Sacred Texts  Bible  Index 
Job Index
  Previous  Next 

Job 21

KJV

1  But Job347 answered6030 and said,559

2  Hear diligently8085 8085 my speech,4405 and let this2063 be1961 your consolations.8575

3  Suffer5375 me that I595 may speak;1696 and after that310 I have spoken,1696 mock on.3932

4  As for me,595 is my complaint7879 to man?120 and if518 it were so, why4069 should not3808 my spirit7307 be troubled?7114

5  Mark6437 413 me, and be astonished,8074 and lay7760 your hand3027 upon5921 your mouth.6310

6  Even when518 I remember2142 I am afraid,926 and trembling6427 taketh hold270 on my flesh.1320

7  Wherefore4069 do the wicked7563 live,2421 become old,6275 yea,1571 are mighty1396 in power?2428

8  Their seed2233 is established3559 in their sight6440 with5973 them, and their offspring6631 before their eyes.5869

9  Their houses1004 are safe7965 from fear,4480 6343 neither3808 is the rod7626 of God433 upon5921 them.

10  Their bull7794 engendereth,5674 and faileth1602 not;3808 their cow6510 calveth,6403 and casteth not her calf.7921 3808

11  They send forth7971 their little ones5759 like a flock,6629 and their children3206 dance.7540

12  They take5375 the timbrel8596 and harp,3658 and rejoice8055 at the sound6963 of the organ.5748

13  They spend3615 their days3117 in wealth,2896 and in a moment7281 go down5181 to the grave.7585

14  Therefore they say559 unto God,410 Depart5493 from4480 us; for we desire2654 not3808 the knowledge1847 of thy ways.1870

15  What4100 is the Almighty,7706 that3588 we should serve5647 him? and what4100 profit3276 should we have, if3588 we pray6293 unto him?

16  Lo,2005 their good2898 is not3808 in their hand:3027 the counsel6098 of the wicked7563 is far7368 from4480 me.

17  How oft4100 is the candle5216 of the wicked7563 put out!1846 and how oft cometh935 their destruction343 upon5921 them! God distributeth2505 sorrows2256 in his anger.639

18  They are1961 as stubble8401 before6440 the wind,7307 and as chaff4671 that the storm5492 carrieth away.1589

19  God433 layeth up6845 his iniquity205 for his children:1121 he rewardeth7999 413 him, and he shall know3045 it.

20  His eyes5869 shall see7200 his destruction,3589 and he shall drink8354 of the wrath4480 2534 of the Almighty.7706

21  For3588 what4100 pleasure2656 hath he in his house1004 after310 him, when the number4557 of his months2320 is cut off in the midst?2686

22  Shall any teach3925 God410 knowledge?1847 seeing he1931 judgeth8199 those that are high.7311

23  One2088 dieth4191 in his full8537 strength,6106 being wholly3605 at ease7946 and quiet.7961

24  His breasts5845 are full4390 of milk,2461 and his bones6106 are moistened8248 with marrow.4221

25  And another2088 dieth4191 in the bitterness4751 of his soul,5315 and never3808 eateth398 with pleasure.2896

26  They shall lie down7901 alike3162 in5921 the dust,6083 and the worms7415 shall cover3680 5921 them.

27  Behold,2005 I know3045 your thoughts,4284 and the devices4209 which ye wrongfully imagine2554 against5921 me.

28  For3588 ye say,559 Where346 is the house1004 of the prince?5081 and where346 are the dwelling4908 places168 of the wicked?7563

29  Have ye not3808 asked7592 them that go5674 by the way?1870 and do ye not3808 know5234 their tokens,226

30  That3588 the wicked7451 is reserved2820 to the day3117 of destruction?343 they shall be brought forth2986 to the day3117 of wrath.5678

31  Who4310 shall declare5046 his way1870 to5921 his face?6440 and who4310 shall repay7999 him what he1931 hath done?6213

32  Yet shall he1931 be brought2986 to the grave,6913 and shall remain8245 in5921 the tomb.1430

33  The clods7263 of the valley5158 shall be sweet4985 unto him, and every3605 man120 shall draw4900 after310 him, as there are innumerable369 4557 before6440 him.

34  How349 then comfort5162 ye me in vain,1892 seeing in your answers8666 there remaineth7604 falsehood?4604

Sep

1 ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει

2 ἀκούσατε ἀκούσατέ μου τῶν λόγων ἵνα μὴ ᾖ μοι παρ᾽ ὑμῶν αὕτη ἡ παράκλησις

3 ἄρατέ με ἐγὼ δὲ λαλήσω εἶτ᾽ οὐ καταγελάσετέ μου

4 τί γάρ μὴ ἀνθρώπου μου ἡ ἔλεγξις ἢ διὰ τί οὐ θυμωθήσομαι

5 εἰσβλέψαντες εἰς ἐμὲ θαυμάσατε χεῖρα θέντες ἐπὶ σιαγόνι

6 ἐάν τε γὰρ μνησθῶ ἐσπούδακα ἔχουσιν δέ μου τὰς σάρκας ὀδύναι

7 διὰ τί ἀσεβεῖς ζῶσιν πεπαλαίωνται δὲ καὶ ἐν πλούτῳ

8 ὁ σπόρος αὐτῶν κατὰ ψυχήν τὰ δὲ τέκνα αὐτῶν ἐν ὀφθαλμοῖς

9 οἱ οἶκοι αὐτῶν εὐθηνοῦσιν φόβος δὲ οὐδαμοῦ μάστιξ δὲ παρὰ κυρίου οὐκ ἔστιν ἐπ᾽ αὐτοῖς

10 ἡ βοῦς αὐτῶν οὐκ ὠμοτόκησεν διεσώθη δὲ αὐτῶν ἐν γαστρὶ ἔχουσα καὶ οὐκ ἔσφαλεν

11 μένουσιν δὲ ὡς πρόβατα αἰώνια τὰ δὲ παιδία αὐτῶν προσπαίζουσιν

12 ἀναλαβόντες ψαλτήριον καὶ κιθάραν καὶ εὐφραίνονται φωνῇ ψαλμοῦ

13 συνετέλεσαν δὲ ἐν ἀγαθοῖς τὸν βίον αὐτῶν ἐν δὲ ἀναπαύσει ᾅδου ἐκοιμήθησαν

14 λέγει δὲ κυρίῳ ἀπόστα ἀπ᾽ ἐμοῦ ὁδούς σου εἰδέναι οὐ βούλομαι

15 τί ἱκανός ὅτι δουλεύσομεν αὐτῷ καὶ τίς ὠφέλεια ὅτι ἀπαντήσομεν αὐτῷ

16 ἐν χερσὶν γὰρ ἦν αὐτῶν τὰ ἀγαθά ἔργα δὲ ἀσεβῶν οὐκ ἐφορᾷ

17 οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ καὶ ἀσεβῶν λύχνος σβεσθήσεται ἐπελεύσεται δὲ αὐτοῖς ἡ καταστροφή ὠδῖνες δὲ αὐτοὺς ἕξουσιν ἀπὸ ὀργῆς

18 ἔσονται δὲ ὥσπερ ἄχυρα πρὸ ἀνέμου ἢ ὥσπερ κονιορτός ὃν ὑφείλατο λαῖλαψ

19 ἐκλίποι υἱοὺς τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ ἀνταποδώσει πρὸς αὐτὸν καὶ γνώσεται

20 ἴδοισαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ τὴν ἑαυτοῦ σφαγήν ἀπὸ δὲ κυρίου μὴ διασωθείη

21 ὅτι τί θέλημα αὐτοῦ ἐν οἴκῳ αὐτοῦ μετ᾽ αὐτόν καὶ ἀριθμοὶ μηνῶν αὐτοῦ διῃρέθησαν

22 πότερον οὐχὶ ὁ κύριός ἐστιν ὁ διδάσκων σύνεσιν καὶ ἐπιστήμην αὐτὸς δὲ φόνους διακρινεῖ

23 οὗτος ἀποθανεῖται ἐν κράτει ἁπλοσύνης αὐτοῦ ὅλος δὲ εὐπαθῶν καὶ εὐθηνῶν

24 τὰ δὲ ἔγκατα αὐτοῦ πλήρη στέατος μυελὸς δὲ αὐτοῦ διαχεῖται

25 ὁ δὲ τελευτᾷ ὑπὸ πικρίας ψυχῆς οὐ φαγὼν οὐδὲν ἀγαθόν

26 ὁμοθυμαδὸν δὲ ἐπὶ γῆς κοιμῶνται σαπρία δὲ αὐτοὺς ἐκάλυψεν

27 ὥστε οἶδα ὑμᾶς ὅτι τόλμῃ ἐπίκεισθέ μοι

28 ὅτι ἐρεῖτε ποῦ ἐστιν οἶκος ἄρχοντος καὶ ποῦ ἐστιν ἡ σκέπη τῶν σκηνωμάτων τῶν ἀσεβῶν

29 ἐρωτήσατε παραπορευομένους ὁδόν καὶ τὰ σημεῖα αὐτῶν οὐκ ἀπαλλοτριώσετε

30 ὅτι εἰς ἡμέραν ἀπωλείας κουφίζεται ὁ πονηρός εἰς ἡμέραν ὀργῆς αὐτοῦ ἀπαχθήσονται

31 τίς ἀπαγγελεῖ ἐπὶ προσώπου αὐτοῦ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ καὶ αὐτὸς ἐποίησεν τίς ἀνταποδώσει αὐτῷ

32 καὶ αὐτὸς εἰς τάφους ἀπηνέχθη καὶ ἐπὶ σορῷ ἠγρύπνησεν

33 ἐγλυκάνθησαν αὐτῷ χάλικες χειμάρρου καὶ ὀπίσω αὐτοῦ πᾶς ἄνθρωπος ἀπελεύσεται καὶ ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἀναρίθμητοι

34 πῶς δὲ παρακαλεῖτέ με κενά τὸ δὲ ἐμὲ καταπαύσασθαι ἀφ᾽ ὑμῶν οὐδέν

Tan

‎1 ‏וַיַּ֥עַן אִיּ֗וֹב וַיֹּאמַֽר׃

‎2 ‏שִׁמְע֣וּ שָׁ֭מוֹעַ מִלָּתִ֑י וּתְהִי־זֹ֝֗את תַּנְח֥וּמֹֽתֵיכֶֽם׃

‎3 ‏שָׂ֭אוּנִי וְאָנֹכִ֣י אֲדַבֵּ֑ר וְאַחַ֖ר דַּבְּרִ֣י תַלְעִֽיג׃

‎4 ‏הֶ֭אָנֹכִי לְאָדָ֣ם שִׂיחִ֑י וְאִם־מַ֝דּ֗וּעַ לֹא־תִקְצַ֥ר רוּחִֽי׃

‎5 ‏פְּנוּ־אֵלַ֥י וְהָשַׁ֑מּוּ וְשִׂ֖ימוּ יָ֣ד עַל־פֶּֽה׃

‎6 ‏וְאִם־זָכַ֥רְתִּי וְנִבְהָ֑לְתִּי וְאָחַ֥ז בְּ֝שָׂרִ֗י פַּלָּצֽוּת׃

‎7 ‏מַדּ֣וּעַ רְשָׁעִ֣ים יִחְי֑וּ עָ֝תְק֗וּ גַּם־גָּ֥בְרוּ חָֽיִל׃

‎8 ‏זַרְעָ֤ם נָכ֣וֹן לִפְנֵיהֶ֣ם עִמָּ֑ם וְ֝צֶאֱצָאֵיהֶ֗ם לְעֵינֵיהֶֽם׃

‎9 ‏בָּתֵּיהֶ֣ם שָׁל֣וֹם מִפָּ֑חַד וְלֹ֤א שֵׁ֖בֶט אֱל֣וֹהַּ עֲלֵיהֶֽם׃

‎10 ‏שׁוֹר֣וֹ עִ֭בַּר וְלֹ֣א יַגְעִ֑ל תְּפַלֵּ֥ט פָּ֝רָת֗וֹ וְלֹ֣א תְשַׁכֵּֽל׃

‎11 ‏יְשַׁלְּח֣וּ כַ֭צֹּאן עֲוִילֵיהֶ֑ם וְ֝יַלְדֵיהֶ֗ם יְרַקֵּדֽוּן׃

‎12 ‏יִ֭שְׂאוּ כְּתֹ֣ף וְכִנּ֑וֹר וְ֝יִשְׂמְח֗וּ לְק֣וֹל עוּגָֽב׃

‎13 ‏יבלו יְכַלּ֣וּ בַטּ֣וֹב יְמֵיהֶ֑ם וּ֝בְרֶ֗גַע שְׁא֣וֹל יֵחָֽתּוּ׃

‎14 ‏וַיֹּאמְר֣וּ לָ֭אֵל ס֣וּר מִמֶּ֑נּוּ וְדַ֥עַת דְּ֝רָכֶ֗יךָ לֹ֣א חָפָֽצְנוּ׃

‎15 ‏מַה־שַׁדַּ֥י כִּֽי־נַֽעַבְדֶ֑נּוּ וּמַה־נּ֝וֹעִ֗יל כִּ֣י נִפְגַּע־בּֽוֹ׃

‎16 ‏הֵ֤ן לֹ֣א בְיָדָ֣ם טוּבָ֑ם עֲצַ֥ת רְ֝שָׁעִ֗ים רָ֣חֲקָה מֶֽנִּי׃

‎17 ‏כַּמָּ֤ה׀ נֵר־רְשָׁ֘עִ֤ים יִדְעָ֗ךְ וְיָבֹ֣א עָלֵ֣ימוֹ אֵידָ֑ם חֲ֝בָלִ֗ים יְחַלֵּ֥ק בְּאַפּֽוֹ׃

‎18 ‏יִהְי֗וּ כְּתֶ֥בֶן לִפְנֵי־ר֑וּחַ וּ֝כְמֹ֗ץ גְּנָבַ֥תּוּ סוּפָֽה׃

‎19 ‏אֱל֗וֹהַּ יִצְפֹּן־לְבָנָ֥יו אוֹנ֑וֹ יְשַׁלֵּ֖ם אֵלָ֣יו וְיֵדָֽע׃

‎20 ‏יִרְא֣וּ עינו עֵינָ֣יו כִּיד֑וֹ וּמֵחֲמַ֖ת שַׁדַּ֣י יִשְׁתֶּֽה׃

‎21 ‏כִּ֤י מַה־חֶפְצ֣וֹ בְּבֵית֣וֹ אַחֲרָ֑יו וּמִסְפַּ֖ר חֳדָשָׁ֣יו חֻצָּֽצוּ׃

‎22 ‏הַלְאֵ֥ל יְלַמֶּד־דָּ֑עַת וְ֝ה֗וּא רָמִ֥ים יִשְׁפּֽוֹט׃

‎23 ‏זֶ֗ה יָ֭מוּת בְּעֶ֣צֶם תֻּמּ֑וֹ כֻּ֝לּ֗וֹ שַׁלְאֲנַ֥ן וְשָׁלֵֽיו׃

‎24 ‏עֲ֭טִינָיו מָלְא֣וּ חָלָ֑ב וּמֹ֖חַ עַצְמוֹתָ֣יו יְשֻׁקֶּֽה׃

‎25 ‏וְזֶ֗ה יָ֭מוּת בְּנֶ֣פֶשׁ מָרָ֑ה וְלֹֽא־אָ֝כַ֗ל בַּטּוֹבָֽה׃

‎26 ‏יַ֭חַד עַל־עָפָ֣ר יִשְׁכָּ֑בוּ וְ֝רִמָּ֗ה תְּכַסֶּ֥ה עֲלֵיהֶֽם׃

‎27 ‏הֵ֣ן יָ֭דַעְתִּי מַחְשְׁבֽוֹתֵיכֶ֑ם וּ֝מְזִמּ֗וֹת עָלַ֥י תַּחְמֹֽסוּ׃

‎28 ‏כִּ֤י תֹֽאמְר֗וּ אַיֵּ֥ה בֵית־נָדִ֑יב וְ֝אַיֵּ֗ה אֹ֤הֶל׀ מִשְׁכְּנ֬וֹת רְשָׁעִֽים׃

‎29 ‏הֲלֹ֣א שְׁ֭אֶלְתֶּם ע֣וֹבְרֵי דָ֑רֶךְ וְ֝אֹתֹתָ֗ם לֹ֣א תְנַכֵּֽרוּ׃

‎30 ‏כִּ֤י לְי֣וֹם אֵ֭יד יֵחָ֣שֶׂךְ רָ֑ע לְי֖וֹם עֲבָר֣וֹת יוּבָֽלוּ׃

‎31 ‏מִֽי־יַגִּ֣יד עַל־פָּנָ֣יו דַּרְכּ֑וֹ וְהֽוּא־עָ֝שָׂ֗ה מִ֣י יְשַׁלֶּם־לֽוֹ׃

‎32 ‏וְ֭הוּא לִקְבָר֣וֹת יוּבָ֑ל וְֽעַל־גָּדִ֥ישׁ יִשְׁקֽוֹד׃

‎33 ‏מָֽתְקוּ־ל֗וֹ רִגְבֵ֫י נָ֥חַל וְ֭אַחֲרָיו כָּל־אָדָ֣ם יִמְשׁ֑וֹךְ וּ֝לְפָנָ֗יו אֵ֣ין מִסְפָּֽר׃

‎34 ‏וְ֭אֵיךְ תְּנַחֲמ֣וּנִי הָ֑בֶל וּ֝תְשֽׁוּבֹתֵיכֶ֗ם נִשְׁאַר־מָֽעַל׃ ס

Vul

1 Respondens autem Job, dixit:

2 [Audite, quæso, sermones meos,
et agite pœnitentiam.

3 Sustinete me, et ego loquar:
et post mea, si videbitur, verba, ridete.

4 Numquid contra hominem disputatio mea est,
ut merito non debeam contristari?

5 Attendite me et obstupescite,
et superponite digitum ori vestro.

6 Et ego, quando recordatus fuero, pertimesco,
et concutit carnem meam tremor.

7 Quare ergo impii vivunt,
sublevati sunt, confortatique divitiis?

8 Semen eorum permanet coram eis:
propinquorum turba et nepotum in conspectu eorum.

9 Domus eorum securæ sunt et pacatæ,
et non est virga Dei super illos.

10 Bos eorum concepit, et non abortivit:
vacca peperit, et non est privata fœtu suo.

11 Egrediuntur quasi greges parvuli eorum,
et infantes eorum exultant lusibus.

12 Tenent tympanum et citharam,
et gaudent ad sonitum organi.

13 Ducunt in bonis dies suos,
et in puncto ad inferna descendunt.

14 Qui dixerunt Deo: Recede a nobis,
et scientiam viarum tuarum nolumus.

15 Quis est Omnipotens, ut serviamus ei?
et quid nobis prodest si oraverimus illum?

16 Verumtamen quia non sunt in manu eorum bona sua,
consilium impiorum longe sit a me.

17 Quoties lucerna impiorum extinguetur,
et superveniet eis inundatio,
et dolores dividet furoris sui?

18 Erunt sicut paleæ ante faciem venti,
et sicut favilla quam turbo dispergit.

19 Deus servabit filiis illius dolorem patris,
et cum reddiderit, tunc sciet.

20 Videbunt oculi ejus interfectionem suam,
et de furore Omnipotentis bibet.

21 Quid enim ad eum pertinet de domo sua post se,
et si numerus mensium ejus dimidietur?

22 Numquid Deus docebit quispiam scientiam,
qui excelsos judicat?

23 Iste moritur robustus et sanus,
dives et felix:

24 viscera ejus plena sunt adipe,
et medullis ossa illius irrigantur:

25 alius vero moritur in amaritudine animæ
absque ullis opibus:

26 et tamen simul in pulvere dormient,
et vermes operient eos.

27 Certe novi cogitationes vestras,
et sententias contra me iniquas.

28 Dicitis enim: Ubi est domus principis?
et ubi tabernacula impiorum?

29 Interrogate quemlibet de viatoribus,
et hæc eadem illum intelligere cognoscetis:

30 quia in diem perditionis servatur malus,
et ad diem furoris ducetur.

31 Quis arguet coram eo viam ejus?
et quæ fecit, quis reddet illi?

32 Ipse ad sepulchra ducetur,
et in congerie mortuorum vigilabit.

33 Dulcis fuit glareis Cocyti,
et post se omnem hominem trahet,
et ante se innumerabiles.

34 Quomodo igitur consolamini me frustra,
cum responsio vestra repugnare ostensa sit veritati?]


Next: Job 22