Sacred Texts  Bible  Index 
Proverbs Index
  Previous  Next 

Proverbs 11

KJV

1  A false4820 balance3976 is abomination8441 to the LORD:3068 but a just8003 weight68 is his delight.7522

2  When pride2087 cometh,935 then cometh935 shame:7036 but with854 the lowly6800 is wisdom.2451

3  The integrity8538 of the upright3477 shall guide5148 them: but the perverseness5558 of transgressors898 shall destroy7703 them.

4  Riches1952 profit3276 not3808 in the day3117 of wrath:5678 but righteousness6666 delivereth5337 from death.4480 4194

5  The righteousness6666 of the perfect8549 shall direct3474 his way:1870 but the wicked7563 shall fall5307 by his own wickedness.7564

6  The righteousness6666 of the upright3477 shall deliver5337 them: but transgressors898 shall be taken3920 in their own naughtiness.1942

7  When a wicked7563 man120 dieth,4194 his expectation8615 shall perish:6 and the hope8431 of unjust205 men perisheth.6

8  The righteous6662 is delivered2502 out of trouble,4480 6869 and the wicked7563 cometh935 in his stead.8478

9  A hypocrite2611 with his mouth6310 destroyeth7843 his neighbor:7453 but through knowledge1847 shall the just6662 be delivered.2502

10  When it goeth well2898 with the righteous,6662 the city7151 rejoiceth:5970 and when the wicked7563 perish,6 there is shouting.7440

11  By the blessing1293 of the upright3477 the city7176 is exalted:7311 but it is overthrown2040 by the mouth6310 of the wicked.7563

12  He that is void2638 of wisdom3820 despiseth936 his neighbor:7453 but a man376 of understanding8394 holdeth his peace.2790

13  A talebearer1980 7400 revealeth1540 secrets:5475 but he that is of a faithful539 spirit7307 concealeth3680 the matter.1697

14  Where no369 counsel8458 is, the people5971 fall:5307 but in the multitude7230 of counselors3289 there is safety.8668

15  He that is surety6148 for a stranger2114 shall smart7451 7489 for it: and he that hateth8130 suretiship8628 is sure.982

16  A gracious2580 woman802 retaineth8551 honor:3519 and strong6184 men retain8551 riches.6239

17  The merciful2617 man376 doeth good1580 to his own soul:5315 but he that is cruel394 troubleth5916 his own flesh.7607

18  The wicked7563 worketh6213 a deceitful8267 work:6468 but to him that soweth2232 righteousness6666 shall be a sure571 reward.7938

19  As3651 righteousness6666 tendeth to life:2416 so he that pursueth7291 evil7451 pursueth it to his own death.4194

20  They that are of a froward6141 heart3820 are abomination8441 to the LORD:3068 but such as are upright8549 in their way1870 are his delight.7522

21  Though hand3027 join in hand,3027 the wicked7451 shall not3808 be unpunished:5352 but the seed2233 of the righteous6662 shall be delivered.4422

22  As a jewel5141 of gold2091 in a swine's2386 snout,639 so is a fair3303 woman802 which is without5493 discretion.2940

23  The desire8378 of the righteous6662 is only389 good:2896 but the expectation8615 of the wicked7563 is wrath.5678

24  There is3426 that scattereth,6340 and yet5750 increaseth;3254 and there is that withholdeth2820 more than is meet,4480 3476 but it tendeth to poverty.4270

25  The liberal1293 soul5315 shall be made fat:1878 and he that watereth7301 shall be watered3384 also1571 himself.1931

26  He that withholdeth4513 corn,1250 the people3816 shall curse6895 him: but blessing1293 shall be upon the head7218 of him that selleth7666 it.

27  He that diligently seeketh7836 good2896 procureth1245 favor:7522 but he that seeketh1875 mischief,7451 it shall come935 unto him.

28  He1931 that trusteth982 in his riches6239 shall fall:5307 but the righteous6662 shall flourish6524 as a branch.5929

29  He that troubleth5916 his own house1004 shall inherit5157 the wind:7307 and the fool191 shall be servant5650 to the wise2450 of heart.3820

30  The fruit6529 of the righteous6662 is a tree6086 of life;2416 and he that winneth3947 souls5315 is wise.2450

31  Behold,2005 the righteous6662 shall be recompensed7999 in the earth:776 much more637 3588 the wicked7563 and the sinner.2398

Sep

1 ζυγοὶ δόλιοι βδέλυγμα ἐνώπιον κυρίου στάθμιον δὲ δίκαιον δεκτὸν αὐτῷ

2 οὗ ἐὰν εἰσέλθῃ ὕβρις ἐκεῖ καὶ ἀτιμία στόμα δὲ ταπεινῶν μελετᾷ σοφίαν

3 ἀποθανὼν δίκαιος ἔλιπεν μετάμελον πρόχειρος δὲ γίνεται καὶ ἐπίχαρτος ἀσεβῶν ἀπώλεια

5 δικαιοσύνη ἀμώμους ὀρθοτομεῖ ὁδούς ἀσέβεια δὲ περιπίπτει ἀδικίᾳ

6 δικαιοσύνη ἀνδρῶν ὀρθῶν ῥύεται αὐτούς τῇ δὲ ἀπωλείᾳ αὐτῶν ἁλίσκονται παράνομοι

7 τελευτήσαντος ἀνδρὸς δικαίου οὐκ ὄλλυται ἐλπίς τὸ δὲ καύχημα τῶν ἀσεβῶν ὄλλυται

8 δίκαιος ἐκ θήρας ἐκδύνει ἀντ᾽ αὐτοῦ δὲ παραδίδοται ὁ ἀσεβής

9 ἐν στόματι ἀσεβῶν παγὶς πολίταις αἴσθησις δὲ δικαίων εὔοδος

10 ἐν ἀγαθοῖς δικαίων κατώρθωσεν πόλις

11 στόμασιν δὲ ἀσεβῶν κατεσκάφη

12 μυκτηρίζει πολίτας ἐνδεὴς φρενῶν ἀνὴρ δὲ φρόνιμος ἡσυχίαν ἄγει

13 ἀνὴρ δίγλωσσος ἀποκαλύπτει βουλὰς ἐν συνεδρίῳ πιστὸς δὲ πνοῇ κρύπτει πράγματα

14 οἷς μὴ ὑπάρχει κυβέρνησις πίπτουσιν ὥσπερ φύλλα σωτηρία δὲ ὑπάρχει ἐν πολλῇ βουλῇ

15 πονηρὸς κακοποιεῖ ὅταν συμμείξῃ δικαίῳ μισεῖ δὲ ἦχον ἀσφαλείας

16 γυνὴ εὐχάριστος ἐγείρει ἀνδρὶ δόξαν θρόνος δὲ ἀτιμίας γυνὴ μισοῦσα δίκαια πλούτου ὀκνηροὶ ἐνδεεῖς γίνονται οἱ δὲ ἀνδρεῖοι ἐρείδονται πλούτῳ

17 τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ἀγαθὸν ποιεῖ ἀνὴρ ἐλεήμων ἐξολλύει δὲ αὐτοῦ σῶμα ὁ ἀνελεήμων

18 ἀσεβὴς ποιεῖ ἔργα ἄδικα σπέρμα δὲ δικαίων μισθὸς ἀληθείας

19 υἱὸς δίκαιος γεννᾶται εἰς ζωήν διωγμὸς δὲ ἀσεβοῦς εἰς θάνατον

20 βδέλυγμα κυρίῳ διεστραμμέναι ὁδοί προσδεκτοὶ δὲ αὐτῷ πάντες ἄμωμοι ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν

21 χειρὶ χεῖρας ἐμβαλὼν ἀδίκως οὐκ ἀτιμώρητος ἔσται ὁ δὲ σπείρων δικαιοσύνην λήμψεται μισθὸν πιστόν

22 ὥσπερ ἐνώτιον ἐν ῥινὶ ὑός οὕτως γυναικὶ κακόφρονι κάλλος

23 ἐπιθυμία δικαίων πᾶσα ἀγαθή ἐλπὶς δὲ ἀσεβῶν ἀπολεῖται

24 εἰσὶν οἳ τὰ ἴδια σπείροντες πλείονα ποιοῦσιν εἰσὶν καὶ οἳ συνάγοντες ἐλαττονοῦνται

25 ψυχὴ εὐλογουμένη πᾶσα ἁπλῆ ἀνὴρ δὲ θυμώδης οὐκ εὐσχήμων

26 ὁ συνέχων σῖτον ὑπολίποιτο αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν εὐλογία δὲ εἰς κεφαλὴν τοῦ μεταδιδόντος

27 τεκταινόμενος ἀγαθὰ ζητεῖ χάριν ἀγαθήν ἐκζητοῦντα δὲ κακά καταλήμψεται αὐτόν

28 ὁ πεποιθὼς ἐπὶ πλούτῳ οὗτος πεσεῖται ὁ δὲ ἀντιλαμβανόμενος δικαίων οὗτος ἀνατελεῖ

29 ὁ μὴ συμπεριφερόμενος τῷ ἑαυτοῦ οἴκῳ κληρονομήσει ἄνεμον δουλεύσει δὲ ἄφρων φρονίμῳ

30 ἐκ καρποῦ δικαιοσύνης φύεται δένδρον ζωῆς ἀφαιροῦνται δὲ ἄωροι ψυχαὶ παρανόμων

31 εἰ ὁ μὲν δίκαιος μόλις σῴζεται ὁ ἀσεβὴς καὶ ἁμαρτωλὸς ποῦ φανεῖται

Tan

‎1 ‏מֹאזְנֵ֣י מִ֭רְמָה תּוֹעֲבַ֣ת יְהוָ֑ה וְאֶ֖בֶן שְׁלֵמָ֣ה רְצוֹנֽוֹ׃

‎2 ‏בָּֽא־זָ֭דוֹן וַיָּבֹ֣א קָל֑וֹן וְֽאֶת־צְנוּעִ֥ים חָכְמָֽה׃

‎3 ‏תֻּמַּ֣ת יְשָׁרִ֣ים תַּנְחֵ֑ם וְסֶ֖לֶף בּוֹגְדִ֣ים ושדם יְשָׁדֵּֽם׃

‎4 ‏לֹא־יוֹעִ֣יל ה֭וֹן3 בְּי֣וֹם עֶבְרָ֑ה וּ֝צְדָקָ֗ה תַּצִּ֥יל מִמָּֽוֶת׃

‎5 ‏צִדְקַ֣ת תָּ֭מִים תְּיַשֵּׁ֣ר דַּרְכּ֑וֹ וּ֝בְרִשְׁעָת֗וֹ יִפֹּ֥ל רָשָֽׁע׃

‎6 ‏צִדְקַ֣ת יְ֭שָׁרִים תַּצִּילֵ֑ם וּ֝בְהַוַּ֗ת בֹּגְדִ֥ים יִלָּכֵֽדוּ׃

‎7 ‏בְּמ֤וֹת אָדָ֣ם רָ֭שָׁע תֹּאבַ֣ד תִּקְוָ֑ה וְתוֹחֶ֖לֶת אוֹנִ֣ים אָבָֽדָה׃

‎8 ‏צַ֭דִּיק מִצָּרָ֣ה נֶחֱלָ֑ץ וַיָּבֹ֖א רָשָׁ֣ע תַּחְתָּֽיו׃

‎9 ‏בְּפֶ֗ה חָ֭נֵף יַשְׁחִ֣ת רֵעֵ֑הוּ וּ֝בְדַ֗עַת צַדִּיקִ֥ים יֵחָלֵֽצוּ׃

‎10 ‏בְּט֣וּב צַ֭דִּיקִים תַּעֲלֹ֣ץ קִרְיָ֑ה וּבַאֲבֹ֖ד רְשָׁעִ֣ים רִנָּֽה׃

‎11 ‏בְּבִרְכַּ֣ת יְ֭שָׁרִים תָּר֣וּם קָ֑רֶת וּבְפִ֥י רְ֝שָׁעִ֗ים תֵּהָרֵֽס׃

‎12 ‏בָּז־לְרֵעֵ֥הוּ חֲסַר־לֵ֑ב וְאִ֖ישׁ תְּבוּנ֣וֹת יַחֲרִֽישׁ׃

‎13 ‏הוֹלֵ֣ךְ רָ֭כִיל מְגַלֶּה־סּ֑וֹד וְנֶאֱמַן־ר֝֗וּחַ מְכַסֶּ֥ה דָבָֽר׃

‎14 ‏בְּאֵ֣ין תַּ֭חְבֻּלוֹת יִפָּל־עָ֑ם וּ֝תְשׁוּעָ֗ה בְּרֹ֣ב יוֹעֵֽץ׃

‎15 ‏רַע־יֵ֭רוֹעַ כִּי־עָ֣רַב זָ֑ר וְשֹׂנֵ֖א תֹקְעִ֣ים בּוֹטֵֽחַ׃

‎16 ‏אֵֽשֶׁת־חֵ֭ן תִּתְמֹ֣ךְ כָּב֑וֹד וְ֝עָרִיצִ֗ים יִתְמְכוּ־עֹֽשֶׁר׃

‎17 ‏גֹּמֵ֣ל נַ֭פְשׁוֹ אִ֣ישׁ חָ֑סֶד וְעֹכֵ֥ר שְׁ֝אֵר֗וֹ אַכְזָרִֽי׃

‎18 ‏רָשָׁ֗ע עֹשֶׂ֥ה פְעֻלַּת־שָׁ֑קֶר וְזֹרֵ֥עַ צְ֝דָקָ֗ה שֶׂ֣כֶר אֱמֶֽת׃

‎19 ‏כֵּן־צְדָקָ֥ה לְחַיִּ֑ים וּמְרַדֵּ֖ף רָעָ֣ה לְמוֹתֽוֹ׃

‎20 ‏תּוֹעֲבַ֣ת יְ֭הוָה עִקְּשֵׁי־לֵ֑ב וּ֝רְצוֹנ֗וֹ תְּמִ֣ימֵי דָֽרֶךְ׃

‎21 ‏יָ֣ד לְ֭יָד לֹא־יִנָּ֣קֶה רָּ֑ע וְזֶ֖רַע צַדִּיקִ֣ים נִמְלָֽט׃

‎22 ‏נֶ֣זֶם זָ֭הָב בְּאַ֣ף חֲזִ֑יר אִשָּׁ֥ה יָ֝פָ֗ה וְסָ֣רַת טָֽעַם׃

‎23 ‏תַּאֲוַ֣ת צַדִּיקִ֣ים אַךְ־ט֑וֹב תִּקְוַ֖ת רְשָׁעִ֣ים עֶבְרָֽה׃

‎24 ‏יֵ֣שׁ מְ֭פַזֵּר וְנוֹסָ֥ף ע֑וֹד וְחוֹשֵׂ֥ךְ מִ֝יֹּ֗שֶׁר אַךְ־לְמַחְסֽוֹר׃

‎25 ‏נֶֽפֶשׁ־בְּרָכָ֥ה תְדֻשָּׁ֑ן וּ֝מַרְוֶ֗ה גַּם־ה֥וּא יוֹרֶֽא׃

‎26 ‏מֹ֣נֵֽעַ בָּ֭ר יִקְּבֻ֣הוּ לְא֑וֹם וּ֝בְרָכָ֗ה לְרֹ֣אשׁ מַשְׁבִּֽיר׃

‎27 ‏שֹׁ֣חֵֽר ט֭וֹב3 יְבַקֵּ֣שׁ רָצ֑וֹן וְדֹרֵ֖שׁ רָעָ֣ה תְבוֹאֶֽנּוּ׃

‎28 ‏בּוֹטֵ֣חַ בְּ֭עָשְׁרוֹ ה֣וּא יִפֹּ֑ל וְ֝כֶעָלֶ֗ה צַדִּיקִ֥ים יִפְרָֽחוּ׃

‎29 ‏עוֹכֵ֣ר בֵּ֭יתוֹ יִנְחַל־ר֑וּחַ וְעֶ֥בֶד אֱ֝וִ֗יל לַחֲכַם־לֵֽב׃

‎30 ‏פְּֽרִי־צַ֭דִּיק עֵ֣ץ חַיִּ֑ים וְלֹקֵ֖חַ נְפָשׂ֣וֹת1 חָכָֽם׃

‎31 ‏הֵ֣ן צַ֭דִּיק בָּאָ֣רֶץ יְשֻׁלָּ֑ם אַ֝֗ף כִּֽי־רָשָׁ֥ע וְחוֹטֵֽא׃

Vul

1 [Statera dolosa abominatio est apud Dominum,
et pondus æquum voluntas ejus.

2 Ubi fuerit superbia, ibi erit et contumelia;
ubi autem est humilitas, ibi et sapientia.

3 Simplicitas justorum diriget eos,
et supplantatio perversorum vastabit illos.

4 Non proderunt divitiæ in die ultionis;
justitia autem liberabit a morte.

5 Justitia simplicis diriget viam ejus,
et in impietate sua corruet impius.

6 Justitia rectorum liberabit eos,
et in insidiis suis capientur iniqui.

7 Mortuo homine impio, nulla erit ultra spes,
et exspectatio sollicitorum peribit.

8 Justus de angustia liberatus est,
et tradetur impius pro eo.]

9 [Simulator ore decipit amicum suum;
justi autem liberabuntur scientia.

10 In bonis justorum exsultabit civitas,
et in perditione impiorum erit laudatio.

11 Benedictione justorum exaltabitur civitas,
et ore impiorum subvertetur.

12 Qui despicit amicum suum indigens corde est;
vir autem prudens tacebit.

13 Qui ambulat fraudulenter, revelat arcana;
qui autem fidelis est animi, celat amici commissum.

14 Ubi non est gubernator, populus corruet;
salus autem, ubi multa consilia.

15 Affligetur malo qui fidem facit pro extraneo;
qui autem cavet laqueos securus erit.

16 Mulier gratiosa inveniet gloriam,
et robusti habebunt divitias.]

17 [Benefacit animæ suæ vir misericors;
qui autem crudelis est, etiam propinquos abjicit.

18 Impius facit opus instabile,
seminanti autem justitiam merces fidelis.

19 Clementia præparat vitam,
et sectatio malorum mortem.

20 Abominabile Domino cor pravum,
et voluntas ejus in iis qui simpliciter ambulant.

21 Manus in manu non erit innocens malus;
semen autem justorum salvabitur.

22 Circulus aureus in naribus suis,
mulier pulchra et fatua.

23 Desiderium justorum omne bonum est;
præstolatio impiorum furor.

24 Alii dividunt propria, et ditiores fiunt;
alii rapiunt non sua, et semper in egestate sunt.

25 Anima quæ benedicit impinguabitur,
et qui inebriat, ipse quoque inebriabitur.

26 Qui abscondit frumenta maledicetur in populis;
benedictio autem super caput vendentium.

27 Bene consurgit diluculo qui quærit bona;
qui autem investigator malorum est, opprimetur ab eis.

28 Qui confidit in divitiis suis corruet:
justi autem quasi virens folium germinabunt.

29 Qui conturbat domum suam possidebit ventos,
et qui stultus est serviet sapienti.

30 Fructus justi lignum vitæ,
et qui suscipit animas sapiens est.

31 Si justus in terra recipit,
quanto magis impius et peccator!]


Next: Proverbs 12