Sacred Texts  Hinduism  Index 
English 
Rig Veda Book 8 Index  Previous  Next 

Rig Veda Book 8 Hymn 85

आ मे हवं नासत्याश्विना गछतं युवम |
मध्वः सोमस्य पीतये ||
इमं मे सतोममश्विनेमं मे शर्णुतं हवम |
मध्वः सोमस्यपीतये ||
अयं वां कर्ष्णो अश्विना हवते वाजिनीवसू |
मध्वः सोमस्य पीतये ||
शर्णुतं जरितुर्हवं कर्ष्णस्य सतुवतो नरा |
मध्वः सोमस्य पीतये ||
छर्दिर्यन्तमदाभ्यं विप्राय सतुवते नरा |
मध्वः सोमस्य पीतये ||
गछतं दाशुषो गर्हमित्था सतुवतो अश्विना |
मध्वः सोमस्य पीतये ||
युञ्जाथां रासभं रथे वीड्वङगे वर्षण्वसू |
मध्वः सोमस्य पीतये ||
तरिवन्धुरेण तरिव्र्ता रथेना यातमश्विना |
मध्वः सोमस्य पीतये ||
नू मे गिरो नासत्याश्विना परावतं युवम |
मध्वः सोमस्य पीतये ||

ā me havaṃ nāsatyāśvinā ghachataṃ yuvam |
madhvaḥ somasya pītaye ||
imaṃ me stomamaśvinemaṃ me śṛṇutaṃ havam |
madhvaḥ somasyapītaye ||
ayaṃ vāṃ kṛṣṇo aśvinā havate vājinīvasū |
madhvaḥ somasya pītaye ||
śṛṇutaṃ jariturhavaṃ kṛṣṇasya stuvato narā |
madhvaḥ somasya pītaye ||
chardiryantamadābhyaṃ viprāya stuvate narā |
madhvaḥ somasya pītaye ||
ghachataṃ dāśuṣo ghṛhamitthā stuvato aśvinā |
madhvaḥ somasya pītaye ||
yuñjāthāṃ rāsabhaṃ rathe vīḍvaṅghe vṛṣaṇvasū |
madhvaḥ somasya pītaye ||
trivandhureṇa trivṛtā rathenā yātamaśvinā |
madhvaḥ somasya pītaye ||
nū me ghiro nāsatyāśvinā prāvataṃ yuvam |
madhvaḥ somasya pītaye ||


Next: Hymn 86