Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous  Next 

Coptic Bible: James

1:1 ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⳿ⲫⲃⲱⲕ ⳿ⲙⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲛϯⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲙⲫⲩⲗⲏ ⲉⲧⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲓϫⲱⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲭⲉⲣⲉ.

1:2 ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲣⲁϣⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛⲣⲁⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲉϩⲁⲛⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲑⲟ ⳿ⲛⲣⲏϯ.

1:3 ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ϯⲇⲟⲕⲓⲙⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲁⲥⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉⲟⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ.

1:4 ϯϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲇⲉ ⲙⲁⲣⲉ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲉϥϫⲏⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϫⲏⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲟϫ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϫⲟⲣϩ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ.

1:5 ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉϥϫⲟⲣϩ ⳿ⲛ⳿ⲥⲃⲱ ⲙⲁⲣⲉϥⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲫⲏⲉⲧϯ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲡⲗⲱⲥ ⳿ⲛ⳿ϥϣⲱϣϥ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉϯ ⲛⲁϥ.

1:6 ⲙⲁⲣⲉϥⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲛ⳿ϥⲟⲓ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲃ̅ ⲁⲛ ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲃ̅ ⲁϥⲟⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲛⲓϫⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲉⲣⲉ ⳿ⲡⲑⲏⲟⲩ ϭⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ.

1:7 ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉϥⲙⲉⲩⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ⳿ϥⲛⲁϭⲓ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲠ⳪.

1:8 ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲃ̅ ⲟⲩⲁⲧⲥⲉⲙⲛⲓ ⲡⲉ ϩⲓ ⲛⲉϥⲙⲱⲓⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

1:9 ⲙⲁⲣⲉϥϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲥⲟⲛ ⲉⲧⲑⲉⲃⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϭⲓⲥⲓ.

1:10 ⲡⲓⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⲇⲉ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲑⲉⲃⲓⲟ ϫⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϩⲣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲥⲱⲟⲩⲃⲉⲛ ⳿ϥⲛⲁⲥⲓⲛⲓ.

1:11 ⲁϥϣⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲫⲣⲏ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲕⲁⲩⲥⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲧϣⲟⲩⲓ⳿ⲉ ⲡⲓⲥⲱⲟⲩⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉϥ⳿ϩⲣⲏⲣⲓ ⲁⲥϥⲟⲣϥⲉⲣ ⳿ⲡⲥⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥϩⲟ ⲁϥⲧⲁⲕⲟ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲱϥ ⲡⲓⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲙⲱⲓⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ϥⲛⲁⲗⲱⲙ.

1:12 ⲟⲩⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥϣⲁⲛⲉⲣ ⲟⲩⲥⲱⲧⲡ ⳿ϥⲛⲁϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲭⲗⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲛϧ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲱϣ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲑⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲓⲧϥ.

1:13 ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉ ⳿ϩⲗⲓ ϫⲟⲥ ⲉⲩⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲫϯ ⲡⲉⲧⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲫϯ ⲅⲁⲣ ⳿ϥⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⳿ϥⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ.

1:14 ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲉⲩⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲧⲉϥⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲥⲥⲱⲕ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥⲥⲟⲡⲥⲉⲡ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

1:15 ⲓⲧⲁ ϯⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲁⲥϣⲁⲛⲉⲣⲃⲟⲕⲓ ϣⲁⲥⲙⲉⲥ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲇⲉ ⲁϥϣⲁⲛϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁϥ⳿ϫⲫⲟ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲟⲩ.

1:16 ⳿ⲙⲡⲉⲣⲥⲱⲣⲉⲙ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲁϯ.

1:17 ⲧⲁⲓⲟ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ ⲛⲉⲙ ⲇⲱⲣⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϫⲏⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲛ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲛⲉ ⲉⲩⲛⲏⲟⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϣⲓⲃϯ ⲛⲁϩⲣⲁϥ ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲩ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩϧⲏⲓⲃⲓ ⳿ⲉⲁⲥⲥⲓⲛⲓ.

1:18 ⲁϥⲟⲩⲱϣ ⲁϥ⳿ϫⲫⲟⲛ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲉⲑⲣⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲡⲁⲣⲭⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉϥⲥⲱⲛⲧ.

1:19 ⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲁϯ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉϥⲓⲏⲥ ⲉϥⲛⲁⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉϥϩⲟⲣϣ ⲉϥⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲉϥ⳿ϩⲣⲟϣ ⲉϥⲛⲁϫⲱⲛⲧ.

1:20 ⳿ⲡϫⲱⲛⲧ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲙⲡⲁϥⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

1:21 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲭⲁ ⲑⲱⲗⲉⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲕⲁⲕⲓⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲣⲁⲩϣ ϣⲉⲡ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲉϥⲣⲏⲧ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ.

1:22 ϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲣⲉϥϭⲓ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣϩⲁⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

1:23 ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲛⲟⲩⲣⲉϥϭⲓ⳿ⲥⲙⲏ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲉϥⲉⲣϩⲱⲃ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ⲁϥⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲁϥϯ⳿ⲛⲓⲁⲧϥ ⳿ⲙ⳿ⲡϩⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥϫⲓⲛⲙⲓⲥⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲓⲁⲗ.

1:24 ⲁϥϯ⳿ⲛⲓⲁⲧϥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥⲉⲣ⳿ⲡⲱⲃϣ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲏϯ ⳿ⲉⲛⲁϥⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

1:25 ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲥ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲧϫⲏⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙϩⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲟϩⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲙⲡⲁϥⲉⲣⲣⲉϥϭⲓ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣ⳿ⲡⲱⲃϣ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛⲣⲉϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓϩⲱⲃ ⲫⲁⲓ ⲉϥ⳿ⲉⲉⲣ ⲟⲩⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

1:26 ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲩⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲉϥϣⲉⲙϣⲓ ⲡⲉ ⳿ⲛ⳿ϥϭⲓⲭⲁⲗⲓⲛⲟⲩⲥ ⳿ⲙⲡⲉϥⲗⲁⲥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲉⲣϩⲁⲗ ⳿ⲙⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲟⲩⲉⲫⲗⲏⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲡϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲫⲁⲓ.

1:27 ⲡⲓϣⲉⲙϣⲓ ⲇⲉ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲁⲧⲑⲱⲗⲉⲃ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲉϫⲉⲙ⳿ⲡϣⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲟⲣⲫⲁⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲭⲏⲣⲁ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩϩⲟϫϩⲉϫ ⳿ⲉⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲁϭ ⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ

2:1 ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲭⲁ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉϥϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉϩⲟ.

2:2 ⲉϣⲱⲡ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩ⳿ϣϭ ⲟⲩⲣ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲧⲟⲓ ⳿ⲉⲡⲉϥⲧⲏⲃ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲉⲃⲥⲱ ⲉⲥⲫⲟⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϩⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩϩⲏⲕⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲉⲃⲥⲱ ⲉⲥⲁⲑⲓⲱⲟⲩ.

2:3 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲫⲏⲉⲧⲉ ϯ ϩⲉⲃⲥⲱ ⲉⲧⲫⲟⲣⲓ ⲧⲟⲓ ϩⲓⲱⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ϩⲉⲙⲥⲓ ⲛⲁⲕ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ⳿ⲛⲕⲁⲗⲱⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϫⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲓϩⲏⲕⲓ ϩⲱϥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲕ ϩⲁⲙⲛⲏ ⲓⲉ ϩⲉⲙⲥⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ϧⲁⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲙⲁ ⳿ⲛⲭⲁ ⲛⲓϭⲁⲗⲁⲩϫ.

2:4 ⲙⲏ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲭⲁ ⲟⲩϣⲓⲃϯ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲉⲩⲓ ⲉⲩϩⲱⲟⲩ.

2:5 ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲁϯ ⲙⲏ ⲫϯ ⲛⲁϥⲥⲱⲧⲡ ⳿ⲛⲛⲓϩⲏⲕⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ ⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲑⲏ ⲉⲧⲁϥⲱϣ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲑⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲓⲧϥ.

2:6 ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲉϣ ⲡⲓϩⲏⲕⲓ ⲙⲏ ⲛⲓⲣⲁⲙⲁⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲛϫⲱⲣⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲉⲧⲥⲱⲕ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϩⲁⲛⲙⲁ⳿ⲛϯϩⲁⲡ.

2:7 ⲙⲏ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲧϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ⳿ⲉⲡⲓⲣⲁⲛ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲉⲧⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

2:8 ⲓⲥϫⲉ ⲙⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱⲕ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲓ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲉ ⲉⲕ⳿ⲉⲙⲉⲛⲣⲉ ⲡⲉⲕ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲣⲏϯ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲧⲉⲧⲉⲛⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲟⲥ.

2:9 ⲓⲥϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉϩⲟ ⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲉⲣⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⲥⲟϩⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲥ ⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ.

2:10 ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲛⲁ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉϥϩⲉⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲉⲛⲟⲭⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

2:11 ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉⲕⲉⲣⲛⲱⲓⲕ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲟⲛ ⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉⲕϧⲱⲧⲉⲃ ⲓⲥϫⲉ ⳿ⲕⲟⲓ ⳿ⲛⲛⲱⲓⲕ ⲁⲛ ⳿ⲕϧⲱⲧⲉⲃ ⲇⲉ ⲁⲕϣⲱⲡⲓ ⲉⲕⲟⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ.

2:12 ⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲣⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲱⲥ ⲉⲩⲛⲁϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙϩⲉ.

2:13 ⲡⲓϩⲁⲡ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲁⲑⲛⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲁⲓ ϣⲁⲣⲉ ⳿ⲫⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓϩⲁⲡ.

2:14 ⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲡϩⲏⲟⲩ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ϫⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛϯ ⲛⲁϩϯ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⲇⲉ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲙⲏ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲛⲁϩⲙⲉϥ ⲁϭⲛⲉ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ.

2:15 ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲥⲟⲛ ⲓⲉ ⲟⲩⲥⲱⲛⲓ ⲉⲩⲃⲏϣ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩϣⲁⲧ ⳿ⲛ⳿ⲧ⳿ϧⲣⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ.

2:16 ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ϧⲙⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙϯ ⲇⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ⲧ⳿ⲭⲣⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲓϩⲏⲟⲩ.

2:17 ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲱϥ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϩⲱⲃ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ϥⲙⲱⲟⲩⲧ ϧⲁⲣⲓ ϧⲁⲣⲟϥ.

2:18 ⲁⲗⲗⲁ ⳿ϥⲛⲁϫⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁⲕ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲏⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲕⲛⲁϩϯ ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲁⲧⲁⲙⲟⲕ ⳿ⲉⲡⲁⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲁ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ.

2:19 ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⳿ⲭⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉ ⲫϯ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲕⲣⲁ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲓⲕⲉⲇⲉⲙⲱⲛ ϩⲱⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁϩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉ⳿ⲥⲑⲉⲣⲧⲉⲣ.

2:20 ⳿ⲭⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⲱ ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧϣⲟⲩⲓⲧ ϫⲉ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ϥⲙⲱⲟⲩⲧ.

2:21 ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲙⲏ ⲛⲉⲧⲁⲩ⳿ⲑⲙⲁⲓⲟϥ ⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲉⲛ ⳿ Ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ⳿ⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ.

2:22 ⳿ⲭⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲉⲣϩⲱⲃ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲁ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

2:23 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ϯ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲉ ⲁϥⲛⲁϩϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⳿ⲉⲫϯ ⲁⲩⲟⲡⲥ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⳿ⲡ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲙⲫϯ.

2:24 ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲩⲛⲁ⳿ⲑⲙⲁⲓⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲁⲛ.

2:25 ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲣⲁⲁⲃ ϯⲡⲟⲣⲛⲏ ⲙⲏ ⲛⲉⲧⲁⲩ⳿ⲑⲙⲁⲓⲟⲥ ⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲉⲧⲁⲥϣⲉⲡ ⲛⲓϫⲏⲣ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϯⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲕⲉⲙⲱⲓⲧ.

2:26 ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲱϥ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ϥⲙⲱⲟⲩⲧ

3:1 ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩϩⲁⲡ.

3:2 ⲧⲉⲛϩⲓⲱⲟⲩⲧ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲛ⳿ϥϩⲓⲱⲟⲩⲧ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲫⲁⲓ ⲟⲩⲧⲉⲗⲓⲟⲥ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉϭⲓⲭⲁⲗⲓⲛⲟⲩⲥ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ.

3:3 ⲓⲥϫⲉ ⲧⲉⲛϯⲭⲁⲗⲓⲛⲟⲩⲥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ϩⲑⲱⲣ ⳿ⲉ⳿ⲡϫⲓⲛⲧⲟⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲛⲥⲱⲕ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ.

3:4 ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲛⲓⲉϫⲏⲟⲩ ⲉⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲁⲓⲙⲁⲓⲏ ⲉⲩⲥⲱⲕ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϩⲓⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲑⲏⲟⲩ ⲉⲩⲛⲁϣⲧ ϣⲁⲩ⳿ⲉⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛϩⲓⲏ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲁ ⲉⲧⲉϥⲛⲁⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉϯ ⳿ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲣⲉϥⲉⲣϩⲉⲙⲓ.

3:5 ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲱϥ ⲡⲓⲗⲁⲥ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲉⲧⲛⲓϣϯ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⳿ϥⲣⲱⲕϩ ⳿ⲛⲟⲩϩⲩⲗⲏ ⲧⲏⲣⲥ.

3:6 ⲡⲓⲗⲁⲥ ϩⲱϥ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲡⲉ ⳿ⲡⲥⲟⲗⲥⲉⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧ⳿ⲁⲇⲓⲕⲓⲁ ⲡⲓⲗⲁⲥ ⲭⲏ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲉⲗⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥϩⲓⲁϭⲛⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ⳿ϥⲣⲱⲕϩ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲧⲣⲟⲭⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϫⲓⲛⲙⲓⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲣⲱⲕϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϯⲅⲉⲉⲛⲛⲁ.

3:7 ⲫⲩⲥⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϭⲁⲧϥⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲁⲙⲁⲓⲟⲩ ⲥⲉⲉⲣⲇⲁⲙⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉϭⲛⲟ ⳿ⲛϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛϯⲫⲩⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲱⲙⲓ.

3:8 ⲡⲓⲗⲁⲥ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ϣ⳿ⲑⲣⲟ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉϭⲛⲉϫⲱϥ ⲟⲩⲁⲧⲥⲉⲙⲛⲓ ⲡⲉ ⲉϥϩⲱⲟⲩ ⲉϥⲙⲉϩ ⳿ⲙⲙⲁⲑⲟⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲙⲟⲩ.

3:9 ⲁⲛ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲉⲛϩⲱⲟⲩϣ ⳿ⲉⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲏⲉⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ⲉⲩⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

3:10 ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲣⲟ ⲣⲱ ⲥⲉⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲁϩⲟⲩ⳿ⲓ ⲡⲉⲧ⳿ⲥϣⲉ ⲁⲛ ϫⲉ ⲡⲉ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲁⲓ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ.

3:11 ⲙⲏϯ ϣⲁⲣⲉ ϯⲙⲟⲩⲙⲓ ⲃⲉⲃⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧϩⲟⲗϫ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲑⲙⲟⲗϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲟⲩⲱⲧⲉⲛ ⲣⲱ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ.

3:12 ⲙⲏ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲃⲱ ⳿ⲛⲕⲉⲛⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛϫⲱⲓⲧ ⲓⲉ ⲟⲩⲃⲱ ⳿ⲛⲁⲗⲟⲗⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲕⲉⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲛⲛⲉ ⲡⲉⲑⲙⲟⲗϩ ⲉⲣ ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⲉϥϩⲟⲗϫ.

3:13 ⲛⲓⲙ ⳿ⲛⲥⲁⲃⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲕⲁⲧϩⲏⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲙⲁⲣⲉϥⲧⲁⲙⲟⲛ ⳿ⲉⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϫⲓⲛⲙⲟϣⲓ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲣⲁⲩϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩ⳿ⲥⲃⲱ.

3:14 ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲭⲟϩ ⲉϥⲉⲛϣⲁϣⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⳿ϣϭⲛⲏⲛ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⳿ⲙⲡⲉⲣϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϫⲉⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ϧⲁ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ.

3:15 ⲧⲁⲓ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁⲛ ⲧⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲑⲁ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲧⲉ ⳿ⲙⲯⲩ ⲭⲓⲕⲏ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲇⲉⲙⲱⲛ.

3:16 ⲡⲓⲙⲁ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲭⲟϩ ⲓⲉ ⳿ϣϭⲛⲏⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲣⲉ ⳿ⲡ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ.

3:17 ϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲇⲉ ⲉⲧⲉ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲙⲉⲛ ⳿ⲥⲟⲩⲁⲃ ⲓⲧⲁ ⲟⲩⲣⲉϥⲉⲣϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲧⲉ ⲟⲩⲉⲡⲓⲕⲏⲥ ⲧⲉ ⲉⲥⲙⲉϩ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲁϩ ⲉⲛⲁⲛⲉϥ ⲟⲩⲁⲧϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⲧⲉ ⲟⲩⲁⲧⲙⲉⲧϣⲟⲃⲓ ⲧⲉ.

3:18 ⳿ⲡⲟⲩⲧⲁϩ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ϣⲁⲩⲥⲁⲧϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ

4:1 ⲁⲣⲉ ⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲉ⳿ⲙⲗⲁϧ ⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲙⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲩⲇⲟⲛⲏ ⲛⲏⲉⲧϧⲏⲕ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲗⲟⲥ.

4:2 ⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛϧⲱⲧⲉⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲭⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϣⲁϣⲛⲓ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣϭⲛⲏⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲡⲟⲗⲉⲙⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲉⲛ ⲉⲑⲃⲉ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⲁⲛ.

4:3 ⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛϭⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲛⲕⲁⲕⲱⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲩⲇⲟⲛⲏ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϭⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

4:4 ⲛⲓⲛⲱⲓⲕ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ϯⲙⲉⲧ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩⲙⲉⲧϫⲁϫⲓ ⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ϥⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛϫⲁϫⲓ ⳿ⲉⲫϯ.

4:5 ϣⲁⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲣⲉ ϯ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲉ⳿ⲫⲗⲏⲟⲩ ⲓⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲫⲑⲟⲛⲟⲥ ⳿ϥϭⲓϣϣⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲫⲏⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ.

4:6 ⳿ϥϯ ⲇⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⳿ϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫϯ ⳿ϥϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⲛⲓϭⲁⲥⲓϩⲏⲧ ⲛⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲑⲉⲃⲓⲏⲟⲩⲧ ⳿ϥⲛⲁϯ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϩⲙⲟⲧ.

4:7 ⲙⲁϭⲛⲉϫⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲫϯ ϯ ⲇⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⲡⲓⲇⲓ⳿ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲉϥ⳿ⲉⲫⲱⲧ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ.

4:8 ⲱⲛⲧ ⳿ⲉⲫϯ ⲉϥ⳿ⲉϧⲱⲛⲧ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲙⲁⲧⲟⲩⲃⲟ ⲛⲉⲧⲉⲛϫⲓϫ ⲛⲓⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲙⲁⲧⲟⲩⲃⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ϧⲁ ⲛⲓϩⲏⲧ ⲃ̅.

4:9 ⲁⲣⲓⲧⲁⲗⲉⲡⲱⲣⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲓϩⲏⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲣⲓⲙⲓ ⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲃⲓ ⲙⲁⲣⲉϥⲕⲟⲧϥ ⲉⲩϩⲏⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲧⲉⲛⲣⲁϣⲓ ⲉⲩⲟⲕⲉⲙ.

4:10 ⲙⲁⲑⲉⲃⲓⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫϯ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲉⲥ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

4:11 ⳿ⲙⲡⲉⲣⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲓⲉ ⲉϥϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⳿ⲕϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲓⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩⲣⲉϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲣⲉϥϯ ϩⲁⲡ.

4:12 ⲟⲩⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲑⲉⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲧⲟⲩϫⲟ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲛⲓⲙ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ϧⲁ ⲫⲏⲉⲧϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲡⲉⲕ⳿ϣⲫⲏⲣ.

4:13 ⲁⲅⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲛⲏⲉⲧϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲟⲟⲩ ⲓⲉ ⲣⲁⲥϯ ⲧⲉⲛⲛⲁϣⲉ ⲛⲁⲛ ⳿ⲉⲧⲁⲓⲡⲟⲗⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲉⲣⲓⲉⲃϣⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲛϫⲉⲙϩⲏⲟⲩ.

4:14 ⲛⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲛⲥⲉⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲁϣ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲱⲛϧ ⲁϥ⳿ⲙⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩϣⲱⲓϣ ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲡⲣⲟⲥ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲓⲧⲁ ϣⲁϥⲧⲁⲕⲟ.

4:15 ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϫⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ Ⲡ⳪ ⲟⲩⲱϣ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲱⲛϧ ⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣ ⲫⲁⲓ ⲓⲉ ⲫⲏ.

4:16 ϯⲛⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲧⲣⲉϥϩⲓ⳿ⲡϩⲟ ϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲥⲉϩⲱⲟⲩ.

4:17 ⲫⲏⲉⲧⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⳿ⲉⲁⲓϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ϣⲧⲉⲙⲁⲓϥ ⲟⲩⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁϥ ⲡⲉ

5:1 ⲁⲅⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲛⲓⲣⲁⲙⲁⲟⲓ ⲣⲓⲙⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲧⲁⲗⲉⲡⲱⲣⲓⲁ ⲛⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

5:2 ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲧⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⲁⲥⲧⲁⲕⲟ ⲛⲉⲧⲉⲛ⳿ϩⲃⲱⲥ ⲁ ⳿ⲧϩⲟⲗⲓ ⲟⲩⲟⲙⲟⲩ.

5:3 ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲩⲃ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲁⲧ ⲁϥⲉⲣϣⲏ ⲓⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲟⲩϣⲏⲓⲃⲓ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉⲩⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛϧⲁ⳿ⲉ.

5:4 ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⳿ⲫⲃⲉⲭⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲱⲥϧ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲭⲱⲣⲁ ⲫⲏⲉⲧϥⲏϫ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ ϭⲁⲓⲱⲥϧ ⲁⲩϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲛⲉⲛⲙⲁϣϫ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ.

5:5 ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲛⲟϥ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲁⲛⲟⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛϣ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏ ⲧ ⳿ⲉ⳿ⲡ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲡϧⲟⲗϧⲉⲗ.

5:6 ⲁⲧⲉⲧⲉⲛϯϩⲁⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛ⳿ϥϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲛ.

5:7 ⲱⲟⲩ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ϣⲁ ⳿ⲧⲡⲁⲣⲟⲩⲥⲓⲁ ⳿ⲙⲠ⳪ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓ ⲉϥϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲧⲁϩ ⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲱⲟⲩ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ϣⲁⲧⲉϥϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲟⲩⲧⲁϩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϧⲁ⳿ⲉ.

5:8 ⲱⲟⲩ⳿ⲛϩⲏⲧ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁⲧⲁϫⲣⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ϫⲉ ⲁⲥϧⲱⲛⲧ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲡⲁⲣⲟⲩⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪.

5:9 ⳿ⲙⲡⲉⲣϥⲓ⳿ⲁϩⲟⲙ ϧⲁ ⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏ ⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ϣⲧⲉⲙϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲡⲓⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⳿ϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲓⲣⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲟⲩ.

5:10 ϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥϣⲉⲡϧⲓⲥⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲠ⳪.

5:11 ϩⲏⲡⲡⲉ ⲧⲉⲛⲉⲣⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲍⲓⲛ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲁⲩ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉϯϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲓⲱⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓϫⲱⲕ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϣⲁⲛ⳿ⲑⲙⲁϧⲧ ⳿ⲉⲙⲁϣⲱ ⲡⲉ Ⲡ⳪ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲣⲉϥⲱⲟⲩⲛϩⲏⲧ ⲡⲉ.

5:12 ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲙⲉⲛ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣ⳿ⲁⲛⲁϣ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⲕⲉ⳿ⲁⲛⲁϣ ⲕⲉ⳿ⲁⲛⲁϣ ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⲇⲉ ⲉⲣⲟⲩⲁϩⲁ ⲁϩⲁ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙϣⲱⲡⲓ ϧⲁ ⲟⲩϩⲁⲡ.

5:13 ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲓ ϭⲓϧⲓⲥⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲙⲁⲣⲉϥⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ ⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲛⲟϥ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲙⲁⲣⲉϥⲉⲣⲯⲁⲗⲓⲛ.

5:14 ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲓ ϣⲱⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏ ⲛⲟⲩ ⲙⲁⲣⲉϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ ⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁⲣⲟⲩⲧⲱⲃϩ ⳿ⲉϫⲱϥ ⳿ⲉⲁⲩⲑⲁϩⲥϥ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲉϩ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲠ⳪.

5:15 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉ ⳿ⲡⲧⲱⲃϩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⲉϥ⳿ⲉⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲑⲙⲟⲕϩ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡ⳪ ⲕⲁⲛ ⲉϣⲱⲡ ⲁϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲛⲟⲃⲓ ⲉⲩ⳿ⲉⲭⲁⲩ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

5:16 ⲟⲩⲱⲛϩ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏ ⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲱⲃϩ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ϩⲟⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩϫⲁⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϫⲟⲙ ϧⲉⲛ ⳿ⲧ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲉⲥⲉⲣϩⲱⲃ.

5:17 ⲏⲗⲓⲁⲥ ⲛⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ϩⲱϥ ⲡⲉ ⳿ⲛⲣⲉϥϣⲉⲡ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲣⲏϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲱⲃϩ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ⳿ⲑⲣⲉ ⳿ⲧⲫⲉ ϩⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲥϩⲱⲟⲩ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⳿ⲛⲅ̅ϯ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲛ⳿ⲁⲃⲟⲧ.

5:18 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲱⲃϩ ⲟⲛ ⲁ ⳿ⲧⲫⲉ ϯ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲟⲩ⳿ⲛϩⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲣⲱⲧ ⲁϥϯ ⳿ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲧⲁϩ.

5:19 ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲟⲩⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲥⲱⲣⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲁⲥⲑⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ.

5:20 ⲙⲁⲣⲉϥ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲧⲁⲥⲑⲟ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥ⳿ⲡⲗⲁⲛⲏ ϫⲉ ⳿ϥⲛⲁⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲛⲁϩⲱⲃⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲛⲟⲃⲓ ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⳿ⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ


Next: 1 Peter