Sacred Texts  Islam  Index 
Hypertext Qur'an  Unicode  Palmer  Pickthall  Yusuf Ali English  Rodwell 

Sūra IV.: Nisāa, or The Women. Index
  Previous  Next 


The Holy Quran, tr. by Yusuf Ali, [1934], at sacred-texts.com


Sūra IV.: Nisāa, or The Women.

Section 23


163. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila noohin waalnnabiyyeena min baAAdihi waawhayna ila ibraheema wa-ismaAAeela wa-ishaqa wayaAAqooba waal-asbati waAAeesa waayyooba wayoonusa waharoona wasulaymana waatayna dawooda zabooran

163. We have sent thee
Inspiration, as We sent it
To Noah and the Messengers
After him: We sent
Inspiration to Abraham,
Ismail, Isaac, Jacob
And the Tribes, to Jesus,
Job, Jonah, Aaron, and Solomon,
And to David We gave
The Psalms.


164. Warusulan qad qasasnahum AAalayka min qablu warusulan lam naqsushum AAalayka wakallama Allahu moosa takleeman

164. Of some apostles We have
Already told thee the story;
Of others we have not;—
And to Moses God spoke direct;—


165. Rusulan mubashshireena wamunthireena li-alla yakoona lilnnasi AAala Allahi hujjatun baAAda alrrusuli wakana Allahu AAazeezan hakeeman

165. Apostles who gave good news
As well as warning,
That mankind, after (the coming)
Of the apostles, should have
No plea against God:
For God is Exalted in Power,
Wise.


166. Lakini Allahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu biAAilmihi waalmala-ikatu yashhadoona wakafa biAllahi shaheedan

166. But God beareth witness
That what He hath sent
Unto thee He hath sent
From His (own) knowledge,
And the angels bear witness:
But enough is God for a witness.


167. Inna allatheena kafaroo wasaddoo AAan sabeeli Allahi qad dalloo dalalan baAAeedan

167. Those who reject Faith
And keep off (men)
From the Way of God,
Have verily strayed far,
Far away from the Path.


168. Inna allatheena kafaroo wathalamoo lam yakuni Allahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tareeqan

168. Those who reject Faith
And do wrong,—God
Will not forgive them
Nor guide them
To any way—


169. Illa tareeqa jahannama khalideena feeha abadan wakana thalika AAala Allahi yaseeran

169. Except the way of Hell,
To dwell therein for ever.
And this to God is easy.


170. Ya ayyuha alnnasu qad jaakumu alrrasoolu bialhaqqi min rabbikum faaminoo khayran lakum wa-in takfuroo fa-inna lillahi ma fee alssamawati waal-ardi wakana Allahu AAaleeman hakeeman

170. O mankind! the Apostle
Hath come to you in truth
From God: believe in him:
It is best for you. But if
Ye reject Faith, to God
Belong all things in the heavens
And on earth: and God
Is All-knowing, All-wise.


171. Ya ahla alkitabi la taghloo fee deenikum wala taqooloo AAala Allahi illa alhaqqa innama almaseehu AAeesa ibnu maryama rasoolu Allahi wakalimatuhu alqaha ila maryama waroohun minhu faaminoo biAllahi warusulihi wala taqooloo thalathatun intahoo khayran lakum innama Allahu ilahun wahidun subhanahu an yakoona lahu waladun lahu ma fee alssamawati wama fee al-ardi wakafa biAllahi wakeelan

171. O People of the Book!
Commit no excesses
In your religion: nor say
Of God aught but the truth.
Christ Jesus the son of Mary
Was (no more than)
An apostle of God,
And His Word,
Which He bestowed on Mary,
And a Spirit proceeding
From Him: so believe
In God and His apostles.
Say not "Trinity": desist:
It will be better for you:
For God is One God:
Glory be to Him:
(Far Exalted is He) above
Having a son, To Him
Belong all things in the heavens
And on earth. And enough
Is God as a Disposer of affairs.


Next: Section 24 (172-176)