H1393
גּבעני
גִּבעוֹנִי ‎ gib‛ônı̂y
ghib-o-nee‘
Patrial from 1391 a Gibonite, or inhabitant of Gibon: - Gibeonite.