Sacred Texts  Judaism  Index  Previous  Next 

Tractate Sanhedrin, Herbert Danby tr. [1919], at sacred-texts.com


p. 145

RABBINICAL AUTHORITIES MENTIONED OR QUOTED IN TEXT

ABBA SHAUL (c. 150), Mish. 10. 1; Tos. 3. 4; 12. 7; 12. 8; 12. 10.

Akiba, R. (c. 130), Mish. 1. 4; 3. 4; 7. 11; 9. 6; 10. 1; 10. 3c; 10. 3d; 11. 4; Tos. 2. 8; 3. 5; 11. 5c; 12. 3; 12. 10; 13. 96; 13. 10; 14. 3; 14. 6.

Ben Zakkai (c. 50), Mish. 5. 2.

Dostai b. Jehuda (c. 175), Tos. 3.

Eleasar [b. Sharma] (c. 150), Mish. 1. 4; 6. 46; 50. 3c; 10. 3d; Tos. 3. 1.

    "    b. Jacob (c. 150) Tos, 1. 2.

    "    b. Jose (c. 175), Tos. 4. 5.

    "    b. Parta (c. 130), Tos. 4. 8.

    "    b. Zadok (c. 70), Mish. 7. 2; Tos. 2. 13; 7. 9; 8. 1; 9. 11a; 11. 11.

    "    of Modin (c. 130), Tos. 4. 8.

Eliezer [h. Hyrcanus] (c. 100), Tos. 9. 6a; 11. 5c; 13. 2; 13. 10; 14. 3; 14. 4.

    "    b. Jacob (c. 100), Tos. 11. 9.

    "    b. Jose the Galilaean (c. 160), Tos. 1. 2.

Gamaliel [I. Rabban] (c. 50), Tos, 2. 6.

    "    [II. Rabban] (c. 100), Tos. 8. 1; 13. 1.

Hanania of Ono (c. 140), Tos. 2. 13.

Hillel (c. 10 B.C.), Tos. 7. 1.

Ishmael [b. Elisha] (c. 130), Tos. 3. 6; 6. 2.

Jannai (c. 200), Tos. 2. 5.

Jehoshua [b. Hanania] (c. 90), Mish. 7. 11; Tos. 2. 13; 13. 1; 13. 2; 14. 6.

    "    b. Korha (c. 150), Mish. 7. 5; Tos. 1. 3; 1. 8; 5. 5b; 7. 2b; 13. 11.

Jehuda [b. Il’ai] (c. 150), Mish. 1. 3; 1. 6; 2. 1; 2. 2; 2. 3; 2. 4; 3. 1; 3. 4; 4. 3; 5. 3; 6. 2; 7. 2; 7. 3a; 7. 4; 8. 4; 9. 1b; 9. 3; 10. 2; 11. 1; 11. 4; Tos. 1. 1; 2. 7; 2.11; 3. 9; 4. 1; 4. 2; 4. 5; 4. 6; 4. 7; 5. 1; 5. 2; 6.2; 7. 5; 7. 6; 9. 1b; 9. 6a; 9. 11b; 10. 1; 10. 3; 10. 11; 11. 7; 11. 11; 12. 4b; 12. 11.

    "    b. Bethira (c. 90), Tos. 13. 6; 13. 9b.

    "    b. Lakish (c. 150), Tos. 1. 7.

    "    b. Tabbai (c. 80 B.C.), Tos. 6. 6.

p. 146

Jehuda ha-Nâsi ["Rabbi"] (c. 170 A.D.), Tos. 1. 1; 1. 5; 3. 7; 3. 9; 4. 7; 11. 8; 13. 12.

Johanan b. Beroka (c. 180), Mish. 11. 1

Jose [b. Halaphta] (c. 150), Mish. 3. 4; 5. 1; 6. 4b; 9. 4; Tos. 1. 2; 2. 1; 2. 7; 3 .5; 4. 5; 4. 7; 7. 1; 9. 1a; 9. 4; 10. 2; 11. 1; 11. 5a; 12. 5; 14. 6.

    "    b. Jehuda [b. Il’ai] (c. 170), Mish. 8. 3; Tos. 9. 4; 11. 1.

    "    the Galilaean (c. 180), Tos. 3. 8; 14. 6.

Meir (c. 150), Mish. 1. 1; 1. 2; 2. 1; 3. 1; 3. 2; 6. 3; 6. 5a; 7. 8b; Tos. 1. 1; 1. 2; 2. 1; 2. 9; 5. 1; 5. 2; 6. 4; 7. 7; 8. 6; 9. 7; 11. 7; 14.6.

Menahem b. Jose (c. 190), Tos. 13. 6.

Nehemia (c. 150), Mish. 1. 6; 9. 1b; 10. 3b; Tos. 3. 9; 5. 2.

Nehorai (c. 160), Tos. 4. 5.

Papias (c. 130), Tos. 2. 13. "Rabbi"; see Jehuda ha-Nâsi.

Shimeon [b. Jochai] (c. 150), Mish. 1. 3; 2. 4; 3. 3; 7. 1; 9. 2; 9. 3; Tos. 2. 7; 2. 8; 2. 11; 5. 5b; 9. 6a; 10, 5; 11. 5b; 12. 2; 12. 4b; 14. 1; 14. 4; 14. 5; 14. 13.

    "    b. Eleazar (c. 180), Tos. 4. 8; 9. 1a; 10. 5; 11, 6a; 14. 10.

    "    b. Gamaliel (c. 150), Mish. 1. 2; 3. 8; Tos. 1. 9; 2. 2; 2. 5; 2. 13; 3. 10; 7. 1.

    "    b. Jehuda [of Kephar Akkos] (c. 150), Tos. 2. 11; 11. 5b; 11. 8; 13. 12.

    "    b. Menasia (c. 550), Tos. 1. 6; 13. 11.

    "    b. Shatah (c. 80 B.C.), Mish. 6. 4b; Tos. 6. 6; 8. 3.

    "    the Temanite (c. 120 A.D.), Tos. 12. 3.

    "    b. Zoma (c. 130), Tos. 3. 5.


Next: General Index