H6847
צפנת פּענח
צָּפנַת פַּענֵַח ‎ tsâphnath pa‛nêach
tsof-nath‘ pah-nay‘-akh
Of Egyptian derivation; Tsophnath-Paneach, Joseph’s Egyptian name: - Zaphnath-paaneah.