H7715
שׁדרך
שַׁדרַך ‎ shadrak
shad-rak‘
(Chaldee); the same as 7714 - Shadrach.