H4548
מסמרה מסמרה מסמר מסמר
מַסמֵר מִסמֵר מַסמְרָה מִסמְרָה ‎ masmêr mismêr masmerâh mismerâh
mas-mare‘ mis-mare‘ mas (mis) -mer-aw‘
From 5568 a peg (as bristling from the surface): - nail.