Sacred Texts  Classics  Index  Previous  Next 
Buy this Book at Amazon.com
Buy this Book on Kindle


The History of Herodotus, parallel English/Greek, tr. G. C. Macaulay, [1890], at sacred-texts.com


Herodotus Book 7: Polymnia [30]

30. Having thus said and having accomplished his promise, he continued his march onwards; and passing by a city of the Phrygians called Anaua and a lake whence salt is obtained, he came to Colossai, a great city of Phrygia, where the river Lycos falls into an opening of the earth and disappears from view, and then after an interval of about five furlongs it comes up to view again, and this river also flows into the Maiander. Setting forth from Colossai towards the boundaries of the Phrygians and Lydians, the army arrived at the city of Kydrara, where a pillar is fixed, set up by Crœsus, which declares by an inscription that the boundaries are there. 30. [1] ταῦτα δὲ εἴπας καὶ ἐπιτελέα ποιήσας ἐπορεύετο τὸ πρόσω αἰεὶ. Ἄναυα δὲ καλεομένην Φρυγῶν πόλιν παραμειβόμενος καὶ λίμνην ἐκ τῆς ἅλες γίνονται, ἀπίκετο ἐς Κολοσσὰς πόλιν μεγάλην Φρυγίης· ἐν τῇ Λύκος ποταμὸς ἐς χάσμα γῆς ἐσβάλλων ἀφανίζεται, ἔπειτα διὰ σταδίων ὡς πέντε μάλιστά κῃ ἀναφαινόμενος ἐκδιδοῖ καὶ οὗτος ἐς τὸν Μαίανδρον. [2] ἐκ δὲ Κολοσσέων ὁ στρατὸς ὁρμώμενος ἐπὶ τοὺς οὔρους τῶν Φρυγῶν καὶ Λυδῶν ἀπίκετο ἐς Κύδραρα πόλιν, ἔνθα στήλη καταπεπηγυῖα, σταθεῖσα δὲ ὑπὸ Κροίσου, καταμηνύει διὰ γραμμάτων τοὺς οὔρους.

31. From Phrygia then he entered Lydia; and here the road parts into two, and that which goes to the left leads towards Caria, while that which goes to the right leads to Sardis; and travelling by this latter road one must needs cross the river Maiander and pass by the city of Callatebos, where men live whose trade it is to make honey of the tamarisk-tree and of wheat-flour. By this road went Xerxes and found a plane-tree, to which for its beauty he gave an adornment of gold, and appointed that some one should have charge of it always in undying succession; and on the next day he came to the city of the Lydians. 31. [1] ὡς δὲ ἐκ τῆς Φρυγίης ἐσέβαλε ἐς τὴν Λυδίην, σχιζομένης τῆς ὁδοῦ καὶ τῆς μὲν ἐς ἀριστερὴν ἐπὶ Καρίης φερούσης τῆς δὲ ἐς δεξιὴν ἐς Σάρδις, τῇ καὶ πορευομένῳ διαβῆναι τὸν Μαίανδρον ποταμὸν πᾶσα ἀνάγκη γίνεται καὶ ἰέναι παρὰ Καλλάτηβον πόλιν, ἐν τῇ ἄνδρες δημιοεργοὶ μέλι ἐκ μυρίκης τε καὶ πυροῦ ποιεῦσι, ταύτην ἰὼν ὁ Ξέρξης τὴν ὁδὸν εὗρε πλατάνιστον, τὴν κάλλεος εἵνεκα δωρησάμενος κόσμῳ χρυσέῳ καὶ μελεδωνῷ ἀθανάτῳ ἀνδρὶ ἐπιτρέψας δευτέρῃ ἡμέρῃ ἀπίκετο ἐς τῶν Λυδῶν τὸ ἄστυ.

32. Having come to Sardis he proceeded first to send heralds to Hellas, to ask for earth and water, and also to give notice beforehand to prepare meals for the king; except that he sent neither to Athens nor Lacedemon to ask for earth, but to all the other States: and the reason why he sent the second time to ask for earth and water was this,--as many as had not given at the former time to Dareios when he sent, these he thought would certainly give now by reason of their fear: this matter it was about which he desired to have certain knowledge, and he sent accordingly.

32. [1] ἀπικόμενος δὲ ἐς Σάρδις πρῶτα μὲν ἀπέπεμπε κήρυκας ἐς τὴν Ἑλλάδα αἰτήσοντας γῆν τε καὶ ὕδωρ καὶ προερέοντας δεῖπνα βασιλέι παρασκευάζειν· πλὴν οὔτε ἐς Ἀθήνας οὔτε ἐς Λακεδαίμονα ἀπέπεμπε ἐπὶ γῆς αἴτησιν, τῇ δὲ ἄλλῃ πάντῃ. τῶνδε δὲ εἵνεκα τὸ δεύτερον ἀπέπεμπε ἐπὶ γῆν τε καὶ ὕδωρ· ὅσοι πρότερον οὐκ ἔδοσαν Δαρείῳ πέμψαντι, τούτους πάγχυ ἐδόκεε τότε δείσαντας δώσειν· βουλόμενος ὦν αὐτὸ τοῦτο ἐκμαθεῖν ἀκριβέως ἔπεμπε.

33. After this he made his preparations intending to march to Abydos: and meanwhile they were bridging over the Hellespont from Asia to Europe. Now there is in the Chersonese of the Hellespont between the city of Sestos and Madytos, a broad foreland running down into the sea right opposite Abydos; this is the place where no long time afterwards the Athenians under the command of Xanthippos the son of Ariphron, having taken Artaÿctes a Persian, who was the governor of Sestos, nailed him alive to a board with hands and feet extended (he was the man who was wont to take women with him to the temple of Protesilaos at Elaius and to do things there which are not lawful). 33. [1] μετὰ δὲ ταῦτα παρεσκευάζετο ὡς ἐλῶν ἐς Ἄβυδον. οἳ δὲ ἐν τούτῳ τὸν Ἑλλήσποντον ἐζεύγνυσαν ἐκ τῆς Ἀσίης ἐς τὴν Εὐρώπην. ἔστι δὲ τῆς Χερσονήσου τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ, Σηστοῦ τε πόλιος μεταξὺ καὶ Μαδύτου, ἀκτὴ παχέα ἐς θάλασσαν κατήκουσα Ἀβύδῳ καταντίον· ἔνθα μετὰ ταῦτα, χρόνῳ ὕστερον οὐ πολλῷ, ἐπὶ Ξανθίππου τοῦ Ἀρίφρονος στρατηγοῦ Ἀθηναῖοι Ἀρταΰκτην ἄνδρα Πέρσην λαβόντες Σηστοῦ ὕπαρχον ζῶντα πρὸς σανίδα διεπασσάλευσαν, ὃς καὶ ἐς τοῦ Πρωτεσίλεω τὸ ἱρὸν ἐς Ἐλαιοῦντα ἀγινεόμενος γυναῖκας ἀθέμιστα ἔρδεσκε.

34. To this foreland they on whom this work was laid were making their bridges, starting from Abydos, the Phenicians constructing the one with ropes of white flax, and the Egyptians the other, which was made with papyrus rope. Now from Abydos to the opposite shore is a distance of seven furlongs. But when the strait had been bridged over, a great storm came on and dashed together all the work that had been made and broke it up. 34. [1] ἐς ταύτην ὦν τὴν ἀκτὴν ἐξ Ἀβύδου ὁρμώμενοι ἐγεφύρουν τοῖσι προσέκειτο, τὴν μὲν λευκολίνου Φοίνικες, τὴν δ᾽ ἑτέρην τὴν βυβλίνην Αἰγύπτιοι. ἔστι δὲ ἑπτὰ στάδιοι ἐξ Ἀβύδου ἐς τὴν ἀπαντίον. καὶ δὴ ἐζευγμένου τοῦ πόρου ἐπιγενόμενος χειμὼν μέγας συνέκοψέ τε ἐκεῖνα πάντα καὶ διέλυσε.

35. Then when Xerxes heard it he was exceedingly enraged, and bade them scourge the Hellespont with three hundred strokes of the lash and let down into the sea a pair of fetters. Nay, I have heard further that he sent branders also with them to brand the Hellespont. However this may be, he enjoined them, as they were beating, to say Barbarian and presumptuous words as follows: "Thou bitter water, thy master lays upon thee this penalty, because thou didst wrong him not having suffered any wrong from him: and Xerxes the king will pass over thee whether thou be willing or no; but with right, as it seems, no man doeth sacrifice to thee, seeing that thou art a treacherous and briny stream." The sea he enjoined them to chastise thus, and also he bade them cut off the heads of those who were appointed to have charge over the bridging of the Hellespont. 35. [1] ὡς δ᾽ ἐπύθετο Ξέρξης, δεινὰ ποιεύμενος τὸν Ἑλλήσποντον ἐκέλευσε τριηκοσίας ἐπικέσθαι μάστιγι πληγὰς καὶ κατεῖναι ἐς τὸ πέλαγος πεδέων ζεῦγος. ἤδη δὲ ἤκουσα ὡς καὶ στιγέας ἅμα τούτοισι ἀπέπεμψε στίξοντας τὸν Ἑλλήσποντον. [2] ἐνετέλλετο δὲ ὦν ῥαπίζοντας λέγειν βάρβαρά τε καὶ ἀτάσθαλα· «ὦ πικρὸν ὕδωρ, δεσπότης τοι δίκην ἐπιτιθεῖ τήνδε, ὅτι μιν ἠδίκησας οὐδὲν πρὸς ἐκείνου ἄδικον παθόν. καὶ βασιλεὺς μὲν Ξέρξης διαβήσεταί σε, ἤν τε σύ γε βούλῃ ἤν τε μή· σοὶ δὲ κατὰ δίκην ἄρα οὐδεὶς ἀνθρώπων θύει ὡς ἐόντι καὶ θολερῷ καὶ ἁλμυρῷ ποταμῷ.» [3] τήν τε δὴ θάλασσαν ἐνετέλλετο τούτοισι ζημιοῦν καὶ τῶν ἐπεστεώτων τῇ ζεύξι τοῦ Ἑλλησπόντου ἀποταμεῖν τὰς κεφαλάς.

36. Thus then the men did, to whom this ungracious office belonged; and meanwhile other chief- constructors proceeded to make the bridges; and thus they made them:-- They put together fifty-oared galleys and triremes, three hundred and sixty to be under the bridge towards the Euxine Sea, and three hundred and fourteen to be under the other, the vessels lying in the direction of the stream of the Hellespont (though crosswise in respect to the Pontus), to support the tension of the ropes. They placed them together thus, and let down very large anchors, those on the one side towards the Pontus because of the winds which blow from within outwards, and on the other side, towards the West and the Egean, because of the South-East and South Winds. They left also an opening for a passage through, so that any who wished might be able to sail into the Pontus with small vessels, and also from the Pontus outwards. Having thus done, they proceeded to stretch tight the ropes, straining them with wooden windlasses, not now appointing the two kinds of rope to be used apart from one another, but assigning to each bridge two ropes of white flax and four of the papyrus ropes. The thickness and beauty of make was the same for both, but the flaxen ropes were heavier in proportion, and of this rope a cubit weighed one talent. When the passage was bridged over, they sawed up logs of wood, and making them equal in length to the breadth of the bridge they laid them above the stretched ropes, and having set them thus in order they again fastened them above. When this was done, they carried on brushwood, and having set the brushwood also in place, they carried on to it earth; and when they had stamped down the earth firmly, they built a barrier along on each side, so that the baggage- animals and horses might not be frightened by looking out over the sea.

36. [1] καὶ οἳ μὲν ταῦτα ἐποίεον, τοῖσι προσέκειτο αὕτη ἡ ἄχαρις τιμή, τὰς δὲ ἄλλοι ἀρχιτέκτονες ἐζεύγνυσαν. ἐζεύγνυσαν δὲ ὧδε, πεντηκοντέρους καὶ τριήρεας συνθέντες, ὑπὸ μὲν τὴν πρὸς τοῦ Εὐξείνου πόντου ἑξήκοντά τε καὶ τριηκοσίας, ὑπὸ δὲ τὴν ἑτέρην τεσσερεσκαίδεκα καὶ τριηκοσίας, τοῦ μὲν Πόντου ἐπικαρσίας τοῦ δὲ Ἑλλησπόντου κατὰ ῥόον, ἵνα ἀνακωχεύῃ τὸν τόνον τῶν ὅπλων· [2] συνθέντες δὲ ἀγκύρας κατῆκαν περιμήκεας, τὰς μὲν πρὸς τοῦ Πόντου τῆς ἑτέρης τῶν ἀνέμων εἵνεκεν τῶν ἔσωθεν ἐκπνεόντων, τῆς δὲ ἑτέρης πρὸς ἑσπέρης τε καὶ τοῦ Αἰγαίου ζεφύρου τε καὶ νότου εἵνεκα. διέκπλοον δὲ ὑπόφαυσιν κατέλιπον τῶν πεντηκοντέρων καὶ τριηρέων, ἵνα καὶ ἐς τὸν Πόντον ἔχῃ ὁ βουλόμενος πλέειν πλοίοισι λεπτοῖσι καὶ ἐκ τοῦ Πόντου ἔξω. [3] ταῦτα δὲ ποιήσαντες κατέτεινον ἐκ γῆς στρεβλοῦντες ὄνοισι ξυλίνοισι τὰ ὅπλα, οὐκέτι χωρὶς ἑκάτερα τάξαντες, ἀλλὰ δύο μὲν λευκολίνου δασάμενοι ἐς ἑκατέρην, τέσσερα δὲ τῶν βυβλίνων. παχύτης μὲν ἦν ἡ αὐτὴ καὶ καλλονή, κατὰ λόγον δὲ ἐμβριθέστερα ἦν τὰ λίνεα, τοῦ τάλαντον ὁ πῆχυς εἷλκε. [4] ἐπειδὴ δὲ ἐγεφυρώθη ὁ πόρος, κορμοὺς ξύλων καταπρίσαντες καὶ ποιήσαντες ἴσους τῆς σχεδίης τῷ εὔρεϊ κόσμῳ ἐτίθεσαν κατύπερθε τῶν ὅπλων τοῦ τόνου, θέντες δὲ ἐπεξῆς ἐνθαῦτα αὖτις ἐπεζεύγνυον· [5] ποιήσαντες δὲ ταῦτα ὕλην ἐπεφόρησαν, κόσμῳ δὲ θέντες καὶ τὴν ὕλην γῆν ἐπεφόρησαν, κατανάξαντες δὲ καὶ τὴν γῆν φραγμὸν παρείρυσαν ἔνθεν καὶ ἔνθεν, ἵνα μὴ φοβέηται τὰ ὑποζύγια τὴν θάλασσαν ὑπερορῶντα καὶ οἱ ἵπποι.

37. When the construction of the bridges had been finished, and the works about Athos, both the embankments about the mouths of the channel, which were made because of the breaking of the sea upon the beach, that the mouths of it might not be filled up, and the channel itself, were reported to be fully completed, then, after they had passed the winter at Sardis, the army set forth from thence fully equipped, at the beginning of spring, to march to Abydos; and when it had just set forth, the Sun left his place in the heaven and was invisible, though there was no gathering of clouds and the sky was perfectly clear; and instead of day it became night. When Xerxes saw and perceived this, it became a matter of concern to him; and he asked the Magians what the appearance meant to portend. These declared that the god was foreshowing to the Hellenes a leaving of their cities, saying that the Sun was the foreshower of events for the Hellenes, but the Moon for the Persians. Having been thus informed, Xerxes proceeded on the march with very great joy. 37. [1] ὡς δὲ τά τε τῶν γεφυρέων κατεσκεύαστο καὶ τὰ περὶ τὸν Ἄθων, οἵ τε χυτοὶ περὶ τὰ στόματα τῆς διώρυχος, οἳ τῆς ῥηχίης εἵνεκεν ἐποιήθησαν, ἵνα μὴ πίμπληται τὰ στόματα τοῦ ὀρύγματος, καὶ αὐτὴ ἡ διῶρυξ παντελέως πεποιημένη ἀγγέλλετο, ἐνθαῦτα χειμερίσας ἅμα τῶ ἔαρι παρεσκευασμένος ὁ στρατὸς ἐκ τῶν Σαρδίων ὁρμᾶτο ἐλῶν ἐς Ἄβυδον· [2] ὁρμημένῳ δέ οἱ ὁ ἥλιος ἐκλιπὼν τὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἕδρην ἀφανὴς ἦν οὔτ᾽ ἐπινεφέλων ἐόντων αἰθρίης τε τὰ μάλιστα, ἀντὶ ἡμέρης τε νὺξ ἐγένετο. ἰδόντι δὲ καὶ μαθόντι τοῦτο τῷ Ξέρξῃ ἐπιμελὲς ἐγένετο, καὶ εἴρετο τοὺς Μάγους τὸ θέλει προφαίνειν τὸ φάσμα. [3] οἱ δὲ ἔφραζον ὡς Ἕλλησι προδεικνύει ὁ θεὸς ἔκλειψιν τῶν πολίων, λέγοντες ἥλιον εἶναι Ἑλλήνων προδέκτορα, σελήνην δὲ σφέων. ταῦτα πυθόμενος ὁ Ξέρξης περιχαρὴς ἐὼν ἐποιέετο τὴν ἔλασιν.

38. Then as he was leading forth his army on its march, Pythios the Lydian, being alarmed by the appearance in the heavens and elated by the gifts which he had received, came to Xerxes, and said as follows: "Master, I would desire to receive from thee a certain thing at my request, which, as it chances, is for thee an easy thing to grant, but a great thing for me, if I obtain it." Then Xerxes, thinking that his request would be for anything rather than that which he actually asked, said that he would grant it, and bade him speak and say what he desired. He then, when he heard this, was encouraged, and spoke these words: "Master, I have, as it chances, five sons, and it is their fortune to be all going together with thee on the march against Hellas. Do thou, therefore, O king, have compassion upon me, who have come to so great an age, and release from serving in the expedition one of my sons, the eldest, in order that he may be caretaker both of myself and of my wealth: but the other four take with thyself, and after thou hast accomplished that which thou hast in thy mind, mayest thou have a safe return home." 38. [1] ὡς δ᾽ ἐξήλαυνε τὴν στρατιήν, Πύθιος ὁ Λυδὸς καταρρωδήσας τὸ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ φάσμα ἐπαερθείς τε τοῖσι δωρήμασι, ἐλθὼν παρὰ Ξέρξην ἔλεγε τάδε. «ὦ δέσποτα, χρηίσας ἄν τι σεῦ βουλοίμην τυχεῖν, τὸ σοὶ μὲν ἐλαφρὸν τυγχάνει ἐὸν ὑπουργῆσαι, ἐμοὶ δὲ μέγα γενόμενον.» [2] Ξέρξης δὲ πᾶν μᾶλλον δοκέων μιν χρηίσειν ἢ τὸ ἐδεήθη, ἔφη τε ὑπουργήσειν καὶ δὴ ἀγορεύειν ἐκέλευε ὅτευ δέοιτο. ὁ δὲ ἐπείτε ταῦτα ἤκουσε, ἔλεγε θαρσήσας τάδε. «ὦ δέσποτα, τυγχάνουσί μοι παῖδες ἐόντες πέντε, καί σφεας καταλαμβάνει πάντας ἅμα σοὶ στρατεύεσθαι ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα. [3] σὺ δέ, ὦ βασιλεῦ, ἐμὲ ἐς τόδε ἡλικίης ἥκοντα οἰκτείρας τῶν μοι παίδων ἕνα παράλυσον τῆς στρατηίης τὸν πρεσβύτατον, ἵνα αὐτοῦ τε ἐμεῦ καὶ τῶν χρημάτων ἦ μελεδωνός· τοὺς δὲ τέσσερας ἄγευ ἅμα σεωυτῷ, καὶ πρήξας τὰ νοέεις νοστήσειας ὀπίσω.»

39. Then Xerxes was exceedingly angry and made answer with these words: "Thou wretched man, dost thou dare, when I am going on a march myself against Hellas, and am taking my sons and my brothers and my relations and friends, dost thou dare to make any mention of a son of thine, seeing that thou art my slave, who ought to have been accompanying me thyself with thy whole household and thy wife as well? Now therefore be assured of this, that the passionate spirit of man dwells within the ears; and when it has heard good things, it fills the body with delight, but when it has heard the opposite things to this, it swells up with anger. As then thou canst not boast of having surpassed the king in conferring benefits formerly, when thou didst to us good deeds and madest offer to do more of the same kind, so now that thou hast turned to shamelessness, thou shalt receive not thy desert but less than thou deservest: for thy gifts of hospitality shall rescue from death thyself and the four others of thy sons, but thou shalt pay the penalty with the life of the one to whom thou dost cling most." Having answered thus, he forthwith commanded those to whom it was appointed to do these things, to find out the eldest of the sons of Pythios and to cut him in two in the middle; and having cut him in two, to dispose the halves, one on the right hand of the road and the other on the left, and that the army should pass between them by this way.

39. [1] κάρτα τε ἐθυμώθη ὁ Ξέρξης καὶ ἀμείβετο τοῖσιδε. «ὦ κακὲ ἄνθρωπε, σὺ ἐτόλμησας, ἐμεῦ στρατευομένου αὐτοῦ ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἄγοντος παῖδας ἐμοὺς καὶ ἀδελφεοὺς καὶ οἰκηίους καὶ φίλους, μνήσασθαι περὶ σέο παιδός, ἐὼν ἐμὸς δοῦλος, τὸν χρῆν πανοικίῃ αὐτῇ τῇ γυναικὶ συνέπεσθαι ; εὖ νυν τόδ᾽ ἐξεπίστασο, ὡς ἐν τοῖσι ὠσὶ τῶν ἀνθρώπων οἰκέει ὁ θυμός, ὃς χρηστὰ μὲν ἀκούσας τέρψιος ἐμπιπλεῖ τὸ σῶμα, ὑπεναντία δὲ τούτοισι ἀκούσας ἀνοιδέει. [2] ὅτε μέν νυν χρηστὰ ποιήσας ἕτερα τοιαῦτα ἐπηγγέλλεο, εὐεργεσίῃσι βασιλέα οὐ καυχήσεαι ὑπερβαλέσθαι· ἐπείτε δὲ ἐς τὸ ἀναιδέστερον ἐτράπευ, τὴν μὲν ἀξίην οὐ λάμψεαι, ἐλάσσω δὲ τῆς ἀξίης. σὲ μὲν γὰρ καὶ τοὺς τέσσερας τῶν παίδων ῥύεται τὰ ξείνια· τοῦ δὲ ἑνός, τοῦ περιέχεαι μάλιστα, τῇ ψυχῇ ζημιώσεαι.» [3] ὡς δὲ ταῦτα ὑπεκρίνατο, αὐτίκα ἐκέλευε τοῖσι προσετέτακτο ταῦτα πρήσσειν, τῶν Πυθίου παίδων ἐξευρόντας τὸν πρεσβύτατον μέσον διαταμεῖν, διαταμόντας δὲ τὰ ἡμίτομα διαθεῖναι τὸ μὲν ἐπὶ δεξιὰ τῆς ὁδοῦ τὸ δ᾽ ἐπ᾽ ἀριστερά, καὶ ταύτῃ διεξιέναι τὸν στρατόν.


Next: 40