Sacred Texts  Classics  Index  Previous  Next 
Buy this Book at Amazon.com

Tacitus: Annals Book 13 [30]

30. During the same consulship, Vipsanius Laenas was condemned for rapacity in his administration of the province of Sardinia. Cestius Proculus was acquitted of extortion, his accusers dropping the charge. Clodius Quirinalis, having, when in command of the crews at Ravenna, caused grievous distress to Italy by his profligacy and cruelty, just as if it were the most contemptible of countries, forestalled his doom by poison. Caninius Rebilus, one of the first men in legal knowledge and vastness of wealth, escaped the miseries of an old age of broken health by letting the blood trickle from his veins, though men did not credit him with sufficient resolution for a self-inflicted death, because of his infamous effeminacy. Lucius Volusius on the other hand died with a glorious name. There was his long life of ninety-three years, his conspicuous wealth, honourably acquired, and his wise avoidance of the malignity of so many emperors.

30. Damnatus isdem consulibus Vipsanius Laenas ob Sardiniam provinciam avare habitam; absolutus Cestius Proculus repetundarum Cretensibus accusantibus. Clodius Quirinalis, quod praefectus remigum, qui Ravennae haberentur, velut infimam nationum Italiam luxuria saevitiaque adflictavisset, veneno damnationem anteiit. Caninius Rebi[l]us, ex primoribus peritia legum et pecuniae magnitudine, cruciatus aegrae senectae misso per venas sanguine effugit, haud creditus sufficere ad constantiam sumendae mortis, ob libidines muliebriter infamis. at L. Volusius egregia fama concessit, cui tres et nonaginta anni spatium vivendi praecipuaeque opes bonis artibus, inoffensa tot imperatorum [a]micitia fuit.

31. During Nero's second consulship with Lucius Piso for his colleague, little occurred deserving mention, unless one were to take pleasure in filling volumes with the praise of the foundations and timber work on which the emperor piled the immense amphitheatre in the Field of Mars. But we have learnt that it suits the dignity of the Roman people to reserve history for great achievements, and to leave such details to the city's daily register. I may mention that the colonies of Nuceria and Capua were strengthened by an addition of veterans; to every member of the city populace four hundred sesterces were given, and forty million paid into the exchequer to maintain the credit of the citizens. A tax also of four per cent. on the sale of slaves was remitted, an apparent more than a real boon, for as the seller was ordered to pay it, purchasers found that it was added as part of the price. The emperor by an edict forbade any magistrate or procurator in the government of a province to exhibit a show of gladiators, or of wild beasts, or indeed any other public entertainment; for hitherto our subjects had been as much oppressed by such bribery as by actual extortion, while governors sought to screen by corruption the guilty deeds of arbitrary caprice.

31. Nerone iterum L. Pisone consulibus pauca memoria digna evenere, nisi cui libeat laudandis fundamentis et trabibus, quis molem amphitheatri apud campum Martis Caesar exstruxerat, volumina implere, cum ex dignitate populi Romani repertum sit res inlustres annalibus, talia diurnis urbis actis mandare. ceterum coloniae Capua atque Nuceria additis veteranis firmatae sunt, plebeique congiarium quadrigeni nummi viritim dati, et sestertium quadringenties aerario inlatum est ad retinendam populi fidem. vectigal quoque quintae et vicesimae venalium mancipiorum remissum, specie magis quam vi, quia, cum venditor pendere iuberetur, in partem pretii emptoribus adcrescebat. et [e]dixit Caesar, ne quis magistratus aut procurator in provincia, [quam] obtineret, spectaculum gladiatorum aut ferarum aut quod aliud ludicrum ederet. nam ante non minus tali largitione quam corripiendis pecuniis subiectos adfligebant, dum, quae libidine deliquerant, ambitu propugnant.

32. The Senate next passed a decree, providing alike for punishment and safety. If a master were murdered by his slaves, all those who were enfranchised by his will and lived under the same roof, were to suffer the capital punishment with his other slaves. Lucius Varius, an ex-consul, who had been crushed in the past under charges of extortion, was restored to his rank as a senator. Pomponia Graecina, a distinguished lady, wife of the Plautius who returned from Britain with an ovation, was accused of some foreign superstition and handed over to her husband's judicial decision. Following ancient precedent, he heard his wife's cause in the presence of kinsfolk, involving, as it did, her legal status and character, and he reported that she was innocent. This Pomponia lived a long life of unbroken melancholy. After the murder of Julia, Drusus's daughter, by Messalina's treachery, for forty years she wore only the attire of a mourner, with a heart ever sorrowful. For this, during Claudius's reign, she escaped unpunished, and it was afterwards counted a glory to her.

32. Factum et senatus consultum ultioni iuxta et securitati, ut si quis a suis servis interfectus esset, ii quoque, qui testamento manu missi sub eodem tecto mansissent, inter servos supplicia penderent. redditur ordini Lurius Varus consularis, avaritiae criminibus olim perculsus. et Pomponia Graecina insignis femina, [A.] Plautio, quem ovasse de Britannis rettuli, nupta ac superstitionis externae rea, mariti iudicio permissa. isque prisco instituto propinquis coram de capite famaque coniugis cognovit et insontem nuntiavit. longa huic Pomponiae aetas et continua tristitia fuit. nam post Iuliam Drusi filiam dolo Messalinae interfectam per quadraginta annos non cultu nisi lugubri, non animo nisi maesto egit; idque illi imperitante Claudio impune, mox ad gloriam vertit.

33. The same year saw many impeached. One of these, Publius Celer, prosecuted by the province of Asia, the emperor could not acquit, and so he put off the case till the man died of old age. Celer, as I have related, had murdered Silanus, the pro-consul, and the magnitude of this crime veiled his other enormities. Cossutianus Capito was accused by the people of Cilicia; he was a man stained with the foulest guilt, and had actually imagined that his audacious wickedness had the same rights in a province as he had claimed for it at Rome. But he had to confront a determined prosecution, and at last abandoned his defence. Eprius Marcellus, from whom Lycia demanded compensation, was so powerfully supported by corrupt influence that some of his accusers were punished with exile, as though they had imperilled an innocent man.

33. Idem annus plures reos habuit. quorum P. Celerem accusante Asia, quia absolvere nequibat Caesar, traxit, senecta donec mortem obiret; nam Celer interfecto, ut memoravi, Silano pro consule magnitudine sceleris cetera flagitia obtegebat. Cossutianum Capitonem Cilices detulerant, maculosum foedumque et idem ius audaciae in provincia ratum, quod in urbe exercuerat; sed pervicaci accusatione conflictatus postremo defensionem omisit ac lege repetundarum damnatus est. pro Eprio Marcello, a quo Lyci[i] res repetebant, eo usque ambitus praevaluit, ut quidam accusatorum eius exilio multarentur, tamquam insonti periculum fecissent.

34. Nero entered on his third consulship with Valerius Messala, whose great-grandfather, the orator Corvinus, was still remembered by a few old men, as having been the colleague of the Divine Augustus, Nero's great-grandfather, in the same office. But the honour of a noble house was further increased by an annual grant of five hundred thousand sesterces on which Messala might support virtuous poverty. Aurelius Cotta, too, and Haterius Antonius had yearly stipends assigned them by the emperor, though they had squandered their ancestral wealth in profligacy. Early in this year a war between Parthia and Rome about the possession of Armenia, which, feebly begun, had hitherto dragged on, was vigorously resumed. For Vologeses would not allow his brother Tiridates to be deprived of a kingdom which he had himself given him, or to hold it as a gift from a foreign power, and Corbulo too thought it due to the grandeur of Rome that he should recover what Lucullus and Pompeius had formerly won. Besides, the Armenians in the fluctuations of their allegiance sought the armed protection of both empires, though by their country's position, by resemblance of manners, and by the ties of intermarriage, they were more connected with the Parthians, to whose subjection, in their ignorance of freedom, they rather inclined.

34. Nerone tertium consule simul ini[i]t consulatum Valerius Messala, cuius proavum, oratorem Corvinum, divo Augusto, abavo Neronis, collegam in eo[dem] magistratu fuisse pauci iam senum meminerant. sed nobili familiae honor auctus est oblatis in singulos annos quingenis sestertiis, quibus Messala paupertatem innoxiam sustentaret. Aurelio quoque Cottae et Haterio Antonino annuam pecuniam statuit princeps, quamvis per luxum avitas opes dissipassent.     Eius anni principio mollibus adhuc initiis prolatatum inter Parthos Romanosque de obtinenda Armenia bellum acriter sumitur, quia nec Vologaeses sinebat fratrem Tiridaten dati a se regni expertem esse aut alienae id potentiae donum habere, et Corbulo dignum magnitudine populi Romani rebatur parta olim a Lucullo Pompeioque recipere. ad hoc Armenii ambigua fide utraque arma invitabant, situ terrarum, similitudine morum Parthis propiores conubiisque permixti ac libertate ignota illuc magis [ad servitium] inclinantes.

35. Corbulo however had more to struggle against in the supineness of his soldiers than in the treachery of the enemy. His legions indeed, transferred as they had been from Syria and demoralised by a long peace, endured most impatiently the duties of a Roman camp. It was well known that that army contained veterans who had never been on piquet duty or on night guard, to whom the rampart and the fosse were new and strange sights, men without helmets or breastplates, sleek money-making traders, who had served all their time in towns. Corbulo having discharged all who were old or in ill-health, sought to supply their places, and levies were held in Galatia and Cappadocia, and to these were added a legion from Germany with its auxiliary cavalry and light infantry. The entire army was kept under canvas, though the winter was so severe that the ground, covered as it was with ice, did not yield a place for the tents without being dug up. Many of the men had their limbs frost-bitten through the intensity of the cold, and some perished on guard. A soldier was observed whose hands mortified as he was carrying a bundle of wood, so that sticking to their burden they dropped off from his arms, now mere stumps. The general, lightly clad, with head uncovered, was continually with his men on the march, amid their labours; he had praise for the brave, comfort for the feeble, and was a good example to all. And then as many shrank from the rigour of the climate and of the service, and deserted, he sought a remedy in strictness of discipline. Not, as in other armies, was a first or second offense condoned, but the soldier, who had quitted his colours, instantly paid the penalty with his life. This was shown by experience to be a wholesome measure, better than mercy; for there were fewer desertions in that camp than in those in which leniency was habitual.

35. Sed Corbuloni plus molis adversus ignaviam militum quam contra perfidiam hostium erat: quippe Syria transmotae legiones, pace longa segnes, munia castrorum aegerrime tolerabant. satis constitit fuisse in eo exercitu veteranos, qui non stationem, non vigilias inissent, vallum fossamque quasi nova et mira viserent, sine galeis, sine loricis, nitidi et quaestuosi, militia per oppida expleta. igitur dimissis, quibus senectus aut valitudo adversa erat, supplementum petivit. et habiti per Galatiam Cappadociamque dilectus, adiectaque ex Germania legio cum equitibus alariis et peditatu cohortium. retentusque omnis exercitus sub pellibus, quamvis hieme saeva adeo, ut obducta glacie nisi effossa humus tentoriis locum non praeberet. ambusti multorum artus vi frigoris, et quidam inter excubias exanimati sunt. adnotatusque miles, qui fascem lignorum gestabat, ita praeriguisse manus, ut oneri adhaerentes truncis brachiis deciderent. ipse cultu [l]evi, capite intecto, in agmine, in laboribus frequens adesse, laudem strenuis, solacium invalidis, exemplum omnibus ostendere. dehinc, quia duritia caeli militiaeque multi abnuebant deserebantque, remedium severitate quaesitum est. nec enim, ut in aliis exercitibus, primum alterumque delictum venia prosequebatur, se qui signa reliquerat, statim capite poenas luebat. idque usu salubre et misericordia melius apparuit: quippe pauciores illa castra deseruere quam ea, in quibus ignoscebatur.

36. Meanwhile Corbulo kept his legions within the camp till spring weather was fairly established, and having stationed his auxiliary infantry at suitable points, he directed them not to begin an engagement. The charge of these defensive positions he entrusted to Paccius Orfitus, who had held the post of a first-rank centurion. Though this officer had reported that the barbarians were heedless, and that an opportunity for success presented itself, he was instructed to keep within his entrenchments and to wait for a stronger force. But he broke the order, and on the arrival of a few cavalry squadrons from the nearest forts, who in their inexperience insisted on fighting, he engaged the enemy and was routed. Panic-stricken by his disaster, those who ought to have given him support returned in precipitate flight to their respective encampments. Corbulo heard of this with displeasure; he sharply censured Paccius, the officers and soldiers, and ordered them to have their quarters outside the lines. There they were kept in disgrace, and were released only on the intercession of the whole army.

36. Interim Corbulo legionibus intra castra habitis, donec ver adolesceret, dispositisque per idoneos locos cohortibus auxiliariis, ne pugnam priores auderent praedicit. curam praesidiorum Paccio Orfito primi pili honore perfuncto mandat. is quamquam incautos barbaros et bene gerendae rei casum offerri scripserat, tenere se munimentis et maiores copias opperiri iubetur. sed rupto imperio, postquam paucae e proximis castellis turmae advenerant pugnamque imperitia poscebant, congressus cum hoste funditur. et damno eius exterriti qui subsidium ferre debuerant, sua quisque in castra trepida fuga rediere. quod graviter Corbulo accepit increpitumque Pac[c]ium et praefectos militesque tendere extra vallum iussit; inque ea contumelia detenti nec nisi precibus universi exercitus exsoluti sunt

37. Tiridates meantime who, besides his own dependencies, had the powerful aid of his brother Vologeses, ravaged Armenia, not in stealthy raids as before, but in open war, plundering all whom he thought loyal to Rome, while he eluded an action with any force which was brought against him, and thus flying hither and thither, he spread panic more widely by rumour than by arms. So Corbulo, frustrated in his prolonged efforts to bring on an engagement and compelled, like the enemy, to carry hostilities everywhere, divided his army, so that his generals and officers might attack several points simultaneously. He at the same time instructed king Antiochus to hasten to the provinces on his frontier, as Pharasmanes, after having slain his son Rhadamistus as a traitor to prove his loyalty to us, was following up more keenly than ever his old feud with the Armenians. Then, for the first time, we won the friendship of the Moschi, a nation which became pre-eminently attached to Rome, and they overran the wilds of Armenia. Thus the intended plans of Tiridates were wholly reversed, and he sent envoys to ask on behalf of himself and of the Parthians, why, when hostages had lately been given and a friendship renewed which might open up a way to further acts of good will, he was thus driven from Armenia, his ancient possession. "As yet," he said, "Vologeses had not bestirred himself, simply because they preferred negotiation to violence. Should however war be persisted in, the Arsacids would not want the courage and good fortune which had already been proved more than once by disaster to Rome." Corbulo in reply, when he was certain that Vologeses was detained by the revolt of Hyrcania, advised Tiridates to address a petition to the emperor, assuring him that he might reign securely and without bloodshed by relinquishing a prospect in the remote future for the sake of one more solid within his reach.

37. At Tiridates super proprias clientelas ope Vologaesi fratris adiutus, non furtim iam, sed palam bello infensare Armeniam, quosque fidos nobis rebatur, depopulari, et si copiae contra ducerentur, eludere hucque et illuc volitans plura fama quam pugna exterrere. igitur Corbulo, quaesito diu proelio frustra habitus et exemplo hostium circumferre bellum coactus, dispertit vires, ut legati praefectique diversos locos pariter invaderent. simul regem Antiochum monet proximas sibi praefecturas petere. nam Pharasmanes interfecto filio Radamisto quasi proditore, quo fidem in nos testaretur, vetus adversus Armenios odium promptius exercebat. tuncque primum inlecti Moschi, gens ante alias socia Romanis, avia Armeniae incursavit. ita consilia Tiridati in contrarium vertebant, mittebatque oratores, qui suo Parthorumque nomine expostularent, cur datis nuper obsidibus redintegrataque amicitia quae novis quoque beneficiis locum aperiret, vetere Armeniae possessione depelleretur. ideo nondum ipsum Volgaesen commotum, quia causa quam vi agere mallent; sin perstaretur in bello, non defore Arsacidis virtutem fortunamque saepius iam clade Romana expertam. ad ea Corbulo, satis comperto Volgaesen defectione Hyrcaniae attineri, suadet Tiridati precibus Caesarem adgredi: posse illi regnum stabile et res incruentas contingere, si omissa spe longinqua et sera praesentem potioremque sequeretur.

38. As no progress was made towards a final settlement of peace by the interchange of messages, it was at last decided to fix a time and a place for an interview between the leaders. "A thousand troopers," Tiridates said, "would be his escort; what force of every kind was to be with Corbulo, he did not prescribe, provided they came in peaceful fashion, without breastplates and helmets." Any human being, to say nothing of an old and wary general, would have seen through the barbarian's cunning, which assigned a limited number on one side and offered a larger on the other, expressly with a treacherous intent; for, were they to be exposed to a cavalry trained in the use of arrows, with the person undefended, numbers would be unavailing. Corbulo however, pretending not to understand this, replied that they would do better to discuss matters requiring consideration for their common good, in the presence of the entire armies, and he selected a place partly consisting of gently sloping hills, suited for ranks of infantry, partly, of a spreading plain where troops of cavalry could manoeuvre. On the appointed day, arriving first, he posted his allied infantry with the king's auxiliaries on the wings, the sixth legion in the centre, with which he had united three thousand men of the third, brought up in the night from another camp, with one eagle, so as to look like a single legion. Tiridates towards evening showed himself at some distance whence he could be seen rather than heard. And so the Roman general, without any conference, ordered his troops to retire to their respective camps.

38. Placitum dehinc, qui commeantibus in vicem nuntiis nihil in summa[m] pacis proficiebatur, colloquio ipsorum tempus locumque destinari. mille equitum praesidium Tiridates adfore sibi dicebat; quantum Corbuloni cuiusque generis militum adsisteret, non statuere, dum positis loricis et galeis in faciem pacis veniretur. cuicumque mortalium, nedum veteri et provido duci, barbarae astutiae patuissent: ideo artum inde numerum finiri et hinc maiorem offerri, ut dolus pararetur; nam equiti sagittarum usu exercito si detecta corpora obicerentur, nihil profuturam multitudinem. dissimulato tamen intellectu rectius de iis, quae in publicum consulerentur, totis exercitibus coram dissertaturos respondit. locumque delegit, cuius pars altera colles erant clementer adsurgentes accipiendis peditum ordinibus, pars in planitiem porrigebatur ad explicandas equitum turmas. dieque pacto prior Corbulo socias cohortes et auxilia regum pro cornibus, medio sextam legionem constituit, cui accita per noctem aliis ex castris tria milia tertianorum permiscuerat, una cum aquila, quasi eadem legio spectaretur. Tiridates vergente iam die procul adstitit, unde videri magis quam audiri posset. ita sine congressu dux Romanus abscedere militem sua quemque in castra iubet.

39. The king either suspecting a stratagem from these simultaneous movements in different directions, or intending to cut off our supplies as they were coming up from the sea of Pontus and the town of Trapezus, hastily withdrew. He could not however make any attack on the supplies, as they were brought over mountains in the occupation of our forces. Corbulo, that war might not be uselessly protracted, and also to compel the Armenians to defend their possessions, prepared to destroy their fortresses, himself undertaking the assault on the strongest of all in that province named Volandum. The weaker he assigned to Cornelius Flaccus, his lieutenant, and to Insteius Capito, his camp-prefect. Having then surveyed the defences and provided everything suitable for storming them, he exhorted his soldiers to strip of his home this vagabond foe who was preparing neither for peace nor for war, but who confessed his treachery and cowardice by flight, and so to secure alike glory and spoil. Then forming his army into four divisions, he led one in the dense array of the "testudo" close up to the rampart, to undermine it, while others were ordered to apply scaling ladders to the walls, and many more were to discharge brands and javelins from engines. The slingers and artillerymen had a position assigned them from which to hurl their missiles at a distance, so that, with equal tumult everywhere, no support might be given from any point to such as were pressed. So impetuous were the efforts of the army that within a third part of one day the walls were stripped of their defenders, the barriers of the gates overthrown, the fortifications scaled and captured, and all the adult inhabitants massacred, without the loss of a soldier and with but very few wounded. The nonmilitary population were sold by auction; the rest of the booty fell to the conquerors. Corbulo's lieutenant and camp-prefect met with similar success; three forts were stormed by them in one day, and the remainder, some from panic, others by the consent of the occupants, capitulated. This inspired them with confidence to attack the capital of the country, Artaxata. The legions however were not marched by the nearest route, for should they cross the river Avaxes which washes the city's walls by a bridge, they would be within missile-range. They passed over it at a distance, where it was broad and shallow.

39. Rex sive fraudem suspectans, quia plura simul in loca ibatur, sive ut commeatus nostros Pontico mari et Trapezunte oppido adventantes interciperet, propere discedit. sed neque commeatibus vim facere potuit, quia per montes ducebantur praesidiis nostris insessos, et Corbulo, ne inritum bellum traheretur utque Armenios ad sua defendenda cogeret, exscindere parat castella, sibique quod validissimum in ea praefectura, cognomento Volandum, sumit; minora Cornelio Flacco legato et Insteio Capitoni castrorum praefecto mandat. tum, circumspectis munimentis et quae expugnationi idonea provisis, hortatur milites, ut hostem vagum neque paci aut proelio paratum, sed perfidiam et ignaviam fuga confitentem exuerent sedibus gloriaeque pariter et praedae consulerent. tum quadripertito exercitu hos in testudinem conglobatos subruendo vallo inducit, alios scalas moenibus admovere, multos tormentis faces et hastas incutere iubet. libritoribus funditoribusque attributus locus, unde eminus glandes torquerent, ne qua pars subsidium laborantibus ferret pari undique metu. tantus inde ardor certantis exercitus fuit, ut intra tertiam diei partem nudati propugnatoribus muri, obices portarum subversi, capta escensu munimenta omnesque puberes trucidati sint, nullo milite amisso, paucis admodum vulneratis. et imbelle vulgus sub corona venundatum, reliqua praeda victoribus cessit. pari fortuna legatus ac praefectus usi sunt, tribusque una die castellis expugnatis cetera terrore et alia sponte incolarum in deditionem veniebant. unde orta fiducia caput gentis Artaxata adgrediendi. nec tamen proximo itinere ductae legiones, qua si amnem Araxen, qui moenia adluit, ponte transgrederentur, sub ictum dabantur: procul et latioribus vadis transiere.


Next: Book 13 [40]