H6048
ענמּלך
עֲנַמֶּלֶך ‎ ‛ănammelek
an-am-meh‘-lek
Of foreign origin; Anammelek, an Assyrian deity: - Anammelech.