H6673
צו צו
צַּו צָּו ‎ tsav tsâv
tsav, tsawv
From 6680 an injunction: - commandment, precept.