni neka mole nad njim mažući ga uljem u ime Gospodnje

5:15 pa će molitva vjere spasiti nemoćnika; Gospodin će ga podići, i ako je sagriješio, oprostit će mu se.

5:16 Ispovijedajte dakle jedni drugima grijehe i molite jedni za druge da ozdravite! Mnogo može žarka molitva pravednikova.

5:17 Ilija bijaše čovjek baš kao i mi; usrdno se pomoli da ne bude kiše i kiše nije bilo na zemlji tri godine i šest mjeseci.

5:18 Zatim se ponovno pomoli te nebo dade kišu i zemlja iznese urod svoj.

5:19 Braćo moja, odluta li tko od vas od istine pa ga tkogod vrati,

5:20 znajte: tko vrati grešnika s lutalačkog puta njegova, spasit će dušu njegovu od smrti i pokriti mnoštvo grijeha.


Next: 1 Peter